No. Name Amount Currency Donate date
1 NGUYEN NGOC QUYNH LY 100,000 VND 02/08/2020
2 Tran Huu Tri va Phan Huynh Tan Thinh 1,000,000 VND 02/08/2020
3 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 02/08/2020
4 Ngo tan tai 2,000,000 VND 02/08/2020
5 Duy Khương 300,000 VND 02/08/2020
6 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 01/08/2020
7 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/08/2020
8 Hạnh Trần, Thông Phan 2,000,000 VND 31/07/2020
9 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
10 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 31/07/2020
11 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
12 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/07/2020
13 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/07/2020
14 Mạnh Thường Quân 523,700 VND 29/07/2020
15 Chú Nguyễn Chánh Huy 7,000,000 VND 28/07/2020
16 LE THI NGOC MAI 2,000,000 VND 28/07/2020
17 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/07/2020
18 TRINH ANH KHOA 150,000 VND 27/07/2020
19 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 27/07/2020
20 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/07/2020
21 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2020
22 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/07/2020
23 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 500,000 VND 24/07/2020
24 Cô Phạm Thị Lý 2,000,000 VND 24/07/2020
25 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
26 Chau Le Tuong Van 200,000 VND 24/07/2020
27 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
28 Hoàng Anh 200,000 VND 24/07/2020
29 Duy Khương 300,000 VND 24/07/2020
30 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/07/2020
31 Mạnh thường quân 150,000 VND 23/07/2020
32 NINH THI TUYET MAI 300,000,000 VND 23/07/2020
33 GĐ Ông Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 22/07/2020
34 Cô Nguyễn Ngọc Cúc 500,000 VND 22/07/2020
35 Anh Diệp Huỳnh Quốc Huy 500,000 VND 22/07/2020
36 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 80,000 VND 22/07/2020
37 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
38 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
39 Cô Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND 21/07/2020
40 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 21/07/2020
41 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
42 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 21/07/2020
43 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
44 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 21/07/2020
45 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 21/07/2020
46 Le Thi Hoa 1,000,000 VND 21/07/2020
47 Như Quỳnh 100,000 VND 21/07/2020
48 Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND 20/07/2020
49 NGUYEN NGOC HANH LOAN 460,070 VND 20/07/2020
50 Bui Thi Lan Anh 300,000 VND 20/07/2020
51 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/07/2020
52 Tran Thien Anh 100,000 VND 20/07/2020
53 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 19/07/2020
54 Bui Thi Thanh Nga 400,000 VND 19/07/2020
55 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 19/07/2020
56 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/07/2020
57 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/07/2020
58 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 18/07/2020
59 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/07/2020
60 Phật tử chùa Từ Phong 3,000,000 VND 17/07/2020
61 gia dinh phat tu Dieu Ai 3,000,000 VND 17/07/2020
62 JOO WOONG SIK 10,000 USD 17/07/2020
63 JOO KYUNG SOOK 10,000 USD 17/07/2020
64 Cô Nguyễn Thị Láng 1,000,000 VND 16/07/2020
65 Chú Phạm Văn Hiền 1,000,000 VND 16/07/2020
66 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/07/2020
67 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 16/07/2020
68 Tran Thi Ngoc Yen 1,000,000 VND 15/07/2020
69 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/07/2020
70 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/07/2020
71 Bac Niem bac Thu va anh Tan Thinh 1,000,000 VND 15/07/2020
72 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/07/2020
73 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 14/07/2020
74 Mạnh thường quân 107,800 VND 13/07/2020
75 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 13/07/2020
76 NGUYEN NGOC PHUONG THUAN LONG 1,000,000 VND 13/07/2020
77 NGUYEN BACH TRANG NOP TIEN UNG HO CHO QUY NAMPHUONG 2,000,000 VND 13/07/2020
78 DANG THUY AN 200,000 VND 13/07/2020
79 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/07/2020
80 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 12/07/2020
81 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 12/07/2020
82 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/07/2020
83 Pham Duy Khuong 300,000 VND 12/07/2020
84 Nguyen Thi Kim Tuyen 20,000 VND 12/07/2020
85 Gd Nhan Thuy 500,000 VND 11/07/2020
86 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/07/2020
87 Mạnh thường quân 500,000 VND 10/07/2020
88 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/07/2020
89 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/07/2020
90 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 09/07/2020
91 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/07/2020
92 TRAN THI 200,000 VND 09/07/2020
93 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/07/2020
94 GĐ Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND 09/07/2020
95 Nguyễn Lê Đại Nhân 1,000,000 VND 09/07/2020
96 Chị Phạm Thị Hồng Thắm 3,000,000 VND 09/07/2020
97 Đoàn Thị Lệ Chi 500,000 VND 09/07/2020
98 Nguyễn Thị Hồng 500,000 VND 09/07/2020
99 Mạnh thường quân 600,000 VND 08/07/2020
100 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2020
101 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/07/2020
102 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/07/2020
103 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 08/07/2020
104 Các Phật Tử 4,000,000 VND 08/07/2020
105 QUACH NHU LONG 200,000 VND 07/07/2020
106 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500.000D, NGUYEN HOANG HUNG: 100.000D, DO THI THUY: 100.000D 700,000 VND 07/07/2020
107 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2020
108 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/07/2020
109 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 07/07/2020
110 Cô Giang 200,000 VND 07/07/2020
111 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/07/2020
112 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 06/07/2020
113 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
114 Mạnh thường quân 400,000 VND 06/07/2020
115 phuong nguyen 100,000 VND 06/07/2020
116 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
117 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 06/07/2020
118 Nguyen Vu Dieu Hong 100,000 VND 05/07/2020
119 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 05/07/2020
120 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/07/2020
121 Tran thi kim Hue 600,000 VND 04/07/2020
122 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 04/07/2020
123 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
124 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 04/07/2020
125 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
126 Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Dũng 700,000 VND 03/07/2020
127 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 03/07/2020
128 TRAN QUANG DAI 15,000,000 VND 03/07/2020
129 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 03/07/2020
130 Nguyễn Hồng Quân, Đoàn Thị Thanh Thảo 8,000,000 VND 02/07/2020
131 Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Thanh Vân 2,000,000 VND 02/07/2020
132 Đoàn Thị Phú, Tuấn, Thương, Harry 2,000,000 VND 02/07/2020
133 LE THI MAI TRINH 200,000 VND 02/07/2020
134 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 01/07/2020
135 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 01/07/2020
136 Pham Thanh Tung 100,000 VND 01/07/2020
137 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 01/07/2020
138 LY VAN VU 1,000,000 VND 01/07/2020
139 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
140 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/07/2020
141 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
142 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 01/07/2020
143 GĐ Ông Vũ Văn Nguyên, Bà Vũ Thị Mỹ Phượng 5,000,000 VND 30/06/2020
144 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 30/06/2020
145 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 30/06/2020
146 HO THI LUC 1,000,000 VND 30/06/2020
147 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
148 Dinh Dinh Ngu 2,000,000 VND 30/06/2020
149 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/06/2020
150 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
151 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/06/2020
152 Cô Nguyễn Thị Hằng 200,000 VND 29/06/2020
153 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 29/06/2020
154 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 29/06/2020
155 HOA PHUONG 1,000,000 VND 29/06/2020
156 Cô Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 29/06/2020
157 Huỳnh Quang Minh 500,000 VND 29/06/2020
158 Chị Lương Thị Thẩm 10,000,000 VND 29/06/2020
159 Đinh Thị Nam Phương 70,000,000 VND 29/06/2020
160 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2020
161 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 28/06/2020
162 LE THI TUONG VI 200,000 VND 27/06/2020
163 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2020
164 NGUYEN THI THUY 100,000 VND 27/06/2020
165 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND 26/06/2020
166 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/06/2020
167 Tran Minh Thao Vy 2,000,000 VND 25/06/2020
168 Bà Võ Thị Hạnh 2,100,000 VND 24/06/2020
169 Cô Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND 24/06/2020
170 Bà Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 24/06/2020
171 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 24/06/2020
172 GD Y , TAM, DAN 17,000,000 VND 24/06/2020
173 NGUYEN THI HOANG YEN 3,000,000 VND 24/06/2020
174 NGUYEN THI HUONG DONG 1,000,000 VND 24/06/2020
175 Pham Duy Khuong 200,000 VND 24/06/2020
176 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2020
177 NGUYEN THI PHUONG DUNG VA NGUYEN HOANG HUNG 600,000 VND 23/06/2020
178 CO DUNG 20,000,000 VND 23/06/2020
179 Nguyễn Minh Thủy 500,000 VND 23/06/2020
180 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
181 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
182 Nguyen Quang Phuc 100,000 VND 21/06/2020
183 Phan Huu Vinh 100,000 VND 21/06/2020
184 Truong Thi Tuyet Hanh 2,000,000 VND 21/06/2020
185 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
186 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/06/2020
187 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/06/2020
188 Mạnh thường quân 500,000 VND 21/06/2020
189 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
190 Pham Thi Nguyen 400,000 VND 20/06/2020
191 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
192 VO LE THIEN PHAT 200,000 VND 20/06/2020
193 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
194 Cô Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND 19/06/2020
195 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 19/06/2020
196 DINH THI NGOC BICH 500,000 VND 19/06/2020
197 BILLY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
198 GARYS PETER WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
199 DO THI NGOC DUNG 500,000 VND 19/06/2020
200 TOMMY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
201 HARRY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
202 Hoang Anh 200,000 VND 18/06/2020
203 Cô Bích Khuê 500,000 VND 18/06/2020
204 PHAM HOANG TRUNG HIEU 500,000 VND 18/06/2020
205 Gia dinh A Minh q3 cmt8 p11 600,000 VND 18/06/2020
206 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 18/06/2020
207 PHAM VAN PHUNG 2,000,000 VND 18/06/2020
208 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 18/06/2020
209 Pham Duy Khuong 200,000 VND 17/06/2020
210 Nguyen Hoang Tu Anh 200,000 VND 17/06/2020
211 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 1,800,000 VND 17/06/2020
212 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 200,000 VND 17/06/2020
213 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/06/2020
214 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 17/06/2020
215 Le Thanh Phong 50,000 VND 16/06/2020
216 Cô Ngô Phương Toàn 2,000,000 VND 16/06/2020
217 Ông Đỗ Văn Khánh 200,000 VND 16/06/2020
218 Bà Nguyễn Thị Tý 200,000 VND 16/06/2020
219 Bà Đỗ Thị Kim Thanh 200,000 VND 16/06/2020
220 Ông Nguyễn Tiến Cường 200,000 VND 16/06/2020
221 Anh Nguyễn Đỗ Đình Tân 200,000 VND 16/06/2020
222 Anh Nguyễn Đỗ Đình Huy 200,000 VND 16/06/2020
223 Anh Nguyễn Ngọc Đức 200,000 VND 16/06/2020
224 Cô Thi Thị Bích Thuận 1,000,000 VND 16/06/2020
225 Cô Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND 16/06/2020
226 NGUYEN THI MY NGOC LE DUNG 600,000 VND 16/06/2020
227 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 16/06/2020
228 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 15/06/2020
229 QUAN GIA LOIKIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
230 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
231 VU THUY HOA 2,016,500 VND 15/06/2020
232 TRAN THUY VY 100,000 VND 15/06/2020
233 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 14/06/2020
234 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 14/06/2020
235 Kiều Minh Nhật 3,000 VND 13/06/2020
236 Pham Duy Khuong 100,000 VND 13/06/2020
237 Ly Kim Bao 500,000 VND 13/06/2020
238 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 13/06/2020
239 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 12/06/2020
240 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 12/06/2020
241 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/06/2020
242 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/06/2020
243 Cô Trương Thi Hai 200,000 VND 12/06/2020
244 Nguyễn Thi Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 12/06/2020
245 AO VAN NHAN: 1TR.AO THI THUY HUONG: 1TR. AOHOAN VAN: 1TR 3,000,000 VND 11/06/2020
246 Mạnh thường quân 210,000 VND 11/06/2020
247 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
248 NGUYEN THI THANH BINH 75,253,700 VND 11/06/2020
249 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
250 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/06/2020
251 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/06/2020
252 Nguyen Thi Muon ( My Tho) 100,000 VND 10/06/2020
253 Pham Duy Khuong 200,000 VND 10/06/2020
254 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 10/06/2020
255 NGUYEN VIET TRUONG HUYNH THI BICH THUAN 600,000 VND 09/06/2020
256 DAO THI NHU KIEU 500,000 VND 09/06/2020
257 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/06/2020
258 Vo Ngoc Khanh An 2,000,000 VND 09/06/2020
259 Cô Giang 200,000 VND 09/06/2020
260 Trương Thị Tuyết Hạnh 1,000,000 VND 09/06/2020
261 Lý Khải Uyên 1,000,000 VND 09/06/2020
262 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 08/06/2020
263 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 08/06/2020
264 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 08/06/2020
265 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/06/2020
266 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/06/2020
267 GĐ Phạm Hoàng Nam 200,000 VND 08/06/2020
268 Cô Nguyễn Thị Nam Hương (Cali Mỹ) 5,000,000 VND 08/06/2020
269 Cô Nguyễn Thị Ty (Cali Mỹ) 1,000,000 VND 08/06/2020
270 TRAN THI 500,000 VND 07/06/2020
271 Bùi Thị Thanh Nga 200,000 VND 07/06/2020
272 Nguyễn Thi Trúc T Phương 10,000 VND 07/06/2020
273 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 06/06/2020
274 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 05/06/2020
275 Huynh Ha - hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/06/2020
276 Huynh Thi Sen 1,000,000 VND 05/06/2020
277 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
278 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
279 tan 200,000 VND 05/06/2020
280 Vũ Thi Kim Loan 1,000,000 VND 05/06/2020
281 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
282 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
283 Ly Truong Thien 50,000 VND 05/06/2020
284 HUYNH THI MINH TRANG 1,000,000 VND 04/06/2020
285 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/06/2020
286 Nhung 3,000,000 VND 04/06/2020
287 Bui son 200,000 VND 04/06/2020
288 THAI THOAI HOA 7,700,000 VND 03/06/2020
289 Mạnh thường quân 250,000 VND 03/06/2020
290 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 03/06/2020
291 Cô Nguyễn Hằng Mai Khanh 500,000 VND 03/06/2020
292 Little 200,000 VND 02/06/2020
293 DAO THI HONG LINH 2,000,000 VND 01/06/2020
294 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 01/06/2020
295 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
296 TRAN NGOC THU 500,000 VND 01/06/2020
297 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
298 Tran minh duc 1,000,000 VND 01/06/2020
299 Cô Út Bảnh (Tây Ninh) 5,000,000 VND 01/06/2020
300 Đào Hà Liên Thúy 100,000 VND 31/05/2020
301 Vo Quoc Hong Chinh 200,000 VND 31/05/2020
302 Mạnh thường quân 400,000 VND 31/05/2020
303 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/05/2020
304 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 31/05/2020
305 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/05/2020
306 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 30/05/2020
307 Than Thanh Hung 20,000 VND 30/05/2020
308 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 30/05/2020
309 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/05/2020
310 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 29/05/2020
311 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 29/05/2020
312 Kim Thanh Ý 2,000,000 VND 29/05/2020
313 Hang Tran 250,000 VND 28/05/2020
314 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 28/05/2020
315 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 28/05/2020
316 Lạc Văn Cường 5,000,000 VND 28/05/2020
317 Diệu Liên, Diệu Phương 2,000,000 VND 28/05/2020
318 Phan Huu Vinh 400,000 VND 27/05/2020
319 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 27/05/2020
320 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 27/05/2020
321 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 27/05/2020
322 Nhóm chị Diệu Định ( Lan) 3,000,000 VND 27/05/2020
323 Hoàng Khải 100,000 VND 27/05/2020
