No. Name Amount Currency Donate date
1 HUYNH PHI HO 500,000 VND 30/07/2021
2 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/07/2021
3 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/07/2021
4 NGUYEN THI MY HANH 500,000 VND 29/07/2021
5 CHAU LE TUONG VIEN 500,000 VND 29/07/2021
6 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 29/07/2021
7 TANG LE KIM PHUNG 100,000 VND 29/07/2021
8 SHOTA MIURA 10,000,000 VND 28/07/2021
9 CHAU LE TUONG VAN 500,000 VND 28/07/2021
10 Mạnh thường quân 300,000 VND 28/07/2021
11 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/07/2021
12 Mạnh thường quân 900,000 VND 26/07/2021
13 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/07/2021
14 CHAU LE BA THUC 500,000 VND 23/07/2021
15 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/07/2021
16 GIVEASIA 2,561,000 VND 21/07/2021
17 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/07/2021
18 CONG HUYEN TON NU NGOC TUOC 300,000 VND 19/07/2021
19 PHAN MY DUNG 100,000 VND 19/07/2021
20 PHAN LAM SON 100,000 VND 19/07/2021
21 VUONG NU 100,000 VND 19/07/2021
22 PHAN NGAN NHI 100,000 VND 19/07/2021
23 PHUONG NGOC LINH 100,000 VND 19/07/2021
24 PHAN HUE MAN 100,000 VND 19/07/2021
25 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/07/2021
26 NGUYEN PHU SI 1,000,000 VND 16/07/2021
27 Nguyen Thi Chinh 2,000,000 VND 15/07/2021
28 Mạnh thường quân 300,000 VND 15/07/2021
29 TRAN TRUNG HIEU 500,000 VND 14/07/2021
30 LE THI CUC 200,000 VND 13/07/2021
31 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 13/07/2021
32 NGO KHANH DUY 500,000 VND 12/07/2021
33 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/07/2021
34 Mạnh thường quân 400,000 VND 09/07/2021
35 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/07/2021
36 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/07/2021
37 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2021
38 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 07/07/2021
39 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 07/07/2021
40 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/07/2021
41 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/07/2021
42 tuyet nhi 300,000 VND 06/07/2021
43 TRAN PHAN THE DONG 200,000 VND 06/07/2021
44 le thi hai 10,000,000 VND 06/07/2021
45 Mạnh thường quân 300,000 VND 06/07/2021
46 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/07/2021
47 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/07/2021
48 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/07/2021
49 Vy Tran 500,000 VND 05/07/2021
50 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 05/07/2021
51 GIA DINH LYQUOCDUNG-DAOTRANG 400,000 VND 05/07/2021
52 Nguyen Do Minh Anh 100,000 VND 05/07/2021
53 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/07/2021
54 CO NHU 20,000,000 VND 05/07/2021
55 Huynh Ha 1,500,000 VND 05/07/2021
56 HUYNH PHI HO 500,000 VND 02/07/2021
57 LE THI HOA 500,000 VND 02/07/2021
58 PHAN THI TRAM ANH 100,000 VND 01/07/2021
59 Emi Le 300,000 VND 01/07/2021
60 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 01/07/2021
61 QUACH NHU LONG 400,000 VND 01/07/2021
62 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/07/2021
63 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/07/2021
64 Manh thuong quan. 100,000 VND 01/07/2021
65 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 01/07/2021
66 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 30/06/2021
67 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/06/2021
68 NGUYEN BA VIET 300,000 VND 30/06/2021
69 Mạnh thường quân 200,000 VND 29/06/2021
70 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/06/2021
71 PHAM NGOC QUYNH 100,000 VND 29/06/2021
72 LE THI HONG HOA 400,000 VND 29/06/2021
73 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/06/2021
74 TRAN THI ANH THU 200,000 VND 28/06/2021
75 LUU THI QUY HOA 3,000,000 VND 28/06/2021
76 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 28/06/2021
77 Pham Phuong Thao 300,000 VND 26/06/2021
78 TRAN THI NGOC DUYEN 1,000,000 VND 25/06/2021
79 PHAN LE ANH MINH 5,000,000 VND 25/06/2021
80 VO GIA HUY 150,000 VND 25/06/2021
81 Pham Quang Vu 50,000 VND 25/06/2021
82 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/06/2021
83 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 24/06/2021
84 PHAN THI THU NHI 500,000 VND 24/06/2021
85 TRAN THI NGOC DIEM 500,000 VND 24/06/2021
86 Pham Vu Kim Thi 200,000 VND 23/06/2021
87 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/06/2021
88 Đinh Thị Nam Phương 63,000,000 VND 22/06/2021
89 GIVEASIA 1,595,700 VND 22/06/2021
90 BUI THI HA 5,000,000 VND 22/06/2021
91 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 22/06/2021
92 NGUYEN DUC MINH 100,000 VND 21/06/2021
93 TRAN TRUNG HIEU 500,000 VND 21/06/2021
94 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2021
95 Mạnh thường quân 21,000 VND 20/06/2021
96 Buu Ai 2,500,000 VND 18/06/2021
97 Dang Binh 1,000,000 VND 18/06/2021
98 LUU THI QUY HOA 2,000,000 VND 18/06/2021
99 Mạnh thường quân 300,000 VND 17/06/2021
100 HUYNH PHI HO 500,000 VND 16/06/2021
101 Tran Le Nam 500,000 VND 16/06/2021
102 Pham Hai Au 100,000 VND 16/06/2021
103 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 15/06/2021
104 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/06/2021
105 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/06/2021
106 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/06/2021
107 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/06/2021
108 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/06/2021
109 Kien tao nhip cau. 500,000 VND 13/06/2021
110 Thanh Tam 2,500,000 VND 11/06/2021
111 Minh Tri 2,500,000 VND 11/06/2021
112 PHAM THI HONG NGA 1,000,000 VND 10/06/2021
113 LUU THANH THUAN 500,000 VND 10/06/2021
114 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 10/06/2021
115 Manh thuong quan. 100,000 VND 10/06/2021
116 PHAN THI TRAM ANH 200,000 VND 09/06/2021
117 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 09/06/2021
118 TRAN LY HIEP 200,000 VND 09/06/2021
119 TRAN PHAN THE DONG 500,000 VND 08/06/2021
120 Nguyen Thi Phuong Trinh 100,000 VND 08/06/2021
121 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 07/06/2021
122 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/06/2021
123 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/06/2021
124 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/06/2021
125 HUYNH Gcom 1,500,000 VND 06/06/2021
126 NGUYEN TRAN KIM NGAN 100,000 VND 06/06/2021
127 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 06/06/2021
128 Le Mai Vy 1,000,000 VND 05/06/2021
129 Mạnh thường quân 1,000 VND 05/06/2021
130 Cô Giang, Loan và Quy 600,000 VND 04/06/2021
131 Tuấn Hùng và Ngọc Hân 200,000 VND 04/06/2021
132 NGUYEN THI BICH LOC 1,000,000 VND 04/06/2021
133 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 04/06/2021
134 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 04/06/2021
135 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/06/2021
136 Dang Binh 2,000,000 VND 04/06/2021
137 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 03/06/2021
138 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/06/2021
139 LE TRUNG NGHIA 100,000 VND 03/06/2021
140 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/06/2021
141 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 03/06/2021
142 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 03/06/2021
143 Nguyen Thi Huong 1,000,000 VND 02/06/2021
144 Quach Nhu Long 300,000 VND 02/06/2021
145 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/06/2021
146 Mạnh thường quân 1,000 VND 01/06/2021
147 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2021
148 co Trung 4,000,000 VND 01/06/2021
149 Emi Le 300,000 VND 01/06/2021
150 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2021
151 Thanh Lien - Duy Khiem 500,000 VND 01/06/2021
152 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/06/2021
153 Mạnh thường quân 300,000 VND 01/06/2021
154 HUYNH PHI HO 1,000,000 VND 31/05/2021
155 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/05/2021
156 Mạnh thường quân 400,000 VND 31/05/2021
157 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/05/2021
158 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/05/2021
159 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 30/05/2021
160 Phan Đoàn Phú Quốc 50,000 VND 30/05/2021
161 Võ Lương Nhơn Nghĩa 20,000 VND 30/05/2021
162 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/05/2021
163 Mạnh thường quân 20,000 VND 29/05/2021
164 Tran Thi Kim Hue 500,000 VND 28/05/2021
165 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 28/05/2021
166 HO THI THU TRANG 150,000 VND 27/05/2021
167 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/05/2021
168 Ba qua co Le Thi Gioi 300,000 VND 27/05/2021
169 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/05/2021
170 NGUYEN THI THANH TUNG 300,000 VND 26/05/2021
171 Thanh Xuan-Bao Ngoc 100,000 VND 26/05/2021
172 Ông bà Mầu - Thuyền 200,000 VND 26/05/2021
173 Ông bà Thảo - Hoa 200,000 VND 26/05/2021
174 Phương Nhi 500,000 VND 26/05/2021
175 co Lien Tien 500,000 VND 26/05/2021
176 DO TIEN HIEU 1,000,000 VND 26/05/2021
177 Gia đình Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 26/05/2021
178 3 ANH EM NHA LE BA THUC 600,000 VND 25/05/2021
179 Vy Tran, 0902246096 1,000,000 VND 25/05/2021
180 Van Tuong 1,000,000 VND 25/05/2021
181 Dang Ngoc Ai Vi 200,000 VND 25/05/2021
182 Nguyen Thi Xuan Trang 200,000 VND 25/05/2021
183 Pham Quang Vu 50,000 VND 25/05/2021
184 TRA LE THUY 400,000 VND 24/05/2021
185 Diep Cam Ngoc 800,000 VND 23/05/2021
186 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/05/2021
187 TRAN VAN SON 1,000,000 VND 22/05/2021
188 Mạnh thường quân 250,000 VND 22/05/2021
189 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/05/2021
190 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 22/05/2021
191 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/05/2021
192 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 21/05/2021
193 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 21/05/2021
194 NGUYEN MINH TRUC 500,000 VND 21/05/2021
195 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/05/2021
196 Cô Lê Tuyết Bình 6,000,000 VND 20/05/2021
197 Nguyễn Thị Xuân 2,000,000 VND 20/05/2021
198 TRAN THI MY LIEN 2,000,000 VND 20/05/2021
199 Cau Luong My. 200,000 VND 20/05/2021
200 Vũ Thị Kim Loan 2,500,000 VND 19/05/2021
201 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/05/2021
202 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 19/05/2021
203 Mạnh thường quân 300,000 VND 18/05/2021
204 Bao Ngoc 50,000 VND 18/05/2021
205 Thanh Xuan 50,000 VND 18/05/2021
206 GIVOLA PTE. LTD. 1,576,000 VND 18/05/2021
207 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 18/05/2021
208 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/05/2021
209 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/05/2021
210 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 18/05/2021
211 Trần Phước Thiện 100,000 VND 18/05/2021
212 Dieu Tu-Dieu Thai 500,000 VND 17/05/2021
213 VO ANH QUANG 200,000 VND 17/05/2021
214 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 16/05/2021
215 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/05/2021
216 TRAN DUC VU 2,000,000 VND 16/05/2021
217 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/05/2021
218 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 16/05/2021
219 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/05/2021
220 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/05/2021
221 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 15/05/2021
222 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/05/2021
223 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/05/2021
224 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/05/2021
225 Huỳnh Kim Nhạn 1,000,000 VND 14/05/2021
226 DO TIEN HIEU 1,200,000 VND 14/05/2021
227 Bạn xem đài 500,000 VND 13/05/2021
228 Lê Thu Vân 3,000,000 VND 13/05/2021
229 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 13/05/2021
230 NGUYEN QUANG TRUONG 10,000,000 VND 13/05/2021
231 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 13/05/2021
232 NGUYEN TRAN KIM NGAN 400,000 VND 13/05/2021
233 Vo Van Hon 200,000 VND 13/05/2021
234 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/05/2021
235 NGUYEN MAI HUONG 200,000 VND 12/05/2021
236 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 12/05/2021
237 DO THI KIM CHI 5,000,000 VND 12/05/2021
238 NGUYEN QUOC HUY 500,000 VND 12/05/2021
239 Lam Tieu Binh 500,000 VND 12/05/2021
240 Ông Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/05/2021
241 Ông Dương Văn Thành 500,000 VND 10/05/2021
242 Bà Dương Thị Bông 500,000 VND 10/05/2021
243 NGUYEN THI BICH NHUNG 300,000 VND 10/05/2021
244 MAI THI HONG. 1,000,000 VND 10/05/2021
245 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/05/2021
246 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/05/2021
247 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 10/05/2021
248 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 10/05/2021
249 LAI NGOC MY 1,101,320 VND 10/05/2021
250 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 10/05/2021
251 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/05/2021
252 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/05/2021
253 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/05/2021
254 SU THI DIEM CHAU 3,000,000 VND 08/05/2021
255 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND 08/05/2021
256 Nguyen Ngoc Duc 200,000 VND 07/05/2021
257 Nguyen Tien Cuong 200,000 VND 07/05/2021
258 Do Thi Kim Thanh 200,000 VND 07/05/2021
259 PHAN LE BICH HANH 1,000,000 VND 07/05/2021
260 Mạnh thường quân 20,000 VND 07/05/2021
261 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2021
262 LE THI LE TAM 1,000,000 VND 06/05/2021
263 GD PHUONG-CHAN-TAN-HUY 200,000 VND 06/05/2021
264 Ong Do Van Khanh 100,000 VND 06/05/2021
265 Ba Nguyen Thi Ty 100,000 VND 06/05/2021
266 Bao Ngoc 50,000 VND 06/05/2021
267 Thanh Xuan 50,000 VND 06/05/2021
268 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2021
269 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 06/05/2021
270 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/05/2021
271 Phạm Đình Thảo 500,000 VND 06/05/2021
272 NGUYEN THI CAM TU 500,000 VND 05/05/2021
273 HUYNH GIA HONG CAT HA 2,500,000 VND 05/05/2021
274 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/05/2021
275 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/05/2021
276 PHAM THI XUAN TRANG 500,000 VND 05/05/2021
277 Quach Nhu Long 300,000 VND 05/05/2021
278 LIEN KHIEM 500,000 VND 05/05/2021
279 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/05/2021
280 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 04/05/2021
281 LE TRAN HONG PHUONG 1,000,000 VND 04/05/2021
282 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 04/05/2021
283 MANSE NPHU 200,000 VND 04/05/2021
284 Cô Ngọc Thanh 500,000 VND 04/05/2021
285 Chị Hội, Chị Lan, Cô Giang 500,000 VND 04/05/2021
286 Thu Nghi Nha Trinh Tuyet Anh 650,000 VND 03/05/2021
287 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/05/2021
288 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/05/2021
289 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 03/05/2021
290 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2021
291 EMI LE 300,000 VND 01/05/2021
292 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2021
293 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/05/2021
294 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/04/2021
295 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/04/2021
296 Le Thi Hoa 500,000 VND 30/04/2021
297 Mạnh thường quân 200,000 VND 29/04/2021
298 Mạnh thường quân 400,000 VND 29/04/2021
299 Nguyễn Thị Chấn- BN1276 2,000,000 VND 29/04/2021
300 Pham Quang Vu 50,000 VND 29/04/2021
301 Dinh Dinh Ngu 1,000,000 VND 28/04/2021
302 Dwyane Bảo 100,000 VND 28/04/2021
303 Quach Minh Bao 200,000 VND 28/04/2021
304 Tran Cam Tu 100,000 VND 28/04/2021
305 Bao Ngoc 50,000 VND 27/04/2021
306 Thanh Xuan 50,000 VND 27/04/2021
307 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 27/04/2021
308 Mạnh thường quân 300,000 VND 27/04/2021
309 Ngô Thị dung- BN1275 1,000,000 VND 27/04/2021
310 NGUYEN THI HUONG 10,000,000 VND 26/04/2021
311 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/04/2021
312 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/04/2021
313 Hạ Thị Kim Anh- BN1273 500,000 VND 26/04/2021
314 Chú Hoàng,Cô quân- BN1274 400,000 VND 26/04/2021
315 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/04/2021
316 Binh An-An Nhien 500,000 VND 25/04/2021
317 Luong Tieu Phung 2,000,000 VND 25/04/2021
318 DO HUY PHUC 200,000 VND 24/04/2021
319 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 24/04/2021
320 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 23/04/2021
321 Mạnh thường quân 590,370 VND 23/04/2021
322 Mạnh thường quân 100,060 VND 23/04/2021
323 Mạnh thường quân 100,060 VND 23/04/2021
324 Mạnh thường quân 500,000 VND 23/04/2021
325 toccucxu 88 lang ha 200,000 VND 23/04/2021
326 Ly Buu Buu 500,000 VND 23/04/2021
327 GIVOLA PTE. LTD 788,000 VND 22/04/2021
328 NGUYEN THI HAM 500,000 VND 22/04/2021
329 NGUYEN THI HOANG TRINH 1,000,000 VND 22/04/2021
330 Albert Senaro& Lisa Nguyen- BN1272 300,000 VND 22/04/2021
331 co Lien Tien 500,000 VND 21/04/2021
332 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/04/2021
333 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/04/2021
334 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/04/2021
335 Kiều Minh Nhật 10,000 VND 21/04/2021
336 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 20/04/2021
337 Ba Tran thi Kim Hue 500,000 VND 20/04/2021
338 HUYNH PHI HO 500,000 VND 20/04/2021
339 Le Thi Thanh Hien 200,000 VND 20/04/2021
340 Nguyễn Anh Phát- BN1271 7,000,000 VND 20/04/2021
341 Ma Tuan Huy 200,000 VND 20/04/2021
342 NGUYEN TUONG QUANG 300,000 VND 19/04/2021
343 DANG THUY AN 300,000 VND 19/04/2021
344 NGUYEN THI THANH NHAN 3,000,000 VND 19/04/2021
345 CHU DUNG XE LOI 1,000,000 VND 19/04/2021
346 TIEM SUA MAY MAY HIEN DAT 1,000,000 VND 19/04/2021
347 Võ Lương Nhơn Nghĩa 20,000 VND 19/04/2021
348 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/04/2021
349 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/04/2021
350 NGUYEN THI TRAM HUONG 500,000 VND 18/04/2021
351 Mạnh thường quân 300,000 VND 18/04/2021
352 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 18/04/2021
353 VO ANH QUANG THIEN PHAT 200,000 VND 16/04/2021
354 LAI NGOC MY 1,146,700 VND 15/04/2021
355 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/04/2021
356 NGUYEN QUANG TRUONG 3,000,000 VND 15/04/2021
357 Mạnh thường quân 300,000 VND 15/04/2021
358 Trịnh Thị Bạch Tuyết- BN1270 1,000,000 VND 15/04/2021
359 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/04/2021
360 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/04/2021
361 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/04/2021
362 Tran Thi Mong Thu 500,000 VND 14/04/2021
363 LE THI TOT 10,000,000 VND 14/04/2021
364 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 14/04/2021
365 Lê Thị Út - BN1268 500,000 VND 14/04/2021
366 Khánh An - BN1269 200,000 VND 14/04/2021
367 Thanh Cuong 1,000,000 VND 14/04/2021
368 Nguyen Thi Kieu Diem 100,000 VND 14/04/2021
369 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 14/04/2021
370 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 13/04/2021
371 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2021
372 Vợ chồng Quân - Thảo - BN1267 5,000,000 VND 13/04/2021
373 NGUYEN PHAM VAN ANH 200,000 VND 12/04/2021
374 NGUYEN THI THANH TRUC 2,000,000 VND 12/04/2021
375 Quach Nhu Long 300,000 VND 12/04/2021
376 Mạnh thường quân 20,000 VND 12/04/2021
377 Đoàn An Phú - BN1262 1,000,000 VND 12/04/2021
378 Dương Văn Phước - BN1263 1,000,000 VND 12/04/2021
379 Dương Văn Thành - BN1264 500,000 VND 12/04/2021
380 Dương Thị Bông - BN1265 500,000 VND 12/04/2021
381 Tú Nguyễn - BN1266 500,000 VND 12/04/2021
382 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/04/2021
383 Nguyen Trung Tinh 50,000 VND 11/04/2021
384 Nguyen Thi Bich Ha 200,000 VND 11/04/2021
385 Phạm Wang 50,000 VND 11/04/2021
386 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/04/2021
387 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2021
388 Mạnh thường quân 250,000 VND 10/04/2021
389 TRAN QUANG LUAN 500,000 VND 09/04/2021
390 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 09/04/2021
391 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 08/04/2021
392 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 08/04/2021
393 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 08/04/2021
394 Mạnh thường quân 400,000 VND 08/04/2021
395 Lyly 600,000 VND 08/04/2021
396 TRAN TRONG NHAN 3,000,000 VND 07/04/2021
397 TRAN THI BICH NGOC 300,000 VND 07/04/2021
398 VO NGOC THIEN THUONG 200,000 VND 07/04/2021
399 TRAN NGUYEN KIEU MY 200,000 VND 07/04/2021
400 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 07/04/2021
401 Vũ Thị Kim Loan - BN1260 2,000,000 VND 07/04/2021
402 Chú Hảo, Cô Hoàng - BN1261 2,000,000 VND 07/04/2021
403 YoYoShop99 500,000 VND 06/04/2021
404 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/04/2021
405 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 06/04/2021
406 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/04/2021
407 Vũ Thị Kim Loan - BN1259 1,000,000 VND 06/04/2021
408 Nguyen Trong Tan 3,000,000 VND 06/04/2021
409 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 06/04/2021
410 TRUONG THANH DINH - HUYNH THAI THUYEN 200,000 VND 05/04/2021
411 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 05/04/2021
412 NGUYEN NGOC HANH LOAN 800,000 VND 05/04/2021
413 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,500,000 VND 05/04/2021
414 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/04/2021
415 NGUYEN HOANG LAN 500,000 VND 05/04/2021
416 Chị Hội, Chị Lan, Cô Giang - BN1255 500,000 VND 05/04/2021
417 Trương Kim Vy - BN1256 1,000,000 VND 05/04/2021
418 Ngô Thị Phượng - BN1257 1,000,000 VND 05/04/2021
419 Dế Choắt - BN1258 15,000,000 VND 05/04/2021
420 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/04/2021
421 Ha Chi Kien 100,000 VND 04/04/2021
