No. Name Amount Currency Donate date
1 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/12/2020
2 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 14/12/2020
3 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
4 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
5 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
6 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2020
7 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2020
8 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/12/2020
9 Mạnh thường quân 300,000 VND 11/12/2020
10 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/12/2020
11 Chị Hội + Cô Giang 300,000 VND 10/12/2020
12 Cô Phạm Thị Minh 2,000,000 VND 10/12/2020
13 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
14 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
15 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/12/2020
16 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 10/12/2020
17 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
18 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
19 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 09/12/2020
20 LE THI THANH THUY 300,000 VND 09/12/2020
21 NGUYEN THI BICH THANH 5,000,000 VND 09/12/2020
22 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
23 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
24 NGUYEN THI TUYET THANH 2,000,000 VND 09/12/2020
25 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2020
26 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/12/2020
27 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2020
28 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2020
29 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/12/2020
30 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 07/12/2020
31 NGUYEN NGOC HANH LOAN 310,000 VND 07/12/2020
32 LUU THANH THUAN 500,000 VND 07/12/2020
33 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/12/2020
34 nguyen vnathanh 500,000 VND 07/12/2020
35 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/12/2020
36 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/12/2020
37 Lien Tien q7 500,000 VND 07/12/2020
38 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/12/2020
39 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/12/2020
40 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/12/2020
41 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/12/2020
42 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 05/12/2020
43 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,000,000 VND 05/12/2020
44 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/12/2020
45 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/12/2020
46 Vc Mai Nguyen, Thanh Duong 500,000 VND 04/12/2020
47 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/12/2020
48 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/12/2020
49 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/12/2020
50 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/12/2020
51 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/12/2020
52 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
53 NGUYEN THI NAM 300,000 VND 03/12/2020
54 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/12/2020
55 Mạnh thường quân 600,000 VND 03/12/2020
56 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 03/12/2020
57 Mạnh thường quân 25,000 VND 03/12/2020
58 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
59 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
60 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/12/2020
61 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
62 Quach nhu long QUACH TRIEN KHUON 200,000 VND 02/12/2020
63 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/12/2020
64 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/12/2020
65 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/12/2020
66 THAI THOAI HOA Q11 10,000,000 VND 01/12/2020
67 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/12/2020
68 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/12/2020
69 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/12/2020
70 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/12/2020
71 MR OO MAUNG PYAY PHYOLP 10,000,000 VND 30/11/2020
72 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2020
73 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 30/11/2020
74 VO ANH QUANGVO ANH QUANG 100,000 VND 30/11/2020
75 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/11/2020
76 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2020
77 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/11/2020
78 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 29/11/2020
79 Vy Tran, 0902246096 200,000 VND 29/11/2020
80 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2020
81 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2020
82 Bui Thị Nga 300,000 VND 29/11/2020
83 Lý Trường Thiên 1,212 VND 29/11/2020
84 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2020
85 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/11/2020
86 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2020
87 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 28/11/2020
88 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2020
89 VY CHI TAO BICH TRAM ANH THUY TUNG PHUNG CHI CHAUDUYEN HUYEN HANH LINH QUYNH QUYNH HIEN VY 1,000,000 VND 27/11/2020
90 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/11/2020
91 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2020
92 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/11/2020
93 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/11/2020
94 Mạnh thường quân 107,800 VND 25/11/2020
95 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/11/2020
96 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/11/2020
97 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 25/11/2020
98 Mạnh thường quân 500,000 VND 25/11/2020
99 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/11/2020
100 Sofia Huynh Vo 2,000,000 VND 24/11/2020
101 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/11/2020
102 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
103 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/11/2020
104 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
105 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
106 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/11/2020
107 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/11/2020
108 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/11/2020
109 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 22/11/2020
110 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2020
111 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
112 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
113 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
114 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 19/11/2020
115 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
116 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 19/11/2020
117 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 19/11/2020
118 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
119 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
120 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/11/2020
121 Lê Thị Thủy Tiên 50,000 VND 18/11/2020
122 Trần Phạm Trúc Lam 300,000 VND 18/11/2020
123 Lý Thị Ngọc Thanh 500,000 VND 17/11/2020
124 Bác Dư 1,000,000 VND 16/11/2020
125 TRAN 200,000 VND 15/11/2020
126 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
127 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
128 Tran thi Kim Hue 500,000 VND 15/11/2020
129 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
130 Lâm Tiểu Bình 100,000 VND 15/11/2020
131 Lâm Tiểu Bình 100,000 VND 15/11/2020
132 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/11/2020
133 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/11/2020
134 Nguyen Thai Thanh 100,000 VND 13/11/2020
135 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2020
136 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/11/2020
137 NGUYEN THANH CUONG 800,000 VND 13/11/2020
138 NGUYEN THANH CUONG 900,000 VND 13/11/2020
139 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2020
140 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
141 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/11/2020
142 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
143 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
144 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 11/11/2020
145 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/11/2020
146 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/11/2020
147 NGUYEN THAI THANH 100,000 VND 10/11/2020
148 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/11/2020
149 DUONG THANH DIEN 100,000 VND 10/11/2020
150 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 10/11/2020
151 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/11/2020
152 Ninh Trần Nguyên Thu 200,000 VND 10/11/2020
153 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/11/2020
154 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/11/2020
155 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/11/2020
156 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/11/2020
157 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2020
158 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/11/2020
159 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/11/2020
160 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/11/2020
161 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
162 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/11/2020
163 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/11/2020
164 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
165 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
166 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/11/2020
167 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
168 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
169 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,000,000 VND 05/11/2020
170 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
171 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/11/2020
172 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
173 Chị Hội + Cô Giang 300,000 VND 05/11/2020
174 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/11/2020
175 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/11/2020
176 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/11/2020
177 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/11/2020
178 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND 04/11/2020
179 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 03/11/2020
180 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
181 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
182 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/11/2020
183 CTY CP TON DONG A 362,000,000 VND 03/11/2020
184 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
185 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
186 LO DANG MY VAN 200,000 VND 02/11/2020
187 Mạnh thường quân 400,000 VND 02/11/2020
188 Tran Cam Tu 500,000 VND 02/11/2020
189 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
190 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/11/2020
191 Quang Lệ, Cát Phụng 300,000 VND 02/11/2020
192 Đoàn Thị Phượng 700,000 VND 02/11/2020
193 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
194 Mạnh thường quân 30,000 VND 01/11/2020
195 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 01/11/2020
196 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
197 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
198 Kiều Minh Nhật 50,000 VND 01/11/2020
199 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
200 QUACH NHU LONG 200,000 VND 31/10/2020
201 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
202 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
203 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/10/2020
204 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 30/10/2020
205 Phan Van Niem 500,000 VND 30/10/2020
206 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 30/10/2020
207 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/10/2020
208 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/10/2020
209 Mạnh thường quân 3,200,000 VND 29/10/2020
210 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/10/2020
211 Cô Diệu Thanh, Mỹ Ngọc, Kim Anh, Thọ Hòa, Tú Anh, Lê Mai, Chị Yên, Phương Dung 24,000,000 VND 29/10/2020
212 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/10/2020
213 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 28/10/2020
214 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/10/2020
215 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/10/2020
216 Nguyen Nguyet Lang 1,000,000 VND 27/10/2020
217 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2020
218 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2020
219 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2020
220 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 26/10/2020
221 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2020
222 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/10/2020
223 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2020
224 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/10/2020
225 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2020
226 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/10/2020
227 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/10/2020
228 Lam Thi Yen 300,000 VND 23/10/2020
229 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
230 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 22/10/2020