324 Cô Lâm Lệ Kiều 2,000,000 VND 27/05/2020
325 Nguyễn Đắc Duy Anh 1,000,000 VND 27/05/2020
326 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 27/05/2020
327 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 27/05/2020
328 Đỗ Bùi Đức Lộc 100,000 VND 26/05/2020
329 NGO KHANH DUY 200,000 VND 26/05/2020
330 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 26/05/2020
331 Hoàng Anh 200,000 VND 25/05/2020
332 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/05/2020
333 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 25/05/2020
334 MS PHAM THI THUY TIEN, CO PHAM THI BA 100,000 VND 25/05/2020
335 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 25/05/2020
336 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 25/05/2020
337 Van Thi Mong Binh 100,000 VND 24/05/2020
338 Quynh 100,000 VND 24/05/2020
339 DONG CONG PHUC AN 2,000,000 VND 24/05/2020
340 Tran Thanh Thao Loan(My Tho, Tien Giang) 200,000 VND 24/05/2020
341 DO THI HONG LIEN 200,000 VND 24/05/2020
342 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 24/05/2020
343 DAO THANH THU 200,000 VND 24/05/2020
344 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 24/05/2020
345 Mạnh Thường Quân 20,000 VND 24/05/2020
346 Le Thi Hong Nhung 200,000 VND 23/05/2020
347 NGUYEN THI HIEN 500,000 VND 23/05/2020
348 BA LUU HUE HUONG 1,000,000 VND 23/05/2020
349 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500,000 VND 23/05/2020
350 Le Vo Cao Huy 500,000 VND 23/05/2020
351 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 22/05/2020
352 Mac Tu Anh 500,000 VND 22/05/2020
353 Phan Huu Vinh 500,000 VND 22/05/2020
354 Tran Thanh Thao Loan 100,000 VND 22/05/2020
355 HUYNH ANH BE 199,945,000 VND 21/05/2020
356 BUI THI BICH THUY 1,000,000 VND 21/05/2020
357 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 21/05/2020
358 Chị Cao Thị Cúc 500,000 VND 21/05/2020
359 Bà Trương Kim Hy, Nguyễn Thị Thăng 500,000 VND 21/05/2020
360 Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Mai 500,000 VND 21/05/2020
361 Chuyen tien 2,000,000 VND 20/05/2020
362 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/05/2020
363 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 20/05/2020
364 MY LINH 500,000 VND 20/05/2020
365 Vũ Đức Cường 500,000 VND 20/05/2020
366 Nguyễn Anh Phát 3,000,000 VND 20/05/2020
367 TRAN VAN AN GUYEN THI ANH 500,000 VND 19/05/2020
368 NGUYEN GIA TRUYEN 500,000 VND 19/05/2020
369 Tan 400,000 VND 19/05/2020
370 Manh thuong quan 100,000 VND 18/05/2020
371 Co Lien Tien 500,000 VND 18/05/2020
372 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 18/05/2020
373 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 18/05/2020
374 Khanh vy 300,000 VND 17/05/2020
375 Pham Thanh Khoa 5,000,000 VND 17/05/2020
376 Le Nguyen Hoang Thy 50,000 VND 17/05/2020
377 Tan 300,000 VND 16/05/2020
378 Nguyen Thanh Phat 300,000 VND 16/05/2020
379 Nguyen Quang Duc 1,000,000 VND 16/05/2020
380 Phan Huu Vinh 450,000 VND 15/05/2020
381 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/05/2020
382 Cô Diệu Phước 500,000 VND 15/05/2020
383 Cô Mỹ Hạnh 500,000 VND 15/05/2020
384 Cô Bảo Liên 500,000 VND 15/05/2020
385 Cô Vui 200,000 VND 15/05/2020
386 Cô Đinh Thu Hà 300,000 VND 15/05/2020
387 Mạnh thường quân 400,000 VND 14/05/2020
388 Huynh Pham Thai Nguyen 4,000,000 VND 14/05/2020
389 Huỳnh Văn Thanh 2,000,000 VND 14/05/2020
390 Nhóm bạn ( Phú,Tâm Thúy,Hoa Minh,Linh,Pháp Quang Huy, Tâm Thắng, Pháp Đạo Hưng) 5,000,000 VND 14/05/2020
391 LE THI DAN 400,000 VND 13/05/2020
392 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 13/05/2020
393 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/05/2020
394 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/05/2020
395 Dưa Gang 200,000 VND 13/05/2020
396 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/05/2020
397 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2020
398 NGUYEN KIM NGAN 200,000 VND 12/05/2020
399 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/05/2020
400 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 12/05/2020
401 Bùi Thị Hồng Nga 1,000,000 VND 12/05/2020
402 NGUYEN THI HUONG TRAM 100,000 VND 11/05/2020
403 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 11/05/2020
404 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 11/05/2020
405 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2020
406 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/05/2020
407 Ly Khai Thanh 100,000 VND 10/05/2020
408 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 10/05/2020
409 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/05/2020
410 BANH DUY HIEN MY 100,000 VND 08/05/2020
411 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2020
412 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/05/2020
413 Pham Duy Khuong 200,000 VND 08/05/2020
414 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 07/05/2020
415 Đội 8 Team Building Datviet VAC 5,000,000 VND 07/05/2020
416 AO VAN HOA 1,000,000 VND 06/05/2020
417 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2020
418 Huỳnh Long Thuỷ 10,000,000 VND 06/05/2020
419 TRAN THI N 200,000 VND 06/05/2020
420 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2020
421 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 06/05/2020
422 Mạnh Thường Quân 5,000,000 VND 06/05/2020
423 Phạm Lê Hiếu 10,000,000 VND 06/05/2020
424 Trần Thị Thanh Thùy 500,000 VND 06/05/2020
425 DO VAN NHUT 2,000,000 VND 05/05/2020
426 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/05/2020
427 Như Quỳnh 100,000 VND 05/05/2020
428 Gia đình Bé Phạm Hoàng Minh 500,000 VND 05/05/2020
429 Lê Thị Hiền 500,000 VND 05/05/2020
430 Cô Giang 200,000 VND 05/05/2020
431 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 600,000 VND 04/05/2020
432 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 04/05/2020
433 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 04/05/2020
434 GIANG THOAI LANG 500,000 VND 04/05/2020
435 Bui Thi Lan Anh 200,000 VND 04/05/2020
436 Bui Thi Vu 200,000 VND 04/05/2020
437 THUY VA DIEM 400,000 VND 04/05/2020
438 Trần Thị Thu 1,000,000 VND 04/05/2020
439 Cô Hiền 500,000 VND 04/05/2020
440 Lương Phước An, Lương Ái Bình 200,000 VND 04/05/2020
441 Các phật tử Q6 500,000 VND 04/05/2020
442 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/05/2020
443 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2020
444 Lam Tieu Binh 300,000 VND 02/05/2020
445 HA THI THUY VY 150,000 VND 01/05/2020
446 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2020
447 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/05/2020
448 SU THI DIEM CHAU 510,000 VND 29/04/2020
449 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 29/04/2020
450 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/04/2020
451 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 29/04/2020
452 Kieu Minh Nhat 50,000 VND 29/04/2020
453 Thái Thoại Hoá 3,000,000 VND 29/04/2020
454 Bùi Thị Chín 1,500,000 VND 29/04/2020
455 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/04/2020
456 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/04/2020
457 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 28/04/2020
458 Vũ Thị Đức 500,000 VND 28/04/2020
459 Lê Thị Minh Trang 1,500,000 VND 28/04/2020
460 Trương Thị Lợi 500,000 VND 28/04/2020
461 Võ Thế Lưu 1,000,000 VND 28/04/2020
462 Nguyễn Thị An 1,000,000 VND 28/04/2020
463 Lê Thị Mỹ Duyên 100,000 VND 28/04/2020
464 Võ Tuấn Hùng+ Võ Thị Ngọc Hân 600,000 VND 28/04/2020
465 NGUYEN MINH PHUOC 300,000 VND 27/04/2020
466 Mạnh thường quân 500,008 VND 27/04/2020
467 Tran Phuong Anh 1,000,000 VND 27/04/2020
468 Van Thi Mong Binh 200,000 VND 27/04/2020
469 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/04/2020
470 Thái Nguyễn Kim Ngân 50,000 VND 26/04/2020
471 Lam Tieu Binh 700,000 VND 26/04/2020
472 Nguyen Phuong Binh 200,000 VND 26/04/2020
473 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 26/04/2020
474 Nguyen Van Trung 200,000 VND 26/04/2020
475 Bùi Hữu Đức 10,000,000 VND 24/04/2020
476 Tran Thi Phuong 300,000 VND 24/04/2020
477 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2020
478 Pham Minh Thinh 20,000 VND 24/04/2020
479 Võ Văn Hai 200,000 VND 24/04/2020
480 Bùi Thị Anh 200,000 VND 24/04/2020
481 Phan Thành Lưu 1,000,000 VND 24/04/2020
482 NGUYEN THI THU HUONG 300,000 VND 23/04/2020
483 Mạnh thường quân 4,000,000 VND 23/04/2020
484 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/04/2020
485 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 22/04/2020
486 NGUYEN NGOC THIEN NAM 1,000,000 VND 22/04/2020
487 CAO NGUYEN PHUONG ANH 2,000,000 VND 22/04/2020
488 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/04/2020
489 Trieu The Hiep 10,000,000 VND 22/04/2020
490 Vu Thi Quynh Loan 200,000 VND 22/04/2020
491 Nguyen Duy Khanh 100,000 VND 22/04/2020
492 Thu Hằng 1,000,000 VND 22/04/2020
493 Duong Huy_OOH 10,000,000 VND 21/04/2020
494 Lau Nhi 500,000 VND 21/04/2020
495 Mạnh thường quân 7,000,000 VND 21/04/2020
496 BAO THAI 10,000,000 VND 21/04/2020
497 Huỳnh Quang Dũng 5,000,000 VND 21/04/2020
498 Nguyen Xuan Nhi Phuc 100,000 VND 21/04/2020
499 Huynh Vo Quynh Nhu 100,000 VND 21/04/2020
500 Ông Dương + Bà Bốn 2,000,000 VND 21/04/2020
501 THAI HOA 1,000,000 VND 20/04/2020
502 TRAN THI THU THAO 300,000 VND 20/04/2020
503 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 20/04/2020
504 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 20/04/2020
505 MLH Suong 1,000,000 VND 20/04/2020
506 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/04/2020
507 Huynh Thi Tuyet Thu 200,000 VND 20/04/2020
508 HUYNH THANH TAM 5,000,000 VND 19/04/2020
509 Mạnh thường quâ 500,000 VND 19/04/2020
510 Lê Nguyễn Hoàng Thy 20,000 VND 19/04/2020
511 TRAN THI BICH NGOC 500,000 VND 17/04/2020
512 Mạnh thường quâ 500,000 VND 17/04/2020
513 LE VAN QUAN 200,000 VND 17/04/2020
514 Xuan Hoa 500,000 VND 16/04/2020
515 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 16/04/2020
516 Cô Giang 200,000 VND 16/04/2020
517 Mạnh thường quâ 2,000,000 VND 15/04/2020
518 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/04/2020
519 Mạnh thường quâ 1,000,000 VND 15/04/2020
520 NGUYEN TRI DUNG 1,000,000 VND 15/04/2020
521 Lam Tieu Binh 400,000 VND 15/04/2020
522 Little (Quỳnh Anh) 200,000 VND 15/04/2020
523 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2020
524 LE HONG PHONG 1,000,000 VND 13/04/2020
525 PHAN LE BICH HANH 2,000,000 VND 13/04/2020
526 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 13/04/2020
527 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/04/2020
528 Co Lien 500,000 VND 13/04/2020
529 Mỹ Dung 500,000 VND 13/04/2020
530 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/04/2020
531 Bac Niem va Bac Thu 500,000 VND 12/04/2020
532 Phan H T Thinh 1,000,000 VND 12/04/2020
533 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/04/2020
534 TRIEU PHUC KHANH 500,000 VND 12/04/2020
535 Mạnh thường quân 700,000 VND 12/04/2020
536 Le Truong Dang Khoa 50,000 VND 12/04/2020
537 Vinh Vegan Long An 50,000 VND 11/04/2020
538 Pham Xuan Hoa 100,000 VND 11/04/2020
539 NGO THI NGOAN 1,000,000 VND 10/04/2020
540 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/04/2020
541 NGUYEN XUAN HUONG 1,000,000 VND 10/04/2020
542 Dong Thi Hong Trinh 300,000 VND 10/04/2020
543 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 10/04/2020
544 Sập báo 25 Hoàng Hoa Thám_ Bình Thạnh 3,000,000 VND 09/04/2020
545 Ly Kim Bao 500,000 VND 09/04/2020
546 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
547 TRAN NGOC THANH 30,000,000 VND 08/04/2020
548 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
549 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
550 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/04/2020
551 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/04/2020
552 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 06/04/2020
553 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 06/04/2020
554 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/04/2020
555 NGUYEN THI PHUONG TRAM 500,000 VND 06/04/2020
556 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/04/2020
557 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/04/2020
558 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
559 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2020
560 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
561 Mạnh thường quân 554,000 VND 05/04/2020
562 TRAN NGOC TIEN 1,000,000 VND 05/04/2020
563 Nguyen Quynh Phuong 200,000 VND 05/04/2020
564 TRAN THI THO 5,000,000 VND 04/04/2020
565 Pham Kim Anh 100,000 VND 04/04/2020
566 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2020
567 HA HUY THANH 200,000 VND 03/04/2020
568 Thach Hoang Hung 1,000,000 VND 03/04/2020
569 Tien Tien 50,000 VND 02/04/2020
570 Le Ngoc Thuy Tien 100,000 VND 02/04/2020
571 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 01/04/2020
572 Hong Thuy 200,000 VND 31/03/2020
573 Dinh Truong Thao Nguyen 200,000 VND 31/03/2020
574 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/03/2020
575 Chị Thuý _ Nguyễn Đình Chiểu 1,000,000 VND 31/03/2020
576 Hong Minh va cong su gop quy xay cau duong 3,000,000 VND 30/03/2020
577 Yang Hiếu Linh 30,000 VND 30/03/2020
578 Nguyễn Ngọc Cúc 1,000,000 VND 30/03/2020
579 Thai Thanh 200,000 VND 29/03/2020
580 NGUYEN KHAI NGOC PHUONG 200,000 VND 29/03/2020
581 My Lam 500,000 VND 29/03/2020
582 Nguyễn Lê Thuý Quỳnh 500,000 VND 29/03/2020
583 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
584 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
585 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/03/2020
586 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/03/2020
587 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 25/03/2020
588 Lâm Tiểu Bình 200,000 VND 25/03/2020
589 Hà Việt Thắng 300,000 VND 25/03/2020
590 Le Ngoc Thien Thanh 2,000,000 VND 24/03/2020
591 NGUYEN THI HUYEN 100,000 VND 24/03/2020
592 NGUYEN DUY BACH 200,000 VND 23/03/2020
593 PHAM MINH TAM 200,000 VND 23/03/2020
594 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 23/03/2020
595 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5,003,380,000 VND
596 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 4,234,540,000 VND
597 TRƯƠNG QUỐC DANH 3,566,170,000 VND
598 Công ty CP Kinh Đô 2,125,000,000 VND
599 Công ty CP Tôn Đông Á 2,000,000,000 VND
600 Phạm Tấn Nghĩa 1,245,630,000 VND
601 Phạm Tấn Nghĩa 150 USD
602 Công ty TNHH KD Địa ốc Điền Phước Long 800,000,000 VND
603 Air France 430,000,000 VND
604 Chị Lê Tuyết Bình 404,695,000 VND
605 Đào Văn Kính, Nguyễn Thị Bích Thùy 400,000,000 VND
606 Nhóm Anh Chương 397,720,000 VND
607 Nhóm BUI THI ANH THAO 377,971,000 VND
608 Tập thể nhân viên Công ty CP Dong Tay PROMOTION 340,000,000 VND
609 Tập thể nhân viên Công ty CP Truyền thông TK-L 320,000,000 VND
610 Vo Nguyen Anh Vinh 300,000,000 VND
611 Đinh Thị Nam Phương 293,275,000 VND
612 Anh Tuấn và chị Ngọc - Alphana 232,500,000 VND
613 Hiệp Hội các DN Anh Quốc Tại Việt Nam (BBGV) 223,600,000 VND
614 Công ty CP Sản Xuất Thép Vinaone 215,928,000 VND
615 GM Rao, Group Chairman, GMR Group - Bangalore, India 212,270,000 VND
616 Đinh Bá Thành 200,000,000 VND
617 Ông/ Bà Nguyễn Minh Tuấn 200,000,000 VND
618 Phan Thị Bính 168,294,000 VND
619 Nguyễn Thị Hồng Việt 168,000,000 VND
620 Tập thể nhân viên CTY CP Truyền thông DAT VIET VAC 150,000,000 VND
621 Phạm Lê Hiếu 150,000,000 VND
622 Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc 150,000,000 VND
623 BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát 50,000,000 VND
624 Nguyễn Thị Kiêm Dung 130,000,000 VND
625 Mạnh thường quân 116,700,000 VND
626 CTY TNHH Truyen Thong Hoa Mat Troi 111,500,000 VND
627 Mrs Juie Lam & Mr Don Lam 111,275,000 VND
628 Công ty TNHH và TM Danh Tân-Nguyen Duy Doan 110,000,000 VND
629 Mạng lưới học sinh trung học 100,900,000 VND
630 Anh Allan Liu 100,000,000 VND
631 Mai Thi Minh Phung 100,000,000 VND
632 Công ty CP Quốc tế Gốm Sứ Việt (Vietceramics) 100,000,000 VND
633 Câu lạc bộ dưỡng sinh Thái Cực Đường Lang (Quận 5) 80,000,000 VND
634 Marques Gianoli C Patricia 70,000,000 VND
635 STYLORY 65,502,000 VND
636 Tập thể nhân viên công ty DID Group 61,447,000 VND
637 Hội viên và HLV phòng tập Curves 60,000,000 VND
638 Đại đức Thích Đồng Ngộ (Chùa Thiên Hưng) 50,000,000 VND
639 Cong ty Phu Cuong 50,000,000 VND
640 TRUONG THI HOANG OANH 50,000,000 VND
641 Danh ca Ngọc Sơn 50,000,000 VND
642 Chị Hạnh 50,000,000 VND
643 Đào Thị Hải 50,000,000 VND
644 Công ty CP Sản Xuất Thép Vina One 49,889,500 VND
645 Ca sĩ Hòa Minzy 46,000,000 VND
646 Daniel Co., Ltd 45,360,000 VND
647 Ca sỹ Chí Thiện 45,000,000 VND
648 Dang Thi Kim Thoa 44,000,000 VND
649 Le Huy Sang (Minh Long 1) 42,180,000 VND
650 MS PHAM THI MINH HUYEN (SONG MINH) 40,000,000 VND
651 Thinker Dreamer 40,000,000 VND
652 Huỳnh Trấn Thành 38,000,000 VND
653 Mạnh thường quân 36,900,000 VND
654 Cty TNHH Becker Industrial Coastings VN 35,000,000 VND
655 Trương Thị Ngọc Oanh 33,000,000 VND
656 Nguyen Duy Doan 30,000,000 VND
657 Mạnh thường quân 30,000,000 VND
658 Cô Lương Thị Thẩm 30,000,000 VND
659 Trần Ngọc Thanh 30,000,000 VND
660 CTY TNHH TMDV Nghị Hưng (Converse) 30,000,000 VND
661 Phạm Thị Bích Thủy 29,000,000 VND
662 Trần Phi Phượng 28,900,000 VND
663 Quach Ung Tue (ĐT: 0938768809) 27,600,000 VND
664 Project The Social #1 27,000,000 VND
665 Võ Hồng Khanh (Pháp) 25,844,000 VND
666 Huynh Ha 25,500,000 VND
667 Nguyen Thi Huong 25,200,000 VND
668 Võ Ngọc An Phong 25,000,000 VND
669 Gia đình Vinh, Mai, Mỹ, Minh 25,000,000 VND
670 Gia đình Vưu Mỹ Ý 25,000,000 VND
671 Bùi Hữu Đức 25,000,000 VND
672 Gia đình Truong Huynh Dan 25,000,000 VND
673 Dương Huy (DatViet OOH) 25,000,000 VND
674 JFE SHOJI TRADE VIETNAM 22,690,000 VND
675 Ngọc Quỳnh 22,500,000 VND
676 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 22,028,500 VND
677 Grant Thornton 22,000,000 VND
678 Tập thể nhân viên Dat Viet Group Holdings 21,800,000 VND
679 Nguyen Quoc Khanh AA 21,070,000 VND
680 Pham Nguyen Bao Chau 20,000,000 VND
681 Co Mai va cac em 20,000,000 VND
682 Julie Nga Thien Lam (Julie và Don) 20,000,000 VND
683 Tập thể nhân viên Cong Ty CPTDTT Da Phuong Tien Dat Viet VAC 20,000,000 VND
684 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Dich Vu M&T 20,000,000 VND
685 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Quang Cao Dat Viet 20,000,000 VND
686 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Xuc Tien Dong Tay 20,000,000 VND
687 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong Dat Viet VAC 20,000,000 VND