422 Bui Dac Trong 600,000 VND 04/04/2021
423 Nguyễn Thanh Đạo 100,000 VND 04/04/2021
424 Mạnh thường quân 400,000 VND 03/04/2021
425 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/04/2021
426 Lương Thu Lợi 100,000 VND 03/04/2021
427 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/04/2021
428 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/04/2021
429 NguyễnThị Thuận - BN1254 200,000 VND 02/04/2021
430 Đại Hy Vệ 100,000 VND 02/04/2021
431 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 02/04/2021
432 Emi Le 300,000 VND 01/04/2021
433 DUONG LAN 1,000,000 VND 01/04/2021
434 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 01/04/2021
435 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/04/2021
436 Nguyễn Văn Bảnh - BN1253 200,000 VND 01/04/2021
437 Nguyen Van Lục 20,000 VND 01/04/2021
438 Pham Phuong Thao 300,000 VND 01/04/2021
439 Võ Lương Nhơn Nghĩa 200,000 VND 01/04/2021
440 Phạm Đình Thảo 600,000 VND 01/04/2021
441 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 31/03/2021
442 TRAN LE LAN 500,000 VND 30/03/2021
443 Nguyen Thi Kim Phung 1,000,000 VND 30/03/2021
444 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/03/2021
445 GLOBALGIVING FOUNDATION, INC. 6,600,790 VND 29/03/2021
446 MANSE NPHU 200,000 VND 29/03/2021
447 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/03/2021
448 Quang Ngoc Xuan 500,000 VND 28/03/2021
449 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/03/2021
450 Mạnh thường quân 300,000 VND 28/03/2021
451 Mạnh thường quân 6,000,000 VND 27/03/2021
452 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/03/2021
453 LnkNgoc 100,000 VND 27/03/2021
454 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 26/03/2021
455 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 26/03/2021
456 Mạnh thường quân 800,000 VND 26/03/2021
457 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/03/2021
458 Nguyễn Thị Xuân - BN1252 2,000,000 VND 26/03/2021
459 Thanh Cường 1,000,000 VND 26/03/2021
460 Pham Quang Vu 50,000 VND 26/03/2021
461 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 25/03/2021
462 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 25/03/2021
463 Trần Thị Khi - BN1250 2,000,000 VND 25/03/2021
464 DƯơng Ngọc Tuyền - BN1251 1,000,000 VND 25/03/2021
465 DANG QUANG SINH 2,000,000 VND 24/03/2021
466 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/03/2021
467 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/03/2021
468 Mạnh thường quân 500,000 VND 23/03/2021
469 NgT Kiem Dung 20,000,000 VND 23/03/2021
470 Bà Ngoại,bé Hinh,Tý,Cát Tường - BN1249 1,500,000 VND 22/03/2021
471 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/03/2021
472 DANG THI CANH 300,000 VND 22/03/2021
473 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/03/2021
474 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/03/2021
475 Doan Ngoc Nhu Quynh 2,000,000 VND 22/03/2021
476 Dương Thy Dương 200,000 VND 22/03/2021
477 Mạnh thường quân 20,000 VND 21/03/2021
478 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/03/2021
479 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/03/2021
480 BAC TRAN NGOC TAM 20,000 VND 20/03/2021
481 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/03/2021
482 Phan Van Niem va Phan Thi Thu 500,000 VND 19/03/2021
483 Dieu Tu - Dieu Thai 500,000 VND 19/03/2021
484 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/03/2021
485 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/03/2021
486 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 17/03/2021
487 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 17/03/2021
488 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/03/2021
489 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND 17/03/2021
490 Nguyễn Phúc Minh Ngọc - BN1247 2,000,000 VND 16/03/2021
491 Vũ Thị Kim Loan - BN1248 1,000,000 VND 16/03/2021
492 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 16/03/2021
493 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/03/2021
494 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/03/2021
495 Do khai phan 100,000 VND 16/03/2021
496 Lam Tieu Binh 100,000 VND 16/03/2021
497 Tu Kim Ngan 200,000 VND 16/03/2021
498 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/03/2021
499 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 15/03/2021
500 TRAN THI NGOC TRAM 200,000 VND 15/03/2021
501 NGUYEN NGOC HANH LOAN 469,114 VND 15/03/2021
502 VO ANH QUANG VO LE THIEN PHAT 200,000 VND 15/03/2021
503 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/03/2021
504 MINH NGUYET 389,000 VND 15/03/2021
505 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/03/2021
506 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/03/2021
507 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/03/2021
508 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/03/2021
509 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/03/2021
510 VO THI THUY HANG 200,000 VND 13/03/2021
511 Mạnh thường quân 300,000 VND 13/03/2021
512 Dang Ngoc Phu 100,000 VND 13/03/2021
513 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/03/2021
514 LUU NGUYEN PHUONG KHANH 100,000 VND 12/03/2021
515 CHI NGA 20,000,000 VND 12/03/2021
516 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/03/2021
517 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/03/2021
518 Dương Văn Phước - BN1242 1,000,000 VND 11/03/2021
519 Dương Văn Thành - BN1243 500,000 VND 11/03/2021
520 Dương Thị Bông - BN1244 500,000 VND 11/03/2021
521 Nguyễn Thị Thu Hằng - BN1245 500,000 VND 11/03/2021
522 Cty Vie Network - BN1246 3,000,000 VND 11/03/2021
523 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/03/2021
524 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 10/03/2021
525 KIM THANH Y 1,200,000 VND 10/03/2021
526 thanh Binh 88 200,000 VND 10/03/2021
527 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/03/2021
528 Cô Hà Thị Dậu - BN1240 3,000,000 VND 10/03/2021
529 Phương Anh - BN1241 1,000,000 VND 10/03/2021
530 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/03/2021
531 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 09/03/2021
532 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/03/2021
533 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/03/2021
534 Tuan Oanh 100,000 VND 09/03/2021
535 Truc 200,000 VND 09/03/2021
536 Cô Lê Tuyết Bình - BN1239 6,000,000 VND 09/03/2021
537 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/03/2021
538 NGUYEN THI THANH HAM 200,000 VND 08/03/2021
539 DOAN THUC PHAN 500,000 VND 08/03/2021
540 Nha 200,000 VND 08/03/2021
541 HUYNH PHI HO 500,000 VND 08/03/2021
542 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 08/03/2021
543 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/03/2021
544 Cô Phương - BN1238 1,000,000 VND 08/03/2021
545 Huynh Pham Thanh Tra 1,000,000 VND 08/03/2021
546 Mạnh thường quân 25,000 VND 07/03/2021
547 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/03/2021
548 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/03/2021
549 TRAN NGUYEN KIM PHUNG 500,000 VND 07/03/2021
550 HUYNH QUANG LOI 1,000,000 VND 07/03/2021
551 LUONG QUOC ANH KHOI 3,000,000 VND 07/03/2021
552 Tran Le Thanh An 50,000 VND 07/03/2021
553 Pham Quang Vu 50,000 VND 07/03/2021
554 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 06/03/2021
555 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/03/2021
556 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 06/03/2021
557 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/03/2021
558 Pham Phuong Thao 200,000 VND 06/03/2021
559 Duong Huy Ooh 10,000,000 VND 05/03/2021
560 dong gop Quy Nam Phuong 50,000 VND 05/03/2021
561 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,500,000 VND 05/03/2021
562 MC VU MANH CUONG 1,000,000 VND 05/03/2021
563 Mạnh thường quân 1,500,000 VND 05/03/2021
564 Nguyen Van Anh 200,000 VND 05/03/2021
565 Vũ Thị Đức - BN1234 3,000,000 VND 05/03/2021
566 Lê Ngọc Thông - BN1235 5,000,000 VND 05/03/2021
567 Chú Hội,Cô Lan - BN1236 500,000 VND 05/03/2021
568 Phương Nhi - BN1237 600,000 VND 05/03/2021
569 Dong Thi Hong Trinh 100,000 VND 05/03/2021
570 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 05/03/2021
571 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/03/2021
572 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/03/2021
573 TRAN NGOC THU 500,000 VND 04/03/2021
574 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/03/2021
575 LE THI NGOC MAI 1,000,000 VND 04/03/2021
576 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/03/2021
577 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/03/2021
578 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/03/2021
579 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/03/2021
580 Thành Nguyên - BN1232 200,000 VND 04/03/2021
581 Vũ Thị Đức - BN1233 500,000 VND 04/03/2021
582 Khanh Dong 50,000 VND 04/03/2021
583 Dương Thy Dương 200,000 VND 04/03/2021
584 Pham Thi Bich 100,000 VND 04/03/2021
585 Tran Thi Thanh Tam 50,000 VND 04/03/2021
586 Le Trung Tu (No.2778) 500,000 VND 03/03/2021
587 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/03/2021
588 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/03/2021
589 Emi Le 300,000 VND 03/03/2021
590 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/03/2021
591 Ba Tran thi Kim Hue 500,000 VND 03/03/2021
592 PHAM THI MINH QUANG 500,000 VND 03/03/2021
593 Phạm Thị Tám, Mai, Ngọc - BN1228 5,000,000 VND 03/03/2021
594 Chú Mai Thi - BN1229 20,000,000 VND 03/03/2021
595 Nguyễn Thanh Giang - BN1230 500,000 VND 03/03/2021
596 Phật Tử Q3 - BN1231 400,000 VND 03/03/2021
597 Như Quỳnh 100,000 VND 03/03/2021
598 Ninh Tran Nguyen Thu 100,000 VND 03/03/2021
599 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/03/2021
600 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/03/2021
601 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/03/2021
602 NGUYEN THI NGOC TRAN 200,000 VND 02/03/2021
603 PHAM HUYEN TRAN 200,000 VND 02/03/2021
604 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 02/03/2021
605 CHAU VAN SI 500,000 VND 02/03/2021
606 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/03/2021
607 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/03/2021
608 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 01/03/2021
609 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 01/03/2021
610 TRAN LE LAN 500,000 VND 01/03/2021
611 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 01/03/2021
612 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/03/2021
613 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 01/03/2021
614 LIEN KHIEM 500,000 VND 01/03/2021
615 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 01/03/2021
616 Kim Nga - BN1227 2,000,000 VND 01/03/2021
617 Do Dang Khoa 1,000 VND 01/03/2021
618 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/02/2021
619 TU VAN TIEN 500,000 VND 28/02/2021
620 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/02/2021
621 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/02/2021
622 Ho Thi Hoang Linh 300,000 VND 28/02/2021
623 dang hoang long 20,000 VND 28/02/2021
624 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/02/2021
625 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/02/2021
626 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/02/2021
627 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/02/2021
628 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2021
629 NGUYEN CHI THIEN 500,000 VND 27/02/2021
630 Tran Thi Huong Lan 100,000 VND 27/02/2021
631 Duong Thi Kim Hieu 10,000 VND 27/02/2021
632 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 26/02/2021
633 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/02/2021
634 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/02/2021
635 THAI THOAI HOA 10,000,000 VND 26/02/2021
636 DAO THI THAO 500,000 VND 26/02/2021
637 Mạnh thường quân 400,000 VND 26/02/2021
638 Lê Thị Hiền - BN 1224 500,000 VND 26/02/2021
639 Lê Ngọc Thông - BN 1225 5,000,000 VND 26/02/2021
640 Hiếu,Dung, Tùng, Trúc, Huệ - BN 1226 1,000,000 VND 26/02/2021
641 Ly Truong Thien 100 VND 26/02/2021
642 Ly Truong Thien 100 VND 26/02/2021
643 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 25/02/2021
644 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 25/02/2021
645 Nguyen Thai Thanh 300,000 VND 25/02/2021
646 NGUYEN THAI THANHLE THI HONG 200,000 VND 25/02/2021
647 Mạnh thường quân 500,000 VND 25/02/2021
648 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/02/2021
649 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 24/02/2021
650 NGUYEN THI NGOC HIEU 2,000,000 VND 24/02/2021
651 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/02/2021
652 VU NGOC QUYNH 100,000 VND 24/02/2021
653 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 24/02/2021
654 LYTHUCBINH 300,000 VND 24/02/2021
655 Gd kinh thuy 100,000,000 VND 24/02/2021
656 Song Zhong Wei 1,000,000 VND 24/02/2021
657 Nguyễn Thị Hương - BN 1223 1,200,000 VND 24/02/2021
658 Nguyễn Hồng Anh 50,000 VND 24/02/2021
659 Ninh Tran Nguyen Thu 100,000 VND 24/02/2021
660 NGUYEN NHAT LAM + NGUYEN THANH TUNG 400,000 VND 23/02/2021
661 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/02/2021
662 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/02/2021
663 Đinh Bá Ái - BN 1221 10,000,000 VND 23/02/2021
664 Đinh Thị Thương Thương - BN 1222 5,000,000 VND 23/02/2021
665 Hello 100,000 VND 23/02/2021
666 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/02/2021
667 EMI LE 300,000 VND 22/02/2021
668 LE NGUYEN HONG VAN 5,000,000 VND 22/02/2021
669 MR LY HAN COLP 500,000 VND 22/02/2021
670 THAO NGOC TXNT 300,000 VND 22/02/2021
671 Gd Don Nguyen 500,000 VND 22/02/2021
672 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/02/2021
673 Diệu Minh Vuông va Ngô Thành Nguyên - BN 1218 600,000 VND 22/02/2021
674 GĐ Ao Thị Ngọc Điệp - BN 1219 1,000,000 VND 22/02/2021
675 GĐ Ao Tấn Đạt - BN 1220 1,000,000 VND 22/02/2021
676 Bi Thị Thanh Nga 300,000 VND 22/02/2021
677 Nguyen Huynh Thao Nguyen 200,000 VND 22/02/2021
678 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/02/2021
679 Tran Thi Hang 500,000 VND 21/02/2021
680 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/02/2021
681 Co Lien Tien Q7 50,000 VND 20/02/2021
682 Mạnh thường quân 700,000 VND 20/02/2021
683 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 20/02/2021
684 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 20/02/2021
685 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 20/02/2021
686 Nguyen Hoang Tu Anh 200,000 VND 20/02/2021
687 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/02/2021
688 gia dinh Thanh Tam Thanh Tien Doan Trang 500,000 VND 19/02/2021
689 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/02/2021
690 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/02/2021
691 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/02/2021
692 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/02/2021
693 TRAN HUONG 500,000 VND 19/02/2021
694 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/02/2021
695 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/02/2021
696 GĐ Cô Chú Dzếch Tuyết Lan - BN 1215 500,000 VND 19/02/2021
697 Bill - BN 1216 300,000 VND 19/02/2021
698 Ball - BN 1217 300,000 VND 19/02/2021
699 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/02/2021
700 HOANG THI PHUONG CHI 200,000 VND 18/02/2021
701 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/02/2021
702 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 18/02/2021
703 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/02/2021
704 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 18/02/2021
705 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/02/2021
706 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng - BN 1214 200,000 VND 18/02/2021
707 Ha Thi My Linh 100,000 VND 18/02/2021
708 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/02/2021
709 Mạnh thường quân 349,021 VND 17/02/2021
710 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/02/2021
711 Mạnh thường quân 700,000 VND 17/02/2021
712 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 500,000 VND 17/02/2021
713 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 17/02/2021
714 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/02/2021
715 Phật tử chùa Pháp Tam - BN 1208 1,000,000 VND 17/02/2021
716 GĐ Bà Võ Thị kim Châu - BN 1209 1,000,000 VND 17/02/2021
717 Chú Dương Văn Phước - BN 1210 1,000,000 VND 17/02/2021
718 Chú Dương Văn Bình - BN 1211 500,000 VND 17/02/2021
719 Dương Thị Bòng - BN 1212 500,000 VND 17/02/2021
720 Nguyễn trương Hữu Phúc - BN 1213 500,000 VND 17/02/2021
721 Vuong Thi Thu 500,000 VND 17/02/2021
722 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/02/2021
723 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/02/2021
724 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/02/2021
725 Khánh An - BN 1207 500,000 VND 16/02/2021
726 Pham Do The Bao 200,000 VND 16/02/2021
727 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/02/2021
728 Khoi Nguyen 50,000 VND 15/02/2021
729 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2021
730 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/02/2021
731 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2021
732 pham hai au 300,000 VND 14/02/2021
733 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/02/2021
734 PHAM THANH XUAN 100,000 VND 13/02/2021
735 Do khai phan 100,000 VND 12/02/2021
736 pham hai au 90,000 VND 12/02/2021
737 pham hai au 100,000 VND 12/02/2021
738 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/02/2021
739 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 50,000 VND 12/02/2021
740 Dieu Xuan 20,000 VND 12/02/2021
741 NGUYEN THAI THANH 98,000 VND 12/02/2021
742 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 12/02/2021
743 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/02/2021
744 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/02/2021
745 DUONG THI THU THUY 50,000 VND 12/02/2021
746 Lam Tieu Binh 100,000 VND 12/02/2021
747 DONG XUAN LAN 100,000 VND 11/02/2021
748 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/02/2021
749 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/02/2021
750 HINH ICH XUYEN 10,000,000 VND 09/02/2021
751 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2021
752 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/02/2021
753 pham hai au 7,500 VND 09/02/2021
754 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/02/2021
755 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2021
756 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 09/02/2021
757 LUU AI DOANH - GD Y, TAM, DAM 30,000,000 VND 08/02/2021
758 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2021
759 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 08/02/2021
760 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 08/02/2021
761 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2021
762 Vũ Thị Thái Bình - BN 1206 1,000,000 VND 08/02/2021
763 V Lương Nhơn Nghĩa 200,000 VND 08/02/2021
764 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/02/2021
765 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/02/2021
766 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/02/2021
767 MAI NGOC TRAM ANH 500,000 VND 07/02/2021
768 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/02/2021
769 Bi Thị Thanh Nga 300,000 VND 07/02/2021
770 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2021
771 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/02/2021
772 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2021
773 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/02/2021
774 HUYNH GIA HONG CAT HA 2,500,000 VND 05/02/2021
775 Mạnh thường quân 400,000 VND 05/02/2021
776 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/02/2021
777 Chị Hội - Cô Giang - BN 1205 300,000 VND 05/02/2021
778 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/02/2021
779 TRAN UYEN NGHI 50,000 VND 04/02/2021
780 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 04/02/2021
781 VO THI THUY HONG0 600,000 VND 04/02/2021
782 Quach Nhu Long 200,000 VND 04/02/2021
783 Vuong Song My 200,000 VND 04/02/2021
784 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/02/2021
785 TRAN BAO THACH 50,000 VND 04/02/2021
786 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/02/2021
787 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/02/2021
788 Lyly 600,000 VND 04/02/2021
789 pham hai au 100,000 VND 04/02/2021
790 Le Thi Hoa 500,000 VND 04/02/2021
791 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2021
792 Mạnh thường quân 20,000 VND 03/02/2021
793 NGUYEN DUC QUANG 200,000 VND 03/02/2021
794 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2021
795 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/02/2021
796 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/02/2021
797 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/02/2021
798 Mạnh thường quân 650,000 VND 02/02/2021
799 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/02/2021
800 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/02/2021
801 Ngoc Thanh 600,000 VND 01/02/2021
802 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/02/2021
803 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2021
804 BTram Duyen Chau Tao Hi Huyen Bin Boi Phung Bich 500,000 VND 01/02/2021
805 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/02/2021
806 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2021
807 Bạn xem đài - BN 1204 500,000 VND 01/02/2021
808 Ninh Tran Nguyen Thu 100,000 VND 01/02/2021
809 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/01/2021
810 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/01/2021
811 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2021
812 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2021
813 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/01/2021
814 NGUYEN QUANG TRUONG 10,000,000 VND 29/01/2021
815 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/01/2021
816 Mạnh thường quân 400,000 VND 29/01/2021
817 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/01/2021
818 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/01/2021
819 NGUYEN NGOC HANH LOAN 403,954 VND 28/01/2021
820 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 28/01/2021