231 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
232 TANG LE KIM PHUNG 300,000 VND 22/10/2020
233 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
234 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/10/2020
235 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/10/2020
236 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/10/2020
237 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
238 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
239 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 20/10/2020
240 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
241 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/10/2020
242 Co Lien Tien 500,000 VND 19/10/2020
243 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/10/2020
244 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/10/2020
245 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2020
246 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2020
247 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2020
248 Mạnh thường quân 70,000 VND 17/10/2020
249 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/10/2020
250 LA NGOC TUYEN 500,000 VND 16/10/2020
251 TRAN THI MY TRA 500,000 VND 16/10/2020
252 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/10/2020
253 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2020
254 Nhom Dieu Nguyet 1,000,000 VND 16/10/2020
255 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/10/2020
256 TU VAN TIEN 494,500 VND 16/10/2020
257 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2020
258 Ngo Thanh Liem 1,000,000 VND 15/10/2020
259 Gia dinh Minh, Anh, Tuyet, Mai 500,000 VND 15/10/2020
260 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/10/2020
261 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/10/2020
262 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2020
263 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2020
264 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/10/2020
265 BUI THI NGOC BICH 1,000,000 VND 13/10/2020
266 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/10/2020
267 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/10/2020
268 NGUYEN TRONG DAT 500,000 VND 12/10/2020
269 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/10/2020
270 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 12/10/2020
271 NGUYEN THI KHANH TRANG 2,000,000 VND 12/10/2020
272 DAO THI HONG LINH 300,000 VND 12/10/2020
273 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/10/2020
274 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/10/2020
275 NGUYEN HOANG MINH NGUYET 200,000 VND 11/10/2020
276 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
277 PHAM HUYNH HAI NGAN 200,000 VND 11/10/2020
278 PHAM HUYNH HAI NGAN 100,000 VND 11/10/2020
279 Van Tuong - GIANG QUOC TAI 1,100,000 VND 11/10/2020
280 HUYNH VAN TOAN 500,000 VND 11/10/2020
281 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
282 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
283 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/10/2020
284 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/10/2020
285 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
286 TRAN VAN CHAU 5,000,000 VND 09/10/2020
287 TU MINH 4,000,000 VND 09/10/2020
288 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 09/10/2020
289 Mạnh thường quân 40,000 VND 09/10/2020
290 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
291 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
292 Đoàn Thụy Cẩm Tú 300,000 VND 09/10/2020
293 Gia đình Nguyệt + Lâm 200,000 VND 09/10/2020
294 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
295 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
296 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/10/2020
297 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
298 Chị Linh 300,000 VND 08/10/2020
299 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2020
300 NGUYEN NGOC HANH LOAN 1,000,000 VND 07/10/2020
301 Mạnh thường quân 70,000 VND 07/10/2020
302 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2020
303 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2020
304 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/10/2020
305 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2020
306 Ninh Tran Nguyen Thu 200,000 VND 07/10/2020
307 Dao Huynh Thien Thanh 100,000 VND 07/10/2020
308 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 07/10/2020
309 Lieu Tan Dat 200,000 VND 07/10/2020
310 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 06/10/2020
311 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/10/2020
312 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2020
313 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/10/2020
314 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2020
315 Ly Truong Thien 50,000 VND 06/10/2020
316 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/10/2020
317 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,000,000 VND 05/10/2020
318 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/10/2020
319 Gia đình Ông Lương Văn Hai + Bà Cai Thị Thanh 1,000,000 VND 05/10/2020
320 Bạn xem đài 3,000,000 VND 05/10/2020
321 Khánh An 100,000 VND 05/10/2020
322 Bạn xem đài 200,000 VND 05/10/2020
323 tam an 50,000 VND 04/10/2020
324 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
325 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/10/2020
326 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
327 minh duc 50,000 VND 04/10/2020
328 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/10/2020
329 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
330 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
331 Mạnh thường quân 600,000 VND 03/10/2020
332 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
333 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
334 Ngu Tuyet Linh 700,000 VND 03/10/2020
335 VO HO TRONG VINH 200,000 VND 02/10/2020
336 TRUONG TUNG KHUONG 200,000 VND 02/10/2020
337 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
338 NGUYEN THI PHUONG DUNG, NGUYEN THI THANHLOAN, DO THI THUY 700,000 VND 02/10/2020
339 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/10/2020
340 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/10/2020
341 QUACH NHU LONG 200,000 VND 02/10/2020
342 CTY CP TON DONG A 271,500,000 VND 02/10/2020
343 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
344 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
345 Duong Hoang Cat Anh 1,000,000 VND 02/10/2020
346 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 01/10/2020
347 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/10/2020
348 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/10/2020
349 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 01/10/2020
350 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 01/10/2020
351 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/10/2020
352 Mạnh Ân + Xuân Trang 500,000 VND 01/10/2020
353 Thai Nguyen Kim Ngan 200,000 VND 01/10/2020
354 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/09/2020
355 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
356 Mạnh thường quân 300,000 VND 30/09/2020
357 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
358 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
359 GD Le Ba Thinh 500,000 VND 30/09/2020
360 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/09/2020
361 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/09/2020
362 Hoang Anh 100,000 VND 29/09/2020
363 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 28/09/2020
364 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/09/2020
365 TRAN DON NGHIA - NGUYEN THI KIM LOAN 5,000,000 VND 28/09/2020
366 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/09/2020
367 nguyen tuan 50,000 VND 27/09/2020
368 NGUYEN VAN TUNG 40,000 VND 27/09/2020
369 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2020
370 nguyen uyen 50,000 VND 26/09/2020
371 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2020
372 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/09/2020
373 tam an 50,000 VND 25/09/2020
374 van duc 50,000 VND 25/09/2020
375 MRS PHAN THI LE TRINH 5,000,000 VND 25/09/2020
376 NGUYEN THI NGOC DIEP 14,352,500 VND 25/09/2020
377 le minh duc 100,000 VND 25/09/2020
378 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/09/2020
379 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/09/2020
380 Vũ Thái Bình 500,000 VND 24/09/2020
381 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/09/2020
382 LIENNH 300,000 VND 23/09/2020
383 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 23/09/2020
384 Đặng Hoàng Anh 200,000 VND 23/09/2020
385 Ngô Thành Đạt, Thành Nguyên 100,000 VND 23/09/2020
386 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/09/2020
387 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2020
388 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2020
389 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/09/2020
390 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 22/09/2020
391 NGUYEN THI HOANG OANH 4,000,000 VND 21/09/2020
392 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/09/2020
393 Lien Tien 500,000 VND 21/09/2020
394 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/09/2020
395 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/09/2020
396 Co Dinh o Go Vap 450,000 VND 20/09/2020
397 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/09/2020
398 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/09/2020
399 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2020
400 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2020
401 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/09/2020
402 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/09/2020
403 PHAM DANG DAT 100,000 VND 18/09/2020
404 Mạnh thường quân 120,000 VND 17/09/2020
405 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 17/09/2020
406 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 17/09/2020
407 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/09/2020
408 Trần Thị Tư 600,000 VND 17/09/2020
409 Pháp Tâm Thắng, Hoa Minh Hân, Pháp Đạo Hưng, Pháp Quang Hưng 6,000,000 VND 17/09/2020
410 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2020
411 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 16/09/2020
412 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/09/2020
413 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2020
414 BE THANH TRUC 1,000,000 VND 16/09/2020
415 Nguyễn Ngươn Sanh 1,000,000 VND 16/09/2020
416 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
417 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/09/2020
418 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/09/2020
419 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 15/09/2020
420 NGUYEN THI HANH 1,000,000 VND 15/09/2020
421 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
422 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
423 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
424 Cô Giang 200,000 VND 15/09/2020
425 Lam Tieu Binh 500,000 VND 15/09/2020
426 Lam Tieu Binh 500,000 VND 15/09/2020
427 Nguyen Minh Tuan 1,000 VND 15/09/2020
428 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 14/09/2020
429 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/09/2020
430 Chị Mai - Vung Tau 1,000,000 VND 14/09/2020
431 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/09/2020
432 VO HO TRONG VINH 200,000 VND 14/09/2020
433 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 14/09/2020
434 NGUYEN NGOC HANH LOAN 475,236 VND 14/09/2020
435 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/09/2020
436 Phật tử chùa Từ Phong 2,000,000 VND 14/09/2020
437 Phạm Nguyễn Hoàng Tâm 2,500,000 VND 14/09/2020
438 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 14/09/2020
439 Pham Thanh Tung 1,000 VND 14/09/2020
440 Phan Thanh Hùng 20,000 VND 14/09/2020
441 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/09/2020
442 Mạnh thường quân 300,000 VND 13/09/2020
443 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/09/2020
444 N.T.PHUONG DUNG: 500.000D, N.T.T LOAN: 100.000D, DO THI THUY:100.000 D 700,000 VND 12/09/2020
445 Lâm Khương Ngưu 1,000,000 VND 11/09/2020
446 Gđ Bà Phạm Thị Kim Anh 500,000 VND 11/09/2020
447 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/09/2020
448 VU THI YEN 200,000 VND 11/09/2020
449 Nguyen Thi Thanh Nhan 100,000 VND 11/09/2020
450 JANAQUA FUND 2,000,000 VND 10/09/2020
451 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/09/2020
452 Huynh My Luan 500,000 VND 10/09/2020
453 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,000 VND 10/09/2020
454 Tran Pham Truc Lam 200,000 VND 10/09/2020
455 Nguyễn Văn Hải 1,000,000 VND 09/09/2020
456 Hứa Thị Hen 1,000,000 VND 09/09/2020
457 Trần Thị kim Nga + Hứa Thị Thanh Vân 3,000,000 VND 09/09/2020
458 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/09/2020
459 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/09/2020
460 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/09/2020
461 Ly Trong Thien 1,000 VND 09/09/2020
462 Phan H Tan Thinh 1,000,000 VND 08/09/2020
463 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/09/2020
464 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/09/2020
465 NGUYEN HA BAO QUYEN 600,000 VND 08/09/2020
466 LE THI MINH CHAU 1,000,000 VND 08/09/2020
467 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/09/2020
468 Mạnh thường quân 700,000 VND 08/09/2020
469 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 08/09/2020
470 Cô Dương Tuyết Mai 3,000,000 VND 07/09/2020
471 NGO KHANH DUY 500,000 VND 07/09/2020
472 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/09/2020
473 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 07/09/2020
