No. Name Amount Currency Donate date
1 Đào Hà Liên Thúy 100,000 VND 31/05/2020
2 Vo Quoc Hong Chinh 200,000 VND 31/05/2020
3 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 30/05/2020
4 Than Thanh Hung 20,000 VND 30/05/2020
5 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 30/05/2020
6 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 29/05/2020
7 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 29/05/2020
8 Kim Thanh Ý 2,000,000 VND 29/05/2020
9 Hang Tran 250,000 VND 28/05/2020
10 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 28/05/2020
11 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 28/05/2020
12 Lạc Văn Cường 5,000,000 VND 28/05/2020
13 Diệu Liên, Diệu Phương 2,000,000 VND 28/05/2020
14 Phan Huu Vinh 400,000 VND 27/05/2020
15 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 27/05/2020
16 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 27/05/2020
17 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 27/05/2020
18 Nhóm chị Diệu Định ( Lan) 3,000,000 VND 27/05/2020
19 Hoàng Khải 100,000 VND 27/05/2020
20 Cô Lâm Lệ Kiều 2,000,000 VND 27/05/2020
21 Nguyễn Đắc Duy Anh 1,000,000 VND 27/05/2020
22 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 27/05/2020
23 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 27/05/2020
24 Đỗ Bùi Đức Lộc 100,000 VND 26/05/2020
25 NGO KHANH DUY 200,000 VND 26/05/2020
26 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 26/05/2020
27 Hoàng Anh 200,000 VND 25/05/2020
28 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/05/2020
29 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 25/05/2020
30 MS PHAM THI THUY TIEN, CO PHAM THI BA 100,000 VND 25/05/2020
31 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 25/05/2020
32 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 25/05/2020
33 Van Thi Mong Binh 100,000 VND 24/05/2020
34 Quynh 100,000 VND 24/05/2020
35 DONG CONG PHUC AN 2,000,000 VND 24/05/2020
36 Tran Thanh Thao Loan(My Tho, Tien Giang) 200,000 VND 24/05/2020
37 DO THI HONG LIEN 200,000 VND 24/05/2020
38 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 24/05/2020
39 DAO THANH THU 200,000 VND 24/05/2020
40 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 24/05/2020
41 Mạnh Thường Quân 20,000 VND 24/05/2020
42 Le Thi Hong Nhung 200,000 VND 23/05/2020
43 NGUYEN THI HIEN 500,000 VND 23/05/2020
44 BA LUU HUE HUONG 1,000,000 VND 23/05/2020
45 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500,000 VND 23/05/2020
46 Le Vo Cao Huy 500,000 VND 23/05/2020
47 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 22/05/2020
48 Mac Tu Anh 500,000 VND 22/05/2020
49 Phan Huu Vinh 500,000 VND 22/05/2020
50 HUYNH ANH BE 199,945,000 VND 21/05/2020
51 BUI THI BICH THUY 1,000,000 VND 21/05/2020
52 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 21/05/2020
53 Chị Cao Thị Cúc 500,000 VND 21/05/2020
54 Bà Trương Kim Hy, Nguyễn Thị Thăng 500,000 VND 21/05/2020
55 Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Mai 500,000 VND 21/05/2020
56 Chuyen tien 2,000,000 VND 20/05/2020
57 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/05/2020
58 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 20/05/2020
59 MY LINH 500,000 VND 20/05/2020
60 Vũ Đức Cường 500,000 VND 20/05/2020
61 Nguyễn Anh Phát 3,000,000 VND 20/05/2020
62 TRAN VAN AN GUYEN THI ANH 500,000 VND 19/05/2020
63 NGUYEN GIA TRUYEN 500,000 VND 19/05/2020
64 Tan 400,000 VND 19/05/2020
65 Manh thuong quan 100,000 VND 18/05/2020
66 Co Lien Tien 500,000 VND 18/05/2020
67 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 18/05/2020
68 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 18/05/2020
69 Khanh vy 300,000 VND 17/05/2020
70 Pham Thanh Khoa 5,000,000 VND 17/05/2020
71 Le Nguyen Hoang Thy 50,000 VND 17/05/2020
72 Tan 300,000 VND 16/05/2020
73 Nguyen Thanh Phat 300,000 VND 16/05/2020
74 Nguyen Quang Duc 1,000,000 VND 16/05/2020
75 Phan Huu Vinh 450,000 VND 15/05/2020
76 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/05/2020
77 Cô Diệu Phước 500,000 VND 15/05/2020
78 Cô Mỹ Hạnh 500,000 VND 15/05/2020
79 Cô Bảo Liên 500,000 VND 15/05/2020
80 Cô Vui 200,000 VND 15/05/2020
81 Cô Đinh Thu Hà 300,000 VND 15/05/2020
82 Mạnh thường quân 400,000 VND 14/05/2020
83 Huynh Pham Thai Nguyen 4,000,000 VND 14/05/2020
84 Huỳnh Văn Thanh 2,000,000 VND 14/05/2020
85 Nhóm bạn ( Phú,Tâm Thúy,Hoa Minh,Linh,Pháp Quang Huy, Tâm Thắng, Pháp Đạo Hưng) 5,000,000 VND 14/05/2020
86 LE THI DAN 400,000 VND 13/05/2020
87 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 13/05/2020
88 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/05/2020
89 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/05/2020
90 Dưa Gang 200,000 VND 13/05/2020
91 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/05/2020
92 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2020
93 NGUYEN KIM NGAN 200,000 VND 12/05/2020
94 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/05/2020
95 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 12/05/2020
96 Bùi Thị Hồng Nga 1,000,000 VND 12/05/2020
97 NGUYEN THI HUONG TRAM 100,000 VND 11/05/2020
98 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 11/05/2020
99 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 11/05/2020
100 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2020
101 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/05/2020
102 Ly Khai Thanh 100,000 VND 10/05/2020
103 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 10/05/2020
104 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/05/2020
105 BANH DUY HIEN MY 100,000 VND 08/05/2020
106 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2020
107 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/05/2020
108 Pham Duy Khuong 200,000 VND 08/05/2020
109 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 07/05/2020
110 Đội 8 Team Building Datviet VAC 5,000,000 VND 07/05/2020
111 AO VAN HOA 1,000,000 VND 06/05/2020
112 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2020
113 Huỳnh Long Thuỷ 10,000,000 VND 06/05/2020
114 TRAN THI N 200,000 VND 06/05/2020
115 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2020
116 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 06/05/2020
117 Mạnh Thường Quân 5,000,000 VND 06/05/2020
118 Phạm Lê Hiếu 10,000,000 VND 06/05/2020
119 Trần Thị Thanh Thùy 500,000 VND 06/05/2020
120 DO VAN NHUT 2,000,000 VND 05/05/2020
121 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/05/2020
122 Như Quỳnh 100,000 VND 05/05/2020
123 Gia đình Bé Phạm Hoàng Minh 500,000 VND 05/05/2020
124 Lê Thị Hiền 500,000 VND 05/05/2020
125 Cô Giang 200,000 VND 05/05/2020
126 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 600,000 VND 04/05/2020
127 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 04/05/2020
128 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 04/05/2020
129 GIANG THOAI LANG 500,000 VND 04/05/2020
130 Bui Thi Lan Anh 200,000 VND 04/05/2020
131 Bui Thi Vu 200,000 VND 04/05/2020
132 THUY VA DIEM 400,000 VND 04/05/2020
133 Trần Thị Thu 1,000,000 VND 04/05/2020
134 Cô Hiền 500,000 VND 04/05/2020
135 Lương Phước An, Lương Ái Bình 200,000 VND 04/05/2020
136 Các phật tử Q6 500,000 VND 04/05/2020
137 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/05/2020
138 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2020
139 Lam Tieu Binh 300,000 VND 02/05/2020
140 HA THI THUY VY 150,000 VND 01/05/2020
141 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2020
142 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/05/2020
143 SU THI DIEM CHAU 510,000 VND 29/04/2020
144 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 29/04/2020
145 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/04/2020
146 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 29/04/2020
147 Kieu Minh Nhat 50,000 VND 29/04/2020
148 Thái Thoại Hoá 3,000,000 VND 29/04/2020
149 Bùi Thị Chín 1,500,000 VND 29/04/2020
150 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/04/2020
151 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/04/2020
152 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 28/04/2020
153 Vũ Thị Đức 500,000 VND 28/04/2020
154 Lê Thị Minh Trang 1,500,000 VND 28/04/2020
155 Trương Thị Lợi 500,000 VND 28/04/2020
156 Võ Thế Lưu 1,000,000 VND 28/04/2020
157 Nguyễn Thị An 1,000,000 VND 28/04/2020
158 Lê Thị Mỹ Duyên 100,000 VND 28/04/2020
159 Võ Tuấn Hùng+ Võ Thị Ngọc Hân 600,000 VND 28/04/2020
160 NGUYEN MINH PHUOC 300,000 VND 27/04/2020
161 Mạnh thường quân 500,008 VND 27/04/2020
162 Tran Phuong Anh 1,000,000 VND 27/04/2020
163 Van Thi Mong Binh 200,000 VND 27/04/2020
164 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/04/2020
165 Thái Nguyễn Kim Ngân 50,000 VND 26/04/2020
166 Lam Tieu Binh 700,000 VND 26/04/2020
167 Nguyen Phuong Binh 200,000 VND 26/04/2020
168 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 26/04/2020
169 Nguyen Van Trung 200,000 VND 26/04/2020
170 Bùi Hữu Đức 10,000,000 VND 24/04/2020
171 Tran Thi Phuong 300,000 VND 24/04/2020
172 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2020
173 Pham Minh Thinh 20,000 VND 24/04/2020
174 Võ Văn Hai 200,000 VND 24/04/2020
175 Bùi Thị Anh 200,000 VND 24/04/2020
176 Phan Thành Lưu 1,000,000 VND 24/04/2020
177 NGUYEN THI THU HUONG 300,000 VND 23/04/2020
178 Mạnh thường quân 4,000,000 VND 23/04/2020
179 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/04/2020
180 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 22/04/2020
181 NGUYEN NGOC THIEN NAM 1,000,000 VND 22/04/2020
182 CAO NGUYEN PHUONG ANH 2,000,000 VND 22/04/2020
183 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/04/2020
184 Trieu The Hiep 10,000,000 VND 22/04/2020
185 Vu Thi Quynh Loan 200,000 VND 22/04/2020
186 Nguyen Duy Khanh 100,000 VND 22/04/2020
187 Thu Hằng 1,000,000 VND 22/04/2020
188 Duong Huy_OOH 10,000,000 VND 21/04/2020
189 Lau Nhi 500,000 VND 21/04/2020
190 Mạnh thường quân 7,000,000 VND 21/04/2020
191 BAO THAI 10,000,000 VND 21/04/2020
192 Huỳnh Quang Dũng 5,000,000 VND 21/04/2020
193 Nguyen Xuan Nhi Phuc 100,000 VND 21/04/2020
194 Huynh Vo Quynh Nhu 100,000 VND 21/04/2020
195 Ông Dương + Bà Bốn 2,000,000 VND 21/04/2020
196 THAI HOA 1,000,000 VND 20/04/2020
197 TRAN THI THU THAO 300,000 VND 20/04/2020
198 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 20/04/2020
199 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 20/04/2020
200 MLH Suong 1,000,000 VND 20/04/2020
201 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/04/2020
202 Huynh Thi Tuyet Thu 200,000 VND 20/04/2020
203 HUYNH THANH TAM 5,000,000 VND 19/04/2020
204 Mạnh thường quâ 500,000 VND 19/04/2020
205 Lê Nguyễn Hoàng Thy 20,000 VND 19/04/2020
206 TRAN THI BICH NGOC 500,000 VND 17/04/2020
207 Mạnh thường quâ 500,000 VND 17/04/2020
208 LE VAN QUAN 200,000 VND 17/04/2020
209 Xuan Hoa 500,000 VND 16/04/2020
210 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 16/04/2020
211 Cô Giang 200,000 VND 16/04/2020
212 Mạnh thường quâ 2,000,000 VND 15/04/2020
213 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/04/2020
214 Mạnh thường quâ 1,000,000 VND 15/04/2020
215 NGUYEN TRI DUNG 1,000,000 VND 15/04/2020
216 Lam Tieu Binh 400,000 VND 15/04/2020
217 Little (Quỳnh Anh) 200,000 VND 15/04/2020
218 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2020
219 LE HONG PHONG 1,000,000 VND 13/04/2020
220 PHAN LE BICH HANH 2,000,000 VND 13/04/2020
221 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 13/04/2020
222 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/04/2020
223 Co Lien 500,000 VND 13/04/2020
224 Mỹ Dung 500,000 VND 13/04/2020
225 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/04/2020
226 Bac Niem va Bac Thu 500,000 VND 12/04/2020
227 Phan H T Thinh 1,000,000 VND 12/04/2020
228 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/04/2020
229 TRIEU PHUC KHANH 500,000 VND 12/04/2020
230 Mạnh thường quân 700,000 VND 12/04/2020
231 Le Truong Dang Khoa 50,000 VND 12/04/2020
232 Vinh Vegan Long An 50,000 VND 11/04/2020
233 Pham Xuan Hoa 100,000 VND 11/04/2020
234 NGO THI NGOAN 1,000,000 VND 10/04/2020
235 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/04/2020
236 NGUYEN XUAN HUONG 1,000,000 VND 10/04/2020
237 Dong Thi Hong Trinh 300,000 VND 10/04/2020
238 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 10/04/2020
239 Sập báo 25 Hoàng Hoa Thám_ Bình Thạnh 3,000,000 VND 09/04/2020
240 Ly Kim Bao 500,000 VND 09/04/2020
241 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
242 TRAN NGOC THANH 30,000,000 VND 08/04/2020
243 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
244 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
245 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/04/2020
246 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/04/2020
247 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 06/04/2020
248 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 06/04/2020
249 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/04/2020
250 NGUYEN THI PHUONG TRAM 500,000 VND 06/04/2020
251 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/04/2020
252 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/04/2020
253 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
254 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2020
255 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
256 Mạnh thường quân 554,000 VND 05/04/2020
257 TRAN NGOC TIEN 1,000,000 VND 05/04/2020
258 Nguyen Quynh Phuong 200,000 VND 05/04/2020
259 TRAN THI THO 5,000,000 VND 04/04/2020
260 Pham Kim Anh 100,000 VND 04/04/2020
261 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2020
262 HA HUY THANH 200,000 VND 03/04/2020
263 Thach Hoang Hung 1,000,000 VND 03/04/2020
264 Tien Tien 50,000 VND 02/04/2020
265 Le Ngoc Thuy Tien 100,000 VND 02/04/2020
266 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 01/04/2020
267 Hong Thuy 200,000 VND 31/03/2020
268 Dinh Truong Thao Nguyen 200,000 VND 31/03/2020
269 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/03/2020
270 Chị Thuý _ Nguyễn Đình Chiểu 1,000,000 VND 31/03/2020
271 Hong Minh va cong su gop quy xay cau duong 3,000,000 VND 30/03/2020
272 Yang Hiếu Linh 30,000 VND 30/03/2020
273 Nguyễn Ngọc Cúc 1,000,000 VND 30/03/2020
274 Thai Thanh 200,000 VND 29/03/2020
275 NGUYEN KHAI NGOC PHUONG 200,000 VND 29/03/2020
276 My Lam 500,000 VND 29/03/2020
277 Nguyễn Lê Thuý Quỳnh 500,000 VND 29/03/2020
278 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
279 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
280 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/03/2020
281 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/03/2020
282 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 25/03/2020
283 Lâm Tiểu Bình 200,000 VND 25/03/2020
284 Hà Việt Thắng 300,000 VND 25/03/2020
285 Le Ngoc Thien Thanh 2,000,000 VND 24/03/2020
286 NGUYEN THI HUYEN 100,000 VND 24/03/2020
287 NGUYEN DUY BACH 200,000 VND 23/03/2020
288 PHAM MINH TAM 200,000 VND 23/03/2020
289 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 23/03/2020
290 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5,003,380,000 VND
291 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 4,234,540,000 VND
292 TRƯƠNG QUỐC DANH 3,566,170,000 VND
293 Công ty CP Kinh Đô 2,125,000,000 VND
294 Công ty CP Tôn Đông Á 2,000,000,000 VND
295 Phạm Tấn Nghĩa 1,245,630,000 VND
296 Phạm Tấn Nghĩa 150 USD
297 Công ty TNHH KD Địa ốc Điền Phước Long 800,000,000 VND
298 Air France 430,000,000 VND
299 Chị Lê Tuyết Bình 404,695,000 VND
300 Đào Văn Kính, Nguyễn Thị Bích Thùy 400,000,000 VND
301 Nhóm Anh Chương 397,720,000 VND
302 Nhóm BUI THI ANH THAO 377,971,000 VND
303 Tập thể nhân viên Công ty CP Dong Tay PROMOTION 340,000,000 VND
304 Tập thể nhân viên Công ty CP Truyền thông TK-L 320,000,000 VND
305 Vo Nguyen Anh Vinh 300,000,000 VND
306 Đinh Thị Nam Phương 293,275,000 VND
307 Anh Tuấn và chị Ngọc - Alphana 232,500,000 VND
308 Hiệp Hội các DN Anh Quốc Tại Việt Nam (BBGV) 223,600,000 VND
309 Công ty CP Sản Xuất Thép Vinaone 215,928,000 VND
310 GM Rao, Group Chairman, GMR Group - Bangalore, India 212,270,000 VND
311 Đinh Bá Thành 200,000,000 VND
312 Ông/ Bà Nguyễn Minh Tuấn 200,000,000 VND
313 Phan Thị Bính 168,294,000 VND
314 Nguyễn Thị Hồng Việt 168,000,000 VND