821 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/01/2021
822 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2021
823 Pham khanh vy - NGUYEN VAN TAM 300,000 VND 27/01/2021
824 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/01/2021
825 Vũ Thị Xuân Nguyệt - BN1203 500,000 VND 27/01/2021
826 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/01/2021
827 Nguyen Thi Thu Van 1,000,000 VND 26/01/2021
828 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 26/01/2021
829 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/01/2021
830 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/01/2021
831 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/01/2021
832 Tran Thi Hang 500,000 VND 24/01/2021
833 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/01/2021
834 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/01/2021
835 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/01/2021
836 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/01/2021
837 Vo Luong Nhon Nghia 200,000 VND 23/01/2021
838 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/01/2021
839 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 22/01/2021
840 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/01/2021
841 Phạm Văn hiền - BN1201 3,000,000 VND 22/01/2021
842 Nguyễn Thị Long - BN1202 2,000,000 VND 22/01/2021
843 pham hai au 300,000 VND 22/01/2021
844 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/01/2021
845 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/01/2021
846 TRAN HUONG 500,000 VND 21/01/2021
847 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/01/2021
848 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/01/2021
849 gia dinh Thanh Tam Thanh Tien Doan Trang 1,000,000 VND 20/01/2021
850 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/01/2021
851 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/01/2021
852 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/01/2021
853 HOANG THI PHUONG CHI 1,000,000 VND 19/01/2021
854 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/01/2021
855 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 19/01/2021
856 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/01/2021
857 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/01/2021
858 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/01/2021
859 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/01/2021
860 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 18/01/2021
861 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 18/01/2021
862 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/01/2021
863 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/01/2021
864 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/01/2021
865 Mạnh thường quân 500,000 VND 17/01/2021
866 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 17/01/2021
867 Khoi Nguyen 500,000 VND 16/01/2021
868 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/01/2021
869 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/01/2021
870 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 16/01/2021
871 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/01/2021
872 Mạnh thường quân 107,800 VND 15/01/2021
873 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/01/2021
874 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/01/2021
875 Ninh Tran Nguyen Thu 50,000 VND 15/01/2021
876 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/01/2021
877 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/01/2021
878 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/01/2021
879 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/01/2021
880 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 14/01/2021
881 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 14/01/2021
882 PHAM THANH XUAN 500,000 VND 14/01/2021
883 Ủng hộ Quỹ Nam Phương- 500,000 VND 13/01/2021
884 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/01/2021
885 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 13/01/2021
886 Dieu Xuan 500,000 VND 13/01/2021
887 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 13/01/2021
888 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/01/2021
889 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2021
890 NGUYEN ANH TUAN 500,000 VND 12/01/2021
891 TRAN THI LIEN 20,000,000 VND 12/01/2021
892 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2021
893 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/01/2021
894 DONG XUAN LAN 500,000 VND 12/01/2021
895 Nguyễn Thị Chín - BN1199 2,000,000 VND 12/01/2021
896 Trương Hồ Thị Phẩm Hạnh - BN1200 2,000,000 VND 12/01/2021
897 NGUYEN THI THANH TRUC 1,000,000 VND 11/01/2021
898 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/01/2021
899 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/01/2021
900 Thanh Cuong 1,000,000 VND 11/01/2021
901 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2021
902 Mạnh thường quân 150,000 VND 10/01/2021
903 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2021
904 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/01/2021
905 DUONG VAN TRONG 300,000 VND 09/01/2021
906 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/01/2021
907 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/01/2021
908 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/01/2021
909 Chú Dương Văn Phước - BN1196 1,000,000 VND 08/01/2021
910 Dương Văn Thành - BN1197 500,000 VND 08/01/2021
911 Dương Thị Bong - BN1198 500,000 VND 08/01/2021
912 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/01/2021
913 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 07/01/2021
914 NGUYEN THI MY HA 100,000 VND 07/01/2021
915 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 07/01/2021
916 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/01/2021
917 Cô Tùng Ly - BN1194 2,050,000 VND 07/01/2021
918 Cô Nguyễn Bích Thủy - BN 1195 2,000,000 VND 07/01/2021
919 NGUYET NGUYEN 300,000 VND 06/01/2021
920 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/01/2021
921 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/01/2021
922 Nha minh 120,000 VND 06/01/2021
923 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/01/2021
924 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 05/01/2021
925 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/01/2021
926 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/01/2021
927 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/01/2021
928 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/01/2021
929 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/01/2021
930 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/01/2021
931 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/01/2021
932 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,500,000 VND 05/01/2021
933 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/01/2021
934 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 04/01/2021
935 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 04/01/2021
936 Doan Thi Thu Thanh 1,000,000 VND 04/01/2021
937 LE THI LE TAM 2,000,000 VND 04/01/2021
938 THAO NGOC 300,000 VND 04/01/2021
939 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/01/2021
940 Khánh An - BN1191 200,000 VND 04/01/2021
941 Chị Hội - Cô Giang - BN1192 300,000 VND 04/01/2021
942 Siece lot - BN1193 300,000 VND 04/01/2021
943 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/01/2021
944 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/01/2021
945 VO HO TRONG VINH QUYEN 200,000 VND 03/01/2021
946 Vuong song my - QUACH TRIEN KHUON 400,000 VND 03/01/2021
947 Mạnh thường quân 30,000 VND 03/01/2021
948 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/01/2021
949 Mạnh thường quân 500,008 VND 03/01/2021
950 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/01/2021
951 Quach nhu long - QUACH TRIEN KHUON 200,000 VND 02/01/2021
952 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/01/2021
953 Mạnh thường quân 300,000 VND 01/01/2021
954 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/01/2021
955 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/12/2020
956 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 31/12/2020
957 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/12/2020
958 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/12/2020
959 Dinh Thi Hoa 1,000,000 VND 31/12/2020
960 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/12/2020
961 Dieu Xuan 500,000 VND 31/12/2020
962 Lyly 600,000 VND 30/12/2020
963 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/12/2020
964 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/12/2020
965 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/12/2020
966 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/12/2020
967 Quynh Chi 500,000 VND 28/12/2020
968 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 28/12/2020
969 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 28/12/2020
970 Thai Hoa 1,000,000 VND 28/12/2020
971 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/12/2020
972 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/12/2020
973 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/12/2020
974 TRAN QUOC BAO 1,000,000 VND 26/12/2020
975 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 26/12/2020
976 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2020
977 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/12/2020
978 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2020
979 LAM QUOC HUY 500,000 VND 26/12/2020
980 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2020
981 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 26/12/2020
982 Huyền Tôn Nữ Thúy Mai - BN1189 500,000 VND 25/12/2020
983 Hồ Thị Mỹ Dung - BN1190 500,000 VND 25/12/2020
984 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/12/2020
985 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/12/2020
986 BS TRACE 50,000 VND 25/12/2020
987 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/12/2020
988 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/12/2020
989 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/12/2020
990 Mạnh thường quân 1,600,000 VND 24/12/2020
991 NGO KHANH DUY 500,000 VND 24/12/2020
992 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 24/12/2020
993 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/12/2020
994 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/12/2020
995 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/12/2020
996 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 23/12/2020
997 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/12/2020
998 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/12/2020
999 Co Lien Tien 500,000 VND 23/12/2020
1000 Nguyễn Ngọc lan - BN1188 2,000,000 VND 22/12/2020
1001 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/12/2020
1002 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/12/2020
1003 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/12/2020
1004 Yoyo 500,000 VND 22/12/2020
1005 Mạnh thường quân 150,000 VND 21/12/2020
1006 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/12/2020
1007 Bui cong Huan 200,000 VND 21/12/2020
1008 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/12/2020
1009 Phan Thi Ngoc Bich 500,000 VND 21/12/2020
1010 Thuan ptm 500,000 VND 20/12/2020
1011 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/12/2020
1012 Kim Thi Hong Van 200,000 VND 19/12/2020
1013 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/12/2020
1014 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 18/12/2020
1015 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/12/2020
1016 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/12/2020
1017 Bùi Ngọc Anh 3,000,000 VND 17/12/2020
1018 VO ANH QUANG NGUYEN THI TUY 200,000 VND 16/12/2020
1019 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 16/12/2020
1020 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/12/2020
1021 The Scent Shop 1,000,000 VND 15/12/2020
1022 Vy Tran,0902246096 200,000 VND 15/12/2020
1023 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/12/2020
1024 TRAN NGOC TRUONG DUY 4,000,000 VND 15/12/2020
1025 PHUONG DUNG :500.000 VND, DO THI THUY:100.000VND ,THANH LOAN:100.000 VND 700,000 VND 15/12/2020
1026 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 15/12/2020
1027 QUANG NGOC THU 500,000 VND 15/12/2020
1028 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/12/2020
1029 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/12/2020
1030 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/12/2020
1031 Đỗ Khải Phấn 100,000 VND 15/12/2020
1032 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/12/2020
1033 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 14/12/2020
1034 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/12/2020
1035 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
1036 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
1037 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
1038 Trần Đăng Quang 100,000 VND 13/12/2020
1039 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2020
1040 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2020
1041 Nguyễn Quốc Tú - BN1187 500,000 VND 11/12/2020
1042 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/12/2020
1043 Mạnh thường quân 300,000 VND 11/12/2020
1044 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/12/2020
1045 Dương văn Phước - BN1186 1,000,000 VND 10/12/2020
1046 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
1047 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
1048 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/12/2020
1049 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 10/12/2020
1050 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
1051 Thanh Cường 1,000,000 VND 09/12/2020
1052 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
1053 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 09/12/2020
1054 LE THI THANH THUY 300,000 VND 09/12/2020
1055 NGUYEN THI BICH THANH 5,000,000 VND 09/12/2020
1056 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
1057 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
1058 NGUYEN THI TUYET THANH 2,000,000 VND 09/12/2020
1059 Chị Hội- Cô Giang - BN1185 300,000 VND 08/12/2020
1060 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2020
1061 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/12/2020
1062 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2020
1063 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2020
1064 YPO&YPO Gold Vietnam 2020 1,000 USD 07/12/2020
1065 Dinh Ba Thanh matched donation to YPO 1,000 USD 07/12/2020
1066 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/12/2020
1067 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 07/12/2020
1068 NGUYEN NGOC HANH LOAN 310,000 VND 07/12/2020
1069 LUU THANH THUAN 500,000 VND 07/12/2020
1070 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/12/2020
1071 nguyen van thanh 500,000 VND 07/12/2020
1072 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/12/2020
1073 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/12/2020
1074 Lien Tien q7 500,000 VND 07/12/2020
1075 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/12/2020
1076 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/12/2020
1077 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/12/2020
1078 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/12/2020
1079 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 05/12/2020
1080 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com T12/20 2,000,000 VND 05/12/2020
1081 Nguyễn Minh Thông 50,000 VND 05/12/2020
1082 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 05/12/2020
1083 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/12/2020
1084 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/12/2020
1085 Vc Mai Nguyen, Thanh Duong 500,000 VND 04/12/2020
1086 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/12/2020
1087 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/12/2020
1088 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/12/2020
1089 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/12/2020
1090 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/12/2020
1091 Lâm Nguyễn Phương Thảo 1,000,000 VND 04/12/2020
1092 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1093 NGUYEN THI NAM 300,000 VND 03/12/2020
1094 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/12/2020
1095 Mạnh thường quân 600,000 VND 03/12/2020
1096 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 03/12/2020
1097 Mạnh thường quân 25,000 VND 03/12/2020
1098 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1099 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1100 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/12/2020
1101 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1102 Vũ Thị Kim Loan - BN1181 500,000 VND 02/12/2020
1103 QUACH NHU LONG - QUACH TRIEN KHUON 200,000 VND 02/12/2020
1104 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/12/2020
1105 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/12/2020
1106 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,212 VND 02/12/2020
1107 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/12/2020
1108 THAI THOAI HOA Q11 10,000,000 VND 01/12/2020
1109 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/12/2020
1110 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/12/2020
1111 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/12/2020
1112 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/12/2020
1113 MR OO MAUNG PYAY PHYOLP 10,000,000 VND 30/11/2020
1114 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2020
1115 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 30/11/2020
1116 VO ANH QUANG 100,000 VND 30/11/2020
1117 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/11/2020
1118 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2020
1119 Lam Vy Da 20,000,000 VND 30/11/2020
1120 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/11/2020
1121 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 29/11/2020
1122 Vy Tran 200,000 VND 29/11/2020
1123 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2020
1124 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2020
1125 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2020
1126 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/11/2020
1127 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2020
1128 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 28/11/2020
1129 Lâm Quốc Duy 200,000 VND 27/11/2020
1130 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2020
1131 VY CHI TAO BICH TRAMANH THUY TUNG PHUNGCHI CHAUDUYEN HUYEN HANH LINH QUYNH 1,000,000 VND 27/11/2020
1132 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/11/2020
1133 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2020
1134 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/11/2020
1135 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/11/2020
1136 Mạnh thường quân 107,800 VND 25/11/2020
1137 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/11/2020
1138 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/11/2020
1139 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 25/11/2020
1140 Mạnh thường quân 500,000 VND 25/11/2020
1141 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/11/2020
1142 Sofia Huynh Vo 2,000,000 VND 24/11/2020
1143 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/11/2020
1144 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
1145 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/11/2020
1146 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
1147 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
1148 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/11/2020
1149 Lưu Văn Nhạn và Tô Thị Kim Hồng 10,000,000 VND 23/11/2020
1150 Vũ Thị Kim Loan 500,000 VND 23/11/2020
1151 Khánh An 100,000 VND 23/11/2020
1152 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/11/2020
1153 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/11/2020
1154 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 22/11/2020
1155 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2020
1156 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
1157 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
1158 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
1159 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 19/11/2020
1160 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
1161 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 19/11/2020
1162 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 19/11/2020
1163 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
1164 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
1165 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/11/2020
1166 Tung Mai Lam 300,000 VND 18/11/2020
1167 Lý Thị Ngọc Thanh 500,000 VND 17/11/2020
1168 Bác Dư 1,000,000 VND 16/11/2020
1169 TRAN 200,000 VND 15/11/2020
1170 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
1171 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
1172 Tran thi Kim Hue 500,000 VND 15/11/2020
1173 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
1174 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/11/2020
1175 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/11/2020
1176 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/11/2020
1177 Nguyen Thai Thanh 100,000 VND 13/11/2020
1178 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2020
1179 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/11/2020
1180 NGUYEN THANH CUONG 800,000 VND 13/11/2020
1181 NGUYEN THANH CUONG 900,000 VND 13/11/2020
1182 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2020
1183 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
1184 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/11/2020
1185 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
1186 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
1187 Trinh Minh Quan 500,000 VND 12/11/2020
1188 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 11/11/2020
1189 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/11/2020
1190 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/11/2020
1191 NGUYEN THAI THANH 100,000 VND 10/11/2020