474 VU THI KHANH NGOC 200,000 VND 07/09/2020
475 Mạnh thường quân 400,000 VND 07/09/2020
476 TRAN NGOC THU 500,000 VND 07/09/2020
477 MINH NGOC 100,000 VND 07/09/2020
478 Le Thị Hoa 1,000,000 VND 07/09/2020
479 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 07/09/2020
480 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/09/2020
481 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/09/2020
482 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 05/09/2020
483 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/09/2020
484 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/09/2020
485 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 05/09/2020
486 Nguyễn Châu Đăng Khôi 200,000 VND 04/09/2020
487 Nguyễn Thị Hồng 300,000 VND 04/09/2020
488 Châu Thị Thịnh 400,000 VND 04/09/2020
489 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/09/2020
490 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/09/2020
491 NGUYEN PHUC VI 800,000 VND 04/09/2020
492 Mạnh thường quân 125,000 VND 04/09/2020
493 GĐ Chú Hoàng 200,000 VND 03/09/2020
494 Anh Chinh 1,000,000 VND 03/09/2020
495 Anh Đỗ Văn Hiếu 1,000,000 VND 03/09/2020
496 Nhóm từ thiện Hoa Sen 5,000,000 VND 03/09/2020
497 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 03/09/2020
498 NGUYEN QUANG TRUONG 5,000,000 VND 03/09/2020
499 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/09/2020
500 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 03/09/2020
501 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/09/2020
502 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 02/09/2020
503 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/09/2020
504 Mạnh thường quân 20,000 VND 02/09/2020
505 Mạnh thường quân 180,000 VND 02/09/2020
506 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/09/2020
507 Mạnh thường quân 1,400,000 VND 02/09/2020
508 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/09/2020
509 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 02/09/2020
510 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/09/2020
511 Hua Hoa Xuan 1,000,000 VND 02/09/2020
512 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 02/09/2020
513 Tim + Hanna (Australia) 2,000,000 VND 01/09/2020
514 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/09/2020
515 THAI THOAI HOA 10,000,000 VND 01/09/2020
516 Song Zhong Wei 1,000,000 VND 01/09/2020
517 Nguyen Thi Bach Yen gop quy 1tr2 Nguyen Yen Nhi gop quy 5tr 6,200,000 VND 01/09/2020
518 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/09/2020
519 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/09/2020
520 Nguyễn Anh Huy 1,000 VND 01/09/2020
521 Đinh Thị Lệ Thương & Anh Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND 31/08/2020
522 Nguyễn Thị Hân 500,000 VND 31/08/2020
523 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
524 PHAN HUE MAN PHUONG NGOC LINH 200,000 VND 31/08/2020
525 PHAN HUE MAN PHAN LAM SON 200,000 VND 31/08/2020
526 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
527 LE THI NAM PHUONG 2,000,000 VND 31/08/2020
528 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
529 LE CONG BANG 50,000 VND 30/08/2020
530 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/08/2020
531 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 30/08/2020
532 Chương Ái Hân 1,000,000 VND 28/08/2020
533 Chị Huỳnh Lạc 2,000,000 VND 28/08/2020
534 Ông Chung Nguyên 2,000,000 VND 28/08/2020
535 Bà Quế Khai 2,000,000 VND 28/08/2020
536 Bảo Ngọc 2,000,000 VND 28/08/2020
537 Nhựt Hòa 2,000,000 VND 28/08/2020
538 Trần Tuyết Mai 200,000 VND 28/08/2020
539 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 28/08/2020
540 PHAM CUNG NGOC 200,000 VND 28/08/2020
541 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 28/08/2020
542 NGUYEN LE VY 200,000 VND 28/08/2020
543 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/08/2020
544 Huynh Thi Tuyet Thu 92,000 VND 28/08/2020
545 NGUYEN THI PHUONG TRAM 7,000,000 VND 27/08/2020
546 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/08/2020
547 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 27/08/2020
548 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 27/08/2020
549 Cô Trần Thị Lệ Khanh 2,000,000 VND 26/08/2020
550 Thùy Trang 500,000 VND 26/08/2020
551 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 26/08/2020
552 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
553 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
554 VU THI THUY TRANG 500,000 VND 26/08/2020
555 Mạnh thường quân 300,000 VND 26/08/2020
556 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
557 Le Viet Hai 20,000 VND 26/08/2020
558 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 25/08/2020
559 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/08/2020
560 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 25/08/2020
561 NGUYEN THI THANH HUNG 2,000,000 VND 25/08/2020
562 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2020
563 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2020
564 Tran 200,000 VND 25/08/2020
565 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 25/08/2020
566 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 24/08/2020
567 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 24/08/2020
568 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/08/2020
569 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 24/08/2020
570 LE THI CUC 100,000 VND 23/08/2020
571 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/08/2020
572 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/08/2020
573 Vu Thi Quynh Loan 150,000 VND 23/08/2020
574 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2020
575 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2020
576 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2020
577 Nguyen Quynh Anh 200,000 VND 21/08/2020
578 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2020
579 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 21/08/2020
580 Le Nguyen Hoang Thy 100,000 VND 21/08/2020
581 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 20/08/2020
582 NGUYEN THI THOI 300,000 VND 20/08/2020
583 Vũ Thị Thái Bình 1,000,000 VND 20/08/2020
584 Nguyễn Thị Kim Tuyến 2,002 VND 20/08/2020
585 Le Minh Hoang 10,000 VND 20/08/2020
586 Co Tran Thi Dinh 500,000 VND 19/08/2020
587 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 19/08/2020
588 HOANG THI NGOC LOAN 500,000 VND 19/08/2020
589 DINH THI LE TRINH 500,000 VND 19/08/2020
590 DINH THI LE HANG 500,000 VND 19/08/2020
591 LE DUNG NHI 500,000 VND 19/08/2020
592 DINH LE TRANG 500,000 VND 19/08/2020
593 MAI KIM OANH 500,000 VND 19/08/2020
594 DINH LE DUNG 500,000 VND 19/08/2020
595 DINH LE CUONG 500,000 VND 19/08/2020
596 NGUYEN HOANG THIEN LOC 500,000 VND 19/08/2020
597 DINH THI THU HA 500,000 VND 19/08/2020
598 VU HAO NHIEN 500,000 VND 19/08/2020
599 VU HOAI NGUYEN 500,000 VND 19/08/2020
600 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 19/08/2020
601 NTP.DUNG 400.000D,N.HOANG HUNG:100.000D,NTT.LOAN:100.000D, DT.THUY:100.000D 700,000 VND 19/08/2020
602 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 19/08/2020
603 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/08/2020
604 Co Lien Tien 500,000 VND 19/08/2020
605 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/08/2020
606 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/08/2020
607 Cô Loan 1,000,000 VND 19/08/2020
608 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/08/2020
609 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/08/2020
610 Cô Nguyễn Thị Láng 2,000,000 VND 18/08/2020
611 Ông Phạm Văn Hiền 3,000,000 VND 18/08/2020
612 Ông Mai Văn Tám 1,500,000 VND 18/08/2020
613 Nguyễn Thị Kim Cúc 1,000,000 VND 18/08/2020
614 Nguyen Thi Hoang Anh 1,000,000 VND 18/08/2020
615 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 17/08/2020
616 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/08/2020
617 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/08/2020
618 Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 17/08/2020
619 Bá Tánh 2,000,000 VND 17/08/2020
620 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/08/2020
621 TRAN HOAN THAI 1,000,000 VND 16/08/2020
622 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2020
623 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2020
624 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2020
625 Chú Nguyễn Việt Hà 2,000,000 VND 15/08/2020
626 Xuân Vũ Đan Thư 3,000,000 VND 15/08/2020
627 Khánh An 200,000 VND 15/08/2020
628 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/08/2020
629 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/08/2020
630 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/08/2020
631 Tran Thien Anh 100,000 VND 15/08/2020
632 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/08/2020
633 Thai Cam Thuy 200,000 VND 15/08/2020
634 Tập thể lớp 8P (2019-2020) Trường Trần Văn Ơn Q1 2,500,000 VND 14/08/2020
635 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/08/2020
636 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/08/2020
637 TRAN THI KIM SINH 500,000 VND 14/08/2020
638 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 14/08/2020
639 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 14/08/2020
640 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/08/2020
641 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 14/08/2020
642 Co Dieu Minh 1,500,000 VND 13/08/2020
643 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/08/2020
644 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/08/2020
645 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/08/2020
646 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/08/2020
647 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/08/2020
648 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2020
649 DUONG THANH DIEN 100,000 VND 11/08/2020
650 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/08/2020
651 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/08/2020
652 PHAN THI TUYET 500,000 VND 10/08/2020
653 TRAN NGOC HUY 5,000,000 VND 10/08/2020
654 TRAN THI LAI 1,000,000 VND 10/08/2020
655 DANG NGHIEP SIEU 500,000 VND 10/08/2020
656 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/08/2020
657 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/08/2020
658 Mạnh thường quân 400,000 VND 09/08/2020
659 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 08/08/2020
660 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2020
661 Bảo Hân 1,000,000 VND 07/08/2020
662 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 07/08/2020
663 TRAN THI NGOC PHUONG 200,000 VND 07/08/2020
664 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/08/2020
665 Cô Giang 200,000 VND 06/08/2020
666 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 06/08/2020
667 HAO TRINH 2,000,000 VND 06/08/2020
668 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/08/2020
669 GIP THI KIM DUNG 300,000 VND 06/08/2020
670 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/08/2020
671 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/08/2020
672 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/08/2020
673 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 05/08/2020
674 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/08/2020
675 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/08/2020
676 Mạnh thường quân 650,000 VND 05/08/2020
677 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/08/2020
678 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 04/08/2020
679 2 Chau Le ba Thuc Le Tuong Vien 400,000 VND 04/08/2020
680 DANG THANH NAM-DANG MINH LOC 2,000,000 VND 04/08/2020
681 LY QUOC DUNG . DAO TRANG . LY THIEU HUYEN . LY THIEU VAN 600,000 VND 04/08/2020
682 Nguyen Thi NgocThy 1,000,000 VND 04/08/2020
683 NGUYEN THI NGOC LAN 1,000,000 VND 04/08/2020
684 Han Nguyen 100,000 VND 04/08/2020
685 Nguyen Huynh Thao Nguyen 200,000 VND 04/08/2020
686 NGUYEN THI THANH VAN 2,000,000 VND 03/08/2020
687 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 03/08/2020
688 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/08/2020
689 CTY CP TON DONG A 271,500,000 VND 03/08/2020
690 Nguyễn Anh Huy 10,000 VND 03/08/2020
691 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 03/08/2020
692 NGUYEN NGOC QUYNH LY 100,000 VND 02/08/2020
693 Tran Huu Tri va Phan Huynh Tan Thinh 1,000,000 VND 02/08/2020
694 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 02/08/2020
695 Ngo tan tai 2,000,000 VND 02/08/2020
696 Duy Khương 300,000 VND 02/08/2020
697 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 01/08/2020
698 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/08/2020
699 Hạnh Trần, Thông Phan 2,000,000 VND 31/07/2020
700 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
701 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 31/07/2020
702 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
703 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/07/2020
704 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/07/2020
705 Mạnh Thường Quân 523,700 VND 29/07/2020
706 Chú Nguyễn Chánh Huy 7,000,000 VND 28/07/2020
707 LE THI NGOC MAI 2,000,000 VND 28/07/2020
708 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/07/2020
709 TRINH ANH KHOA 150,000 VND 27/07/2020
710 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 27/07/2020
711 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/07/2020
712 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2020
713 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/07/2020
714 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 500,000 VND 24/07/2020
715 Cô Phạm Thị Lý 2,000,000 VND 24/07/2020
716 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
717 Chau Le Tuong Van 200,000 VND 24/07/2020