688 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong DID 20,000,000 VND
689 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Phat Trien Truyen Thong Quoc Te Anh Binh Minh 20,000,000 VND
690 Nguyen Huu Huan 20,000,000 VND
691 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Hưng, chị Liên 20,000,000 VND
692 Nguyễn Minh Tuấn 20,000,000 VND
693 Nguyễn Minh Thức 20,000,000 VND
694 Đoàn Phương Ly 20,000,000 VND
695 Cụ quá cố Huỳnh Văn Tuấn 20,000,000 VND
696 Công ty TNHH Điện Ảnh Song Minh 20,000,000 VND
697 Phạm Thị Minh Huyền - Giám đốc công ty Song Minh 20,000,000 VND
698 TRUONG THI HOANG OANH 20,000,000 VND
699 Vũ Kim Lan (Kim Lan Jewelry) 20,000,000 VND
700 Vo Thi Kim Ngan 20,000,000 VND
701 Nguyễn Thị Thúy Ba 20,000,000 VND
702 Nguyễn Thị Thu Hà 20,000,000 VND
703 Tô Thị Kim Hoa 20,000,000 VND
704 Huynh Kim Lang 20,000,000 VND
705 Nguyen Thi Mai Giau 20,000,000 VND
706 Gia dinh Truong Luu Huynh Tam 20,000,000 VND
707 Phạm Thị Minh Huyền 20,000,000 VND
708 Ca sỹ Hari Won 20,000,000 VND
709 Anh Tuấn, Chị Ngọc (Ashley) 20,000,000 VND
710 Đặng Văn Thanh (Pháp danh Minh Phát) 20,000,000 VND
711 Nguyen Anh Tuan 20,000,000 VND
712 Nguyen Thi Nga 20,000,000 VND
713 Ba mẹ của anh Hoàng Trọng Khải 20,000,000 VND
714 Hoàng Trọng Khải 11,000,000 VND
715 Trương Khánh Kiều Anh 20,000,000 VND
716 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
717 Cô Trần Thị Hương 20,000,000 VND
718 Công ty TNHH Kim Cương Kita 20,000,000 VND
719 Công ty Liên Phát 20,000,000 VND
720 Công ty TNHH TM và QC Lữ Nhạc 20,000,000 VND
721 Gia đình Ngô Hùng Phương 20,000,000 VND
722 Van Thi Kim Xuyen 20,000,000 VND
723 Mạnh thường quân 20,000,000 VND
724 Gia đình Huynh Tam, My Y, Huynh Dan 20,000,000 VND
725 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
726 Đinh Bá Ái 11,000,000 VND
727 Anh Đinh Bá Ái & chị Võ Thị Phượng 10,000,000 VND
728 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 19,718,500 VND
729 NGUYEN NGOC NGA 18,000,000 VND
730 Lê Thị Thanh Nguyệt 17,275,000 VND
731 Lê Thị Thanh Nguyệt 2,270,000 VND
732 PHAN NGUYEN YEN NHI 16,800,000 VND
733 Nguyen Ngoc Phuong Thuy 16,600,000 VND
734 Cô Phạm Thị Kim Yến 16,000,000 VND
735 Nguyễn Thị Tố Uyên 15,500,000 VND
736 Bui Le Nha Quyen 15,426,000 VND
737 Francois shucnnicke 15,000,000 VND
738 Ngo Thach Thao 15,000,000 VND
739 Võ Thị Mỹ Dung 15,000,000 VND
740 Jenny Minh Nguyet Tran 15,000,000 VND
741 Tập thể nhân viên công ty Masan 15,000,000 VND
742 Nguyen Hong Kien 14,500,000 VND
743 Nguyen Thi Bich Thanh 14,200,000 VND
744 Nguyen Quang Truong 13,000,000 VND
745 Nguyen Thi Ngoc Thy 12,650,000 VND
746 Huynh Thanh Phong 12,500,000 VND
747 CHINH NGUYEN 12,200,000 VND
748 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 12,000,000 VND
749 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 2 USD
750 Thai Hoa 12,000,000 VND
751 Lam Tieu Binh 11,700,000 VND
752 Nguyen Thi Phuong Tram 11,400,000 VND
753 Nguyễn Thành Tâm 11,100,000 VND
754 TRAN NGUYEN HUY 11,100,000 VND
755 Trần Bá Anh Dũng 11,000,000 VND
756 Bảo Thái 11,000,000 VND
757 Cao Hong Hanh 11,000,000 VND
758 Nguyen Thi Dung 11,000,000 VND
759 Nguyễn Quang Tường và nhóm bạn Melbourne - Australia 10,495,100 VND
760 Tan Loc 10,260,000 VND
761 Nguyen Khanh Ngoc 10,000,000 VND
762 Gia dinh Co Sau va Chi Thao 10,000,000 VND
763 Oliver Nguyen 10,000,000 VND
764 Nguyen Thi Truc Mai 10,000,000 VND
765 Chi Hanh & Anh Ai 10,000,000 VND
766 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thọ, chị Kỳ 10,000,000 VND
767 Công ty CPDVTM XNK và Truyền Thông Miđi 10,000,000 VND
768 Công ty TNHH Thằng Mõ 10,000,000 VND
769 Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Lý Khúc Lam 10,000,000 VND
770 CN Công ty CP Hãng Phim Truyện 1 10,000,000 VND
771 Phạm Thị Quý 10,000,000 VND
772 Trần Thị Huê Mỹ - 024 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP.HCM 10,000,000 VND
773 Công ty Trần Minh 10,000,000 VND
774 Công ty màn hình Led Âu Lạc 10,000,000 VND
775 Công ty Nguyên Khang 10,000,000 VND
776 Công ty Ánh Sao Kim 10,000,000 VND
777 Công ty TNHH Hãng Phim Xuân Phước 10,000,000 VND
778 Công ty TNHH Sản Xuất Chương Trình Nghệ Thuật H.A.P 10,000,000 VND
779 Phạm Thanh Nga 10,000,000 VND
780 Phật tử Ngọc Hương 10,000,000 VND
781 Mỹ Linh 10,000,000 VND
782 Vũ Thị Thùy Hương 10,000,000 VND
783 Nguyen Duy Nhut 10,000,000 VND
784 Anh chị Tâm Nhẫn 10,000,000 VND
785 Nguyễn Linh Chi 10,000,000 VND
786 Cao Thuy Duong 10,000,000 VND
787 Mai Anh 10,000,000 VND
788 Huỳnh Nhã 10,000,000 VND
789 NGUYEN QUANG DUC 10,000,000 VND
790 Dương Ngọc Tạo 10,000,000 VND
791 Nguyễn Thị Hạnh 10,000,000 VND
792 Tran Quang Dai 10,000,000 VND
793 Tran Thi Tam 10,000,000 VND
794 Công ty TNHH Kinh doanh Rau quả Thực phẩm VF 10,000,000 VND
795 Ngân hàng VIB 10,000,000 VND
796 Công ty THL Media 10,000,000 VND
797 Ngân hàng Vietcombank (CN Tân Định) 10,000,000 VND
798 Lam Kieu Phi 10,000,000 VND
799 Ca sĩ Lê Hiếu 10,000,000 VND
800 Bà Trần Thị Huê 10,000,000 VND
801 Trung, Quỳnh, Nhựt, Tini 10,000,000 VND
802 Tran Dan Vy 10,000,000 VND
803 Dao Thuy Phuong Thao 10,000,000 VND
804 Mạnh thường quân 10,000,000 VND
805 Huynh Hoang Sang, Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
806 Anh Phạm Tài 10,000,000 VND
807 Hinh Ich Xuyen 10,000,000 VND
808 Nguyễn Đặng Tường Linh 10,000,000 VND
809 Công Ty Mỹ Thuật Sáng Tạo 10,000,000 VND
810 Nghệ sĩ Việt Hương 10,000,000 VND
811 Gia đình anh Ngô Hữu Phương 10,000,000 VND
812 Đoàn Trần Phi Yến 10,000,000 VND
813 Trinh Minh Hoa 10,000,000 VND
814 Áo tắm Lan Hạnh 10,000,000 VND
815 Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
816 Gia đình Trần Lệ Hà 10,000,000 VND
817 Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Eximbank) 10,000,000 VND
818 Trần Thị Kim Hồng 10,000,000 VND
819 Nguyen Minh Phuoc 9,900,000 VND
820 Sandar Quach 9,200,000 VND
821 Tập thể nhân viên công ty CP Xúc Tiên Đông Tây (Dong Tay Promotion) 9,150,000 VND
822 Cong ty Cao Thoi Dai 9,000,000 VND
823 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Anh Hải, Chị Thùy Lan (NaUy) 9,000,000 VND
824 Nguyễn Văn Dữ 9,000,000 VND
825 Le Quang Minh Chau (daisybee@yahoo.com) 8,900,000 VND
826 Ren team - Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Lê Ngọc Anh, Chị Tiên, Ben (Shimma), Lyndy, Mẹ chị Tea (Cô Hằng), Hehe, Chị Đào (Her), anh Thạnh (Bếp), Ta Thị Phương Thảo, Thanh Hà, Chị Châu, Chị Stu (Puslo), Ray Lâm, Ba chị Tee, Chị Vee 8,678,000 VND
827 Tran Thi Kim Tuyen 8,500,000 VND
828 TRANG THANH TRUC QUAN 8,000,000 VND
829 Trang Thanh Thủy 8,000,000 VND
830 Huynh Hoang Sang 7,850,000 VND
831 Duong Van Trong 7,700,000 VND
832 Phạm Hữu Lợi 7,600,000 VND
833 Ton Nu Thanh Nguyet 7,500,000 VND
834 Duong Huynh Kim Thanh 7,500,000 VND
835 Mạnh thường quân ở Bỉ tương đương 300 EUR 7,320,000 VND
836 Tập thể nhân viên Dzone 7,250,000 VND
837 Anh Bửu, Chị Thảo 7,017,000 VND
838 Mạnh thường quân 7,017,000 VND
839 Dũng 7,000,000 VND
840 Lê Tấn Hải 7,000,000 VND
841 Cụ ông quá cố Nguyen Ngoc (sinh năm 1984) 7,000,000 VND
842 Gia dinh Hoa Tam 7,000,000 VND
843 Ly Nguyet Thanh 7,000,000 VND
844 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông Đất Việt VAC 6,800,000 VND
845 Le Ngoc Quynh 6,794,000 VND
846 NGUYEN THANH HUYEN 6,500,000 VND
847 Võ Thị Mỹ Dung, Võ Phước Hòa, Võ Thị Thu Hương 6,500,000 VND
848 Team chạy Marathon 6,300,000 VND
849 Trần Ngọc Sơn 230,000 VND
850 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 100,000 VND
851 Nguyễn Anh Quân 100,000 VND
852 Trading 2,000,000 VND
853 Thư ký 160,000 VND
854 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông TK-L 6,030,000 VND
855 Le Tan Hai 6,000,000 VND
856 Công ty TNHH TM và KTTH T.T.C (Đại diện anh Nguyễn Quang Khánh, anh Hùng) 6,000,000 VND
857 Chị Đinh Thị Lệ Thương 6,000,000 VND
858 Phạm Thị Kim Xếp 6,000,000 VND
859 Nguyễn Thị Thủy 6,000,000 VND
860 Đoàn Thị Phú 6,000,000 VND
861 Văn Thị Diệu Nhơn 6,000,000 VND
862 Thai Hoa, Thai Nguyen, Phat 6,000,000 VND
863 Mai Anh My 6,000,000 VND
864 Nguyen Xuan Thach 6,000,000 VND
865 Mạnh thường quân (N) 6,000,000 VND
866 Lê Đình Toàn 5,900,000 VND
867 Cô Cao Thị Cúc 5,800,000 VND
868 Nguyen Quang Dat 5,700,000 VND
869 VU THI KHANH NGOC 5,600,000 VND
870 Nhóm Tùy Duyên (TP Huế) 5,500,000 VND
871 Cụ KHAUV LIM (thọ 84 tuổi) 5,500,000 VND
872 Bé Minh Triết, Minh Trí 5,200,000 VND
873 Gia đình chú Phan Thanh Hoàng 5,200,000 VND
874 Nhung Lê (Pháp) tương đương 200 EUR 5,135,500 VND
875 Nguyễn Thị Đăng 5,100,000 VND
876 Nguyen Thai Thanh 5,084,670 VND
877 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
878 Ba noi Tran Thi Ngoc Dieu 5,000,000 VND
879 Le Nguyen Hoang Van 5,000,000 VND
880 Cao Thi Ngoc Suong 5,000,000 VND
881 Tieu Yen Trinh 5,000,000 VND
882 Anh Thich & Chi Tam 5,000,000 VND
883 Stanislas Jonville 5,000,000 VND
884 Tran Le Khanh 5,000,000 VND
885 Cao Thi Hanh 5,000,000 VND
886 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Lân, chị Nga 5,000,000 VND
887 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thích, chị Tâm 5,000,000 VND
888 Phan Thị Bích Diễm 5,000,000 VND
889 Đỗ Kim Nhung 5,000,000 VND
890 Trương Thị Ngọc Oanh 5,000,000 VND
891 Ông/ Bà Đinh Việt Nga (Florida - USA) 5,000,000 VND
892 Le Minh Ngoc 5,000,000 VND
893 Trần Ánh Thu 5,000,000 VND
894 Huỳnh Thị Tiến 5,000,000 VND
895 Trần Thị Thu Huệ 5,000,000 VND
896 Tập thể nhân viên công ty QC Đất Việt 5,000,000 VND
897 Hoa hậu Cao Thùy Dương 5,000,000 VND
898 LO NGOC THUY ANH (HCMC) 5,000,000 VND
899 Nguyễn Lệ Nguyên 5,000,000 VND
900 Nguyễn Thị Trúc Mai 5,000,000 VND
901 Edo Anzon 5,000,000 VND
902 Mee Trần 5,000,000 VND
903 Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
904 Hội Poker 5,000,000 VND
905 Nguyen Ngoc Quynh Chau 5,000,000 VND
906 Nguyễn Văn Vinh 5,000,000 VND
907 Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND
908 NGUYEN PHAM THANH 5,000,000 VND
909 Lâm Kim Phụng 5,000,000 VND
910 Kiều Thị Kim Lan 5,000,000 VND
911 Kiều Thị Lan 5,000,000 VND
912 Lương Thị Thập 5,000,000 VND
913 Cô Ngô Ánh Ngọc 5,000,000 VND
914 Andrew Lieu Trong Luong 5,000,000 VND
915 Duong Hoang Quoc Thai 5,000,000 VND
916 Chiị Quân, Thảo, Dân, Nguyên (Q. Tân Bình) 5,000,000 VND
917 Lê Văn Tấn 5,000,000 VND
918 Vo Trong Cang, Vo Minh Phuc 5,000,000 VND
919 Thầy Đồng Trúc và nhóm Phật tử chùa Từ Phong 5,000,000 VND
920 Bùi Thị Thùy Dương 5,000,000 VND
921 Gia đình họ Luân 5,000,000 VND
922 Công ty TNHH Duy Hai 5,000,000 VND
923 Le Phi Son 5,000,000 VND
924 Cty Zoom Media 5,000,000 VND
925 Nguyễn Duy Mỹ 5,000,000 VND
926 Nguyễn Duy Minh 5,000,000 VND
927 Nguyễn Văn Minh 5,000,000 VND
928 Gia đình chị Hòa, anh Bình, anh Huy, Ninh Anh 5,000,000 VND
929 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
930 Mai Anh My 5,000,000 VND
931 Cô Đoàn Thị Phú, Thân, Thương 5,000,000 VND
932 Tu Khue công ty Âu Lạc 5,000,000 VND
933 Trần Thị Cúc 5,000,000 VND
934 La Văn Thành, Trương Thị Sỉ 5,000,000 VND
935 Anh Hà, Chị Quỳnh 5,000,000 VND
936 Siu, Lin 5,000,000 VND
937 Nguyen Thai Dong Huong 5,000,000 VND
938 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
939 Le Thi Hong Vu 5,000,000 VND
940 Tố Uyên 5,000,000 VND
941 Anh Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
942 Gia đình chị Lệ Thương 5,000,000 VND
943 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 5,000,000 VND
944 Gia đình Hòa, Bình, Thu, Huy 5,000,000 VND
945 Gia đình TS BS Võ Trọng Tuấn 5,000,000 VND
946 Nguyễn Thị Anh Thư 5,000,000 VND
947 Nguyễn Thế Thành 5,000,000 VND
948 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
949 Gia đình Nguyễn Thị Châu Bảo 5,000,000 VND
950 Huỳnh Long Thủy 5,000,000 VND
951 Cô Nguyễn Thị Sơn (Pháp danh Diệu Hải - Thủ Đức) 5,000,000 VND
952 Uông Đình Phương 5,000,000 VND
953 Hoang Huu Minh Nhat 5,000,000 VND
954 Hoang Ngoc Anh Thi 5,000,000 VND
955 Ngô Ánh Nga 5,000,000 VND
956 Cô Út Nhỏ 5,000,000 VND
957 Vũ Thị Hồng Minh 5,000,000 VND
958 Le Thi Mai Q8 5,000,000 VND
959 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 5,000,000 VND
960 Sun Rui Xuan, Phạm Kim Oanh 5,000,000 VND
961 Vo Thi Ngan 5,000,000 VND
962 Jancy Nguyen 5,000,000 VND
963 Trần Thị Ngọc Nga 5,000,000 VND
964 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
965 Đặng Bình 5,000,000 VND
966 Duong Hua Toan 5,000,000 VND
967 Lê Thị Bé 5,000,000 VND
968 Le Ngoc Thien Thanh 5,000,000 VND
969 Ngân hàng VIB 5,000,000 VND
970 Brian Phúc Thành & các bạn 5,000,000 VND
971 Don Thi My Duyen 5,000,000 VND
972 Chú Ngọc Thảo 5,000,000 VND
973 Luu Kim Ngoc 5,000,000 VND
974 Công ty TNHH Đông Hưng Viên (Q6) 5,000,000 VND
975 Tập thể nhân viên Công ty DatViet VAC Group Holdings 4,900,000 VND
976 Anthony La (Pháp) tương đương 200 EUR 4,880,000 VND
977 Nhóm bạn HS- SV New Zealand 4,858,500 VND
978 Chánh Lê (Nauy) tương đương 190 EUR 4,636,000 VND
979 Anh Thành (Na Uy) 4,600,000 VND
980 Nguyễn Thị Thủy 4,600,000 VND
981 Tong Kim Luan 4,500,000 VND
982 Lê Thị Kiều, Võ Văn Grov 4,500,000 VND
983 Chi Hong và Chi Thu 4,500,000 VND
984 Nguyễn Thị Hoài Nam ( Nauy) 4,370,000 VND
985 Nguyen Thi Phuong Lan 4,250,000 VND
986 Ken Atkinson 4,200,000 VND
987 Per Ludo (Le Hieu) 4,200,000 VND
988 Huynh Ton Cam Tu 4,200,000 VND
989 Lê Thị Kiều (1936 4,200,000 VND
990 Thao, Tam, Thuy 4,200,000 VND
991 Cô Chinh và Cô Mai 4,200,000 VND
992 Huynh Quang Dung 4,150,000 VND
993 Quynh Anh Tran 4,000,000 VND
994 Nghia Nguyen 4,000,000 VND
995 Thay Vinh 4,000,000 VND
996 Công ty Sắc Màu 4,000,000 VND
997 Ho Dac Quynh Dung 4,000,000 VND
998 Phạm Xuân Hoa 4,000,000 VND
999 Gia đình Lương Hoàng Sơn và Lương Kiều My 4,000,000 VND
1000 Pham Dang Khoa 4,000,000 VND
1001 Kha Tú Lan 4,000,000 VND
1002 Ông bà Yoo 4,000,000 VND
1003 Đinh Thị Thương Thương 4,000,000 VND
1004 Le Thi Thu Ba 4,000,000 VND
1005 Ông bà Nguyễn Văn Sáu 4,000,000 VND
1006 GD Phuong Bac - Hoang Lan 4,000,000 VND
1007 Bà Phạm Thị Sáu 4,000,000 VND
1008 Truong Quang Sang 4,000,000 VND
1009 Cô Tina, Thu Hà Vũ 4,000,000 VND
1010 Triệu Thế Hiệp 4,000,000 VND
1011 Anh Thái (Khánh Hòa) 4,000,000 VND
1012 Dzếch Tuyết Lan 4,000,000 VND
1013 Gia đình anh chị Dũng Diệp (Quận 7) 4,000,000 VND
1014 Dư Thị Nhung 4,000,000 VND
1015 Nguyen Gia Truyen 4,000,000 VND
1016 Mạnh thường quân 4,000,000 VND
1017 Đào Thị Huỳnh 3,800,000 VND
1018 Khuat Tue Minh 3,700,000 VND
1019 Ngo Thi Thanh Nga 3,700,000 VND
1020 Lương Thúy Nga 3,600,000 VND
1021 Anh Phạm 3,500,000 VND
1022 Tran Hoai Diep 3,500,000 VND
1023 Tập thể nhân viên công ty CP Dịch Vụ M&T Pictures 3,450,000 VND
1024 Chị Thủy 3,400,000 VND
1025 Đặng Thanh Nhân (tương đương 200 AUD) 3,383,800 VND
1026 Mạnh thường quân 3,283,000 VND
1027 Thy 3,250,000 VND
1028 Tran Thanh Phuong 3,230,000 VND
1029 Le Nguyen Hong Van 3,200,000 VND
1030 Phạm Hải Âu 3,200,000 VND
1031 Phòng Thủ quỹ Đất Việt Group Holdings 3,129,000 VND
1032 Tang Nguyen Hoang Nhi 3,170,000 VND
1033 Vân Lê (Nauy) tương đương 120 EUR 3,081,300 VND
1034 Công ty Đông Tây Promotion 3,080,000 VND
1035 Nhóm bạn Nam Phương 3,040,000 VND
1036 Blocker 3,000,000 VND
1037 Loan Trinh 3,000,000 VND
1038 Cô Lương (Mẹ Anh Nguyễn Thư Thanh Hòa) 3,000,000 VND
1039 Phan Van Long và Mỹ Diệp 3,000,000 VND
1040 Nhật Lai 3,000,000 VND
1041 Brian Lâm 3,000,000 VND
1042 Đinh Thị Kim Tân 3,000,000 VND
1043 Mr Reddy 3,000,000 VND
1044 Ashley Jean Nguyễn 3,000,000 VND
1045 Hà Quang Minh 3,000,000 VND
1046 Gia đình Đoàn Thị Thanh Thảo 3,000,000 VND
1047 Nguyen Thi Thuy Dung 3,000,000 VND
1048 Nguyễn Hoàng Dũng 3,000,000 VND
1049 HUYNH KIET NHU 3,000,000 VND
1050 Bích Ngọc 3,000,000 VND
1051 Tran Thi Ai Nhi 3,000,000 VND
1052 Võ Thị Hoàng Yến 3,000,000 VND
1053 Gia đình chị Thùy Hương và Cô Bạch Mai 3,000,000 VND
1054 Trần Đan Vy 3,000,000 VND
1055 Duong Hai Au 3,000,000 VND
1056 Gia đình Ngô Ánh Nga 3,000,000 VND
1057 Nguyễn Đức Mai 3,000,000 VND
1058 C PHUONG BAC 3,000,000 VND
1059 Cụ quá cố Nguyễn Quang Đường 3,000,000 VND
1060 GĐ Bà Lê Thị Thu 3,000,000 VND
1061 Phòng Đường Biển - VNF 3,000,000 VND
1062 Cụ Hoàng Chính Khiêm 3,000,000 VND
1063 Cung Thi Lan Anh 3,000,000 VND
1064 Gia đình cô chú Dũng Diệp 3,000,000 VND
1065 NGUYEN THI MINH CHAU 3,000,000 VND
1066 Nguyen Ngoc Hanh 3,000,000 VND
1067 Lê Ngọc Thiên Thanh 3,000,000 VND
1068 Nguyen Ngoc Duyen 3,000,000 VND
1069 Cô Bình 3,000,000 VND
1070 NS Vũ Quốc Việt 3,000,000 VND
1071 Gia đình cô Hà 3,000,000 VND
1072 Chị Mai 3,000,000 VND
1073 Chị Mỹ Anh 3,000,000 VND
1074 Vo Thuy Trang 3,000,000 VND
1075 Hoa Thai 3,000,000 VND
1076 Chu Nguyễn Mộng Lâm 3,000,000 VND
1077 Pham Nguyen Vinh 3,000,000 VND
1078 Gia đình Phật tử Diệu Ái 3,000,000 VND
1079 Văn Thị Ngọc Lan 3,000,000 VND
1080 Nguyễn Nữ Như Khuê 3,000,000 VND
1081 Nguyen Thi Thu Thao 3,000,000 VND
1082 Nguyen Thi Dinh Huong 3,000,000 VND
1083 Cô Hiên Ly 3,000,000 VND
1084 Gia đình Quân, Thảo và 2 con Dân, Nguyên 3,000,000 VND
1085 Nhóm Phật Tử (Quận 9) 3,000,000 VND
1086 Ngoc 3,000,000 VND
1087 Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND
1088 Nguyễn Thị Phượng 3,000,000 VND
1089 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1090 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1091 Nguyen Le Thao Uyen 3,000,000 VND
1092 Nguyễn Văn Hiền 3,000,000 VND
1093 Tran Linh 3,000,000 VND
1094 Lo Dang My Van 3,000,000 VND
1095 Mạnh thường quân (N) 3,000,000 VND
1096 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1097 Vũ Thị Hồng Minh 3,000,000 VND
1098 Huỳnh Hớn Minh 3,000,000 VND
1099 Bui Truong Bao Ngoc 3,000,000 VND
1100 Nguyễn Thị Hiền 3,000,000 VND
1101 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1102 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1103 Huynh Thi Thuy Hoa 2,950,000 VND
1104 Linh (pinkyhttl@yahoo.com) 2,900,000 VND
1105 Phật tử Gò Vấp + Bình Dương 2,900,000 VND
1106 Nhóm bạn anh Vinh 2,800,000 VND
1107 Lê Ngọc Hưng Long 2,600,000 VND
1108 Mạnh thường quân 2,600,000 VND
1109 Pham Duy Khuong 2,600,000 VND
1110 Pham Thi Hong Nga 2,600,000 VND
1111 Hoàng Oanh - Paris 2,597,400 VND
1112 Johnny Quốc Huỳnh (Đức) tương đương 100 EUR 2,565,800 VND
1113 Robin Austin 2,500,000 VND
1114 4 Phật Tử Lớp Giáo Lý Chùa Xá Lợi 2,500,000 VND
1115 Bạn Đọc Quận 10 2,500,000 VND
1116 Anh Quang, Chị Kim Khánh, Chị Ngọc Phương 2,500,000 VND
1117 Pham Nguyen Van Khanh 2,500,000 VND
1118 PHAM THUY NGOC NHUT 2,500,000 VND
1119 Ngân hàng Eximbank 2,500,000 VND
1120 Nhóm Thy, Vinh, Xô, Trọng, Thế Vinh 2,500,000 VND
1121 Do Thi Thu Thuy 2,500,000 VND
1122 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 2,500,000 VND
1123 Phạm Thị Minh, Nguyễn Thị Thu 2,500,000 VND
1124 Tran Thi Phi 2,500,000 VND
1125 Nguyễn Thị Phương Trâm 2,500,000 VND
1126 Lê Tấn Luân 2,500,000 VND
1127 Chị Yến 2,500,000 VND