1192 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/11/2020
1193 DUONG THANH DIEN 100,000 VND 10/11/2020
1194 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 10/11/2020
1195 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/11/2020
1196 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/11/2020
1197 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/11/2020
1198 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/11/2020
1199 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/11/2020
1200 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2020
1201 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/11/2020
1202 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/11/2020
1203 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/11/2020
1204 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1205 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/11/2020
1206 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/11/2020
1207 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1208 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1209 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/11/2020
1210 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1211 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
1212 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com T11/20 2,000,000 VND 05/11/2020
1213 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
1214 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/11/2020
1215 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
1216 Chị Hội + Cô Giang 300,000 VND 05/11/2020
1217 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/11/2020
1218 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/11/2020
1219 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/11/2020
1220 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/11/2020
1221 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND 04/11/2020
1222 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 03/11/2020
1223 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
1224 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
1225 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/11/2020
1226 CTY CP TON DONG A 362,000,000 VND 03/11/2020
1227 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
1228 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1229 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1230 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1231 LO DANG MY VAN 200,000 VND 02/11/2020
1232 Mạnh thường quân 400,000 VND 02/11/2020
1233 Tran Cam Tu 500,000 VND 02/11/2020
1234 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1235 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/11/2020
1236 Quang Lệ, Cát Phụng 300,000 VND 02/11/2020
1237 Đoàn Thị Phượng 700,000 VND 02/11/2020
1238 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1239 QUACH NHU LONG 200,000 VND 01/11/2020
1240 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1241 Mạnh thường quân 30,000 VND 01/11/2020
1242 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 01/11/2020
1243 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1244 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1245 Kiều Minh Nhật 50,000 VND 01/11/2020
1246 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
1247 QUACH NHU LONG 200,000 VND 31/10/2020
1248 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
1249 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
1250 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/10/2020
1251 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 30/10/2020
1252 Phan Van Niem 500,000 VND 30/10/2020
1253 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 30/10/2020
1254 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/10/2020
1255 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/10/2020
1256 Mạnh thường quân 3,200,000 VND 29/10/2020
1257 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/10/2020
1258 Cô Diệu Thanh, Mỹ Ngọc, Kim Anh, Thọ Hòa, Tú Anh, Lê Mai, Chị Yên, Phương Dung 24,000,000 VND 29/10/2020
1259 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/10/2020
1260 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 28/10/2020
1261 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/10/2020
1262 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/10/2020
1263 Nguyen Nguyet Lang 1,000,000 VND 27/10/2020
1264 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2020
1265 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2020
1266 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2020
1267 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 26/10/2020
1268 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2020
1269 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/10/2020
1270 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2020
1271 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/10/2020
1272 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2020
1273 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/10/2020
1274 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/10/2020
1275 Lam Thi Yen 300,000 VND 23/10/2020
1276 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
1277 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 22/10/2020
1278 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
1279 TANG LE KIM PHUNG 300,000 VND 22/10/2020
1280 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
1281 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/10/2020
1282 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/10/2020
1283 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/10/2020
1284 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
1285 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
1286 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 20/10/2020
1287 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
1288 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/10/2020
1289 Co Lien Tien 500,000 VND 19/10/2020
1290 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/10/2020
1291 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/10/2020
1292 Thuan ptm 500,000 VND 19/10/2020
1293 Thuan ptm 500,000 VND 19/10/2020
1294 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2020
1295 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2020
1296 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2020
1297 Mạnh thường quân 70,000 VND 17/10/2020
1298 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/10/2020
1299 LA NGOC TUYEN 500,000 VND 16/10/2020
1300 TRAN THI MY TRA 500,000 VND 16/10/2020
1301 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/10/2020
1302 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2020
1303 Nhom Dieu Nguyet 1,000,000 VND 16/10/2020
1304 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/10/2020
1305 TU VAN TIEN 494,500 VND 16/10/2020
1306 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2020
1307 Ngo Thanh Liem 1,000,000 VND 15/10/2020
1308 Gia dinh Minh, Anh, Tuyet, Mai 500,000 VND 15/10/2020
1309 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/10/2020
1310 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/10/2020
1311 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2020
1312 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2020
1313 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/10/2020
1314 BUI THI NGOC BICH 1,000,000 VND 13/10/2020
1315 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/10/2020
1316 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/10/2020
1317 NGUYEN TRONG DAT 500,000 VND 12/10/2020
1318 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/10/2020
1319 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 12/10/2020
1320 NGUYEN THI KHANH TRANG 2,000,000 VND 12/10/2020
1321 DAO THI HONG LINH 300,000 VND 12/10/2020
1322 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/10/2020
1323 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/10/2020
1324 NGUYEN HOANG MINH NGUYET 200,000 VND 11/10/2020
1325 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
1326 PHAM HUYNH HAI NGAN 200,000 VND 11/10/2020
1327 PHAM HUYNH HAI NGAN 100,000 VND 11/10/2020
1328 Van Tuong - GIANG QUOC TAI 1,100,000 VND 11/10/2020
1329 HUYNH VAN TOAN 500,000 VND 11/10/2020
1330 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
1331 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
1332 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/10/2020
1333 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/10/2020
1334 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
1335 TRAN VAN CHAU 5,000,000 VND 09/10/2020
1336 TU MINH 4,000,000 VND 09/10/2020
1337 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 09/10/2020
1338 Mạnh thường quân 40,000 VND 09/10/2020
1339 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
1340 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
1341 Đoàn Thụy Cẩm Tú 300,000 VND 09/10/2020
1342 Gia đình Nguyệt + Lâm 200,000 VND 09/10/2020
1343 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
1344 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
1345 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/10/2020
1346 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
1347 Chị Linh 300,000 VND 08/10/2020
1348 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2020
1349 NGUYEN NGOC HANH LOAN 1,000,000 VND 07/10/2020
1350 Mạnh thường quân 70,000 VND 07/10/2020
1351 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2020
1352 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2020
1353 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/10/2020
1354 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2020
1355 Ninh Tran Nguyen Thu 200,000 VND 07/10/2020
1356 Dao Huynh Thien Thanh 100,000 VND 07/10/2020
1357 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 07/10/2020
1358 Lieu Tan Dat 200,000 VND 07/10/2020
1359 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 06/10/2020
1360 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/10/2020
1361 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2020
1362 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/10/2020
1363 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2020
1364 Ly Truong Thien 50,000 VND 06/10/2020
1365 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/10/2020
1366 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,000,000 VND 05/10/2020
1367 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/10/2020
1368 Gia đình Ông Lương Văn Hai + Bà Cai Thị Thanh 1,000,000 VND 05/10/2020
1369 Bạn xem đài 3,000,000 VND 05/10/2020
1370 Khánh An 100,000 VND 05/10/2020
1371 Bạn xem đài 200,000 VND 05/10/2020
1372 tam an 50,000 VND 04/10/2020
1373 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
1374 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/10/2020
1375 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
1376 minh duc 50,000 VND 04/10/2020
1377 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/10/2020
1378 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
1379 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
1380 Mạnh thường quân 600,000 VND 03/10/2020
1381 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
1382 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
1383 Ngu Tuyet Linh 700,000 VND 03/10/2020
1384 VO HO TRONG VINH 200,000 VND 02/10/2020
1385 TRUONG TUNG KHUONG 200,000 VND 02/10/2020
1386 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
1387 NGUYEN THI PHUONG DUNG, NGUYEN THI THANHLOAN, DO THI THUY 700,000 VND 02/10/2020
1388 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/10/2020
1389 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/10/2020
1390 QUACH NHU LONG 200,000 VND 02/10/2020
1391 CTY CP TON DONG A 271,500,000 VND 02/10/2020
1392 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
1393 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
1394 Duong Hoang Cat Anh 1,000,000 VND 02/10/2020
1395 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 01/10/2020
1396 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/10/2020
1397 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/10/2020
1398 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 01/10/2020
1399 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 01/10/2020
1400 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/10/2020
1401 Mạnh Ân + Xuân Trang 500,000 VND 01/10/2020
1402 Thai Nguyen Kim Ngan 200,000 VND 01/10/2020
1403 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/09/2020
1404 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
1405 Mạnh thường quân 300,000 VND 30/09/2020
1406 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
1407 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
1408 GD Le Ba Thinh 500,000 VND 30/09/2020
1409 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/09/2020
1410 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/09/2020
1411 Hoang Anh 100,000 VND 29/09/2020
1412 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 28/09/2020
1413 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/09/2020
1414 TRAN DON NGHIA - NGUYEN THI KIM LOAN 5,000,000 VND 28/09/2020
1415 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/09/2020
1416 nguyen tuan 50,000 VND 27/09/2020
1417 NGUYEN VAN TUNG 40,000 VND 27/09/2020
1418 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2020
1419 nguyen uyen 50,000 VND 26/09/2020
1420 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2020
1421 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/09/2020
1422 tam an 50,000 VND 25/09/2020
1423 van duc 50,000 VND 25/09/2020
1424 MRS PHAN THI LE TRINH 5,000,000 VND 25/09/2020
1425 NGUYEN THI NGOC DIEP 14,352,500 VND 25/09/2020
1426 le minh duc 100,000 VND 25/09/2020
1427 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/09/2020
1428 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/09/2020
1429 Vũ Thái Bình 500,000 VND 24/09/2020
1430 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/09/2020
1431 LIENNH 300,000 VND 23/09/2020
1432 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 23/09/2020
1433 Đặng Hoàng Anh 200,000 VND 23/09/2020
1434 Ngô Thành Đạt, Thành Nguyên 100,000 VND 23/09/2020
1435 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/09/2020
1436 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2020
1437 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2020
1438 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/09/2020
1439 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 22/09/2020
1440 NGUYEN THI HOANG OANH 4,000,000 VND 21/09/2020
1441 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/09/2020
1442 Lien Tien 500,000 VND 21/09/2020
1443 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/09/2020
1444 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/09/2020
1445 Co Dinh o Go Vap 450,000 VND 20/09/2020
1446 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/09/2020
1447 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/09/2020
1448 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2020
1449 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2020
1450 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/09/2020
1451 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/09/2020
1452 PHAM DANG DAT 100,000 VND 18/09/2020
1453 Mạnh thường quân 120,000 VND 17/09/2020
1454 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 17/09/2020
1455 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 17/09/2020
1456 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/09/2020
1457 Trần Thị Tư 600,000 VND 17/09/2020
1458 Pháp Tâm Thắng, Hoa Minh Hân, Pháp Đạo Hưng, Pháp Quang Hưng 6,000,000 VND 17/09/2020
1459 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2020
1460 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 16/09/2020
1461 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/09/2020
1462 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2020
1463 BE THANH TRUC 1,000,000 VND 16/09/2020
1464 Nguyễn Ngươn Sanh 1,000,000 VND 16/09/2020
1465 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1466 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/09/2020
1467 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/09/2020
1468 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 15/09/2020
1469 NGUYEN THI HANH 1,000,000 VND 15/09/2020
1470 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1471 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1472 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1473 Cô Giang 200,000 VND 15/09/2020
1474 Lam Tieu Binh 500,000 VND 15/09/2020
1475 Lam Tieu Binh 500,000 VND 15/09/2020
1476 Nguyen Minh Tuan 1,000 VND 15/09/2020
1477 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 14/09/2020
1478 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/09/2020
1479 Chị Mai - Vung Tau 1,000,000 VND 14/09/2020
1480 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/09/2020
1481 VO HO TRONG VINH 200,000 VND 14/09/2020
1482 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 14/09/2020
1483 NGUYEN NGOC HANH LOAN 475,236 VND 14/09/2020
1484 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/09/2020
1485 Phật tử chùa Từ Phong 2,000,000 VND 14/09/2020
1486 Phạm Nguyễn Hoàng Tâm 2,500,000 VND 14/09/2020
1487 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 14/09/2020
1488 Pham Thanh Tung 1,000 VND 14/09/2020
1489 Phan Thanh Hùng 20,000 VND 14/09/2020
1490 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/09/2020
1491 Mạnh thường quân 300,000 VND 13/09/2020
1492 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/09/2020
1493 N.T.PHUONG DUNG: 500.000D, N.T.T LOAN: 100.000D, DO THI THUY:100.000 D 700,000 VND 12/09/2020
1494 Lâm Khương Ngưu 1,000,000 VND 11/09/2020
1495 Gđ Bà Phạm Thị Kim Anh 500,000 VND 11/09/2020
1496 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/09/2020
1497 VU THI YEN 200,000 VND 11/09/2020
1498 Nguyen Thi Thanh Nhan 100,000 VND 11/09/2020
1499 JANAQUA FUND 2,000,000 VND 10/09/2020
1500 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/09/2020
1501 Huynh My Luan 500,000 VND 10/09/2020
1502 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,000 VND 10/09/2020
1503 Tran Pham Truc Lam 200,000 VND 10/09/2020
1504 Nguyễn Văn Hải 1,000,000 VND 09/09/2020
1505 Hứa Thị Hen 1,000,000 VND 09/09/2020
1506 Trần Thị kim Nga + Hứa Thị Thanh Vân 3,000,000 VND 09/09/2020
1507 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/09/2020
1508 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/09/2020
1509 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/09/2020
1510 Ly Trong Thien 1,000 VND 09/09/2020
1511 Phan H Tan Thinh 1,000,000 VND 08/09/2020
1512 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/09/2020
1513 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/09/2020
1514 NGUYEN HA BAO QUYEN 600,000 VND 08/09/2020
1515 LE THI MINH CHAU 1,000,000 VND 08/09/2020
1516 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/09/2020
1517 Mạnh thường quân 700,000 VND 08/09/2020
1518 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 08/09/2020
1519 Cô Dương Tuyết Mai 3,000,000 VND 07/09/2020
1520 NGO KHANH DUY 500,000 VND 07/09/2020
1521 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/09/2020
1522 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 07/09/2020
1523 VU THI KHANH NGOC 200,000 VND 07/09/2020
1524 Mạnh thường quân 400,000 VND 07/09/2020
1525 TRAN NGOC THU 500,000 VND 07/09/2020
1526 MINH NGOC 100,000 VND 07/09/2020
1527 Le Thị Hoa 1,000,000 VND 07/09/2020
1528 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 07/09/2020
1529 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/09/2020
1530 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/09/2020
1531 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 05/09/2020
1532 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/09/2020
1533 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/09/2020
1534 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 05/09/2020
1535 Nguyễn Châu Đăng Khôi 200,000 VND 04/09/2020
1536 Nguyễn Thị Hồng 300,000 VND 04/09/2020
1537 Châu Thị Thịnh 400,000 VND 04/09/2020
1538 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/09/2020
1539 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/09/2020
1540 NGUYEN PHUC VI 800,000 VND 04/09/2020
1541 Mạnh thường quân 125,000 VND 04/09/2020
1542 GĐ Chú Hoàng 200,000 VND 03/09/2020
1543 Anh Chinh 1,000,000 VND 03/09/2020
1544 Anh Đỗ Văn Hiếu 1,000,000 VND 03/09/2020
1545 Nhóm từ thiện Hoa Sen 5,000,000 VND 03/09/2020
1546 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 03/09/2020
1547 NGUYEN QUANG TRUONG 5,000,000 VND 03/09/2020
1548 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/09/2020
1549 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 03/09/2020
1550 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/09/2020
1551 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 02/09/2020
1552 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/09/2020
1553 Mạnh thường quân 20,000 VND 02/09/2020
1554 Mạnh thường quân 180,000 VND 02/09/2020
1555 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/09/2020
1556 Mạnh thường quân 1,400,000 VND 02/09/2020
1557 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/09/2020
1558 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 02/09/2020
1559 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/09/2020
1560 Hua Hoa Xuan 1,000,000 VND 02/09/2020
1561 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 02/09/2020
1562 Tim + Hanna (Australia) 2,000,000 VND 01/09/2020
1563 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/09/2020
1564 THAI THOAI HOA 10,000,000 VND 01/09/2020
1565 Song Zhong Wei 1,000,000 VND 01/09/2020
1566 Nguyen Thi Bach Yen gop quy 1tr2 Nguyen Yen Nhi gop quy 5tr 6,200,000 VND 01/09/2020
1567 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/09/2020
1568 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/09/2020
1569 Nguyễn Anh Huy 1,000 VND 01/09/2020
1570 Đinh Thị Lệ Thương & Anh Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND 31/08/2020
1571 Nguyễn Thị Hân 500,000 VND 31/08/2020
1572 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