718 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
719 Hoàng Anh 200,000 VND 24/07/2020
720 Duy Khương 300,000 VND 24/07/2020
721 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/07/2020
722 Mạnh thường quân 150,000 VND 23/07/2020
723 NINH THI TUYET MAI 300,000,000 VND 23/07/2020
724 GĐ Ông Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 22/07/2020
725 Cô Nguyễn Ngọc Cúc 500,000 VND 22/07/2020
726 Anh Diệp Huỳnh Quốc Huy 500,000 VND 22/07/2020
727 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 80,000 VND 22/07/2020
728 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
729 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
730 Cô Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND 21/07/2020
731 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 21/07/2020
732 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
733 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 21/07/2020
734 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
735 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 21/07/2020
736 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 21/07/2020
737 Le Thi Hoa 1,000,000 VND 21/07/2020
738 Như Quỳnh 100,000 VND 21/07/2020
739 Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND 20/07/2020
740 NGUYEN NGOC HANH LOAN 460,070 VND 20/07/2020
741 Bui Thi Lan Anh 300,000 VND 20/07/2020
742 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/07/2020
743 Tran Thien Anh 100,000 VND 20/07/2020
744 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 19/07/2020
745 Bui Thi Thanh Nga 400,000 VND 19/07/2020
746 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 19/07/2020
747 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/07/2020
748 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/07/2020
749 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 18/07/2020
750 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/07/2020
751 Phật tử chùa Từ Phong 3,000,000 VND 17/07/2020
752 gia dinh phat tu Dieu Ai 3,000,000 VND 17/07/2020
753 JOO WOONG SIK 10,000 USD 17/07/2020
754 JOO KYUNG SOOK 10,000 USD 17/07/2020
755 Cô Nguyễn Thị Láng 1,000,000 VND 16/07/2020
756 Chú Phạm Văn Hiền 1,000,000 VND 16/07/2020
757 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/07/2020
758 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 16/07/2020
759 Tran Thi Ngoc Yen 1,000,000 VND 15/07/2020
760 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/07/2020
761 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/07/2020
762 Bac Niem bac Thu va anh Tan Thinh 1,000,000 VND 15/07/2020
763 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/07/2020
764 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 14/07/2020
765 Mạnh thường quân 107,800 VND 13/07/2020
766 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 13/07/2020
767 NGUYEN NGOC PHUONG THUAN LONG 1,000,000 VND 13/07/2020
768 NGUYEN BACH TRANG NOP TIEN UNG HO CHO QUY NAMPHUONG 2,000,000 VND 13/07/2020
769 DANG THUY AN 200,000 VND 13/07/2020
770 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/07/2020
771 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 12/07/2020
772 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 12/07/2020
773 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/07/2020
774 Pham Duy Khuong 300,000 VND 12/07/2020
775 Nguyen Thi Kim Tuyen 20,000 VND 12/07/2020
776 Gd Nhan Thuy 500,000 VND 11/07/2020
777 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/07/2020
778 Mạnh thường quân 500,000 VND 10/07/2020
779 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/07/2020
780 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/07/2020
781 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 09/07/2020
782 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/07/2020
783 TRAN THI 200,000 VND 09/07/2020
784 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/07/2020
785 GĐ Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND 09/07/2020
786 Nguyễn Lê Đại Nhân 1,000,000 VND 09/07/2020
787 Chị Phạm Thị Hồng Thắm 3,000,000 VND 09/07/2020
788 Đoàn Thị Lệ Chi 500,000 VND 09/07/2020
789 Nguyễn Thị Hồng 500,000 VND 09/07/2020
790 Mạnh thường quân 600,000 VND 08/07/2020
791 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2020
792 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/07/2020
793 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/07/2020
794 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 08/07/2020
795 Các Phật Tử 4,000,000 VND 08/07/2020
796 QUACH NHU LONG 200,000 VND 07/07/2020
797 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500.000D, NGUYEN HOANG HUNG: 100.000D, DO THI THUY: 100.000D 700,000 VND 07/07/2020
798 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2020
799 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/07/2020
800 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 07/07/2020
801 Cô Giang 200,000 VND 07/07/2020
802 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/07/2020
803 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 06/07/2020
804 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
805 Mạnh thường quân 400,000 VND 06/07/2020
806 phuong nguyen 100,000 VND 06/07/2020
807 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
808 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 06/07/2020
809 Nguyen Vu Dieu Hong 100,000 VND 05/07/2020
810 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 05/07/2020
811 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/07/2020
812 Tran thi kim Hue 600,000 VND 04/07/2020
813 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 04/07/2020
814 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
815 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 04/07/2020
816 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
817 Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Dũng 700,000 VND 03/07/2020
818 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 03/07/2020
819 TRAN QUANG DAI 15,000,000 VND 03/07/2020
820 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 03/07/2020
821 Nguyễn Hồng Quân, Đoàn Thị Thanh Thảo 8,000,000 VND 02/07/2020
822 Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Thanh Vân 2,000,000 VND 02/07/2020
823 Đoàn Thị Phú, Tuấn, Thương, Harry 2,000,000 VND 02/07/2020
824 LE THI MAI TRINH 200,000 VND 02/07/2020
825 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 01/07/2020
826 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 01/07/2020
827 Pham Thanh Tung 100,000 VND 01/07/2020
828 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 01/07/2020
829 LY VAN VU 1,000,000 VND 01/07/2020
830 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
831 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/07/2020
832 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
833 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 01/07/2020
834 GĐ Ông Vũ Văn Nguyên, Bà Vũ Thị Mỹ Phượng 5,000,000 VND 30/06/2020
835 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 30/06/2020
836 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 30/06/2020
837 HO THI LUC 1,000,000 VND 30/06/2020
838 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
839 Dinh Dinh Ngu 2,000,000 VND 30/06/2020
840 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/06/2020
841 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
842 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/06/2020
843 Cô Nguyễn Thị Hằng 200,000 VND 29/06/2020
844 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 29/06/2020
845 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 29/06/2020
846 HOA PHUONG 1,000,000 VND 29/06/2020
847 Cô Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 29/06/2020
848 Huỳnh Quang Minh 500,000 VND 29/06/2020
849 Chị Lương Thị Thẩm 10,000,000 VND 29/06/2020
850 Đinh Thị Nam Phương 70,000,000 VND 29/06/2020
851 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2020
852 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 28/06/2020
853 LE THI TUONG VI 200,000 VND 27/06/2020
854 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2020
855 NGUYEN THI THUY 100,000 VND 27/06/2020
856 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND 26/06/2020
857 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/06/2020
858 Tran Minh Thao Vy 2,000,000 VND 25/06/2020
859 Bà Võ Thị Hạnh 2,100,000 VND 24/06/2020
860 Cô Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND 24/06/2020
861 Bà Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 24/06/2020
862 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 24/06/2020
863 GD Y , TAM, DAN 17,000,000 VND 24/06/2020
864 NGUYEN THI HOANG YEN 3,000,000 VND 24/06/2020
865 NGUYEN THI HUONG DONG 1,000,000 VND 24/06/2020
866 Pham Duy Khuong 200,000 VND 24/06/2020
867 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2020
868 NGUYEN THI PHUONG DUNG VA NGUYEN HOANG HUNG 600,000 VND 23/06/2020
869 CO DUNG 20,000,000 VND 23/06/2020
870 Nguyễn Minh Thủy 500,000 VND 23/06/2020
871 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
872 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
873 Nguyen Quang Phuc 100,000 VND 21/06/2020
874 Phan Huu Vinh 100,000 VND 21/06/2020
875 Truong Thi Tuyet Hanh 2,000,000 VND 21/06/2020
876 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
877 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/06/2020
878 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/06/2020
879 Mạnh thường quân 500,000 VND 21/06/2020
880 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
881 Pham Thi Nguyen 400,000 VND 20/06/2020
882 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
883 VO LE THIEN PHAT 200,000 VND 20/06/2020
884 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
885 Cô Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND 19/06/2020
886 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 19/06/2020
887 DINH THI NGOC BICH 500,000 VND 19/06/2020
888 BILLY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
889 GARYS PETER WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
890 DO THI NGOC DUNG 500,000 VND 19/06/2020
891 TOMMY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
892 HARRY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
893 Hoang Anh 200,000 VND 18/06/2020
894 Cô Bích Khuê 500,000 VND 18/06/2020
895 PHAM HOANG TRUNG HIEU 500,000 VND 18/06/2020
896 Gia dinh A Minh q3 cmt8 p11 600,000 VND 18/06/2020
897 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 18/06/2020
898 PHAM VAN PHUNG 2,000,000 VND 18/06/2020
899 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 18/06/2020
900 Pham Duy Khuong 200,000 VND 17/06/2020
901 Nguyen Hoang Tu Anh 200,000 VND 17/06/2020
902 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 1,800,000 VND 17/06/2020
903 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 200,000 VND 17/06/2020
904 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/06/2020
905 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 17/06/2020
906 Le Thanh Phong 50,000 VND 16/06/2020
907 Cô Ngô Phương Toàn 2,000,000 VND 16/06/2020
908 Ông Đỗ Văn Khánh 200,000 VND 16/06/2020
909 Bà Nguyễn Thị Tý 200,000 VND 16/06/2020
910 Bà Đỗ Thị Kim Thanh 200,000 VND 16/06/2020
911 Ông Nguyễn Tiến Cường 200,000 VND 16/06/2020
912 Anh Nguyễn Đỗ Đình Tân 200,000 VND 16/06/2020
913 Anh Nguyễn Đỗ Đình Huy 200,000 VND 16/06/2020
914 Anh Nguyễn Ngọc Đức 200,000 VND 16/06/2020
915 Cô Thi Thị Bích Thuận 1,000,000 VND 16/06/2020
916 Cô Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND 16/06/2020
917 NGUYEN THI MY NGOC LE DUNG 600,000 VND 16/06/2020
918 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 16/06/2020
919 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 15/06/2020
920 QUAN GIA LOIKIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
921 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
922 VU THUY HOA 2,016,500 VND 15/06/2020
923 TRAN THUY VY 100,000 VND 15/06/2020
924 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 14/06/2020
925 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 14/06/2020
926 Kiều Minh Nhật 3,000 VND 13/06/2020
927 Pham Duy Khuong 100,000 VND 13/06/2020
928 Ly Kim Bao 500,000 VND 13/06/2020
929 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 13/06/2020
930 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 12/06/2020
931 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 12/06/2020
932 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/06/2020
933 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/06/2020
934 Cô Trương Thi Hai 200,000 VND 12/06/2020
935 Nguyễn Thi Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 12/06/2020
936 AO VAN NHAN: 1TR.AO THI THUY HUONG: 1TR. AOHOAN VAN: 1TR 3,000,000 VND 11/06/2020
937 Mạnh thường quân 210,000 VND 11/06/2020
938 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
939 NGUYEN THI THANH BINH 75,253,700 VND 11/06/2020
940 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
941 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/06/2020
942 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/06/2020
943 Nguyen Thi Muon ( My Tho) 100,000 VND 10/06/2020
944 Pham Duy Khuong 200,000 VND 10/06/2020
945 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 10/06/2020
946 NGUYEN VIET TRUONG HUYNH THI BICH THUAN 600,000 VND 09/06/2020
947 DAO THI NHU KIEU 500,000 VND 09/06/2020
948 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/06/2020
949 Vo Ngoc Khanh An 2,000,000 VND 09/06/2020
950 Cô Giang 200,000 VND 09/06/2020
951 Trương Thị Tuyết Hạnh 1,000,000 VND 09/06/2020
952 Lý Khải Uyên 1,000,000 VND 09/06/2020
953 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 08/06/2020
954 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 08/06/2020
955 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 08/06/2020