1128 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
1129 Le Thi Nga 2,500,000 VND
1130 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
1131 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 2,500,000 VND
1132 Lê Minh Mẫn 2,500,000 VND
1133 Manh thường quân 2,500,000 VND
1134 Mạnh thường quân ở Nauy tương đương 100 EUR 2,440,000 VND
1135 Anh Nhân - TPHCM 2,350,000 VND
1136 Linh và Thi (bạn Khang) 2,300,000 VND
1137 Tran Lam 2,300,000 VND
1138 Nguyen Doan Thuy va Nguyen Dang Minh 2,200,000 VND
1139 Duong Anh Tu 2,200,000 VND
1140 Nguyễn Tâm Linh 2,217,000 VND
1141 Mr John Magne Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
1142 Mr John Kim Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
1143 Nguyễn Thùy Lan (Nauy) 2,180,000 VND
1144 Nguyễn Quang Tiến (Nauy) 2,180,000 VND
1145 Nguyen Mai Trang 2,100,000 VND
1146 Le Cong Sanh 2,100,000 VND
1147 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
1148 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
1149 Đoàn Đức Dương 1,000,000 VND
1150 Trương Thế Hào Kiệt 300,000 VND
1151 Trần Song Hạnh Lam 200,000 VND
1152 Nguyễn Thị Vân Hà 200,000 VND
1153 Đoàn Văn Thiệu 100,000 VND
1154 Võ Thị Phương Thanh 100,000 VND
1155 Trà Quang Lực 100,000 VND
1156 Phạm Tuấn Việt 100,000 VND
1157 Teri Nguyen 2,060,000 VND
1158 Hồ Thị Mỹ Dung 2,050,000 VND
1159 Cô Hương Ly 2,030,000 VND
1160 Soudain team 2,005,000 VND
1161 Hung Long & Truc Phuong 2,000,000 VND
1162 Inho Kim 2,000,000 VND
1163 Nguyen Manh Tuong 2,000,000 VND
1164 Ho Thi Hoang Anh 2,000,000 VND
1165 Chi Lien va GD 2,000,000 VND
1166 Linh Nguyen 2,000,000 VND
1167 Anh Nam & Chi Xu & Bac Lan 2,000,000 VND
1168 Nguyen Truong Huy 2,000,000 VND
1169 Nguyen Quoc Thanh 2,000,000 VND
1170 Anh Thong & Chi Thuong & Be Chuong & Long & Bo 2,000,000 VND
1171 Tran Vinh Du 2,000,000 VND
1172 Betty Bui Do 2,000,000 VND
1173 Jun Torres 2,000,000 VND
1174 Nguyễn Thị Bảy Q10 2,000,000 VND
1175 Tran Thi Thuy Chi 2,000,000 VND
1176 Nguyen Thanh Tra 2,000,000 VND
1177 Mr & Mrs Casey Nolen Jackson 2,000,000 VND
1178 Van Thi Dieu Nhon & Truong Chi Kien 2,000,000 VND
1179 Nguyen Thi My Linh 2,000,000 VND
1180 Nguyen Thi Thanh Tuyen 2,000,000 VND
1181 Nguyễn Cao Sơn 2,000,000 VND
1182 Pham Nguyen Quynh Nhu 2,000,000 VND
1183 Công ty TNHH TM và DV 3S 2,000,000 VND
1184 Gia đình bé Noen 2,000,000 VND
1185 Trần Thị Tuyết Ánh 2,000,000 VND
1186 VP Luật sư Phùng Anh Tuấn và đồng sự 2,000,000 VND
1187 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2,000,000 VND
1188 Nguyễn Quang Thành (Nauy) 2,000,000 VND
1189 Vo Thi Anh Hong 2,000,000 VND
1190 Le Thi Thu Van 2,000,000 VND
1191 Phạm Thị Dung 2,000,000 VND
1192 Dinh Tang Tri Trong 2,000,000 VND
1193 Phạm Tuấn Anh 2,000,000 VND
1194 Jason Giang 2,000,000 VND
1195 Nguyen Thi Thu Thao 2,000,000 VND
1196 Bà Phạm Thị Bé 2,000,000 VND
1197 Nguyen Thi Kim Loan 2,000,000 VND
1198 Đinh Thị Lệ Thương 2,000,000 VND
1199 Tập thể phòng Nhân sự - Dat Viet Group Holdings 2,000,000 VND
1200 Trieu The Hiep 2,000,000 VND
1201 Tran Kim Loan (VPBank) 2,000,000 VND
1202 Minh Huỳnh (USA) 2,000,000 VND
1203 Vũ Thị Hồng 2,000,000 VND
1204 Van Thi Dieu 2,000,000 VND
1205 NGUYEN VAN QUA 2,000,000 VND
1206 Nguyen Dai Thao 2,000,000 VND
1207 Nguyễn Thị Lang 2,000,000 VND
1208 Ông bà Phạm Gia Chung 2,000,000 VND
1209 Ngô Kim Thanh 2,000,000 VND
1210 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 2,000,000 VND
1211 NGUYEN VU NAM PHUONG 2,000,000 VND
1212 VO THI THANH HIEN 2,000,000 VND
1213 Đỗ Thị Kim Nhung (Đông Tây Promotion) 2,000,000 VND
1214 Lương Thị Lệ Thủy 2,000,000 VND
1215 Bà Ưng Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
1216 LE NGOC HIEN 2,000,000 VND
1217 LE HOANG VU VA HO THI HOA BINH 2,000,000 VND
1218 Nguyen Huan 2,000,000 VND
1219 Nhóm bạn Viện, Tuyền, Khoa, Bích 2,000,000 VND
1220 Ông của cháu Trần Hữu Nghĩa, Trần Hữu Phát 2,000,000 VND
1221 A HUY TRIEU 2,000,000 VND
1222 NGUYEN THI MINH DUC 2,000,000 VND
1223 Gđình Anh Huỳnh Anh Luân 2,000,000 VND
1224 Trần Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
1225 NGUYEN NU NHU KHUE 2,000,000 VND
1226 Cô Phượng 2,000,000 VND
1227 Nguyễn Thị Lan Chi 2,000,000 VND
1228 Bé Boom và Bé Bơ 2,000,000 VND
1229 Võ Thị Hạnh 2,000,000 VND
1230 Cô Nguyễn Minh Tâm 2,000,000 VND
1231 Cụ bà An Thị Liên 2,000,000 VND
1232 Huỳnh Thị Tuyết 2,000,000 VND
1233 Pham Thi Ngoc Diep 2,000,000 VND
1234 Phan Thi Thanh Xuan 2,000,000 VND
1235 Truong Chi Kien 2,000,000 VND
1236 Gia đình Lý Vương Nhựt Minh 2,000,000 VND
1237 Le Thuy Linh 2,000,000 VND
1238 Võ Thị Thùy Dương, Vũ Chí Cường, Vũ Anh Minh 2,000,000 VND
1239 Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND
1240 Nguyễn Thị Ngọc Thy 2,000,000 VND
1241 Lê Thị Lệ 2,000,000 VND
1242 Nguyễn Phúc An Khang 2,000,000 VND
1243 Thầy Đồng Thái (Chùa Từ Phong) 2,000,000 VND
1244 Nguyễn Hữu Khanh 2,000,000 VND
1245 GD Ve Han Huy 2,000,000 VND
1246 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 VND
1247 Hồ Hương Nghi 2,000,000 VND
1248 Nguyễn Thị Kim Hoàng 2,000,000 VND
1249 Le Thi Kim Loan 2,000,000 VND
1250 Cung Thi Tuyet Anh 2,000,000 VND
1251 Võ Thị Phượng 2,000,000 VND
1252 NTK Nguyen Minh Quang 2,000,000 VND
1253 Chu Trang Thanh 2,000,000 VND
1254 Nguyen Hoang Hai 2,000,000 VND
1255 Lai Thi My Dung 2,000,000 VND
1256 Đặng Ngọc Phương Vy 2,000,000 VND
1257 Ho Thi The 2,000,000 VND
1258 Anh Tạo (Công ty Vietnamwork) 2,000,000 VND
1259 Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung 2,000,000 VND
1260 Nguyễn Phi Hùng 2,000,000 VND
1261 Lê Hữu Đạt 2,000,000 VND
1262 Nguyễn Thị Chấn 2,000,000 VND
1263 Nguyen Thi Ngoc Trang 2,000,000 VND
1264 Nguyen Thi My Nhan 2,000,000 VND
1265 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1266 Cô Bình 2,000,000 VND
1267 Vo Thi Kim Ngan 2,000,000 VND
1268 Phạm Thị Mai 2,000,000 VND
1269 Be Thanh Truc 2,000,000 VND
1270 Hồ Vi Bảo 2,000,000 VND
1271 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 2,000,000 VND
1272 Le Ngoc My An 2,000,000 VND
1273 Mai Pham 2,000,000 VND
1274 Pham Thi Hoai Phuong 2,000,000 VND
1275 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1276 Cô Huỳnh Thị Minh Thu 2,000,000 VND
1277 Suni 2,000,000 VND
1278 Nguyễn Thị Như Hà 2,000,000 VND
1279 Nguyen Truong Thuy Trang 2,000,000 VND
1280 Nguyễn Ngọc Vân Khanh 2,000,000 VND
1281 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND
1282 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1283 Nguyễn Thị Ngọc Uyển 2,000,000 VND
1284 Lê Kim Khánh 2,000,000 VND
1285 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1286 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1287 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1288 Hao Trinh 2,000,000 VND
1289 Chu Nguyen Mong Lam 2,000,000 VND
1290 Mạnh thường quân (Quận 1) 2,000,000 VND
1291 Nguyễn Quang Vinh 2,000,000 VND
1292 Xuân Thu (Q. Bình Thạnh) 2,000,000 VND
1293 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
1294 Gia đình cô Nguyễn Thị Hồng 2,000,000 VND
1295 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
1296 Nguyễn Thị Thùy Dung 2,000,000 VND
1297 Cao Thị Ánh Tuyết 2,000,000 VND
1298 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1299 Hồng 2,000,000 VND
1300 Thanh Hương (Bình Thạnh) 2,000,000 VND
1301 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1302 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1303 Ba mẹ Nguyễn Hữu Tân và Đoàn Kim Anh 2,000,000 VND
1304 Cô Băng Châu 2,000,000 VND
1305 Do Tien Hieu 2,000,000 VND
1306 Gia đình Phuong Bac 2,000,000 VND
1307 Gia đình Nguyễn Thanh Huy 2,000,000 VND
1308 Thùy Linh 2,000,000 VND
1309 Nguyễn Hồng Thảo 2,000,000 VND
1310 Kim Hồng 2,000,000 VND
1311 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1312 Thái Thị Mỹ 2,000,000 VND
1313 Nguyen Thi Kim Chi 2,000,000 VND
1314 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1315 Ngo Duc Trung 2,000,000 VND
1316 Bé Thanh Trúc 2,000,000 VND
1317 Bà Hoa 2,000,000 VND
1318 Đinh Kim Loan 2,000,000 VND
1319 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1320 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1321 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1322 Cô Thanh Tùng 2,000,000 VND
1323 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1324 Chị Vân Anh 2,000,000 VND
1325 Co Giao Hoang (Đồng Tháp) 2,000,000 VND
1326 Mạnh thường quân (Quận 3) 2,000,000 VND
1327 Truong Kim Dat (NU) Q10 2,000,000 VND
1328 Nguyen Tu Trinh 2,000,000 VND
1329 Duong Thai Du 2,000,000 VND
1330 Le Ngoc Hien 2,000,000 VND
1331 Nguyen Ngoc Duyen 2,000,000 VND
1332 Le Hoang Nam 2,000,000 VND
1333 Tran Le Viet Ngan 2,000,000 VND
1334 Cao Yên Gia Bửu 2,000,000 VND
1335 Phan Thi Hien 2,000,000 VND
1336 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1337 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1338 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
1339 Vũ Thị Minh Trang 2,000,000 VND
1340 Phan Thị Tuyết Mai 2,000,000 VND
1341 Huỳnh Thị Phương 2,000,000 VND
1342 Ngo Xu Kim 2,000,000 VND
1343 Khauv Lim 2,000,000 VND
1344 Nguyễn Thúy Vân (USA) 2,000,000 VND
1345 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1346 Chị Nga 2,000,000 VND
1347 Vũ Thị Kim Loan 2,000,000 VND
1348 Cô Bích Thủy 2,000,000 VND
1349 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2,000,000 VND
1350 Thanh Tam, Thanh Tien, Doan Trang 2,000,000 VND
1351 Trần Thúy Vinh 2,000,000 VND
1352 Chị Quách Hằng 2,000,000 VND
1353 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
1354 Nguyen Thi Chin 2,000,000 VND
1355 Thư Vũ 2,000,000 VND
1356 Tuong Quang Nguyen 1,942,800 VND
1357 Tập thể phòng IT - Dat Viet Group Holdings 1,900,000 VND
1358 Ngo Thi Minh Thu 1,900,000 VND
1359 Pham Thi Hong Nga 1,900,000 VND
1360 Trần Lệ Bình 1,800,000 VND
1361 Do Bui Duc Loc 1,800,000 VND
1362 Đoàn Pháp Hoa Chùa An Phú (Quận 8) 1,800,000 VND
1363 Dang Tan Phong 1,770,000 VND
1364 Lê Thị Kiều 1,700,000 VND
1365 Le Thi Thuy 1,700,000 VND
1366 Ngoc Thao Quyen Phan 1,700,000 VND
1367 Le Thi Thanh Nguyet 1,700,000 VND
1368 Nguyet, Tuyen, Truc, Ngoc 1,700,000 VND
1369 Pham Thi Hong Van 1,700,000 VND
1370 Từ Thụy Huy Hoàng 1,700,000 VND
1371 Nguyễn Thị Nam 1,700,000 VND
1372 Nguyễn Thị Thanh 1,682,000 VND
1373 Trần Thị Ngọc Tuyết (tương đương 100 AUD) 1,681,200 VND
1374 Đặng Thị Lệ (Mẹ cháu Trần Đặng Ngọc Hân) 1,668,000 VND
1375 Không ghi tên 1,620,000 VND
1376 Mân Nguyễn (tương đương 60 EUR) 1,617,300 VND
1377 Nguyễn Thị Đào 1,600,000 VND
1378 Tập thể nhân viên NOMAD 1,600,000 VND
1379 Nguyễn Thị Thanh 1,600,000 VND
1380 Mạnh thường quân 1,600,000 VND
1381 Trần Thị Ngọc Tuyết (100 AUD) 1,556,700 VND
1382 Ngân hàng VPBank 1,550,000 VND
1383 Chi Thuong & Thu Dung & Chong 1,500,000 VND
1384 Chau Hieu Hoa 1,500,000 VND
1385 Nguyen Thanh Tong 1,500,000 VND
1386 Mai Chien Thang 1,500,000 VND
1387 Phuong Mai 1,500,000 VND
1388 Dang Trung Hieu 1,500,000 VND
1389 Vu Thi Thuy Huong 1,500,000 VND
1390 Nguyễn Thị Kim Trang Q6 1,500,000 VND
1391 Nguyen Doan Thuy 1,500,000 VND
1392 Dinh Le Dien Trung 1,500,000 VND
1393 Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
1394 Huỳnh Thanh Thúy 1,500,000 VND
1395 Phạm Thị Hoài Phương 1,500,000 VND
1396 Cao Thái Sơn 1,500,000 VND
1397 Gđình Anh Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
1398 Trần Thị Sại 1,500,000 VND
1399 NGUYEN NGOC DIEP 1,500,000 VND
1400 Vũ Mai Hương 1,500,000 VND
1401 Ms Chi Eximbank 1,500,000 VND
1402 Vũ Thị Kim Loan, Vũ Thị Phương Loan, Vũ Thị Quỳnh Loan 1,500,000 VND
1403 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
1404 Cô Thu Dung 1,500,000 VND
1405 Cháu Lê Minh Thái, Lê Anh Thi, Lê Anh Khoa 1,500,000 VND
1406 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
1407 Ho Xuan Vien Thao, Le Thi Bach Yen 1,500,000 VND
1408 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
1409 Ta Thi Mui 1,500,000 VND
1410 Ngân hàng EximBank 1,500,000 VND
1411 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
1412 Co Dieu Minh (Nhà Bè) 1,500,000 VND
1413 Phạm Hoàng Trúc Phượng 1,500,000 VND
1414 Mach Tuyet Hang 1,500,000 VND
1415 Chú Triệu Tô Hà 1,500,000 VND
1416 Phạm Văn Hiền 1,500,000 VND
1417 Cô Lê Ngọc Mai 1,500,000 VND
1418 Nguyen Ngoc Thai Phuong 1,500,000 VND
1419 Nguyen Thi Bich Thanh 1,500,000 VND
1420 Nguyen Ly Mong Thuy 1,500,000 VND
1421 Ngo Dinh Khoi Nguyen 1,500,000 VND
1422 Van Nhat Tan 1,500,000 VND
1423 Le Thi Hoa 1,450,000 VND
1424 Phan Thị Yến Nhi 1,400,000 VND
1425 Ông Hoành và Bà Thiệt 1,400,000 VND
1426 Mạnh thường quân 1,400,000 VND
1427 Nguyễn Yến Nhi 1,400,000 VND
1428 Luu Hoang Long 1,400,000 VND
1429 Như Quỳnh và mẹ 1,400,000 VND
1430 Carolene Vo (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
1431 Minh Tôn (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
1432 Gia đình Thụy Nam, gia đình Diệu Kim 1,300,000 VND
1433 Nguyễn Thị Dư 830,000 VND
1434 Pham Thi Hong Nga 1,290,100 VND
1435 Nhóm từ thiện USA-Australia- VN (Lan -Điệp - Dung -Trang ) 1,200,000 VND
1436 Nguyễn Thùy Thanh Trúc 1,200,000 VND
1437 Lê Hoàng Sơn 1,200,000 VND
1438 Tran Huynh The Vu 1,200,000 VND
1439 Lam Kim Ngoc 1,200,000 VND
1440 Le Thi Hoang Anh 1,200,000 VND
1441 Thy + Trang 1,200,000 VND
1442 Cô Trần Thị Thu Tâm 1,200,000 VND
1443 Đặng Phước Thành 1,200,000 VND
1444 Nhóm điều dưỡng khoa thẫm mỹ 1,200,000 VND
1445 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 1,200,000 VND
1446 Vu Thi Quynh Loan 1,200,000 VND
1447 Anh Việt và bạn 1,100,000 VND
1448 Tran Thi Ngoc Be 1,100,000 VND
1449 Đỗ Trần Bảo Ngọc 1,100,000 VND
1450 Linh ( pinkyhttl@yahoo.com) 1,100,000 VND
1451 Đỗ Kim Sang 1,100,000 VND
1452 Hoàng Thị Ngọc Ánh 1,100,000 VND
1453 Cô Trưởng + cháu Mon 1,100,000 VND
1454 Tran Thi Thu Huong 1,100,000 VND
1455 Thi 1,100,000 VND
1456 Thanh Trúc + Nhóm Bạn 1,070,000 VND
1457 Kim Nhung Dong Tay 1,050,000 VND
1458 Nguyen Minh Quan 1,000,000 VND
1459 Anh Van 1,000,000 VND
1460 Bich Nguyen 1,000,000 VND
1461 Ngoc Quynh 1,000,000 VND
1462 Đăng Khoa 1,000,000 VND
1463 Quan Tang 1,000,000 VND
1464 Duong Huy 1,000,000 VND
1465 Mee Tran 1,000,000 VND
1466 Chi Tham 1,000,000 VND
1467 Luu Quang Minh 1,000,000 VND
1468 Hoang My An 1,000,000 VND
1469 Vu Van Tung, Vu Hai Long 1,000,000 VND
1470 Nguyen Ngoc Thanh Tuyen 1,000,000 VND
1471 Diem Thy 1,000,000 VND
1472 Vu Anh 1,000,000 VND
1473 Doan Duc Duong 1,000,000 VND
1474 Nguyen Thi Hong Diem 1,000,000 VND
1475 Nguyen Thi Kim Cuong 1,000,000 VND
1476 Duong Le Minh Thu 1,000,000 VND
1477 Anh Nguyen Van Chinh 1,000,000 VND
1478 Nguyen Dang Khoa - DTP 1,000,000 VND
1479 Tran Thi Chung Thuy 1,000,000 VND
1480 Nguyễn Thanh Dũng 1,000,000 VND
1481 Ngọc Hoàng 1,000,000 VND
1482 Trinh Thi Tuyet Lan 1,000,000 VND
1483 Do Thi Hong Nguyet 1,000,000 VND
1484 Lê Quang Thanh An 1,000,000 VND
1485 Bạn đọc Q4 (vyphan3011@gmail.com) 1,000,000 VND
1486 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1,000,000 VND
1487 Gia đình Chị Phan Dương Yến Linh 1,000,000 VND
1488 La Quoc Hoa 1,000,000 VND
1489 Nguyễn Thị Hải Anh/ Hải Phong 1,000,000 VND
1490 Huỳnh Anh Luân 1,000,000 VND
1491 Nguyen Thanh Thuy 1,000,000 VND
1492 Công ty Cao Thời Đại 1,000,000 VND
1493 Công ty Anh Thiên Bảo 1,000,000 VND
1494 Nguyễn Thanh Trường 1,000,000 VND
1495 Cao Hoàng Đạt - Nguyễn Thị Bích 1,000,000 VND
1496 Nguyễn Thị Hiệp 1,000,000 VND
1497 Nguyễn Kim Nguyên 1,000,000 VND
1498 Tăng Thị Huệ Hạnh 1,000,000 VND
1499 Vũ Thị Dung 1,000,000 VND
1500 Nguyen Thi Thu Hien 1,000,000 VND
1501 Nguyễn Thị Thùy Hương 1,000,000 VND
1502 Nguyễn Thị Hoài Nam 1,000,000 VND
1503 Quách Huôi Chiêu 1,000,000 VND
1504 Thanh Thanh Suzanne 1,000,000 VND
1505 Võ Văn Gọn 1,000,000 VND
1506 Võ Phước Hòa 1,000,000 VND
1507 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
1508 Gia đình cô Hằng 1,000,000 VND
1509 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
1510 Kim Quyên, Kim Anh, Glan (USA) 1,000,000 VND
1511 Ông Hùng - Hạnh 1,000,000 VND
1512 Kim Trang 1,000,000 VND
1513 Sơn Bính 1,000,000 VND
1514 Le Thi Thoa - Em Thoa - PVCombank Pho Duc Chinh 1,000,000 VND
1515 Long & Phuong 1,000,000 VND
1516 Nguyen Son 1,000,000 VND
1517 Le Thi Minh Hao 1,000,000 VND
1518 Đoàn Thị Tín 1,000,000 VND
1519 Trần Thị Kim Liên 1,000,000 VND
1520 GĐ ông Nguyễn Văn Dũng (Hồi hướng cho mẹ) 1,000,000 VND
1521 Đoàn Thị Kim Ngân 1,000,000 VND
1522 GĐ em Tống Viết Chương 1,000,000 VND
1523 Trần Thị Lệ Hoa 1,000,000 VND
1524 Sạp báo 25 Hoàng Hoa Thám 1,000,000 VND
1525 DINH KIM NGUYEN TRINH 1,000,000 VND
1526 Nguyễn Thị Thanh Vân 1,000,000 VND
1527 Trần Thị Bích Yến 1,000,000 VND
1528 Bé Bách Luận, Bách Gia 1,000,000 VND
1529 CHAU THI HUYEN CHI 1,000,000 VND
1530 Nguyễn Văn Chinh 1,000,000 VND
1531 Nhóm Những Người Bạn 1,000,000 VND
1532 Võ Thị Hoàng Hải 1,000,000 VND
1533 Nguyen T Ngoc Phuong 1,000,000 VND
1534 Nguyen Thi Nhung 1,000,000 VND
1535 Nguyễn Trần Minh Uyên 1,000,000 VND
1536 Nguyễn Trần Minh Thư 1,000,000 VND
1537 Phạm Thị Hồng Nhi 1,000,000 VND
1538 Ông bà Cao Thị Lệ Anh 1,000,000 VND
1539 La Thiếu Bửu & Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
1540 Lâm Gia Manh & Lam Mai Linh 1,000,000 VND
1541 Nguyễn Thị Hồng Loan 1,000,000 VND
1542 Huỳnh Ngọc Bích 1,000,000 VND
1543 NGUYEN NHU TAM 1,000,000 VND
1544 Bé Huynh Tan Phat 1,000,000 VND
1545 Linh Đan 1,000,000 VND
1546 Hà Đức Năng 1,000,000 VND
1547 Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
1548 Duong Hai Au (au.duonghai@gmail.com 0902.500.978) 1,000,000 VND
1549 Nguyen Truong 1,000,000 VND
1550 Doan Mong Hang 1,000,000 VND
1551 LBK Louis 1,000,000 VND
1552 DO THU THUY 1,000,000 VND
1553 DIEP THANH PHUONG 1,000,000 VND
1554 Nguyễn lân duy 1,000,000 VND
1555 Chú Dũng 1,000,000 VND
1556 Chị Thanh Trúc DID 1,000,000 VND
1557 Ông Trắc Thanh Châu 1,000,000 VND
1558 NGUYEN THUY DUY 1,000,000 VND
1559 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
1560 huynhdieuphung@gmail.com 1,000,000 VND
1561 C DONG 1,000,000 VND
1562 MAI THI NGOC NHUNG 1,000,000 VND
1563 Pháp tâm Thắng 1,000,000 VND
1564 Pháp đạo Hưng 1,000,000 VND
1565 Hoa - Hiếu - Thảo 1,000,000 VND
1566 Lương Thị Thanh Diệp 1,000,000 VND
1567 Lại Thị Xuyến 1,000,000 VND
1568 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
1569 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
1570 HOANG ANH TU 1,000,000 VND
1571 Nguyễn Hoàng Minh 1,000,000 VND
1572 NGUYEN PHUONG AN 1,000,000 VND
1573 Đỗ Thị Hợi 1,000,000 VND
1574 Trần Văn Vĩ 1,000,000 VND
1575 Tăng Tú Kim 1,000,000 VND
1576 Cháu Phạm Gia Hiếu 1,000,000 VND
1577 Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư 1,000,000 VND
1578 Cô Nguyễn Thị Hồng 1,000,000 VND
1579 Đoàn Thu Vân 1,000,000 VND