1573 PHAN HUE MAN PHUONG NGOC LINH 200,000 VND 31/08/2020
1574 PHAN HUE MAN PHAN LAM SON 200,000 VND 31/08/2020
1575 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
1576 LE THI NAM PHUONG 2,000,000 VND 31/08/2020
1577 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
1578 LE CONG BANG 50,000 VND 30/08/2020
1579 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/08/2020
1580 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 30/08/2020
1581 Chương Ái Hân 1,000,000 VND 28/08/2020
1582 Chị Huỳnh Lạc 2,000,000 VND 28/08/2020
1583 Ông Chung Nguyên 2,000,000 VND 28/08/2020
1584 Bà Quế Khai 2,000,000 VND 28/08/2020
1585 Bảo Ngọc 2,000,000 VND 28/08/2020
1586 Nhựt Hòa 2,000,000 VND 28/08/2020
1587 Trần Tuyết Mai 200,000 VND 28/08/2020
1588 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 28/08/2020
1589 PHAM CUNG NGOC 200,000 VND 28/08/2020
1590 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 28/08/2020
1591 NGUYEN LE VY 200,000 VND 28/08/2020
1592 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/08/2020
1593 Huynh Thi Tuyet Thu 92,000 VND 28/08/2020
1594 NGUYEN THI PHUONG TRAM 7,000,000 VND 27/08/2020
1595 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/08/2020
1596 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 27/08/2020
1597 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 27/08/2020
1598 Cô Trần Thị Lệ Khanh 2,000,000 VND 26/08/2020
1599 Thùy Trang 500,000 VND 26/08/2020
1600 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 26/08/2020
1601 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
1602 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
1603 VU THI THUY TRANG 500,000 VND 26/08/2020
1604 Mạnh thường quân 300,000 VND 26/08/2020
1605 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
1606 Le Viet Hai 20,000 VND 26/08/2020
1607 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 25/08/2020
1608 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/08/2020
1609 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 25/08/2020
1610 NGUYEN THI THANH HUNG 2,000,000 VND 25/08/2020
1611 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2020
1612 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2020
1613 Tran 200,000 VND 25/08/2020
1614 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 25/08/2020
1615 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 24/08/2020
1616 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 24/08/2020
1617 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/08/2020
1618 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 24/08/2020
1619 LE THI CUC 100,000 VND 23/08/2020
1620 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/08/2020
1621 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/08/2020
1622 Vu Thi Quynh Loan 150,000 VND 23/08/2020
1623 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2020
1624 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2020
1625 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2020
1626 Nguyen Quynh Anh 200,000 VND 21/08/2020
1627 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2020
1628 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 21/08/2020
1629 Le Nguyen Hoang Thy 100,000 VND 21/08/2020
1630 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 20/08/2020
1631 NGUYEN THI THOI 300,000 VND 20/08/2020
1632 Vũ Thị Thái Bình 1,000,000 VND 20/08/2020
1633 Nguyễn Thị Kim Tuyến 2,002 VND 20/08/2020
1634 Le Minh Hoang 10,000 VND 20/08/2020
1635 Co Tran Thi Dinh 500,000 VND 19/08/2020
1636 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 19/08/2020
1637 HOANG THI NGOC LOAN 500,000 VND 19/08/2020
1638 DINH THI LE TRINH 500,000 VND 19/08/2020
1639 DINH THI LE HANG 500,000 VND 19/08/2020
1640 LE DUNG NHI 500,000 VND 19/08/2020
1641 DINH LE TRANG 500,000 VND 19/08/2020
1642 MAI KIM OANH 500,000 VND 19/08/2020
1643 DINH LE DUNG 500,000 VND 19/08/2020
1644 DINH LE CUONG 500,000 VND 19/08/2020
1645 NGUYEN HOANG THIEN LOC 500,000 VND 19/08/2020
1646 DINH THI THU HA 500,000 VND 19/08/2020
1647 VU HAO NHIEN 500,000 VND 19/08/2020
1648 VU HOAI NGUYEN 500,000 VND 19/08/2020
1649 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 19/08/2020
1650 NTP.DUNG 400.000D,N.HOANG HUNG:100.000D,NTT.LOAN:100.000D, DT.THUY:100.000D 700,000 VND 19/08/2020
1651 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 19/08/2020
1652 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/08/2020
1653 Co Lien Tien 500,000 VND 19/08/2020
1654 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/08/2020
1655 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/08/2020
1656 Cô Loan 1,000,000 VND 19/08/2020
1657 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/08/2020
1658 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/08/2020
1659 Cô Nguyễn Thị Láng 2,000,000 VND 18/08/2020
1660 Ông Phạm Văn Hiền 3,000,000 VND 18/08/2020
1661 Ông Mai Văn Tám 1,500,000 VND 18/08/2020
1662 Nguyễn Thị Kim Cúc 1,000,000 VND 18/08/2020
1663 Nguyen Thi Hoang Anh 1,000,000 VND 18/08/2020
1664 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 17/08/2020
1665 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/08/2020
1666 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/08/2020
1667 Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 17/08/2020
1668 Bá Tánh 2,000,000 VND 17/08/2020
1669 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/08/2020
1670 TRAN HOAN THAI 1,000,000 VND 16/08/2020
1671 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2020
1672 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2020
1673 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2020
1674 Chú Nguyễn Việt Hà 2,000,000 VND 15/08/2020
1675 Xuân Vũ Đan Thư 3,000,000 VND 15/08/2020
1676 Khánh An 200,000 VND 15/08/2020
1677 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/08/2020
1678 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/08/2020
1679 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/08/2020
1680 Tran Thien Anh 100,000 VND 15/08/2020
1681 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/08/2020
1682 Thai Cam Thuy 200,000 VND 15/08/2020
1683 Tập thể lớp 8P (2019-2020) Trường Trần Văn Ơn Q1 2,500,000 VND 14/08/2020
1684 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/08/2020
1685 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/08/2020
1686 TRAN THI KIM SINH 500,000 VND 14/08/2020
1687 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 14/08/2020
1688 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 14/08/2020
1689 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/08/2020
1690 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 14/08/2020
1691 Co Dieu Minh 1,500,000 VND 13/08/2020
1692 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/08/2020
1693 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/08/2020
1694 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/08/2020
1695 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/08/2020
1696 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/08/2020
1697 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2020
1698 DUONG THANH DIEN 100,000 VND 11/08/2020
1699 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/08/2020
1700 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/08/2020
1701 PHAN THI TUYET 500,000 VND 10/08/2020
1702 TRAN NGOC HUY 5,000,000 VND 10/08/2020
1703 TRAN THI LAI 1,000,000 VND 10/08/2020
1704 DANG NGHIEP SIEU 500,000 VND 10/08/2020
1705 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/08/2020
1706 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/08/2020
1707 Mạnh thường quân 400,000 VND 09/08/2020
1708 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 08/08/2020
1709 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2020
1710 Bảo Hân 1,000,000 VND 07/08/2020
1711 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 07/08/2020
1712 TRAN THI NGOC PHUONG 200,000 VND 07/08/2020
1713 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/08/2020
1714 Cô Giang 200,000 VND 06/08/2020
1715 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 06/08/2020
1716 HAO TRINH 2,000,000 VND 06/08/2020
1717 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/08/2020
1718 GIP THI KIM DUNG 300,000 VND 06/08/2020
1719 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/08/2020
1720 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/08/2020
1721 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/08/2020
1722 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 05/08/2020
1723 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/08/2020
1724 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/08/2020
1725 Mạnh thường quân 650,000 VND 05/08/2020
1726 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/08/2020
1727 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 04/08/2020
1728 2 Chau Le ba Thuc Le Tuong Vien 400,000 VND 04/08/2020
1729 DANG THANH NAM-DANG MINH LOC 2,000,000 VND 04/08/2020
1730 LY QUOC DUNG . DAO TRANG . LY THIEU HUYEN . LY THIEU VAN 600,000 VND 04/08/2020
1731 Nguyen Thi NgocThy 1,000,000 VND 04/08/2020
1732 NGUYEN THI NGOC LAN 1,000,000 VND 04/08/2020
1733 Han Nguyen 100,000 VND 04/08/2020
1734 Nguyen Huynh Thao Nguyen 200,000 VND 04/08/2020
1735 NGUYEN THI THANH VAN 2,000,000 VND 03/08/2020
1736 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 03/08/2020
1737 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/08/2020
1738 CTY CP TON DONG A 271,500,000 VND 03/08/2020
1739 Nguyễn Anh Huy 10,000 VND 03/08/2020
1740 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 03/08/2020
1741 NGUYEN NGOC QUYNH LY 100,000 VND 02/08/2020
1742 Tran Huu Tri va Phan Huynh Tan Thinh 1,000,000 VND 02/08/2020
1743 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 02/08/2020
1744 Ngo tan tai 2,000,000 VND 02/08/2020
1745 Duy Khương 300,000 VND 02/08/2020
1746 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 01/08/2020
1747 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/08/2020
1748 Hạnh Trần, Thông Phan 2,000,000 VND 31/07/2020
1749 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
1750 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 31/07/2020
1751 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
1752 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/07/2020
1753 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/07/2020
1754 Mạnh Thường Quân 523,700 VND 29/07/2020
1755 Chú Nguyễn Chánh Huy 7,000,000 VND 28/07/2020
1756 LE THI NGOC MAI 2,000,000 VND 28/07/2020
1757 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/07/2020
1758 TRINH ANH KHOA 150,000 VND 27/07/2020
1759 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 27/07/2020
1760 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/07/2020
1761 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2020
1762 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/07/2020
1763 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 500,000 VND 24/07/2020
1764 Cô Phạm Thị Lý 2,000,000 VND 24/07/2020
1765 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
1766 Chau Le Tuong Van 200,000 VND 24/07/2020
1767 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
1768 Hoàng Anh 200,000 VND 24/07/2020
1769 Duy Khương 300,000 VND 24/07/2020
1770 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/07/2020
1771 Mạnh thường quân 150,000 VND 23/07/2020
1772 NINH THI TUYET MAI 300,000,000 VND 23/07/2020
1773 GĐ Ông Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 22/07/2020
1774 Cô Nguyễn Ngọc Cúc 500,000 VND 22/07/2020
1775 Anh Diệp Huỳnh Quốc Huy 500,000 VND 22/07/2020
1776 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 80,000 VND 22/07/2020
1777 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
1778 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
1779 Cô Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND 21/07/2020
1780 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 21/07/2020
1781 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
1782 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 21/07/2020
1783 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
1784 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 21/07/2020
1785 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 21/07/2020
1786 Le Thi Hoa 1,000,000 VND 21/07/2020
1787 Như Quỳnh 100,000 VND 21/07/2020
1788 Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND 20/07/2020
1789 NGUYEN NGOC HANH LOAN 460,070 VND 20/07/2020
1790 Bui Thi Lan Anh 300,000 VND 20/07/2020
1791 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/07/2020
1792 Tran Thien Anh 100,000 VND 20/07/2020
1793 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 19/07/2020
1794 Bui Thi Thanh Nga 400,000 VND 19/07/2020
1795 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 19/07/2020
1796 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/07/2020
1797 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/07/2020
1798 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 18/07/2020
1799 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/07/2020
1800 Phật tử chùa Từ Phong 3,000,000 VND 17/07/2020
1801 gia dinh phat tu Dieu Ai 3,000,000 VND 17/07/2020
1802 JOO WOONG SIK 10,000 USD 17/07/2020
1803 JOO KYUNG SOOK 10,000 USD 17/07/2020
1804 Cô Nguyễn Thị Láng 1,000,000 VND 16/07/2020
1805 Chú Phạm Văn Hiền 1,000,000 VND 16/07/2020
1806 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/07/2020
1807 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 16/07/2020
1808 Tran Thi Ngoc Yen 1,000,000 VND 15/07/2020
1809 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/07/2020
1810 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/07/2020
1811 Bac Niem bac Thu va anh Tan Thinh 1,000,000 VND 15/07/2020
1812 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/07/2020
1813 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 14/07/2020
1814 Mạnh thường quân 107,800 VND 13/07/2020
1815 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 13/07/2020
1816 NGUYEN NGOC PHUONG THUAN LONG 1,000,000 VND 13/07/2020
1817 NGUYEN BACH TRANG NOP TIEN UNG HO CHO QUY NAMPHUONG 2,000,000 VND 13/07/2020
1818 DANG THUY AN 200,000 VND 13/07/2020
1819 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/07/2020
1820 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 12/07/2020
1821 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 12/07/2020
1822 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/07/2020
1823 Pham Duy Khuong 300,000 VND 12/07/2020
1824 Nguyen Thi Kim Tuyen 20,000 VND 12/07/2020
1825 Gd Nhan Thuy 500,000 VND 11/07/2020
1826 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/07/2020
1827 Mạnh thường quân 500,000 VND 10/07/2020
1828 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/07/2020
1829 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/07/2020
1830 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 09/07/2020
1831 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/07/2020
1832 TRAN THI 200,000 VND 09/07/2020
1833 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/07/2020
1834 GĐ Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND 09/07/2020
1835 Nguyễn Lê Đại Nhân 1,000,000 VND 09/07/2020
1836 Chị Phạm Thị Hồng Thắm 3,000,000 VND 09/07/2020
1837 Đoàn Thị Lệ Chi 500,000 VND 09/07/2020
1838 Nguyễn Thị Hồng 500,000 VND 09/07/2020
1839 Mạnh thường quân 600,000 VND 08/07/2020
1840 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2020
1841 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/07/2020
1842 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/07/2020
1843 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 08/07/2020
1844 Các Phật Tử 4,000,000 VND 08/07/2020
1845 QUACH NHU LONG 200,000 VND 07/07/2020
1846 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500.000D, NGUYEN HOANG HUNG: 100.000D, DO THI THUY: 100.000D 700,000 VND 07/07/2020
1847 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2020
1848 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/07/2020
1849 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 07/07/2020
1850 Cô Giang 200,000 VND 07/07/2020
1851 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/07/2020
1852 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 06/07/2020
1853 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
1854 Mạnh thường quân 400,000 VND 06/07/2020
1855 phuong nguyen 100,000 VND 06/07/2020
1856 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
1857 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 06/07/2020
1858 Nguyen Vu Dieu Hong 100,000 VND 05/07/2020
1859 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 05/07/2020
1860 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/07/2020
1861 Tran thi kim Hue 600,000 VND 04/07/2020
1862 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 04/07/2020
1863 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
1864 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 04/07/2020
1865 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
1866 Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Dũng 700,000 VND 03/07/2020
1867 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 03/07/2020
1868 TRAN QUANG DAI 15,000,000 VND 03/07/2020
1869 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 03/07/2020
1870 Nguyễn Hồng Quân, Đoàn Thị Thanh Thảo 8,000,000 VND 02/07/2020
1871 Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Thanh Vân 2,000,000 VND 02/07/2020
1872 Đoàn Thị Phú, Tuấn, Thương, Harry 2,000,000 VND 02/07/2020
1873 LE THI MAI TRINH 200,000 VND 02/07/2020
1874 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 01/07/2020
1875 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 01/07/2020
1876 Pham Thanh Tung 100,000 VND 01/07/2020
1877 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 01/07/2020
1878 LY VAN VU 1,000,000 VND 01/07/2020
1879 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
1880 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/07/2020
1881 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
1882 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 01/07/2020
1883 GĐ Ông Vũ Văn Nguyên, Bà Vũ Thị Mỹ Phượng 5,000,000 VND 30/06/2020
1884 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 30/06/2020
1885 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 30/06/2020
1886 HO THI LUC 1,000,000 VND 30/06/2020
1887 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
1888 Dinh Dinh Ngu 2,000,000 VND 30/06/2020
1889 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/06/2020
1890 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
1891 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/06/2020
1892 Cô Nguyễn Thị Hằng 200,000 VND 29/06/2020
1893 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 29/06/2020
1894 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 29/06/2020
1895 HOA PHUONG 1,000,000 VND 29/06/2020
1896 Cô Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 29/06/2020
1897 Huỳnh Quang Minh 500,000 VND 29/06/2020
1898 Chị Lương Thị Thẩm 10,000,000 VND 29/06/2020
1899 Đinh Thị Nam Phương 70,000,000 VND 29/06/2020
1900 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2020
1901 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 28/06/2020
1902 LE THI TUONG VI 200,000 VND 27/06/2020
1903 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2020
1904 NGUYEN THI THUY 100,000 VND 27/06/2020
1905 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND 26/06/2020
1906 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/06/2020
1907 Tran Minh Thao Vy 2,000,000 VND 25/06/2020
1908 Bà Võ Thị Hạnh 2,100,000 VND 24/06/2020
1909 Cô Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND 24/06/2020
1910 Bà Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 24/06/2020
1911 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 24/06/2020
1912 GD Y , TAM, DAN 17,000,000 VND 24/06/2020
1913 NGUYEN THI HOANG YEN 3,000,000 VND 24/06/2020
1914 NGUYEN THI HUONG DONG 1,000,000 VND 24/06/2020
1915 Pham Duy Khuong 200,000 VND 24/06/2020
1916 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2020
1917 NGUYEN THI PHUONG DUNG VA NGUYEN HOANG HUNG 600,000 VND 23/06/2020
1918 CO DUNG 20,000,000 VND 23/06/2020
1919 Nguyễn Minh Thủy 500,000 VND 23/06/2020
1920 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
1921 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
1922 Nguyen Quang Phuc 100,000 VND 21/06/2020
1923 Phan Huu Vinh 100,000 VND 21/06/2020
1924 Truong Thi Tuyet Hanh 2,000,000 VND 21/06/2020
1925 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
1926 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/06/2020
1927 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/06/2020
1928 Mạnh thường quân 500,000 VND 21/06/2020
1929 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
1930 Pham Thi Nguyen 400,000 VND 20/06/2020
1931 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
1932 VO LE THIEN PHAT 200,000 VND 20/06/2020
1933 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
1934 Cô Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND 19/06/2020
1935 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 19/06/2020
1936 DINH THI NGOC BICH 500,000 VND 19/06/2020
1937 BILLY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
1938 GARYS PETER WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
1939 DO THI NGOC DUNG 500,000 VND 19/06/2020
1940 TOMMY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
1941 HARRY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
1942 Hoang Anh 200,000 VND 18/06/2020
1943 Cô Bích Khuê 500,000 VND 18/06/2020
1944 PHAM HOANG TRUNG HIEU 500,000 VND 18/06/2020
1945 Gia dinh A Minh q3 cmt8 p11 600,000 VND 18/06/2020
1946 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 18/06/2020
1947 PHAM VAN PHUNG 2,000,000 VND 18/06/2020
1948 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 18/06/2020
1949 Pham Duy Khuong 200,000 VND 17/06/2020
1950 Nguyen Hoang Tu Anh 200,000 VND 17/06/2020
1951 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 1,800,000 VND 17/06/2020
1952 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 200,000 VND 17/06/2020
1953 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/06/2020