956 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/06/2020
957 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/06/2020
958 GĐ Phạm Hoàng Nam 200,000 VND 08/06/2020
959 Cô Nguyễn Thị Nam Hương (Cali Mỹ) 5,000,000 VND 08/06/2020
960 Cô Nguyễn Thị Ty (Cali Mỹ) 1,000,000 VND 08/06/2020
961 TRAN THI 500,000 VND 07/06/2020
962 Bùi Thị Thanh Nga 200,000 VND 07/06/2020
963 Nguyễn Thi Trúc T Phương 10,000 VND 07/06/2020
964 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 06/06/2020
965 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 05/06/2020
966 Huynh Ha - hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/06/2020
967 Huynh Thi Sen 1,000,000 VND 05/06/2020
968 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
969 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
970 tan 200,000 VND 05/06/2020
971 Vũ Thi Kim Loan 1,000,000 VND 05/06/2020
972 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
973 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
974 Ly Truong Thien 50,000 VND 05/06/2020
975 HUYNH THI MINH TRANG 1,000,000 VND 04/06/2020
976 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/06/2020
977 Nhung 3,000,000 VND 04/06/2020
978 Bui son 200,000 VND 04/06/2020
979 THAI THOAI HOA 7,700,000 VND 03/06/2020
980 Mạnh thường quân 250,000 VND 03/06/2020
981 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 03/06/2020
982 Cô Nguyễn Hằng Mai Khanh 500,000 VND 03/06/2020
983 Little 200,000 VND 02/06/2020
984 DAO THI HONG LINH 2,000,000 VND 01/06/2020
985 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 01/06/2020
986 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
987 TRAN NGOC THU 500,000 VND 01/06/2020
988 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
989 Tran minh duc 1,000,000 VND 01/06/2020
990 Cô Út Bảnh (Tây Ninh) 5,000,000 VND 01/06/2020
991 Đào Hà Liên Thúy 100,000 VND 31/05/2020
992 Vo Quoc Hong Chinh 200,000 VND 31/05/2020
993 Mạnh thường quân 400,000 VND 31/05/2020
994 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/05/2020
995 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 31/05/2020
996 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/05/2020
997 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 30/05/2020
998 Than Thanh Hung 20,000 VND 30/05/2020
999 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 30/05/2020
1000 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/05/2020
1001 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 29/05/2020
1002 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 29/05/2020
1003 Kim Thanh Ý 2,000,000 VND 29/05/2020
1004 Hang Tran 250,000 VND 28/05/2020
1005 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 28/05/2020
1006 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 28/05/2020
1007 Lạc Văn Cường 5,000,000 VND 28/05/2020
1008 Diệu Liên, Diệu Phương 2,000,000 VND 28/05/2020
1009 Phan Huu Vinh 400,000 VND 27/05/2020
1010 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 27/05/2020
1011 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 27/05/2020
1012 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 27/05/2020
1013 Nhóm chị Diệu Định ( Lan) 3,000,000 VND 27/05/2020
1014 Hoàng Khải 100,000 VND 27/05/2020
1015 Cô Lâm Lệ Kiều 2,000,000 VND 27/05/2020
1016 Nguyễn Đắc Duy Anh 1,000,000 VND 27/05/2020
1017 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 27/05/2020
1018 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 27/05/2020
1019 Đỗ Bùi Đức Lộc 100,000 VND 26/05/2020
1020 NGO KHANH DUY 200,000 VND 26/05/2020
1021 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 26/05/2020
1022 Hoàng Anh 200,000 VND 25/05/2020
1023 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/05/2020
1024 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 25/05/2020
1025 MS PHAM THI THUY TIEN, CO PHAM THI BA 100,000 VND 25/05/2020
1026 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 25/05/2020
1027 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 25/05/2020
1028 Van Thi Mong Binh 100,000 VND 24/05/2020
1029 Quynh 100,000 VND 24/05/2020
1030 DONG CONG PHUC AN 2,000,000 VND 24/05/2020
1031 Tran Thanh Thao Loan(My Tho, Tien Giang) 200,000 VND 24/05/2020
1032 DO THI HONG LIEN 200,000 VND 24/05/2020
1033 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 24/05/2020
1034 DAO THANH THU 200,000 VND 24/05/2020
1035 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 24/05/2020
1036 Mạnh Thường Quân 20,000 VND 24/05/2020
1037 Le Thi Hong Nhung 200,000 VND 23/05/2020
1038 NGUYEN THI HIEN 500,000 VND 23/05/2020
1039 BA LUU HUE HUONG 1,000,000 VND 23/05/2020
1040 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500,000 VND 23/05/2020
1041 Le Vo Cao Huy 500,000 VND 23/05/2020
1042 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 22/05/2020
1043 Mac Tu Anh 500,000 VND 22/05/2020
1044 Phan Huu Vinh 500,000 VND 22/05/2020
1045 Tran Thanh Thao Loan 100,000 VND 22/05/2020
1046 HUYNH ANH BE 199,945,000 VND 21/05/2020
1047 BUI THI BICH THUY 1,000,000 VND 21/05/2020
1048 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 21/05/2020
1049 Chị Cao Thị Cúc 500,000 VND 21/05/2020
1050 Bà Trương Kim Hy, Nguyễn Thị Thăng 500,000 VND 21/05/2020
1051 Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Mai 500,000 VND 21/05/2020
1052 Chuyen tien 2,000,000 VND 20/05/2020
1053 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/05/2020
1054 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 20/05/2020
1055 MY LINH 500,000 VND 20/05/2020
1056 Vũ Đức Cường 500,000 VND 20/05/2020
1057 Nguyễn Anh Phát 3,000,000 VND 20/05/2020
1058 TRAN VAN AN GUYEN THI ANH 500,000 VND 19/05/2020
1059 NGUYEN GIA TRUYEN 500,000 VND 19/05/2020
1060 Tan 400,000 VND 19/05/2020
1061 Manh thuong quan 100,000 VND 18/05/2020
1062 Co Lien Tien 500,000 VND 18/05/2020
1063 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 18/05/2020
1064 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 18/05/2020
1065 Khanh vy 300,000 VND 17/05/2020
1066 Pham Thanh Khoa 5,000,000 VND 17/05/2020
1067 Le Nguyen Hoang Thy 50,000 VND 17/05/2020
1068 Tan 300,000 VND 16/05/2020
1069 Nguyen Thanh Phat 300,000 VND 16/05/2020
1070 Nguyen Quang Duc 1,000,000 VND 16/05/2020
1071 Phan Huu Vinh 450,000 VND 15/05/2020
1072 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/05/2020
1073 Cô Diệu Phước 500,000 VND 15/05/2020
1074 Cô Mỹ Hạnh 500,000 VND 15/05/2020
1075 Cô Bảo Liên 500,000 VND 15/05/2020
1076 Cô Vui 200,000 VND 15/05/2020
1077 Cô Đinh Thu Hà 300,000 VND 15/05/2020
1078 Mạnh thường quân 400,000 VND 14/05/2020
1079 Huynh Pham Thai Nguyen 4,000,000 VND 14/05/2020
1080 Huỳnh Văn Thanh 2,000,000 VND 14/05/2020
1081 Nhóm bạn ( Phú,Tâm Thúy,Hoa Minh,Linh,Pháp Quang Huy, Tâm Thắng, Pháp Đạo Hưng) 5,000,000 VND 14/05/2020
1082 LE THI DAN 400,000 VND 13/05/2020
1083 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 13/05/2020
1084 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/05/2020
1085 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/05/2020
1086 Dưa Gang 200,000 VND 13/05/2020
1087 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/05/2020
1088 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2020
1089 NGUYEN KIM NGAN 200,000 VND 12/05/2020
1090 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/05/2020
1091 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 12/05/2020
1092 Bùi Thị Hồng Nga 1,000,000 VND 12/05/2020
1093 NGUYEN THI HUONG TRAM 100,000 VND 11/05/2020
1094 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 11/05/2020
1095 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 11/05/2020
1096 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2020
1097 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/05/2020
1098 Ly Khai Thanh 100,000 VND 10/05/2020
1099 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 10/05/2020
1100 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/05/2020
1101 BANH DUY HIEN MY 100,000 VND 08/05/2020
1102 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2020
1103 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/05/2020
1104 Pham Duy Khuong 200,000 VND 08/05/2020
1105 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 07/05/2020
1106 Đội 8 Team Building Datviet VAC 5,000,000 VND 07/05/2020
1107 AO VAN HOA 1,000,000 VND 06/05/2020
1108 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2020
1109 Huỳnh Long Thuỷ 10,000,000 VND 06/05/2020
1110 TRAN THI N 200,000 VND 06/05/2020
1111 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2020
1112 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 06/05/2020
1113 Mạnh Thường Quân 5,000,000 VND 06/05/2020
1114 Phạm Lê Hiếu 10,000,000 VND 06/05/2020
1115 Trần Thị Thanh Thùy 500,000 VND 06/05/2020
1116 DO VAN NHUT 2,000,000 VND 05/05/2020
1117 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/05/2020
1118 Như Quỳnh 100,000 VND 05/05/2020
1119 Gia đình Bé Phạm Hoàng Minh 500,000 VND 05/05/2020
1120 Lê Thị Hiền 500,000 VND 05/05/2020
1121 Cô Giang 200,000 VND 05/05/2020
1122 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 600,000 VND 04/05/2020
1123 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 04/05/2020
1124 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 04/05/2020
1125 GIANG THOAI LANG 500,000 VND 04/05/2020
1126 Bui Thi Lan Anh 200,000 VND 04/05/2020
1127 Bui Thi Vu 200,000 VND 04/05/2020
1128 THUY VA DIEM 400,000 VND 04/05/2020
1129 Trần Thị Thu 1,000,000 VND 04/05/2020
1130 Cô Hiền 500,000 VND 04/05/2020
1131 Lương Phước An, Lương Ái Bình 200,000 VND 04/05/2020
1132 Các phật tử Q6 500,000 VND 04/05/2020
1133 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/05/2020
1134 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2020
1135 Lam Tieu Binh 300,000 VND 02/05/2020
1136 HA THI THUY VY 150,000 VND 01/05/2020
1137 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2020
1138 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/05/2020
1139 SU THI DIEM CHAU 510,000 VND 29/04/2020
1140 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 29/04/2020
1141 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/04/2020
1142 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 29/04/2020
1143 Kieu Minh Nhat 50,000 VND 29/04/2020
1144 Thái Thoại Hoá 3,000,000 VND 29/04/2020
1145 Bùi Thị Chín 1,500,000 VND 29/04/2020
1146 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/04/2020
1147 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/04/2020
1148 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 28/04/2020
1149 Vũ Thị Đức 500,000 VND 28/04/2020
1150 Lê Thị Minh Trang 1,500,000 VND 28/04/2020
1151 Trương Thị Lợi 500,000 VND 28/04/2020
1152 Võ Thế Lưu 1,000,000 VND 28/04/2020
1153 Nguyễn Thị An 1,000,000 VND 28/04/2020
1154 Lê Thị Mỹ Duyên 100,000 VND 28/04/2020
1155 Võ Tuấn Hùng+ Võ Thị Ngọc Hân 600,000 VND 28/04/2020
1156 NGUYEN MINH PHUOC 300,000 VND 27/04/2020
1157 Mạnh thường quân 500,008 VND 27/04/2020
1158 Tran Phuong Anh 1,000,000 VND 27/04/2020
1159 Van Thi Mong Binh 200,000 VND 27/04/2020
1160 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/04/2020
1161 Thái Nguyễn Kim Ngân 50,000 VND 26/04/2020
1162 Lam Tieu Binh 700,000 VND 26/04/2020
1163 Nguyen Phuong Binh 200,000 VND 26/04/2020
1164 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 26/04/2020
1165 Nguyen Van Trung 200,000 VND 26/04/2020
1166 Bùi Hữu Đức 10,000,000 VND 24/04/2020
1167 Tran Thi Phuong 300,000 VND 24/04/2020
1168 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2020
1169 Pham Minh Thinh 20,000 VND 24/04/2020
1170 Võ Văn Hai 200,000 VND 24/04/2020
1171 Bùi Thị Anh 200,000 VND 24/04/2020
1172 Phan Thành Lưu 1,000,000 VND 24/04/2020
1173 NGUYEN THI THU HUONG 300,000 VND 23/04/2020
1174 Mạnh thường quân 4,000,000 VND 23/04/2020
1175 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/04/2020
1176 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 22/04/2020
1177 NGUYEN NGOC THIEN NAM 1,000,000 VND 22/04/2020
1178 CAO NGUYEN PHUONG ANH 2,000,000 VND 22/04/2020
1179 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/04/2020
1180 Trieu The Hiep 10,000,000 VND 22/04/2020
1181 Vu Thi Quynh Loan 200,000 VND 22/04/2020
1182 Nguyen Duy Khanh 100,000 VND 22/04/2020
1183 Thu Hằng 1,000,000 VND 22/04/2020
1184 Duong Huy_OOH 10,000,000 VND 21/04/2020
1185 Lau Nhi 500,000 VND 21/04/2020
1186 Mạnh thường quân 7,000,000 VND 21/04/2020
1187 BAO THAI 10,000,000 VND 21/04/2020
1188 Huỳnh Quang Dũng 5,000,000 VND 21/04/2020
1189 Nguyen Xuan Nhi Phuc 100,000 VND 21/04/2020
1190 Huynh Vo Quynh Nhu 100,000 VND 21/04/2020
1191 Ông Dương + Bà Bốn 2,000,000 VND 21/04/2020
1192 THAI HOA 1,000,000 VND 20/04/2020
1193 TRAN THI THU THAO 300,000 VND 20/04/2020
1194 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 20/04/2020
1195 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 20/04/2020
1196 MLH Suong 1,000,000 VND 20/04/2020
1197 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/04/2020
1198 Huynh Thi Tuyet Thu 200,000 VND 20/04/2020
1199 HUYNH THANH TAM 5,000,000 VND 19/04/2020
1200 Mạnh thường quâ 500,000 VND 19/04/2020
1201 Lê Nguyễn Hoàng Thy 20,000 VND 19/04/2020
1202 TRAN THI BICH NGOC 500,000 VND 17/04/2020
1203 Mạnh thường quâ 500,000 VND 17/04/2020
1204 LE VAN QUAN 200,000 VND 17/04/2020
1205 Xuan Hoa 500,000 VND 16/04/2020
1206 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 16/04/2020
1207 Cô Giang 200,000 VND 16/04/2020
1208 Mạnh thường quâ 2,000,000 VND 15/04/2020
1209 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/04/2020
1210 Mạnh thường quâ 1,000,000 VND 15/04/2020
1211 NGUYEN TRI DUNG 1,000,000 VND 15/04/2020
1212 Lam Tieu Binh 400,000 VND 15/04/2020
1213 Little (Quỳnh Anh) 200,000 VND 15/04/2020
1214 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2020