1580 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1581 Lê Xuân Hoàng 1,000,000 VND
1582 Lý Như Ý 1,000,000 VND
1583 Nguyen Phuong Thao 1,000,000 VND
1584 Nguyen Thi Mai Han 1,000,000 VND
1585 Nguyen Thi Minh Phuong 1,000,000 VND
1586 Nguyễn Văn Hai 1,000,000 VND
1587 Trần Văn Viễn 1,000,000 VND
1588 Ông bà Lý Thành Vệ 1,000,000 VND
1589 Lý Vương Nhựt Khánh 1,000,000 VND
1590 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1591 Kim Chanh, Van Vo 1,000,000 VND
1592 Ho Hoang Trieu 1,000,000 VND
1593 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1594 Trần Thị Ngọc Bé 1,000,000 VND
1595 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
1596 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
1597 Lê Ngọc Anh Chương 1,000,000 VND
1598 Nguyễn Tuyết Mai 1,000,000 VND
1599 Bé Anh Khoa và Bé Anh Thi 1,000,000 VND
1600 Bui Thi Thu Thao 1,000,000 VND
1601 Chú Tuệ Đạo 1,000,000 VND
1602 Gia đình ông Thái Tấn Hòa 1,000,000 VND
1603 Gia đình ông Trương Chí Cường 1,000,000 VND
1604 Phạm Thị Tuyết Mai 1,000,000 VND
1605 Phương Bỉnh Thịnh 1,000,000 VND
1606 Ma Van Son 1,000,000 VND
1607 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1608 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1609 Lê Quốc Dĩnh 1,000,000 VND
1610 Phạm Thị Hồng Xuyến 1,000,000 VND
1611 Đặng Thị Tý 1,000,000 VND
1612 Thái Bình 1,000,000 VND
1613 Gia đình cô Lan Chi 1,000,000 VND
1614 Gia đình cô Quỳnh Tiên 1,000,000 VND
1615 Nguyen Ngoc Yen Tuyet 1,000,000 VND
1616 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1617 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1618 Lê Thùy Linh 1,000,000 VND
1619 Nguyễn Thị Thu Hằng 1,000,000 VND
1620 Nguyễn Thụy Ái Phương 1,000,000 VND
1621 Nguyễn Thị Anh Thư 1,000,000 VND
1622 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
1623 Vũ Thị Gia 1,000,000 VND
1624 Nguyễn Thị Ngọc Sương 1,000,000 VND
1625 Cô Hoa 1,000,000 VND
1626 Phu Ngoc Bich Thuy 1,000,000 VND
1627 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
1628 Le Thi Thanh Tam, Nguyen Le Thi Doan Trang, Nguyen Thanh Tien 1,000,000 VND
1629 To Xuan Cuc 1,000,000 VND
1630 Huynh Le Ngoc Ly 1,000,000 VND
1631 Nguyen Thi Cam Thai 1,000,000 VND
1632 Chú Nguyễn Phát Vàng 1,000,000 VND
1633 Bác Dư (Phú Nhuận) 1,000,000 VND
1634 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1635 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1,000,000 VND
1636 Gia đình cô Le Thi Ninh Giang 1,000,000 VND
1637 Tommy Wuaya 1,000,000 VND
1638 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,000,000 VND
1639 Võ Thị Nga 1,000,000 VND
1640 Chị Hòa Ngọc 1,000,000 VND
1641 Nguyen Van Truong 1,000,000 VND
1642 Do Thi Bon 1,000,000 VND
1643 Nguyen Thi Kim Hung 1,000,000 VND
1644 Le Thi My Nga 1,000,000 VND
1645 Le Ngoc Thien Thanh 1,000,000 VND
1646 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 1,000,000 VND
1647 Nguyễn Thanh Dũng (Công ty 3S) 1,000,000 VND
1648 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1649 Trần Thị Ngọc Anh, Hà Thanh Tùng 1,000,000 VND
1650 Cao Anh Chương 1,000,000 VND
1651 Ngô Thế Vinh 1,000,000 VND
1652 Le Ngoc Hue Q10 1,000,000 VND
1653 Đỗ Minh Tiến 1,000,000 VND
1654 Nguyễn Thị Huệ 1,000,000 VND
1655 Dương Thị Bạch Dương 1,000,000 VND
1656 Ngo Hue Nghi 1,000,000 VND
1657 Tiểu Liên 1,000,000 VND
1658 Trần Thị Dung 1,000,000 VND
1659 Luong Thi Thanh Diep 1,000,000 VND
1660 Trần Thị Mai 1,000,000 VND
1661 Lê Thị Mặn 1,000,000 VND
1662 Nguyen Le Thuy Nguyen 1,000,000 VND
1663 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
1664 Duong Thi Tuyet Van 1,000,000 VND
1665 Bui Thi Thuy Duong 1,000,000 VND
1666 Luong Huynh Hanh 1,000,000 VND
1667 Nguyen Thi Thuy Loan 1,000,000 VND
1668 Phan Lê Hồng Hạnh 1,000,000 VND
1669 Lưu Quốc Cường 1,000,000 VND
1670 Nguyen Luu Hoai Ngan 1,000,000 VND
1671 Hoàng Thị Tám 1,000,000 VND
1672 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1673 Huynh Khanh Linh 1,000,000 VND
1674 Nguyễn Phúc An Khang 1,000,000 VND
1675 Vu Mai Huong 1,000,000 VND
1676 Nguyễn Lê Thủy Nguyên 1,000,000 VND
1677 Vu The Kiet 1,000,000 VND
1678 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1679 Nguyen Thi Yen Duyen 1,000,000 VND
1680 Ngo Thanh Hien 1,000,000 VND
1681 Tuyet Hanh 1,000,000 VND
1682 Thanh Tien, Thanh Tam, Doan Trang 1,000,000 VND
1683 Ho Thanh Xuan 1,000,000 VND
1684 Lý Hoàng Tân 1,000,000 VND
1685 Đặng Thị Thu Vân 1,000,000 VND
1686 Nguyễn Quang Hưng 1,000,000 VND
1687 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1688 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1689 Chị Đào Thị Hường 1,000,000 VND
1690 Chieu Thuc Nhi 1,000,000 VND
1691 Doan Huu Huong Vy 1,000,000 VND
1692 Nguyễn Phúc An Khang 1,000,000 VND
1693 Nguyễn Hoàng Khải 1,000,000 VND
1694 Nguyễn Hoàng Khang 1,000,000 VND
1695 Le Thi Hoa 1,000,000 VND
1696 Nguyễn Thị Vân Hà 1,000,000 VND
1697 Trần Thị Ngọc Hương 1,000,000 VND
1698 O Truong 1,000,000 VND
1699 B Bon 1,000,000 VND
1700 B Hung 1,000,000 VND
1701 O Huy 1,000,000 VND
1702 B Duyen 1,000,000 VND
1703 Trọng Bá, Ngọc Loan 1,000,000 VND
1704 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
1705 Phạm Anh Khuê 1,000,000 VND
1706 Nguyễn Lê Thủy Nguyên 1,000,000 VND
1707 Nguyen Thi Thanh Tung 1,000,000 VND
1708 Hoang Mai Phuong 1,000,000 VND
1709 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1710 Cô Cảnh và Cô Hà 1,000,000 VND
1711 Nguyen Nhat Anh 1,000,000 VND
1712 Quynh Trang, Vinh Loc 1,000,000 VND
1713 Trần Trọng Minh Châu 1,000,000 VND
1714 Hoàng Đỗ Huy 1,000,000 VND
1715 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
1716 Ho Vinh Loc 1,000,000 VND
1717 Van Dinh Chuong 1,000,000 VND
1718 Vũ Thái Bình 1,000,000 VND
1719 Huynh Thi Tuyet Ngoc 1,000,000 VND
1720 Nguyen Phuong Tram 1,000,000 VND
1721 Minh Thong Dong 1,000,000 VND
1722 Liêu Hồng Nhựt 1,000,000 VND
1723 Gia đình Nguyễn Thị Đào 1,000,000 VND
1724 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
1725 Võ Thị Thạch Thảo 1,000,000 VND
1726 Do Tran Nha Uyen 1,000,000 VND
1727 Hoa Nguyen TPHCM 1,000,000 VND
1728 Lưu Kim Loan 1,000,000 VND
1729 Gia đình Nguyễn Hoàng Minh Khôi 1,000,000 VND
1730 Tấn Lộc 1,000,000 VND
1731 Trần Văn Hải Triều 1,000,000 VND
1732 Đỗ Vạn Nhựt 1,000,000 VND
1733 Dang Nguyen Quynh Trang 1,000,000 VND
1734 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1735 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1736 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 1,000,000 VND
1737 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1738 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
1739 Pham Bich Tuyen 1,000,000 VND
1740 Ao Văn Hoa 1,000,000 VND
1741 Hợp 1,000,000 VND
1742 Lê Thị Lý 1,000,000 VND
1743 Gia đình Minh, Ánh, Tuyết, Mai (Vũng Tàu) 1,000,000 VND
1744 Hua Hong Tuyet 1,000,000 VND
1745 Chị Lê Thị Ngọc Hà và Lưu Đế Huê 1,000,000 VND
1746 Nguyen Thanh Luong 1,000,000 VND
1747 Khong Van Ha 1,000,000 VND
1748 Trần Thanh Quang Vinh 1,000,000 VND
1749 Trần Thị Thanh Hằng 1,000,000 VND
1750 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND
1751 Tran Van Khau 1,000,000 VND
1752 Nguyen Thi Cho 1,000,000 VND
1753 Nguyen Thi Thiem 1,000,000 VND
1754 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1755 Cô Phương 1,000,000 VND
1756 Nguyễn Đan Thanh 1,000,000 VND
1757 Văn Hoa 1,000,000 VND
1758 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1759 Nguyễn Thị Thìn 1,000,000 VND
1760 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1761 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1762 Ông Thảo 1,000,000 VND
1763 Bé Khánh An 1,000,000 VND
1764 Hoàng Khải 1,000,000 VND
1765 Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND
1766 Trần Thị Ngọc Mai 1,000,000 VND
1767 Cô Nghĩa 1,000,000 VND
1768 Nguyen Thi Kim Huong 1,000,000 VND
1769 Nguyễn Hồng Thanh Nhã 1,000,000 VND
1770 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1771 Trần Thị Xuân 1,000,000 VND
1772 Ông Đỗ Xuân Hồng 1,000,000 VND
1773 Nguyễn Thái Bình 1,000,000 VND
1774 Chú Trần Công (Tây Phương) 1,000,000 VND
1775 Đặng Thị Thúy Nga 1,000,000 VND
1776 Le Thi Thai Hang 1,000,000 VND
1777 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1778 Nguyen Thi Mai An 1,000,000 VND
1779 Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND
1780 Nguyễn Thị Thu Hồng 1,000,000 VND
1781 Nguyễn Tuyết Chinh, Nguyễn Thị Lựu 1,000,000 VND
1782 Tran Ngoc Huu 1,000,000 VND
1783 Yến 1,000,000 VND
1784 Đỗ Tú Oanh 1,000,000 VND
1785 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1786 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1787 Phạm Thị Năm 1,000,000 VND
1788 Lê Thị Liên 1,000,000 VND
1789 Ly Minh Yen 1,000,000 VND
1790 Huynh Thi Mai Phuong 1,000,000 VND
1791 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1792 Cụ bà Nguyễn Thị Xanh 1,000,000 VND
1793 Pham Quang Hao (Phap danh Nguyen Phu) 1,000,000 VND
1794 Le Ba Thuc 1,000,000 VND
1795 Nguyen Huong Ngoc 1,000,000 VND
1796 Ms Bình 1,000,000 VND
1797 Ms Vân 1,000,000 VND
1798 Vuong Thi Thanh Phuong 1,000,000 VND
1799 Nguyễn Trương Hữu Phúc 1,000,000 VND
1800 Nguyễn Trương Nguyệt Quân 1,000,000 VND
1801 Cô Thu Hiền 1,000,000 VND
1802 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1803 Pham Thi Hong Nga 1,000,000 VND
1804 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1805 Dung Tran 1,000,000 VND
1806 Duong Dinh Bao Tran 1,000,000 VND
1807 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Đông Á) 1,000,000 VND
1808 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1809 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
1810 Nguyễn Tuấn Anh 1,000,000 VND
1811 Nhóm sống để yêu thương và anh Liêm 1,000,000 VND
1812 Võ Thị Kim Châu 1,000,000 VND
1813 Phạm Ngọc Tuyết Trang 1,000,000 VND
1814 Lê Hữu Đức 1,000,000 VND
1815 Nguyễn Thị Tâm 1,000,000 VND
1816 Nguyen Thi Phuong Dung 1,000,000 VND
1817 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1818 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1819 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1820 Le Thi Nga 1,000,000 VND
1821 Nguyen Thi Mai An 1,000,000 VND
1822 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1823 VC Hien Van 1,000,000 VND
1824 N.A.Tuan (ĐT: 0782053007) 1,000,000 VND
1825 Tran Thi Le Hoa 1,000,000 VND
1826 Vũ Thị Phương Loan 1,000,000 VND
1827 Co Chinh 1,000,000 VND
1828 Nguyễn Thị Kim 1,000,000 VND
1829 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1830 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1831 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1832 Đoàn Thị Chu Vân và các bạn 1,000,000 VND
1833 Gia đình Loan, Liêm 1,000,000 VND
1834 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1835 Duong Vu Luan 1,000,000 VND
1836 Nguyễn Thu Hoàn 1,000,000 VND
1837 Phật tử Quận 3 1,000,000 VND
1838 Nguyen Thi Kim Sang 1,000,000 VND
1839 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1840 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1841 Pham Thi Ngoc Mai 1,000,000 VND
1842 Nguyen Thi Thu Ba 985,000 VND
1843 Mạnh thường quân ở Anh Quốc tương đương 40 EU 976,000 VND
1844 Anh Quý, Chi, Thanh Quý, Trường An, Như Ý, Bin, Vy (Nomad) 950,000 VND
1845 Nguyen Hoang Phu 900,000 VND
1846 Nguyễn Phúc Thịnh 900,000 VND
1847 Gia đình Thái Hòa, Quỳnh Trang, Minh Lệ 900,000 VND
1848 Vũ Thị Ngọc Trinh, Tô Hoàng Phúc, Tô Hoàng Trí 900,000 VND
1849 Lê Quốc Anh Khoa 900,000 VND
1850 Huynh My Nga 900,000 VND
1851 Tạ Văn Tuấn, Nguyệt Sương 900,000 VND
1852 Phan Thi Yen Nhi 900,000 VND
1853 Mạnh thường quân 890,000 VND
1854 Tran Ngoc Hang 855,000 VND
1855 Đặng Đình Bảo Huân (tương đương 50 AUD) 835,150 VND
1856 Hugo La (tương đương 30 EUR) 808,650 VND
1857 Huynh Thi My Ngoc 800,000 VND
1858 Nguyen Thi Le Ha 800,000 VND
1859 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 800,000 VND
1860 Tran Thi Minh Nguyet 800,000 VND
1861 Lê Thị Thanh Trúc 800,000 VND
1862 Âu Hoàng Minh 800,000 VND
1863 Nguyen Thi Hai 800,000 VND
1864 PHAM THI KIEU LOAN - PHAM THI KIEU HANH 800,000 VND
1865 Phạm Hải Âu 800,000 VND
1866 Mạnh thường quân 800,000 VND
1867 Dang Thi Ngoc Anh 800,000 VND
1868 Gia đình Huỳnh Quang Minh 800,000 VND
1869 Little (Quỳnh Anh) 800,000 VND
1870 Tran Xuan Hoai 777,000 VND
1871 Vũ Thị Phương Loan 750,000 VND
1872 Đoàn Pháp Hoa Huyền Khôi 740,000 VND
1873 Lương Thị Thanh Diệp 700,000 VND
1874 Chánh Phương Thái Sơn 700,000 VND
1875 Kieu Hanh 700,000 VND
1876 Dong Thi Kim Chi 700,000 VND
1877 Van Thi Ngoc Lan 700,000 VND
1878 Lê Thanh Nhung 700,000 VND
1879 Trương Thế Hào Kiệt 700,000 VND
1880 Hoang Thi Ngoc Anh 700,000 VND
1881 Cô trưởng đoàn Huyền Khôi 700,000 VND
1882 Mạnh thường quân 700,000 VND
1883 Nguyễn Thị Phương Anh 700,000 VND
1884 Ho Thi Hai Yen 700,000 VND
1885 X. Huong, Bo X.Hieu 700,000 VND
1886 Pham Kim Anh 700,000 VND
1887 GIP Thi Kim Dung 700,000 VND
1888 Pham Thi Hong Nga 645,000 VND
1889 Phuong Chau 600,000 VND
1890 Đỗ Quỳnh Chi 600,000 VND
1891 Khánh An 600,000 VND
1892 Truong The Hao Kiet 600,000 VND
1893 Bui Thi Huong 600,000 VND
1894 Cô Liêm Hương 600,000 VND
1895 Nguyen Minh Tuan 600,000 VND
1896 Nguyen Ngoc Phuong Thao 600,000 VND
1897 Sạp báo Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh 600,000 VND
1898 Nguyen Thi Thu Ha 600,000 VND
1899 Nguyễn Khắc Anh Tuấn 600,000 VND
1900 Võ Xuân Huy 600,000 VND
1901 Le Nguyen Thuy Anh Thu 600,000 VND
1902 Cô Thuyết, Cô Hường, Cô Tư, Cô Dung 600,000 VND
1903 Hoang Truc 600,000 VND
1904 Tran Pham Truc Lam 600,000 VND
1905 Lý Quốc Dũng, Đào Trang, Lý Thiệu Huyên, Lý Thiệu Văn 600,000 VND
1906 Nguyễn Thị Thu Thảo 550,000 VND
1907 NGUYEN THI THU TRANG 550,000 VND
1908 Richard Rusby 540,435 VND
1909 Đinh Thị Thảo 507,000 VND
1910 Brian O'Reilly 500,000 VND
1911 Nguyen Hoa Thi 500,000 VND
1912 Phương Chi 500,000 VND
1913 Phương Chi 500,000 VND
1914 Timathy +stephanie Kilminster 500,000 VND
1915 Trang Kcafe 500,000 VND
1916 Tran Thi Ngoc Dung 500,000 VND
1917 Trong M&T 500,000 VND
1918 Tran Nguyet Tuyen 500,000 VND
1919 Thai Thi Dieu Hanh 500,000 VND
1920 Tran Phung Khanh Lam 500,000 VND
1921 Chi Thuy 500,000 VND
1922 Bui Le Anh Xuan 500,000 VND
1923 Tran Thi Hong Phuong 500,000 VND
1924 Nguyen Pham Anh Tuan 500,000 VND
1925 Phuong Chi 500,000 VND
1926 Bui Thi Linh Quyen 500,000 VND
1927 Trần Thị Kim Triều 500,000 VND
1928 Tập thể P. Hành Chánh Cty Đất Việt VAC 500,000 VND
1929 Nguyễn Thị Kim Liên 500,000 VND
1930 Nguyễn Thị Thu Ngọc 500,000 VND
1931 Channel Op. (P.Phương Mai) 500,000 VND
1932 Production (P.Võ Liên) 500,000 VND
1933 Hoàng Thị Ái Nhi 500,000 VND
1934 Võ Thị Thanh Lan 500,000 VND
1935 Tran Van Thien Chuong 500,000 VND
1936 Ngoc Khanh 500,000 VND
1937 Le Huu Coi 500,000 VND
1938 Trương Thị Vân 500,000 VND
1939 Vũ Sỹ Phú 500,000 VND
1940 Tăng Xuân Phương 500,000 VND
1941 Anh John 500,000 VND
1942 Võ Thị Thập 500,000 VND
1943 Cô Diệp Quận 7 500,000 VND
1944 Lê Thị Thu Thảo 500,000 VND
1945 Nguyễn Thiện Tâm 500,000 VND
1946 Lê Thanh Bình 500,000 VND
1947 Bùi Lê Khương Duy 500,000 VND
1948 Đặng Thị Bích Thảo 500,000 VND
1949 Lương Thị Lệ Hằng 500,000 VND
1950 Nguyễn Thùy Linh 500,000 VND
1951 Ngo Minh Duy Cuong 500,000 VND
1952 Chi Ngoc Nhung (Canada) 500,000 VND
1953 Trần Thị Bé Hằng 500,000 VND
1954 Nguyễn Ngọc Hùng Q5 500,000 VND
1955 Đỗ Thị Hợi Q1 500,000 VND
1956 Lê Thị Xuân Hòa 500,000 VND
1957 Nguyễn Thị Phương Khánh 500,000 VND
1958 Nguyễn Thị Thanh Hoa (BVTV) 500,000 VND
1959 Viên Phạm Ngọc Trí 500,000 VND
1960 Lý Bách Thắng 500,000 VND
1961 Nguyễn Huy Thanh 500,000 VND
1962 Nguyễn Kim Ngọc Trâm 500,000 VND
1963 Ngô Thị Ngân 500,000 VND
1964 Ngô Ngọc Giàu 500,000 VND
1965 Trịnh Hoàng Vũ 500,000 VND
1966 Đào Thị Hường 500,000 VND
1967 Phan Thị Kim Chi 500,000 VND
1968 Nguyen Thi Huynh Thu 500,000 VND
1969 Vo Thi Hoang Yen 500,000 VND
1970 Nguyen Thi Thu Giang 500,000 VND
1971 Dũng (Tân Phú) 500,000 VND
1972 Lê Thị Hằng 500,000 VND
1973 Từ Kim Châu (BV ĐHYD) 500,000 VND
1974 Vũ Thi Kim Loan (1984) 500,000 VND
1975 Van Tuong Vi 500,000 VND
1976 Tập thể phòng Legal & Compliance - Dat Viet Group Holdings 500,000 VND
1977 Nguyen Doan Thuy và Nguyen Dang Minh 500,000 VND
1978 Lê Thị Ngọc Chinh 500,000 VND
1979 Chi Phi (HTX Xe Vận tải và Du lịch Hòa Bình) 500,000 VND
1980 Nguyen ha linh 500,000 VND
1981 Truong Duong Ha Huy 500,000 VND
1982 Võ Đăng Khoa 500,000 VND
1983 Nguyễn Thị Ánh Loan 500,000 VND
1984 Trương Thị Sĩ 500,000 VND
1985 Võ Minh Trí 500,000 VND
1986 Võ Minh Đức 500,000 VND
1987 Võ Văn Thuật 500,000 VND
1988 Phan Dương Yến Linh 500,000 VND
1989 Đào Huỳnh Thiên Thanh 500,000 VND
1990 Nguyễn Thành Thông Thái 500,000 VND
1991 Nguyễn Thị Tư 500,000 VND
1992 Chị Trang 500,000 VND
1993 Võ Thiện Nhân 500,000 VND
1994 Nguyen Thanh Huy 500,000 VND
1995 Nguyen Dinh Tuyen 500,000 VND
1996 Võ Thị Dung 500,000 VND
1997 Ngo Thuy Tuong Vi 500,000 VND
1998 Le Thi Hao 500,000 VND
1999 Le Thi Thuy Tien 500,000 VND
2000 Lê Nguyễn Khôi 500,000 VND
2001 LUONG NU BICH NGOC 500,000 VND
2002 Trương Thế Ho Kiệt 500,000 VND
2003 Nguyễn Thị Thu Ngọc (DID Group) 500,000 VND
2004 Dinh Nguyen Quynh Thi 500,000 VND
2005 Đỗ Hoàng Việt 500,000 VND
2006 Đỗ Hoàng Như Ngọc 500,000 VND
2007 Nguyen Doan Thuy & Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2008 Chị Ngọc Dung 500,000 VND
2009 Trần Hữu Nghĩa 500,000 VND
2010 Trần Hữu Phát 500,000 VND
2011 Đại sứ Quỹ Nam Phương 500,000 VND
2012 GD ong Le Xuan Dang 500,000 VND
2013 Nguyễn Thị Bích Thuận 500,000 VND
2014 GD Diep Van Ngu 500,000 VND
2015 Gia dinh Be Nguyen Cat Khanh 500,000 VND
2016 Be Nguyen Phuong Khanh 500,000 VND
2017 Lam Ngoc Bich 500,000 VND
2018 LE KIEU HOANG HUY 500,000 VND
2019 Nguyễn Thị Khánh 500,000 VND
2020 Thiện Hạnh - Diệu Kim - Ngọc Ngọc 500,000 VND
2021 Thiện Tánh - Quang Duy - Quang Tân 500,000 VND
2022 Bạch Liên Anh 500,000 VND
2023 Mai Trung 500,000 VND
2024 Bá Khanh 500,000 VND
2025 Trần Thị Ngọc Thu 500,000 VND
2026 Nguyễn Hà Linh 500,000 VND
2027 MAI THI LIEN 500,000 VND
2028 NGUYEN THI KIM HOA 500,000 VND
2029 Lê Hoàng Như Thủy 500,000 VND
2030 Gđình Lê Thị Yến 500,000 VND
2031 Gđình Nguyễn Hữu Yên 500,000 VND
2032 Vũ Thị Quỳnh Hoa 500,000 VND
2033 Phạm Anh Khuê 500,000 VND
2034 NGUYEN THI HUE 500,000 VND
2035 Bé Trúc Phương 500,000 VND
2036 Tăng Nguyễn Anh Khương 500,000 VND
2037 Le Chau 500,000 VND
2038 Anh Tùng, Hân, Như 500,000 VND
2039 Chú Minh Thành 500,000 VND
2040 Cô Hân Mai 500,000 VND
2041 Cô Hoa, Phú, Tiên 500,000 VND
2042 Cô Huỳnh Cẩm Hồng 500,000 VND
2043 Cô Lệ Anh 500,000 VND
2044 Cô Tiểu Lan, Tin Tin, Su Su 500,000 VND
2045 Cô Vinh + Thúy Hằng 500,000 VND
2046 Dang Nguyen Quynh Hoa 500,000 VND
2047 Đức Long, Lan Vinh 500,000 VND
2048 Gia đình Thái Thanh 500,000 VND