315 Tập thể nhân viên CTY CP Truyền thông DAT VIET VAC 150,000,000 VND
316 Phạm Lê Hiếu 150,000,000 VND
317 Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc 150,000,000 VND
318 BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát 50,000,000 VND
319 Nguyễn Thị Kiêm Dung 130,000,000 VND
320 Mạnh thường quân 116,700,000 VND
321 CTY TNHH Truyen Thong Hoa Mat Troi 111,500,000 VND
322 Mrs Juie Lam & Mr Don Lam 111,275,000 VND
323 Công ty TNHH và TM Danh Tân-Nguyen Duy Doan 110,000,000 VND
324 Mạng lưới học sinh trung học 100,900,000 VND
325 Anh Allan Liu 100,000,000 VND
326 Mai Thi Minh Phung 100,000,000 VND
327 Công ty CP Quốc tế Gốm Sứ Việt (Vietceramics) 100,000,000 VND
328 Câu lạc bộ dưỡng sinh Thái Cực Đường Lang (Quận 5) 80,000,000 VND
329 Marques Gianoli C Patricia 70,000,000 VND
330 STYLORY 65,502,000 VND
331 Tập thể nhân viên công ty DID Group 61,447,000 VND
332 Hội viên và HLV phòng tập Curves 60,000,000 VND
333 Đại đức Thích Đồng Ngộ (Chùa Thiên Hưng) 50,000,000 VND
334 Cong ty Phu Cuong 50,000,000 VND
335 TRUONG THI HOANG OANH 50,000,000 VND
336 Danh ca Ngọc Sơn 50,000,000 VND
337 Chị Hạnh 50,000,000 VND
338 Đào Thị Hải 50,000,000 VND
339 Công ty CP Sản Xuất Thép Vina One 49,889,500 VND
340 Ca sĩ Hòa Minzy 46,000,000 VND
341 Daniel Co., Ltd 45,360,000 VND
342 Ca sỹ Chí Thiện 45,000,000 VND
343 Dang Thi Kim Thoa 44,000,000 VND
344 Le Huy Sang (Minh Long 1) 42,180,000 VND
345 MS PHAM THI MINH HUYEN (SONG MINH) 40,000,000 VND
346 Thinker Dreamer 40,000,000 VND
347 Huỳnh Trấn Thành 38,000,000 VND
348 Mạnh thường quân 36,900,000 VND
349 Cty TNHH Becker Industrial Coastings VN 35,000,000 VND
350 Trương Thị Ngọc Oanh 33,000,000 VND
351 Nguyen Duy Doan 30,000,000 VND
352 Mạnh thường quân 30,000,000 VND
353 Cô Lương Thị Thẩm 30,000,000 VND
354 Trần Ngọc Thanh 30,000,000 VND
355 CTY TNHH TMDV Nghị Hưng (Converse) 30,000,000 VND
356 Phạm Thị Bích Thủy 29,000,000 VND
357 Trần Phi Phượng 28,900,000 VND
358 Quach Ung Tue (ĐT: 0938768809) 27,600,000 VND
359 Project The Social #1 27,000,000 VND
360 Võ Hồng Khanh (Pháp) 25,844,000 VND
361 Huynh Ha 25,500,000 VND
362 Nguyen Thi Huong 25,200,000 VND
363 Võ Ngọc An Phong 25,000,000 VND
364 Gia đình Vinh, Mai, Mỹ, Minh 25,000,000 VND
365 Gia đình Vưu Mỹ Ý 25,000,000 VND
366 Bùi Hữu Đức 25,000,000 VND
367 Gia đình Truong Huynh Dan 25,000,000 VND
368 Dương Huy (DatViet OOH) 25,000,000 VND
369 JFE SHOJI TRADE VIETNAM 22,690,000 VND
370 Ngọc Quỳnh 22,500,000 VND
371 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 22,028,500 VND
372 Grant Thornton 22,000,000 VND
373 Tập thể nhân viên Dat Viet Group Holdings 21,800,000 VND
374 Nguyen Quoc Khanh AA 21,070,000 VND
375 Pham Nguyen Bao Chau 20,000,000 VND
376 Co Mai va cac em 20,000,000 VND
377 Julie Nga Thien Lam (Julie và Don) 20,000,000 VND
378 Tập thể nhân viên Cong Ty CPTDTT Da Phuong Tien Dat Viet VAC 20,000,000 VND
379 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Dich Vu M&T 20,000,000 VND
380 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Quang Cao Dat Viet 20,000,000 VND
381 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Xuc Tien Dong Tay 20,000,000 VND
382 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong Dat Viet VAC 20,000,000 VND
383 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong DID 20,000,000 VND
384 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Phat Trien Truyen Thong Quoc Te Anh Binh Minh 20,000,000 VND
385 Nguyen Huu Huan 20,000,000 VND
386 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Hưng, chị Liên 20,000,000 VND
387 Nguyễn Minh Tuấn 20,000,000 VND
388 Nguyễn Minh Thức 20,000,000 VND
389 Đoàn Phương Ly 20,000,000 VND
390 Cụ quá cố Huỳnh Văn Tuấn 20,000,000 VND
391 Công ty TNHH Điện Ảnh Song Minh 20,000,000 VND
392 Phạm Thị Minh Huyền - Giám đốc công ty Song Minh 20,000,000 VND
393 TRUONG THI HOANG OANH 20,000,000 VND
394 Vũ Kim Lan (Kim Lan Jewelry) 20,000,000 VND
395 Vo Thi Kim Ngan 20,000,000 VND
396 Nguyễn Thị Thúy Ba 20,000,000 VND
397 Nguyễn Thị Thu Hà 20,000,000 VND
398 Tô Thị Kim Hoa 20,000,000 VND
399 Huynh Kim Lang 20,000,000 VND
400 Nguyen Thi Mai Giau 20,000,000 VND
401 Gia dinh Truong Luu Huynh Tam 20,000,000 VND
402 Phạm Thị Minh Huyền 20,000,000 VND
403 Ca sỹ Hari Won 20,000,000 VND
404 Anh Tuấn, Chị Ngọc (Ashley) 20,000,000 VND
405 Đặng Văn Thanh (Pháp danh Minh Phát) 20,000,000 VND
406 Nguyen Anh Tuan 20,000,000 VND
407 Nguyen Thi Nga 20,000,000 VND
408 Ba mẹ của anh Hoàng Trọng Khải 20,000,000 VND
409 Hoàng Trọng Khải 11,000,000 VND
410 Trương Khánh Kiều Anh 20,000,000 VND
411 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
412 Cô Trần Thị Hương 20,000,000 VND
413 Công ty TNHH Kim Cương Kita 20,000,000 VND
414 Công ty Liên Phát 20,000,000 VND
415 Công ty TNHH TM và QC Lữ Nhạc 20,000,000 VND
416 Gia đình Ngô Hùng Phương 20,000,000 VND
417 Van Thi Kim Xuyen 20,000,000 VND
418 Mạnh thường quân 20,000,000 VND
419 Gia đình Huynh Tam, My Y, Huynh Dan 20,000,000 VND
420 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
421 Đinh Bá Ái 11,000,000 VND
422 Anh Đinh Bá Ái & chị Võ Thị Phượng 10,000,000 VND
423 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 19,718,500 VND
424 NGUYEN NGOC NGA 18,000,000 VND
425 Lê Thị Thanh Nguyệt 17,275,000 VND
426 Lê Thị Thanh Nguyệt 2,270,000 VND
427 PHAN NGUYEN YEN NHI 16,800,000 VND
428 Nguyen Ngoc Phuong Thuy 16,600,000 VND
429 Cô Phạm Thị Kim Yến 16,000,000 VND
430 Nguyễn Thị Tố Uyên 15,500,000 VND
431 Bui Le Nha Quyen 15,426,000 VND
432 Francois shucnnicke 15,000,000 VND
433 Ngo Thach Thao 15,000,000 VND
434 Võ Thị Mỹ Dung 15,000,000 VND
435 Jenny Minh Nguyet Tran 15,000,000 VND
436 Tập thể nhân viên công ty Masan 15,000,000 VND
437 Nguyen Hong Kien 14,500,000 VND
438 Nguyen Thi Bich Thanh 14,200,000 VND
439 Nguyen Quang Truong 13,000,000 VND
440 Nguyen Thi Ngoc Thy 12,650,000 VND
441 Huynh Thanh Phong 12,500,000 VND
442 CHINH NGUYEN 12,200,000 VND
443 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 12,000,000 VND
444 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 2 USD
445 Thai Hoa 12,000,000 VND
446 Lam Tieu Binh 11,700,000 VND
447 Nguyen Thi Phuong Tram 11,400,000 VND
448 Nguyễn Thành Tâm 11,100,000 VND
449 TRAN NGUYEN HUY 11,100,000 VND
450 Trần Bá Anh Dũng 11,000,000 VND
451 Bảo Thái 11,000,000 VND
452 Cao Hong Hanh 11,000,000 VND
453 Nguyen Thi Dung 11,000,000 VND
454 Nguyễn Quang Tường và nhóm bạn Melbourne - Australia 10,495,100 VND
455 Tan Loc 10,260,000 VND
456 Nguyen Khanh Ngoc 10,000,000 VND
457 Gia dinh Co Sau va Chi Thao 10,000,000 VND
458 Oliver Nguyen 10,000,000 VND
459 Nguyen Thi Truc Mai 10,000,000 VND
460 Chi Hanh & Anh Ai 10,000,000 VND
461 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thọ, chị Kỳ 10,000,000 VND
462 Công ty CPDVTM XNK và Truyền Thông Miđi 10,000,000 VND
463 Công ty TNHH Thằng Mõ 10,000,000 VND
464 Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Lý Khúc Lam 10,000,000 VND
465 CN Công ty CP Hãng Phim Truyện 1 10,000,000 VND
466 Phạm Thị Quý 10,000,000 VND
467 Trần Thị Huê Mỹ - 024 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP.HCM 10,000,000 VND
468 Công ty Trần Minh 10,000,000 VND
469 Công ty màn hình Led Âu Lạc 10,000,000 VND
470 Công ty Nguyên Khang 10,000,000 VND
471 Công ty Ánh Sao Kim 10,000,000 VND
472 Công ty TNHH Hãng Phim Xuân Phước 10,000,000 VND
473 Công ty TNHH Sản Xuất Chương Trình Nghệ Thuật H.A.P 10,000,000 VND
474 Phạm Thanh Nga 10,000,000 VND
475 Phật tử Ngọc Hương 10,000,000 VND
476 Mỹ Linh 10,000,000 VND
477 Vũ Thị Thùy Hương 10,000,000 VND
478 Nguyen Duy Nhut 10,000,000 VND
479 Anh chị Tâm Nhẫn 10,000,000 VND
480 Nguyễn Linh Chi 10,000,000 VND
481 Cao Thuy Duong 10,000,000 VND
482 Mai Anh 10,000,000 VND
483 Huỳnh Nhã 10,000,000 VND
484 NGUYEN QUANG DUC 10,000,000 VND
485 Dương Ngọc Tạo 10,000,000 VND
486 Nguyễn Thị Hạnh 10,000,000 VND
487 Tran Quang Dai 10,000,000 VND
488 Tran Thi Tam 10,000,000 VND
489 Công ty TNHH Kinh doanh Rau quả Thực phẩm VF 10,000,000 VND
490 Ngân hàng VIB 10,000,000 VND
491 Công ty THL Media 10,000,000 VND
492 Ngân hàng Vietcombank (CN Tân Định) 10,000,000 VND
493 Lam Kieu Phi 10,000,000 VND
494 Ca sĩ Lê Hiếu 10,000,000 VND
495 Bà Trần Thị Huê 10,000,000 VND
496 Trung, Quỳnh, Nhựt, Tini 10,000,000 VND
497 Tran Dan Vy 10,000,000 VND
498 Dao Thuy Phuong Thao 10,000,000 VND
499 Mạnh thường quân 10,000,000 VND
500 Huynh Hoang Sang, Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
501 Anh Phạm Tài 10,000,000 VND
502 Hinh Ich Xuyen 10,000,000 VND
503 Nguyễn Đặng Tường Linh 10,000,000 VND
504 Công Ty Mỹ Thuật Sáng Tạo 10,000,000 VND
505 Nghệ sĩ Việt Hương 10,000,000 VND
506 Gia đình anh Ngô Hữu Phương 10,000,000 VND
507 Đoàn Trần Phi Yến 10,000,000 VND
508 Trinh Minh Hoa 10,000,000 VND
509 Áo tắm Lan Hạnh 10,000,000 VND
510 Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
511 Gia đình Trần Lệ Hà 10,000,000 VND
512 Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Eximbank) 10,000,000 VND
513 Trần Thị Kim Hồng 10,000,000 VND
514 Nguyen Minh Phuoc 9,900,000 VND
515 Sandar Quach 9,200,000 VND
516 Tập thể nhân viên công ty CP Xúc Tiên Đông Tây (Dong Tay Promotion) 9,150,000 VND
517 Cong ty Cao Thoi Dai 9,000,000 VND
518 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Anh Hải, Chị Thùy Lan (NaUy) 9,000,000 VND
519 Nguyễn Văn Dữ 9,000,000 VND
520 Le Quang Minh Chau (daisybee@yahoo.com) 8,900,000 VND
521 Ren team - Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Lê Ngọc Anh, Chị Tiên, Ben (Shimma), Lyndy, Mẹ chị Tea (Cô Hằng), Hehe, Chị Đào (Her), anh Thạnh (Bếp), Ta Thị Phương Thảo, Thanh Hà, Chị Châu, Chị Stu (Puslo), Ray Lâm, Ba chị Tee, Chị Vee 8,678,000 VND
522 Tran Thi Kim Tuyen 8,500,000 VND
523 TRANG THANH TRUC QUAN 8,000,000 VND
524 Trang Thanh Thủy 8,000,000 VND
525 Huynh Hoang Sang 7,850,000 VND
526 Duong Van Trong 7,700,000 VND
527 Phạm Hữu Lợi 7,600,000 VND
528 Ton Nu Thanh Nguyet 7,500,000 VND
529 Duong Huynh Kim Thanh 7,500,000 VND
530 Mạnh thường quân ở Bỉ tương đương 300 EUR 7,320,000 VND
531 Tập thể nhân viên Dzone 7,250,000 VND
532 Anh Bửu, Chị Thảo 7,017,000 VND
533 Mạnh thường quân 7,017,000 VND
534 Dũng 7,000,000 VND
535 Lê Tấn Hải 7,000,000 VND
536 Cụ ông quá cố Nguyen Ngoc (sinh năm 1984) 7,000,000 VND
537 Gia dinh Hoa Tam 7,000,000 VND
538 Ly Nguyet Thanh 7,000,000 VND
539 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông Đất Việt VAC 6,800,000 VND
540 Le Ngoc Quynh 6,794,000 VND
541 NGUYEN THANH HUYEN 6,500,000 VND
542 Võ Thị Mỹ Dung, Võ Phước Hòa, Võ Thị Thu Hương 6,500,000 VND
543 Team chạy Marathon 6,300,000 VND
544 Trần Ngọc Sơn 230,000 VND
545 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 100,000 VND
546 Nguyễn Anh Quân 100,000 VND
547 Trading 2,000,000 VND
548 Thư ký 160,000 VND
549 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông TK-L 6,030,000 VND
550 Le Tan Hai 6,000,000 VND
551 Công ty TNHH TM và KTTH T.T.C (Đại diện anh Nguyễn Quang Khánh, anh Hùng) 6,000,000 VND
552 Chị Đinh Thị Lệ Thương 6,000,000 VND
553 Phạm Thị Kim Xếp 6,000,000 VND
554 Nguyễn Thị Thủy 6,000,000 VND
555 Đoàn Thị Phú 6,000,000 VND
556 Văn Thị Diệu Nhơn 6,000,000 VND
557 Thai Hoa, Thai Nguyen, Phat 6,000,000 VND
558 Mai Anh My 6,000,000 VND
559 Nguyen Xuan Thach 6,000,000 VND
560 Mạnh thường quân (N) 6,000,000 VND
561 Lê Đình Toàn 5,900,000 VND
562 Cô Cao Thị Cúc 5,800,000 VND
563 Nguyen Quang Dat 5,700,000 VND
564 VU THI KHANH NGOC 5,600,000 VND
565 Nhóm Tùy Duyên (TP Huế) 5,500,000 VND
566 Cụ KHAUV LIM (thọ 84 tuổi) 5,500,000 VND
567 Bé Minh Triết, Minh Trí 5,200,000 VND
568 Gia đình chú Phan Thanh Hoàng 5,200,000 VND
569 Nhung Lê (Pháp) tương đương 200 EUR 5,135,500 VND
570 Nguyễn Thị Đăng 5,100,000 VND
571 Nguyen Thai Thanh 5,084,670 VND
572 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
573 Ba noi Tran Thi Ngoc Dieu 5,000,000 VND
574 Le Nguyen Hoang Van 5,000,000 VND
575 Cao Thi Ngoc Suong 5,000,000 VND
576 Tieu Yen Trinh 5,000,000 VND
577 Anh Thich & Chi Tam 5,000,000 VND
578 Stanislas Jonville 5,000,000 VND
579 Tran Le Khanh 5,000,000 VND
580 Cao Thi Hanh 5,000,000 VND
581 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Lân, chị Nga 5,000,000 VND
582 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thích, chị Tâm 5,000,000 VND
583 Phan Thị Bích Diễm 5,000,000 VND
584 Đỗ Kim Nhung 5,000,000 VND
585 Trương Thị Ngọc Oanh 5,000,000 VND
586 Ông/ Bà Đinh Việt Nga (Florida - USA) 5,000,000 VND
587 Le Minh Ngoc 5,000,000 VND
588 Trần Ánh Thu 5,000,000 VND
589 Huỳnh Thị Tiến 5,000,000 VND
590 Trần Thị Thu Huệ 5,000,000 VND
591 Tập thể nhân viên công ty QC Đất Việt 5,000,000 VND
592 Hoa hậu Cao Thùy Dương 5,000,000 VND
593 LO NGOC THUY ANH (HCMC) 5,000,000 VND
594 Nguyễn Lệ Nguyên 5,000,000 VND
595 Nguyễn Thị Trúc Mai 5,000,000 VND
596 Edo Anzon 5,000,000 VND
597 Mee Trần 5,000,000 VND
598 Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
599 Hội Poker 5,000,000 VND
600 Nguyen Ngoc Quynh Chau 5,000,000 VND
601 Nguyễn Văn Vinh 5,000,000 VND
602 Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND
603 NGUYEN PHAM THANH 5,000,000 VND
604 Lâm Kim Phụng 5,000,000 VND
605 Kiều Thị Kim Lan 5,000,000 VND
606 Kiều Thị Lan 5,000,000 VND
607 Lương Thị Thập 5,000,000 VND
608 Cô Ngô Ánh Ngọc 5,000,000 VND
609 Andrew Lieu Trong Luong 5,000,000 VND
610 Duong Hoang Quoc Thai 5,000,000 VND
611 Chiị Quân, Thảo, Dân, Nguyên (Q. Tân Bình) 5,000,000 VND
612 Lê Văn Tấn 5,000,000 VND
613 Vo Trong Cang, Vo Minh Phuc 5,000,000 VND
614 Thầy Đồng Trúc và nhóm Phật tử chùa Từ Phong 5,000,000 VND
615 Bùi Thị Thùy Dương 5,000,000 VND
616 Gia đình họ Luân 5,000,000 VND
617 Công ty TNHH Duy Hai 5,000,000 VND
618 Le Phi Son 5,000,000 VND
619 Cty Zoom Media 5,000,000 VND
620 Nguyễn Duy Mỹ 5,000,000 VND
621 Nguyễn Duy Minh 5,000,000 VND
622 Nguyễn Văn Minh 5,000,000 VND
623 Gia đình chị Hòa, anh Bình, anh Huy, Ninh Anh 5,000,000 VND
624 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
625 Mai Anh My 5,000,000 VND
626 Cô Đoàn Thị Phú, Thân, Thương 5,000,000 VND
627 Tu Khue công ty Âu Lạc 5,000,000 VND
628 Trần Thị Cúc 5,000,000 VND
629 La Văn Thành, Trương Thị Sỉ 5,000,000 VND
630 Anh Hà, Chị Quỳnh 5,000,000 VND
631 Siu, Lin 5,000,000 VND
632 Nguyen Thai Dong Huong 5,000,000 VND
633 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
634 Le Thi Hong Vu 5,000,000 VND
635 Tố Uyên 5,000,000 VND
636 Anh Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
637 Gia đình chị Lệ Thương 5,000,000 VND
638 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 5,000,000 VND
639 Gia đình Hòa, Bình, Thu, Huy 5,000,000 VND
640 Gia đình TS BS Võ Trọng Tuấn 5,000,000 VND
641 Nguyễn Thị Anh Thư 5,000,000 VND
642 Nguyễn Thế Thành 5,000,000 VND
643 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
644 Gia đình Nguyễn Thị Châu Bảo 5,000,000 VND
645 Huỳnh Long Thủy 5,000,000 VND
646 Cô Nguyễn Thị Sơn (Pháp danh Diệu Hải - Thủ Đức) 5,000,000 VND
647 Uông Đình Phương 5,000,000 VND
648 Hoang Huu Minh Nhat 5,000,000 VND
649 Hoang Ngoc Anh Thi 5,000,000 VND
650 Ngô Ánh Nga 5,000,000 VND
651 Cô Út Nhỏ 5,000,000 VND
652 Vũ Thị Hồng Minh 5,000,000 VND
653 Le Thi Mai Q8 5,000,000 VND
654 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 5,000,000 VND
655 Sun Rui Xuan, Phạm Kim Oanh 5,000,000 VND
656 Vo Thi Ngan 5,000,000 VND
657 Jancy Nguyen 5,000,000 VND
658 Trần Thị Ngọc Nga 5,000,000 VND
659 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
660 Đặng Bình 5,000,000 VND
661 Duong Hua Toan 5,000,000 VND
662 Lê Thị Bé 5,000,000 VND
663 Le Ngoc Thien Thanh 5,000,000 VND
664 Ngân hàng VIB 5,000,000 VND
665 Brian Phúc Thành & các bạn 5,000,000 VND
666 Don Thi My Duyen 5,000,000 VND
667 Chú Ngọc Thảo 5,000,000 VND
668 Luu Kim Ngoc 5,000,000 VND
669 Công ty TNHH Đông Hưng Viên (Q6) 5,000,000 VND
670 Tập thể nhân viên Công ty DatViet VAC Group Holdings 4,900,000 VND
671 Anthony La (Pháp) tương đương 200 EUR 4,880,000 VND
672 Nhóm bạn HS- SV New Zealand 4,858,500 VND
673 Chánh Lê (Nauy) tương đương 190 EUR 4,636,000 VND
674 Anh Thành (Na Uy) 4,600,000 VND
675 Nguyễn Thị Thủy 4,600,000 VND
676 Tong Kim Luan 4,500,000 VND
677 Lê Thị Kiều, Võ Văn Grov 4,500,000 VND
678 Chi Hong và Chi Thu 4,500,000 VND
679 Nguyễn Thị Hoài Nam ( Nauy) 4,370,000 VND
680 Nguyen Thi Phuong Lan 4,250,000 VND
681 Ken Atkinson 4,200,000 VND
682 Per Ludo (Le Hieu) 4,200,000 VND