1215 LE HONG PHONG 1,000,000 VND 13/04/2020
1216 PHAN LE BICH HANH 2,000,000 VND 13/04/2020
1217 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 13/04/2020
1218 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/04/2020
1219 Co Lien 500,000 VND 13/04/2020
1220 Mỹ Dung 500,000 VND 13/04/2020
1221 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/04/2020
1222 Bac Niem va Bac Thu 500,000 VND 12/04/2020
1223 Phan H T Thinh 1,000,000 VND 12/04/2020
1224 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/04/2020
1225 TRIEU PHUC KHANH 500,000 VND 12/04/2020
1226 Mạnh thường quân 700,000 VND 12/04/2020
1227 Le Truong Dang Khoa 50,000 VND 12/04/2020
1228 Vinh Vegan Long An 50,000 VND 11/04/2020
1229 Pham Xuan Hoa 100,000 VND 11/04/2020
1230 NGO THI NGOAN 1,000,000 VND 10/04/2020
1231 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/04/2020
1232 NGUYEN XUAN HUONG 1,000,000 VND 10/04/2020
1233 Dong Thi Hong Trinh 300,000 VND 10/04/2020
1234 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 10/04/2020
1235 Sập báo 25 Hoàng Hoa Thám_ Bình Thạnh 3,000,000 VND 09/04/2020
1236 Ly Kim Bao 500,000 VND 09/04/2020
1237 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
1238 TRAN NGOC THANH 30,000,000 VND 08/04/2020
1239 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
1240 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
1241 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/04/2020
1242 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/04/2020
1243 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 06/04/2020
1244 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 06/04/2020
1245 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/04/2020
1246 NGUYEN THI PHUONG TRAM 500,000 VND 06/04/2020
1247 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/04/2020
1248 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/04/2020
1249 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
1250 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2020
1251 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
1252 Mạnh thường quân 554,000 VND 05/04/2020
1253 TRAN NGOC TIEN 1,000,000 VND 05/04/2020
1254 Nguyen Quynh Phuong 200,000 VND 05/04/2020
1255 TRAN THI THO 5,000,000 VND 04/04/2020
1256 Pham Kim Anh 100,000 VND 04/04/2020
1257 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2020
1258 HA HUY THANH 200,000 VND 03/04/2020
1259 Thach Hoang Hung 1,000,000 VND 03/04/2020
1260 Tien Tien 50,000 VND 02/04/2020
1261 Le Ngoc Thuy Tien 100,000 VND 02/04/2020
1262 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 01/04/2020
1263 Hong Thuy 200,000 VND 31/03/2020
1264 Dinh Truong Thao Nguyen 200,000 VND 31/03/2020
1265 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/03/2020
1266 Chị Thuý _ Nguyễn Đình Chiểu 1,000,000 VND 31/03/2020
1267 Hong Minh va cong su gop quy xay cau duong 3,000,000 VND 30/03/2020
1268 Yang Hiếu Linh 30,000 VND 30/03/2020
1269 Nguyễn Ngọc Cúc 1,000,000 VND 30/03/2020
1270 Thai Thanh 200,000 VND 29/03/2020
1271 NGUYEN KHAI NGOC PHUONG 200,000 VND 29/03/2020
1272 My Lam 500,000 VND 29/03/2020
1273 Nguyễn Lê Thuý Quỳnh 500,000 VND 29/03/2020
1274 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
1275 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
1276 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/03/2020
1277 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/03/2020
1278 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 25/03/2020
1279 Lâm Tiểu Bình 200,000 VND 25/03/2020
1280 Hà Việt Thắng 300,000 VND 25/03/2020
1281 Le Ngoc Thien Thanh 2,000,000 VND 24/03/2020
1282 NGUYEN THI HUYEN 100,000 VND 24/03/2020
1283 NGUYEN DUY BACH 200,000 VND 23/03/2020
1284 PHAM MINH TAM 200,000 VND 23/03/2020
1285 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 23/03/2020
1286 Dương Thị Bạch Dung 1,000,000 VND 10/02/2020
1287 Mai Thị Hoa 2,000,000 VND 10/02/2020
1288 Cô Thảo Ngọc 300,000 VND 10/01/2020
1289 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 10/01/2020
1290 Cô Phùng Kim Chi 100 USD 10/01/2020
1291 Cô Thu 500,000 VND 10/01/2020
1292 Chú Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/01/2020
1293 Huỳnh Thị Ngọc Diệp 1,000,000 VND 10/01/2020
1294 Phạm Thị Phương 1,000,000 VND 10/01/2020
1295 Vũ Thị Thái Bình 1,000,000 VND 10/01/2020
1296 Nguyễn Minh Ngọc 2,000,000 VND 10/01/2020
1297 Chú Trần Trung 1,000,000 VND 09/01/2020
1298 Gđ Tuyết Dũng 1,000,000 VND 09/01/2020
1299 Ngân hàng VIB_ CN Sài Gòn 3,000,000 VND 09/01/2020
1300 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5,003,380,000 VND
1301 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 4,234,540,000 VND
1302 TRƯƠNG QUỐC DANH 3,566,170,000 VND
1303 Công ty CP Kinh Đô 2,125,000,000 VND
1304 Công ty CP Tôn Đông Á 2,000,000,000 VND
1305 Phạm Tấn Nghĩa 1,245,630,000 VND
1306 Phạm Tấn Nghĩa 150 USD
1307 Công ty TNHH KD Địa ốc Điền Phước Long 800,000,000 VND
1308 Air France 430,000,000 VND
1309 Chị Lê Tuyết Bình 404,695,000 VND
1310 Đào Văn Kính, Nguyễn Thị Bích Thùy 400,000,000 VND
1311 Nhóm Anh Chương 397,720,000 VND
1312 Nhóm BUI THI ANH THAO 377,971,000 VND
1313 Tập thể nhân viên Công ty CP Dong Tay PROMOTION 340,000,000 VND
1314 Tập thể nhân viên Công ty CP Truyền thông TK-L 320,000,000 VND
1315 Vo Nguyen Anh Vinh 300,000,000 VND
1316 Đinh Thị Nam Phương 293,275,000 VND
1317 Anh Tuấn và chị Ngọc - Alphana 232,500,000 VND
1318 Hiệp Hội các DN Anh Quốc Tại Việt Nam (BBGV) 223,600,000 VND
1319 Công ty CP Sản Xuất Thép Vinaone 215,928,000 VND
1320 GM Rao, Group Chairman, GMR Group - Bangalore, India 212,270,000 VND
1321 Đinh Bá Thành 200,000,000 VND
1322 Ông/ Bà Nguyễn Minh Tuấn 200,000,000 VND
1323 Phan Thị Bính 168,294,000 VND
1324 Nguyễn Thị Hồng Việt 168,000,000 VND
1325 Tập thể nhân viên CTY CP Truyền thông DAT VIET VAC 150,000,000 VND
1326 Phạm Lê Hiếu 150,000,000 VND
1327 Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc 150,000,000 VND
1328 BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát 50,000,000 VND
1329 Nguyễn Thị Kiêm Dung 130,000,000 VND
1330 Mạnh thường quân 116,700,000 VND
1331 CTY TNHH Truyen Thong Hoa Mat Troi 111,500,000 VND
1332 Mrs Juie Lam & Mr Don Lam 111,275,000 VND
1333 Công ty TNHH và TM Danh Tân-Nguyen Duy Doan 110,000,000 VND
1334 Mạng lưới học sinh trung học 100,900,000 VND
1335 Anh Allan Liu 100,000,000 VND
1336 Mai Thi Minh Phung 100,000,000 VND
1337 Công ty CP Quốc tế Gốm Sứ Việt (Vietceramics) 100,000,000 VND
1338 Câu lạc bộ dưỡng sinh Thái Cực Đường Lang (Quận 5) 80,000,000 VND
1339 Marques Gianoli C Patricia 70,000,000 VND
1340 STYLORY 65,502,000 VND
1341 Tập thể nhân viên công ty DID Group 61,447,000 VND
1342 Hội viên và HLV phòng tập Curves 60,000,000 VND
1343 Đại đức Thích Đồng Ngộ (Chùa Thiên Hưng) 50,000,000 VND
1344 Cong ty Phu Cuong 50,000,000 VND
1345 TRUONG THI HOANG OANH 50,000,000 VND
1346 Danh ca Ngọc Sơn 50,000,000 VND
1347 Chị Hạnh 50,000,000 VND
1348 Đào Thị Hải 50,000,000 VND
1349 Công ty CP Sản Xuất Thép Vina One 49,889,500 VND
1350 Ca sĩ Hòa Minzy 46,000,000 VND
1351 Daniel Co., Ltd 45,360,000 VND
1352 Ca sỹ Chí Thiện 45,000,000 VND
1353 Dang Thi Kim Thoa 44,000,000 VND
1354 Le Huy Sang (Minh Long 1) 42,180,000 VND
1355 MS PHAM THI MINH HUYEN (SONG MINH) 40,000,000 VND
1356 Thinker Dreamer 40,000,000 VND
1357 Huỳnh Trấn Thành 38,000,000 VND
1358 Mạnh thường quân 36,900,000 VND
1359 Cty TNHH Becker Industrial Coastings VN 35,000,000 VND
1360 Trương Thị Ngọc Oanh 33,000,000 VND
1361 Nguyen Duy Doan 30,000,000 VND
1362 Mạnh thường quân 30,000,000 VND
1363 Cô Lương Thị Thẩm 30,000,000 VND
1364 Trần Ngọc Thanh 30,000,000 VND
1365 CTY TNHH TMDV Nghị Hưng (Converse) 30,000,000 VND
1366 Phạm Thị Bích Thủy 29,000,000 VND
1367 Trần Phi Phượng 28,900,000 VND
1368 Quach Ung Tue (ĐT: 0938768809) 27,600,000 VND
1369 Project The Social #1 27,000,000 VND
1370 Võ Hồng Khanh (Pháp) 25,844,000 VND
1371 Huynh Ha 25,500,000 VND
1372 Nguyen Thi Huong 25,200,000 VND
1373 Võ Ngọc An Phong 25,000,000 VND
1374 Gia đình Vinh, Mai, Mỹ, Minh 25,000,000 VND
1375 Gia đình Vưu Mỹ Ý 25,000,000 VND
1376 Bùi Hữu Đức 25,000,000 VND
1377 Gia đình Truong Huynh Dan 25,000,000 VND
1378 Dương Huy (DatViet OOH) 25,000,000 VND
1379 JFE SHOJI TRADE VIETNAM 22,690,000 VND
1380 Ngọc Quỳnh 22,500,000 VND
1381 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 22,028,500 VND
1382 Grant Thornton 22,000,000 VND
1383 Tập thể nhân viên Dat Viet Group Holdings 21,800,000 VND
1384 Nguyen Quoc Khanh AA 21,070,000 VND
1385 Pham Nguyen Bao Chau 20,000,000 VND
1386 Co Mai va cac em 20,000,000 VND
1387 Julie Nga Thien Lam (Julie và Don) 20,000,000 VND
1388 Tập thể nhân viên Cong Ty CPTDTT Da Phuong Tien Dat Viet VAC 20,000,000 VND
1389 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Dich Vu M&T 20,000,000 VND
1390 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Quang Cao Dat Viet 20,000,000 VND
1391 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Xuc Tien Dong Tay 20,000,000 VND
1392 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong Dat Viet VAC 20,000,000 VND
1393 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong DID 20,000,000 VND
1394 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Phat Trien Truyen Thong Quoc Te Anh Binh Minh 20,000,000 VND
1395 Nguyen Huu Huan 20,000,000 VND
1396 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Hưng, chị Liên 20,000,000 VND
1397 Nguyễn Minh Tuấn 20,000,000 VND
1398 Nguyễn Minh Thức 20,000,000 VND
1399 Đoàn Phương Ly 20,000,000 VND
1400 Cụ quá cố Huỳnh Văn Tuấn 20,000,000 VND
1401 Công ty TNHH Điện Ảnh Song Minh 20,000,000 VND
1402 Phạm Thị Minh Huyền - Giám đốc công ty Song Minh 20,000,000 VND
1403 TRUONG THI HOANG OANH 20,000,000 VND
1404 Vũ Kim Lan (Kim Lan Jewelry) 20,000,000 VND
1405 Vo Thi Kim Ngan 20,000,000 VND
1406 Nguyễn Thị Thúy Ba 20,000,000 VND
1407 Nguyễn Thị Thu Hà 20,000,000 VND
1408 Tô Thị Kim Hoa 20,000,000 VND
1409 Huynh Kim Lang 20,000,000 VND
1410 Nguyen Thi Mai Giau 20,000,000 VND
1411 Gia dinh Truong Luu Huynh Tam 20,000,000 VND
1412 Phạm Thị Minh Huyền 20,000,000 VND
1413 Ca sỹ Hari Won 20,000,000 VND
1414 Anh Tuấn, Chị Ngọc (Ashley) 20,000,000 VND
1415 Đặng Văn Thanh (Pháp danh Minh Phát) 20,000,000 VND
1416 Nguyen Anh Tuan 20,000,000 VND
1417 Nguyen Thi Nga 20,000,000 VND
1418 Ba mẹ của anh Hoàng Trọng Khải 20,000,000 VND
1419 Hoàng Trọng Khải 11,000,000 VND
1420 Trương Khánh Kiều Anh 20,000,000 VND
1421 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
1422 Cô Trần Thị Hương 20,000,000 VND
1423 Công ty TNHH Kim Cương Kita 20,000,000 VND
1424 Công ty Liên Phát 20,000,000 VND
1425 Công ty TNHH TM và QC Lữ Nhạc 20,000,000 VND
1426 Gia đình Ngô Hùng Phương 20,000,000 VND
1427 Van Thi Kim Xuyen 20,000,000 VND
1428 Mạnh thường quân 20,000,000 VND
1429 Gia đình Huynh Tam, My Y, Huynh Dan 20,000,000 VND
1430 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
1431 Đinh Bá Ái 11,000,000 VND
1432 Anh Đinh Bá Ái & chị Võ Thị Phượng 10,000,000 VND
1433 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 19,718,500 VND
1434 NGUYEN NGOC NGA 18,000,000 VND
1435 Lê Thị Thanh Nguyệt 17,275,000 VND
1436 Lê Thị Thanh Nguyệt 2,270,000 VND
1437 PHAN NGUYEN YEN NHI 16,800,000 VND
1438 Nguyen Ngoc Phuong Thuy 16,600,000 VND
1439 Cô Phạm Thị Kim Yến 16,000,000 VND
1440 Nguyễn Thị Tố Uyên 15,500,000 VND
1441 Bui Le Nha Quyen 15,426,000 VND
1442 Francois shucnnicke 15,000,000 VND
1443 Ngo Thach Thao 15,000,000 VND
1444 Võ Thị Mỹ Dung 15,000,000 VND
1445 Jenny Minh Nguyet Tran 15,000,000 VND
1446 Tập thể nhân viên công ty Masan 15,000,000 VND
1447 Nguyen Hong Kien 14,500,000 VND
1448 Nguyen Thi Bich Thanh 14,200,000 VND
1449 Nguyen Quang Truong 13,000,000 VND
1450 Nguyen Thi Ngoc Thy 12,650,000 VND
1451 Huynh Thanh Phong 12,500,000 VND
1452 CHINH NGUYEN 12,200,000 VND
1453 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 12,000,000 VND
1454 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 2 USD
1455 Thai Hoa 12,000,000 VND
1456 Lam Tieu Binh 11,700,000 VND
1457 Nguyen Thi Phuong Tram 11,400,000 VND
1458 Nguyễn Thành Tâm 11,100,000 VND
1459 TRAN NGUYEN HUY 11,100,000 VND
1460 Trần Bá Anh Dũng 11,000,000 VND
1461 Bảo Thái 11,000,000 VND
1462 Cao Hong Hanh 11,000,000 VND
1463 Nguyen Thi Dung 11,000,000 VND
1464 Nguyễn Quang Tường và nhóm bạn Melbourne - Australia 10,495,100 VND
1465 Tan Loc 10,260,000 VND
1466 Nguyen Khanh Ngoc 10,000,000 VND
1467 Gia dinh Co Sau va Chi Thao 10,000,000 VND
1468 Oliver Nguyen 10,000,000 VND
1469 Nguyen Thi Truc Mai 10,000,000 VND
1470 Chi Hanh & Anh Ai 10,000,000 VND
1471 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thọ, chị Kỳ 10,000,000 VND
1472 Công ty CPDVTM XNK và Truyền Thông Miđi 10,000,000 VND
1473 Công ty TNHH Thằng Mõ 10,000,000 VND
1474 Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Lý Khúc Lam 10,000,000 VND
1475 CN Công ty CP Hãng Phim Truyện 1 10,000,000 VND
1476 Phạm Thị Quý 10,000,000 VND
1477 Trần Thị Huê Mỹ - 024 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP.HCM 10,000,000 VND
1478 Công ty Trần Minh 10,000,000 VND
1479 Công ty màn hình Led Âu Lạc 10,000,000 VND
1480 Công ty Nguyên Khang 10,000,000 VND
1481 Công ty Ánh Sao Kim 10,000,000 VND
1482 Công ty TNHH Hãng Phim Xuân Phước 10,000,000 VND
1483 Công ty TNHH Sản Xuất Chương Trình Nghệ Thuật H.A.P 10,000,000 VND
1484 Phạm Thanh Nga 10,000,000 VND
1485 Phật tử Ngọc Hương 10,000,000 VND
1486 Mỹ Linh 10,000,000 VND
1487 Vũ Thị Thùy Hương 10,000,000 VND
1488 Nguyen Duy Nhut 10,000,000 VND
1489 Anh chị Tâm Nhẫn 10,000,000 VND
1490 Nguyễn Linh Chi 10,000,000 VND
1491 Cao Thuy Duong 10,000,000 VND
1492 Mai Anh 10,000,000 VND
1493 Huỳnh Nhã 10,000,000 VND
1494 NGUYEN QUANG DUC 10,000,000 VND
1495 Dương Ngọc Tạo 10,000,000 VND
1496 Nguyễn Thị Hạnh 10,000,000 VND
1497 Tran Quang Dai 10,000,000 VND
1498 Tran Thi Tam 10,000,000 VND