1954 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 17/06/2020
1955 Le Thanh Phong 50,000 VND 16/06/2020
1956 Cô Ngô Phương Toàn 2,000,000 VND 16/06/2020
1957 Ông Đỗ Văn Khánh 200,000 VND 16/06/2020
1958 Bà Nguyễn Thị Tý 200,000 VND 16/06/2020
1959 Bà Đỗ Thị Kim Thanh 200,000 VND 16/06/2020
1960 Ông Nguyễn Tiến Cường 200,000 VND 16/06/2020
1961 Anh Nguyễn Đỗ Đình Tân 200,000 VND 16/06/2020
1962 Anh Nguyễn Đỗ Đình Huy 200,000 VND 16/06/2020
1963 Anh Nguyễn Ngọc Đức 200,000 VND 16/06/2020
1964 Cô Thi Thị Bích Thuận 1,000,000 VND 16/06/2020
1965 Cô Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND 16/06/2020
1966 NGUYEN THI MY NGOC LE DUNG 600,000 VND 16/06/2020
1967 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 16/06/2020
1968 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 15/06/2020
1969 QUAN GIA LOIKIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
1970 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
1971 VU THUY HOA 2,016,500 VND 15/06/2020
1972 TRAN THUY VY 100,000 VND 15/06/2020
1973 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 14/06/2020
1974 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 14/06/2020
1975 Kiều Minh Nhật 3,000 VND 13/06/2020
1976 Pham Duy Khuong 100,000 VND 13/06/2020
1977 Ly Kim Bao 500,000 VND 13/06/2020
1978 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 13/06/2020
1979 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 12/06/2020
1980 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 12/06/2020
1981 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/06/2020
1982 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/06/2020
1983 Cô Trương Thi Hai 200,000 VND 12/06/2020
1984 Nguyễn Thi Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 12/06/2020
1985 AO VAN NHAN: 1TR.AO THI THUY HUONG: 1TR. AOHOAN VAN: 1TR 3,000,000 VND 11/06/2020
1986 Mạnh thường quân 210,000 VND 11/06/2020
1987 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
1988 NGUYEN THI THANH BINH 75,253,700 VND 11/06/2020
1989 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
1990 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/06/2020
1991 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/06/2020
1992 Nguyen Thi Muon ( My Tho) 100,000 VND 10/06/2020
1993 Pham Duy Khuong 200,000 VND 10/06/2020
1994 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 10/06/2020
1995 NGUYEN VIET TRUONG HUYNH THI BICH THUAN 600,000 VND 09/06/2020
1996 DAO THI NHU KIEU 500,000 VND 09/06/2020
1997 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/06/2020
1998 Vo Ngoc Khanh An 2,000,000 VND 09/06/2020
1999 Cô Giang 200,000 VND 09/06/2020
2000 Trương Thị Tuyết Hạnh 1,000,000 VND 09/06/2020
2001 Lý Khải Uyên 1,000,000 VND 09/06/2020
2002 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 08/06/2020
2003 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 08/06/2020
2004 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 08/06/2020
2005 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/06/2020
2006 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/06/2020
2007 GĐ Phạm Hoàng Nam 200,000 VND 08/06/2020
2008 Cô Nguyễn Thị Nam Hương (Cali Mỹ) 5,000,000 VND 08/06/2020
2009 Cô Nguyễn Thị Ty (Cali Mỹ) 1,000,000 VND 08/06/2020
2010 TRAN THI 500,000 VND 07/06/2020
2011 Bùi Thị Thanh Nga 200,000 VND 07/06/2020
2012 Nguyễn Thi Trúc T Phương 10,000 VND 07/06/2020
2013 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 06/06/2020
2014 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 05/06/2020
2015 Huynh Ha - hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/06/2020
2016 Huynh Thi Sen 1,000,000 VND 05/06/2020
2017 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
2018 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
2019 tan 200,000 VND 05/06/2020
2020 Vũ Thi Kim Loan 1,000,000 VND 05/06/2020
2021 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
2022 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
2023 Ly Truong Thien 50,000 VND 05/06/2020
2024 HUYNH THI MINH TRANG 1,000,000 VND 04/06/2020
2025 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/06/2020
2026 Nhung 3,000,000 VND 04/06/2020
2027 Bui son 200,000 VND 04/06/2020
2028 THAI THOAI HOA 7,700,000 VND 03/06/2020
2029 Mạnh thường quân 250,000 VND 03/06/2020
2030 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 03/06/2020
2031 Cô Nguyễn Hằng Mai Khanh 500,000 VND 03/06/2020
2032 Little 200,000 VND 02/06/2020
2033 DAO THI HONG LINH 2,000,000 VND 01/06/2020
2034 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 01/06/2020
2035 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
2036 TRAN NGOC THU 500,000 VND 01/06/2020
2037 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
2038 Tran minh duc 1,000,000 VND 01/06/2020
2039 Cô Út Bảnh (Tây Ninh) 5,000,000 VND 01/06/2020
2040 Đào Hà Liên Thúy 100,000 VND 31/05/2020
2041 Vo Quoc Hong Chinh 200,000 VND 31/05/2020
2042 Mạnh thường quân 400,000 VND 31/05/2020
2043 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/05/2020
2044 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 31/05/2020
2045 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/05/2020
2046 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 30/05/2020
2047 Than Thanh Hung 20,000 VND 30/05/2020
2048 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 30/05/2020
2049 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/05/2020
2050 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 29/05/2020
2051 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 29/05/2020
2052 Kim Thanh Ý 2,000,000 VND 29/05/2020
2053 Hang Tran 250,000 VND 28/05/2020
2054 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 28/05/2020
2055 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 28/05/2020
2056 Lạc Văn Cường 5,000,000 VND 28/05/2020
2057 Diệu Liên, Diệu Phương 2,000,000 VND 28/05/2020
2058 Phan Huu Vinh 400,000 VND 27/05/2020
2059 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 27/05/2020
2060 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 27/05/2020
2061 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 27/05/2020
2062 Nhóm chị Diệu Định ( Lan) 3,000,000 VND 27/05/2020
2063 Hoàng Khải 100,000 VND 27/05/2020
2064 Cô Lâm Lệ Kiều 2,000,000 VND 27/05/2020
2065 Nguyễn Đắc Duy Anh 1,000,000 VND 27/05/2020
2066 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 27/05/2020
2067 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 27/05/2020
2068 Đỗ Bùi Đức Lộc 100,000 VND 26/05/2020
2069 NGO KHANH DUY 200,000 VND 26/05/2020
2070 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 26/05/2020
2071 Hoàng Anh 200,000 VND 25/05/2020
2072 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/05/2020
2073 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 25/05/2020
2074 MS PHAM THI THUY TIEN, CO PHAM THI BA 100,000 VND 25/05/2020
2075 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 25/05/2020
2076 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 25/05/2020
2077 Van Thi Mong Binh 100,000 VND 24/05/2020
2078 Quynh 100,000 VND 24/05/2020
2079 DONG CONG PHUC AN 2,000,000 VND 24/05/2020
2080 Tran Thanh Thao Loan(My Tho, Tien Giang) 200,000 VND 24/05/2020
2081 DO THI HONG LIEN 200,000 VND 24/05/2020
2082 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 24/05/2020
2083 DAO THANH THU 200,000 VND 24/05/2020
2084 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 24/05/2020
2085 Mạnh Thường Quân 20,000 VND 24/05/2020
2086 Le Thi Hong Nhung 200,000 VND 23/05/2020
2087 NGUYEN THI HIEN 500,000 VND 23/05/2020
2088 BA LUU HUE HUONG 1,000,000 VND 23/05/2020
2089 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500,000 VND 23/05/2020
2090 Le Vo Cao Huy 500,000 VND 23/05/2020
2091 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 22/05/2020
2092 Mac Tu Anh 500,000 VND 22/05/2020
2093 Phan Huu Vinh 500,000 VND 22/05/2020
2094 Tran Thanh Thao Loan 100,000 VND 22/05/2020
2095 HUYNH ANH BE 199,945,000 VND 21/05/2020
2096 BUI THI BICH THUY 1,000,000 VND 21/05/2020
2097 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 21/05/2020
2098 Chị Cao Thị Cúc 500,000 VND 21/05/2020
2099 Bà Trương Kim Hy, Nguyễn Thị Thăng 500,000 VND 21/05/2020
2100 Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Mai 500,000 VND 21/05/2020
2101 Chuyen tien 2,000,000 VND 20/05/2020
2102 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/05/2020
2103 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 20/05/2020
2104 MY LINH 500,000 VND 20/05/2020
2105 Vũ Đức Cường 500,000 VND 20/05/2020
2106 Nguyễn Anh Phát 3,000,000 VND 20/05/2020
2107 TRAN VAN AN GUYEN THI ANH 500,000 VND 19/05/2020
2108 NGUYEN GIA TRUYEN 500,000 VND 19/05/2020
2109 Tan 400,000 VND 19/05/2020
2110 Manh thuong quan 100,000 VND 18/05/2020
2111 Co Lien Tien 500,000 VND 18/05/2020
2112 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 18/05/2020
2113 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 18/05/2020
2114 Khanh vy 300,000 VND 17/05/2020
2115 Pham Thanh Khoa 5,000,000 VND 17/05/2020
2116 Le Nguyen Hoang Thy 50,000 VND 17/05/2020
2117 Tan 300,000 VND 16/05/2020
2118 Nguyen Thanh Phat 300,000 VND 16/05/2020
2119 Nguyen Quang Duc 1,000,000 VND 16/05/2020
2120 Phan Huu Vinh 450,000 VND 15/05/2020
2121 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/05/2020
2122 Cô Diệu Phước 500,000 VND 15/05/2020
2123 Cô Mỹ Hạnh 500,000 VND 15/05/2020
2124 Cô Bảo Liên 500,000 VND 15/05/2020
2125 Cô Vui 200,000 VND 15/05/2020
2126 Cô Đinh Thu Hà 300,000 VND 15/05/2020
2127 Mạnh thường quân 400,000 VND 14/05/2020
2128 Huynh Pham Thai Nguyen 4,000,000 VND 14/05/2020
2129 Huỳnh Văn Thanh 2,000,000 VND 14/05/2020
2130 Nhóm bạn ( Phú,Tâm Thúy,Hoa Minh,Linh,Pháp Quang Huy, Tâm Thắng, Pháp Đạo Hưng) 5,000,000 VND 14/05/2020
2131 LE THI DAN 400,000 VND 13/05/2020
2132 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 13/05/2020
2133 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/05/2020
2134 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/05/2020
2135 Dưa Gang 200,000 VND 13/05/2020
2136 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/05/2020
2137 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2020
2138 NGUYEN KIM NGAN 200,000 VND 12/05/2020
2139 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/05/2020
2140 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 12/05/2020
2141 Bùi Thị Hồng Nga 1,000,000 VND 12/05/2020
2142 NGUYEN THI HUONG TRAM 100,000 VND 11/05/2020
2143 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 11/05/2020
2144 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 11/05/2020
2145 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2020
2146 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/05/2020
2147 Ly Khai Thanh 100,000 VND 10/05/2020
2148 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 10/05/2020
2149 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/05/2020
2150 BANH DUY HIEN MY 100,000 VND 08/05/2020
2151 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2020
2152 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/05/2020
2153 Pham Duy Khuong 200,000 VND 08/05/2020
2154 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 07/05/2020
2155 Đội 8 Team Building Datviet VAC 5,000,000 VND 07/05/2020
2156 AO VAN HOA 1,000,000 VND 06/05/2020
2157 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2020
2158 Huỳnh Long Thuỷ 10,000,000 VND 06/05/2020
2159 TRAN THI N 200,000 VND 06/05/2020
2160 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2020
2161 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 06/05/2020
2162 Mạnh Thường Quân 5,000,000 VND 06/05/2020
2163 Phạm Lê Hiếu 10,000,000 VND 06/05/2020
2164 Trần Thị Thanh Thùy 500,000 VND 06/05/2020
2165 DO VAN NHUT 2,000,000 VND 05/05/2020
2166 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/05/2020
2167 Như Quỳnh 100,000 VND 05/05/2020
2168 Gia đình Bé Phạm Hoàng Minh 500,000 VND 05/05/2020
2169 Lê Thị Hiền 500,000 VND 05/05/2020
2170 Cô Giang 200,000 VND 05/05/2020
2171 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 600,000 VND 04/05/2020
2172 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 04/05/2020
2173 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 04/05/2020
2174 GIANG THOAI LANG 500,000 VND 04/05/2020
2175 Bui Thi Lan Anh 200,000 VND 04/05/2020
2176 Bui Thi Vu 200,000 VND 04/05/2020
2177 THUY VA DIEM 400,000 VND 04/05/2020
2178 Trần Thị Thu 1,000,000 VND 04/05/2020
2179 Cô Hiền 500,000 VND 04/05/2020
2180 Lương Phước An, Lương Ái Bình 200,000 VND 04/05/2020
2181 Các phật tử Q6 500,000 VND 04/05/2020
2182 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/05/2020
2183 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2020
2184 Lam Tieu Binh 300,000 VND 02/05/2020
2185 HA THI THUY VY 150,000 VND 01/05/2020
2186 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2020
2187 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/05/2020
2188 SU THI DIEM CHAU 510,000 VND 29/04/2020
2189 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 29/04/2020
2190 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/04/2020
2191 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 29/04/2020
2192 Kieu Minh Nhat 50,000 VND 29/04/2020
2193 Thái Thoại Hoá 3,000,000 VND 29/04/2020
2194 Bùi Thị Chín 1,500,000 VND 29/04/2020
2195 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/04/2020
2196 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/04/2020
2197 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 28/04/2020
2198 Vũ Thị Đức 500,000 VND 28/04/2020
2199 Lê Thị Minh Trang 1,500,000 VND 28/04/2020
2200 Trương Thị Lợi 500,000 VND 28/04/2020
2201 Võ Thế Lưu 1,000,000 VND 28/04/2020
2202 Nguyễn Thị An 1,000,000 VND 28/04/2020
2203 Lê Thị Mỹ Duyên 100,000 VND 28/04/2020
2204 Võ Tuấn Hùng+ Võ Thị Ngọc Hân 600,000 VND 28/04/2020
2205 NGUYEN MINH PHUOC 300,000 VND 27/04/2020
2206 Mạnh thường quân 500,008 VND 27/04/2020
2207 Tran Phuong Anh 1,000,000 VND 27/04/2020
2208 Van Thi Mong Binh 200,000 VND 27/04/2020
2209 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/04/2020
2210 Thái Nguyễn Kim Ngân 50,000 VND 26/04/2020
2211 Lam Tieu Binh 700,000 VND 26/04/2020
2212 Nguyen Phuong Binh 200,000 VND 26/04/2020
2213 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 26/04/2020
2214 Nguyen Van Trung 200,000 VND 26/04/2020
2215 Bùi Hữu Đức 10,000,000 VND 24/04/2020
2216 Tran Thi Phuong 300,000 VND 24/04/2020
2217 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2020
2218 Pham Minh Thinh 20,000 VND 24/04/2020
2219 Võ Văn Hai 200,000 VND 24/04/2020
2220 Bùi Thị Anh 200,000 VND 24/04/2020
2221 Phan Thành Lưu 1,000,000 VND 24/04/2020
2222 NGUYEN THI THU HUONG 300,000 VND 23/04/2020
2223 Mạnh thường quân 4,000,000 VND 23/04/2020
2224 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/04/2020
2225 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 22/04/2020
2226 NGUYEN NGOC THIEN NAM 1,000,000 VND 22/04/2020
2227 CAO NGUYEN PHUONG ANH 2,000,000 VND 22/04/2020
2228 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/04/2020
2229 Trieu The Hiep 10,000,000 VND 22/04/2020
2230 Vu Thi Quynh Loan 200,000 VND 22/04/2020
2231 Nguyen Duy Khanh 100,000 VND 22/04/2020
2232 Thu Hằng 1,000,000 VND 22/04/2020
2233 Duong Huy_OOH 10,000,000 VND 21/04/2020
2234 Lau Nhi 500,000 VND 21/04/2020
2235 Mạnh thường quân 7,000,000 VND 21/04/2020
2236 BAO THAI 10,000,000 VND 21/04/2020
2237 Huỳnh Quang Dũng 5,000,000 VND 21/04/2020
2238 Nguyen Xuan Nhi Phuc 100,000 VND 21/04/2020
2239 Huynh Vo Quynh Nhu 100,000 VND 21/04/2020
2240 Ông Dương + Bà Bốn 2,000,000 VND 21/04/2020
2241 THAI HOA 1,000,000 VND 20/04/2020
2242 TRAN THI THU THAO 300,000 VND 20/04/2020
2243 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 20/04/2020
2244 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 20/04/2020
2245 MLH Suong 1,000,000 VND 20/04/2020
2246 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/04/2020
2247 Huynh Thi Tuyet Thu 200,000 VND 20/04/2020
2248 HUYNH THANH TAM 5,000,000 VND 19/04/2020
2249 Mạnh thường quâ 500,000 VND 19/04/2020
2250 Lê Nguyễn Hoàng Thy 20,000 VND 19/04/2020
2251 TRAN THI BICH NGOC 500,000 VND 17/04/2020
2252 Mạnh thường quâ 500,000 VND 17/04/2020
2253 LE VAN QUAN 200,000 VND 17/04/2020
2254 Xuan Hoa 500,000 VND 16/04/2020
2255 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 16/04/2020
2256 Cô Giang 200,000 VND 16/04/2020
2257 Mạnh thường quâ 2,000,000 VND 15/04/2020
2258 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/04/2020
2259 Mạnh thường quâ 1,000,000 VND 15/04/2020
2260 NGUYEN TRI DUNG 1,000,000 VND 15/04/2020
2261 Lam Tieu Binh 400,000 VND 15/04/2020
2262 Little (Quỳnh Anh) 200,000 VND 15/04/2020
2263 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2020
2264 LE HONG PHONG 1,000,000 VND 13/04/2020
2265 PHAN LE BICH HANH 2,000,000 VND 13/04/2020
2266 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 13/04/2020
2267 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/04/2020
2268 Co Lien 500,000 VND 13/04/2020
2269 Mỹ Dung 500,000 VND 13/04/2020
2270 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/04/2020
2271 Bac Niem va Bac Thu 500,000 VND 12/04/2020
2272 Phan H T Thinh 1,000,000 VND 12/04/2020
2273 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/04/2020
2274 TRIEU PHUC KHANH 500,000 VND 12/04/2020
2275 Mạnh thường quân 700,000 VND 12/04/2020
2276 Le Truong Dang Khoa 50,000 VND 12/04/2020
2277 Vinh Vegan Long An 50,000 VND 11/04/2020
2278 Pham Xuan Hoa 100,000 VND 11/04/2020
2279 NGO THI NGOAN 1,000,000 VND 10/04/2020
2280 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/04/2020
2281 NGUYEN XUAN HUONG 1,000,000 VND 10/04/2020
2282 Dong Thi Hong Trinh 300,000 VND 10/04/2020
2283 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 10/04/2020
2284 Sập báo 25 Hoàng Hoa Thám_ Bình Thạnh 3,000,000 VND 09/04/2020
2285 Ly Kim Bao 500,000 VND 09/04/2020
2286 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
2287 TRAN NGOC THANH 30,000,000 VND 08/04/2020
2288 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
2289 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
2290 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/04/2020
2291 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/04/2020
2292 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 06/04/2020
2293 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 06/04/2020
2294 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/04/2020
2295 NGUYEN THI PHUONG TRAM 500,000 VND 06/04/2020
2296 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/04/2020
2297 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/04/2020
2298 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
2299 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2020
2300 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
2301 Mạnh thường quân 554,000 VND 05/04/2020
2302 TRAN NGOC TIEN 1,000,000 VND 05/04/2020
2303 Nguyen Quynh Phuong 200,000 VND 05/04/2020
2304 TRAN THI THO 5,000,000 VND 04/04/2020
2305 Pham Kim Anh 100,000 VND 04/04/2020
2306 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2020
2307 HA HUY THANH 200,000 VND 03/04/2020
2308 Thach Hoang Hung 1,000,000 VND 03/04/2020
2309 Tien Tien 50,000 VND 02/04/2020
2310 Le Ngoc Thuy Tien 100,000 VND 02/04/2020
2311 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 01/04/2020
2312 Hong Thuy 200,000 VND 31/03/2020
2313 Dinh Truong Thao Nguyen 200,000 VND 31/03/2020
2314 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/03/2020
2315 Chị Thuý _ Nguyễn Đình Chiểu 1,000,000 VND 31/03/2020
2316 Hong Minh va cong su gop quy xay cau duong 3,000,000 VND 30/03/2020
2317 Yang Hiếu Linh 30,000 VND 30/03/2020
2318 Nguyễn Ngọc Cúc 1,000,000 VND 30/03/2020
2319 Thai Thanh 200,000 VND 29/03/2020
2320 NGUYEN KHAI NGOC PHUONG 200,000 VND 29/03/2020
2321 My Lam 500,000 VND 29/03/2020
2322 Nguyễn Lê Thuý Quỳnh 500,000 VND 29/03/2020
2323 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
2324 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
2325 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/03/2020
2326 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/03/2020
2327 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 25/03/2020
2328 Lâm Tiểu Bình 200,000 VND 25/03/2020
2329 Hà Việt Thắng 300,000 VND 25/03/2020
2330 Le Ngoc Thien Thanh 2,000,000 VND 24/03/2020
2331 NGUYEN THI HUYEN 100,000 VND 24/03/2020
2332 NGUYEN DUY BACH 200,000 VND 23/03/2020
2333 PHAM MINH TAM 200,000 VND 23/03/2020
2334 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 23/03/2020
2335 Dương Thị Bạch Dung 1,000,000 VND 10/02/2020
2336 Mai Thị Hoa 2,000,000 VND 10/02/2020
2337 Cô Thảo Ngọc 300,000 VND 10/01/2020
2338 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 10/01/2020
2339 Cô Phùng Kim Chi 100 USD 10/01/2020
2340 Cô Thu 500,000 VND 10/01/2020
2341 Chú Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/01/2020
2342 Huỳnh Thị Ngọc Diệp 1,000,000 VND 10/01/2020
2343 Phạm Thị Phương 1,000,000 VND 10/01/2020
2344 Vũ Thị Thái Bình 1,000,000 VND 10/01/2020
2345 Nguyễn Minh Ngọc 2,000,000 VND 10/01/2020
2346 Chú Trần Trung 1,000,000 VND 09/01/2020
2347 Gđ Tuyết Dũng 1,000,000 VND 09/01/2020
2348 Ngân hàng VIB_ CN Sài Gòn 3,000,000 VND 09/01/2020
2349 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5,003,380,000 VND
2350 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 4,234,540,000 VND
2351 TRƯƠNG QUỐC DANH 3,566,170,000 VND
2352 Công ty CP Kinh Đô 2,125,000,000 VND
2353 Công ty CP Tôn Đông Á 2,000,000,000 VND
2354 Phạm Tấn Nghĩa 1,245,630,000 VND
2355 Phạm Tấn Nghĩa 150 USD
2356 Công ty TNHH KD Địa ốc Điền Phước Long 800,000,000 VND
2357 Air France 430,000,000 VND
2358 Chị Lê Tuyết Bình 404,695,000 VND
2359 Đào Văn Kính, Nguyễn Thị Bích Thùy 400,000,000 VND
2360 Nhóm Anh Chương 397,720,000 VND
2361 Nhóm BUI THI ANH THAO 377,971,000 VND
2362 Tập thể nhân viên Công ty CP Dong Tay PROMOTION 340,000,000 VND
2363 Tập thể nhân viên Công ty CP Truyền thông TK-L 320,000,000 VND
2364 Vo Nguyen Anh Vinh 300,000,000 VND
2365 Đinh Thị Nam Phương 293,275,000 VND
2366 Anh Tuấn và chị Ngọc - Alphana 232,500,000 VND
2367 Hiệp Hội các DN Anh Quốc Tại Việt Nam (BBGV) 223,600,000 VND
2368 Công ty CP Sản Xuất Thép Vinaone 215,928,000 VND
2369 GM Rao, Group Chairman, GMR Group - Bangalore, India 212,270,000 VND