683 Huynh Ton Cam Tu 4,200,000 VND
684 Lê Thị Kiều (1936 4,200,000 VND
685 Thao, Tam, Thuy 4,200,000 VND
686 Cô Chinh và Cô Mai 4,200,000 VND
687 Huynh Quang Dung 4,150,000 VND
688 Quynh Anh Tran 4,000,000 VND
689 Nghia Nguyen 4,000,000 VND
690 Thay Vinh 4,000,000 VND
691 Công ty Sắc Màu 4,000,000 VND
692 Ho Dac Quynh Dung 4,000,000 VND
693 Phạm Xuân Hoa 4,000,000 VND
694 Gia đình Lương Hoàng Sơn và Lương Kiều My 4,000,000 VND
695 Pham Dang Khoa 4,000,000 VND
696 Kha Tú Lan 4,000,000 VND
697 Ông bà Yoo 4,000,000 VND
698 Đinh Thị Thương Thương 4,000,000 VND
699 Le Thi Thu Ba 4,000,000 VND
700 Ông bà Nguyễn Văn Sáu 4,000,000 VND
701 GD Phuong Bac - Hoang Lan 4,000,000 VND
702 Bà Phạm Thị Sáu 4,000,000 VND
703 Truong Quang Sang 4,000,000 VND
704 Cô Tina, Thu Hà Vũ 4,000,000 VND
705 Triệu Thế Hiệp 4,000,000 VND
706 Anh Thái (Khánh Hòa) 4,000,000 VND
707 Dzếch Tuyết Lan 4,000,000 VND
708 Gia đình anh chị Dũng Diệp (Quận 7) 4,000,000 VND
709 Dư Thị Nhung 4,000,000 VND
710 Nguyen Gia Truyen 4,000,000 VND
711 Mạnh thường quân 4,000,000 VND
712 Đào Thị Huỳnh 3,800,000 VND
713 Khuat Tue Minh 3,700,000 VND
714 Ngo Thi Thanh Nga 3,700,000 VND
715 Lương Thúy Nga 3,600,000 VND
716 Anh Phạm 3,500,000 VND
717 Tran Hoai Diep 3,500,000 VND
718 Tập thể nhân viên công ty CP Dịch Vụ M&T Pictures 3,450,000 VND
719 Chị Thủy 3,400,000 VND
720 Đặng Thanh Nhân (tương đương 200 AUD) 3,383,800 VND
721 Mạnh thường quân 3,283,000 VND
722 Thy 3,250,000 VND
723 Tran Thanh Phuong 3,230,000 VND
724 Le Nguyen Hong Van 3,200,000 VND
725 Phạm Hải Âu 3,200,000 VND
726 Phòng Thủ quỹ Đất Việt Group Holdings 3,129,000 VND
727 Tang Nguyen Hoang Nhi 3,170,000 VND
728 Vân Lê (Nauy) tương đương 120 EUR 3,081,300 VND
729 Công ty Đông Tây Promotion 3,080,000 VND
730 Nhóm bạn Nam Phương 3,040,000 VND
731 Blocker 3,000,000 VND
732 Loan Trinh 3,000,000 VND
733 Cô Lương (Mẹ Anh Nguyễn Thư Thanh Hòa) 3,000,000 VND
734 Phan Van Long và Mỹ Diệp 3,000,000 VND
735 Nhật Lai 3,000,000 VND
736 Brian Lâm 3,000,000 VND
737 Đinh Thị Kim Tân 3,000,000 VND
738 Mr Reddy 3,000,000 VND
739 Ashley Jean Nguyễn 3,000,000 VND
740 Hà Quang Minh 3,000,000 VND
741 Gia đình Đoàn Thị Thanh Thảo 3,000,000 VND
742 Nguyen Thi Thuy Dung 3,000,000 VND
743 Nguyễn Hoàng Dũng 3,000,000 VND
744 HUYNH KIET NHU 3,000,000 VND
745 Bích Ngọc 3,000,000 VND
746 Tran Thi Ai Nhi 3,000,000 VND
747 Võ Thị Hoàng Yến 3,000,000 VND
748 Gia đình chị Thùy Hương và Cô Bạch Mai 3,000,000 VND
749 Trần Đan Vy 3,000,000 VND
750 Duong Hai Au 3,000,000 VND
751 Gia đình Ngô Ánh Nga 3,000,000 VND
752 Nguyễn Đức Mai 3,000,000 VND
753 C PHUONG BAC 3,000,000 VND
754 Cụ quá cố Nguyễn Quang Đường 3,000,000 VND
755 GĐ Bà Lê Thị Thu 3,000,000 VND
756 Phòng Đường Biển - VNF 3,000,000 VND
757 Cụ Hoàng Chính Khiêm 3,000,000 VND
758 Cung Thi Lan Anh 3,000,000 VND
759 Gia đình cô chú Dũng Diệp 3,000,000 VND
760 NGUYEN THI MINH CHAU 3,000,000 VND
761 Nguyen Ngoc Hanh 3,000,000 VND
762 Lê Ngọc Thiên Thanh 3,000,000 VND
763 Nguyen Ngoc Duyen 3,000,000 VND
764 Cô Bình 3,000,000 VND
765 NS Vũ Quốc Việt 3,000,000 VND
766 Gia đình cô Hà 3,000,000 VND
767 Chị Mai 3,000,000 VND
768 Chị Mỹ Anh 3,000,000 VND
769 Vo Thuy Trang 3,000,000 VND
770 Hoa Thai 3,000,000 VND
771 Chu Nguyễn Mộng Lâm 3,000,000 VND
772 Pham Nguyen Vinh 3,000,000 VND
773 Gia đình Phật tử Diệu Ái 3,000,000 VND
774 Văn Thị Ngọc Lan 3,000,000 VND
775 Nguyễn Nữ Như Khuê 3,000,000 VND
776 Nguyen Thi Thu Thao 3,000,000 VND
777 Nguyen Thi Dinh Huong 3,000,000 VND
778 Cô Hiên Ly 3,000,000 VND
779 Gia đình Quân, Thảo và 2 con Dân, Nguyên 3,000,000 VND
780 Nhóm Phật Tử (Quận 9) 3,000,000 VND
781 Ngoc 3,000,000 VND
782 Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND
783 Nguyễn Thị Phượng 3,000,000 VND
784 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
785 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
786 Nguyen Le Thao Uyen 3,000,000 VND
787 Nguyễn Văn Hiền 3,000,000 VND
788 Tran Linh 3,000,000 VND
789 Lo Dang My Van 3,000,000 VND
790 Mạnh thường quân (N) 3,000,000 VND
791 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
792 Vũ Thị Hồng Minh 3,000,000 VND
793 Huỳnh Hớn Minh 3,000,000 VND
794 Bui Truong Bao Ngoc 3,000,000 VND
795 Nguyễn Thị Hiền 3,000,000 VND
796 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
797 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
798 Huynh Thi Thuy Hoa 2,950,000 VND
799 Linh (pinkyhttl@yahoo.com) 2,900,000 VND
800 Phật tử Gò Vấp + Bình Dương 2,900,000 VND
801 Nhóm bạn anh Vinh 2,800,000 VND
802 Lê Ngọc Hưng Long 2,600,000 VND
803 Mạnh thường quân 2,600,000 VND
804 Pham Duy Khuong 2,600,000 VND
805 Pham Thi Hong Nga 2,600,000 VND
806 Hoàng Oanh - Paris 2,597,400 VND
807 Johnny Quốc Huỳnh (Đức) tương đương 100 EUR 2,565,800 VND
808 Robin Austin 2,500,000 VND
809 4 Phật Tử Lớp Giáo Lý Chùa Xá Lợi 2,500,000 VND
810 Bạn Đọc Quận 10 2,500,000 VND
811 Anh Quang, Chị Kim Khánh, Chị Ngọc Phương 2,500,000 VND
812 Pham Nguyen Van Khanh 2,500,000 VND
813 PHAM THUY NGOC NHUT 2,500,000 VND
814 Ngân hàng Eximbank 2,500,000 VND
815 Nhóm Thy, Vinh, Xô, Trọng, Thế Vinh 2,500,000 VND
816 Do Thi Thu Thuy 2,500,000 VND
817 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 2,500,000 VND
818 Phạm Thị Minh, Nguyễn Thị Thu 2,500,000 VND
819 Tran Thi Phi 2,500,000 VND
820 Nguyễn Thị Phương Trâm 2,500,000 VND
821 Lê Tấn Luân 2,500,000 VND
822 Chị Yến 2,500,000 VND
823 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
824 Le Thi Nga 2,500,000 VND
825 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
826 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 2,500,000 VND
827 Lê Minh Mẫn 2,500,000 VND
828 Manh thường quân 2,500,000 VND
829 Mạnh thường quân ở Nauy tương đương 100 EUR 2,440,000 VND
830 Anh Nhân - TPHCM 2,350,000 VND
831 Linh và Thi (bạn Khang) 2,300,000 VND
832 Tran Lam 2,300,000 VND
833 Nguyen Doan Thuy va Nguyen Dang Minh 2,200,000 VND
834 Duong Anh Tu 2,200,000 VND
835 Nguyễn Tâm Linh 2,217,000 VND
836 Mr John Magne Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
837 Mr John Kim Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
838 Nguyễn Thùy Lan (Nauy) 2,180,000 VND
839 Nguyễn Quang Tiến (Nauy) 2,180,000 VND
840 Nguyen Mai Trang 2,100,000 VND
841 Le Cong Sanh 2,100,000 VND
842 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
843 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
844 Đoàn Đức Dương 1,000,000 VND
845 Trương Thế Hào Kiệt 300,000 VND
846 Trần Song Hạnh Lam 200,000 VND
847 Nguyễn Thị Vân Hà 200,000 VND
848 Đoàn Văn Thiệu 100,000 VND
849 Võ Thị Phương Thanh 100,000 VND
850 Trà Quang Lực 100,000 VND
851 Phạm Tuấn Việt 100,000 VND
852 Teri Nguyen 2,060,000 VND
853 Hồ Thị Mỹ Dung 2,050,000 VND
854 Cô Hương Ly 2,030,000 VND
855 Soudain team 2,005,000 VND
856 Hung Long & Truc Phuong 2,000,000 VND
857 Inho Kim 2,000,000 VND
858 Nguyen Manh Tuong 2,000,000 VND
859 Ho Thi Hoang Anh 2,000,000 VND
860 Chi Lien va GD 2,000,000 VND
861 Linh Nguyen 2,000,000 VND
862 Anh Nam & Chi Xu & Bac Lan 2,000,000 VND
863 Nguyen Truong Huy 2,000,000 VND
864 Nguyen Quoc Thanh 2,000,000 VND
865 Anh Thong & Chi Thuong & Be Chuong & Long & Bo 2,000,000 VND
866 Tran Vinh Du 2,000,000 VND
867 Betty Bui Do 2,000,000 VND
868 Jun Torres 2,000,000 VND
869 Nguyễn Thị Bảy Q10 2,000,000 VND
870 Tran Thi Thuy Chi 2,000,000 VND
871 Nguyen Thanh Tra 2,000,000 VND
872 Mr & Mrs Casey Nolen Jackson 2,000,000 VND
873 Van Thi Dieu Nhon & Truong Chi Kien 2,000,000 VND
874 Nguyen Thi My Linh 2,000,000 VND
875 Nguyen Thi Thanh Tuyen 2,000,000 VND
876 Nguyễn Cao Sơn 2,000,000 VND
877 Pham Nguyen Quynh Nhu 2,000,000 VND
878 Công ty TNHH TM và DV 3S 2,000,000 VND
879 Gia đình bé Noen 2,000,000 VND
880 Trần Thị Tuyết Ánh 2,000,000 VND
881 VP Luật sư Phùng Anh Tuấn và đồng sự 2,000,000 VND
882 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2,000,000 VND
883 Nguyễn Quang Thành (Nauy) 2,000,000 VND
884 Vo Thi Anh Hong 2,000,000 VND
885 Le Thi Thu Van 2,000,000 VND
886 Phạm Thị Dung 2,000,000 VND
887 Dinh Tang Tri Trong 2,000,000 VND
888 Phạm Tuấn Anh 2,000,000 VND
889 Jason Giang 2,000,000 VND
890 Nguyen Thi Thu Thao 2,000,000 VND
891 Bà Phạm Thị Bé 2,000,000 VND
892 Nguyen Thi Kim Loan 2,000,000 VND
893 Đinh Thị Lệ Thương 2,000,000 VND
894 Tập thể phòng Nhân sự - Dat Viet Group Holdings 2,000,000 VND
895 Trieu The Hiep 2,000,000 VND
896 Tran Kim Loan (VPBank) 2,000,000 VND
897 Minh Huỳnh (USA) 2,000,000 VND
898 Vũ Thị Hồng 2,000,000 VND
899 Van Thi Dieu 2,000,000 VND
900 NGUYEN VAN QUA 2,000,000 VND
901 Nguyen Dai Thao 2,000,000 VND
902 Nguyễn Thị Lang 2,000,000 VND
903 Ông bà Phạm Gia Chung 2,000,000 VND
904 Ngô Kim Thanh 2,000,000 VND
905 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 2,000,000 VND
906 NGUYEN VU NAM PHUONG 2,000,000 VND
907 VO THI THANH HIEN 2,000,000 VND
908 Đỗ Thị Kim Nhung (Đông Tây Promotion) 2,000,000 VND
909 Lương Thị Lệ Thủy 2,000,000 VND
910 Bà Ưng Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
911 LE NGOC HIEN 2,000,000 VND
912 LE HOANG VU VA HO THI HOA BINH 2,000,000 VND
913 Nguyen Huan 2,000,000 VND
914 Nhóm bạn Viện, Tuyền, Khoa, Bích 2,000,000 VND
915 Ông của cháu Trần Hữu Nghĩa, Trần Hữu Phát 2,000,000 VND
916 A HUY TRIEU 2,000,000 VND
917 NGUYEN THI MINH DUC 2,000,000 VND
918 Gđình Anh Huỳnh Anh Luân 2,000,000 VND
919 Trần Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
920 NGUYEN NU NHU KHUE 2,000,000 VND
921 Cô Phượng 2,000,000 VND
922 Nguyễn Thị Lan Chi 2,000,000 VND
923 Bé Boom và Bé Bơ 2,000,000 VND
924 Võ Thị Hạnh 2,000,000 VND
925 Cô Nguyễn Minh Tâm 2,000,000 VND
926 Cụ bà An Thị Liên 2,000,000 VND
927 Huỳnh Thị Tuyết 2,000,000 VND
928 Pham Thi Ngoc Diep 2,000,000 VND
929 Phan Thi Thanh Xuan 2,000,000 VND
930 Truong Chi Kien 2,000,000 VND
931 Gia đình Lý Vương Nhựt Minh 2,000,000 VND
932 Le Thuy Linh 2,000,000 VND
933 Võ Thị Thùy Dương, Vũ Chí Cường, Vũ Anh Minh 2,000,000 VND
934 Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND
935 Nguyễn Thị Ngọc Thy 2,000,000 VND
936 Lê Thị Lệ 2,000,000 VND
937 Nguyễn Phúc An Khang 2,000,000 VND
938 Thầy Đồng Thái (Chùa Từ Phong) 2,000,000 VND
939 Nguyễn Hữu Khanh 2,000,000 VND
940 GD Ve Han Huy 2,000,000 VND
941 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 VND
942 Hồ Hương Nghi 2,000,000 VND
943 Nguyễn Thị Kim Hoàng 2,000,000 VND
944 Le Thi Kim Loan 2,000,000 VND
945 Cung Thi Tuyet Anh 2,000,000 VND
946 Võ Thị Phượng 2,000,000 VND
947 NTK Nguyen Minh Quang 2,000,000 VND
948 Chu Trang Thanh 2,000,000 VND
949 Nguyen Hoang Hai 2,000,000 VND
950 Lai Thi My Dung 2,000,000 VND
951 Đặng Ngọc Phương Vy 2,000,000 VND
952 Ho Thi The 2,000,000 VND
953 Anh Tạo (Công ty Vietnamwork) 2,000,000 VND
954 Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung 2,000,000 VND
955 Nguyễn Phi Hùng 2,000,000 VND
956 Lê Hữu Đạt 2,000,000 VND
957 Nguyễn Thị Chấn 2,000,000 VND
958 Nguyen Thi Ngoc Trang 2,000,000 VND
959 Nguyen Thi My Nhan 2,000,000 VND
960 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
961 Cô Bình 2,000,000 VND
962 Vo Thi Kim Ngan 2,000,000 VND
963 Phạm Thị Mai 2,000,000 VND
964 Be Thanh Truc 2,000,000 VND
965 Hồ Vi Bảo 2,000,000 VND
966 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 2,000,000 VND
967 Le Ngoc My An 2,000,000 VND
968 Mai Pham 2,000,000 VND
969 Pham Thi Hoai Phuong 2,000,000 VND
970 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
971 Cô Huỳnh Thị Minh Thu 2,000,000 VND
972 Suni 2,000,000 VND
973 Nguyễn Thị Như Hà 2,000,000 VND
974 Nguyen Truong Thuy Trang 2,000,000 VND
975 Nguyễn Ngọc Vân Khanh 2,000,000 VND
976 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND
977 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
978 Nguyễn Thị Ngọc Uyển 2,000,000 VND
979 Lê Kim Khánh 2,000,000 VND
980 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
981 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
982 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
983 Hao Trinh 2,000,000 VND
984 Chu Nguyen Mong Lam 2,000,000 VND
985 Mạnh thường quân (Quận 1) 2,000,000 VND
986 Nguyễn Quang Vinh 2,000,000 VND
987 Xuân Thu (Q. Bình Thạnh) 2,000,000 VND
988 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
989 Gia đình cô Nguyễn Thị Hồng 2,000,000 VND
990 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
991 Nguyễn Thị Thùy Dung 2,000,000 VND
992 Cao Thị Ánh Tuyết 2,000,000 VND
993 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
994 Hồng 2,000,000 VND
995 Thanh Hương (Bình Thạnh) 2,000,000 VND
996 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
997 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
998 Ba mẹ Nguyễn Hữu Tân và Đoàn Kim Anh 2,000,000 VND
999 Cô Băng Châu 2,000,000 VND
1000 Do Tien Hieu 2,000,000 VND
1001 Gia đình Phuong Bac 2,000,000 VND
1002 Gia đình Nguyễn Thanh Huy 2,000,000 VND
1003 Thùy Linh 2,000,000 VND
1004 Nguyễn Hồng Thảo 2,000,000 VND
1005 Kim Hồng 2,000,000 VND
1006 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1007 Thái Thị Mỹ 2,000,000 VND
1008 Nguyen Thi Kim Chi 2,000,000 VND
1009 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1010 Ngo Duc Trung 2,000,000 VND
1011 Bé Thanh Trúc 2,000,000 VND
1012 Bà Hoa 2,000,000 VND
1013 Đinh Kim Loan 2,000,000 VND
1014 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1015 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1016 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1017 Cô Thanh Tùng 2,000,000 VND
1018 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1019 Chị Vân Anh 2,000,000 VND
1020 Co Giao Hoang (Đồng Tháp) 2,000,000 VND
1021 Mạnh thường quân (Quận 3) 2,000,000 VND
1022 Truong Kim Dat (NU) Q10 2,000,000 VND
1023 Nguyen Tu Trinh 2,000,000 VND
1024 Duong Thai Du 2,000,000 VND
1025 Le Ngoc Hien 2,000,000 VND
1026 Nguyen Ngoc Duyen 2,000,000 VND
1027 Le Hoang Nam 2,000,000 VND
1028 Tran Le Viet Ngan 2,000,000 VND
1029 Cao Yên Gia Bửu 2,000,000 VND
1030 Phan Thi Hien 2,000,000 VND
1031 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1032 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1033 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
1034 Vũ Thị Minh Trang 2,000,000 VND
1035 Phan Thị Tuyết Mai 2,000,000 VND
1036 Huỳnh Thị Phương 2,000,000 VND
1037 Ngo Xu Kim 2,000,000 VND
1038 Khauv Lim 2,000,000 VND
1039 Nguyễn Thúy Vân (USA) 2,000,000 VND
1040 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1041 Chị Nga 2,000,000 VND
1042 Vũ Thị Kim Loan 2,000,000 VND
1043 Cô Bích Thủy 2,000,000 VND
1044 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2,000,000 VND
1045 Thanh Tam, Thanh Tien, Doan Trang 2,000,000 VND
1046 Trần Thúy Vinh 2,000,000 VND
1047 Chị Quách Hằng 2,000,000 VND
1048 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
1049 Nguyen Thi Chin 2,000,000 VND
1050 Thư Vũ 2,000,000 VND
1051 Tuong Quang Nguyen 1,942,800 VND
1052 Tập thể phòng IT - Dat Viet Group Holdings 1,900,000 VND
1053 Ngo Thi Minh Thu 1,900,000 VND
1054 Pham Thi Hong Nga 1,900,000 VND
1055 Trần Lệ Bình 1,800,000 VND
1056 Do Bui Duc Loc 1,800,000 VND
1057 Đoàn Pháp Hoa Chùa An Phú (Quận 8) 1,800,000 VND
1058 Dang Tan Phong 1,770,000 VND
1059 Lê Thị Kiều 1,700,000 VND
1060 Le Thi Thuy 1,700,000 VND
1061 Ngoc Thao Quyen Phan 1,700,000 VND
1062 Le Thi Thanh Nguyet 1,700,000 VND
1063 Nguyet, Tuyen, Truc, Ngoc 1,700,000 VND
1064 Pham Thi Hong Van 1,700,000 VND
1065 Từ Thụy Huy Hoàng 1,700,000 VND
1066 Nguyễn Thị Nam 1,700,000 VND
1067 Nguyễn Thị Thanh 1,682,000 VND
1068 Trần Thị Ngọc Tuyết (tương đương 100 AUD) 1,681,200 VND
1069 Đặng Thị Lệ (Mẹ cháu Trần Đặng Ngọc Hân) 1,668,000 VND
1070 Không ghi tên 1,620,000 VND
1071 Mân Nguyễn (tương đương 60 EUR) 1,617,300 VND
1072 Nguyễn Thị Đào 1,600,000 VND
1073 Tập thể nhân viên NOMAD 1,600,000 VND
1074 Nguyễn Thị Thanh 1,600,000 VND
1075 Mạnh thường quân 1,600,000 VND
1076 Trần Thị Ngọc Tuyết (100 AUD) 1,556,700 VND
1077 Ngân hàng VPBank 1,550,000 VND
1078 Chi Thuong & Thu Dung & Chong 1,500,000 VND
1079 Chau Hieu Hoa 1,500,000 VND
1080 Nguyen Thanh Tong 1,500,000 VND
1081 Mai Chien Thang 1,500,000 VND
1082 Phuong Mai 1,500,000 VND
1083 Dang Trung Hieu 1,500,000 VND
1084 Vu Thi Thuy Huong 1,500,000 VND
1085 Nguyễn Thị Kim Trang Q6 1,500,000 VND
1086 Nguyen Doan Thuy 1,500,000 VND
1087 Dinh Le Dien Trung 1,500,000 VND
1088 Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
1089 Huỳnh Thanh Thúy 1,500,000 VND