1499 Công ty TNHH Kinh doanh Rau quả Thực phẩm VF 10,000,000 VND
1500 Ngân hàng VIB 10,000,000 VND
1501 Công ty THL Media 10,000,000 VND
1502 Ngân hàng Vietcombank (CN Tân Định) 10,000,000 VND
1503 Lam Kieu Phi 10,000,000 VND
1504 Ca sĩ Lê Hiếu 10,000,000 VND
1505 Bà Trần Thị Huê 10,000,000 VND
1506 Trung, Quỳnh, Nhựt, Tini 10,000,000 VND
1507 Tran Dan Vy 10,000,000 VND
1508 Dao Thuy Phuong Thao 10,000,000 VND
1509 Mạnh thường quân 10,000,000 VND
1510 Huynh Hoang Sang, Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
1511 Anh Phạm Tài 10,000,000 VND
1512 Hinh Ich Xuyen 10,000,000 VND
1513 Nguyễn Đặng Tường Linh 10,000,000 VND
1514 Công Ty Mỹ Thuật Sáng Tạo 10,000,000 VND
1515 Nghệ sĩ Việt Hương 10,000,000 VND
1516 Gia đình anh Ngô Hữu Phương 10,000,000 VND
1517 Đoàn Trần Phi Yến 10,000,000 VND
1518 Trinh Minh Hoa 10,000,000 VND
1519 Áo tắm Lan Hạnh 10,000,000 VND
1520 Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
1521 Gia đình Trần Lệ Hà 10,000,000 VND
1522 Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Eximbank) 10,000,000 VND
1523 Trần Thị Kim Hồng 10,000,000 VND
1524 Nguyen Minh Phuoc 9,900,000 VND
1525 Sandar Quach 9,200,000 VND
1526 Tập thể nhân viên công ty CP Xúc Tiên Đông Tây (Dong Tay Promotion) 9,150,000 VND
1527 Cong ty Cao Thoi Dai 9,000,000 VND
1528 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Anh Hải, Chị Thùy Lan (NaUy) 9,000,000 VND
1529 Nguyễn Văn Dữ 9,000,000 VND
1530 Le Quang Minh Chau (daisybee@yahoo.com) 8,900,000 VND
1531 Ren team - Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Lê Ngọc Anh, Chị Tiên, Ben (Shimma), Lyndy, Mẹ chị Tea (Cô Hằng), Hehe, Chị Đào (Her), anh Thạnh (Bếp), Ta Thị Phương Thảo, Thanh Hà, Chị Châu, Chị Stu (Puslo), Ray Lâm, Ba chị Tee, Chị Vee 8,678,000 VND
1532 Tran Thi Kim Tuyen 8,500,000 VND
1533 TRANG THANH TRUC QUAN 8,000,000 VND
1534 Trang Thanh Thủy 8,000,000 VND
1535 Huynh Hoang Sang 7,850,000 VND
1536 Duong Van Trong 7,700,000 VND
1537 Phạm Hữu Lợi 7,600,000 VND
1538 Ton Nu Thanh Nguyet 7,500,000 VND
1539 Duong Huynh Kim Thanh 7,500,000 VND
1540 Mạnh thường quân ở Bỉ tương đương 300 EUR 7,320,000 VND
1541 Tập thể nhân viên Dzone 7,250,000 VND
1542 Anh Bửu, Chị Thảo 7,017,000 VND
1543 Mạnh thường quân 7,017,000 VND
1544 Dũng 7,000,000 VND
1545 Lê Tấn Hải 7,000,000 VND
1546 Cụ ông quá cố Nguyen Ngoc (sinh năm 1984) 7,000,000 VND
1547 Gia dinh Hoa Tam 7,000,000 VND
1548 Ly Nguyet Thanh 7,000,000 VND
1549 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông Đất Việt VAC 6,800,000 VND
1550 Le Ngoc Quynh 6,794,000 VND
1551 NGUYEN THANH HUYEN 6,500,000 VND
1552 Võ Thị Mỹ Dung, Võ Phước Hòa, Võ Thị Thu Hương 6,500,000 VND
1553 Team chạy Marathon 6,300,000 VND
1554 Trần Ngọc Sơn 230,000 VND
1555 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 100,000 VND
1556 Nguyễn Anh Quân 100,000 VND
1557 Trading 2,000,000 VND
1558 Thư ký 160,000 VND
1559 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông TK-L 6,030,000 VND
1560 Le Tan Hai 6,000,000 VND
1561 Công ty TNHH TM và KTTH T.T.C (Đại diện anh Nguyễn Quang Khánh, anh Hùng) 6,000,000 VND
1562 Chị Đinh Thị Lệ Thương 6,000,000 VND
1563 Phạm Thị Kim Xếp 6,000,000 VND
1564 Nguyễn Thị Thủy 6,000,000 VND
1565 Đoàn Thị Phú 6,000,000 VND
1566 Văn Thị Diệu Nhơn 6,000,000 VND
1567 Thai Hoa, Thai Nguyen, Phat 6,000,000 VND
1568 Mai Anh My 6,000,000 VND
1569 Nguyen Xuan Thach 6,000,000 VND
1570 Mạnh thường quân (N) 6,000,000 VND
1571 Lê Đình Toàn 5,900,000 VND
1572 Cô Cao Thị Cúc 5,800,000 VND
1573 Nguyen Quang Dat 5,700,000 VND
1574 VU THI KHANH NGOC 5,600,000 VND
1575 Nhóm Tùy Duyên (TP Huế) 5,500,000 VND
1576 Cụ KHAUV LIM (thọ 84 tuổi) 5,500,000 VND
1577 Bé Minh Triết, Minh Trí 5,200,000 VND
1578 Gia đình chú Phan Thanh Hoàng 5,200,000 VND
1579 Nhung Lê (Pháp) tương đương 200 EUR 5,135,500 VND
1580 Nguyễn Thị Đăng 5,100,000 VND
1581 Nguyen Thai Thanh 5,084,670 VND
1582 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
1583 Ba noi Tran Thi Ngoc Dieu 5,000,000 VND
1584 Le Nguyen Hoang Van 5,000,000 VND
1585 Cao Thi Ngoc Suong 5,000,000 VND
1586 Tieu Yen Trinh 5,000,000 VND
1587 Anh Thich & Chi Tam 5,000,000 VND
1588 Stanislas Jonville 5,000,000 VND
1589 Tran Le Khanh 5,000,000 VND
1590 Cao Thi Hanh 5,000,000 VND
1591 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Lân, chị Nga 5,000,000 VND
1592 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thích, chị Tâm 5,000,000 VND
1593 Phan Thị Bích Diễm 5,000,000 VND
1594 Đỗ Kim Nhung 5,000,000 VND
1595 Trương Thị Ngọc Oanh 5,000,000 VND
1596 Ông/ Bà Đinh Việt Nga (Florida - USA) 5,000,000 VND
1597 Le Minh Ngoc 5,000,000 VND
1598 Trần Ánh Thu 5,000,000 VND
1599 Huỳnh Thị Tiến 5,000,000 VND
1600 Trần Thị Thu Huệ 5,000,000 VND
1601 Tập thể nhân viên công ty QC Đất Việt 5,000,000 VND
1602 Hoa hậu Cao Thùy Dương 5,000,000 VND
1603 LO NGOC THUY ANH (HCMC) 5,000,000 VND
1604 Nguyễn Lệ Nguyên 5,000,000 VND
1605 Nguyễn Thị Trúc Mai 5,000,000 VND
1606 Edo Anzon 5,000,000 VND
1607 Mee Trần 5,000,000 VND
1608 Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
1609 Hội Poker 5,000,000 VND
1610 Nguyen Ngoc Quynh Chau 5,000,000 VND
1611 Nguyễn Văn Vinh 5,000,000 VND
1612 Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND
1613 NGUYEN PHAM THANH 5,000,000 VND
1614 Lâm Kim Phụng 5,000,000 VND
1615 Kiều Thị Kim Lan 5,000,000 VND
1616 Kiều Thị Lan 5,000,000 VND
1617 Lương Thị Thập 5,000,000 VND
1618 Cô Ngô Ánh Ngọc 5,000,000 VND
1619 Andrew Lieu Trong Luong 5,000,000 VND
1620 Duong Hoang Quoc Thai 5,000,000 VND
1621 Chiị Quân, Thảo, Dân, Nguyên (Q. Tân Bình) 5,000,000 VND
1622 Lê Văn Tấn 5,000,000 VND
1623 Vo Trong Cang, Vo Minh Phuc 5,000,000 VND
1624 Thầy Đồng Trúc và nhóm Phật tử chùa Từ Phong 5,000,000 VND
1625 Bùi Thị Thùy Dương 5,000,000 VND
1626 Gia đình họ Luân 5,000,000 VND
1627 Công ty TNHH Duy Hai 5,000,000 VND
1628 Le Phi Son 5,000,000 VND
1629 Cty Zoom Media 5,000,000 VND
1630 Nguyễn Duy Mỹ 5,000,000 VND
1631 Nguyễn Duy Minh 5,000,000 VND
1632 Nguyễn Văn Minh 5,000,000 VND
1633 Gia đình chị Hòa, anh Bình, anh Huy, Ninh Anh 5,000,000 VND
1634 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
1635 Mai Anh My 5,000,000 VND
1636 Cô Đoàn Thị Phú, Thân, Thương 5,000,000 VND
1637 Tu Khue công ty Âu Lạc 5,000,000 VND
1638 Trần Thị Cúc 5,000,000 VND
1639 La Văn Thành, Trương Thị Sỉ 5,000,000 VND
1640 Anh Hà, Chị Quỳnh 5,000,000 VND
1641 Siu, Lin 5,000,000 VND
1642 Nguyen Thai Dong Huong 5,000,000 VND
1643 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
1644 Le Thi Hong Vu 5,000,000 VND
1645 Tố Uyên 5,000,000 VND
1646 Anh Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
1647 Gia đình chị Lệ Thương 5,000,000 VND
1648 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 5,000,000 VND
1649 Gia đình Hòa, Bình, Thu, Huy 5,000,000 VND
1650 Gia đình TS BS Võ Trọng Tuấn 5,000,000 VND
1651 Nguyễn Thị Anh Thư 5,000,000 VND
1652 Nguyễn Thế Thành 5,000,000 VND
1653 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
1654 Gia đình Nguyễn Thị Châu Bảo 5,000,000 VND
1655 Huỳnh Long Thủy 5,000,000 VND
1656 Cô Nguyễn Thị Sơn (Pháp danh Diệu Hải - Thủ Đức) 5,000,000 VND
1657 Uông Đình Phương 5,000,000 VND
1658 Hoang Huu Minh Nhat 5,000,000 VND
1659 Hoang Ngoc Anh Thi 5,000,000 VND
1660 Ngô Ánh Nga 5,000,000 VND
1661 Cô Út Nhỏ 5,000,000 VND
1662 Vũ Thị Hồng Minh 5,000,000 VND
1663 Le Thi Mai Q8 5,000,000 VND
1664 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 5,000,000 VND
1665 Sun Rui Xuan, Phạm Kim Oanh 5,000,000 VND
1666 Vo Thi Ngan 5,000,000 VND
1667 Jancy Nguyen 5,000,000 VND
1668 Trần Thị Ngọc Nga 5,000,000 VND
1669 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
1670 Đặng Bình 5,000,000 VND
1671 Duong Hua Toan 5,000,000 VND
1672 Lê Thị Bé 5,000,000 VND
1673 Le Ngoc Thien Thanh 5,000,000 VND
1674 Ngân hàng VIB 5,000,000 VND
1675 Brian Phúc Thành & các bạn 5,000,000 VND
1676 Don Thi My Duyen 5,000,000 VND
1677 Chú Ngọc Thảo 5,000,000 VND
1678 Luu Kim Ngoc 5,000,000 VND
1679 Công ty TNHH Đông Hưng Viên (Q6) 5,000,000 VND
1680 Tập thể nhân viên Công ty DatViet VAC Group Holdings 4,900,000 VND
1681 Anthony La (Pháp) tương đương 200 EUR 4,880,000 VND
1682 Nhóm bạn HS- SV New Zealand 4,858,500 VND
1683 Chánh Lê (Nauy) tương đương 190 EUR 4,636,000 VND
1684 Anh Thành (Na Uy) 4,600,000 VND
1685 Nguyễn Thị Thủy 4,600,000 VND
1686 Tong Kim Luan 4,500,000 VND
1687 Lê Thị Kiều, Võ Văn Grov 4,500,000 VND
1688 Chi Hong và Chi Thu 4,500,000 VND
1689 Nguyễn Thị Hoài Nam ( Nauy) 4,370,000 VND
1690 Nguyen Thi Phuong Lan 4,250,000 VND
1691 Ken Atkinson 4,200,000 VND
1692 Per Ludo (Le Hieu) 4,200,000 VND
1693 Huynh Ton Cam Tu 4,200,000 VND
1694 Lê Thị Kiều (1936 4,200,000 VND
1695 Thao, Tam, Thuy 4,200,000 VND
1696 Cô Chinh và Cô Mai 4,200,000 VND
1697 Huynh Quang Dung 4,150,000 VND
1698 Quynh Anh Tran 4,000,000 VND
1699 Nghia Nguyen 4,000,000 VND
1700 Thay Vinh 4,000,000 VND
1701 Công ty Sắc Màu 4,000,000 VND
1702 Ho Dac Quynh Dung 4,000,000 VND
1703 Phạm Xuân Hoa 4,000,000 VND
1704 Gia đình Lương Hoàng Sơn và Lương Kiều My 4,000,000 VND
1705 Pham Dang Khoa 4,000,000 VND
1706 Kha Tú Lan 4,000,000 VND
1707 Ông bà Yoo 4,000,000 VND
1708 Đinh Thị Thương Thương 4,000,000 VND
1709 Le Thi Thu Ba 4,000,000 VND
1710 Ông bà Nguyễn Văn Sáu 4,000,000 VND
1711 GD Phuong Bac - Hoang Lan 4,000,000 VND
1712 Bà Phạm Thị Sáu 4,000,000 VND
1713 Truong Quang Sang 4,000,000 VND
1714 Cô Tina, Thu Hà Vũ 4,000,000 VND
1715 Triệu Thế Hiệp 4,000,000 VND
1716 Anh Thái (Khánh Hòa) 4,000,000 VND
1717 Dzếch Tuyết Lan 4,000,000 VND
1718 Gia đình anh chị Dũng Diệp (Quận 7) 4,000,000 VND
1719 Dư Thị Nhung 4,000,000 VND
1720 Nguyen Gia Truyen 4,000,000 VND
1721 Mạnh thường quân 4,000,000 VND
1722 Đào Thị Huỳnh 3,800,000 VND
1723 Khuat Tue Minh 3,700,000 VND
1724 Ngo Thi Thanh Nga 3,700,000 VND
1725 Lương Thúy Nga 3,600,000 VND
1726 Anh Phạm 3,500,000 VND
1727 Tran Hoai Diep 3,500,000 VND
1728 Tập thể nhân viên công ty CP Dịch Vụ M&T Pictures 3,450,000 VND
1729 Chị Thủy 3,400,000 VND
1730 Đặng Thanh Nhân (tương đương 200 AUD) 3,383,800 VND
1731 Mạnh thường quân 3,283,000 VND
1732 Thy 3,250,000 VND
1733 Tran Thanh Phuong 3,230,000 VND
1734 Le Nguyen Hong Van 3,200,000 VND
1735 Phạm Hải Âu 3,200,000 VND
1736 Phòng Thủ quỹ Đất Việt Group Holdings 3,129,000 VND
1737 Tang Nguyen Hoang Nhi 3,170,000 VND
1738 Vân Lê (Nauy) tương đương 120 EUR 3,081,300 VND
1739 Công ty Đông Tây Promotion 3,080,000 VND
1740 Nhóm bạn Nam Phương 3,040,000 VND
1741 Blocker 3,000,000 VND
1742 Loan Trinh 3,000,000 VND
1743 Cô Lương (Mẹ Anh Nguyễn Thư Thanh Hòa) 3,000,000 VND
1744 Phan Van Long và Mỹ Diệp 3,000,000 VND
1745 Nhật Lai 3,000,000 VND
1746 Brian Lâm 3,000,000 VND
1747 Đinh Thị Kim Tân 3,000,000 VND
1748 Mr Reddy 3,000,000 VND
1749 Ashley Jean Nguyễn 3,000,000 VND
1750 Hà Quang Minh 3,000,000 VND
1751 Gia đình Đoàn Thị Thanh Thảo 3,000,000 VND
1752 Nguyen Thi Thuy Dung 3,000,000 VND
1753 Nguyễn Hoàng Dũng 3,000,000 VND
1754 HUYNH KIET NHU 3,000,000 VND
1755 Bích Ngọc 3,000,000 VND
1756 Tran Thi Ai Nhi 3,000,000 VND
1757 Võ Thị Hoàng Yến 3,000,000 VND
1758 Gia đình chị Thùy Hương và Cô Bạch Mai 3,000,000 VND
1759 Trần Đan Vy 3,000,000 VND
1760 Duong Hai Au 3,000,000 VND
1761 Gia đình Ngô Ánh Nga 3,000,000 VND
1762 Nguyễn Đức Mai 3,000,000 VND
1763 C PHUONG BAC 3,000,000 VND
1764 Cụ quá cố Nguyễn Quang Đường 3,000,000 VND
1765 GĐ Bà Lê Thị Thu 3,000,000 VND
1766 Phòng Đường Biển - VNF 3,000,000 VND
1767 Cụ Hoàng Chính Khiêm 3,000,000 VND
1768 Cung Thi Lan Anh 3,000,000 VND
1769 Gia đình cô chú Dũng Diệp 3,000,000 VND
1770 NGUYEN THI MINH CHAU 3,000,000 VND
1771 Nguyen Ngoc Hanh 3,000,000 VND
1772 Lê Ngọc Thiên Thanh 3,000,000 VND
1773 Nguyen Ngoc Duyen 3,000,000 VND
1774 Cô Bình 3,000,000 VND
1775 NS Vũ Quốc Việt 3,000,000 VND
1776 Gia đình cô Hà 3,000,000 VND
1777 Chị Mai 3,000,000 VND
1778 Chị Mỹ Anh 3,000,000 VND
1779 Vo Thuy Trang 3,000,000 VND
1780 Hoa Thai 3,000,000 VND
1781 Chu Nguyễn Mộng Lâm 3,000,000 VND
1782 Pham Nguyen Vinh 3,000,000 VND
1783 Gia đình Phật tử Diệu Ái 3,000,000 VND
1784 Văn Thị Ngọc Lan 3,000,000 VND
1785 Nguyễn Nữ Như Khuê 3,000,000 VND
1786 Nguyen Thi Thu Thao 3,000,000 VND
1787 Nguyen Thi Dinh Huong 3,000,000 VND
1788 Cô Hiên Ly 3,000,000 VND
1789 Gia đình Quân, Thảo và 2 con Dân, Nguyên 3,000,000 VND
1790 Nhóm Phật Tử (Quận 9) 3,000,000 VND
1791 Ngoc 3,000,000 VND
1792 Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND
1793 Nguyễn Thị Phượng 3,000,000 VND
1794 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1795 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1796 Nguyen Le Thao Uyen 3,000,000 VND
1797 Nguyễn Văn Hiền 3,000,000 VND
1798 Tran Linh 3,000,000 VND
1799 Lo Dang My Van 3,000,000 VND
1800 Mạnh thường quân (N) 3,000,000 VND
1801 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1802 Vũ Thị Hồng Minh 3,000,000 VND
1803 Huỳnh Hớn Minh 3,000,000 VND
1804 Bui Truong Bao Ngoc 3,000,000 VND
1805 Nguyễn Thị Hiền 3,000,000 VND
1806 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1807 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
1808 Huynh Thi Thuy Hoa 2,950,000 VND
1809 Linh (pinkyhttl@yahoo.com) 2,900,000 VND
1810 Phật tử Gò Vấp + Bình Dương 2,900,000 VND
1811 Nhóm bạn anh Vinh 2,800,000 VND
1812 Lê Ngọc Hưng Long 2,600,000 VND
1813 Mạnh thường quân 2,600,000 VND
1814 Pham Duy Khuong 2,600,000 VND
1815 Pham Thi Hong Nga 2,600,000 VND
1816 Hoàng Oanh - Paris 2,597,400 VND
1817 Johnny Quốc Huỳnh (Đức) tương đương 100 EUR 2,565,800 VND
1818 Robin Austin 2,500,000 VND
1819 4 Phật Tử Lớp Giáo Lý Chùa Xá Lợi 2,500,000 VND
1820 Bạn Đọc Quận 10 2,500,000 VND
1821 Anh Quang, Chị Kim Khánh, Chị Ngọc Phương 2,500,000 VND
1822 Pham Nguyen Van Khanh 2,500,000 VND
1823 PHAM THUY NGOC NHUT 2,500,000 VND
1824 Ngân hàng Eximbank 2,500,000 VND
1825 Nhóm Thy, Vinh, Xô, Trọng, Thế Vinh 2,500,000 VND
1826 Do Thi Thu Thuy 2,500,000 VND