2049 Ha Chi Kien 500,000 VND
2050 Hoàng Như Thủy 500,000 VND
2051 Ngọc Lan 500,000 VND
2052 Nguyễn Tấn Tước 500,000 VND
2053 Nguyễn Thanh Thiên 500,000 VND
2054 Trần Lê Hà Mi 500,000 VND
2055 Trần Lê Mi Vân 500,000 VND
2056 Trần Thanh 500,000 VND
2057 Trần Thị Tiếu 500,000 VND
2058 Tran To Van 500,000 VND
2059 Trần Văn Châu 500,000 VND
2060 Tứ Minh 500,000 VND
2061 Trần Ngọc Thu 500,000 VND
2062 Anh Toàn (công ty Đông Tây) 500,000 VND
2063 Lê Văn Nhã 500,000 VND
2064 Cô Ngô Thị Thu 500,000 VND
2065 Huynh Linh 500,000 VND
2066 Chùa Bửu Long - Cô Như Thể 500,000 VND
2067 Gia đình Lan Anh 500,000 VND
2068 Lê Thị Hằng, Võ Thị Thập 500,000 VND
2069 Chung Vy Hue Kim 500,000 VND
2070 Mạnh thường quân 500,000 VND
2071 Huynh Pham Anh Khoa 500,000 VND
2072 Mạnh thường quân 500,000 VND
2073 Lê Trung Tú 500,000 VND
2074 Chị Hoa 500,000 VND
2075 Chú Minh và Cô Ngộ 500,000 VND
2076 Dang Thi Ngoc Quynh 500,000 VND
2077 Ngô Nguyễn Hoàng Phúc 500,000 VND
2078 Nguyễn Quốc Đạt 500,000 VND
2079 Nguyen Viet Dung 500,000 VND
2080 Văn Thiên Sử 500,000 VND
2081 Mạnh thường quân 500,000 VND
2082 Pham Phuong Khanh 500,000 VND
2083 Dương Kim Liên 500,000 VND
2084 Bé Thiên An 500,000 VND
2085 Quang Dai 500,000 VND
2086 Tran Thi Cam Nhung 500,000 VND
2087 Mạnh thường quân 500,000 VND
2088 Hứa Minh Trí 500,000 VND
2089 Nguyen Ngoc Bao 500,000 VND
2090 Tran Thi Phung 500,000 VND
2091 Nguyen Doan Thuy, Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2092 Gia đình Cô Dậu 500,000 VND
2093 Gia đình Cô Thụy Nam 500,000 VND
2094 Gia đình cô Thái Thanh 500,000 VND
2095 Vo Thi Hue 500,000 VND
2096 Nguyen Thi Truc Diep 500,000 VND
2097 Vo Thi No 500,000 VND
2098 Nguyễn Thị Diễm Loan 500,000 VND
2099 Võ Văn Trung 500,000 VND
2100 Vũ Đăng Khoa 500,000 VND
2101 Đặng Công Tài 500,000 VND
2102 Trương Thị An 500,000 VND
2103 Nguyễn Thị Hy 500,000 VND
2104 Nguyen Phuong Anh 500,000 VND
2105 Nguyen Ngoc Hieu Hanh 500,000 VND
2106 Anh Truyen 500,000 VND
2107 Trần Thị Sại 500,000 VND
2108 Nguyễn Thị Thu Hồng 500,000 VND
2109 Nguyễn Thị Kim Xuân 500,000 VND
2110 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 500,000 VND
2111 Huỳnh Quang Dũng 500,000 VND
2112 Đinh Thị Ngọc Tuyền 500,000 VND
2113 Hồ Văn Phúc 500,000 VND
2114 Lê Phan Bảo Khuyên 500,000 VND
2115 Le Thi Hien 500,000 VND
2116 Mạnh thường quân 500,000 VND
2117 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 500,000 VND
2118 Le Dao Diem Trinh 500,000 VND
2119 Mạnh thường quân 500,000 VND
2120 Nguyen Doan Thuy, Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2121 Nguyễn Thị Cúc 500,000 VND
2122 Nguyễn Ngọc Thời 500,000 VND
2123 Phùng Thị Xuân Lan 500,000 VND
2124 Hứa Minh Trí 500,000 VND
2125 Mạnh thường quân 500,000 VND
2126 Nguyen Thi To Lang 500,000 VND
2127 Pham Thanh Long 500,000 VND
2128 Nguyen Thi Hoan Lam 500,000 VND
2129 Do Van Hong 500,000 VND
2130 Hoàng Thị Chính 500,000 VND
2131 Nguyen Chau Ngoc Diem Q. Thu Duc 500,000 VND
2132 Tran Thi Kim Ngoc 500,000 VND
2133 Chị Anh 500,000 VND
2134 Trần Thu Trang 500,000 VND
2135 Vo Thi Kim Thanh 500,000 VND
2136 Mạnh thường quân 500,000 VND
2137 Võ Văn Thuật 500,000 VND
2138 Mạnh thường quân 500,000 VND
2139 Phan Lê Hồng Hạnh 500,000 VND
2140 Lưu Quốc Cường 500,000 VND
2141 Nguyen Thi Thanh Hai 500,000 VND
2142 Tran Thi Ngoc Huyen 500,000 VND
2143 Phạm Anh Khuê 500,000 VND
2144 Mạnh thường quân 500,000 VND
2145 Mạnh thường quân 500,000 VND
2146 Hàn Lưu Nguyên 500,000 VND
2147 Nguyễn Phúc Lục 500,000 VND
2148 Gia đình ông Hàn Tài 500,000 VND
2149 Gia đình ông Huỳnh Hùng 500,000 VND
2150 Nguyen Thi Thu Thao 500,000 VND
2151 Bui Thi Thanh Ha 500,000 VND
2152 Nguyen Duc Anh 500,000 VND
2153 Châu Ngọc Ánh 500,000 VND
2154 Cẩm Xuân 500,000 VND
2155 Huỳnh Hoàng Oanh 500,000 VND
2156 Hua Ngoc Hien 500,000 VND
2157 Mạnh thường quân 500,000 VND
2158 Tran Thi Cam Van 500,000 VND
2159 Mạnh thường quân 500,000 VND
2160 Hoang Nam Phuong 500,000 VND
2161 Nguyen Dang Yen Nhi 500,000 VND
2162 Mạnh thường quân 500,000 VND
2163 Vu Van Duc 500,000 VND
2164 Nguyễn Trần Kim Xuân 500,000 VND
2165 Phạm Thị Khánh Vân 500,000 VND
2166 Vô Thường (giatruyen@gmail.com) 500,000 VND
2167 Nguyen Thi Duy An 500,000 VND
2168 Mạnh thường quân 500,000 VND
2169 Ho Hoang Tuong Vy 500,000 VND
2170 Ông Thủ, Bà Hoa 500,000 VND
2171 Nguyen Duy Anh 500,000 VND
2172 Bui Huu Quang 500,000 VND
2173 Cô Minh Lệ 500,000 VND
2174 Gia đình Lan Vinh (chùa Bửu Long) 500,000 VND
2175 Cô Tiêu Mi (chùa Bửu Long) 500,000 VND
2176 Cô chú Tô Hà, Tuyết Lan 500,000 VND
2177 Nghiem Ha Phuong Uyen 500,000 VND
2178 Mạnh thường quân 500,000 VND
2179 Mạnh thường quân 500,000 VND
2180 Anh Phan 500,000 VND
2181 Mạnh thường quân 500,000 VND
2182 Mai Phuong 500,000 VND
2183 Ngân hàng ACB 500,000 VND
2184 Mạnh thường quân 500,000 VND
2185 Cô Trịnh Thị Cẩm Truyền 500,000 VND
2186 Lam Ngoc Minh Vy 500,000 VND
2187 Mạnh thường quân 500,000 VND
2188 Mạnh thường quân 500,000 VND
2189 Vu Thi Khanh Ngoc 500,000 VND
2190 Mạnh thường quân 500,000 VND
2191 Mạnh thường quân 500,000 VND
2192 Trần Thị Xuân 500,000 VND
2193 Phạm Thị Thu Nguyệt 500,000 VND
2194 Mạnh thường quân 500,000 VND
2195 Trần Ngọc Thu 500,000 VND
2196 Le Thi Ngoc Han 500,000 VND
2197 Mạnh thường quân 500,000 VND
2198 Chi Mai va Co Tien 500,000 VND
2199 Trần Thị Kim Sính 500,000 VND
2200 Nguyen Tu Quyen 500,000 VND
2201 Le Thi Vuong Anh 500,000 VND
2202 Lê Trần Quang Duy 500,000 VND
2203 Trần Kim Ngọc 500,000 VND
2204 Lê Văn Phúc 500,000 VND
2205 Trần Thị Kim Dung 500,000 VND
2206 Dương Cao Diễm Thúy 500,000 VND
2207 Huynh Tran Thu Huyen 500,000 VND
2208 Mạnh thường quân 500,000 VND
2209 Nguyen Thi Ngoc Anh 500,000 VND
2210 Luu Thanh Thuan 500,000 VND
2211 Nguyễn Thị Phương Nhi 500,000 VND
2212 Kieu Thi Thanh Thuan 500,000 VND
2213 Mạnh thường quân 500,000 VND
2214 Mạnh thường quân 500,000 VND
2215 Mạnh thường quân 500,000 VND
2216 Nguyen Thi Thuy Trang 500,000 VND
2217 Trần Đoàn Ngọc Trinh 500,000 VND
2218 Ban Minh va Vam 500,000 VND
2219 Mạnh thường quân 500,000 VND
2220 Võ Thị Hồng 500,000 VND
2221 Pham Thi Thanh Nga 500,000 VND
2222 Mạnh thường quân 500,000 VND
2223 Ngô Phạm Thế Hiển 500,000 VND
2224 Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND
2225 Mạnh thường quân 500,000 VND
2226 Pham Thi Phu 500,000 VND
2227 Tran Van Yen 500,000 VND
2228 Mạnh thường quân 500,000 VND
2229 Nguyễn Yến Nhi 500,000 VND
2230 Tran Thi Hong Hanh 500,000 VND
2231 Mạnh thường quân 500,000 VND
2232 Nguyen Ngoc Minh Thu 500,000 VND
2233 Nguyễn Thị Thu Hằng 500,000 VND
2234 Nguyễn Thị Phương Lan 500,000 VND
2235 Hồ Tú Quyên 500,000 VND
2236 Lữ Hà Thanh 500,000 VND
2237 Le Thi Ngoc Han 500,000 VND
2238 Mạnh thường quân 500,000 VND
2239 Mạnh thường quân 500,000 VND
2240 Mạnh thường quân 500,000 VND
2241 Yen Mai 500,000 VND
2242 Mạnh thường quân 500,000 VND
2243 Cai Thị Thu Hương 500,000 VND
2244 Nguyen Nhat Toan 500,000 VND
2245 Anh Doi 500,000 VND
2246 Mạnh thường quân 500,000 VND
2247 Lâm Bá Dương 500,000 VND
2248 Mạnh thường quân 500,000 VND
2249 Mạnh thường quân 500,000 VND
2250 Nguyễn Thị Thu Hồng 500,000 VND
2251 Nguyễn Kim Huệ 500,000 VND
2252 Nguyễn Thị Hoa 500,000 VND
2253 Trần Thị Sại 500,000 VND
2254 Su Trieu Ngoc Loan 500,000 VND
2255 Phuong Nhi 500,000 VND
2256 Võ Thị Ngọc Hân 500,000 VND
2257 Văn Thiên Sử 500,000 VND
2258 Văn Thị Hoa 500,000 VND
2259 Mạnh thường quân 500,000 VND
2260 Bui Thi Ngoc Suong (FB: Lieu Do) 500,000 VND
2261 Mạnh thường quân 500,000 VND
2262 Mạnh thường quân 500,000 VND
2263 Tran Thi Phi 500,000 VND
2264 Lam Thi Heng 500,000 VND
2265 To Thanh 500,000 VND
2266 Lam Quang 500,000 VND
2267 Lam T Huoi 500,000 VND
2268 Tran VThanh 500,000 VND
2269 Mạnh thường quân 500,000 VND
2270 Gia đình Huy Trieu 500,000 VND
2271 Gia đình Hoàng Lan 500,000 VND
2272 Hương linh Trang Thị Mầu (hưởng thọ 81 tuổi 500,000 VND
2273 Kendy Lưu 500,000 VND
2274 Tran Thi Le Hoa 500,000 VND
2275 Mạnh thường quân 500,000 VND
2276 Mạnh thường quân 500,000 VND
2277 Vu Hao Nhien 500,000 VND
2278 Dinh Thi Thu Ha 500,000 VND
2279 Hoang Thi Ngoc Loan 500,000 VND
2280 Vu Hoai Nguyen 500,000 VND
2281 Mai Kim Oanh 500,000 VND
2282 Dinh Thi Le Hang 500,000 VND
2283 Tommy Wuaya 500,000 VND
2284 Do Thi Ngoc Dung 500,000 VND
2285 Dinh Le Trang 500,000 VND
2286 Harry Wuaya 500,000 VND
2287 Dinh Thi Ngoc Bich 500,000 VND
2288 Le Thi Nhi 500,000 VND
2289 Nguyen Thi Thom 500,000 VND
2290 Mạnh thường quân 500,000 VND
2291 Mạnh thường quân 500,000 VND
2292 Nguyễn Hoàng Sơn 500,000 VND
2293 Cô Thu Nguyễn 500,000 VND
2294 Ba Chau Thi Day 500,000 VND
2295 Phạm Thị Như Huê 500,000 VND
2296 Nguyễn Văn Bình 500,000 VND
2297 Mạnh thường quân 500,000 VND
2298 Tan Loc 500,000 VND
2299 Mạnh thường quân 500,000 VND
2300 Hua Ngoc Hien 500,000 VND
2301 Mạnh thường quân 500,000 VND
2302 Đàm Khánh Linh 500,000 VND
2303 Trần Thế Long 500,000 VND
2304 Mạnh thường quân 500,000 VND
2305 Ngo Thanh Tai Thien 500,000 VND
2306 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Dong A Bank) 500,000 VND
2307 Tran Phu Thu Nhan 500,000 VND
2308 Mạnh thường quân 500,000 VND
2309 Mạnh thường quân 500,000 VND
2310 Mạnh thường quân 500,000 VND
2311 Mạnh thường quân 500,000 VND
2312 Mạnh thường quân 500,000 VND
2313 Phạm Vũ Duy 500,000 VND
2314 Nguyen Cong Ly 500,000 VND
2315 Mạnh thường quân 500,000 VND
2316 Mạnh thường quân 500,000 VND
2317 Trần Hoàng Phúc 500,000 VND
2318 Trần Hoàng Duy 500,000 VND
2319 Mạnh thường quân 500,000 VND
2320 Gia đình bà Lê Thị Yến 500,000 VND
2321 Gia đình bà Phạm Thị Tâ 500,000 VND
2322 Hồ Thúy Nga 500,000 VND
2323 Cô Hoàng Sang 500,000 VND
2324 Giáo viên hưu trí (Quận 3) 500,000 VND
2325 Luân 500,000 VND
2326 Mạnh thường quân (chuyển từ momo) 500,000 VND
2327 Nguyễn Thị Thu Thảo 500,000 VND
2328 Nguyễn Thúy Chinh 500,000 VND
2329 Phan Thi Phuong An 500,000 VND
2330 Nguyễn Thái Thanh 500,000 VND
2331 Mạnh thường quân 500,000 VND
2332 Mạnh thường quân 500,000 VND
2333 Bé Hiền, Bé Vui, Bé Vẻ 500,000 VND
2334 Hà Chí Kiên 500,000 VND
2335 Kiều Thị Thanh Thuận 500,000 VND
2336 Suong Muoi 500,000 VND
2337 Mạnh thường quân 500,000 VND
2338 Mạnh thường quân 500,000 VND
2339 Mạnh thường quân 500,000 VND
2340 Tan 500,000 VND
2341 Mạnh thường quân 500,000 VND
2342 Huynh Thi Kim Loan 500,000 VND
2343 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND
2344 Ta Tuong Hung 500,000 VND
2345 Gia đình ông Nguyễn Hoàng Sơn 500,000 VND
2346 Mạnh thường quân 500,000 VND
2347 Nội Thủy Trúc 500,000 VND
2348 Ông bà Nguyễn Định Quốc 500,000 VND
2349 Gia đình Minh Lệ 500,000 VND
2350 Gia đình Lan Vinh 500,000 VND
2351 Nguyễn Tiến Thịnh 500,000 VND
2352 Ho Thi Tuyet Hong 500,000 VND
2353 Nguyễn Hoàng Khải 500,000 VND
2354 Nguyễn Hoàng Khang 500,000 VND
2355 Mạnh thường quân 500,000 VND
2356 Mạnh thường quân 500,000 VND
2357 Nguyễn Thị Thanh 500,000 VND
2358 Nguyen Thi Xiem 500,000 VND
2359 Anh Doanh 500,000 VND
2360 Pham Hai Au 500,000 VND
2361 Mạnh thường quân 500,000 VND
2362 Mạnh thường quân 500,000 VND
2363 Mạnh thường quân 500,000 VND
2364 Mạnh thường quân 500,000 VND
2365 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 500,000 VND
2366 Mạnh thường quân 500,000 VND
2367 Ha Chi Kien 500,000 VND
2368 Tran Kim Anh 500,000 VND
2369 Ngo Thi Trang Thanh 500,000 VND
2370 Truc Trung Dung 500,000 VND
2371 Mạnh thường quân 500,000 VND
2372 Mạnh thường quân 500,000 VND
2373 Mạnh thường quân 500,000 VND
2374 Mạnh thường quân 500,000 VND
2375 Bé Ngô Yến An 500,000 VND
2376 Hai Yen (Quảng Ninh) 500,000 VND
2377 Nguyễn Ngân Khánh 500,000 VND
2378 Lưu Hoàng Long 500,000 VND
2379 Nguyen Nhat Lam 500,000 VND
2380 Nguyen Ngoc Minh Thu 500,000 VND
2381 Mạnh thường quân 500,000 VND
2382 Phương Anh 500,000 VND
2383 Khánh An 500,000 VND
2384 Chau Thi Day 500,000 VND
2385 Thi Vu 500,000 VND
2386 Luu Thanh Thuan 500,000 VND
2387 Truc Trung Dung 500,000 VND
2388 Mạnh thường quân 500,000 VND
2389 Mạnh thường quân (số điện thoại: 0984725878) 500,000 VND
2390 Pham Truong Lan Vy 500,000 VND
2391 Nguyen Ai My Duyen 500,000 VND
2392 Bui Van San 500,000 VND
2393 Đinh Thị Bích Hẻo 500,000 VND
2394 Diep Thanh Phuong 500,000 VND
2395 Mạnh thường quân 500,000 VND
2396 Hoàng Khải, Hoàng Khang 500,000 VND
2397 Truong Thi My Hanh 500,000 VND
2398 Quầy thuốc Nhân Tâm 500,000 VND
2399 Mạnh thường quân 500,000 VND
2400 Mạnh thường quân 500,000 VND
2401 Lien Tien 500,000 VND
2402 Gia đình Nguyen Phu Cuong 500,000 VND
2403 Nguyen Van Hung 500,000 VND
2404 Chị Thanh Tùng 500,000 VND
2405 Huynh My Nga 500,000 VND
2406 Nguyen Minh Tan 500,000 VND
2407 Mạnh thường quân 497,508 VND
2408 Tập thể nhân viên bộ phận Purchasing - Dat Viet Group Holdings 450,000 VND
2409 Mạnh thường quân 450,000 VND
2410 Tập thể phòng Admin - Dat Viet Group Holdings 440,000 VND
2411 Chi Dung 400,000 VND
2412 Le Thu 400,000 VND
2413 Nguyen Tuan Kiet 400,000 VND
2414 Phùng Văn Điệp 400,000 VND
2415 Tập thể P. Pháp Lý Cty Dất Việt VAC 400,000 VND
2416 Ái Sang 400,000 VND
2417 Cao Xuan Bao 400,000 VND
2418 Đỗ Văn Dũng 400,000 VND
2419 Đỗ An Huy 400,000 VND
2420 Đỗ Trung Thứ 400,000 VND
2421 Nguyễn Anh Quân 400,000 VND
2422 Le Anh Thu 400,000 VND
2423 Thích Phương Huyền 400,000 VND
2424 Trần Lệ Ngọc Dung 400,000 VND
2425 Phật tử Quận 11 400,000 VND
2426 Lê Thanh Châu & Lê Thanh Ngọc 400,000 VND
2427 Ánh Hoàng 400,000 VND
2428 HOANG THI HONG NGA 400,000 VND
2429 Nguyen Thi Kim Ngoc 400,000 VND
2430 Châu Thế Công 400,000 VND
2431 Ha Ngoc Tam 400,000 VND
2432 Gia đình Thái Thanh, Kim Oanh 400,000 VND
2433 Mạnh thường quân 400,000 VND
2434 Mạnh thường quân 400,000 VND
2435 Cô Bé (Chùa Hưng Minh Tự) 400,000 VND
2436 Pham Dang Yen Mai 400,000 VND
2437 Nguyễn Thị Vân Nhi 400,000 VND
2438 Tiểu đội 24 400,000 VND
2439 Dao Thi Nhu Kieu 400,000 VND
2440 Trần Thị Thắm 400,000 VND
2441 Nguyễn Thị Thanh Mai 400,000 VND
2442 Mạnh thường quân 400,000 VND
2443 Lê Thị Mai Thy 400,000 VND
2444 Lê Thị Lệ Thu 400,000 VND
2445 Nguyen Thi Thanh Hong 400,000 VND
2446 Mạnh thường quân 400,000 VND
2447 Trieu Hoang Phuc 400,000 VND
2448 Phan Lam Son, Phuong Ngoc Linh 400,000 VND
2449 Cô Hải, Hiền 400,000 VND
2450 Mạnh thường quân 400,000 VND
2451 Pham Duy Khuong 400,000 VND
2452 Tran Hoang Thi 400,000 VND
2453 Minh Phuong 400,000 VND
2454 Mạnh thường quân 400,000 VND
2455 Tran Thi Kim Danh 400,000 VND
2456 Thanh Phụng 400,000 VND
2457 Mạnh thường quân 400,000 VND
2458 2 mạnh thường quân 400,000 VND
2459 Hiền, Hòa 400,000 VND
2460 Vũ Thị Quỳnh Loan 250,000 VND
2461 Huỳnh Loan Chinh 350,000 VND
2462 Mạnh thường quân 350,000 VND
2463 Mạnh thường quân 350,000 VND
2464 Vo Nguyen Dang Khoa 300,000 VND
2465 Khuong Thi Anh Hoa 300,000 VND
2466 Le Ha 300,000 VND
2467 Tran Buu Chau 300,000 VND
2468 Nguyen Phuong Anh 300,000 VND
2469 Chi Trương Thanh Thuy (0907831419) 300,000 VND
2470 Nguyen Thi Ngoc Anh 300,000 VND
2471 Hứa Ngọc Phương Trâm 300,000 VND
2472 Le Anh Dung 300,000 VND
2473 Nguyễn Minh Quân 300,000 VND
2474 Nguyễn Thùy Như Thảo 300,000 VND
2475 Cô Kim 300,000 VND
2476 Phạm Thị Ngọc Trinh 300,000 VND
2477 Nguyen T Thuy Lien 300,000 VND
2478 Nguyễn Trương Thành Luân 300,000 VND
2479 Trí Dũng 300,000 VND
2480 Ngọc Trí 300,000 VND
2481 PHAN NGOC DIEM HAN 300,000 VND
2482 minhphuocktvn@yahoo.com 300,000 VND
2483 Kim Phương & Kim Ngọc 300,000 VND
2484 Yến Ngọc 300,000 VND
2485 Bảo Toàn 300,000 VND
2486 Yến Tâm 300,000 VND
2487 Yến Trâm 300,000 VND
2488 DANG THI THUC DOAN 300,000 VND
2489 Doan Thi Phuong Oanh 300,000 VND
2490 Nguyen Thi Huyen 300,000 VND
2491 Cô Yến Ngọc Phước 300,000 VND
2492 Lâm Thị Thu Hằng 300,000 VND
2493 Nguyen Thi My Nhien 300,000 VND
2494 Chùa Bửu Long - Cô Huệ 300,000 VND
2495 Pham Thi Kieu Oanh 300,000 VND
2496 Mạnh thường quân 300,000 VND
2497 Đoàn Pháp Hoa 300,000 VND
2498 Tran Ngoc Bao Truc 300,000 VND
2499 Nguyễn Thị Phương Lan 300,000 VND
2500 Hồ Tú Quyên 300,000 VND
2501 Huynh Kim Hoa 300,000 VND
2502 Gia đình cô Trương Thị Thanh 300,000 VND
2503 Cô Dương Thị Xim 300,000 VND
2504 Mạnh thường quân 300,000 VND
2505 Ha Duy An 300,000 VND
2506 Mạnh thường quân 300,000 VND
2507 Nguyen Ngoc Hieu Hanh 300,000 VND
2508 Nguyễn Thị Vân 300,000 VND
2509 Mạnh thường quân 300,000 VND
2510 Nguyen Ngoc Hanh 300,000 VND
2511 Ha Duy An 300,000 VND
2512 Cô Minh Thư, Thư Kỳ, Nhật Minh 300,000 VND
2513 Do Bui Duc Loc 300,000 VND
2514 Mạnh thường quân 300,000 VND
2515 Mạnh thường quân 300,000 VND
2516 Le Ngoc Quynh 300,000 VND
2517 Le Thi Hai 300,000 VND
2518 Mạnh thường quân 300,000 VND
2519 Ha Thi Thu Hang 300,000 VND
2520 Mạnh thường quân 300,000 VND
2521 Nguyen Duy An 300,000 VND
2522 Nguyen Bao Trang 300,000 VND
2523 Nguyen Thi Kim Loan 300,000 VND
2524 Mạnh thường quân 300,000 VND
2525 Nguyen Anh Tuan 300,000 VND
2526 Phạm Phúc Huy 300,000 VND
2527 Mạnh thường quân 300,000 VND
2528 Mạnh thường quân 300,000 VND
2529 Mạnh thường quân 300,000 VND
2530 Nguyen Thanh Dao 300,000 VND
2531 Tran Thi My Thuan 300,000 VND
2532 Mạnh thường quân 300,000 VND
2533 Le Thi Ngoc Han 300,000 VND
2534 Vũ Đan Thi 300,000 VND
2535 Nguyễn Thị Kim Oanh 300,000 VND
2536 Trần Ngọc Hoàng Anh 300,000 VND
2537 Phuong Ngoc Linh, Phan Lam Son, Phan Hue Man 300,000 VND
2538 Phan Ngan Nhi, Phan My Dung, Vuong Nu 300,000 VND
2539 Tran Nhu Thuan Phuoc 300,000 VND
2540 Tran Thi My Thuan 300,000 VND
2541 Trần Đình Phương 300,000 VND
2542 Mạnh thường quân 300,000 VND
2543 Vo Thi Kim Anh 300,000 VND
2544 Vu Dan Thi 300,000 VND
2545 Tran Hoang Nam 300,000 VND
2546 Mạnh thường quân 300,000 VND
2547 Le Thi Ngoc Han 300,000 VND
2548 Ly Van Thanh 300,000 VND
2549 Pham Nguyen Van Khanh 300,000 VND
2550 Mạnh thường quân 300,000 VND
2551 Tran Thi Kim Lien 300,000 VND
2552 Mạnh thường quân 300,000 VND
2553 Nguyễn Đức Anh 300,000 VND
2554 Mạnh thường quân 300,000 VND
2555 Mạnh thường quân 300,000 VND
2556 Phuong Ngoc Linh 300,000 VND
2557 Nguyễn Thị Vinh Huệ 300,000 VND
2558 Mạnh thường quân 300,000 VND
2559 Dạ Thảo (Huế) 300,000 VND
2560 Gia đình Thụy Nam 300,000 VND
2561 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 300,000 VND
2562 Mạnh thường quân 300,000 VND
2563 Nguyen Hoang Danh 300,000 VND
2564 Pham Hai Au 300,000 VND
2565 Pham Nguyen Van Khanh 300,000 VND
2566 Vo Van Be Hai 300,000 VND
2567 Luong Minh Manh 300,000 VND
2568 Huynh Thi Tuyet Anh 300,000 VND
2569 Mạnh thường quân 300,000 VND
2570 Mạnh thường quân 300,000 VND
2571 Mạnh thường quân 300,000 VND
2572 Mạnh thường quân 300,000 VND
2573 Bé Nhật Minh & Bé Ngọc Minh 300,000 VND
2574 Tan 300,000 VND
2575 Pham Cao Thanh Trieu 300,000 VND
2576 Leo La (tương đương 10 EUR) 269,550 VND
2577 Nguyen Hong Ngoc Truc Thy 250,000 VND
2578 Đinh Thị Phương Vy 250,000 VND
2579 Huỳnh Minh Giáp 250,000 VND
2580 Huỳnh Minh Khuê 250,000 VND