2370 Đinh Bá Thành 200,000,000 VND
2371 Ông/ Bà Nguyễn Minh Tuấn 200,000,000 VND
2372 Phan Thị Bính 168,294,000 VND
2373 Nguyễn Thị Hồng Việt 168,000,000 VND
2374 Tập thể nhân viên CTY CP Truyền thông DAT VIET VAC 150,000,000 VND
2375 Phạm Lê Hiếu 150,000,000 VND
2376 Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc 150,000,000 VND
2377 BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát 50,000,000 VND
2378 Nguyễn Thị Kiêm Dung 130,000,000 VND
2379 Mạnh thường quân 116,700,000 VND
2380 CTY TNHH Truyen Thong Hoa Mat Troi 111,500,000 VND
2381 Mrs Juie Lam & Mr Don Lam 111,275,000 VND
2382 Công ty TNHH và TM Danh Tân-Nguyen Duy Doan 110,000,000 VND
2383 Mạng lưới học sinh trung học 100,900,000 VND
2384 Anh Allan Liu 100,000,000 VND
2385 Mai Thi Minh Phung 100,000,000 VND
2386 Công ty CP Quốc tế Gốm Sứ Việt (Vietceramics) 100,000,000 VND
2387 Câu lạc bộ dưỡng sinh Thái Cực Đường Lang (Quận 5) 80,000,000 VND
2388 Marques Gianoli C Patricia 70,000,000 VND
2389 STYLORY 65,502,000 VND
2390 Tập thể nhân viên công ty DID Group 61,447,000 VND
2391 Hội viên và HLV phòng tập Curves 60,000,000 VND
2392 Đại đức Thích Đồng Ngộ (Chùa Thiên Hưng) 50,000,000 VND
2393 Cong ty Phu Cuong 50,000,000 VND
2394 TRUONG THI HOANG OANH 50,000,000 VND
2395 Danh ca Ngọc Sơn 50,000,000 VND
2396 Chị Hạnh 50,000,000 VND
2397 Đào Thị Hải 50,000,000 VND
2398 Công ty CP Sản Xuất Thép Vina One 49,889,500 VND
2399 Ca sĩ Hòa Minzy 46,000,000 VND
2400 Daniel Co., Ltd 45,360,000 VND
2401 Ca sỹ Chí Thiện 45,000,000 VND
2402 Dang Thi Kim Thoa 44,000,000 VND
2403 Le Huy Sang (Minh Long 1) 42,180,000 VND
2404 MS PHAM THI MINH HUYEN (SONG MINH) 40,000,000 VND
2405 Thinker Dreamer 40,000,000 VND
2406 Huỳnh Trấn Thành 38,000,000 VND
2407 Mạnh thường quân 36,900,000 VND
2408 Cty TNHH Becker Industrial Coastings VN 35,000,000 VND
2409 Trương Thị Ngọc Oanh 33,000,000 VND
2410 Nguyen Duy Doan 30,000,000 VND
2411 Mạnh thường quân 30,000,000 VND
2412 Cô Lương Thị Thẩm 30,000,000 VND
2413 Trần Ngọc Thanh 30,000,000 VND
2414 CTY TNHH TMDV Nghị Hưng (Converse) 30,000,000 VND
2415 Phạm Thị Bích Thủy 29,000,000 VND
2416 Trần Phi Phượng 28,900,000 VND
2417 Quach Ung Tue (ĐT: 0938768809) 27,600,000 VND
2418 Project The Social #1 27,000,000 VND
2419 Võ Hồng Khanh (Pháp) 25,844,000 VND
2420 Huynh Ha 25,500,000 VND
2421 Nguyen Thi Huong 25,200,000 VND
2422 Võ Ngọc An Phong 25,000,000 VND
2423 Gia đình Vinh, Mai, Mỹ, Minh 25,000,000 VND
2424 Gia đình Vưu Mỹ Ý 25,000,000 VND
2425 Bùi Hữu Đức 25,000,000 VND
2426 Gia đình Truong Huynh Dan 25,000,000 VND
2427 Dương Huy (DatViet OOH) 25,000,000 VND
2428 JFE SHOJI TRADE VIETNAM 22,690,000 VND
2429 Ngọc Quỳnh 22,500,000 VND
2430 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 22,028,500 VND
2431 Grant Thornton 22,000,000 VND
2432 Tập thể nhân viên Dat Viet Group Holdings 21,800,000 VND
2433 Nguyen Quoc Khanh AA 21,070,000 VND
2434 Pham Nguyen Bao Chau 20,000,000 VND
2435 Co Mai va cac em 20,000,000 VND
2436 Julie Nga Thien Lam (Julie và Don) 20,000,000 VND
2437 Tập thể nhân viên Cong Ty CPTDTT Da Phuong Tien Dat Viet VAC 20,000,000 VND
2438 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Dich Vu M&T 20,000,000 VND
2439 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Quang Cao Dat Viet 20,000,000 VND
2440 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Xuc Tien Dong Tay 20,000,000 VND
2441 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong Dat Viet VAC 20,000,000 VND
2442 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong DID 20,000,000 VND
2443 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Phat Trien Truyen Thong Quoc Te Anh Binh Minh 20,000,000 VND
2444 Nguyen Huu Huan 20,000,000 VND
2445 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Hưng, chị Liên 20,000,000 VND
2446 Nguyễn Minh Tuấn 20,000,000 VND
2447 Nguyễn Minh Thức 20,000,000 VND
2448 Đoàn Phương Ly 20,000,000 VND
2449 Cụ quá cố Huỳnh Văn Tuấn 20,000,000 VND
2450 Công ty TNHH Điện Ảnh Song Minh 20,000,000 VND
2451 Phạm Thị Minh Huyền - Giám đốc công ty Song Minh 20,000,000 VND
2452 TRUONG THI HOANG OANH 20,000,000 VND
2453 Vũ Kim Lan (Kim Lan Jewelry) 20,000,000 VND
2454 Vo Thi Kim Ngan 20,000,000 VND
2455 Nguyễn Thị Thúy Ba 20,000,000 VND
2456 Nguyễn Thị Thu Hà 20,000,000 VND
2457 Tô Thị Kim Hoa 20,000,000 VND
2458 Huynh Kim Lang 20,000,000 VND
2459 Nguyen Thi Mai Giau 20,000,000 VND
2460 Gia dinh Truong Luu Huynh Tam 20,000,000 VND
2461 Phạm Thị Minh Huyền 20,000,000 VND
2462 Ca sỹ Hari Won 20,000,000 VND
2463 Anh Tuấn, Chị Ngọc (Ashley) 20,000,000 VND
2464 Đặng Văn Thanh (Pháp danh Minh Phát) 20,000,000 VND
2465 Nguyen Anh Tuan 20,000,000 VND
2466 Nguyen Thi Nga 20,000,000 VND
2467 Ba mẹ của anh Hoàng Trọng Khải 20,000,000 VND
2468 Hoàng Trọng Khải 11,000,000 VND
2469 Trương Khánh Kiều Anh 20,000,000 VND
2470 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
2471 Cô Trần Thị Hương 20,000,000 VND
2472 Công ty TNHH Kim Cương Kita 20,000,000 VND
2473 Công ty Liên Phát 20,000,000 VND
2474 Công ty TNHH TM và QC Lữ Nhạc 20,000,000 VND
2475 Gia đình Ngô Hùng Phương 20,000,000 VND
2476 Van Thi Kim Xuyen 20,000,000 VND
2477 Mạnh thường quân 20,000,000 VND
2478 Gia đình Huynh Tam, My Y, Huynh Dan 20,000,000 VND
2479 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
2480 Đinh Bá Ái 11,000,000 VND
2481 Anh Đinh Bá Ái & chị Võ Thị Phượng 10,000,000 VND
2482 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 19,718,500 VND
2483 NGUYEN NGOC NGA 18,000,000 VND
2484 Lê Thị Thanh Nguyệt 17,275,000 VND
2485 Lê Thị Thanh Nguyệt 2,270,000 VND
2486 PHAN NGUYEN YEN NHI 16,800,000 VND
2487 Nguyen Ngoc Phuong Thuy 16,600,000 VND
2488 Cô Phạm Thị Kim Yến 16,000,000 VND
2489 Nguyễn Thị Tố Uyên 15,500,000 VND
2490 Bui Le Nha Quyen 15,426,000 VND
2491 Francois shucnnicke 15,000,000 VND
2492 Ngo Thach Thao 15,000,000 VND
2493 Võ Thị Mỹ Dung 15,000,000 VND
2494 Jenny Minh Nguyet Tran 15,000,000 VND
2495 Tập thể nhân viên công ty Masan 15,000,000 VND
2496 Nguyen Hong Kien 14,500,000 VND
2497 Nguyen Thi Bich Thanh 14,200,000 VND
2498 Nguyen Quang Truong 13,000,000 VND
2499 Nguyen Thi Ngoc Thy 12,650,000 VND
2500 Huynh Thanh Phong 12,500,000 VND
2501 CHINH NGUYEN 12,200,000 VND
2502 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 12,000,000 VND
2503 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 2 USD
2504 Thai Hoa 12,000,000 VND
2505 Lam Tieu Binh 11,700,000 VND
2506 Nguyen Thi Phuong Tram 11,400,000 VND
2507 Nguyễn Thành Tâm 11,100,000 VND
2508 TRAN NGUYEN HUY 11,100,000 VND
2509 Trần Bá Anh Dũng 11,000,000 VND
2510 Bảo Thái 11,000,000 VND
2511 Cao Hong Hanh 11,000,000 VND
2512 Nguyen Thi Dung 11,000,000 VND
2513 Nguyễn Quang Tường và nhóm bạn Melbourne - Australia 10,495,100 VND
2514 Tan Loc 10,260,000 VND
2515 Nguyen Khanh Ngoc 10,000,000 VND
2516 Gia dinh Co Sau va Chi Thao 10,000,000 VND
2517 Oliver Nguyen 10,000,000 VND
2518 Nguyen Thi Truc Mai 10,000,000 VND
2519 Chi Hanh & Anh Ai 10,000,000 VND
2520 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thọ, chị Kỳ 10,000,000 VND
2521 Công ty CPDVTM XNK và Truyền Thông Miđi 10,000,000 VND
2522 Công ty TNHH Thằng Mõ 10,000,000 VND
2523 Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Lý Khúc Lam 10,000,000 VND
2524 CN Công ty CP Hãng Phim Truyện 1 10,000,000 VND
2525 Phạm Thị Quý 10,000,000 VND
2526 Trần Thị Huê Mỹ - 024 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP.HCM 10,000,000 VND
2527 Công ty Trần Minh 10,000,000 VND
2528 Công ty màn hình Led Âu Lạc 10,000,000 VND
2529 Công ty Nguyên Khang 10,000,000 VND
2530 Công ty Ánh Sao Kim 10,000,000 VND
2531 Công ty TNHH Hãng Phim Xuân Phước 10,000,000 VND
2532 Công ty TNHH Sản Xuất Chương Trình Nghệ Thuật H.A.P 10,000,000 VND
2533 Phạm Thanh Nga 10,000,000 VND
2534 Phật tử Ngọc Hương 10,000,000 VND
2535 Mỹ Linh 10,000,000 VND
2536 Vũ Thị Thùy Hương 10,000,000 VND
2537 Nguyen Duy Nhut 10,000,000 VND
2538 Anh chị Tâm Nhẫn 10,000,000 VND
2539 Nguyễn Linh Chi 10,000,000 VND
2540 Cao Thuy Duong 10,000,000 VND
2541 Mai Anh 10,000,000 VND
2542 Huỳnh Nhã 10,000,000 VND
2543 NGUYEN QUANG DUC 10,000,000 VND
2544 Dương Ngọc Tạo 10,000,000 VND
2545 Nguyễn Thị Hạnh 10,000,000 VND
2546 Tran Quang Dai 10,000,000 VND
2547 Tran Thi Tam 10,000,000 VND
2548 Công ty TNHH Kinh doanh Rau quả Thực phẩm VF 10,000,000 VND
2549 Ngân hàng VIB 10,000,000 VND
2550 Công ty THL Media 10,000,000 VND
2551 Ngân hàng Vietcombank (CN Tân Định) 10,000,000 VND
2552 Lam Kieu Phi 10,000,000 VND
2553 Ca sĩ Lê Hiếu 10,000,000 VND
2554 Bà Trần Thị Huê 10,000,000 VND
2555 Trung, Quỳnh, Nhựt, Tini 10,000,000 VND
2556 Tran Dan Vy 10,000,000 VND
2557 Dao Thuy Phuong Thao 10,000,000 VND
2558 Mạnh thường quân 10,000,000 VND
2559 Huynh Hoang Sang, Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
2560 Anh Phạm Tài 10,000,000 VND
2561 Hinh Ich Xuyen 10,000,000 VND
2562 Nguyễn Đặng Tường Linh 10,000,000 VND
2563 Công Ty Mỹ Thuật Sáng Tạo 10,000,000 VND
2564 Nghệ sĩ Việt Hương 10,000,000 VND
2565 Gia đình anh Ngô Hữu Phương 10,000,000 VND
2566 Đoàn Trần Phi Yến 10,000,000 VND
2567 Trinh Minh Hoa 10,000,000 VND
2568 Áo tắm Lan Hạnh 10,000,000 VND
2569 Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
2570 Gia đình Trần Lệ Hà 10,000,000 VND
2571 Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Eximbank) 10,000,000 VND
2572 Trần Thị Kim Hồng 10,000,000 VND
2573 Nguyen Minh Phuoc 9,900,000 VND
2574 Sandar Quach 9,200,000 VND
2575 Tập thể nhân viên công ty CP Xúc Tiên Đông Tây (Dong Tay Promotion) 9,150,000 VND
2576 Cong ty Cao Thoi Dai 9,000,000 VND
2577 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Anh Hải, Chị Thùy Lan (NaUy) 9,000,000 VND
2578 Nguyễn Văn Dữ 9,000,000 VND
2579 Le Quang Minh Chau (daisybee@yahoo.com) 8,900,000 VND
2580 Ren team - Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Lê Ngọc Anh, Chị Tiên, Ben (Shimma), Lyndy, Mẹ chị Tea (Cô Hằng), Hehe, Chị Đào (Her), anh Thạnh (Bếp), Ta Thị Phương Thảo, Thanh Hà, Chị Châu, Chị Stu (Puslo), Ray Lâm, Ba chị Tee, Chị Vee 8,678,000 VND
2581 Tran Thi Kim Tuyen 8,500,000 VND
2582 TRANG THANH TRUC QUAN 8,000,000 VND
2583 Trang Thanh Thủy 8,000,000 VND
2584 Huynh Hoang Sang 7,850,000 VND
2585 Duong Van Trong 7,700,000 VND
2586 Phạm Hữu Lợi 7,600,000 VND
2587 Ton Nu Thanh Nguyet 7,500,000 VND
2588 Duong Huynh Kim Thanh 7,500,000 VND
2589 Mạnh thường quân ở Bỉ tương đương 300 EUR 7,320,000 VND
2590 Tập thể nhân viên Dzone 7,250,000 VND
2591 Anh Bửu, Chị Thảo 7,017,000 VND
2592 Mạnh thường quân 7,017,000 VND
2593 Dũng 7,000,000 VND
2594 Lê Tấn Hải 7,000,000 VND
2595 Cụ ông quá cố Nguyen Ngoc (sinh năm 1984) 7,000,000 VND
2596 Gia dinh Hoa Tam 7,000,000 VND
2597 Ly Nguyet Thanh 7,000,000 VND
2598 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông Đất Việt VAC 6,800,000 VND
2599 Le Ngoc Quynh 6,794,000 VND
2600 NGUYEN THANH HUYEN 6,500,000 VND
2601 Võ Thị Mỹ Dung, Võ Phước Hòa, Võ Thị Thu Hương 6,500,000 VND
2602 Team chạy Marathon 6,300,000 VND
2603 Trần Ngọc Sơn 230,000 VND
2604 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 100,000 VND
2605 Nguyễn Anh Quân 100,000 VND
2606 Trading 2,000,000 VND
2607 Thư ký 160,000 VND
2608 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông TK-L 6,030,000 VND
2609 Le Tan Hai 6,000,000 VND
2610 Công ty TNHH TM và KTTH T.T.C (Đại diện anh Nguyễn Quang Khánh, anh Hùng) 6,000,000 VND
2611 Chị Đinh Thị Lệ Thương 6,000,000 VND
2612 Phạm Thị Kim Xếp 6,000,000 VND
2613 Nguyễn Thị Thủy 6,000,000 VND
2614 Đoàn Thị Phú 6,000,000 VND
2615 Văn Thị Diệu Nhơn 6,000,000 VND
2616 Thai Hoa, Thai Nguyen, Phat 6,000,000 VND
2617 Mai Anh My 6,000,000 VND
2618 Nguyen Xuan Thach 6,000,000 VND
2619 Mạnh thường quân (N) 6,000,000 VND
2620 Lê Đình Toàn 5,900,000 VND
2621 Cô Cao Thị Cúc 5,800,000 VND
2622 Nguyen Quang Dat 5,700,000 VND
2623 VU THI KHANH NGOC 5,600,000 VND
2624 Nhóm Tùy Duyên (TP Huế) 5,500,000 VND
2625 Cụ KHAUV LIM (thọ 84 tuổi) 5,500,000 VND
2626 Bé Minh Triết, Minh Trí 5,200,000 VND
2627 Gia đình chú Phan Thanh Hoàng 5,200,000 VND
2628 Nhung Lê (Pháp) tương đương 200 EUR 5,135,500 VND
2629 Nguyễn Thị Đăng 5,100,000 VND
2630 Nguyen Thai Thanh 5,084,670 VND
2631 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
2632 Ba noi Tran Thi Ngoc Dieu 5,000,000 VND
2633 Le Nguyen Hoang Van 5,000,000 VND
2634 Cao Thi Ngoc Suong 5,000,000 VND
2635 Tieu Yen Trinh 5,000,000 VND
2636 Anh Thich & Chi Tam 5,000,000 VND
2637 Stanislas Jonville 5,000,000 VND
2638 Tran Le Khanh 5,000,000 VND
2639 Cao Thi Hanh 5,000,000 VND
2640 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Lân, chị Nga 5,000,000 VND
2641 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thích, chị Tâm 5,000,000 VND
2642 Phan Thị Bích Diễm 5,000,000 VND
2643 Đỗ Kim Nhung 5,000,000 VND
2644 Trương Thị Ngọc Oanh 5,000,000 VND
2645 Ông/ Bà Đinh Việt Nga (Florida - USA) 5,000,000 VND
2646 Le Minh Ngoc 5,000,000 VND
2647 Trần Ánh Thu 5,000,000 VND
2648 Huỳnh Thị Tiến 5,000,000 VND
2649 Trần Thị Thu Huệ 5,000,000 VND
2650 Tập thể nhân viên công ty QC Đất Việt 5,000,000 VND
2651 Hoa hậu Cao Thùy Dương 5,000,000 VND
2652 LO NGOC THUY ANH (HCMC) 5,000,000 VND
2653 Nguyễn Lệ Nguyên 5,000,000 VND
2654 Nguyễn Thị Trúc Mai 5,000,000 VND
2655 Edo Anzon 5,000,000 VND
2656 Mee Trần 5,000,000 VND
2657 Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
2658 Hội Poker 5,000,000 VND
2659 Nguyen Ngoc Quynh Chau 5,000,000 VND
2660 Nguyễn Văn Vinh 5,000,000 VND
2661 Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND
2662 NGUYEN PHAM THANH 5,000,000 VND
2663 Lâm Kim Phụng 5,000,000 VND
2664 Kiều Thị Kim Lan 5,000,000 VND
2665 Kiều Thị Lan 5,000,000 VND
2666 Lương Thị Thập 5,000,000 VND
2667 Cô Ngô Ánh Ngọc 5,000,000 VND
2668 Andrew Lieu Trong Luong 5,000,000 VND
2669 Duong Hoang Quoc Thai 5,000,000 VND
2670 Chiị Quân, Thảo, Dân, Nguyên (Q. Tân Bình) 5,000,000 VND
2671 Lê Văn Tấn 5,000,000 VND
2672 Vo Trong Cang, Vo Minh Phuc 5,000,000 VND
2673 Thầy Đồng Trúc và nhóm Phật tử chùa Từ Phong 5,000,000 VND
2674 Bùi Thị Thùy Dương 5,000,000 VND
2675 Gia đình họ Luân 5,000,000 VND
2676 Công ty TNHH Duy Hai 5,000,000 VND
2677 Le Phi Son 5,000,000 VND
2678 Cty Zoom Media 5,000,000 VND
2679 Nguyễn Duy Mỹ 5,000,000 VND
2680 Nguyễn Duy Minh 5,000,000 VND
2681 Nguyễn Văn Minh 5,000,000 VND
2682 Gia đình chị Hòa, anh Bình, anh Huy, Ninh Anh 5,000,000 VND
2683 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
2684 Mai Anh My 5,000,000 VND
2685 Cô Đoàn Thị Phú, Thân, Thương 5,000,000 VND
2686 Tu Khue công ty Âu Lạc 5,000,000 VND
2687 Trần Thị Cúc 5,000,000 VND
2688 La Văn Thành, Trương Thị Sỉ 5,000,000 VND
2689 Anh Hà, Chị Quỳnh 5,000,000 VND
2690 Siu, Lin 5,000,000 VND
2691 Nguyen Thai Dong Huong 5,000,000 VND
2692 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
2693 Le Thi Hong Vu 5,000,000 VND
2694 Tố Uyên 5,000,000 VND
2695 Anh Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
2696 Gia đình chị Lệ Thương 5,000,000 VND
2697 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 5,000,000 VND
2698 Gia đình Hòa, Bình, Thu, Huy 5,000,000 VND
2699 Gia đình TS BS Võ Trọng Tuấn 5,000,000 VND
2700 Nguyễn Thị Anh Thư 5,000,000 VND
2701 Nguyễn Thế Thành 5,000,000 VND
2702 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
2703 Gia đình Nguyễn Thị Châu Bảo 5,000,000 VND
2704 Huỳnh Long Thủy 5,000,000 VND
2705 Cô Nguyễn Thị Sơn (Pháp danh Diệu Hải - Thủ Đức) 5,000,000 VND
2706 Uông Đình Phương 5,000,000 VND
2707 Hoang Huu Minh Nhat 5,000,000 VND
2708 Hoang Ngoc Anh Thi 5,000,000 VND
2709 Ngô Ánh Nga 5,000,000 VND
2710 Cô Út Nhỏ 5,000,000 VND
2711 Vũ Thị Hồng Minh 5,000,000 VND
2712 Le Thi Mai Q8 5,000,000 VND
2713 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 5,000,000 VND
2714 Sun Rui Xuan, Phạm Kim Oanh 5,000,000 VND
2715 Vo Thi Ngan 5,000,000 VND
2716 Jancy Nguyen 5,000,000 VND
2717 Trần Thị Ngọc Nga 5,000,000 VND
2718 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
2719 Đặng Bình 5,000,000 VND
2720 Duong Hua Toan 5,000,000 VND
2721 Lê Thị Bé 5,000,000 VND
2722 Le Ngoc Thien Thanh 5,000,000 VND
2723 Ngân hàng VIB 5,000,000 VND
2724 Brian Phúc Thành & các bạn 5,000,000 VND
2725 Don Thi My Duyen 5,000,000 VND
2726 Chú Ngọc Thảo 5,000,000 VND
2727 Luu Kim Ngoc 5,000,000 VND
2728 Công ty TNHH Đông Hưng Viên (Q6) 5,000,000 VND
2729 Tập thể nhân viên Công ty DatViet VAC Group Holdings 4,900,000 VND
2730 Anthony La (Pháp) tương đương 200 EUR 4,880,000 VND
2731 Nhóm bạn HS- SV New Zealand 4,858,500 VND
2732 Chánh Lê (Nauy) tương đương 190 EUR 4,636,000 VND
2733 Anh Thành (Na Uy) 4,600,000 VND
2734 Nguyễn Thị Thủy 4,600,000 VND
2735 Tong Kim Luan 4,500,000 VND
2736 Lê Thị Kiều, Võ Văn Grov 4,500,000 VND
2737 Chi Hong và Chi Thu 4,500,000 VND
2738 Nguyễn Thị Hoài Nam ( Nauy) 4,370,000 VND
2739 Nguyen Thi Phuong Lan 4,250,000 VND
2740 Ken Atkinson 4,200,000 VND
2741 Per Ludo (Le Hieu) 4,200,000 VND
2742 Huynh Ton Cam Tu 4,200,000 VND
2743 Lê Thị Kiều (1936 4,200,000 VND
2744 Thao, Tam, Thuy 4,200,000 VND
2745 Cô Chinh và Cô Mai 4,200,000 VND
2746 Huynh Quang Dung 4,150,000 VND
2747 Quynh Anh Tran 4,000,000 VND
2748 Nghia Nguyen 4,000,000 VND
2749 Thay Vinh 4,000,000 VND
2750 Công ty Sắc Màu 4,000,000 VND
2751 Ho Dac Quynh Dung 4,000,000 VND
2752 Phạm Xuân Hoa 4,000,000 VND
2753 Gia đình Lương Hoàng Sơn và Lương Kiều My 4,000,000 VND
2754 Pham Dang Khoa 4,000,000 VND
2755 Kha Tú Lan 4,000,000 VND
2756 Ông bà Yoo 4,000,000 VND
2757 Đinh Thị Thương Thương 4,000,000 VND
2758 Le Thi Thu Ba 4,000,000 VND
2759 Ông bà Nguyễn Văn Sáu 4,000,000 VND
2760 GD Phuong Bac - Hoang Lan 4,000,000 VND
2761 Bà Phạm Thị Sáu 4,000,000 VND
2762 Truong Quang Sang 4,000,000 VND
2763 Cô Tina, Thu Hà Vũ 4,000,000 VND
2764 Triệu Thế Hiệp 4,000,000 VND
2765 Anh Thái (Khánh Hòa) 4,000,000 VND
2766 Dzếch Tuyết Lan 4,000,000 VND
2767 Gia đình anh chị Dũng Diệp (Quận 7) 4,000,000 VND
2768 Dư Thị Nhung 4,000,000 VND
2769 Nguyen Gia Truyen 4,000,000 VND
2770 Mạnh thường quân 4,000,000 VND
2771 Đào Thị Huỳnh 3,800,000 VND
2772 Khuat Tue Minh 3,700,000 VND
2773 Ngo Thi Thanh Nga 3,700,000 VND
2774 Lương Thúy Nga 3,600,000 VND
2775 Anh Phạm 3,500,000 VND
2776 Tran Hoai Diep 3,500,000 VND
2777 Tập thể nhân viên công ty CP Dịch Vụ M&T Pictures 3,450,000 VND
2778 Chị Thủy 3,400,000 VND
2779 Đặng Thanh Nhân (tương đương 200 AUD) 3,383,800 VND
2780 Mạnh thường quân 3,283,000 VND
2781 Thy 3,250,000 VND
2782 Tran Thanh Phuong 3,230,000 VND
2783 Le Nguyen Hong Van 3,200,000 VND
2784 Phạm Hải Âu 3,200,000 VND
2785 Phòng Thủ quỹ Đất Việt Group Holdings 3,129,000 VND
2786 Tang Nguyen Hoang Nhi 3,170,000 VND
2787 Vân Lê (Nauy) tương đương 120 EUR 3,081,300 VND
2788 Công ty Đông Tây Promotion 3,080,000 VND
2789 Nhóm bạn Nam Phương 3,040,000 VND
2790 Blocker 3,000,000 VND
2791 Loan Trinh 3,000,000 VND
2792 Cô Lương (Mẹ Anh Nguyễn Thư Thanh Hòa) 3,000,000 VND
2793 Phan Van Long và Mỹ Diệp 3,000,000 VND
2794 Nhật Lai 3,000,000 VND
2795 Brian Lâm 3,000,000 VND
2796 Đinh Thị Kim Tân 3,000,000 VND
2797 Mr Reddy 3,000,000 VND
2798 Ashley Jean Nguyễn 3,000,000 VND
2799 Hà Quang Minh 3,000,000 VND
2800 Gia đình Đoàn Thị Thanh Thảo 3,000,000 VND
2801 Nguyen Thi Thuy Dung 3,000,000 VND
2802 Nguyễn Hoàng Dũng 3,000,000 VND
2803 HUYNH KIET NHU 3,000,000 VND
2804 Bích Ngọc 3,000,000 VND
2805 Tran Thi Ai Nhi 3,000,000 VND
2806 Võ Thị Hoàng Yến 3,000,000 VND
2807 Gia đình chị Thùy Hương và Cô Bạch Mai 3,000,000 VND
2808 Trần Đan Vy 3,000,000 VND
2809 Duong Hai Au 3,000,000 VND
2810 Gia đình Ngô Ánh Nga 3,000,000 VND
2811 Nguyễn Đức Mai 3,000,000 VND
2812 C PHUONG BAC 3,000,000 VND
2813 Cụ quá cố Nguyễn Quang Đường 3,000,000 VND
2814 GĐ Bà Lê Thị Thu 3,000,000 VND
2815 Phòng Đường Biển - VNF 3,000,000 VND
2816 Cụ Hoàng Chính Khiêm 3,000,000 VND
2817 Cung Thi Lan Anh 3,000,000 VND
2818 Gia đình cô chú Dũng Diệp 3,000,000 VND
2819 NGUYEN THI MINH CHAU 3,000,000 VND
2820 Nguyen Ngoc Hanh 3,000,000 VND
2821 Lê Ngọc Thiên Thanh 3,000,000 VND
2822 Nguyen Ngoc Duyen 3,000,000 VND
2823 Cô Bình 3,000,000 VND
2824 NS Vũ Quốc Việt 3,000,000 VND
2825 Gia đình cô Hà 3,000,000 VND
2826 Chị Mai 3,000,000 VND
2827 Chị Mỹ Anh 3,000,000 VND
2828 Vo Thuy Trang 3,000,000 VND
2829 Hoa Thai 3,000,000 VND
2830 Chu Nguyễn Mộng Lâm 3,000,000 VND
2831 Pham Nguyen Vinh 3,000,000 VND
2832 Gia đình Phật tử Diệu Ái 3,000,000 VND
2833 Văn Thị Ngọc Lan 3,000,000 VND
2834 Nguyễn Nữ Như Khuê 3,000,000 VND
2835 Nguyen Thi Thu Thao 3,000,000 VND
2836 Nguyen Thi Dinh Huong 3,000,000 VND
2837 Cô Hiên Ly 3,000,000 VND
2838 Gia đình Quân, Thảo và 2 con Dân, Nguyên 3,000,000 VND
2839 Nhóm Phật Tử (Quận 9) 3,000,000 VND
2840 Ngoc 3,000,000 VND
2841 Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND
2842 Nguyễn Thị Phượng 3,000,000 VND
2843 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
2844 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
2845 Nguyen Le Thao Uyen 3,000,000 VND
2846 Nguyễn Văn Hiền 3,000,000 VND
2847 Tran Linh 3,000,000 VND
2848 Lo Dang My Van 3,000,000 VND
2849 Mạnh thường quân (N) 3,000,000 VND
2850 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
2851 Vũ Thị Hồng Minh 3,000,000 VND
2852 Huỳnh Hớn Minh 3,000,000 VND
2853 Bui Truong Bao Ngoc 3,000,000 VND
2854 Nguyễn Thị Hiền 3,000,000 VND
2855 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
2856 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
2857 Huynh Thi Thuy Hoa 2,950,000 VND
2858 Linh (pinkyhttl@yahoo.com) 2,900,000 VND
2859 Phật tử Gò Vấp + Bình Dương 2,900,000 VND
2860 Nhóm bạn anh Vinh 2,800,000 VND
2861 Lê Ngọc Hưng Long 2,600,000 VND
2862 Mạnh thường quân 2,600,000 VND
2863 Pham Duy Khuong 2,600,000 VND
2864 Pham Thi Hong Nga 2,600,000 VND
2865 Hoàng Oanh - Paris 2,597,400 VND
2866 Johnny Quốc Huỳnh (Đức) tương đương 100 EUR 2,565,800 VND
2867 Robin Austin 2,500,000 VND
2868 4 Phật Tử Lớp Giáo Lý Chùa Xá Lợi 2,500,000 VND
2869 Bạn Đọc Quận 10 2,500,000 VND
2870 Anh Quang, Chị Kim Khánh, Chị Ngọc Phương 2,500,000 VND
2871 Pham Nguyen Van Khanh 2,500,000 VND
2872 PHAM THUY NGOC NHUT 2,500,000 VND
2873 Ngân hàng Eximbank 2,500,000 VND
2874 Nhóm Thy, Vinh, Xô, Trọng, Thế Vinh 2,500,000 VND
2875 Do Thi Thu Thuy 2,500,000 VND
2876 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 2,500,000 VND
2877 Phạm Thị Minh, Nguyễn Thị Thu 2,500,000 VND
2878 Tran Thi Phi 2,500,000 VND
2879 Nguyễn Thị Phương Trâm 2,500,000 VND
2880 Lê Tấn Luân 2,500,000 VND
2881 Chị Yến 2,500,000 VND