1090 Phạm Thị Hoài Phương 1,500,000 VND
1091 Cao Thái Sơn 1,500,000 VND
1092 Gđình Anh Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
1093 Trần Thị Sại 1,500,000 VND
1094 NGUYEN NGOC DIEP 1,500,000 VND
1095 Vũ Mai Hương 1,500,000 VND
1096 Ms Chi Eximbank 1,500,000 VND
1097 Vũ Thị Kim Loan, Vũ Thị Phương Loan, Vũ Thị Quỳnh Loan 1,500,000 VND
1098 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
1099 Cô Thu Dung 1,500,000 VND
1100 Cháu Lê Minh Thái, Lê Anh Thi, Lê Anh Khoa 1,500,000 VND
1101 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
1102 Ho Xuan Vien Thao, Le Thi Bach Yen 1,500,000 VND
1103 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
1104 Ta Thi Mui 1,500,000 VND
1105 Ngân hàng EximBank 1,500,000 VND
1106 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
1107 Co Dieu Minh (Nhà Bè) 1,500,000 VND
1108 Phạm Hoàng Trúc Phượng 1,500,000 VND
1109 Mach Tuyet Hang 1,500,000 VND
1110 Chú Triệu Tô Hà 1,500,000 VND
1111 Phạm Văn Hiền 1,500,000 VND
1112 Cô Lê Ngọc Mai 1,500,000 VND
1113 Nguyen Ngoc Thai Phuong 1,500,000 VND
1114 Nguyen Thi Bich Thanh 1,500,000 VND
1115 Nguyen Ly Mong Thuy 1,500,000 VND
1116 Ngo Dinh Khoi Nguyen 1,500,000 VND
1117 Van Nhat Tan 1,500,000 VND
1118 Le Thi Hoa 1,450,000 VND
1119 Phan Thị Yến Nhi 1,400,000 VND
1120 Ông Hoành và Bà Thiệt 1,400,000 VND
1121 Mạnh thường quân 1,400,000 VND
1122 Nguyễn Yến Nhi 1,400,000 VND
1123 Luu Hoang Long 1,400,000 VND
1124 Như Quỳnh và mẹ 1,400,000 VND
1125 Carolene Vo (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
1126 Minh Tôn (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
1127 Gia đình Thụy Nam, gia đình Diệu Kim 1,300,000 VND
1128 Nguyễn Thị Dư 830,000 VND
1129 Pham Thi Hong Nga 1,290,100 VND
1130 Nhóm từ thiện USA-Australia- VN (Lan -Điệp - Dung -Trang ) 1,200,000 VND
1131 Nguyễn Thùy Thanh Trúc 1,200,000 VND
1132 Lê Hoàng Sơn 1,200,000 VND
1133 Tran Huynh The Vu 1,200,000 VND
1134 Lam Kim Ngoc 1,200,000 VND
1135 Le Thi Hoang Anh 1,200,000 VND
1136 Thy + Trang 1,200,000 VND
1137 Cô Trần Thị Thu Tâm 1,200,000 VND
1138 Đặng Phước Thành 1,200,000 VND
1139 Nhóm điều dưỡng khoa thẫm mỹ 1,200,000 VND
1140 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 1,200,000 VND
1141 Vu Thi Quynh Loan 1,200,000 VND
1142 Anh Việt và bạn 1,100,000 VND
1143 Tran Thi Ngoc Be 1,100,000 VND
1144 Đỗ Trần Bảo Ngọc 1,100,000 VND
1145 Linh ( pinkyhttl@yahoo.com) 1,100,000 VND
1146 Đỗ Kim Sang 1,100,000 VND
1147 Hoàng Thị Ngọc Ánh 1,100,000 VND
1148 Cô Trưởng + cháu Mon 1,100,000 VND
1149 Tran Thi Thu Huong 1,100,000 VND
1150 Thi 1,100,000 VND
1151 Thanh Trúc + Nhóm Bạn 1,070,000 VND
1152 Kim Nhung Dong Tay 1,050,000 VND
1153 Nguyen Minh Quan 1,000,000 VND
1154 Anh Van 1,000,000 VND
1155 Bich Nguyen 1,000,000 VND
1156 Ngoc Quynh 1,000,000 VND
1157 Đăng Khoa 1,000,000 VND
1158 Quan Tang 1,000,000 VND
1159 Duong Huy 1,000,000 VND
1160 Mee Tran 1,000,000 VND
1161 Chi Tham 1,000,000 VND
1162 Luu Quang Minh 1,000,000 VND
1163 Hoang My An 1,000,000 VND
1164 Vu Van Tung, Vu Hai Long 1,000,000 VND
1165 Nguyen Ngoc Thanh Tuyen 1,000,000 VND
1166 Diem Thy 1,000,000 VND
1167 Vu Anh 1,000,000 VND
1168 Doan Duc Duong 1,000,000 VND
1169 Nguyen Thi Hong Diem 1,000,000 VND
1170 Nguyen Thi Kim Cuong 1,000,000 VND
1171 Duong Le Minh Thu 1,000,000 VND
1172 Anh Nguyen Van Chinh 1,000,000 VND
1173 Nguyen Dang Khoa - DTP 1,000,000 VND
1174 Tran Thi Chung Thuy 1,000,000 VND
1175 Nguyễn Thanh Dũng 1,000,000 VND
1176 Ngọc Hoàng 1,000,000 VND
1177 Trinh Thi Tuyet Lan 1,000,000 VND
1178 Do Thi Hong Nguyet 1,000,000 VND
1179 Lê Quang Thanh An 1,000,000 VND
1180 Bạn đọc Q4 (vyphan3011@gmail.com) 1,000,000 VND
1181 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1,000,000 VND
1182 Gia đình Chị Phan Dương Yến Linh 1,000,000 VND
1183 La Quoc Hoa 1,000,000 VND
1184 Nguyễn Thị Hải Anh/ Hải Phong 1,000,000 VND
1185 Huỳnh Anh Luân 1,000,000 VND
1186 Nguyen Thanh Thuy 1,000,000 VND
1187 Công ty Cao Thời Đại 1,000,000 VND
1188 Công ty Anh Thiên Bảo 1,000,000 VND
1189 Nguyễn Thanh Trường 1,000,000 VND
1190 Cao Hoàng Đạt - Nguyễn Thị Bích 1,000,000 VND
1191 Nguyễn Thị Hiệp 1,000,000 VND
1192 Nguyễn Kim Nguyên 1,000,000 VND
1193 Tăng Thị Huệ Hạnh 1,000,000 VND
1194 Vũ Thị Dung 1,000,000 VND
1195 Nguyen Thi Thu Hien 1,000,000 VND
1196 Nguyễn Thị Thùy Hương 1,000,000 VND
1197 Nguyễn Thị Hoài Nam 1,000,000 VND
1198 Quách Huôi Chiêu 1,000,000 VND
1199 Thanh Thanh Suzanne 1,000,000 VND
1200 Võ Văn Gọn 1,000,000 VND
1201 Võ Phước Hòa 1,000,000 VND
1202 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
1203 Gia đình cô Hằng 1,000,000 VND
1204 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
1205 Kim Quyên, Kim Anh, Glan (USA) 1,000,000 VND
1206 Ông Hùng - Hạnh 1,000,000 VND
1207 Kim Trang 1,000,000 VND
1208 Sơn Bính 1,000,000 VND
1209 Le Thi Thoa - Em Thoa - PVCombank Pho Duc Chinh 1,000,000 VND
1210 Long & Phuong 1,000,000 VND
1211 Nguyen Son 1,000,000 VND
1212 Le Thi Minh Hao 1,000,000 VND
1213 Đoàn Thị Tín 1,000,000 VND
1214 Trần Thị Kim Liên 1,000,000 VND
1215 GĐ ông Nguyễn Văn Dũng (Hồi hướng cho mẹ) 1,000,000 VND
1216 Đoàn Thị Kim Ngân 1,000,000 VND
1217 GĐ em Tống Viết Chương 1,000,000 VND
1218 Trần Thị Lệ Hoa 1,000,000 VND
1219 Sạp báo 25 Hoàng Hoa Thám 1,000,000 VND
1220 DINH KIM NGUYEN TRINH 1,000,000 VND
1221 Nguyễn Thị Thanh Vân 1,000,000 VND
1222 Trần Thị Bích Yến 1,000,000 VND
1223 Bé Bách Luận, Bách Gia 1,000,000 VND
1224 CHAU THI HUYEN CHI 1,000,000 VND
1225 Nguyễn Văn Chinh 1,000,000 VND
1226 Nhóm Những Người Bạn 1,000,000 VND
1227 Võ Thị Hoàng Hải 1,000,000 VND
1228 Nguyen T Ngoc Phuong 1,000,000 VND
1229 Nguyen Thi Nhung 1,000,000 VND
1230 Nguyễn Trần Minh Uyên 1,000,000 VND
1231 Nguyễn Trần Minh Thư 1,000,000 VND
1232 Phạm Thị Hồng Nhi 1,000,000 VND
1233 Ông bà Cao Thị Lệ Anh 1,000,000 VND
1234 La Thiếu Bửu & Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
1235 Lâm Gia Manh & Lam Mai Linh 1,000,000 VND
1236 Nguyễn Thị Hồng Loan 1,000,000 VND
1237 Huỳnh Ngọc Bích 1,000,000 VND
1238 NGUYEN NHU TAM 1,000,000 VND
1239 Bé Huynh Tan Phat 1,000,000 VND
1240 Linh Đan 1,000,000 VND
1241 Hà Đức Năng 1,000,000 VND
1242 Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
1243 Duong Hai Au (au.duonghai@gmail.com 0902.500.978) 1,000,000 VND
1244 Nguyen Truong 1,000,000 VND
1245 Doan Mong Hang 1,000,000 VND
1246 LBK Louis 1,000,000 VND
1247 DO THU THUY 1,000,000 VND
1248 DIEP THANH PHUONG 1,000,000 VND
1249 Nguyễn lân duy 1,000,000 VND
1250 Chú Dũng 1,000,000 VND
1251 Chị Thanh Trúc DID 1,000,000 VND
1252 Ông Trắc Thanh Châu 1,000,000 VND
1253 NGUYEN THUY DUY 1,000,000 VND
1254 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
1255 huynhdieuphung@gmail.com 1,000,000 VND
1256 C DONG 1,000,000 VND
1257 MAI THI NGOC NHUNG 1,000,000 VND
1258 Pháp tâm Thắng 1,000,000 VND
1259 Pháp đạo Hưng 1,000,000 VND
1260 Hoa - Hiếu - Thảo 1,000,000 VND
1261 Lương Thị Thanh Diệp 1,000,000 VND
1262 Lại Thị Xuyến 1,000,000 VND
1263 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
1264 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
1265 HOANG ANH TU 1,000,000 VND
1266 Nguyễn Hoàng Minh 1,000,000 VND
1267 NGUYEN PHUONG AN 1,000,000 VND
1268 Đỗ Thị Hợi 1,000,000 VND
1269 Trần Văn Vĩ 1,000,000 VND
1270 Tăng Tú Kim 1,000,000 VND
1271 Cháu Phạm Gia Hiếu 1,000,000 VND
1272 Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư 1,000,000 VND
1273 Cô Nguyễn Thị Hồng 1,000,000 VND
1274 Đoàn Thu Vân 1,000,000 VND
1275 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1276 Lê Xuân Hoàng 1,000,000 VND
1277 Lý Như Ý 1,000,000 VND
1278 Nguyen Phuong Thao 1,000,000 VND
1279 Nguyen Thi Mai Han 1,000,000 VND
1280 Nguyen Thi Minh Phuong 1,000,000 VND
1281 Nguyễn Văn Hai 1,000,000 VND
1282 Trần Văn Viễn 1,000,000 VND
1283 Ông bà Lý Thành Vệ 1,000,000 VND
1284 Lý Vương Nhựt Khánh 1,000,000 VND
1285 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1286 Kim Chanh, Van Vo 1,000,000 VND
1287 Ho Hoang Trieu 1,000,000 VND
1288 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1289 Trần Thị Ngọc Bé 1,000,000 VND
1290 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
1291 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
1292 Lê Ngọc Anh Chương 1,000,000 VND
1293 Nguyễn Tuyết Mai 1,000,000 VND
1294 Bé Anh Khoa và Bé Anh Thi 1,000,000 VND
1295 Bui Thi Thu Thao 1,000,000 VND
1296 Chú Tuệ Đạo 1,000,000 VND
1297 Gia đình ông Thái Tấn Hòa 1,000,000 VND
1298 Gia đình ông Trương Chí Cường 1,000,000 VND
1299 Phạm Thị Tuyết Mai 1,000,000 VND
1300 Phương Bỉnh Thịnh 1,000,000 VND
1301 Ma Van Son 1,000,000 VND
1302 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1303 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1304 Lê Quốc Dĩnh 1,000,000 VND
1305 Phạm Thị Hồng Xuyến 1,000,000 VND
1306 Đặng Thị Tý 1,000,000 VND
1307 Thái Bình 1,000,000 VND
1308 Gia đình cô Lan Chi 1,000,000 VND
1309 Gia đình cô Quỳnh Tiên 1,000,000 VND
1310 Nguyen Ngoc Yen Tuyet 1,000,000 VND
1311 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1312 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1313 Lê Thùy Linh 1,000,000 VND
1314 Nguyễn Thị Thu Hằng 1,000,000 VND
1315 Nguyễn Thụy Ái Phương 1,000,000 VND
1316 Nguyễn Thị Anh Thư 1,000,000 VND
1317 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
1318 Vũ Thị Gia 1,000,000 VND
1319 Nguyễn Thị Ngọc Sương 1,000,000 VND
1320 Cô Hoa 1,000,000 VND
1321 Phu Ngoc Bich Thuy 1,000,000 VND
1322 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
1323 Le Thi Thanh Tam, Nguyen Le Thi Doan Trang, Nguyen Thanh Tien 1,000,000 VND
1324 To Xuan Cuc 1,000,000 VND
1325 Huynh Le Ngoc Ly 1,000,000 VND
1326 Nguyen Thi Cam Thai 1,000,000 VND
1327 Chú Nguyễn Phát Vàng 1,000,000 VND
1328 Bác Dư (Phú Nhuận) 1,000,000 VND
1329 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1330 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1,000,000 VND
1331 Gia đình cô Le Thi Ninh Giang 1,000,000 VND
1332 Tommy Wuaya 1,000,000 VND
1333 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,000,000 VND
1334 Võ Thị Nga 1,000,000 VND
1335 Chị Hòa Ngọc 1,000,000 VND
1336 Nguyen Van Truong 1,000,000 VND
1337 Do Thi Bon 1,000,000 VND
1338 Nguyen Thi Kim Hung 1,000,000 VND
1339 Le Thi My Nga 1,000,000 VND
1340 Le Ngoc Thien Thanh 1,000,000 VND
1341 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 1,000,000 VND
1342 Nguyễn Thanh Dũng (Công ty 3S) 1,000,000 VND
1343 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1344 Trần Thị Ngọc Anh, Hà Thanh Tùng 1,000,000 VND
1345 Cao Anh Chương 1,000,000 VND
1346 Ngô Thế Vinh 1,000,000 VND
1347 Le Ngoc Hue Q10 1,000,000 VND
1348 Đỗ Minh Tiến 1,000,000 VND
1349 Nguyễn Thị Huệ 1,000,000 VND
1350 Dương Thị Bạch Dương 1,000,000 VND
1351 Ngo Hue Nghi 1,000,000 VND
1352 Tiểu Liên 1,000,000 VND
1353 Trần Thị Dung 1,000,000 VND
1354 Luong Thi Thanh Diep 1,000,000 VND
1355 Trần Thị Mai 1,000,000 VND
1356 Lê Thị Mặn 1,000,000 VND
1357 Nguyen Le Thuy Nguyen 1,000,000 VND
1358 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
1359 Duong Thi Tuyet Van 1,000,000 VND
1360 Bui Thi Thuy Duong 1,000,000 VND
1361 Luong Huynh Hanh 1,000,000 VND
1362 Nguyen Thi Thuy Loan 1,000,000 VND
1363 Phan Lê Hồng Hạnh 1,000,000 VND
1364 Lưu Quốc Cường 1,000,000 VND
1365 Nguyen Luu Hoai Ngan 1,000,000 VND
1366 Hoàng Thị Tám 1,000,000 VND
1367 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1368 Huynh Khanh Linh 1,000,000 VND
1369 Nguyễn Phúc An Khang 1,000,000 VND
1370 Vu Mai Huong 1,000,000 VND
1371 Nguyễn Lê Thủy Nguyên 1,000,000 VND
1372 Vu The Kiet 1,000,000 VND
1373 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1374 Nguyen Thi Yen Duyen 1,000,000 VND
1375 Ngo Thanh Hien 1,000,000 VND
1376 Tuyet Hanh 1,000,000 VND
1377 Thanh Tien, Thanh Tam, Doan Trang 1,000,000 VND
1378 Ho Thanh Xuan 1,000,000 VND
1379 Lý Hoàng Tân 1,000,000 VND
1380 Đặng Thị Thu Vân 1,000,000 VND
1381 Nguyễn Quang Hưng 1,000,000 VND
1382 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1383 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1384 Chị Đào Thị Hường 1,000,000 VND
1385 Chieu Thuc Nhi 1,000,000 VND
1386 Doan Huu Huong Vy 1,000,000 VND
1387 Nguyễn Phúc An Khang 1,000,000 VND
1388 Nguyễn Hoàng Khải 1,000,000 VND
1389 Nguyễn Hoàng Khang 1,000,000 VND
1390 Le Thi Hoa 1,000,000 VND
1391 Nguyễn Thị Vân Hà 1,000,000 VND
1392 Trần Thị Ngọc Hương 1,000,000 VND
1393 O Truong 1,000,000 VND
1394 B Bon 1,000,000 VND
1395 B Hung 1,000,000 VND
1396 O Huy 1,000,000 VND
1397 B Duyen 1,000,000 VND
1398 Trọng Bá, Ngọc Loan 1,000,000 VND
1399 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
1400 Phạm Anh Khuê 1,000,000 VND
1401 Nguyễn Lê Thủy Nguyên 1,000,000 VND
1402 Nguyen Thi Thanh Tung 1,000,000 VND
1403 Hoang Mai Phuong 1,000,000 VND
1404 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1405 Cô Cảnh và Cô Hà 1,000,000 VND
1406 Nguyen Nhat Anh 1,000,000 VND
1407 Quynh Trang, Vinh Loc 1,000,000 VND
1408 Trần Trọng Minh Châu 1,000,000 VND
1409 Hoàng Đỗ Huy 1,000,000 VND
1410 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
1411 Ho Vinh Loc 1,000,000 VND
1412 Van Dinh Chuong 1,000,000 VND
1413 Vũ Thái Bình 1,000,000 VND
1414 Huynh Thi Tuyet Ngoc 1,000,000 VND
1415 Nguyen Phuong Tram 1,000,000 VND
1416 Minh Thong Dong 1,000,000 VND
1417 Liêu Hồng Nhựt 1,000,000 VND
1418 Gia đình Nguyễn Thị Đào 1,000,000 VND
1419 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
1420 Võ Thị Thạch Thảo 1,000,000 VND
1421 Do Tran Nha Uyen 1,000,000 VND
1422 Hoa Nguyen TPHCM 1,000,000 VND
1423 Lưu Kim Loan 1,000,000 VND
1424 Gia đình Nguyễn Hoàng Minh Khôi 1,000,000 VND
1425 Tấn Lộc 1,000,000 VND
1426 Trần Văn Hải Triều 1,000,000 VND
1427 Đỗ Vạn Nhựt 1,000,000 VND
1428 Dang Nguyen Quynh Trang 1,000,000 VND
1429 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1430 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1431 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 1,000,000 VND
1432 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1433 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
1434 Pham Bich Tuyen 1,000,000 VND
1435 Ao Văn Hoa 1,000,000 VND
1436 Hợp 1,000,000 VND
1437 Lê Thị Lý 1,000,000 VND
1438 Gia đình Minh, Ánh, Tuyết, Mai (Vũng Tàu) 1,000,000 VND
1439 Hua Hong Tuyet 1,000,000 VND
1440 Chị Lê Thị Ngọc Hà và Lưu Đế Huê 1,000,000 VND
1441 Nguyen Thanh Luong 1,000,000 VND
1442 Khong Van Ha 1,000,000 VND
1443 Trần Thanh Quang Vinh 1,000,000 VND
1444 Trần Thị Thanh Hằng 1,000,000 VND
1445 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND
1446 Tran Van Khau 1,000,000 VND
1447 Nguyen Thi Cho 1,000,000 VND
1448 Nguyen Thi Thiem 1,000,000 VND
1449 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1450 Cô Phương 1,000,000 VND
1451 Nguyễn Đan Thanh 1,000,000 VND
1452 Văn Hoa 1,000,000 VND
1453 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1454 Nguyễn Thị Thìn 1,000,000 VND
1455 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1456 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1457 Ông Thảo 1,000,000 VND
1458 Bé Khánh An 1,000,000 VND
1459 Hoàng Khải 1,000,000 VND
1460 Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND
1461 Trần Thị Ngọc Mai 1,000,000 VND
1462 Cô Nghĩa 1,000,000 VND
1463 Nguyen Thi Kim Huong 1,000,000 VND
1464 Nguyễn Hồng Thanh Nhã 1,000,000 VND
1465 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1466 Trần Thị Xuân 1,000,000 VND
1467 Ông Đỗ Xuân Hồng 1,000,000 VND
1468 Nguyễn Thái Bình 1,000,000 VND
1469 Chú Trần Công (Tây Phương) 1,000,000 VND
1470 Đặng Thị Thúy Nga 1,000,000 VND
1471 Le Thi Thai Hang 1,000,000 VND
1472 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1473 Nguyen Thi Mai An 1,000,000 VND
1474 Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND
1475 Nguyễn Thị Thu Hồng 1,000,000 VND
1476 Nguyễn Tuyết Chinh, Nguyễn Thị Lựu 1,000,000 VND
1477 Tran Ngoc Huu 1,000,000 VND
1478 Yến 1,000,000 VND
1479 Đỗ Tú Oanh 1,000,000 VND
1480 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1481 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1482 Phạm Thị Năm 1,000,000 VND
1483 Lê Thị Liên 1,000,000 VND
1484 Ly Minh Yen 1,000,000 VND
1485 Huynh Thi Mai Phuong 1,000,000 VND
1486 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1487 Cụ bà Nguyễn Thị Xanh 1,000,000 VND
1488 Pham Quang Hao (Phap danh Nguyen Phu) 1,000,000 VND
1489 Le Ba Thuc 1,000,000 VND