2581 Tập thể phòng Creativẹ - Dat Viet Group Holdings 250,000 VND
2582 Lê Thị Chí 250,000 VND
2583 Nguyen Huong Giang 250,000 VND
2584 Nguyen Ngoc Loan 250,000 VND
2585 Nhóm học sinh lớp 11A2 Trường THPT Thống Nhất A 250,000 VND
2586 Mạnh thường quân 250,000 VND
2587 Lê Trà Hương Giang 250,000 VND
2588 Lâm Thúy Oanh 250,000 VND
2589 Nguyen Quang Vinh 250,000 VND
2590 Nguyen Minh Tu 220,000 VND
2591 Vo Hoang Thien 210,000 VND
2592 Lê Thị Hiền 200,000 VND
2593 Lara Vu 200,000 VND
2594 Mathew Wright 200,000 VND
2595 Le Anh Vu 200,000 VND
2596 Le Thuy Linh 200,000 VND
2597 Phan Van Soi 200,000 VND
2598 Hoang Pham Duy 200,000 VND
2599 Dang Khuc Duy Anh 200,000 VND
2600 Nguyễn Thị Thu Hằng 200,000 VND
2601 Nguyễn Hồng Phú 200,000 VND
2602 NguyễnVăn Tuấn 200,000 VND
2603 Trần Thanh Lâm 200,000 VND
2604 Hoàng Bích Vân 200,000 VND
2605 Tôn Nữ Họa Mi 200,000 VND
2606 Bùi Hữu Vinh 200,000 VND
2607 Phạm Thị Minh 200,000 VND
2608 Trịnh Thị Liễu 200,000 VND
2609 Phạm Ngọc Hiền 200,000 VND
2610 Nguyễn Thị Như Hà 200,000 VND
2611 Trương Thị An 200,000 VND
2612 Đặng Thị Bích Phương 200,000 VND
2613 Nguyễn Bích Ngọc 200,000 VND
2614 Nguyen Van Thanh - DTP 200,000 VND
2615 Nguyễn Nhật Minh Trang 200,000 VND
2616 Nguyen Van Truong Thang 200,000 VND
2617 Nguyen Thi Phuong Thanh 200,000 VND
2618 Đặng Tú Cần 200,000 VND
2619 Nguyễn Thanh Hải 200,000 VND
2620 Bé Anh Thư 200,000 VND
2621 Bé Thanh An 200,000 VND
2622 Bé Khả Minh 200,000 VND
2623 Bé Gia Mẫn 200,000 VND
2624 Bé Gia Bảo 200,000 VND
2625 Hoa Vo Uu 200,000 VND
2626 Nguyễn Thy Phương 200,000 VND
2627 Nguyễn Thị Thu Thủy 200,000 VND
2628 Chi Phan Thi Lai (0988885087) 200,000 VND
2629 Võ Thị Thu Hương 200,000 VND
2630 Dao Thanh Loan 200,000 VND
2631 Lê Kim Ngọc Q3 200,000 VND
2632 Chị Minh F3 Q5 200,000 VND
2633 Do Huu Hoang Thanh 200,000 VND
2634 Phạm Thúy Ngọc 200,000 VND
2635 Trương Hoàng Sơn 200,000 VND
2636 Dang Thi Hong Uyen 200,000 VND
2637 Huynh My Luan 700,000 VND
2638 Võ Phương Quỳnh 200,000 VND
2639 Vũ Thị Phương Loan (1992) 200,000 VND
2640 Võ Thị Thu Hương (1969) 200,000 VND
2641 Huỳnh Tăng Bảo Linh 200,000 VND
2642 Minh Tri Nguyen 200,000 VND
2643 Nguyễn Tuấn Kiệt 200,000 VND
2644 Trần Xuân Ngọc Thảo 200,000 VND
2645 Dieu Thi Kim Dung 200,000 VND
2646 Dinh Thi Thao 200,000 VND
2647 Nguyen Thi Xuan Dai 200,000 VND
2648 Phạm Thị Thanh Ha 200,000 VND
2649 Nguyễn Thị Thảo 200,000 VND
2650 Jeremy Mah 200,000 VND
2651 Adrian Ng 200,000 VND
2652 Phan Thạnh Hoàng 200,000 VND
2653 Dương Thị Mỹ Lệ Quân 200,000 VND
2654 Phan Hoàng Nam 200,000 VND
2655 Nguyễn Thị Kim Hồng 200,000 VND
2656 Phan Hoàng Minh 200,000 VND
2657 Nguyễn Viết Thương Hoàng Ngân 200,000 VND
2658 Nguyễn Thị Câu 200,000 VND
2659 Nguyễn Thị Thanh 200,000 VND
2660 Huỳnh Thanh Khải 200,000 VND
2661 NGUYEN PHAM THAO PHUONG 200,000 VND
2662 Pham Thi Thanh Ha 200,000 VND
2663 Phạm Thị Hường 200,000 VND
2664 Nguyễn Hạnh Thy 200,000 VND
2665 Phạm Phú Tam 200,000 VND
2666 Luong Minh Manh 200,000 VND
2667 Chị Hoa 200,000 VND
2668 Trần Thị Niềm 200,000 VND
2669 Lương Thị Ngọc Xứng 200,000 VND
2670 Nguyễn Thị Kiều 200,000 VND
2671 Phạm Thị Ngọc Phượng 200,000 VND
2672 Phạm Phú Tam & Phạm Ngọc Trí 200,000 VND
2673 Tô Hoàng Trí và Tô Hoàng Phúc 200,000 VND
2674 Phạm Thị Anh Kim 200,000 VND
2675 Đặng thị cẩm vân 200,000 VND
2676 Cô Thanh 200,000 VND
2677 Bé Khánh An 200,000 VND
2678 Ông Thảo 200,000 VND
2679 LÝ MINH CHÂU 200,000 VND
2680 Bui Duc Dung 200,000 VND
2681 Chú Thảo 200,000 VND
2682 Cô Hoa 200,000 VND
2683 Cô Nga 200,000 VND
2684 Gia đình Quỳnh Trang 200,000 VND
2685 Nguyen Ngoc Minh Thu 200,000 VND
2686 Tran Thi My 200,000 VND
2687 Trinh Nguyen Quynh 200,000 VND
2688 Xuan Nam 200,000 VND
2689 Nguyen Duc Quang 200,000 VND
2690 Lê Thị Thanh 200,000 VND
2691 Dang Thuy An 200,000 VND
2692 Nguyen Thi Phuong Thao 200,000 VND
2693 Nguyen Kim Khanh 200,000 VND
2694 Nguyen Ngoc Tuan 200,000 VND
2695 Nguyễn Thanh Quan 200,000 VND
2696 Mạnh thường quân 200,000 VND
2697 Trần Ngọc Bảo Trúc 200,000 VND
2698 Nguyen Thi Huyen 200,000 VND
2699 Đặng Thị Nga 200,000 VND
2700 Mạnh thường quân 200,000 VND
2701 Gia đình cô Minh Lệ 200,000 VND
2702 Gia đình Thái Hòa 200,000 VND
2703 Gia đình cô Quỳnh Trang 200,000 VND
2704 Cô Huệ (Chùa Bửu Long) 200,000 VND
2705 Phung Ngoc Anh 200,000 VND
2706 Lê Văn 200,000 VND
2707 Nguyễn Thị Như Hà 200,000 VND
2708 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND
2709 Đồng Thị Minh Loan 200,000 VND
2710 Đặng Trung Hiếu 200,000 VND
2711 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 200,000 VND
2712 Nguyễn Thị Thu Thảo 200,000 VND
2713 Vũ Thị Kim Loan 200,000 VND
2714 Nguyen Thi Hong Diem 200,000 VND
2715 Mạnh thường quân 200,000 VND
2716 Mạnh thường quân 200,000 VND
2717 Lê Nguyễn Hoàng Minh 200,000 VND
2718 Chị Oanh + Trọng (DVGH) 200,000 VND
2719 Bồ Nhân Khoa 200,000 VND
2720 Nguyễn Thành Tâm 200,000 VND
2721 Phạm Thị Ngọc Bích 200,000 VND
2722 Vũ Thị Xuân Nguyệt 200,000 VND
2723 Bùi Duy Tây 200,000 VND
2724 Lê Văn Quân 200,000 VND
2725 Mạnh thường quân 200,000 VND
2726 Mạnh thường quân 200,000 VND
2727 Pham Thuy Linh 200,000 VND
2728 Gia đình cô Trần Thị Xúc 200,000 VND
2729 Phạm Bình Ái Phương 200,000 VND
2730 Phật tử Diệu Chánh 200,000 VND
2731 Phật tử Phúc Anh 200,000 VND
2732 Kim Anh 200,000 VND
2733 Mạnh thường quân 200,000 VND
2734 Nguyen Thi Ky Tran 200,000 VND
2735 Mai Thi Ngoc Nga 200,000 VND
2736 Hồ Ngọc Thúy Trang 200,000 VND
2737 Chị Kim và Chị Loan 200,000 VND
2738 Nguyen Thi Thu Thuy 200,000 VND
2739 Ngo Bao Viet Doan 200,000 VND
2740 Mạnh thường quân 200,000 VND
2741 Bùi Y Mi Sa 200,000 VND
2742 Hoàn Diệu và chị Hoàn 200,000 VND
2743 Lucky 200,000 VND
2744 Phan Hong Thai 200,000 VND
2745 Mạnh thường quân 200,000 VND
2746 Ly Minh Yen 200,000 VND
2747 Nguyễn Thị Minh Hiền 200,000 VND
2748 Hà Nguyễn Châu Thy 200,000 VND
2749 Chau Phung Nghi 200,000 VND
2750 Cô Yến 200,000 VND
2751 Truong Thi My Nhi 200,000 VND
2752 Nguyen Dinh Hung 200,000 VND
2753 Mạnh thường quân 200,000 VND
2754 Mạnh thường quân 200,000 VND
2755 Mạnh thường quân 200,000 VND
2756 Mạnh thường quân 200,000 VND
2757 Ngo Thanh Tai Thien 200,000 VND
2758 Mạnh thường quân 200,000 VND
2759 Mạnh thường quân 200,000 VND
2760 Mạnh thường quân 200,000 VND
2761 Nguyen Thi Nho 200,000 VND
2762 Mạnh thường quân 200,000 VND
2763 Nguyen Le Mai Hoa 200,000 VND
2764 Nguyen Le Minh Hai 200,000 VND
2765 Nguyen Le Minh Hai 200,000 VND
2766 Quan Le Quyen 200,000 VND
2767 Nguyen Van Chon 200,000 VND
2768 Trần Thị Kim Liên 200,000 VND
2769 Trác Tú Trinh 200,000 VND
2770 Đào Huỳnh Thiên Thanh 200,000 VND
2771 Phuong Lan 200,000 VND
2772 Tran Thi Nhu Ngoc 200,000 VND
2773 Mạnh thường quân 200,000 VND
2774 Mạnh thường quân 200,000 VND
2775 Cô Huệ 200,000 VND
2776 Gia đình cô Dậu (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2777 Gia đình Thái Hoà (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2778 Gia đình Quỳnh Trang (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2779 Chị Lê Thị Hồng (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2780 Gia đình Thuỵ Nam (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2781 Mạnh thường quân 200,000 VND
2782 Le Thi Phuong Lan 200,000 VND
2783 Trần Thị Kim Liên 200,000 VND
2784 Bao Nam Chu 200,000 VND
2785 Le Cong Sanh 200,000 VND
2786 Pham Thanh Tam 200,000 VND
2787 Đặng Ngọc Sơn 200,000 VND
2788 Đặng Nguyễn Minh Trí 200,000 VND
2789 Đặng Nguyễn Như Thảo 200,000 VND
2790 Tran Thi Thu Ha 200,000 VND
2791 Mạnh thường quân 200,000 VND
2792 Nguyen Hong Tham 200,000 VND
2793 Mạnh thường quân 200,000 VND
2794 Mạnh thường quân 200,000 VND
2795 Mạnh thường quân 200,000 VND
2796 Vo Minh Khanh 200,000 VND
2797 Trang 200,000 VND
2798 Mạnh thường quân 200,000 VND
2799 Mạnh thường quân 200,000 VND
2800 Nguyễn Thị Kim Chi 200,000 VND
2801 Tassao 200,000 VND
2802 Thi Kim Dung 200,000 VND
2803 Mạnh thường quân 200,000 VND
2804 Mạnh thường quân 200,000 VND
2805 Nguyen Ha Thu Nhat 200,000 VND
2806 Huyen Ton Nu Minh Bau 200,000 VND
2807 Truong Minh Hung 200,000 VND
2808 Lý Minh Phương Quỳnh 200,000 VND
2809 Lê Thị Minh Trị 200,000 VND
2810 Nguyễn Thị Phương Anh 200,000 VND
2811 Trương Thị An 200,000 VND
2812 Đại diện nhóm Channel Operation (Công ty CP DID TV) 200,000 VND
2813 Mạnh thường quân 200,000 VND
2814 Lê Hoàng Mỹ Thanh 200,000 VND
2815 Phạm Nguyệt Minh Huyền 200,000 VND
2816 Lữ Thị Thùy Vân 200,000 VND
2817 Lê Trần Thụy Ái Phương 200,000 VND
2818 Mạnh thường quân 200,000 VND
2819 Trần Thúy Quỳnh 200,000 VND
2820 Mạnh thường quân 200,000 VND
2821 Nguyễn Phạm Phương Thi 200,000 VND
2822 Trần Hạnh Phước 200,000 VND
2823 Mạnh thường quân 200,000 VND
2824 Mạnh thường quân 200,000 VND
2825 Mạnh thường quân 200,000 VND
2826 Nguyen Tran Bao Ngoc 200,000 VND
2827 Nguyen Ngoc Quynh 200,000 VND
2828 Nguyễn Quốc Huy 200,000 VND
2829 Mạnh thường quân 200,000 VND
2830 Nguyen Huu Chien 200,000 VND
2831 Lê Thị Chí 200,000 VND
2832 Nguyễn Huỳnh Đan Thoại 200,000 VND
2833 Tran Hoang Truc 200,000 VND
2834 Mạnh thường quân 200,000 VND
2835 Mạnh thường quân 200,000 VND
2836 Trương Kim Đạt 200,000 VND
2837 Mạnh thường quân 200,000 VND
2838 Mạnh thường quân 200,000 VND
2839 Tong Lam Minh Thanh 200,000 VND
2840 To Thi Nhu Y 200,000 VND
2841 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2842 Phan Huynh Mai 200,000 VND
2843 Mạnh thường quân 200,000 VND
2844 Mạnh thường quân 200,000 VND
2845 Tran Thanh Lien 200,000 VND
2846 Vo Thi Kim Anh 200,000 VND
2847 Tran Anh Tuan 200,000 VND
2848 Nguyễn Kim Ngân 200,000 VND
2849 Nguyen Suong 200,000 VND
2850 Nguyen Ngoc My Duyen 200,000 VND
2851 Tran Thanh Tran 200,000 VND
2852 Mạnh thường quân 200,000 VND
2853 Lu Ngoc Mai 200,000 VND
2854 Chú Ba Đực Phương 200,000 VND
2855 Nguyễn Minh Nam 200,000 VND
2856 Mạnh thường quân 200,000 VND
2857 Mạnh thường quân 200,000 VND
2858 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA) 200,000 VND
2859 Mạnh thường quân 200,000 VND
2860 Nguyen Thi Thi 200,000 VND
2861 Mạnh thường quân 200,000 VND
2862 Nguyen Thi Thuc Quyen 200,000 VND
2863 Nguyen Quynh Anh 200,000 VND
2864 Chuc Khiet 200,000 VND
2865 Nguyen Hoang Danh 200,000 VND
2866 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Đông Á) 200,000 VND
2867 Mạnh thường quân 200,000 VND
2868 Mạnh thường quân 200,000 VND
2869 Mạnh thường quân 200,000 VND
2870 Bui Thi Thuan Giang 200,000 VND
2871 Mạnh thường quân 200,000 VND
2872 Mạnh thường quân 200,000 VND
2873 Mạnh thường quân 200,000 VND
2874 Mạnh thường quân 200,000 VND
2875 Vo Thi Kim Anh 200,000 VND
2876 Cô Huệ (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2877 Mạnh thường quân 200,000 VND
2878 Mạnh thường quân (Cô TH) 200,000 VND
2879 Mạnh thường quân 200,000 VND
2880 Mạnh thường quân 200,000 VND
2881 Mạnh thường quân 200,000 VND
2882 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2883 Mạnh thường quân 200,000 VND
2884 Hoàng Phi 200,000 VND
2885 Cô Thoa 200,000 VND
2886 Vo Thi Kim Anh 200,000 VND
2887 Tinh Y 200,000 VND
2888 Mạnh thường quân 200,000 VND
2889 Mạnh thường quân 200,000 VND
2890 Mạnh thường quân 200,000 VND
2891 Mạnh thường quân 200,000 VND
2892 Mạnh thường quân 200,000 VND
2893 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2894 Ngo Xuan Viet 200,000 VND
2895 Nguyễn Quỳnh Anh 200,000 VND
2896 Mạnh thường quân 200,000 VND
2897 Mạnh thường quân 200,000 VND
2898 Mạnh thường quân 200,000 VND
2899 Pham Nguyen Van Khanh 200,000 VND
2900 Amy Nguyen 200,000 VND
2901 Mạnh thường quân 200,000 VND
2902 Chủ thẻ DongA Bank 200,000 VND
2903 Mạnh thường quân 200,000 VND
2904 Mai Sy Lân, Hoang Trung Dung 200,000 VND
2905 Mạnh thường quân (Chuyển qua momo) 200,000 VND
2906 Mạnh thường quân (Chuyển qua momo) 200,000 VND
2907 To Ngoc Thanh 200,000 VND
2908 Trần Trương Thuận, Phạm Ngọc Yến 200,000 VND
2909 Nguyễn Hà Xuân Quế 200,000 VND
2910 Mạnh thường quân 200,000 VND
2911 Mạnh thường quân 200,000 VND
2912 Nguyễn Thị Phương Thảo 200,000 VND
2913 Mạnh thường quân (momo) 200,000 VND
2914 Mạnh thường quân 200,000 VND
2915 Ngô Thành Nguyên 200,000 VND
2916 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2917 Mạnh thường quân 200,000 VND
2918 Võ Văn Hai 200,000 VND
2919 Tran Thanh Tran 200,000 VND
2920 Phuong Ngoc Linh 200,000 VND
2921 Phan Lam Son 200,000 VND
2922 Phan Xuan Phi 200,000 VND
2923 Quach Nhu Long 200,000 VND
2924 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND
2925 Tran Kim Hoang 200,000 VND
2926 Le Hoang My 200,000 VND
2927 Nguyen Tien Dung 180,000 VND
2928 Anh Phuong Finko 150,000 VND
2929 Trần Thị Ngọc Oanh, Phan Tuấn Doanh 150,000 VND
2930 Phạm Tiến Đạt 150,000 VND
2931 Phạm Văn Hiến 150,000 VND
2932 Tue Hoang 150,000 VND
2933 Hồng Loan 150,000 VND
2934 Nguyen Thi Kieu Tram 150,000 VND
2935 Mạnh thường quân 150,000 VND
2936 Ta Thi Hoa 150,000 VND
2937 Tong Le Quoc Dat 150,000 VND
2938 Luân 150,000 VND
2939 Phạm Thị Duy Yến 150,000 VND
2940 Vũ Hải Hà 150,000 VND
2941 Nguyễn Thị Ngọc Hương 150,000 VND
2942 Trần Văn Minh 150,000 VND
2943 Mạnh thường quân 150,000 VND
2944 Mạnh thường quân 150,000 VND
2945 Cô Dậu 150,000 VND
2946 Lai Ngoc Phuong 150,000 VND
2947 Nguyen Ngoc Phuong Thao 150,000 VND
2948 Quách Minh Nhựt 130,000 VND
2949 Nguyễn Thị Kim Lan 110,000 VND
2950 Luong Co Phu 110,000 VND
2951 Mạnh thường quân 106,000 VND
2952 Minh Nguyet 100,000 VND
2953 Hieu Nhan 100,000 VND
2954 Nguyen Van Anh, Nguyen Manh Tu 100,000 VND
2955 Nguyen Huynh Tran Ngoc Sa 100,000 VND
2956 Phạm Thị Ngọc Bích 100,000 VND
2957 Vũ Thị Xuân Nguyệt 100,000 VND
2958 Mai Trọng Nghĩa 100,000 VND
2959 Trương Thị Hồng Hạnh 100,000 VND
2960 Phan Bảo Thành 100,000 VND
2961 Bồ Nhân Khoa 100,000 VND
2962 Lê Thị Lệ Diễm 100,000 VND
2963 Nguyễn Viết Chí Thiện 100,000 VND
2964 Đoàn Đức Hải 100,000 VND
2965 Trần Thùy Trang 100,000 VND
2966 Nguyễn Phúc Quang Minh 100,000 VND
2967 Trần Thị Thanh Hằng 100,000 VND
2968 Trần Ngọc Phúc 100,000 VND
2969 Bồ Thị Kim Liên 100,000 VND
2970 Đặng Trung Hiếu 100,000 VND
2971 Lê văn 100,000 VND
2972 Vũ Hồ Hải 100,000 VND
2973 Lê Nguyễn Thu Nhi 100,000 VND
2974 Dương Thụy Thanh Phương 100,000 VND
2975 Phạm Thị Thúy Duy 100,000 VND
2976 Nguyễn Thành Đức 100,000 VND
2977 Nguyễn Thị Đan Anh 100,000 VND
2978 Đoàn Thị Bình 100,000 VND
2979 Nguyễn Phương Đào 100,000 VND
2980 Nguyễn Hạ Di 100,000 VND
2981 Lê Thị Ánh Nguyệt 100,000 VND
2982 Nguyễn Thu Thủy 100,000 VND
2983 Nguyễn Thị Thanh Thụy 100,000 VND
2984 Trương Thị Xuân Trang 100,000 VND
2985 Phan Thị Thanh Thủy 100,000 VND
2986 Tăng Phạm Tùng Lâm 100,000 VND
2987 Trần Vũ Minh Nhật 100,000 VND
2988 Hồ Lê Trương 100,000 VND
2989 Võ Minh Hải 100,000 VND
2990 Quang Tuyến 100,000 VND
2991 Nguyễn Thanh Liêm 100,000 VND
2992 Lê Minh Kim Ngọc 100,000 VND
2993 Trương Thị Tấn 100,000 VND
2994 Trương Hoàng Luân 100,000 VND
2995 Do Pham Thanh Tran 100,000 VND
2996 Nghia Thien Thien 100,000 VND
2997 Nguyen Thi Kim Lien 100,000 VND
2998 Dinh Hoai Huong 100,000 VND
2999 Nguyễn Thị Ánh Hồng 100,000 VND
3000 Phạm Lê Bảo Trân 100,000 VND
3001 Linh 100,000 VND
3002 Cô giáo Võ Thị Kim Tùng - Bình Chánh 100,000 VND
3003 Mỹ Ngọc 100,000 VND
3004 Kenzie Do 100,000 VND
3005 Vương Thuận Phong 100,000 VND
3006 Huỳnh Thanh Giàu 100,000 VND
3007 Dao Xuan Loc 100,000 VND
3008 Võ Thị Ngọc Trinh (1974) 100,000 VND
3009 Tô Văn Thuận (1970) 100,000 VND
3010 Vũ Thị Quỳnh Loan (1992) 100,000 VND
3011 Nguyễn Văn Tiến 100,000 VND
3012 Nguyễn Minh Thắng 100,000 VND
3013 Duong Huỳnh Thanh Tùng (Du học Singapore) 100,000 VND
3014 Lâm Hồ Phương Thảo 100,000 VND
3015 Le Bao Chi - Eximbank CN HCM 100,000 VND
3016 Nguyen Ngoc Dan Thuy - Eximbank CN HCM 100,000 VND
3017 Bui Anh Phuong Hang - Eximbank CN HCM 100,000 VND
3018 Son Nam 100,000 VND
3019 Volker Miss 100,000 VND
3020 BIEN THI NGOC QUYEN 100,000 VND
3021 Nguyen Ha Vu 100,000 VND
3022 Đặng Kim Tuyền 100,000 VND
3023 Gia đình Đinh Tài Nga 100,000 VND
3024 Gia đình Lương Kiều My 100,000 VND
3025 Tran Uyen Nghi 100,000 VND
3026 Tran Bao Thach 100,000 VND
3027 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 100,000 VND
3028 Viên Phạm Trí Dũng 100,000 VND
3029 Nguyễn Kim Thy 100,000 VND
3030 Tuệ Khiêm 100,000 VND
3031 Cô Như Thảo 100,000 VND
3032 Thái Bình 100,000 VND
3033 Thái Hòa 100,000 VND
3034 Mạnh thường quân 100,000 VND
3035 Mạnh thường quân 100,000 VND
3036 Mạnh thường quân 100,000 VND
3037 Mạnh thường quân 100,000 VND
3038 Mạnh thường quân 100,000 VND
3039 Huynh Thai Chau 100,000 VND
3040 Bồ Thị Kim Liên 100,000 VND
3041 Đoàn Thụy Cẩm Tú 100,000 VND
3042 Nguyễn Thị Tuyền Khuyên 100,000 VND
3043 Đặng Thị Phương Chi 100,000 VND
3044 Nguyễn Hạnh Minh Vũ 100,000 VND
3045 Dương Thư Trúc 100,000 VND
3046 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 100,000 VND
3047 Trương Thị Thu Nga 100,000 VND
3048 Phan Thị Mỹ Trang 100,000 VND
3049 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 100,000 VND
3050 Vũ Thị Thái Bình 100,000 VND
3051 Lê Thị Quỳnh Mai 100,000 VND
3052 Nguyễn Thị Thanh Thảo 100,000 VND
3053 Hà Trúc Huyền 100,000 VND
3054 Trần Thị Thanh Hằng 100,000 VND
3055 Phạm Thị Ánh Nguyệt 100,000 VND
3056 Nguyễn Hữu Thái Hiền 100,000 VND
3057 Nguyễn Thu Huyền 100,000 VND
3058 Trắc Mỹ Quân 100,000 VND
3059 Nguyễn Thị Minh Trang 100,000 VND
3060 Nguyễn Thị Phương Châu 100,000 VND
3061 Lê Nguyễn Thu Nhi 100,000 VND
3062 Phạm Thị Kim Thông 100,000 VND
3063 Lê Thị Kim Ngân 100,000 VND
3064 Trần Thị Mỹ Liên 100,000 VND
3065 Ngô Thị Thanh Ngân 100,000 VND
3066 Bùi Thị Ngọc Chi 100,000 VND
3067 Phạm Thị Vân Hiền 100,000 VND
3068 Lê Bích Ngọc 100,000 VND
3069 Nguyễn Vũ Hải Long 100,000 VND
3070 Phùng Bích Thảo 100,000 VND
3071 Trần Thị Quỳnh Uyên 100,000 VND
3072 Đặng Ngọc Sáng 100,000 VND
3073 Lê Thị Chí 100,000 VND
3074 Lê Hải Thanh 100,000 VND
3075 Hoàng Bích Vân 100,000 VND
3076 Tôn Nữ Họa Mi 100,000 VND
3077 Đặng Khúc Duy Anh 100,000 VND
3078 Tiêu Lạc Mẫn 100,000 VND
3079 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 100,000 VND
3080 Trương Thị Hồng Hạnh 100,000 VND
3081 Nguyễn Hữu Phương Thái 100,000 VND
3082 Cao Nhân 100,000 VND
3083 Gia đình cô Mai Thị Xuân Tươi 100,000 VND
3084 Phạm Thị Loan 100,000 VND
3085 Huynh Thai Chau 100,000 VND
3086 Mạnh thường quân 100,000 VND
3087 Mạnh thường quân 100,000 VND
3088 Mạnh thường quân 100,000 VND
3089 Mạnh thường quân 100,000 VND
3090 Nguyen Thi Thao Van 100,000 VND
3091 Dang Ngoc Thong 100,000 VND
3092 Nguyen Thanh Duy 100,000 VND
3093 Nguyen Thi Thao Van 100,000 VND
3094 Mạnh thường quân 100,000 VND
3095 Nguyen Luu Hoai Ngan 100,000 VND
3096 Mạnh thường quân 100,000 VND
3097 Nguyen Thi Hong Ngan 100,000 VND
3098 Mai Hoang Phuong Trinh 100,000 VND
3099 Gia dinh Trinh Mai 100,000 VND