2882 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
2883 Le Thi Nga 2,500,000 VND
2884 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
2885 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 2,500,000 VND
2886 Lê Minh Mẫn 2,500,000 VND
2887 Manh thường quân 2,500,000 VND
2888 Mạnh thường quân ở Nauy tương đương 100 EUR 2,440,000 VND
2889 Anh Nhân - TPHCM 2,350,000 VND
2890 Linh và Thi (bạn Khang) 2,300,000 VND
2891 Tran Lam 2,300,000 VND
2892 Nguyen Doan Thuy va Nguyen Dang Minh 2,200,000 VND
2893 Duong Anh Tu 2,200,000 VND
2894 Nguyễn Tâm Linh 2,217,000 VND
2895 Mr John Magne Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
2896 Mr John Kim Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
2897 Nguyễn Thùy Lan (Nauy) 2,180,000 VND
2898 Nguyễn Quang Tiến (Nauy) 2,180,000 VND
2899 Nguyen Mai Trang 2,100,000 VND
2900 Le Cong Sanh 2,100,000 VND
2901 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
2902 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
2903 Đoàn Đức Dương 1,000,000 VND
2904 Trương Thế Hào Kiệt 300,000 VND
2905 Trần Song Hạnh Lam 200,000 VND
2906 Nguyễn Thị Vân Hà 200,000 VND
2907 Đoàn Văn Thiệu 100,000 VND
2908 Võ Thị Phương Thanh 100,000 VND
2909 Trà Quang Lực 100,000 VND
2910 Phạm Tuấn Việt 100,000 VND
2911 Teri Nguyen 2,060,000 VND
2912 Hồ Thị Mỹ Dung 2,050,000 VND
2913 Cô Hương Ly 2,030,000 VND
2914 Soudain team 2,005,000 VND
2915 Hung Long & Truc Phuong 2,000,000 VND
2916 Inho Kim 2,000,000 VND
2917 Nguyen Manh Tuong 2,000,000 VND
2918 Ho Thi Hoang Anh 2,000,000 VND
2919 Chi Lien va GD 2,000,000 VND
2920 Linh Nguyen 2,000,000 VND
2921 Anh Nam & Chi Xu & Bac Lan 2,000,000 VND
2922 Nguyen Truong Huy 2,000,000 VND
2923 Nguyen Quoc Thanh 2,000,000 VND
2924 Anh Thong & Chi Thuong & Be Chuong & Long & Bo 2,000,000 VND
2925 Tran Vinh Du 2,000,000 VND
2926 Betty Bui Do 2,000,000 VND
2927 Jun Torres 2,000,000 VND
2928 Nguyễn Thị Bảy Q10 2,000,000 VND
2929 Tran Thi Thuy Chi 2,000,000 VND
2930 Nguyen Thanh Tra 2,000,000 VND
2931 Mr & Mrs Casey Nolen Jackson 2,000,000 VND
2932 Van Thi Dieu Nhon & Truong Chi Kien 2,000,000 VND
2933 Nguyen Thi My Linh 2,000,000 VND
2934 Nguyen Thi Thanh Tuyen 2,000,000 VND
2935 Nguyễn Cao Sơn 2,000,000 VND
2936 Pham Nguyen Quynh Nhu 2,000,000 VND
2937 Công ty TNHH TM và DV 3S 2,000,000 VND
2938 Gia đình bé Noen 2,000,000 VND
2939 Trần Thị Tuyết Ánh 2,000,000 VND
2940 VP Luật sư Phùng Anh Tuấn và đồng sự 2,000,000 VND
2941 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2,000,000 VND
2942 Nguyễn Quang Thành (Nauy) 2,000,000 VND
2943 Vo Thi Anh Hong 2,000,000 VND
2944 Le Thi Thu Van 2,000,000 VND
2945 Phạm Thị Dung 2,000,000 VND
2946 Dinh Tang Tri Trong 2,000,000 VND
2947 Phạm Tuấn Anh 2,000,000 VND
2948 Jason Giang 2,000,000 VND
2949 Nguyen Thi Thu Thao 2,000,000 VND
2950 Bà Phạm Thị Bé 2,000,000 VND
2951 Nguyen Thi Kim Loan 2,000,000 VND
2952 Đinh Thị Lệ Thương 2,000,000 VND
2953 Tập thể phòng Nhân sự - Dat Viet Group Holdings 2,000,000 VND
2954 Trieu The Hiep 2,000,000 VND
2955 Tran Kim Loan (VPBank) 2,000,000 VND
2956 Minh Huỳnh (USA) 2,000,000 VND
2957 Vũ Thị Hồng 2,000,000 VND
2958 Van Thi Dieu 2,000,000 VND
2959 NGUYEN VAN QUA 2,000,000 VND
2960 Nguyen Dai Thao 2,000,000 VND
2961 Nguyễn Thị Lang 2,000,000 VND
2962 Ông bà Phạm Gia Chung 2,000,000 VND
2963 Ngô Kim Thanh 2,000,000 VND
2964 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 2,000,000 VND
2965 NGUYEN VU NAM PHUONG 2,000,000 VND
2966 VO THI THANH HIEN 2,000,000 VND
2967 Đỗ Thị Kim Nhung (Đông Tây Promotion) 2,000,000 VND
2968 Lương Thị Lệ Thủy 2,000,000 VND
2969 Bà Ưng Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
2970 LE NGOC HIEN 2,000,000 VND
2971 LE HOANG VU VA HO THI HOA BINH 2,000,000 VND
2972 Nguyen Huan 2,000,000 VND
2973 Nhóm bạn Viện, Tuyền, Khoa, Bích 2,000,000 VND
2974 Ông của cháu Trần Hữu Nghĩa, Trần Hữu Phát 2,000,000 VND
2975 A HUY TRIEU 2,000,000 VND
2976 NGUYEN THI MINH DUC 2,000,000 VND
2977 Gđình Anh Huỳnh Anh Luân 2,000,000 VND
2978 Trần Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
2979 NGUYEN NU NHU KHUE 2,000,000 VND
2980 Cô Phượng 2,000,000 VND
2981 Nguyễn Thị Lan Chi 2,000,000 VND
2982 Bé Boom và Bé Bơ 2,000,000 VND
2983 Võ Thị Hạnh 2,000,000 VND
2984 Cô Nguyễn Minh Tâm 2,000,000 VND
2985 Cụ bà An Thị Liên 2,000,000 VND
2986 Huỳnh Thị Tuyết 2,000,000 VND
2987 Pham Thi Ngoc Diep 2,000,000 VND
2988 Phan Thi Thanh Xuan 2,000,000 VND
2989 Truong Chi Kien 2,000,000 VND
2990 Gia đình Lý Vương Nhựt Minh 2,000,000 VND
2991 Le Thuy Linh 2,000,000 VND
2992 Võ Thị Thùy Dương, Vũ Chí Cường, Vũ Anh Minh 2,000,000 VND
2993 Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND
2994 Nguyễn Thị Ngọc Thy 2,000,000 VND
2995 Lê Thị Lệ 2,000,000 VND
2996 Nguyễn Phúc An Khang 2,000,000 VND
2997 Thầy Đồng Thái (Chùa Từ Phong) 2,000,000 VND
2998 Nguyễn Hữu Khanh 2,000,000 VND
2999 GD Ve Han Huy 2,000,000 VND
3000 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 VND
3001 Hồ Hương Nghi 2,000,000 VND
3002 Nguyễn Thị Kim Hoàng 2,000,000 VND
3003 Le Thi Kim Loan 2,000,000 VND
3004 Cung Thi Tuyet Anh 2,000,000 VND
3005 Võ Thị Phượng 2,000,000 VND
3006 NTK Nguyen Minh Quang 2,000,000 VND
3007 Chu Trang Thanh 2,000,000 VND
3008 Nguyen Hoang Hai 2,000,000 VND
3009 Lai Thi My Dung 2,000,000 VND
3010 Đặng Ngọc Phương Vy 2,000,000 VND
3011 Ho Thi The 2,000,000 VND
3012 Anh Tạo (Công ty Vietnamwork) 2,000,000 VND
3013 Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung 2,000,000 VND
3014 Nguyễn Phi Hùng 2,000,000 VND
3015 Lê Hữu Đạt 2,000,000 VND
3016 Nguyễn Thị Chấn 2,000,000 VND
3017 Nguyen Thi Ngoc Trang 2,000,000 VND
3018 Nguyen Thi My Nhan 2,000,000 VND
3019 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3020 Cô Bình 2,000,000 VND
3021 Vo Thi Kim Ngan 2,000,000 VND
3022 Phạm Thị Mai 2,000,000 VND
3023 Be Thanh Truc 2,000,000 VND
3024 Hồ Vi Bảo 2,000,000 VND
3025 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 2,000,000 VND
3026 Le Ngoc My An 2,000,000 VND
3027 Mai Pham 2,000,000 VND
3028 Pham Thi Hoai Phuong 2,000,000 VND
3029 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3030 Cô Huỳnh Thị Minh Thu 2,000,000 VND
3031 Suni 2,000,000 VND
3032 Nguyễn Thị Như Hà 2,000,000 VND
3033 Nguyen Truong Thuy Trang 2,000,000 VND
3034 Nguyễn Ngọc Vân Khanh 2,000,000 VND
3035 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND
3036 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3037 Nguyễn Thị Ngọc Uyển 2,000,000 VND
3038 Lê Kim Khánh 2,000,000 VND
3039 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3040 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3041 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3042 Hao Trinh 2,000,000 VND
3043 Chu Nguyen Mong Lam 2,000,000 VND
3044 Mạnh thường quân (Quận 1) 2,000,000 VND
3045 Nguyễn Quang Vinh 2,000,000 VND
3046 Xuân Thu (Q. Bình Thạnh) 2,000,000 VND
3047 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
3048 Gia đình cô Nguyễn Thị Hồng 2,000,000 VND
3049 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
3050 Nguyễn Thị Thùy Dung 2,000,000 VND
3051 Cao Thị Ánh Tuyết 2,000,000 VND
3052 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3053 Hồng 2,000,000 VND
3054 Thanh Hương (Bình Thạnh) 2,000,000 VND
3055 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3056 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3057 Ba mẹ Nguyễn Hữu Tân và Đoàn Kim Anh 2,000,000 VND
3058 Cô Băng Châu 2,000,000 VND
3059 Do Tien Hieu 2,000,000 VND
3060 Gia đình Phuong Bac 2,000,000 VND
3061 Gia đình Nguyễn Thanh Huy 2,000,000 VND
3062 Thùy Linh 2,000,000 VND
3063 Nguyễn Hồng Thảo 2,000,000 VND
3064 Kim Hồng 2,000,000 VND
3065 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3066 Thái Thị Mỹ 2,000,000 VND
3067 Nguyen Thi Kim Chi 2,000,000 VND
3068 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3069 Ngo Duc Trung 2,000,000 VND
3070 Bé Thanh Trúc 2,000,000 VND
3071 Bà Hoa 2,000,000 VND
3072 Đinh Kim Loan 2,000,000 VND
3073 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3074 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3075 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3076 Cô Thanh Tùng 2,000,000 VND
3077 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3078 Chị Vân Anh 2,000,000 VND
3079 Co Giao Hoang (Đồng Tháp) 2,000,000 VND
3080 Mạnh thường quân (Quận 3) 2,000,000 VND
3081 Truong Kim Dat (NU) Q10 2,000,000 VND
3082 Nguyen Tu Trinh 2,000,000 VND
3083 Duong Thai Du 2,000,000 VND
3084 Le Ngoc Hien 2,000,000 VND
3085 Nguyen Ngoc Duyen 2,000,000 VND
3086 Le Hoang Nam 2,000,000 VND
3087 Tran Le Viet Ngan 2,000,000 VND
3088 Cao Yên Gia Bửu 2,000,000 VND
3089 Phan Thi Hien 2,000,000 VND
3090 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3091 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3092 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
3093 Vũ Thị Minh Trang 2,000,000 VND
3094 Phan Thị Tuyết Mai 2,000,000 VND
3095 Huỳnh Thị Phương 2,000,000 VND
3096 Ngo Xu Kim 2,000,000 VND
3097 Khauv Lim 2,000,000 VND
3098 Nguyễn Thúy Vân (USA) 2,000,000 VND
3099 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3100 Chị Nga 2,000,000 VND
3101 Vũ Thị Kim Loan 2,000,000 VND
3102 Cô Bích Thủy 2,000,000 VND
3103 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2,000,000 VND
3104 Thanh Tam, Thanh Tien, Doan Trang 2,000,000 VND
3105 Trần Thúy Vinh 2,000,000 VND
3106 Chị Quách Hằng 2,000,000 VND
3107 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
3108 Nguyen Thi Chin 2,000,000 VND
3109 Thư Vũ 2,000,000 VND
3110 Tuong Quang Nguyen 1,942,800 VND
3111 Tập thể phòng IT - Dat Viet Group Holdings 1,900,000 VND
3112 Ngo Thi Minh Thu 1,900,000 VND
3113 Pham Thi Hong Nga 1,900,000 VND
3114 Trần Lệ Bình 1,800,000 VND
3115 Do Bui Duc Loc 1,800,000 VND
3116 Đoàn Pháp Hoa Chùa An Phú (Quận 8) 1,800,000 VND
3117 Dang Tan Phong 1,770,000 VND
3118 Lê Thị Kiều 1,700,000 VND
3119 Le Thi Thuy 1,700,000 VND
3120 Ngoc Thao Quyen Phan 1,700,000 VND
3121 Le Thi Thanh Nguyet 1,700,000 VND
3122 Nguyet, Tuyen, Truc, Ngoc 1,700,000 VND
3123 Pham Thi Hong Van 1,700,000 VND
3124 Từ Thụy Huy Hoàng 1,700,000 VND
3125 Nguyễn Thị Nam 1,700,000 VND
3126 Nguyễn Thị Thanh 1,682,000 VND
3127 Trần Thị Ngọc Tuyết (tương đương 100 AUD) 1,681,200 VND
3128 Đặng Thị Lệ (Mẹ cháu Trần Đặng Ngọc Hân) 1,668,000 VND
3129 Không ghi tên 1,620,000 VND
3130 Mân Nguyễn (tương đương 60 EUR) 1,617,300 VND
3131 Nguyễn Thị Đào 1,600,000 VND
3132 Tập thể nhân viên NOMAD 1,600,000 VND
3133 Nguyễn Thị Thanh 1,600,000 VND
3134 Mạnh thường quân 1,600,000 VND
3135 Trần Thị Ngọc Tuyết (100 AUD) 1,556,700 VND
3136 Ngân hàng VPBank 1,550,000 VND
3137 Chi Thuong & Thu Dung & Chong 1,500,000 VND
3138 Chau Hieu Hoa 1,500,000 VND
3139 Nguyen Thanh Tong 1,500,000 VND
3140 Mai Chien Thang 1,500,000 VND
3141 Phuong Mai 1,500,000 VND
3142 Dang Trung Hieu 1,500,000 VND
3143 Vu Thi Thuy Huong 1,500,000 VND
3144 Nguyễn Thị Kim Trang Q6 1,500,000 VND
3145 Nguyen Doan Thuy 1,500,000 VND
3146 Dinh Le Dien Trung 1,500,000 VND
3147 Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
3148 Huỳnh Thanh Thúy 1,500,000 VND
3149 Phạm Thị Hoài Phương 1,500,000 VND
3150 Cao Thái Sơn 1,500,000 VND
3151 Gđình Anh Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
3152 Trần Thị Sại 1,500,000 VND
3153 NGUYEN NGOC DIEP 1,500,000 VND
3154 Vũ Mai Hương 1,500,000 VND
3155 Ms Chi Eximbank 1,500,000 VND
3156 Vũ Thị Kim Loan, Vũ Thị Phương Loan, Vũ Thị Quỳnh Loan 1,500,000 VND
3157 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
3158 Cô Thu Dung 1,500,000 VND
3159 Cháu Lê Minh Thái, Lê Anh Thi, Lê Anh Khoa 1,500,000 VND
3160 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
3161 Ho Xuan Vien Thao, Le Thi Bach Yen 1,500,000 VND
3162 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
3163 Ta Thi Mui 1,500,000 VND
3164 Ngân hàng EximBank 1,500,000 VND
3165 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
3166 Co Dieu Minh (Nhà Bè) 1,500,000 VND
3167 Phạm Hoàng Trúc Phượng 1,500,000 VND
3168 Mach Tuyet Hang 1,500,000 VND
3169 Chú Triệu Tô Hà 1,500,000 VND
3170 Phạm Văn Hiền 1,500,000 VND
3171 Cô Lê Ngọc Mai 1,500,000 VND
3172 Nguyen Ngoc Thai Phuong 1,500,000 VND
3173 Nguyen Thi Bich Thanh 1,500,000 VND
3174 Nguyen Ly Mong Thuy 1,500,000 VND
3175 Ngo Dinh Khoi Nguyen 1,500,000 VND
3176 Van Nhat Tan 1,500,000 VND
3177 Le Thi Hoa 1,450,000 VND
3178 Phan Thị Yến Nhi 1,400,000 VND
3179 Ông Hoành và Bà Thiệt 1,400,000 VND
3180 Mạnh thường quân 1,400,000 VND
3181 Nguyễn Yến Nhi 1,400,000 VND
3182 Luu Hoang Long 1,400,000 VND
3183 Như Quỳnh và mẹ 1,400,000 VND
3184 Carolene Vo (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
3185 Minh Tôn (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
3186 Gia đình Thụy Nam, gia đình Diệu Kim 1,300,000 VND
3187 Nguyễn Thị Dư 830,000 VND
3188 Pham Thi Hong Nga 1,290,100 VND
3189 Nhóm từ thiện USA-Australia- VN (Lan -Điệp - Dung -Trang ) 1,200,000 VND
3190 Nguyễn Thùy Thanh Trúc 1,200,000 VND
3191 Lê Hoàng Sơn 1,200,000 VND
3192 Tran Huynh The Vu 1,200,000 VND
3193 Lam Kim Ngoc 1,200,000 VND
3194 Le Thi Hoang Anh 1,200,000 VND
3195 Thy + Trang 1,200,000 VND
3196 Cô Trần Thị Thu Tâm 1,200,000 VND
3197 Đặng Phước Thành 1,200,000 VND
3198 Nhóm điều dưỡng khoa thẫm mỹ 1,200,000 VND
3199 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 1,200,000 VND
3200 Vu Thi Quynh Loan 1,200,000 VND
3201 Anh Việt và bạn 1,100,000 VND
3202 Tran Thi Ngoc Be 1,100,000 VND
3203 Đỗ Trần Bảo Ngọc 1,100,000 VND
3204 Linh ( pinkyhttl@yahoo.com) 1,100,000 VND
3205 Đỗ Kim Sang 1,100,000 VND
3206 Hoàng Thị Ngọc Ánh 1,100,000 VND
3207 Cô Trưởng + cháu Mon 1,100,000 VND
3208 Tran Thi Thu Huong 1,100,000 VND
3209 Thi 1,100,000 VND
3210 Thanh Trúc + Nhóm Bạn 1,070,000 VND
3211 Kim Nhung Dong Tay 1,050,000 VND
3212 Nguyen Minh Quan 1,000,000 VND
3213 Anh Van 1,000,000 VND
3214 Bich Nguyen 1,000,000 VND
3215 Ngoc Quynh 1,000,000 VND
3216 Đăng Khoa 1,000,000 VND
3217 Quan Tang 1,000,000 VND
3218 Duong Huy 1,000,000 VND
3219 Mee Tran 1,000,000 VND
3220 Chi Tham 1,000,000 VND
3221 Luu Quang Minh 1,000,000 VND
3222 Hoang My An 1,000,000 VND
3223 Vu Van Tung, Vu Hai Long 1,000,000 VND
3224 Nguyen Ngoc Thanh Tuyen 1,000,000 VND
3225 Diem Thy 1,000,000 VND
3226 Vu Anh 1,000,000 VND
3227 Doan Duc Duong 1,000,000 VND
3228 Nguyen Thi Hong Diem 1,000,000 VND
3229 Nguyen Thi Kim Cuong 1,000,000 VND
3230 Duong Le Minh Thu 1,000,000 VND
3231 Anh Nguyen Van Chinh 1,000,000 VND
3232 Nguyen Dang Khoa - DTP 1,000,000 VND
3233 Tran Thi Chung Thuy 1,000,000 VND
3234 Nguyễn Thanh Dũng 1,000,000 VND
3235 Ngọc Hoàng 1,000,000 VND
3236 Trinh Thi Tuyet Lan 1,000,000 VND
3237 Do Thi Hong Nguyet 1,000,000 VND
3238 Lê Quang Thanh An 1,000,000 VND
3239 Bạn đọc Q4 (vyphan3011@gmail.com) 1,000,000 VND
3240 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1,000,000 VND
3241 Gia đình Chị Phan Dương Yến Linh 1,000,000 VND
3242 La Quoc Hoa 1,000,000 VND
3243 Nguyễn Thị Hải Anh/ Hải Phong 1,000,000 VND
3244 Huỳnh Anh Luân 1,000,000 VND
3245 Nguyen Thanh Thuy 1,000,000 VND
3246 Công ty Cao Thời Đại 1,000,000 VND
3247 Công ty Anh Thiên Bảo 1,000,000 VND
3248 Nguyễn Thanh Trường 1,000,000 VND
3249 Cao Hoàng Đạt - Nguyễn Thị Bích 1,000,000 VND
3250 Nguyễn Thị Hiệp 1,000,000 VND
3251 Nguyễn Kim Nguyên 1,000,000 VND
3252 Tăng Thị Huệ Hạnh 1,000,000 VND
3253 Vũ Thị Dung 1,000,000 VND
3254 Nguyen Thi Thu Hien 1,000,000 VND
3255 Nguyễn Thị Thùy Hương 1,000,000 VND
3256 Nguyễn Thị Hoài Nam 1,000,000 VND
3257 Quách Huôi Chiêu 1,000,000 VND
3258 Thanh Thanh Suzanne 1,000,000 VND
3259 Võ Văn Gọn 1,000,000 VND
3260 Võ Phước Hòa 1,000,000 VND
3261 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
3262 Gia đình cô Hằng 1,000,000 VND
3263 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
3264 Kim Quyên, Kim Anh, Glan (USA) 1,000,000 VND
3265 Ông Hùng - Hạnh 1,000,000 VND
3266 Kim Trang 1,000,000 VND
3267 Sơn Bính 1,000,000 VND
3268 Le Thi Thoa - Em Thoa - PVCombank Pho Duc Chinh 1,000,000 VND
3269 Long & Phuong 1,000,000 VND
3270 Nguyen Son 1,000,000 VND
3271 Le Thi Minh Hao 1,000,000 VND
3272 Đoàn Thị Tín 1,000,000 VND
3273 Trần Thị Kim Liên 1,000,000 VND
3274 GĐ ông Nguyễn Văn Dũng (Hồi hướng cho mẹ) 1,000,000 VND
3275 Đoàn Thị Kim Ngân 1,000,000 VND
3276 GĐ em Tống Viết Chương 1,000,000 VND
3277 Trần Thị Lệ Hoa 1,000,000 VND
3278 Sạp báo 25 Hoàng Hoa Thám 1,000,000 VND
3279 DINH KIM NGUYEN TRINH 1,000,000 VND
3280 Nguyễn Thị Thanh Vân 1,000,000 VND
3281 Trần Thị Bích Yến 1,000,000 VND
3282 Bé Bách Luận, Bách Gia 1,000,000 VND
3283 CHAU THI HUYEN CHI 1,000,000 VND
3284 Nguyễn Văn Chinh 1,000,000 VND
3285 Nhóm Những Người Bạn 1,000,000 VND
3286 Võ Thị Hoàng Hải 1,000,000 VND
3287 Nguyen T Ngoc Phuong 1,000,000 VND
3288 Nguyen Thi Nhung 1,000,000 VND
3289 Nguyễn Trần Minh Uyên 1,000,000 VND
3290 Nguyễn Trần Minh Thư 1,000,000 VND
3291 Phạm Thị Hồng Nhi 1,000,000 VND
3292 Ông bà Cao Thị Lệ Anh 1,000,000 VND
3293 La Thiếu Bửu & Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
3294 Lâm Gia Manh & Lam Mai Linh 1,000,000 VND
3295 Nguyễn Thị Hồng Loan 1,000,000 VND
3296 Huỳnh Ngọc Bích 1,000,000 VND
3297 NGUYEN NHU TAM 1,000,000 VND
3298 Bé Huynh Tan Phat 1,000,000 VND
3299 Linh Đan 1,000,000 VND
3300 Hà Đức Năng 1,000,000 VND
3301 Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
3302 Duong Hai Au (au.duonghai@gmail.com 0902.500.978) 1,000,000 VND
3303 Nguyen Truong 1,000,000 VND
3304 Doan Mong Hang 1,000,000 VND
3305 LBK Louis 1,000,000 VND
3306 DO THU THUY 1,000,000 VND
3307 DIEP THANH PHUONG 1,000,000 VND
3308 Nguyễn lân duy 1,000,000 VND
3309 Chú Dũng 1,000,000 VND
3310 Chị Thanh Trúc DID 1,000,000 VND
3311 Ông Trắc Thanh Châu 1,000,000 VND
3312 NGUYEN THUY DUY 1,000,000 VND
3313 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
3314 huynhdieuphung@gmail.com 1,000,000 VND
3315 C DONG 1,000,000 VND
3316 MAI THI NGOC NHUNG 1,000,000 VND
3317 Pháp tâm Thắng 1,000,000 VND
3318 Pháp đạo Hưng 1,000,000 VND
3319 Hoa - Hiếu - Thảo 1,000,000 VND
3320 Lương Thị Thanh Diệp 1,000,000 VND
3321 Lại Thị Xuyến 1,000,000 VND
3322 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
3323 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
3324 HOANG ANH TU 1,000,000 VND
3325 Nguyễn Hoàng Minh 1,000,000 VND
3326 NGUYEN PHUONG AN 1,000,000 VND
3327 Đỗ Thị Hợi 1,000,000 VND
3328 Trần Văn Vĩ 1,000,000 VND
3329 Tăng Tú Kim 1,000,000 VND
3330 Cháu Phạm Gia Hiếu 1,000,000 VND
3331 Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư 1,000,000 VND
3332 Cô Nguyễn Thị Hồng 1,000,000 VND
3333 Đoàn Thu Vân 1,000,000 VND
3334 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3335 Lê Xuân Hoàng 1,000,000 VND
3336 Lý Như Ý 1,000,000 VND
3337 Nguyen Phuong Thao 1,000,000 VND
3338 Nguyen Thi Mai Han 1,000,000 VND
3339 Nguyen Thi Minh Phuong 1,000,000 VND
3340 Nguyễn Văn Hai 1,000,000 VND
3341 Trần Văn Viễn 1,000,000 VND
3342 Ông bà Lý Thành Vệ 1,000,000 VND
3343 Lý Vương Nhựt Khánh 1,000,000 VND
3344 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3345 Kim Chanh, Van Vo 1,000,000 VND
3346 Ho Hoang Trieu 1,000,000 VND
3347 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3348 Trần Thị Ngọc Bé 1,000,000 VND
3349 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
3350 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
3351 Lê Ngọc Anh Chương 1,000,000 VND
3352 Nguyễn Tuyết Mai 1,000,000 VND
3353 Bé Anh Khoa và Bé Anh Thi 1,000,000 VND
3354 Bui Thi Thu Thao 1,000,000 VND
3355 Chú Tuệ Đạo 1,000,000 VND
3356 Gia đình ông Thái Tấn Hòa 1,000,000 VND
3357 Gia đình ông Trương Chí Cường 1,000,000 VND
3358 Phạm Thị Tuyết Mai 1,000,000 VND
3359 Phương Bỉnh Thịnh 1,000,000 VND
3360 Ma Van Son 1,000,000 VND
3361 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3362 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3363 Lê Quốc Dĩnh 1,000,000 VND
3364 Phạm Thị Hồng Xuyến 1,000,000 VND
3365 Đặng Thị Tý 1,000,000 VND
3366 Thái Bình 1,000,000 VND
3367 Gia đình cô Lan Chi 1,000,000 VND
3368 Gia đình cô Quỳnh Tiên 1,000,000 VND
3369 Nguyen Ngoc Yen Tuyet 1,000,000 VND
3370 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3371 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3372 Lê Thùy Linh 1,000,000 VND
3373 Nguyễn Thị Thu Hằng 1,000,000 VND
3374 Nguyễn Thụy Ái Phương 1,000,000 VND
3375 Nguyễn Thị Anh Thư 1,000,000 VND
3376 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
3377 Vũ Thị Gia 1,000,000 VND
3378 Nguyễn Thị Ngọc Sương 1,000,000 VND
3379 Cô Hoa 1,000,000 VND
3380 Phu Ngoc Bich Thuy 1,000,000 VND
3381 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
3382 Le Thi Thanh Tam, Nguyen Le Thi Doan Trang, Nguyen Thanh Tien 1,000,000 VND
3383 To Xuan Cuc 1,000,000 VND
3384 Huynh Le Ngoc Ly 1,000,000 VND
3385 Nguyen Thi Cam Thai 1,000,000 VND
3386 Chú Nguyễn Phát Vàng 1,000,000 VND
3387 Bác Dư (Phú Nhuận) 1,000,000 VND
3388 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3389 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1,000,000 VND
3390 Gia đình cô Le Thi Ninh Giang 1,000,000 VND
3391 Tommy Wuaya 1,000,000 VND
3392 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,000,000 VND
3393 Võ Thị Nga 1,000,000 VND
3394 Chị Hòa Ngọc 1,000,000 VND
3395 Nguyen Van Truong 1,000,000 VND
3396 Do Thi Bon 1,000,000 VND
3397 Nguyen Thi Kim Hung 1,000,000 VND
3398 Le Thi My Nga 1,000,000 VND
3399 Le Ngoc Thien Thanh 1,000,000 VND
3400 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 1,000,000 VND
3401 Nguyễn Thanh Dũng (Công ty 3S) 1,000,000 VND
3402 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
3403 Trần Thị Ngọc Anh, Hà Thanh Tùng 1,000,000 VND
3404 Cao Anh Chương 1,000,000 VND
3405 Ngô Thế Vinh 1,000,000 VND
3406 Le Ngoc Hue Q10 1,000,000 VND
3407 Đỗ Minh Tiến 1,000,000 VND
3408 Nguyễn Thị Huệ 1,000,000 VND
3409 Dương Thị Bạch Dương 1,000,000 VND
3410 Ngo Hue Nghi 1,000,000 VND
3411 Tiểu Liên 1,000,000 VND
3412 Trần Thị Dung 1,000,000 VND
3413 Luong Thi Thanh Diep 1,000,000 VND
3414 Trần Thị Mai 1,000,000 VND
3415 Lê Thị Mặn 1,000,000 VND
3416 Nguyen Le Thuy Nguyen 1,000,000 VND
3417 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
3418 Duong Thi Tuyet Van 1,000,000 VND
3419 Bui Thi Thuy Duong 1,000,000 VND
3420 Luong Huynh Hanh 1,000,000 VND
3421 Nguyen Thi Thuy Loan 1,000,000 VND
3422 Phan Lê Hồng Hạnh 1,000,000 VND
3423 Lưu Quốc Cường 1,000,000 VND
3424 Nguyen Luu Hoai Ngan 1,000,000 VND
3425 Hoàng Thị Tám 1,000,000