1490 Nguyen Huong Ngoc 1,000,000 VND
1491 Ms Bình 1,000,000 VND
1492 Ms Vân 1,000,000 VND
1493 Vuong Thi Thanh Phuong 1,000,000 VND
1494 Nguyễn Trương Hữu Phúc 1,000,000 VND
1495 Nguyễn Trương Nguyệt Quân 1,000,000 VND
1496 Cô Thu Hiền 1,000,000 VND
1497 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1498 Pham Thi Hong Nga 1,000,000 VND
1499 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1500 Dung Tran 1,000,000 VND
1501 Duong Dinh Bao Tran 1,000,000 VND
1502 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Đông Á) 1,000,000 VND
1503 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1504 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
1505 Nguyễn Tuấn Anh 1,000,000 VND
1506 Nhóm sống để yêu thương và anh Liêm 1,000,000 VND
1507 Võ Thị Kim Châu 1,000,000 VND
1508 Phạm Ngọc Tuyết Trang 1,000,000 VND
1509 Lê Hữu Đức 1,000,000 VND
1510 Nguyễn Thị Tâm 1,000,000 VND
1511 Nguyen Thi Phuong Dung 1,000,000 VND
1512 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1513 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1514 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1515 Le Thi Nga 1,000,000 VND
1516 Nguyen Thi Mai An 1,000,000 VND
1517 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
1518 VC Hien Van 1,000,000 VND
1519 N.A.Tuan (ĐT: 0782053007) 1,000,000 VND
1520 Tran Thi Le Hoa 1,000,000 VND
1521 Vũ Thị Phương Loan 1,000,000 VND
1522 Co Chinh 1,000,000 VND
1523 Nguyễn Thị Kim 1,000,000 VND
1524 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1525 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1526 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1527 Đoàn Thị Chu Vân và các bạn 1,000,000 VND
1528 Gia đình Loan, Liêm 1,000,000 VND
1529 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1530 Duong Vu Luan 1,000,000 VND
1531 Nguyễn Thu Hoàn 1,000,000 VND
1532 Phật tử Quận 3 1,000,000 VND
1533 Nguyen Thi Kim Sang 1,000,000 VND
1534 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1535 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
1536 Pham Thi Ngoc Mai 1,000,000 VND
1537 Nguyen Thi Thu Ba 985,000 VND
1538 Mạnh thường quân ở Anh Quốc tương đương 40 EU 976,000 VND
1539 Anh Quý, Chi, Thanh Quý, Trường An, Như Ý, Bin, Vy (Nomad) 950,000 VND
1540 Nguyen Hoang Phu 900,000 VND
1541 Nguyễn Phúc Thịnh 900,000 VND
1542 Gia đình Thái Hòa, Quỳnh Trang, Minh Lệ 900,000 VND
1543 Vũ Thị Ngọc Trinh, Tô Hoàng Phúc, Tô Hoàng Trí 900,000 VND
1544 Lê Quốc Anh Khoa 900,000 VND
1545 Huynh My Nga 900,000 VND
1546 Tạ Văn Tuấn, Nguyệt Sương 900,000 VND
1547 Phan Thi Yen Nhi 900,000 VND
1548 Mạnh thường quân 890,000 VND
1549 Tran Ngoc Hang 855,000 VND
1550 Đặng Đình Bảo Huân (tương đương 50 AUD) 835,150 VND
1551 Hugo La (tương đương 30 EUR) 808,650 VND
1552 Huynh Thi My Ngoc 800,000 VND
1553 Nguyen Thi Le Ha 800,000 VND
1554 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 800,000 VND
1555 Tran Thi Minh Nguyet 800,000 VND
1556 Lê Thị Thanh Trúc 800,000 VND
1557 Âu Hoàng Minh 800,000 VND
1558 Nguyen Thi Hai 800,000 VND
1559 PHAM THI KIEU LOAN - PHAM THI KIEU HANH 800,000 VND
1560 Phạm Hải Âu 800,000 VND
1561 Mạnh thường quân 800,000 VND
1562 Dang Thi Ngoc Anh 800,000 VND
1563 Gia đình Huỳnh Quang Minh 800,000 VND
1564 Little (Quỳnh Anh) 800,000 VND
1565 Tran Xuan Hoai 777,000 VND
1566 Vũ Thị Phương Loan 750,000 VND
1567 Đoàn Pháp Hoa Huyền Khôi 740,000 VND
1568 Lương Thị Thanh Diệp 700,000 VND
1569 Chánh Phương Thái Sơn 700,000 VND
1570 Kieu Hanh 700,000 VND
1571 Dong Thi Kim Chi 700,000 VND
1572 Van Thi Ngoc Lan 700,000 VND
1573 Lê Thanh Nhung 700,000 VND
1574 Trương Thế Hào Kiệt 700,000 VND
1575 Hoang Thi Ngoc Anh 700,000 VND
1576 Cô trưởng đoàn Huyền Khôi 700,000 VND
1577 Mạnh thường quân 700,000 VND
1578 Nguyễn Thị Phương Anh 700,000 VND
1579 Ho Thi Hai Yen 700,000 VND
1580 X. Huong, Bo X.Hieu 700,000 VND
1581 Pham Kim Anh 700,000 VND
1582 GIP Thi Kim Dung 700,000 VND
1583 Pham Thi Hong Nga 645,000 VND
1584 Phuong Chau 600,000 VND
1585 Đỗ Quỳnh Chi 600,000 VND
1586 Khánh An 600,000 VND
1587 Truong The Hao Kiet 600,000 VND
1588 Bui Thi Huong 600,000 VND
1589 Cô Liêm Hương 600,000 VND
1590 Nguyen Minh Tuan 600,000 VND
1591 Nguyen Ngoc Phuong Thao 600,000 VND
1592 Sạp báo Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh 600,000 VND
1593 Nguyen Thi Thu Ha 600,000 VND
1594 Nguyễn Khắc Anh Tuấn 600,000 VND
1595 Võ Xuân Huy 600,000 VND
1596 Le Nguyen Thuy Anh Thu 600,000 VND
1597 Cô Thuyết, Cô Hường, Cô Tư, Cô Dung 600,000 VND
1598 Hoang Truc 600,000 VND
1599 Tran Pham Truc Lam 600,000 VND
1600 Lý Quốc Dũng, Đào Trang, Lý Thiệu Huyên, Lý Thiệu Văn 600,000 VND
1601 Nguyễn Thị Thu Thảo 550,000 VND
1602 NGUYEN THI THU TRANG 550,000 VND
1603 Richard Rusby 540,435 VND
1604 Đinh Thị Thảo 507,000 VND
1605 Brian O'Reilly 500,000 VND
1606 Nguyen Hoa Thi 500,000 VND
1607 Phương Chi 500,000 VND
1608 Phương Chi 500,000 VND
1609 Timathy +stephanie Kilminster 500,000 VND
1610 Trang Kcafe 500,000 VND
1611 Tran Thi Ngoc Dung 500,000 VND
1612 Trong M&T 500,000 VND
1613 Tran Nguyet Tuyen 500,000 VND
1614 Thai Thi Dieu Hanh 500,000 VND
1615 Tran Phung Khanh Lam 500,000 VND
1616 Chi Thuy 500,000 VND
1617 Bui Le Anh Xuan 500,000 VND
1618 Tran Thi Hong Phuong 500,000 VND
1619 Nguyen Pham Anh Tuan 500,000 VND
1620 Phuong Chi 500,000 VND
1621 Bui Thi Linh Quyen 500,000 VND
1622 Trần Thị Kim Triều 500,000 VND
1623 Tập thể P. Hành Chánh Cty Đất Việt VAC 500,000 VND
1624 Nguyễn Thị Kim Liên 500,000 VND
1625 Nguyễn Thị Thu Ngọc 500,000 VND
1626 Channel Op. (P.Phương Mai) 500,000 VND
1627 Production (P.Võ Liên) 500,000 VND
1628 Hoàng Thị Ái Nhi 500,000 VND
1629 Võ Thị Thanh Lan 500,000 VND
1630 Tran Van Thien Chuong 500,000 VND
1631 Ngoc Khanh 500,000 VND
1632 Le Huu Coi 500,000 VND
1633 Trương Thị Vân 500,000 VND
1634 Vũ Sỹ Phú 500,000 VND
1635 Tăng Xuân Phương 500,000 VND
1636 Anh John 500,000 VND
1637 Võ Thị Thập 500,000 VND
1638 Cô Diệp Quận 7 500,000 VND
1639 Lê Thị Thu Thảo 500,000 VND
1640 Nguyễn Thiện Tâm 500,000 VND
1641 Lê Thanh Bình 500,000 VND
1642 Bùi Lê Khương Duy 500,000 VND
1643 Đặng Thị Bích Thảo 500,000 VND
1644 Lương Thị Lệ Hằng 500,000 VND
1645 Nguyễn Thùy Linh 500,000 VND
1646 Ngo Minh Duy Cuong 500,000 VND
1647 Chi Ngoc Nhung (Canada) 500,000 VND
1648 Trần Thị Bé Hằng 500,000 VND
1649 Nguyễn Ngọc Hùng Q5 500,000 VND
1650 Đỗ Thị Hợi Q1 500,000 VND
1651 Lê Thị Xuân Hòa 500,000 VND
1652 Nguyễn Thị Phương Khánh 500,000 VND
1653 Nguyễn Thị Thanh Hoa (BVTV) 500,000 VND
1654 Viên Phạm Ngọc Trí 500,000 VND
1655 Lý Bách Thắng 500,000 VND
1656 Nguyễn Huy Thanh 500,000 VND
1657 Nguyễn Kim Ngọc Trâm 500,000 VND
1658 Ngô Thị Ngân 500,000 VND
1659 Ngô Ngọc Giàu 500,000 VND
1660 Trịnh Hoàng Vũ 500,000 VND
1661 Đào Thị Hường 500,000 VND
1662 Phan Thị Kim Chi 500,000 VND
1663 Nguyen Thi Huynh Thu 500,000 VND
1664 Vo Thi Hoang Yen 500,000 VND
1665 Nguyen Thi Thu Giang 500,000 VND
1666 Dũng (Tân Phú) 500,000 VND
1667 Lê Thị Hằng 500,000 VND
1668 Từ Kim Châu (BV ĐHYD) 500,000 VND
1669 Vũ Thi Kim Loan (1984) 500,000 VND
1670 Van Tuong Vi 500,000 VND
1671 Tập thể phòng Legal & Compliance - Dat Viet Group Holdings 500,000 VND
1672 Nguyen Doan Thuy và Nguyen Dang Minh 500,000 VND
1673 Lê Thị Ngọc Chinh 500,000 VND
1674 Chi Phi (HTX Xe Vận tải và Du lịch Hòa Bình) 500,000 VND
1675 Nguyen ha linh 500,000 VND
1676 Truong Duong Ha Huy 500,000 VND
1677 Võ Đăng Khoa 500,000 VND
1678 Nguyễn Thị Ánh Loan 500,000 VND
1679 Trương Thị Sĩ 500,000 VND
1680 Võ Minh Trí 500,000 VND
1681 Võ Minh Đức 500,000 VND
1682 Võ Văn Thuật 500,000 VND
1683 Phan Dương Yến Linh 500,000 VND
1684 Đào Huỳnh Thiên Thanh 500,000 VND
1685 Nguyễn Thành Thông Thái 500,000 VND
1686 Nguyễn Thị Tư 500,000 VND
1687 Chị Trang 500,000 VND
1688 Võ Thiện Nhân 500,000 VND
1689 Nguyen Thanh Huy 500,000 VND
1690 Nguyen Dinh Tuyen 500,000 VND
1691 Võ Thị Dung 500,000 VND
1692 Ngo Thuy Tuong Vi 500,000 VND
1693 Le Thi Hao 500,000 VND
1694 Le Thi Thuy Tien 500,000 VND
1695 Lê Nguyễn Khôi 500,000 VND
1696 LUONG NU BICH NGOC 500,000 VND
1697 Trương Thế Ho Kiệt 500,000 VND
1698 Nguyễn Thị Thu Ngọc (DID Group) 500,000 VND
1699 Dinh Nguyen Quynh Thi 500,000 VND
1700 Đỗ Hoàng Việt 500,000 VND
1701 Đỗ Hoàng Như Ngọc 500,000 VND
1702 Nguyen Doan Thuy & Nguyen Dang Minh 500,000 VND
1703 Chị Ngọc Dung 500,000 VND
1704 Trần Hữu Nghĩa 500,000 VND
1705 Trần Hữu Phát 500,000 VND
1706 Đại sứ Quỹ Nam Phương 500,000 VND
1707 GD ong Le Xuan Dang 500,000 VND
1708 Nguyễn Thị Bích Thuận 500,000 VND
1709 GD Diep Van Ngu 500,000 VND
1710 Gia dinh Be Nguyen Cat Khanh 500,000 VND
1711 Be Nguyen Phuong Khanh 500,000 VND
1712 Lam Ngoc Bich 500,000 VND
1713 LE KIEU HOANG HUY 500,000 VND
1714 Nguyễn Thị Khánh 500,000 VND
1715 Thiện Hạnh - Diệu Kim - Ngọc Ngọc 500,000 VND
1716 Thiện Tánh - Quang Duy - Quang Tân 500,000 VND
1717 Bạch Liên Anh 500,000 VND
1718 Mai Trung 500,000 VND
1719 Bá Khanh 500,000 VND
1720 Trần Thị Ngọc Thu 500,000 VND
1721 Nguyễn Hà Linh 500,000 VND
1722 MAI THI LIEN 500,000 VND
1723 NGUYEN THI KIM HOA 500,000 VND
1724 Lê Hoàng Như Thủy 500,000 VND
1725 Gđình Lê Thị Yến 500,000 VND
1726 Gđình Nguyễn Hữu Yên 500,000 VND
1727 Vũ Thị Quỳnh Hoa 500,000 VND
1728 Phạm Anh Khuê 500,000 VND
1729 NGUYEN THI HUE 500,000 VND
1730 Bé Trúc Phương 500,000 VND
1731 Tăng Nguyễn Anh Khương 500,000 VND
1732 Le Chau 500,000 VND
1733 Anh Tùng, Hân, Như 500,000 VND
1734 Chú Minh Thành 500,000 VND
1735 Cô Hân Mai 500,000 VND
1736 Cô Hoa, Phú, Tiên 500,000 VND
1737 Cô Huỳnh Cẩm Hồng 500,000 VND
1738 Cô Lệ Anh 500,000 VND
1739 Cô Tiểu Lan, Tin Tin, Su Su 500,000 VND
1740 Cô Vinh + Thúy Hằng 500,000 VND
1741 Dang Nguyen Quynh Hoa 500,000 VND
1742 Đức Long, Lan Vinh 500,000 VND
1743 Gia đình Thái Thanh 500,000 VND
1744 Ha Chi Kien 500,000 VND
1745 Hoàng Như Thủy 500,000 VND
1746 Ngọc Lan 500,000 VND
1747 Nguyễn Tấn Tước 500,000 VND
1748 Nguyễn Thanh Thiên 500,000 VND
1749 Trần Lê Hà Mi 500,000 VND
1750 Trần Lê Mi Vân 500,000 VND
1751 Trần Thanh 500,000 VND
1752 Trần Thị Tiếu 500,000 VND
1753 Tran To Van 500,000 VND
1754 Trần Văn Châu 500,000 VND
1755 Tứ Minh 500,000 VND
1756 Trần Ngọc Thu 500,000 VND
1757 Anh Toàn (công ty Đông Tây) 500,000 VND
1758 Lê Văn Nhã 500,000 VND
1759 Cô Ngô Thị Thu 500,000 VND
1760 Huynh Linh 500,000 VND
1761 Chùa Bửu Long - Cô Như Thể 500,000 VND
1762 Gia đình Lan Anh 500,000 VND
1763 Lê Thị Hằng, Võ Thị Thập 500,000 VND
1764 Chung Vy Hue Kim 500,000 VND
1765 Mạnh thường quân 500,000 VND
1766 Huynh Pham Anh Khoa 500,000 VND
1767 Mạnh thường quân 500,000 VND
1768 Lê Trung Tú 500,000 VND
1769 Chị Hoa 500,000 VND
1770 Chú Minh và Cô Ngộ 500,000 VND
1771 Dang Thi Ngoc Quynh 500,000 VND
1772 Ngô Nguyễn Hoàng Phúc 500,000 VND
1773 Nguyễn Quốc Đạt 500,000 VND
1774 Nguyen Viet Dung 500,000 VND
1775 Văn Thiên Sử 500,000 VND
1776 Mạnh thường quân 500,000 VND
1777 Pham Phuong Khanh 500,000 VND
1778 Dương Kim Liên 500,000 VND
1779 Bé Thiên An 500,000 VND
1780 Quang Dai 500,000 VND
1781 Tran Thi Cam Nhung 500,000 VND
1782 Mạnh thường quân 500,000 VND
1783 Hứa Minh Trí 500,000 VND
1784 Nguyen Ngoc Bao 500,000 VND
1785 Tran Thi Phung 500,000 VND
1786 Nguyen Doan Thuy, Nguyen Dang Minh 500,000 VND
1787 Gia đình Cô Dậu 500,000 VND
1788 Gia đình Cô Thụy Nam 500,000 VND
1789 Gia đình cô Thái Thanh 500,000 VND
1790 Vo Thi Hue 500,000 VND
1791 Nguyen Thi Truc Diep 500,000 VND
1792 Vo Thi No 500,000 VND
1793 Nguyễn Thị Diễm Loan 500,000 VND
1794 Võ Văn Trung 500,000 VND
1795 Vũ Đăng Khoa 500,000 VND
1796 Đặng Công Tài 500,000 VND
1797 Trương Thị An 500,000 VND
1798 Nguyễn Thị Hy 500,000 VND
1799 Nguyen Phuong Anh 500,000 VND
1800 Nguyen Ngoc Hieu Hanh 500,000 VND
1801 Anh Truyen 500,000 VND
1802 Trần Thị Sại 500,000 VND
1803 Nguyễn Thị Thu Hồng 500,000 VND
1804 Nguyễn Thị Kim Xuân 500,000 VND
1805 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 500,000 VND
1806 Huỳnh Quang Dũng 500,000 VND
1807 Đinh Thị Ngọc Tuyền 500,000 VND
1808 Hồ Văn Phúc 500,000 VND
1809 Lê Phan Bảo Khuyên 500,000 VND
1810 Le Thi Hien 500,000 VND
1811 Mạnh thường quân 500,000 VND
1812 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 500,000 VND
1813 Le Dao Diem Trinh 500,000 VND
1814 Mạnh thường quân 500,000 VND
1815 Nguyen Doan Thuy, Nguyen Dang Minh 500,000 VND
1816 Nguyễn Thị Cúc 500,000 VND
1817 Nguyễn Ngọc Thời 500,000 VND
1818 Phùng Thị Xuân Lan 500,000 VND
1819 Hứa Minh Trí 500,000 VND
1820 Mạnh thường quân 500,000 VND
1821 Nguyen Thi To Lang 500,000 VND
1822 Pham Thanh Long 500,000 VND
1823 Nguyen Thi Hoan Lam 500,000 VND
1824 Do Van Hong 500,000 VND
1825 Hoàng Thị Chính 500,000 VND
1826 Nguyen Chau Ngoc Diem Q. Thu Duc 500,000 VND
1827 Tran Thi Kim Ngoc 500,000 VND
1828 Chị Anh 500,000 VND
1829 Trần Thu Trang 500,000 VND
1830 Vo Thi Kim Thanh 500,000 VND
1831 Mạnh thường quân 500,000 VND
1832 Võ Văn Thuật 500,000 VND
1833 Mạnh thường quân 500,000 VND
1834 Phan Lê Hồng Hạnh 500,000 VND
1835 Lưu Quốc Cường 500,000 VND
1836 Nguyen Thi Thanh Hai 500,000 VND
1837 Tran Thi Ngoc Huyen 500,000 VND
1838 Phạm Anh Khuê 500,000 VND
1839 Mạnh thường quân 500,000 VND
1840 Mạnh thường quân 500,000 VND
1841 Hàn Lưu Nguyên 500,000 VND
1842 Nguyễn Phúc Lục 500,000 VND
1843 Gia đình ông Hàn Tài 500,000 VND
1844 Gia đình ông Huỳnh Hùng 500,000 VND
1845 Nguyen Thi Thu Thao 500,000 VND
1846 Bui Thi Thanh Ha 500,000 VND
1847 Nguyen Duc Anh 500,000 VND
1848 Châu Ngọc Ánh 500,000 VND
1849 Cẩm Xuân 500,000 VND
1850 Huỳnh Hoàng Oanh 500,000 VND
1851 Hua Ngoc Hien 500,000 VND
1852 Mạnh thường quân 500,000 VND
1853 Tran Thi Cam Van 500,000 VND
1854 Mạnh thường quân 500,000 VND
1855 Hoang Nam Phuong 500,000 VND
1856 Nguyen Dang Yen Nhi 500,000 VND
1857 Mạnh thường quân 500,000 VND
1858 Vu Van Duc 500,000 VND
1859 Nguyễn Trần Kim Xuân 500,000 VND
1860 Phạm Thị Khánh Vân 500,000 VND
1861 Vô Thường (giatruyen@gmail.com) 500,000 VND
1862 Nguyen Thi Duy An 500,000 VND
1863 Mạnh thường quân 500,000 VND
1864 Ho Hoang Tuong Vy 500,000 VND
1865 Ông Thủ, Bà Hoa 500,000 VND
1866 Nguyen Duy Anh 500,000 VND
1867 Bui Huu Quang 500,000 VND
1868 Cô Minh Lệ 500,000 VND
1869 Gia đình Lan Vinh (chùa Bửu Long) 500,000 VND
1870 Cô Tiêu Mi (chùa Bửu Long) 500,000 VND
1871 Cô chú Tô Hà, Tuyết Lan 500,000 VND
1872 Nghiem Ha Phuong Uyen 500,000 VND
1873 Mạnh thường quân 500,000 VND
1874 Mạnh thường quân 500,000 VND
1875 Anh Phan 500,000 VND
1876 Mạnh thường quân 500,000 VND
1877 Mai Phuong 500,000 VND
1878 Ngân hàng ACB 500,000 VND
1879 Mạnh thường quân 500,000 VND
1880 Cô Trịnh Thị Cẩm Truyền 500,000 VND
1881 Lam Ngoc Minh Vy 500,000 VND
1882 Mạnh thường quân 500,000 VND
1883 Mạnh thường quân 500,000 VND
1884 Vu Thi Khanh Ngoc 500,000 VND
1885 Mạnh thường quân 500,000 VND
1886 Mạnh thường quân 500,000 VND
1887 Trần Thị Xuân 500,000 VND
1888 Phạm Thị Thu Nguyệt 500,000 VND
1889 Mạnh thường quân 500,000 VND
1890 Trần Ngọc Thu 500,000 VND
1891 Le Thi Ngoc Han 500,000 VND
1892 Mạnh thường quân 500,000 VND
1893 Chi Mai va Co Tien 500,000 VND
1894 Trần Thị Kim Sính 500,000 VND
1895 Nguyen Tu Quyen 500,000 VND
1896 Le Thi Vuong Anh 500,000 VND
1897 Lê Trần Quang Duy 500,000 VND
1898 Trần Kim Ngọc 500,000 VND
1899 Lê Văn Phúc 500,000 VND
1900 Trần Thị Kim Dung 500,000 VND
1901 Dương Cao Diễm Thúy 500,000 VND
1902 Huynh Tran Thu Huyen 500,000 VND
1903 Mạnh thường quân 500,000 VND
1904 Nguyen Thi Ngoc Anh 500,000 VND
1905 Luu Thanh Thuan 500,000 VND
1906 Nguyễn Thị Phương Nhi 500,000 VND
1907 Kieu Thi Thanh Thuan 500,000 VND
1908 Mạnh thường quân 500,000 VND
1909 Mạnh thường quân 500,000 VND
1910 Mạnh thường quân 500,000 VND
1911 Nguyen Thi Thuy Trang 500,000 VND
1912 Trần Đoàn Ngọc Trinh 500,000 VND
1913 Ban Minh va Vam 500,000 VND
1914 Mạnh thường quân 500,000 VND
1915 Võ Thị Hồng 500,000 VND
1916 Pham Thi Thanh Nga 500,000 VND
1917 Mạnh thường quân 500,000 VND
1918 Ngô Phạm Thế Hiển 500,000 VND
1919 Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND
1920 Mạnh thường quân 500,000 VND
1921 Pham Thi Phu 500,000 VND
1922 Tran Van Yen 500,000 VND
1923 Mạnh thường quân 500,000 VND
1924 Nguyễn Yến Nhi 500,000 VND
1925 Tran Thi Hong Hanh 500,000 VND
1926 Mạnh thường quân 500,000 VND
1927 Nguyen Ngoc Minh Thu 500,000 VND
1928 Nguyễn Thị Thu Hằng 500,000 VND
1929 Nguyễn Thị Phương Lan 500,000 VND
1930 Hồ Tú Quyên 500,000 VND
1931 Lữ Hà Thanh 500,000 VND
1932 Le Thi Ngoc Han 500,000 VND
1933 Mạnh thường quân 500,000 VND