3100 Phan Huynh Mai 100,000 VND
3101 Nguyễn Lê Ngọc Hà 100,000 VND
3102 Nguyen Duc Phuong Nhi 100,000 VND
3103 Gia đình Thái Bình (chùa Bửu Long) 100,000 VND
3104 Mạnh thường quân 100,000 VND
3105 Mạnh thường quân 100,000 VND
3106 Mạnh thường quân 100,000 VND
3107 Mạnh thường quân 100,000 VND
3108 Lâm Ngọc Tú 100,000 VND
3109 Tran Anh Tuan 100,000 VND
3110 Huỳnh Thị Thanh Thủy 100,000 VND
3111 Mạnh thường quân 100,000 VND
3112 Đỗ Thị Thủy Tiên 100,000 VND
3113 Nguyễn Thị Mỹ Phương 100,000 VND
3114 Phạm Ngọc Hiền 100,000 VND
3115 Chung Vỹ Huệ Kim 100,000 VND
3116 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 100,000 VND
3117 Lê Văn 100,000 VND
3118 Lò Thị Thắm 100,000 VND
3119 Trần Bình Trọng 100,000 VND
3120 Mạnh thường quân 100,000 VND
3121 Gia đình Nguyễn Thị Lệ 100,000 VND
3122 Phung Van Mong Hoang 100,000 VND
3123 Nguyễn Thị Quỳnh Như 100,000 VND
3124 Hà Minh Tùng 100,000 VND
3125 Phạm Thị Vân Hiền 100,000 VND
3126 Trịnh Mai Anh 100,000 VND
3127 Lê Thị Kim Ngân 100,000 VND
3128 Nguyễn Thị Phương Châu 100,000 VND
3129 Phạm Thị Kim Thông 100,000 VND
3130 Lê Nguyễn Thu Nhi 100,000 VND
3131 Trần Thị Mỹ Liên 100,000 VND
3132 Ngô Thị Thanh Ngân 100,000 VND
3133 Lê Thị Thanh Trúc 100,000 VND
3134 Bùi Thị Ngọc Chi 100,000 VND
3135 Lý Thái Hòa 100,000 VND
3136 Nguyễn Thành Vinh 100,000 VND
3137 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 100,000 VND
3138 Nguyễn Thị Khánh Ly 100,000 VND
3139 Mạnh thường quân 100,000 VND
3140 Hoàng Thị Kim Dung 100,000 VND
3141 Hoàng Linh Trân 100,000 VND
3142 Nguyễn Lê Đoan Thùy 100,000 VND
3143 Huỳnh Đức Anh 100,000 VND
3144 Trần Thị Hoàng Anh 100,000 VND
3145 Trần Minh Triều Vũ 100,000 VND
3146 Trần Văn Cường 100,000 VND
3147 Hà Huỳnh Mỹ Tiên 100,000 VND
3148 Nguyễn Thị Ngọc Mai 100,000 VND
3149 Đỗ Trường Vũ 100,000 VND
3150 Nguyễn Minh Thắng 100,000 VND
3151 Nguyễn Quang Phong 100,000 VND
3152 Pham Thanh Nhu Quynh 100,000 VND
3153 Huỳnh Châu Vĩnh Phúc 100,000 VND
3154 Triệu Thái Dương 100,000 VND
3155 Mạnh thường quân 100,000 VND
3156 Nguyen Hong Tham 100,000 VND
3157 Tran Anh Tuan 100,000 VND
3158 Lâm Mỹ Túy 100,000 VND
3159 Mạnh thường quân 100,000 VND
3160 Le Thi Phuong Dung 100,000 VND
3161 Mạnh thường quân 100,000 VND
3162 Ha Tuan Cuong 100,000 VND
3163 Mạnh thường quân 100,000 VND
3164 Le Thi Phuong Dung 100,000 VND
3165 Gia đình Mai Hoang Phuong Trinh 100,000 VND
3166 Le Thi Phuong Dung 100,000 VND
3167 Mạnh thường quân 100,000 VND
3168 Mai Minh Thien 100,000 VND
3169 Mạnh thường quân 100,000 VND
3170 Mạnh thường quân 100,000 VND
3171 Mạnh thường quân 100,000 VND
3172 Mạnh thường quân 100,000 VND
3173 Lai Ngoc My 100,000 VND
3174 Nguyen Thi Dieu Huyen 100,000 VND
3175 Nguyen Vu Dieu Hong 100,000 VND
3176 Van Duc Hoa 100,000 VND
3177 Cô Út 100,000 VND
3178 Mạnh thường quân 100,000 VND
3179 Mạnh thường quân 100,000 VND
3180 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 100,000 VND
3181 Mạnh thường quân 100,000 VND
3182 Duong Kim Tran 100,000 VND
3183 Tran Xuan Hoai 100,000 VND
3184 Quỳnh Trang 100,000 VND
3185 Mạnh thường quân 100,000 VND
3186 Mạnh thường quân 100,000 VND
3187 Ly Minh Tai 100,000 VND
3188 Đỗ Thị Thu Hương 100,000 VND
3189 Do Ngoc Thien Trang 100,000 VND
3190 Mạnh thường quân 100,000 VND
3191 Mạnh thường quân 100,000 VND
3192 Nguyen Van Bon 100,000 VND
3193 Nguyen Thi Hoang Oanh 100,000 VND
3194 Mạnh thường quân 100,000 VND
3195 Ngo Thanh Hung 100,000 VND
3196 Dinh Lam Huy 100,000 VND
3197 Le Thi Hong Nhung 100,000 VND
3198 Mạnh thường quân 100,000 VND
3199 Le Doan Phuong Thao 100,000 VND
3200 Mạnh thường quân 100,000 VND
3201 Nha 100,000 VND
3202 Mạnh thường quân 100,000 VND
3203 Vuong Nu 100,000 VND
3204 Mạnh thường quân 100,000 VND
3205 Le Minh Hoang 100,000 VND
3206 Hang Xuan Thanh 92,300 VND
3207 Tô Hoàng Phúc 50,000 VND
3208 Nguyen Anh Tuan 90,000 VND
3209 Mạnh thường quân 79,000 VND
3210 Mạnh thường quân 50,165 VND
3211 Mạnh thường quân (momo, số điện thoại: 0976625947) 50,000 VND
3212 Phan Vo 50,000 VND
3213 Võ Thị Thoa 50,000 VND
3214 Lâm Thanh Phong 50,000 VND
3215 Trương Quang Vũ 50,000 VND
3216 Lệ Thị Hà Châu 50,000 VND
3217 Nguyễn Thị Hồng Thúy 50,000 VND
3218 Đoàn Thị Thu Sương 50,000 VND
3219 Trương Thị Thảo 50,000 VND
3220 Hà Trúc Huyền 50,000 VND
3221 Trương Thị Thu Nga 50,000 VND
3222 Phan Ngọc Quỳnh Châu 50,000 VND
3223 Võ Thị Thu Trang 50,000 VND
3224 Nguyễn Thị Ái Linh 50,000 VND
3225 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 50,000 VND
3226 Tiêu Thanh Thanh 50,000 VND
3227 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 50,000 VND
3228 Phan Thị Mỹ Trang 50,000 VND
3229 Dương Thư Trúc 50,000 VND
3230 Lê Thị Thùy Duyên 50,000 VND
3231 Đồng Thị Minh Loan 50,000 VND
3232 Nguyễn Hải Anh 50,000 VND
3233 Đoàn Thị Cẩm Tú 50,000 VND
3234 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 50,000 VND
3235 Nguyễn Thị Kim Thoa 50,000 VND
3236 Huỳnh Khánh Vi 50,000 VND
3237 Phạm Kim Quy 50,000 VND
3238 Nguyễn Trần Kiều Diệp 50,000 VND
3239 Lê Thị Ngọc Yên 50,000 VND
3240 Lê Thị Kim Ngân 50,000 VND
3241 Phan Thị Kim Thông 50,000 VND
3242 Trần Thị Mỹ Liên 50,000 VND
3243 Lê Thị Phương Thảo 50,000 VND
3244 Nguyễn Đức Khoa 50,000 VND
3245 Nguyễn Thị Hoài Phụng 50,000 VND
3246 Nguyễn Ngọc Nguyệt Thảo 50,000 VND
3247 Đặng Thị Phương Chi 50,000 VND
3248 Nguyễn Đức Nghĩa 50,000 VND
3249 Lê Quang Bảo Thiện 50,000 VND
3250 Đinh Thị Kim Tuyến 50,000 VND
3251 Ngô Thị Cẩm Hà 50,000 VND
3252 Lương Kim Hiếu 50,000 VND
3253 Trần Thị Kim Phượng 50,000 VND
3254 Nguyễn Thị Kim Quyên 50,000 VND
3255 Nguyễn Hải Vân 50,000 VND
3256 Lê Thị Diệu Thương 50,000 VND
3257 Tô Hoàng Trí 50,000 VND
3258 Nguyễn Thị Minh Trang 50,000 VND
3259 Bé Lê Minh Anh (Bin) 50,000 VND
3260 Bé Lê Minh Phương (Bo) 50,000 VND
3261 Nguyễn Quang Minh 50,000 VND
3262 Tô Hoàng Trí (2006) 50,000 VND
3263 Tô Hoàng Phúc (2002) 50,000 VND
3264 Lam My Tuyet - Eximbank CN HCM 50,000 VND
3265 Huynh Thi Thuy Duong - Eximbank CN HCM 50,000 VND
3266 Diễn viên Bích Trâm 50,000 VND
3267 Huỳnh Nguyễn Song Thư 50,000 VND
3268 Nguyễn Thị Ngọc Anh 50,000 VND
3269 Lê Thị Lái 50,000 VND
3270 Huynh Nguyen Song Thu 50,000 VND
3271 Mạnh thường quân 50,000 VND
3272 Lê Thị Như Thảo 50,000 VND
3273 Nguyen Thi Tam 50,000 VND
3274 Trần Phúc Giàu 50,000 VND
3275 Nguyễn Linh Thư 50,000 VND
3276 Lê Thị Thùy Duyên 50,000 VND
3277 Trương Thị Thảo 50,000 VND
3278 Nguyễn Thụy Phương Thảo 50,000 VND
3279 Trần Thị Kiều Nga 50,000 VND
3280 Vũ Thị Hoa 50,000 VND
3281 Phùng Thị Kiều Oanh 50,000 VND
3282 Lưu Anh Phong 50,000 VND
3283 Doanh Thanh Tuyến 50,000 VND
3284 Nguyễn Minh Đăng 50,000 VND
3285 Nguyễn Thị Diệu Phương 50,000 VND
3286 Nguyễn Thị Hương Thảo 50,000 VND
3287 Lê Thị Thanh Trúc 50,000 VND
3288 Đinh Thùy Dung 50,000 VND
3289 Nguyen Minh Trong 50,000 VND
3290 Trần Hoàng Lộc 50,000 VND
3291 Trần Thanh Liêm 50,000 VND
3292 Nguyễn Đông Dương 50,000 VND
3293 Lê Tiến Lên 50,000 VND
3294 Nguyễn Duy Khiêm 50,000 VND
3295 Pham Quoc Hung 50,000 VND
3296 Nguyễn Hồng Khang 50,000 VND
3297 Huynh Tan Dat 50,000 VND
3298 Nguyễn Thị Thanh Thúy 50,000 VND
3299 Tran Quoc Due 50,000 VND
3300 Huynh Tan Dat 50,000 VND
3301 Kim Ngân 50,000 VND
3302 Mạnh thường quân 50,000 VND
3303 Nguyen Huu Kien 50,000 VND
3304 Mạnh thường quân 50,000 VND
3305 Mạnh thường quân 50,000 VND
3306 Mạnh thường quân 50,000 VND
3307 Mạnh thường quân 50,000 VND
3308 Châu (kimchau_ttkc@yahoo.com) 50,000 VND
3309 Mạnh thường quân 50,000 VND
3310 Mạnh thường quân 50,000 VND
3311 Mạnh thường quân 50,000 VND
3312 Mạnh thường quân 50,000 VND
3313 Mạnh thường quân 50,000 VND
3314 Mạnh thường quân 50,000 VND
3315 Mạnh thường quân 50,000 VND
3316 Mạnh thường quân 50,000 VND
3317 Mạnh thường quân 50,000 VND
3318 Ngô Thị Vân 50,000 VND
3319 Mạnh thường quân 50,000 VND
3320 Mạnh thường quân 50,000 VND
3321 Mạnh thường quân 50,000 VND
3322 Mạnh thường quân 50,000 VND
3323 Mạnh thường quân 50,000 VND
3324 Mạnh thường quân 50,000 VND
3325 Mạnh thường quân 50,000 VND
3326 Mạnh thường quân 50,000 VND
3327 Mạnh thường quân 50,000 VND
3328 Hà Thị Minh Phương 50,000 VND
3329 Phùng Thị Kiều Oanh 50,000 VND
3330 Trần Phúc Giàu 50,000 VND
3331 Tiêu Thanh Thanh 50,000 VND
3332 Nguyễn Thị Minh Thanh 50,000 VND
3333 Nguyễn Thị Minh Trân 50,000 VND
3334 Phan Kim Quy 50,000 VND
3335 Vương Mỹ Linh 50,000 VND
3336 Nguyễn Thị Tuyền Khuyên 50,000 VND
3337 Lê Ngọc Phương Quỳnh 50,000 VND
3338 Nguyễn Thụy Anh 50,000 VND
3339 Trần Thị Xuân Vui 50,000 VND
3340 Đặng Thị Bích Phượng 50,000 VND
3341 Nguyễn Ngọc Nguyệt Thảo 50,000 VND
3342 Thái Thị Thanh Thu 50,000 VND
3343 Phạm Thị Thúy Duy 50,000 VND
3344 Ngô Thị Kim Hiền 50,000 VND
3345 Nguyễn Thị Hoài Phụng 50,000 VND
3346 Nguyễn Thị Diệu Phương 50,000 VND
3347 Lê Thị Ngọc Hòa 50,000 VND
3348 Tô Bách Thảo 50,000 VND
3349 Nguyễn Hoàng Thanh Hiền 50,000 VND
3350 Mai Thị Hoàng Lan 50,000 VND
3351 Trần Hữu Nghĩa 50,000 VND
3352 Mã Như Ngọc 50,000 VND
3353 Lê Hồng Phú 50,000 VND
3354 Nguyễn Nguyễn Hồng Phúc 50,000 VND
3355 Vũ Bình Nguyên 50,000 VND
3356 Võ Thị Ngọc Ân 50,000 VND
3357 Trần Lê Thúy Vy 50,000 VND
3358 Nguyễn Trần Phương Khanh 50,000 VND
3359 Trần Thị Thảo Linh 50,000 VND
3360 Lâm Hoàng Phúc 50,000 VND
3361 Lê Thiên Kim 50,000 VND
3362 Nguyễn Ngọc Duy 50,000 VND
3363 Nguyễn Thị Phương Uyên 50,000 VND
3364 Đặng Huy Hoàng 50,000 VND
3365 Võ Trung Hòa 50,000 VND
3366 Nguyễn Quang Minh 50,000 VND
3367 Võ Minh Vũ 50,000 VND
3368 Nguyễn Ích Thanh Long 50,000 VND
3369 Diệp Vĩnh Thành 50,000 VND
3370 Vương Triệu Dương 50,000 VND
3371 Nguyễn Văn Quý 50,000 VND
3372 Phan Đình Cẩn 50,000 VND
3373 Cao Thị Thanh Châu 50,000 VND
3374 Nguyễn Thị Huyền 50,000 VND
3375 Trần Thị Mỹ 50,000 VND
3376 Nguyễn Thị Trà My 50,000 VND
3377 Lâm Phương Thảo 50,000 VND
3378 Ngô Thị Như Trang 50,000 VND
3379 Trần Quốc Dũng 50,000 VND
3380 Nguyễn Thành Hương 50,000 VND
3381 Tống Phước Hùng 50,000 VND
3382 Nguyễn Trọng Bảo Bình 50,000 VND
3383 Nguyễn Minh Hải 50,000 VND
3384 Nguyễn Hải Hoàng 50,000 VND
3385 Vũ Quang Trí 50,000 VND
3386 Nguyễn Lê Khánh Linh 50,000 VND
3387 Trần Anh Huy 50,000 VND
3388 Đặng Võ Anh Thư 50,000 VND
3389 Đặng Ngọc Thắng 50,000 VND
3390 Nguyễn Hoàng Long 50,000 VND
3391 Trần Văn Duy 50,000 VND
3392 Diệu Hiền 50,000 VND
3393 Trần Ngọc Thắng 50,000 VND
3394 Trà Nguyễn Ngọc Bích 50,000 VND
3395 Phan Trần Hoàng Kim Ngân 50,000 VND
3396 Trần Thị Ngọc Thương 50,000 VND
3397 Huỳnh Tấn Đạt 50,000 VND
3398 Tuấn Lộc 50,000 VND
3399 Mạnh Hùng 50,000 VND
3400 Nguyễn Hạ Nhiên 50,000 VND
3401 Dương Hồ Phương Uyên 50,000 VND
3402 Trương Thùy Linh 50,000 VND
3403 Nguyễn Đức Công 50,000 VND
3404 Mạnh thường quân 50,000 VND
3405 Mạnh thường quân 50,000 VND
3406 Phan Anh 50,000 VND
3407 Mạnh thường quân 50,000 VND
3408 Mạnh thường quân 50,000 VND
3409 Mạnh thường quân 50,000 VND
3410 Mạnh thường quân 50,000 VND
3411 Mạnh thường quân 50,000 VND
3412 Mạnh thường quân 50,000 VND
3413 Mạnh thường quân 50,000 VND
3414 Mạnh thường quân 50,000 VND
3415 Mạnh thường quân 50,000 VND
3416 Quynh Tien 50,000 VND
3417 Le Thi Phuong Dung 50,000 VND
3418 Mạnh thường quân 50,000 VND
3419 Trinh Quoc Hung 50,000 VND
3420 Mạnh thường quân 50,000 VND
3421 Mạnh thường quân 50,000 VND
3422 Mạnh thường quân 50,000 VND
3423 Nguyễn Trương Hồng Diễm 50,000 VND
3424 Mạnh thường quân 42,300 VND
3425 Nguyễn Thị Minh Thanh 40,000 VND
3426 Le Hai Thanh 40,000 VND
3427 Diệp Phương Khánh 40,000 VND
3428 Trần Thanh Hà 40,000 VND
3429 Bui Van Cuong 40,000 VND
3430 Duong Thi Hong Loi - Eximbank CN HCM 30,000 VND
3431 Huỳnh Ngọc Mai 30,000 VND
3432 Nguyễn Thị Trúc Phương 30,000 VND
3433 Trần Phước Trí 25,000 VND
3434 Trần Thị Nguyệt Viên 25,000 VND
3435 Lê Vũ Phương Thảo 25,000 VND
3436 Đinh Thị Tuyết Thời 25,000 VND
3437 Huỳnh Minh Nguyệt 25,000 VND
3438 Masammitsu Takamatso 23,500 VND
3439 Trần Hoàng Phong 22,345 VND
3440 Nguyễn Ngọc Đăng 20,000 VND
3441 Nguyễn Thụy Phương Thảo 20,000 VND
3442 Minh Nguyệt 20,000 VND
3443 Trần Ngọc Anh Thư 20,000 VND
3444 Trần Gia Hưng 20,000 VND
3445 Lê Thị Hà Châu 20,000 VND
3446 Keng Geok Hyoq 20,000 VND
3447 Đặng Thị Ngọc Huyền 20,000 VND
3448 Lý Ngọc Trâm 20,000 VND
3449 Nguyễn Huỳnh Anh Khoa 20,000 VND
3450 Nguyen Hoang Bich Phuong 20,000 VND
3451 Mạnh thường quân 20,000 VND
3452 Cháu Hưng 20,000 VND
3453 Phan Le Hai Dang 20,000 VND
3454 Pham Minh Thuan 20,000 VND
3455 Minh Quyen 20,000 VND
3456 Tran Thi Thanh Tam 20,000 VND
3457 Quoc Khanh 20,000 VND
3458 Nguyen Roan Manh Cuong 20,000 VND
3459 Nguyen Ngoc Phuong Thao 20,000 VND
3460 Bui Duy Thien 20,000 VND
3461 Ngo Chi Tam 20,000 VND
3462 Nguyễn Minh Tiến 20,000 VND
3463 Vo Ngoc Tu 20,000 VND
3464 Loc Ma 20,000 VND
3465 Chau Quoc Long 20,000 VND
3466 Nguyen Huynh Anh Thu 20,000 VND
3467 Nguyễn Tiến Tùng 20,000 VND
3468 Lâm Quế Phi 20,000 VND
3469 Tran Quoc Kiet 20,000 VND
3470 Tran Hong Thanh Van 20,000 VND
3471 Chander Cosmetics 20,000 VND
3472 Vuong Thanh Toan 15,000 VND
3473 Nguyen Hoang Khang 10,000 VND
3474 Nguyen Le Phuong 10,000 VND
3475 Nguyễn Trần Ngọc Thảo 10,000 VND
3476 Dinh Ngoc Long 10,000 VND
3477 Luong Thi Hanh Nho 10,000 VND
3478 Nguyen Minh Tuan 7,000 VND
3479 Duong Tien Trieu 6,498 VND
3480 Giang Nguyễn 5,000 VND
3481 Lưu Tuấn Nghĩa 3,000 VND
3482 Phạm Thanh Hóa 3,000 VND
3483 Nguyen Kinh Luong 1,800 VND
3484 Nguyen Duc Huy 1,000 VND
3485 Hau Nguyen 2,140 USD
3486 Doan Viet Dai Tu 2,000 USD
3487 Ha Do 1,600 USD
3488 Hung Pham 730 USD
3489 Tap Doan Dai Su Tre 500 USD
3490 2 Ban o Cali 0979909339 500 USD
3491 Chị Thương Thương và Nhóm Gia Long 69 500 USD
3492 Nguyen Hieu 500 USD
3493 Hà Thúc Tiến (USA) 500 USD
3494 North Eastern Vietnamese student association 400 USD
3495 Đinh Thị Hải Đường 400 USD
3496 Lê Văn Tài & Ann T Trần (USD) 400 USD
3497 Tien Quang Nguyen/Thuy Lan Nguyen 310 USD
3498 Cô Ngọc Nga (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) 300 USD
3499 June Cheancharadpong 300 USD
3500 Thien, Nghia Huynh 300 USD
3501 Thanh La 300 USD
3502 Võ Thành Đông 300 USD
3503 Võ Ngọc Huy 300 USD
3504 Phuc Le 300 USD
3505 Healthcare Communications Group Inc 200 USD
3506 Lê Phước Vũ 200 USD
3507 Antoine Betti 200 USD
3508 Đinh Thị Thương Thương 200 USD
3509 Đinh Bá Nghĩa (USA) 200 USD
3510 Trang Nguyen 180 USD
3511 Linh Do (Represent)-Boston Red Lobsters Footbal Club-Boston 150 USD
3512 Tran Nguyen 130 USD
3513 Nghia Trinh 130 USD
3514 Tập thể nhân viên công ty DID Group 100 USD
3515 Phan Văn Long 100 USD
3516 Leow Siu Lin 100 USD
3517 Anh Dinh Ba Nghia 100 USD
3518 Anh Nghĩa 100 USD
3519 Hùng Hương 100 USD
3520 Nguyễn Tấn Lịch 100 USD
3521 Trần Bình 100 USD
3522 Kim Chi & Quang Adam 100 USD
3523 Ren team - Chị B.Tea (Chị Linh) 100 USD
3524 Học sinh trường Boston University 100 USD
3525 Nguyễn Thị Cúc 100 USD
3526 Võ Thành Đông (USA) 100 USD
3527 Đặng Hữu Chí (USA) 100 USD
3528 Thuy Lan Nguyen 100 USD
3529 nguyen.15571@gmail.com 100 USD
3530 Chị Thương Thương 100 USD
3531 Son Le 100 USD
3532 Dan Vo 100 USD
3533 An Nguyen 100 USD
3534 Tai Mai 100 USD
3535 Thanh Nguyen 100 USD
3536 Huy Nguyen 100 USD
3537 Alex Tran 100 USD
3538 Phuc Mach 100 USD
3539 Hoa Nguyen 100 USD
3540 Phi Ta 100 USD
3541 Ly Le 100 USD
3542 Lợi và các bạn trường Pétrus Ký lớp Đệ Thất G (HCM) 100 USD
3543 Huỳnh Thị Hạnh Q4 95 USD
3544 Jerry 70 USD
3545 Van Thi Hoang Oanh 50 USD
3546 Phuc Tran -Marymount University-Virginia 50 USD
3547 Trần Ngộ 50 USD
3548 Randy Bùi 50 USD
3549 Mạnh thường Quân Vina Capital 50 USD
3550 Nguyễn Tấn Lịch (USA) 50 USD
3551 Trần Hùng (USA) 50 USD
3552 Nguyễn Triền (USA) 50 USD
3553 Trần Bình (USA) 50 USD
3554 Lý Tưởng 50 USD
3555 Chị Nhung 50 USD
3556 Luc Vong 50 USD
3557 Mai Nguyen 50 USD
3558 Nhan Vo 50 USD
3559 Andy Nguyen 50 USD
3560 Chú Tat Xay 50 USD
3561 Bà Hạnh 40 USD
3562 Anh Phuong Vo-Northeastern University Alumni-Boston 35 USD
3563 Miss Barr Nancy (USA) 30 USD
3564 Mr Brown Arthur (USA) 30 USD
3565 Mr Boul Daniel (USA) 30 USD
3566 Mr Divin Grioriy (USA) 30 USD
3567 Mr Gatlin Shawn (USA) 30 USD
3568 Mr Lamberton Bradley (USA) 30 USD
3569 Mr Nguyễn Chung (USA) 30 USD
3570 Miss Ocampo Eulenia (USA) 30 USD
3571 Mrs Robin Lisa (USA) 30 USD
3572 Mrs Weaver Nancy (USA) 30 USD
3573 Daniel Lodato ( Student in New York) 25 USD
3574 Trung Nguyễn 25 USD
3575 Như Minh 25 USD
3576 Amber Thái 25 USD
3577 Michael 25 USD
3578 Arnold 25 USD
3579 Tram Vo 25 USD
3580 Nguyễn Thị Dư 20 USD
3581 Alexander Huseman 20 USD
3582 Kim Quang Nguyen 20 USD
3583 Quynh Anh Le-Northeastern University Alumni-Boston 20 USD
3584 Son Le-Northeastern University Alumni-Boston 20 USD
3585 Liêm Nguyễn 20 USD
3586 Cô Loan 20 USD
3587 Chị Thúy (1) 20 USD
3588 Chị Thúy (2) 20 USD
3589 Chị Trang 20 USD
3590 Cô Vy 20 USD
3591 Chị Châu 20 USD
3592 Hoa Dao Kieu 20 USD
3593 Thy Tran 20 USD
3594 Truong Diem 20 USD
3595 Niko Speteri ( Student in New York) 15 USD
3596 Oriana Morrison ( Student in New York) 10 USD
3597 Nguyen Tran Duc Thien 10 USD
3598 Anders Krohn 10 USD
3599 Toan Ly 10 USD
3600 Hung Minh Tran-Northeastern University Alumni-Boston 10 USD
3601 Phuong Anh Do-Northeastern University Alumni-Boston/New York 10 USD
3602 Trang Huynh-Los Angeles 10 USD
3603 Chị Oanh 10 USD
3604 Bà Penny Jespersen 10 USD
3605 Mohamad Mariyam 10 USD
3606 Rober Nguyễn 10 USD
3607 Tiến Phạm 10 USD
3608 Lim Teck King 10 USD
3609 Tram Vo 10 USD
3610 Trần An 10 USD
3611 Cô Nguyễn Cao Phi Yến 10 USD
3612 Minh Tran 10 USD
3613 Võ Thị Thùy Dương (Dallas) 8 USD
3614 Vũ Anh Minh (Dallas) 8 USD
3615 Vũ Thị Quỳnh Loan 6 USD
3616 Minh Hoang 5 USD
3617 Anh Nguyen Luong-Northeastern University-Boston 5 USD
3618 Mash Nghia Pham-Northeastern University-Boston 5 USD
3619 Dung Anh To Nguyen -Northeastern University-Boston 5 USD
3620 Duong Binh To-University of Massachusetts Boston-Boston 5 USD
3621 Hieu Nguyen -Boston 5 USD
3622 Thu Hoai Nguyen-Northeastern University Alumni/Boston University-Boston 5 USD
3623 Thanh Nguyen -Northeastern University -Boston 5 USD
3624 Annie Tran -Boston University-Boston 5 USD
3625 Thanh Luu-Northeastern University Alumni-New York 5 USD
3626 Brad Lamberton 5 USD
3627 Kathy Woodman 5 USD
3628 Asly Sharp 5 USD
3629 Lisa Rodin 5 USD
3630 Quang Trần 5 USD
3631 Nancy Wearver 5 USD
3632 Võ Thị Mỹ Phượng (1960) 4 USD
3633 Mạnh thường quân 4 USD
3634 Tô Hoàng Phúc 2 USD
3635 Nguyễn Mậu Phú 2 USD
3636 Ngô Hoàng Mỹ 2 USD
3637 Tạ Thị Hồng 2 USD
3638 Tô HoàngTrí 2 USD
3639 Phan Văn Long 300 CAD
3640 Phan Văn Trị 200 CAD
3641 Đỗ Thị Hợi 200 CAD
3642 Đỗ Thị Hạnh 100 CAD
3643 Hoang Trung 100 CAD
3644 Bạn đọc Quận 1 100 CAD
3645 Cô Xim Đài 100 CAD

  Total:

1,100 CAD

39,342 USD

33,288,661,449 VND

 

  Total in VND: 34,222,929,559 VND  
*At the exchange rate of November 19, 2019