The First Philanthropy By Students Worldwide For VietNam

Cùng theo chân chị Đinh Thị Nam Phương - Người sáng lập Quỹ Nam Phương Foundation, cô gái duy nhất đại diện cho Việt Nam tham dự Dạ vũ hoàng gia Le Bal 2016 cùng hành trình mang giấc mơ "Kiến tạo nhịp cầu" đến Paris. 

Chị Nam Phương tại Le Bal 2016