1934 Mạnh thường quân 500,000 VND
1935 Mạnh thường quân 500,000 VND
1936 Yen Mai 500,000 VND
1937 Mạnh thường quân 500,000 VND
1938 Cai Thị Thu Hương 500,000 VND
1939 Nguyen Nhat Toan 500,000 VND
1940 Anh Doi 500,000 VND
1941 Mạnh thường quân 500,000 VND
1942 Lâm Bá Dương 500,000 VND
1943 Mạnh thường quân 500,000 VND
1944 Mạnh thường quân 500,000 VND
1945 Nguyễn Thị Thu Hồng 500,000 VND
1946 Nguyễn Kim Huệ 500,000 VND
1947 Nguyễn Thị Hoa 500,000 VND
1948 Trần Thị Sại 500,000 VND
1949 Su Trieu Ngoc Loan 500,000 VND
1950 Phuong Nhi 500,000 VND
1951 Võ Thị Ngọc Hân 500,000 VND
1952 Văn Thiên Sử 500,000 VND
1953 Văn Thị Hoa 500,000 VND
1954 Mạnh thường quân 500,000 VND
1955 Bui Thi Ngoc Suong (FB: Lieu Do) 500,000 VND
1956 Mạnh thường quân 500,000 VND
1957 Mạnh thường quân 500,000 VND
1958 Tran Thi Phi 500,000 VND
1959 Lam Thi Heng 500,000 VND
1960 To Thanh 500,000 VND
1961 Lam Quang 500,000 VND
1962 Lam T Huoi 500,000 VND
1963 Tran VThanh 500,000 VND
1964 Mạnh thường quân 500,000 VND
1965 Gia đình Huy Trieu 500,000 VND
1966 Gia đình Hoàng Lan 500,000 VND
1967 Hương linh Trang Thị Mầu (hưởng thọ 81 tuổi 500,000 VND
1968 Kendy Lưu 500,000 VND
1969 Tran Thi Le Hoa 500,000 VND
1970 Mạnh thường quân 500,000 VND
1971 Mạnh thường quân 500,000 VND
1972 Vu Hao Nhien 500,000 VND
1973 Dinh Thi Thu Ha 500,000 VND
1974 Hoang Thi Ngoc Loan 500,000 VND
1975 Vu Hoai Nguyen 500,000 VND
1976 Mai Kim Oanh 500,000 VND
1977 Dinh Thi Le Hang 500,000 VND
1978 Tommy Wuaya 500,000 VND
1979 Do Thi Ngoc Dung 500,000 VND
1980 Dinh Le Trang 500,000 VND
1981 Harry Wuaya 500,000 VND
1982 Dinh Thi Ngoc Bich 500,000 VND
1983 Le Thi Nhi 500,000 VND
1984 Nguyen Thi Thom 500,000 VND
1985 Mạnh thường quân 500,000 VND
1986 Mạnh thường quân 500,000 VND
1987 Nguyễn Hoàng Sơn 500,000 VND
1988 Cô Thu Nguyễn 500,000 VND
1989 Ba Chau Thi Day 500,000 VND
1990 Phạm Thị Như Huê 500,000 VND
1991 Nguyễn Văn Bình 500,000 VND
1992 Mạnh thường quân 500,000 VND
1993 Tan Loc 500,000 VND
1994 Mạnh thường quân 500,000 VND
1995 Hua Ngoc Hien 500,000 VND
1996 Mạnh thường quân 500,000 VND
1997 Đàm Khánh Linh 500,000 VND
1998 Trần Thế Long 500,000 VND
1999 Mạnh thường quân 500,000 VND
2000 Ngo Thanh Tai Thien 500,000 VND
2001 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Dong A Bank) 500,000 VND
2002 Tran Phu Thu Nhan 500,000 VND
2003 Mạnh thường quân 500,000 VND
2004 Mạnh thường quân 500,000 VND
2005 Mạnh thường quân 500,000 VND
2006 Mạnh thường quân 500,000 VND
2007 Mạnh thường quân 500,000 VND
2008 Phạm Vũ Duy 500,000 VND
2009 Nguyen Cong Ly 500,000 VND
2010 Mạnh thường quân 500,000 VND
2011 Mạnh thường quân 500,000 VND
2012 Trần Hoàng Phúc 500,000 VND
2013 Trần Hoàng Duy 500,000 VND
2014 Mạnh thường quân 500,000 VND
2015 Gia đình bà Lê Thị Yến 500,000 VND
2016 Gia đình bà Phạm Thị Tâ 500,000 VND
2017 Hồ Thúy Nga 500,000 VND
2018 Cô Hoàng Sang 500,000 VND
2019 Giáo viên hưu trí (Quận 3) 500,000 VND
2020 Luân 500,000 VND
2021 Mạnh thường quân (chuyển từ momo) 500,000 VND
2022 Nguyễn Thị Thu Thảo 500,000 VND
2023 Nguyễn Thúy Chinh 500,000 VND
2024 Phan Thi Phuong An 500,000 VND
2025 Nguyễn Thái Thanh 500,000 VND
2026 Mạnh thường quân 500,000 VND
2027 Mạnh thường quân 500,000 VND
2028 Bé Hiền, Bé Vui, Bé Vẻ 500,000 VND
2029 Hà Chí Kiên 500,000 VND
2030 Kiều Thị Thanh Thuận 500,000 VND
2031 Suong Muoi 500,000 VND
2032 Mạnh thường quân 500,000 VND
2033 Mạnh thường quân 500,000 VND
2034 Mạnh thường quân 500,000 VND
2035 Tan 500,000 VND
2036 Mạnh thường quân 500,000 VND
2037 Huynh Thi Kim Loan 500,000 VND
2038 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND
2039 Ta Tuong Hung 500,000 VND
2040 Gia đình ông Nguyễn Hoàng Sơn 500,000 VND
2041 Mạnh thường quân 500,000 VND
2042 Nội Thủy Trúc 500,000 VND
2043 Ông bà Nguyễn Định Quốc 500,000 VND
2044 Gia đình Minh Lệ 500,000 VND
2045 Gia đình Lan Vinh 500,000 VND
2046 Nguyễn Tiến Thịnh 500,000 VND
2047 Ho Thi Tuyet Hong 500,000 VND
2048 Nguyễn Hoàng Khải 500,000 VND
2049 Nguyễn Hoàng Khang 500,000 VND
2050 Mạnh thường quân 500,000 VND
2051 Mạnh thường quân 500,000 VND
2052 Nguyễn Thị Thanh 500,000 VND
2053 Nguyen Thi Xiem 500,000 VND
2054 Anh Doanh 500,000 VND
2055 Pham Hai Au 500,000 VND
2056 Mạnh thường quân 500,000 VND
2057 Mạnh thường quân 500,000 VND
2058 Mạnh thường quân 500,000 VND
2059 Mạnh thường quân 500,000 VND
2060 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 500,000 VND
2061 Mạnh thường quân 500,000 VND
2062 Ha Chi Kien 500,000 VND
2063 Tran Kim Anh 500,000 VND
2064 Ngo Thi Trang Thanh 500,000 VND
2065 Truc Trung Dung 500,000 VND
2066 Mạnh thường quân 500,000 VND
2067 Mạnh thường quân 500,000 VND
2068 Mạnh thường quân 500,000 VND
2069 Mạnh thường quân 500,000 VND
2070 Bé Ngô Yến An 500,000 VND
2071 Hai Yen (Quảng Ninh) 500,000 VND
2072 Nguyễn Ngân Khánh 500,000 VND
2073 Lưu Hoàng Long 500,000 VND
2074 Nguyen Nhat Lam 500,000 VND
2075 Nguyen Ngoc Minh Thu 500,000 VND
2076 Mạnh thường quân 500,000 VND
2077 Phương Anh 500,000 VND
2078 Khánh An 500,000 VND
2079 Chau Thi Day 500,000 VND
2080 Thi Vu 500,000 VND
2081 Luu Thanh Thuan 500,000 VND
2082 Truc Trung Dung 500,000 VND
2083 Mạnh thường quân 500,000 VND
2084 Mạnh thường quân (số điện thoại: 0984725878) 500,000 VND
2085 Pham Truong Lan Vy 500,000 VND
2086 Nguyen Ai My Duyen 500,000 VND
2087 Bui Van San 500,000 VND
2088 Đinh Thị Bích Hẻo 500,000 VND
2089 Diep Thanh Phuong 500,000 VND
2090 Mạnh thường quân 500,000 VND
2091 Hoàng Khải, Hoàng Khang 500,000 VND
2092 Truong Thi My Hanh 500,000 VND
2093 Quầy thuốc Nhân Tâm 500,000 VND
2094 Mạnh thường quân 500,000 VND
2095 Mạnh thường quân 500,000 VND
2096 Lien Tien 500,000 VND
2097 Gia đình Nguyen Phu Cuong 500,000 VND
2098 Nguyen Van Hung 500,000 VND
2099 Chị Thanh Tùng 500,000 VND
2100 Huynh My Nga 500,000 VND
2101 Nguyen Minh Tan 500,000 VND
2102 Mạnh thường quân 497,508 VND
2103 Tập thể nhân viên bộ phận Purchasing - Dat Viet Group Holdings 450,000 VND
2104 Mạnh thường quân 450,000 VND
2105 Tập thể phòng Admin - Dat Viet Group Holdings 440,000 VND
2106 Chi Dung 400,000 VND
2107 Le Thu 400,000 VND
2108 Nguyen Tuan Kiet 400,000 VND
2109 Phùng Văn Điệp 400,000 VND
2110 Tập thể P. Pháp Lý Cty Dất Việt VAC 400,000 VND
2111 Ái Sang 400,000 VND
2112 Cao Xuan Bao 400,000 VND
2113 Đỗ Văn Dũng 400,000 VND
2114 Đỗ An Huy 400,000 VND
2115 Đỗ Trung Thứ 400,000 VND
2116 Nguyễn Anh Quân 400,000 VND
2117 Le Anh Thu 400,000 VND
2118 Thích Phương Huyền 400,000 VND
2119 Trần Lệ Ngọc Dung 400,000 VND
2120 Phật tử Quận 11 400,000 VND
2121 Lê Thanh Châu & Lê Thanh Ngọc 400,000 VND
2122 Ánh Hoàng 400,000 VND
2123 HOANG THI HONG NGA 400,000 VND
2124 Nguyen Thi Kim Ngoc 400,000 VND
2125 Châu Thế Công 400,000 VND
2126 Ha Ngoc Tam 400,000 VND
2127 Gia đình Thái Thanh, Kim Oanh 400,000 VND
2128 Mạnh thường quân 400,000 VND
2129 Mạnh thường quân 400,000 VND
2130 Cô Bé (Chùa Hưng Minh Tự) 400,000 VND
2131 Pham Dang Yen Mai 400,000 VND
2132 Nguyễn Thị Vân Nhi 400,000 VND
2133 Tiểu đội 24 400,000 VND
2134 Dao Thi Nhu Kieu 400,000 VND
2135 Trần Thị Thắm 400,000 VND
2136 Nguyễn Thị Thanh Mai 400,000 VND
2137 Mạnh thường quân 400,000 VND
2138 Lê Thị Mai Thy 400,000 VND
2139 Lê Thị Lệ Thu 400,000 VND
2140 Nguyen Thi Thanh Hong 400,000 VND
2141 Mạnh thường quân 400,000 VND
2142 Trieu Hoang Phuc 400,000 VND
2143 Phan Lam Son, Phuong Ngoc Linh 400,000 VND
2144 Cô Hải, Hiền 400,000 VND
2145 Mạnh thường quân 400,000 VND
2146 Pham Duy Khuong 400,000 VND
2147 Tran Hoang Thi 400,000 VND
2148 Minh Phuong 400,000 VND
2149 Mạnh thường quân 400,000 VND
2150 Tran Thi Kim Danh 400,000 VND
2151 Thanh Phụng 400,000 VND
2152 Mạnh thường quân 400,000 VND
2153 2 mạnh thường quân 400,000 VND
2154 Hiền, Hòa 400,000 VND
2155 Vũ Thị Quỳnh Loan 250,000 VND
2156 Huỳnh Loan Chinh 350,000 VND
2157 Mạnh thường quân 350,000 VND
2158 Mạnh thường quân 350,000 VND
2159 Vo Nguyen Dang Khoa 300,000 VND
2160 Khuong Thi Anh Hoa 300,000 VND
2161 Le Ha 300,000 VND
2162 Tran Buu Chau 300,000 VND
2163 Nguyen Phuong Anh 300,000 VND
2164 Chi Trương Thanh Thuy (0907831419) 300,000 VND
2165 Nguyen Thi Ngoc Anh 300,000 VND
2166 Hứa Ngọc Phương Trâm 300,000 VND
2167 Le Anh Dung 300,000 VND
2168 Nguyễn Minh Quân 300,000 VND
2169 Nguyễn Thùy Như Thảo 300,000 VND
2170 Cô Kim 300,000 VND
2171 Phạm Thị Ngọc Trinh 300,000 VND
2172 Nguyen T Thuy Lien 300,000 VND
2173 Nguyễn Trương Thành Luân 300,000 VND
2174 Trí Dũng 300,000 VND
2175 Ngọc Trí 300,000 VND
2176 PHAN NGOC DIEM HAN 300,000 VND
2177 minhphuocktvn@yahoo.com 300,000 VND
2178 Kim Phương & Kim Ngọc 300,000 VND
2179 Yến Ngọc 300,000 VND
2180 Bảo Toàn 300,000 VND
2181 Yến Tâm 300,000 VND
2182 Yến Trâm 300,000 VND
2183 DANG THI THUC DOAN 300,000 VND
2184 Doan Thi Phuong Oanh 300,000 VND
2185 Nguyen Thi Huyen 300,000 VND
2186 Cô Yến Ngọc Phước 300,000 VND
2187 Lâm Thị Thu Hằng 300,000 VND
2188 Nguyen Thi My Nhien 300,000 VND
2189 Chùa Bửu Long - Cô Huệ 300,000 VND
2190 Pham Thi Kieu Oanh 300,000 VND
2191 Mạnh thường quân 300,000 VND
2192 Đoàn Pháp Hoa 300,000 VND
2193 Tran Ngoc Bao Truc 300,000 VND
2194 Nguyễn Thị Phương Lan 300,000 VND
2195 Hồ Tú Quyên 300,000 VND
2196 Huynh Kim Hoa 300,000 VND
2197 Gia đình cô Trương Thị Thanh 300,000 VND
2198 Cô Dương Thị Xim 300,000 VND
2199 Mạnh thường quân 300,000 VND
2200 Ha Duy An 300,000 VND
2201 Mạnh thường quân 300,000 VND
2202 Nguyen Ngoc Hieu Hanh 300,000 VND
2203 Nguyễn Thị Vân 300,000 VND
2204 Mạnh thường quân 300,000 VND
2205 Nguyen Ngoc Hanh 300,000 VND
2206 Ha Duy An 300,000 VND
2207 Cô Minh Thư, Thư Kỳ, Nhật Minh 300,000 VND
2208 Do Bui Duc Loc 300,000 VND
2209 Mạnh thường quân 300,000 VND
2210 Mạnh thường quân 300,000 VND
2211 Le Ngoc Quynh 300,000 VND
2212 Le Thi Hai 300,000 VND
2213 Mạnh thường quân 300,000 VND
2214 Ha Thi Thu Hang 300,000 VND
2215 Mạnh thường quân 300,000 VND
2216 Nguyen Duy An 300,000 VND
2217 Nguyen Bao Trang 300,000 VND
2218 Nguyen Thi Kim Loan 300,000 VND
2219 Mạnh thường quân 300,000 VND
2220 Nguyen Anh Tuan 300,000 VND
2221 Phạm Phúc Huy 300,000 VND
2222 Mạnh thường quân 300,000 VND
2223 Mạnh thường quân 300,000 VND
2224 Mạnh thường quân 300,000 VND
2225 Nguyen Thanh Dao 300,000 VND
2226 Tran Thi My Thuan 300,000 VND
2227 Mạnh thường quân 300,000 VND
2228 Le Thi Ngoc Han 300,000 VND
2229 Vũ Đan Thi 300,000 VND
2230 Nguyễn Thị Kim Oanh 300,000 VND
2231 Trần Ngọc Hoàng Anh 300,000 VND
2232 Phuong Ngoc Linh, Phan Lam Son, Phan Hue Man 300,000 VND
2233 Phan Ngan Nhi, Phan My Dung, Vuong Nu 300,000 VND
2234 Tran Nhu Thuan Phuoc 300,000 VND
2235 Tran Thi My Thuan 300,000 VND
2236 Trần Đình Phương 300,000 VND
2237 Mạnh thường quân 300,000 VND
2238 Vo Thi Kim Anh 300,000 VND
2239 Vu Dan Thi 300,000 VND
2240 Tran Hoang Nam 300,000 VND
2241 Mạnh thường quân 300,000 VND
2242 Le Thi Ngoc Han 300,000 VND
2243 Ly Van Thanh 300,000 VND
2244 Pham Nguyen Van Khanh 300,000 VND
2245 Mạnh thường quân 300,000 VND
2246 Tran Thi Kim Lien 300,000 VND
2247 Mạnh thường quân 300,000 VND
2248 Nguyễn Đức Anh 300,000 VND
2249 Mạnh thường quân 300,000 VND
2250 Mạnh thường quân 300,000 VND
2251 Phuong Ngoc Linh 300,000 VND
2252 Nguyễn Thị Vinh Huệ 300,000 VND
2253 Mạnh thường quân 300,000 VND
2254 Dạ Thảo (Huế) 300,000 VND
2255 Gia đình Thụy Nam 300,000 VND
2256 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 300,000 VND
2257 Mạnh thường quân 300,000 VND
2258 Nguyen Hoang Danh 300,000 VND
2259 Pham Hai Au 300,000 VND
2260 Pham Nguyen Van Khanh 300,000 VND
2261 Vo Van Be Hai 300,000 VND
2262 Luong Minh Manh 300,000 VND
2263 Huynh Thi Tuyet Anh 300,000 VND
2264 Mạnh thường quân 300,000 VND
2265 Mạnh thường quân 300,000 VND
2266 Mạnh thường quân 300,000 VND
2267 Mạnh thường quân 300,000 VND
2268 Bé Nhật Minh & Bé Ngọc Minh 300,000 VND
2269 Tan 300,000 VND
2270 Pham Cao Thanh Trieu 300,000 VND
2271 Leo La (tương đương 10 EUR) 269,550 VND
2272 Nguyen Hong Ngoc Truc Thy 250,000 VND
2273 Đinh Thị Phương Vy 250,000 VND
2274 Huỳnh Minh Giáp 250,000 VND
2275 Huỳnh Minh Khuê 250,000 VND
2276 Tập thể phòng Creativẹ - Dat Viet Group Holdings 250,000 VND
2277 Lê Thị Chí 250,000 VND
2278 Nguyen Huong Giang 250,000 VND
2279 Nguyen Ngoc Loan 250,000 VND
2280 Nhóm học sinh lớp 11A2 Trường THPT Thống Nhất A 250,000 VND
2281 Mạnh thường quân 250,000 VND
2282 Lê Trà Hương Giang 250,000 VND
2283 Lâm Thúy Oanh 250,000 VND
2284 Nguyen Quang Vinh 250,000 VND
2285 Nguyen Minh Tu 220,000 VND
2286 Vo Hoang Thien 210,000 VND
2287 Lê Thị Hiền 200,000 VND
2288 Lara Vu 200,000 VND
2289 Mathew Wright 200,000 VND
2290 Le Anh Vu 200,000 VND
2291 Le Thuy Linh 200,000 VND
2292 Phan Van Soi 200,000 VND
2293 Hoang Pham Duy 200,000 VND
2294 Dang Khuc Duy Anh 200,000 VND
2295 Nguyễn Thị Thu Hằng 200,000 VND
2296 Nguyễn Hồng Phú 200,000 VND
2297 NguyễnVăn Tuấn 200,000 VND
2298 Trần Thanh Lâm 200,000 VND
2299 Hoàng Bích Vân 200,000 VND
2300 Tôn Nữ Họa Mi 200,000 VND
2301 Bùi Hữu Vinh 200,000 VND
2302 Phạm Thị Minh 200,000 VND
2303 Trịnh Thị Liễu 200,000 VND
2304 Phạm Ngọc Hiền 200,000 VND
2305 Nguyễn Thị Như Hà 200,000 VND
2306 Trương Thị An 200,000 VND
2307 Đặng Thị Bích Phương 200,000 VND
2308 Nguyễn Bích Ngọc 200,000 VND
2309 Nguyen Van Thanh - DTP 200,000 VND
2310 Nguyễn Nhật Minh Trang 200,000 VND
2311 Nguyen Van Truong Thang 200,000 VND
2312 Nguyen Thi Phuong Thanh 200,000 VND
2313 Đặng Tú Cần 200,000 VND
2314 Nguyễn Thanh Hải 200,000 VND
2315 Bé Anh Thư 200,000 VND
2316 Bé Thanh An 200,000 VND
2317 Bé Khả Minh 200,000 VND
2318 Bé Gia Mẫn 200,000 VND
2319 Bé Gia Bảo 200,000 VND
2320 Hoa Vo Uu 200,000 VND
2321 Nguyễn Thy Phương 200,000 VND
2322 Nguyễn Thị Thu Thủy 200,000 VND
2323 Chi Phan Thi Lai (0988885087) 200,000 VND
2324 Võ Thị Thu Hương 200,000 VND
2325 Dao Thanh Loan 200,000 VND
2326 Lê Kim Ngọc Q3 200,000 VND
2327 Chị Minh F3 Q5 200,000 VND
2328 Do Huu Hoang Thanh 200,000 VND
2329 Phạm Thúy Ngọc 200,000 VND
2330 Trương Hoàng Sơn 200,000 VND
2331 Dang Thi Hong Uyen 200,000 VND
2332 Huynh My Luan 700,000 VND
2333 Võ Phương Quỳnh 200,000 VND
2334 Vũ Thị Phương Loan (1992) 200,000 VND
2335 Võ Thị Thu Hương (1969) 200,000 VND
2336 Huỳnh Tăng Bảo Linh 200,000 VND
2337 Minh Tri Nguyen 200,000 VND
2338 Nguyễn Tuấn Kiệt 200,000 VND
2339 Trần Xuân Ngọc Thảo 200,000 VND
2340 Dieu Thi Kim Dung 200,000 VND
2341 Dinh Thi Thao 200,000 VND
2342 Nguyen Thi Xuan Dai 200,000 VND
2343 Phạm Thị Thanh Ha 200,000 VND
2344 Nguyễn Thị Thảo 200,000 VND
2345 Jeremy Mah 200,000 VND
2346 Adrian Ng 200,000 VND
2347 Phan Thạnh Hoàng 200,000 VND
2348 Dương Thị Mỹ Lệ Quân 200,000 VND
2349 Phan Hoàng Nam 200,000 VND
2350 Nguyễn Thị Kim Hồng 200,000 VND
2351 Phan Hoàng Minh 200,000 VND
2352 Nguyễn Viết Thương Hoàng Ngân 200,000 VND
2353 Nguyễn Thị Câu 200,000 VND
2354 Nguyễn Thị Thanh 200,000 VND
2355 Huỳnh Thanh Khải 200,000 VND
2356 NGUYEN PHAM THAO PHUONG 200,000 VND
2357 Pham Thi Thanh Ha 200,000 VND
2358 Phạm Thị Hường 200,000 VND
2359 Nguyễn Hạnh Thy 200,000 VND
2360 Phạm Phú Tam 200,000 VND
2361 Luong Minh Manh 200,000 VND
2362 Chị Hoa 200,000 VND
2363 Trần Thị Niềm 200,000 VND
2364 Lương Thị Ngọc Xứng 200,000 VND
2365 Nguyễn Thị Kiều 200,000 VND
2366 Phạm Thị Ngọc Phượng 200,000 VND
2367 Phạm Phú Tam & Phạm Ngọc Trí 200,000 VND
2368 Tô Hoàng Trí và Tô Hoàng Phúc 200,000 VND
2369 Phạm Thị Anh Kim 200,000 VND
2370 Đặng thị cẩm vân 200,000 VND
2371 Cô Thanh 200,000 VND
2372 Bé Khánh An 200,000 VND
2373 Ông Thảo 200,000 VND
2374 LÝ MINH CHÂU 200,000 VND
2375 Bui Duc Dung 200,000 VND
2376 Chú Thảo 200,000 VND
2377 Cô Hoa 200,000 VND
2378 Cô Nga 200,000 VND
2379 Gia đình Quỳnh Trang 200,000 VND
2380 Nguyen Ngoc Minh Thu 200,000 VND
2381 Tran Thi My 200,000 VND
2382 Trinh Nguyen Quynh 200,000 VND
2383 Xuan Nam 200,000 VND
2384 Nguyen Duc Quang 200,000 VND
2385 Lê Thị Thanh 200,000 VND
2386 Dang Thuy An 200,000 VND
2387 Nguyen Thi Phuong Thao 200,000 VND
2388 Nguyen Kim Khanh 200,000 VND
2389 Nguyen Ngoc Tuan 200,000 VND
2390 Nguyễn Thanh Quan 200,000 VND
2391 Mạnh thường quân 200,000 VND
2392 Trần Ngọc Bảo Trúc 200,000 VND
2393 Nguyen Thi Huyen 200,000 VND
2394 Đặng Thị Nga 200,000 VND
2395 Mạnh thường quân 200,000 VND
2396 Gia đình cô Minh Lệ 200,000 VND
2397 Gia đình Thái Hòa 200,000 VND
2398 Gia đình cô Quỳnh Trang 200,000 VND
2399 Cô Huệ (Chùa Bửu Long) 200,000 VND
2400 Phung Ngoc Anh 200,000 VND
2401 Lê Văn 200,000 VND
2402 Nguyễn Thị Như Hà 200,000 VND
2403 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND
2404 Đồng Thị Minh Loan 200,000 VND
2405 Đặng Trung Hiếu 200,000 VND
2406 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 200,000 VND
2407 Nguyễn Thị Thu Thảo 200,000 VND
2408 Vũ Thị Kim Loan 200,000 VND
2409 Nguyen Thi Hong Diem 200,000 VND
2410 Mạnh thường quân 200,000 VND
2411 Mạnh thường quân 200,000 VND
2412 Lê Nguyễn Hoàng Minh 200,000 VND
2413 Chị Oanh + Trọng (DVGH) 200,000 VND
2414 Bồ Nhân Khoa 200,000 VND
2415 Nguyễn Thành Tâm 200,000 VND
2416 Phạm Thị Ngọc Bích 200,000 VND
2417 Vũ Thị Xuân Nguyệt 200,000 VND
2418 Bùi Duy Tây 200,000 VND
2419 Lê Văn Quân 200,000 VND
2420 Mạnh thường quân 200,000 VND
2421 Mạnh thường quân 200,000 VND
2422 Pham Thuy Linh 200,000 VND
2423 Gia đình cô Trần Thị Xúc 200,000 VND
2424 Phạm Bình Ái Phương 200,000 VND
2425 Phật tử Diệu Chánh 200,000 VND
2426 Phật tử Phúc Anh 200,000 VND
2427 Kim Anh 200,000 VND
2428 Mạnh thường quân 200,000 VND
2429 Nguyen Thi Ky Tran 200,000 VND
2430 Mai Thi Ngoc Nga 200,000 VND
2431 Hồ Ngọc Thúy Trang 200,000 VND
2432 Chị Kim và Chị Loan 200,000 VND
2433 Nguyen Thi Thu Thuy 200,000 VND
2434 Ngo Bao Viet Doan 200,000 VND
2435 Mạnh thường quân 200,000 VND
2436 Bùi Y Mi Sa 200,000 VND
2437 Hoàn Diệu và chị Hoàn 200,000 VND
2438 Lucky 200,000 VND
2439 Phan Hong Thai 200,000 VND
2440 Mạnh thường quân 200,000 VND
2441 Ly Minh Yen 200,000 VND
2442 Nguyễn Thị Minh Hiền 200,000 VND
2443 Hà Nguyễn Châu Thy 200,000 VND
2444 Chau Phung Nghi 200,000 VND
2445 Cô Yến 200,000 VND
2446 Truong Thi My Nhi 200,000 VND
2447 Nguyen Dinh Hung 200,000 VND
2448 Mạnh thường quân 200,000 VND
2449 Mạnh thường quân 200,000 VND
2450 Mạnh thường quân 200,000 VND
2451 Mạnh thường quân 200,000 VND
2452 Ngo Thanh Tai Thien 200,000 VND
2453 Mạnh thường quân 200,000 VND
2454 Mạnh thường quân 200,000 VND
2455 Mạnh thường quân 200,000 VND
2456 Nguyen Thi Nho 200,000 VND
2457 Mạnh thường quân 200,000 VND
2458 Nguyen Le Mai Hoa 200,000 VND
2459 Nguyen Le Minh Hai 200,000 VND
2460 Nguyen Le Minh Hai 200,000 VND
2461 Quan Le Quyen 200,000 VND
2462 Nguyen Van Chon 200,000 VND
2463 Trần Thị Kim Liên 200,000 VND
2464 Trác Tú Trinh 200,000 VND
2465 Đào Huỳnh Thiên Thanh 200,000 VND
2466 Phuong Lan 200,000 VND
2467 Tran Thi Nhu Ngoc 200,000 VND
2468 Mạnh thường quân 200,000 VND
2469 Mạnh thường quân 200,000 VND
2470 Cô Huệ 200,000 VND
2471 Gia đình cô Dậu (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2472 Gia đình Thái Hoà (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2473 Gia đình Quỳnh Trang (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2474 Chị Lê Thị Hồng (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2475 Gia đình Thuỵ Nam (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2476 Mạnh thường quân 200,000 VND
2477 Le Thi Phuong Lan 200,000 VND
2478 Trần Thị Kim Liên 200,000 VND
2479 Bao Nam Chu 200,000 VND
2480 Le Cong Sanh 200,000 VND
2481 Pham Thanh Tam 200,000 VND
2482 Đặng Ngọc Sơn 200,000 VND
2483 Đặng Nguyễn Minh Trí 200,000 VND
2484 Đặng Nguyễn Như Thảo 200,000 VND
2485 Tran Thi Thu Ha 200,000 VND
2486 Mạnh thường quân 200,000 VND
2487 Nguyen Hong Tham 200,000 VND
2488 Mạnh thường quân 200,000 VND
2489 Mạnh thường quân 200,000 VND
2490 Mạnh thường quân 200,000 VND
2491 Vo Minh Khanh 200,000 VND
2492 Trang 200,000 VND
2493 Mạnh thường quân 200,000 VND
2494 Mạnh thường quân 200,000 VND
2495 Nguyễn Thị Kim Chi 200,000 VND
2496 Tassao 200,000 VND
2497 Thi Kim Dung 200,000 VND
2498 Mạnh thường quân 200,000 VND
2499 Mạnh thường quân 200,000 VND
2500 Nguyen Ha Thu Nhat 200,000 VND
2501 Huyen Ton Nu Minh Bau 200,000 VND
2502 Truong Minh Hung 200,000 VND
2503 Lý Minh Phương Quỳnh 200,000 VND
2504 Lê Thị Minh Trị 200,000 VND
2505 Nguyễn Thị Phương Anh 200,000 VND
2506 Trương Thị An 200,000 VND
2507 Đại diện nhóm Channel Operation (Công ty CP DID TV) 200,000 VND
2508 Mạnh thường quân 200,000 VND
2509 Lê Hoàng Mỹ Thanh 200,000 VND
2510 Phạm Nguyệt Minh Huyền 200,000 VND
2511 Lữ Thị Thùy Vân 200,000 VND
2512 Lê Trần Thụy Ái Phương 200,000 VND
2513 Mạnh thường quân 200,000 VND
2514 Trần Thúy Quỳnh 200,000 VND
2515 Mạnh thường quân 200,000 VND
2516 Nguyễn Phạm Phương Thi 200,000 VND
2517 Trần Hạnh Phước 200,000 VND
2518 Mạnh thường quân 200,000 VND
2519 Mạnh thường quân 200,000 VND
2520 Mạnh thường quân 200,000 VND
2521 Nguyen Tran Bao Ngoc 200,000 VND
2522 Nguyen Ngoc Quynh 200,000 VND
2523 Nguyễn Quốc Huy 200,000 VND
2524 Mạnh thường quân 200,000 VND
2525 Nguyen Huu Chien 200,000 VND
2526 Lê Thị Chí 200,000 VND
2527 Nguyễn Huỳnh Đan Thoại 200,000 VND
2528 Tran Hoang Truc 200,000 VND
2529 Mạnh thường quân 200,000 VND
2530 Mạnh thường quân 200,000 VND
2531 Trương Kim Đạt 200,000 VND
2532 Mạnh thường quân 200,000 VND
2533 Mạnh thường quân 200,000 VND
2534 Tong Lam Minh Thanh 200,000 VND
2535 To Thi Nhu Y 200,000 VND
2536 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2537 Phan Huynh Mai 200,000 VND
2538 Mạnh thường quân 200,000 VND
2539 Mạnh thường quân 200,000 VND
2540 Tran Thanh Lien 200,000 VND
2541 Vo Thi Kim Anh 200,000 VND
2542 Tran Anh Tuan 200,000 VND
2543 Nguyễn Kim Ngân 200,000 VND
2544 Nguyen Suong 200,000 VND
2545 Nguyen Ngoc My Duyen 200,000 VND
2546 Tran Thanh Tran 200,000 VND
2547 Mạnh thường quân 200,000 VND
2548 Lu Ngoc Mai 200,000 VND
2549 Chú Ba Đực Phương 200,000 VND
2550 Nguyễn Minh Nam 200,000 VND
2551 Mạnh thường quân 200,000 VND
2552 Mạnh thường quân 200,000 VND
2553 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA) 200,000 VND
2554 Mạnh thường quân 200,000 VND
2555 Nguyen Thi Thi 200,000 VND
2556 Mạnh thường quân 200,000 VND
2557 Nguyen Thi Thuc Quyen 200,000 VND
2558 Nguyen Quynh Anh 200,000 VND
2559 Chuc Khiet 200,000 VND
2560 Nguyen Hoang Danh 200,000 VND
2561 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Đông Á) 200,000 VND
2562 Mạnh thường quân 200,000 VND
2563 Mạnh thường quân 200,000 VND
2564 Mạnh thường quân 200,000 VND
2565 Bui Thi Thuan Giang 200,000 VND
2566 Mạnh thường quân 200,000 VND
2567 Mạnh thường quân 200,000 VND
2568 Mạnh thường quân 200,000 VND
2569 Mạnh thường quân 200,000 VND
2570 Vo Thi Kim Anh 200,000 VND
2571 Cô Huệ (chùa Bửu Long) 200,000 VND
2572 Mạnh thường quân 200,000 VND
2573 Mạnh thường quân (Cô TH) 200,000 VND
2574 Mạnh thường quân 200,000 VND
2575 Mạnh thường quân 200,000 VND
2576 Mạnh thường quân 200,000 VND
2577 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2578 Mạnh thường quân 200,000 VND
2579 Hoàng Phi 200,000 VND
2580 Cô Thoa 200,000 VND
2581 Vo Thi Kim Anh 200,000 VND
2582 Tinh Y 200,000 VND
2583 Mạnh thường quân 200,000 VND
2584 Mạnh thường quân 200,000 VND
2585 Mạnh thường quân 200,000 VND
2586 Mạnh thường quân 200,000 VND
2587 Mạnh thường quân 200,000 VND
2588 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2589 Ngo Xuan Viet 200,000 VND
2590 Nguyễn Quỳnh Anh 200,000 VND
2591 Mạnh thường quân 200,000 VND
2592 Mạnh thường quân 200,000 VND
2593 Mạnh thường quân 200,000 VND
2594 Pham Nguyen Van Khanh 200,000 VND
2595 Amy Nguyen 200,000 VND
2596 Mạnh thường quân 200,000 VND
2597 Chủ thẻ DongA Bank 200,000 VND
2598 Mạnh thường quân 200,000 VND
2599 Mai Sy Lân, Hoang Trung Dung 200,000 VND
2600 Mạnh thường quân (Chuyển qua momo) 200,000 VND
2601 Mạnh thường quân (Chuyển qua momo) 200,000 VND
2602 To Ngoc Thanh 200,000 VND
2603 Trần Trương Thuận, Phạm Ngọc Yến 200,000 VND
2604 Nguyễn Hà Xuân Quế 200,000 VND
2605 Mạnh thường quân 200,000 VND
2606 Mạnh thường quân 200,000 VND
2607 Nguyễn Thị Phương Thảo 200,000 VND
2608 Mạnh thường quân (momo) 200,000 VND
2609 Mạnh thường quân 200,000 VND
2610 Ngô Thành Nguyên 200,000 VND
2611 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 200,000 VND
2612 Mạnh thường quân 200,000 VND
2613 Võ Văn Hai 200,000 VND
2614 Tran Thanh Tran 200,000 VND
2615 Phuong Ngoc Linh 200,000 VND
2616 Phan Lam Son 200,000 VND
2617 Phan Xuan Phi 200,000 VND
2618 Quach Nhu Long 200,000 VND
2619 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND
2620 Tran Kim Hoang 200,000 VND
2621 Le Hoang My 200,000 VND
2622 Nguyen Tien Dung 180,000 VND
2623 Anh Phuong Finko 150,000 VND
2624 Trần Thị Ngọc Oanh, Phan Tuấn Doanh 150,000 VND
2625 Phạm Tiến Đạt 150,000 VND
2626 Phạm Văn Hiến 150,000 VND
2627 Tue Hoang 150,000 VND
2628 Hồng Loan 150,000 VND
2629 Nguyen Thi Kieu Tram 150,000 VND
2630 Mạnh thường quân 150,000 VND
2631 Ta Thi Hoa 150,000 VND
2632 Tong Le Quoc Dat 150,000 VND
2633 Luân 150,000 VND
2634 Phạm Thị Duy Yến 150,000 VND
2635 Vũ Hải Hà 150,000 VND
2636 Nguyễn Thị Ngọc Hương 150,000 VND
2637 Trần Văn Minh 150,000 VND
2638 Mạnh thường quân 150,000 VND
2639 Mạnh thường quân 150,000 VND
2640 Cô Dậu 150,000 VND
2641 Lai Ngoc Phuong 150,000 VND
2642 Nguyen Ngoc Phuong Thao 150,000 VND
2643 Quách Minh Nhựt 130,000 VND
2644 Nguyễn Thị Kim Lan 110,000 VND
2645 Luong Co Phu 110,000 VND
2646 Mạnh thường quân 106,000 VND
2647 Minh Nguyet 100,000 VND
2648 Hieu Nhan 100,000 VND
2649 Nguyen Van Anh, Nguyen Manh Tu 100,000 VND
2650 Nguyen Huynh Tran Ngoc Sa 100,000 VND
2651 Phạm Thị Ngọc Bích 100,000 VND
2652 Vũ Thị Xuân Nguyệt 100,000 VND
2653 Mai Trọng Nghĩa 100,000 VND
2654 Trương Thị Hồng Hạnh 100,000 VND
2655 Phan Bảo Thành 100,000 VND
2656 Bồ Nhân Khoa 100,000 VND
2657 Lê Thị Lệ Diễm 100,000 VND
2658 Nguyễn Viết Chí Thiện 100,000 VND
2659 Đoàn Đức Hải 100,000 VND
2660 Trần Thùy Trang 100,000 VND
2661 Nguyễn Phúc Quang Minh 100,000 VND
2662 Trần Thị Thanh Hằng 100,000 VND
2663 Trần Ngọc Phúc 100,000 VND
2664 Bồ Thị Kim Liên 100,000 VND
2665 Đặng Trung Hiếu 100,000 VND
2666 Lê văn 100,000 VND
2667 Vũ Hồ Hải 100,000 VND
2668 Lê Nguyễn Thu Nhi 100,000 VND
2669 Dương Thụy Thanh Phương 100,000 VND
2670 Phạm Thị Thúy Duy 100,000 VND
2671 Nguyễn Thành Đức 100,000 VND
2672 Nguyễn Thị Đan Anh 100,000 VND
2673 Đoàn Thị Bình 100,000 VND
2674 Nguyễn Phương Đào 100,000 VND
2675 Nguyễn Hạ Di 100,000 VND
2676 Lê Thị Ánh Nguyệt 100,000 VND
2677 Nguyễn Thu Thủy 100,000 VND
2678 Nguyễn Thị Thanh Thụy 100,000 VND
2679 Trương Thị Xuân Trang 100,000 VND
2680 Phan Thị Thanh Thủy 100,000 VND
2681 Tăng Phạm Tùng Lâm 100,000 VND
2682 Trần Vũ Minh Nhật 100,000 VND
2683 Hồ Lê Trương 100,000 VND
2684 Võ Minh Hải 100,000 VND
2685 Quang Tuyến 100,000 VND
2686 Nguyễn Thanh Liêm 100,000 VND
2687 Lê Minh Kim Ngọc 100,000 VND
2688 Trương Thị Tấn 100,000 VND
2689 Trương Hoàng Luân 100,000 VND
2690 Do Pham Thanh Tran 100,000 VND
2691 Nghia Thien Thien 100,000 VND
2692 Nguyen Thi Kim Lien 100,000 VND
2693 Dinh Hoai Huong 100,000 VND
2694 Nguyễn Thị Ánh Hồng 100,000 VND
2695 Phạm Lê Bảo Trân 100,000 VND
2696 Linh 100,000 VND
2697 Cô giáo Võ Thị Kim Tùng - Bình Chánh 100,000 VND
2698 Mỹ Ngọc 100,000 VND
2699 Kenzie Do 100,000 VND
2700 Vương Thuận Phong 100,000 VND
2701 Huỳnh Thanh Giàu 100,000 VND
2702 Dao Xuan Loc 100,000 VND
2703 Võ Thị Ngọc Trinh (1974) 100,000 VND
2704 Tô Văn Thuận (1970) 100,000 VND
2705 Vũ Thị Quỳnh Loan (1992) 100,000 VND
2706 Nguyễn Văn Tiến 100,000 VND
2707 Nguyễn Minh Thắng 100,000 VND
2708 Duong Huỳnh Thanh Tùng (Du học Singapore) 100,000 VND
2709 Lâm Hồ Phương Thảo 100,000 VND
2710 Le Bao Chi - Eximbank CN HCM 100,000 VND
2711 Nguyen Ngoc Dan Thuy - Eximbank CN HCM 100,000 VND
2712 Bui Anh Phuong Hang - Eximbank CN HCM 100,000 VND
2713 Son Nam 100,000 VND
2714 Volker Miss 100,000 VND
2715 BIEN THI NGOC QUYEN 100,000 VND
2716 Nguyen Ha Vu 100,000 VND
2717 Đặng Kim Tuyền 100,000 VND
2718 Gia đình Đinh Tài Nga 100,000 VND
2719 Gia đình Lương Kiều My 100,000 VND
2720 Tran Uyen Nghi 100,000 VND
2721 Tran Bao Thach 100,000 VND
2722 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 100,000 VND
2723 Viên Phạm Trí Dũng 100,000 VND
2724 Nguyễn Kim Thy 100,000 VND
2725 Tuệ Khiêm 100,000 VND
2726 Cô Như Thảo 100,000 VND
2727 Thái Bình 100,000 VND
2728 Thái Hòa 100,000 VND
2729 Mạnh thường quân 100,000 VND
2730 Mạnh thường quân 100,000 VND
2731 Mạnh thường quân 100,000 VND
2732 Mạnh thường quân 100,000 VND
2733 Mạnh thường quân 100,000 VND
2734 Huynh Thai Chau 100,000 VND
2735 Bồ Thị Kim Liên 100,000 VND
2736 Đoàn Thụy Cẩm Tú 100,000 VND
2737 Nguyễn Thị Tuyền Khuyên 100,000 VND
2738 Đặng Thị Phương Chi 100,000 VND
2739 Nguyễn Hạnh Minh Vũ 100,000 VND
2740 Dương Thư Trúc 100,000 VND
2741 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 100,000 VND
2742 Trương Thị Thu Nga 100,000 VND
2743 Phan Thị Mỹ Trang 100,000 VND
2744 Đỗ Huỳnh Lâm Thịnh 100,000 VND
2745 Vũ Thị Thái Bình 100,000 VND
2746 Lê Thị Quỳnh Mai 100,000 VND
2747 Nguyễn Thị Thanh Thảo 100,000 VND
2748 Hà Trúc Huyền 100,000 VND
2749 Trần Thị Thanh Hằng 100,000 VND
2750 Phạm Thị Ánh Nguyệt 100,000 VND
2751 Nguyễn Hữu Thái Hiền 100,000 VND
2752 Nguyễn Thu Huyền 100,000 VND
2753 Trắc Mỹ Quân 100,000 VND
2754 Nguyễn Thị Minh Trang 100,000 VND
2755 Nguyễn Thị Phương Châu 100,000 VND
2756 Lê Nguyễn Thu Nhi 100,000 VND
2757 Phạm Thị Kim Thông 100,000 VND
2758 Lê Thị Kim Ngân 100,000 VND
2759 Trần Thị Mỹ Liên 100,000 VND
2760 Ngô Thị Thanh Ngân 100,000 VND
2761 Bùi Thị Ngọc Chi 100,000 VND
2762 Phạm Thị Vân Hiền 100,000 VND
2763 Lê Bích Ngọc 100,000 VND
2764 Nguyễn Vũ Hải Long 100,000 VND
2765 Phùng Bích Thảo 100,000 VND
2766 Trần Thị Quỳnh Uyên 100,000 VND
2767 Đặng Ngọc Sáng 100,000 VND
2768 Lê Thị Chí 100,000 VND
2769 Lê Hải Thanh 100,000 VND
2770 Hoàng Bích Vân 100,000 VND
2771 Tôn Nữ Họa Mi 100,000 VND
2772 Đặng Khúc Duy Anh 100,000 VND
2773 Tiêu Lạc Mẫn 100,000 VND
2774 Nguyễn Thị Ngọc Thủy 100,000 VND
2775 Trương Thị Hồng Hạnh 100,000 VND
2776 Nguyễn Hữu Phương Thái 100,000 VND
2777 Cao Nhân 100,000 VND
2778 Gia đình cô Mai Thị Xuân Tươi 100,000 VND
2779 Phạm Thị Loan 100,000 VND
2780 Huynh Thai Chau 100,000 VND
2781 Mạnh thường quân 100,000 VND
2782 Mạnh thường quân 100,000 VND
2783 Mạnh thường quân 100,000 VND
2784 Mạnh thường quân 100,000 VND
2785 Nguyen Thi Thao Van 100,000 VND
2786 Dang Ngoc Thong 100,000 VND
2787 Nguyen Thanh Duy 100,000 VND
2788 Nguyen Thi Thao Van 100,000 VND
2789 Mạnh thường quân 100,000 VND
2790 Nguyen Luu Hoai Ngan 100,000 VND
2791 Mạnh thường quân 100,000 VND
2792 Nguyen Thi Hong Ngan 100,000 VND
2793 Mai Hoang Phuong Trinh 100,000 VND
2794 Gia dinh Trinh Mai 100,000 VND
2795 Phan Huynh Mai 100,000 VND
2796 Nguyễn Lê Ngọc Hà 100,000 VND
2797 Nguyen Duc Phuong Nhi 100,000 VND
2798 Gia đình Thái Bình (chùa Bửu Long) 100,000 VND
2799 Mạnh thường quân 100,000 VND
2800 Mạnh thường quân 100,000 VND
2801 Mạnh thường quân 100,000 VND
2802 Mạnh thường quân 100,000 VND
2803 Lâm Ngọc Tú 100,000 VND
2804 Tran Anh Tuan 100,000 VND
2805 Huỳnh Thị Thanh Thủy 100,000 VND
2806 Mạnh thường quân 100,000 VND
2807 Đỗ Thị Thủy Tiên 100,000 VND
2808 Nguyễn Thị Mỹ Phương 100,000 VND
2809 Phạm Ngọc Hiền 100,000 VND
2810 Chung Vỹ Huệ Kim 100,000 VND
2811 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 100,000 VND
2812 Lê Văn 100,000 VND
2813 Lò Thị Thắm 100,000 VND
2814 Trần Bình Trọng 100,000 VND
2815 Mạnh thường quân 100,000 VND
2816 Gia đình Nguyễn Thị Lệ 100,000 VND
2817 Phung Van Mong Hoang 100,000 VND
2818 Nguyễn Thị Quỳnh Như 100,000 VND
2819 Hà Minh Tùng 100,000 VND
2820 Phạm Thị Vân Hiền 100,000 VND
2821 Trịnh Mai Anh 100,000 VND
2822 Lê Thị Kim Ngân 100,000 VND
2823 Nguyễn Thị Phương Châu 100,000 VND
2824 Phạm Thị Kim Thông 100,000 VND
2825 Lê Nguyễn Thu Nhi 100,000 VND
2826 Trần Thị Mỹ Liên 100,000 VND
2827 Ngô Thị Thanh Ngân 100,000 VND
2828 Lê Thị Thanh Trúc 100,000 VND
2829 Bùi Thị Ngọc Chi 100,000 VND
2830 Lý Thái Hòa 100,000 VND
2831 Nguyễn Thành Vinh 100,000 VND
2832 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 100,000 VND
2833 Nguyễn Thị Khánh Ly 100,000 VND
2834 Mạnh thường quân 100,000 VND
2835 Hoàng Thị Kim Dung 100,000 VND
2836 Hoàng Linh Trân 100,000 VND
2837 Nguyễn Lê Đoan Thùy 100,000 VND
2838 Huỳnh Đức Anh 100,000 VND
2839 Trần Thị Hoàng Anh 100,000 VND
2840 Trần Minh Triều Vũ 100,000 VND
2841 Trần Văn Cường 100,000 VND
2842 Hà Huỳnh Mỹ Tiên 100,000 VND
2843 Nguyễn Thị Ngọc Mai 100,000 VND
2844 Đỗ Trường Vũ 100,000 VND
2845 Nguyễn Minh Thắng 100,000 VND
2846 Nguyễn Quang Phong 100,000 VND
2847 Pham Thanh Nhu Quynh 100,000 VND
2848 Huỳnh Châu Vĩnh Phúc 100,000 VND
2849 Triệu Thái Dương 100,000 VND
2850 Mạnh thường quân 100,000 VND
2851 Nguyen Hong Tham 100,000 VND
2852 Tran Anh Tuan 100,000 VND
2853 Lâm Mỹ Túy 100,000 VND
2854 Mạnh thường quân 100,000 VND
2855 Le Thi Phuong Dung 100,000 VND
