The First Philanthropy By Students Worldwide For VietNam

"Mỗi ngày trên thế giới là sinh nhật của 20 triệu người. Điều gì sẽ xảy ra nếu đó là ngày mà mỗi người đều cho đi thay vì nhận lại." Hòa vào cuộc đua xuất sắc cuối năm, Nam Phương Foundation

Một tin nhắn có thể thay đổi một số phận?  

In the excitement of Lunar New Year 2015, project Build-A-Bridge by Nam Phuong Foundation (NPF) has official started construction of Loi Trinh Bridge, which is located at My Loi A, Cai Be District, Tien Giang Province. This is the 4th