2856 Mạnh thường quân 100,000 VND
2857 Ha Tuan Cuong 100,000 VND
2858 Mạnh thường quân 100,000 VND
2859 Le Thi Phuong Dung 100,000 VND
2860 Gia đình Mai Hoang Phuong Trinh 100,000 VND
2861 Le Thi Phuong Dung 100,000 VND
2862 Mạnh thường quân 100,000 VND
2863 Mai Minh Thien 100,000 VND
2864 Mạnh thường quân 100,000 VND
2865 Mạnh thường quân 100,000 VND
2866 Mạnh thường quân 100,000 VND
2867 Mạnh thường quân 100,000 VND
2868 Lai Ngoc My 100,000 VND
2869 Nguyen Thi Dieu Huyen 100,000 VND
2870 Nguyen Vu Dieu Hong 100,000 VND
2871 Van Duc Hoa 100,000 VND
2872 Cô Út 100,000 VND
2873 Mạnh thường quân 100,000 VND
2874 Mạnh thường quân 100,000 VND
2875 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 100,000 VND
2876 Mạnh thường quân 100,000 VND
2877 Duong Kim Tran 100,000 VND
2878 Tran Xuan Hoai 100,000 VND
2879 Quỳnh Trang 100,000 VND
2880 Mạnh thường quân 100,000 VND
2881 Mạnh thường quân 100,000 VND
2882 Ly Minh Tai 100,000 VND
2883 Đỗ Thị Thu Hương 100,000 VND
2884 Do Ngoc Thien Trang 100,000 VND
2885 Mạnh thường quân 100,000 VND
2886 Mạnh thường quân 100,000 VND
2887 Nguyen Van Bon 100,000 VND
2888 Nguyen Thi Hoang Oanh 100,000 VND
2889 Mạnh thường quân 100,000 VND
2890 Ngo Thanh Hung 100,000 VND
2891 Dinh Lam Huy 100,000 VND
2892 Le Thi Hong Nhung 100,000 VND
2893 Mạnh thường quân 100,000 VND
2894 Le Doan Phuong Thao 100,000 VND
2895 Mạnh thường quân 100,000 VND
2896 Nha 100,000 VND
2897 Mạnh thường quân 100,000 VND
2898 Vuong Nu 100,000 VND
2899 Mạnh thường quân 100,000 VND
2900 Le Minh Hoang 100,000 VND
2901 Hang Xuan Thanh 92,300 VND
2902 Tô Hoàng Phúc 50,000 VND
2903 Nguyen Anh Tuan 90,000 VND
2904 Mạnh thường quân 79,000 VND
2905 Mạnh thường quân 50,165 VND
2906 Mạnh thường quân (momo, số điện thoại: 0976625947) 50,000 VND
2907 Phan Vo 50,000 VND
2908 Võ Thị Thoa 50,000 VND
2909 Lâm Thanh Phong 50,000 VND
2910 Trương Quang Vũ 50,000 VND
2911 Lệ Thị Hà Châu 50,000 VND
2912 Nguyễn Thị Hồng Thúy 50,000 VND
2913 Đoàn Thị Thu Sương 50,000 VND
2914 Trương Thị Thảo 50,000 VND
2915 Hà Trúc Huyền 50,000 VND
2916 Trương Thị Thu Nga 50,000 VND
2917 Phan Ngọc Quỳnh Châu 50,000 VND
2918 Võ Thị Thu Trang 50,000 VND
2919 Nguyễn Thị Ái Linh 50,000 VND
2920 Nguyễn Thị Mỹ Trinh 50,000 VND
2921 Tiêu Thanh Thanh 50,000 VND
2922 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 50,000 VND
2923 Phan Thị Mỹ Trang 50,000 VND
2924 Dương Thư Trúc 50,000 VND
2925 Lê Thị Thùy Duyên 50,000 VND
2926 Đồng Thị Minh Loan 50,000 VND
2927 Nguyễn Hải Anh 50,000 VND
2928 Đoàn Thị Cẩm Tú 50,000 VND
2929 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 50,000 VND
2930 Nguyễn Thị Kim Thoa 50,000 VND
2931 Huỳnh Khánh Vi 50,000 VND
2932 Phạm Kim Quy 50,000 VND
2933 Nguyễn Trần Kiều Diệp 50,000 VND
2934 Lê Thị Ngọc Yên 50,000 VND
2935 Lê Thị Kim Ngân 50,000 VND
2936 Phan Thị Kim Thông 50,000 VND
2937 Trần Thị Mỹ Liên 50,000 VND
2938 Lê Thị Phương Thảo 50,000 VND
2939 Nguyễn Đức Khoa 50,000 VND
2940 Nguyễn Thị Hoài Phụng 50,000 VND
2941 Nguyễn Ngọc Nguyệt Thảo 50,000 VND
2942 Đặng Thị Phương Chi 50,000 VND
2943 Nguyễn Đức Nghĩa 50,000 VND
2944 Lê Quang Bảo Thiện 50,000 VND
2945 Đinh Thị Kim Tuyến 50,000 VND
2946 Ngô Thị Cẩm Hà 50,000 VND
2947 Lương Kim Hiếu 50,000 VND
2948 Trần Thị Kim Phượng 50,000 VND
2949 Nguyễn Thị Kim Quyên 50,000 VND
2950 Nguyễn Hải Vân 50,000 VND
2951 Lê Thị Diệu Thương 50,000 VND
2952 Tô Hoàng Trí 50,000 VND
2953 Nguyễn Thị Minh Trang 50,000 VND
2954 Bé Lê Minh Anh (Bin) 50,000 VND
2955 Bé Lê Minh Phương (Bo) 50,000 VND
2956 Nguyễn Quang Minh 50,000 VND
2957 Tô Hoàng Trí (2006) 50,000 VND
2958 Tô Hoàng Phúc (2002) 50,000 VND
2959 Lam My Tuyet - Eximbank CN HCM 50,000 VND
2960 Huynh Thi Thuy Duong - Eximbank CN HCM 50,000 VND
2961 Diễn viên Bích Trâm 50,000 VND
2962 Huỳnh Nguyễn Song Thư 50,000 VND
2963 Nguyễn Thị Ngọc Anh 50,000 VND
2964 Lê Thị Lái 50,000 VND
2965 Huynh Nguyen Song Thu 50,000 VND
2966 Mạnh thường quân 50,000 VND
2967 Lê Thị Như Thảo 50,000 VND
2968 Nguyen Thi Tam 50,000 VND
2969 Trần Phúc Giàu 50,000 VND
2970 Nguyễn Linh Thư 50,000 VND
2971 Lê Thị Thùy Duyên 50,000 VND
2972 Trương Thị Thảo 50,000 VND
2973 Nguyễn Thụy Phương Thảo 50,000 VND
2974 Trần Thị Kiều Nga 50,000 VND
2975 Vũ Thị Hoa 50,000 VND
2976 Phùng Thị Kiều Oanh 50,000 VND
2977 Lưu Anh Phong 50,000 VND
2978 Doanh Thanh Tuyến 50,000 VND
2979 Nguyễn Minh Đăng 50,000 VND
2980 Nguyễn Thị Diệu Phương 50,000 VND
2981 Nguyễn Thị Hương Thảo 50,000 VND
2982 Lê Thị Thanh Trúc 50,000 VND
2983 Đinh Thùy Dung 50,000 VND
2984 Nguyen Minh Trong 50,000 VND
2985 Trần Hoàng Lộc 50,000 VND
2986 Trần Thanh Liêm 50,000 VND
2987 Nguyễn Đông Dương 50,000 VND
2988 Lê Tiến Lên 50,000 VND
2989 Nguyễn Duy Khiêm 50,000 VND
2990 Pham Quoc Hung 50,000 VND
2991 Nguyễn Hồng Khang 50,000 VND
2992 Huynh Tan Dat 50,000 VND
2993 Nguyễn Thị Thanh Thúy 50,000 VND
2994 Tran Quoc Due 50,000 VND
2995 Huynh Tan Dat 50,000 VND
2996 Kim Ngân 50,000 VND
2997 Mạnh thường quân 50,000 VND
2998 Nguyen Huu Kien 50,000 VND
2999 Mạnh thường quân 50,000 VND
3000 Mạnh thường quân 50,000 VND
3001 Mạnh thường quân 50,000 VND
3002 Mạnh thường quân 50,000 VND
3003 Châu (kimchau_ttkc@yahoo.com) 50,000 VND
3004 Mạnh thường quân 50,000 VND
3005 Mạnh thường quân 50,000 VND
3006 Mạnh thường quân 50,000 VND
3007 Mạnh thường quân 50,000 VND
3008 Mạnh thường quân 50,000 VND
3009 Mạnh thường quân 50,000 VND
3010 Mạnh thường quân 50,000 VND
3011 Mạnh thường quân 50,000 VND
3012 Mạnh thường quân 50,000 VND
3013 Ngô Thị Vân 50,000 VND
3014 Mạnh thường quân 50,000 VND
3015 Mạnh thường quân 50,000 VND
3016 Mạnh thường quân 50,000 VND
3017 Mạnh thường quân 50,000 VND
3018 Mạnh thường quân 50,000 VND
3019 Mạnh thường quân 50,000 VND
3020 Mạnh thường quân 50,000 VND
3021 Mạnh thường quân 50,000 VND
3022 Mạnh thường quân 50,000 VND
3023 Hà Thị Minh Phương 50,000 VND
3024 Phùng Thị Kiều Oanh 50,000 VND
3025 Trần Phúc Giàu 50,000 VND
3026 Tiêu Thanh Thanh 50,000 VND
3027 Nguyễn Thị Minh Thanh 50,000 VND
3028 Nguyễn Thị Minh Trân 50,000 VND
3029 Phan Kim Quy 50,000 VND
3030 Vương Mỹ Linh 50,000 VND
3031 Nguyễn Thị Tuyền Khuyên 50,000 VND
3032 Lê Ngọc Phương Quỳnh 50,000 VND
3033 Nguyễn Thụy Anh 50,000 VND
3034 Trần Thị Xuân Vui 50,000 VND
3035 Đặng Thị Bích Phượng 50,000 VND
3036 Nguyễn Ngọc Nguyệt Thảo 50,000 VND
3037 Thái Thị Thanh Thu 50,000 VND
3038 Phạm Thị Thúy Duy 50,000 VND
3039 Ngô Thị Kim Hiền 50,000 VND
3040 Nguyễn Thị Hoài Phụng 50,000 VND
3041 Nguyễn Thị Diệu Phương 50,000 VND
3042 Lê Thị Ngọc Hòa 50,000 VND
3043 Tô Bách Thảo 50,000 VND
3044 Nguyễn Hoàng Thanh Hiền 50,000 VND
3045 Mai Thị Hoàng Lan 50,000 VND
3046 Trần Hữu Nghĩa 50,000 VND
3047 Mã Như Ngọc 50,000 VND
3048 Lê Hồng Phú 50,000 VND
3049 Nguyễn Nguyễn Hồng Phúc 50,000 VND
3050 Vũ Bình Nguyên 50,000 VND
3051 Võ Thị Ngọc Ân 50,000 VND
3052 Trần Lê Thúy Vy 50,000 VND
3053 Nguyễn Trần Phương Khanh 50,000 VND
3054 Trần Thị Thảo Linh 50,000 VND
3055 Lâm Hoàng Phúc 50,000 VND
3056 Lê Thiên Kim 50,000 VND
3057 Nguyễn Ngọc Duy 50,000 VND
3058 Nguyễn Thị Phương Uyên 50,000 VND
3059 Đặng Huy Hoàng 50,000 VND
3060 Võ Trung Hòa 50,000 VND
3061 Nguyễn Quang Minh 50,000 VND
3062 Võ Minh Vũ 50,000 VND
3063 Nguyễn Ích Thanh Long 50,000 VND
3064 Diệp Vĩnh Thành 50,000 VND
3065 Vương Triệu Dương 50,000 VND
3066 Nguyễn Văn Quý 50,000 VND
3067 Phan Đình Cẩn 50,000 VND
3068 Cao Thị Thanh Châu 50,000 VND
3069 Nguyễn Thị Huyền 50,000 VND
3070 Trần Thị Mỹ 50,000 VND
3071 Nguyễn Thị Trà My 50,000 VND
3072 Lâm Phương Thảo 50,000 VND
3073 Ngô Thị Như Trang 50,000 VND
3074 Trần Quốc Dũng 50,000 VND
3075 Nguyễn Thành Hương 50,000 VND
3076 Tống Phước Hùng 50,000 VND
3077 Nguyễn Trọng Bảo Bình 50,000 VND
3078 Nguyễn Minh Hải 50,000 VND
3079 Nguyễn Hải Hoàng 50,000 VND
3080 Vũ Quang Trí 50,000 VND
3081 Nguyễn Lê Khánh Linh 50,000 VND
3082 Trần Anh Huy 50,000 VND
3083 Đặng Võ Anh Thư 50,000 VND
3084 Đặng Ngọc Thắng 50,000 VND
3085 Nguyễn Hoàng Long 50,000 VND
3086 Trần Văn Duy 50,000 VND
3087 Diệu Hiền 50,000 VND
3088 Trần Ngọc Thắng 50,000 VND
3089 Trà Nguyễn Ngọc Bích 50,000 VND
3090 Phan Trần Hoàng Kim Ngân 50,000 VND
3091 Trần Thị Ngọc Thương 50,000 VND
3092 Huỳnh Tấn Đạt 50,000 VND
3093 Tuấn Lộc 50,000 VND
3094 Mạnh Hùng 50,000 VND
3095 Nguyễn Hạ Nhiên 50,000 VND
3096 Dương Hồ Phương Uyên 50,000 VND
3097 Trương Thùy Linh 50,000 VND
3098 Nguyễn Đức Công 50,000 VND
3099 Mạnh thường quân 50,000 VND
3100 Mạnh thường quân 50,000 VND
3101 Phan Anh 50,000 VND
3102 Mạnh thường quân 50,000 VND
3103 Mạnh thường quân 50,000 VND
3104 Mạnh thường quân 50,000 VND
3105 Mạnh thường quân 50,000 VND
3106 Mạnh thường quân 50,000 VND
3107 Mạnh thường quân 50,000 VND
3108 Mạnh thường quân 50,000 VND
3109 Mạnh thường quân 50,000 VND
3110 Mạnh thường quân 50,000 VND
3111 Quynh Tien 50,000 VND
3112 Le Thi Phuong Dung 50,000 VND
3113 Mạnh thường quân 50,000 VND
3114 Trinh Quoc Hung 50,000 VND
3115 Mạnh thường quân 50,000 VND
3116 Mạnh thường quân 50,000 VND
3117 Mạnh thường quân 50,000 VND
3118 Nguyễn Trương Hồng Diễm 50,000 VND
3119 Mạnh thường quân 42,300 VND
3120 Nguyễn Thị Minh Thanh 40,000 VND
3121 Le Hai Thanh 40,000 VND
3122 Diệp Phương Khánh 40,000 VND
3123 Trần Thanh Hà 40,000 VND
3124 Bui Van Cuong 40,000 VND
3125 Duong Thi Hong Loi - Eximbank CN HCM 30,000 VND
3126 Huỳnh Ngọc Mai 30,000 VND
3127 Nguyễn Thị Trúc Phương 30,000 VND
3128 Trần Phước Trí 25,000 VND
3129 Trần Thị Nguyệt Viên 25,000 VND
3130 Lê Vũ Phương Thảo 25,000 VND
3131 Đinh Thị Tuyết Thời 25,000 VND
3132 Huỳnh Minh Nguyệt 25,000 VND
3133 Masammitsu Takamatso 23,500 VND
3134 Trần Hoàng Phong 22,345 VND
3135 Nguyễn Ngọc Đăng 20,000 VND
3136 Nguyễn Thụy Phương Thảo 20,000 VND
3137 Minh Nguyệt 20,000 VND
3138 Trần Ngọc Anh Thư 20,000 VND
3139 Trần Gia Hưng 20,000 VND
3140 Lê Thị Hà Châu 20,000 VND
3141 Keng Geok Hyoq 20,000 VND
3142 Đặng Thị Ngọc Huyền 20,000 VND
3143 Lý Ngọc Trâm 20,000 VND
3144 Nguyễn Huỳnh Anh Khoa 20,000 VND
3145 Nguyen Hoang Bich Phuong 20,000 VND
3146 Mạnh thường quân 20,000 VND
3147 Cháu Hưng 20,000 VND
3148 Phan Le Hai Dang 20,000 VND
3149 Pham Minh Thuan 20,000 VND
3150 Minh Quyen 20,000 VND
3151 Tran Thi Thanh Tam 20,000 VND
3152 Quoc Khanh 20,000 VND
3153 Nguyen Roan Manh Cuong 20,000 VND
3154 Nguyen Ngoc Phuong Thao 20,000 VND
3155 Bui Duy Thien 20,000 VND
3156 Ngo Chi Tam 20,000 VND
3157 Nguyễn Minh Tiến 20,000 VND
3158 Vo Ngoc Tu 20,000 VND
3159 Loc Ma 20,000 VND
3160 Chau Quoc Long 20,000 VND
3161 Nguyen Huynh Anh Thu 20,000 VND
3162 Nguyễn Tiến Tùng 20,000 VND
3163 Lâm Quế Phi 20,000 VND
3164 Tran Quoc Kiet 20,000 VND
3165 Tran Hong Thanh Van 20,000 VND
3166 Chander Cosmetics 20,000 VND
3167 Vuong Thanh Toan 15,000 VND
3168 Nguyen Hoang Khang 10,000 VND
3169 Nguyen Le Phuong 10,000 VND
3170 Nguyễn Trần Ngọc Thảo 10,000 VND
3171 Dinh Ngoc Long 10,000 VND
3172 Luong Thi Hanh Nho 10,000 VND
3173 Nguyen Minh Tuan 7,000 VND
3174 Duong Tien Trieu 6,498 VND
3175 Giang Nguyễn 5,000 VND
3176 Lưu Tuấn Nghĩa 3,000 VND
3177 Phạm Thanh Hóa 3,000 VND
3178 Nguyen Kinh Luong 1,800 VND
3179 Nguyen Duc Huy 1,000 VND
3180 Hau Nguyen 2,140 USD
3181 Doan Viet Dai Tu 2,000 USD
3182 Ha Do 1,600 USD
3183 Hung Pham 730 USD
3184 Tap Doan Dai Su Tre 500 USD
3185 2 Ban o Cali 0979909339 500 USD
3186 Chị Thương Thương và Nhóm Gia Long 69 500 USD
3187 Nguyen Hieu 500 USD
3188 Hà Thúc Tiến (USA) 500 USD
3189 North Eastern Vietnamese student association 400 USD
3190 Đinh Thị Hải Đường 400 USD
3191 Lê Văn Tài & Ann T Trần (USD) 400 USD
3192 Tien Quang Nguyen/Thuy Lan Nguyen 310 USD
3193 Cô Ngọc Nga (Nguyễn Đình Chiểu, Q.3) 300 USD
3194 June Cheancharadpong 300 USD
3195 Thien, Nghia Huynh 300 USD
3196 Thanh La 300 USD
3197 Võ Thành Đông 300 USD
3198 Võ Ngọc Huy 300 USD
3199 Phuc Le 300 USD
3200 Healthcare Communications Group Inc 200 USD
3201 Lê Phước Vũ 200 USD
3202 Antoine Betti 200 USD
3203 Đinh Thị Thương Thương 200 USD
3204 Đinh Bá Nghĩa (USA) 200 USD
3205 Trang Nguyen 180 USD
3206 Linh Do (Represent)-Boston Red Lobsters Footbal Club-Boston 150 USD
3207 Tran Nguyen 130 USD
3208 Nghia Trinh 130 USD
3209 Tập thể nhân viên công ty DID Group 100 USD
3210 Phan Văn Long 100 USD
3211 Leow Siu Lin 100 USD
3212 Anh Dinh Ba Nghia 100 USD
3213 Anh Nghĩa 100 USD
3214 Hùng Hương 100 USD
3215 Nguyễn Tấn Lịch 100 USD
3216 Trần Bình 100 USD
3217 Kim Chi & Quang Adam 100 USD
3218 Ren team - Chị B.Tea (Chị Linh) 100 USD
3219 Học sinh trường Boston University 100 USD
3220 Nguyễn Thị Cúc 100 USD
3221 Võ Thành Đông (USA) 100 USD
3222 Đặng Hữu Chí (USA) 100 USD
3223 Thuy Lan Nguyen 100 USD
3224 nguyen.15571@gmail.com 100 USD
3225 Chị Thương Thương 100 USD
3226 Son Le 100 USD
3227 Dan Vo 100 USD
3228 An Nguyen 100 USD
3229 Tai Mai 100 USD
3230 Thanh Nguyen 100 USD
3231 Huy Nguyen 100 USD
3232 Alex Tran 100 USD
3233 Phuc Mach 100 USD
3234 Hoa Nguyen 100 USD
3235 Phi Ta 100 USD
3236 Ly Le 100 USD
3237 Lợi và các bạn trường Pétrus Ký lớp Đệ Thất G (HCM) 100 USD
3238 Huỳnh Thị Hạnh Q4 95 USD
3239 Jerry 70 USD
3240 Van Thi Hoang Oanh 50 USD
3241 Phuc Tran -Marymount University-Virginia 50 USD
3242 Trần Ngộ 50 USD
3243 Randy Bùi 50 USD
3244 Mạnh thường Quân Vina Capital 50 USD
3245 Nguyễn Tấn Lịch (USA) 50 USD
3246 Trần Hùng (USA) 50 USD
3247 Nguyễn Triền (USA) 50 USD
3248 Trần Bình (USA) 50 USD
3249 Lý Tưởng 50 USD
3250 Chị Nhung 50 USD
3251 Luc Vong 50 USD
3252 Mai Nguyen 50 USD
3253 Nhan Vo 50 USD
3254 Andy Nguyen 50 USD
3255 Chú Tat Xay 50 USD
3256 Bà Hạnh 40 USD
3257 Anh Phuong Vo-Northeastern University Alumni-Boston 35 USD
3258 Miss Barr Nancy (USA) 30 USD
3259 Mr Brown Arthur (USA) 30 USD
3260 Mr Boul Daniel (USA) 30 USD
3261 Mr Divin Grioriy (USA) 30 USD
3262 Mr Gatlin Shawn (USA) 30 USD
3263 Mr Lamberton Bradley (USA) 30 USD
3264 Mr Nguyễn Chung (USA) 30 USD
3265 Miss Ocampo Eulenia (USA) 30 USD
3266 Mrs Robin Lisa (USA) 30 USD
3267 Mrs Weaver Nancy (USA) 30 USD
3268 Daniel Lodato ( Student in New York) 25 USD
3269 Trung Nguyễn 25 USD
3270 Như Minh 25 USD
3271 Amber Thái 25 USD
3272 Michael 25 USD
3273 Arnold 25 USD
3274 Tram Vo 25 USD
3275 Nguyễn Thị Dư 20 USD
3276 Alexander Huseman 20 USD
3277 Kim Quang Nguyen 20 USD
3278 Quynh Anh Le-Northeastern University Alumni-Boston 20 USD
3279 Son Le-Northeastern University Alumni-Boston 20 USD
3280 Liêm Nguyễn 20 USD
3281 Cô Loan 20 USD
3282 Chị Thúy (1) 20 USD
3283 Chị Thúy (2) 20 USD
3284 Chị Trang 20 USD
3285 Cô Vy 20 USD
3286 Chị Châu 20 USD
3287 Hoa Dao Kieu 20 USD
3288 Thy Tran 20 USD
3289 Truong Diem 20 USD
3290 Niko Speteri ( Student in New York) 15 USD
3291 Oriana Morrison ( Student in New York) 10 USD
3292 Nguyen Tran Duc Thien 10 USD
3293 Anders Krohn 10 USD
3294 Toan Ly 10 USD
3295 Hung Minh Tran-Northeastern University Alumni-Boston 10 USD
3296 Phuong Anh Do-Northeastern University Alumni-Boston/New York 10 USD
3297 Trang Huynh-Los Angeles 10 USD
3298 Chị Oanh 10 USD
3299 Bà Penny Jespersen 10 USD
3300 Mohamad Mariyam 10 USD
3301 Rober Nguyễn 10 USD
3302 Tiến Phạm 10 USD
3303 Lim Teck King 10 USD
3304 Tram Vo 10 USD
3305 Trần An 10 USD
3306 Cô Nguyễn Cao Phi Yến 10 USD
3307 Minh Tran 10 USD
3308 Võ Thị Thùy Dương (Dallas) 8 USD
3309 Vũ Anh Minh (Dallas) 8 USD
3310 Vũ Thị Quỳnh Loan 6 USD
3311 Minh Hoang 5 USD
3312 Anh Nguyen Luong-Northeastern University-Boston 5 USD
3313 Mash Nghia Pham-Northeastern University-Boston 5 USD
3314 Dung Anh To Nguyen -Northeastern University-Boston 5 USD
3315 Duong Binh To-University of Massachusetts Boston-Boston 5 USD
3316 Hieu Nguyen -Boston 5 USD
3317 Thu Hoai Nguyen-Northeastern University Alumni/Boston University-Boston 5 USD
3318 Thanh Nguyen -Northeastern University -Boston 5 USD
3319 Annie Tran -Boston University-Boston 5 USD
3320 Thanh Luu-Northeastern University Alumni-New York 5 USD
3321 Brad Lamberton 5 USD
3322 Kathy Woodman 5 USD
3323 Asly Sharp 5 USD
3324 Lisa Rodin 5 USD
3325 Quang Trần 5 USD
3326 Nancy Wearver 5 USD
3327 Võ Thị Mỹ Phượng (1960) 4 USD
3328 Mạnh thường quân 4 USD
3329 Tô Hoàng Phúc 2 USD
3330 Nguyễn Mậu Phú 2 USD
3331 Ngô Hoàng Mỹ 2 USD
3332 Tạ Thị Hồng 2 USD
3333 Tô HoàngTrí 2 USD
3334 Phan Văn Long 300 CAD
3335 Phan Văn Trị 200 CAD
3336 Đỗ Thị Hợi 200 CAD
3337 Đỗ Thị Hạnh 100 CAD
3338 Hoang Trung 100 CAD
3339 Bạn đọc Quận 1 100 CAD
3340 Cô Xim Đài 100 CAD

  Total:

1,100 CAD

19,342 USD

32,560,826,651 VND

 

  Total in VND: 33,029,994,761 VND  
*At the exchange rate of November 19, 2019