1827 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 2,500,000 VND
1828 Phạm Thị Minh, Nguyễn Thị Thu 2,500,000 VND
1829 Tran Thi Phi 2,500,000 VND
1830 Nguyễn Thị Phương Trâm 2,500,000 VND
1831 Lê Tấn Luân 2,500,000 VND
1832 Chị Yến 2,500,000 VND
1833 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
1834 Le Thi Nga 2,500,000 VND
1835 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
1836 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 2,500,000 VND
1837 Lê Minh Mẫn 2,500,000 VND
1838 Manh thường quân 2,500,000 VND
1839 Mạnh thường quân ở Nauy tương đương 100 EUR 2,440,000 VND
1840 Anh Nhân - TPHCM 2,350,000 VND
1841 Linh và Thi (bạn Khang) 2,300,000 VND
1842 Tran Lam 2,300,000 VND
1843 Nguyen Doan Thuy va Nguyen Dang Minh 2,200,000 VND
1844 Duong Anh Tu 2,200,000 VND
1845 Nguyễn Tâm Linh 2,217,000 VND
1846 Mr John Magne Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
1847 Mr John Kim Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
1848 Nguyễn Thùy Lan (Nauy) 2,180,000 VND
1849 Nguyễn Quang Tiến (Nauy) 2,180,000 VND
1850 Nguyen Mai Trang 2,100,000 VND
1851 Le Cong Sanh 2,100,000 VND
1852 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
1853 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
1854 Đoàn Đức Dương 1,000,000 VND
1855 Trương Thế Hào Kiệt 300,000 VND
1856 Trần Song Hạnh Lam 200,000 VND
1857 Nguyễn Thị Vân Hà 200,000 VND
1858 Đoàn Văn Thiệu 100,000 VND
1859 Võ Thị Phương Thanh 100,000 VND
1860 Trà Quang Lực 100,000 VND
1861 Phạm Tuấn Việt 100,000 VND
1862 Teri Nguyen 2,060,000 VND
1863 Hồ Thị Mỹ Dung 2,050,000 VND
1864 Cô Hương Ly 2,030,000 VND
1865 Soudain team 2,005,000 VND
1866 Hung Long & Truc Phuong 2,000,000 VND
1867 Inho Kim 2,000,000 VND
1868 Nguyen Manh Tuong 2,000,000 VND
1869 Ho Thi Hoang Anh 2,000,000 VND
1870 Chi Lien va GD 2,000,000 VND
1871 Linh Nguyen 2,000,000 VND
1872 Anh Nam & Chi Xu & Bac Lan 2,000,000 VND
1873 Nguyen Truong Huy 2,000,000 VND
1874 Nguyen Quoc Thanh 2,000,000 VND
1875 Anh Thong & Chi Thuong & Be Chuong & Long & Bo 2,000,000 VND
1876 Tran Vinh Du 2,000,000 VND
1877 Betty Bui Do 2,000,000 VND
1878 Jun Torres 2,000,000 VND
1879 Nguyễn Thị Bảy Q10 2,000,000 VND
1880 Tran Thi Thuy Chi 2,000,000 VND
1881 Nguyen Thanh Tra 2,000,000 VND
1882 Mr & Mrs Casey Nolen Jackson 2,000,000 VND
1883 Van Thi Dieu Nhon & Truong Chi Kien 2,000,000 VND
1884 Nguyen Thi My Linh 2,000,000 VND
1885 Nguyen Thi Thanh Tuyen 2,000,000 VND
1886 Nguyễn Cao Sơn 2,000,000 VND
1887 Pham Nguyen Quynh Nhu 2,000,000 VND
1888 Công ty TNHH TM và DV 3S 2,000,000 VND
1889 Gia đình bé Noen 2,000,000 VND
1890 Trần Thị Tuyết Ánh 2,000,000 VND
1891 VP Luật sư Phùng Anh Tuấn và đồng sự 2,000,000 VND
1892 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2,000,000 VND
1893 Nguyễn Quang Thành (Nauy) 2,000,000 VND
1894 Vo Thi Anh Hong 2,000,000 VND
1895 Le Thi Thu Van 2,000,000 VND
1896 Phạm Thị Dung 2,000,000 VND
1897 Dinh Tang Tri Trong 2,000,000 VND
1898 Phạm Tuấn Anh 2,000,000 VND
1899 Jason Giang 2,000,000 VND
1900 Nguyen Thi Thu Thao 2,000,000 VND
1901 Bà Phạm Thị Bé 2,000,000 VND
1902 Nguyen Thi Kim Loan 2,000,000 VND
1903 Đinh Thị Lệ Thương 2,000,000 VND
1904 Tập thể phòng Nhân sự - Dat Viet Group Holdings 2,000,000 VND
1905 Trieu The Hiep 2,000,000 VND
1906 Tran Kim Loan (VPBank) 2,000,000 VND
1907 Minh Huỳnh (USA) 2,000,000 VND
1908 Vũ Thị Hồng 2,000,000 VND
1909 Van Thi Dieu 2,000,000 VND
1910 NGUYEN VAN QUA 2,000,000 VND
1911 Nguyen Dai Thao 2,000,000 VND
1912 Nguyễn Thị Lang 2,000,000 VND
1913 Ông bà Phạm Gia Chung 2,000,000 VND
1914 Ngô Kim Thanh 2,000,000 VND
1915 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 2,000,000 VND
1916 NGUYEN VU NAM PHUONG 2,000,000 VND
1917 VO THI THANH HIEN 2,000,000 VND
1918 Đỗ Thị Kim Nhung (Đông Tây Promotion) 2,000,000 VND
1919 Lương Thị Lệ Thủy 2,000,000 VND
1920 Bà Ưng Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
1921 LE NGOC HIEN 2,000,000 VND
1922 LE HOANG VU VA HO THI HOA BINH 2,000,000 VND
1923 Nguyen Huan 2,000,000 VND
1924 Nhóm bạn Viện, Tuyền, Khoa, Bích 2,000,000 VND
1925 Ông của cháu Trần Hữu Nghĩa, Trần Hữu Phát 2,000,000 VND
1926 A HUY TRIEU 2,000,000 VND
1927 NGUYEN THI MINH DUC 2,000,000 VND
1928 Gđình Anh Huỳnh Anh Luân 2,000,000 VND
1929 Trần Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
1930 NGUYEN NU NHU KHUE 2,000,000 VND
1931 Cô Phượng 2,000,000 VND
1932 Nguyễn Thị Lan Chi 2,000,000 VND
1933 Bé Boom và Bé Bơ 2,000,000 VND
1934 Võ Thị Hạnh 2,000,000 VND
1935 Cô Nguyễn Minh Tâm 2,000,000 VND
1936 Cụ bà An Thị Liên 2,000,000 VND
1937 Huỳnh Thị Tuyết 2,000,000 VND
1938 Pham Thi Ngoc Diep 2,000,000 VND
1939 Phan Thi Thanh Xuan 2,000,000 VND
1940 Truong Chi Kien 2,000,000 VND
1941 Gia đình Lý Vương Nhựt Minh 2,000,000 VND
1942 Le Thuy Linh 2,000,000 VND
1943 Võ Thị Thùy Dương, Vũ Chí Cường, Vũ Anh Minh 2,000,000 VND
1944 Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND
1945 Nguyễn Thị Ngọc Thy 2,000,000 VND
1946 Lê Thị Lệ 2,000,000 VND
1947 Nguyễn Phúc An Khang 2,000,000 VND
1948 Thầy Đồng Thái (Chùa Từ Phong) 2,000,000 VND
1949 Nguyễn Hữu Khanh 2,000,000 VND
1950 GD Ve Han Huy 2,000,000 VND
1951 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 VND
1952 Hồ Hương Nghi 2,000,000 VND
1953 Nguyễn Thị Kim Hoàng 2,000,000 VND
1954 Le Thi Kim Loan 2,000,000 VND
1955 Cung Thi Tuyet Anh 2,000,000 VND
1956 Võ Thị Phượng 2,000,000 VND
1957 NTK Nguyen Minh Quang 2,000,000 VND
1958 Chu Trang Thanh 2,000,000 VND
1959 Nguyen Hoang Hai 2,000,000 VND
1960 Lai Thi My Dung 2,000,000 VND
1961 Đặng Ngọc Phương Vy 2,000,000 VND
1962 Ho Thi The 2,000,000 VND
1963 Anh Tạo (Công ty Vietnamwork) 2,000,000 VND
1964 Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung 2,000,000 VND
1965 Nguyễn Phi Hùng 2,000,000 VND
1966 Lê Hữu Đạt 2,000,000 VND
1967 Nguyễn Thị Chấn 2,000,000 VND
1968 Nguyen Thi Ngoc Trang 2,000,000 VND
1969 Nguyen Thi My Nhan 2,000,000 VND
1970 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1971 Cô Bình 2,000,000 VND
1972 Vo Thi Kim Ngan 2,000,000 VND
1973 Phạm Thị Mai 2,000,000 VND
1974 Be Thanh Truc 2,000,000 VND
1975 Hồ Vi Bảo 2,000,000 VND
1976 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 2,000,000 VND
1977 Le Ngoc My An 2,000,000 VND
1978 Mai Pham 2,000,000 VND
1979 Pham Thi Hoai Phuong 2,000,000 VND
1980 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1981 Cô Huỳnh Thị Minh Thu 2,000,000 VND
1982 Suni 2,000,000 VND
1983 Nguyễn Thị Như Hà 2,000,000 VND
1984 Nguyen Truong Thuy Trang 2,000,000 VND
1985 Nguyễn Ngọc Vân Khanh 2,000,000 VND
1986 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND
1987 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1988 Nguyễn Thị Ngọc Uyển 2,000,000 VND
1989 Lê Kim Khánh 2,000,000 VND
1990 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1991 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1992 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
1993 Hao Trinh 2,000,000 VND
1994 Chu Nguyen Mong Lam 2,000,000 VND
1995 Mạnh thường quân (Quận 1) 2,000,000 VND
1996 Nguyễn Quang Vinh 2,000,000 VND
1997 Xuân Thu (Q. Bình Thạnh) 2,000,000 VND
1998 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
1999 Gia đình cô Nguyễn Thị Hồng 2,000,000 VND
2000 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
2001 Nguyễn Thị Thùy Dung 2,000,000 VND
2002 Cao Thị Ánh Tuyết 2,000,000 VND
2003 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2004 Hồng 2,000,000 VND
2005 Thanh Hương (Bình Thạnh) 2,000,000 VND
2006 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2007 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2008 Ba mẹ Nguyễn Hữu Tân và Đoàn Kim Anh 2,000,000 VND
2009 Cô Băng Châu 2,000,000 VND
2010 Do Tien Hieu 2,000,000 VND
2011 Gia đình Phuong Bac 2,000,000 VND
2012 Gia đình Nguyễn Thanh Huy 2,000,000 VND
2013 Thùy Linh 2,000,000 VND
2014 Nguyễn Hồng Thảo 2,000,000 VND
2015 Kim Hồng 2,000,000 VND
2016 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2017 Thái Thị Mỹ 2,000,000 VND
2018 Nguyen Thi Kim Chi 2,000,000 VND
2019 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2020 Ngo Duc Trung 2,000,000 VND
2021 Bé Thanh Trúc 2,000,000 VND
2022 Bà Hoa 2,000,000 VND
2023 Đinh Kim Loan 2,000,000 VND
2024 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2025 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2026 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2027 Cô Thanh Tùng 2,000,000 VND
2028 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2029 Chị Vân Anh 2,000,000 VND
2030 Co Giao Hoang (Đồng Tháp) 2,000,000 VND
2031 Mạnh thường quân (Quận 3) 2,000,000 VND
2032 Truong Kim Dat (NU) Q10 2,000,000 VND
2033 Nguyen Tu Trinh 2,000,000 VND
2034 Duong Thai Du 2,000,000 VND
2035 Le Ngoc Hien 2,000,000 VND
2036 Nguyen Ngoc Duyen 2,000,000 VND
2037 Le Hoang Nam 2,000,000 VND
2038 Tran Le Viet Ngan 2,000,000 VND
2039 Cao Yên Gia Bửu 2,000,000 VND
2040 Phan Thi Hien 2,000,000 VND
2041 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2042 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2043 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
2044 Vũ Thị Minh Trang 2,000,000 VND
2045 Phan Thị Tuyết Mai 2,000,000 VND
2046 Huỳnh Thị Phương 2,000,000 VND
2047 Ngo Xu Kim 2,000,000 VND
2048 Khauv Lim 2,000,000 VND
2049 Nguyễn Thúy Vân (USA) 2,000,000 VND
2050 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
2051 Chị Nga 2,000,000 VND
2052 Vũ Thị Kim Loan 2,000,000 VND
2053 Cô Bích Thủy 2,000,000 VND
2054 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2,000,000 VND
2055 Thanh Tam, Thanh Tien, Doan Trang 2,000,000 VND
2056 Trần Thúy Vinh 2,000,000 VND
2057 Chị Quách Hằng 2,000,000 VND
2058 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
2059 Nguyen Thi Chin 2,000,000 VND
2060 Thư Vũ 2,000,000 VND
2061 Tuong Quang Nguyen 1,942,800 VND
2062 Tập thể phòng IT - Dat Viet Group Holdings 1,900,000 VND
2063 Ngo Thi Minh Thu 1,900,000 VND
2064 Pham Thi Hong Nga 1,900,000 VND
2065 Trần Lệ Bình 1,800,000 VND
2066 Do Bui Duc Loc 1,800,000 VND
2067 Đoàn Pháp Hoa Chùa An Phú (Quận 8) 1,800,000 VND
2068 Dang Tan Phong 1,770,000 VND
2069 Lê Thị Kiều 1,700,000 VND
2070 Le Thi Thuy 1,700,000 VND
2071 Ngoc Thao Quyen Phan 1,700,000 VND
2072 Le Thi Thanh Nguyet 1,700,000 VND
2073 Nguyet, Tuyen, Truc, Ngoc 1,700,000 VND
2074 Pham Thi Hong Van 1,700,000 VND
2075 Từ Thụy Huy Hoàng 1,700,000 VND
2076 Nguyễn Thị Nam 1,700,000 VND
2077 Nguyễn Thị Thanh 1,682,000 VND
2078 Trần Thị Ngọc Tuyết (tương đương 100 AUD) 1,681,200 VND
2079 Đặng Thị Lệ (Mẹ cháu Trần Đặng Ngọc Hân) 1,668,000 VND
2080 Không ghi tên 1,620,000 VND
2081 Mân Nguyễn (tương đương 60 EUR) 1,617,300 VND
2082 Nguyễn Thị Đào 1,600,000 VND
2083 Tập thể nhân viên NOMAD 1,600,000 VND
2084 Nguyễn Thị Thanh 1,600,000 VND
2085 Mạnh thường quân 1,600,000 VND
2086 Trần Thị Ngọc Tuyết (100 AUD) 1,556,700 VND
2087 Ngân hàng VPBank 1,550,000 VND
2088 Chi Thuong & Thu Dung & Chong 1,500,000 VND
2089 Chau Hieu Hoa 1,500,000 VND
2090 Nguyen Thanh Tong 1,500,000 VND
2091 Mai Chien Thang 1,500,000 VND
2092 Phuong Mai 1,500,000 VND
2093 Dang Trung Hieu 1,500,000 VND
2094 Vu Thi Thuy Huong 1,500,000 VND
2095 Nguyễn Thị Kim Trang Q6 1,500,000 VND
2096 Nguyen Doan Thuy 1,500,000 VND
2097 Dinh Le Dien Trung 1,500,000 VND
2098 Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
2099 Huỳnh Thanh Thúy 1,500,000 VND
2100 Phạm Thị Hoài Phương 1,500,000 VND
2101 Cao Thái Sơn 1,500,000 VND
2102 Gđình Anh Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
2103 Trần Thị Sại 1,500,000 VND
2104 NGUYEN NGOC DIEP 1,500,000 VND
2105 Vũ Mai Hương 1,500,000 VND
2106 Ms Chi Eximbank 1,500,000 VND
2107 Vũ Thị Kim Loan, Vũ Thị Phương Loan, Vũ Thị Quỳnh Loan 1,500,000 VND
2108 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
2109 Cô Thu Dung 1,500,000 VND
2110 Cháu Lê Minh Thái, Lê Anh Thi, Lê Anh Khoa 1,500,000 VND
2111 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
2112 Ho Xuan Vien Thao, Le Thi Bach Yen 1,500,000 VND
2113 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
2114 Ta Thi Mui 1,500,000 VND
2115 Ngân hàng EximBank 1,500,000 VND
2116 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
2117 Co Dieu Minh (Nhà Bè) 1,500,000 VND
2118 Phạm Hoàng Trúc Phượng 1,500,000 VND
2119 Mach Tuyet Hang 1,500,000 VND
2120 Chú Triệu Tô Hà 1,500,000 VND
2121 Phạm Văn Hiền 1,500,000 VND
2122 Cô Lê Ngọc Mai 1,500,000 VND
2123 Nguyen Ngoc Thai Phuong 1,500,000 VND
2124 Nguyen Thi Bich Thanh 1,500,000 VND
2125 Nguyen Ly Mong Thuy 1,500,000 VND
2126 Ngo Dinh Khoi Nguyen 1,500,000 VND
2127 Van Nhat Tan 1,500,000 VND
2128 Le Thi Hoa 1,450,000 VND
2129 Phan Thị Yến Nhi 1,400,000 VND
2130 Ông Hoành và Bà Thiệt 1,400,000 VND
2131 Mạnh thường quân 1,400,000 VND
2132 Nguyễn Yến Nhi 1,400,000 VND
2133 Luu Hoang Long 1,400,000 VND
2134 Như Quỳnh và mẹ 1,400,000 VND
2135 Carolene Vo (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
2136 Minh Tôn (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
2137 Gia đình Thụy Nam, gia đình Diệu Kim 1,300,000 VND
2138 Nguyễn Thị Dư 830,000 VND
2139 Pham Thi Hong Nga 1,290,100 VND
2140 Nhóm từ thiện USA-Australia- VN (Lan -Điệp - Dung -Trang ) 1,200,000 VND
2141 Nguyễn Thùy Thanh Trúc 1,200,000 VND
2142 Lê Hoàng Sơn 1,200,000 VND
2143 Tran Huynh The Vu 1,200,000 VND
2144 Lam Kim Ngoc 1,200,000 VND
2145 Le Thi Hoang Anh 1,200,000 VND
2146 Thy + Trang 1,200,000 VND
2147 Cô Trần Thị Thu Tâm 1,200,000 VND
2148 Đặng Phước Thành 1,200,000 VND
2149 Nhóm điều dưỡng khoa thẫm mỹ 1,200,000 VND
2150 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 1,200,000 VND
2151 Vu Thi Quynh Loan 1,200,000 VND
2152 Anh Việt và bạn 1,100,000 VND
2153 Tran Thi Ngoc Be 1,100,000 VND
2154 Đỗ Trần Bảo Ngọc 1,100,000 VND
2155 Linh ( pinkyhttl@yahoo.com) 1,100,000 VND
2156 Đỗ Kim Sang 1,100,000 VND
2157 Hoàng Thị Ngọc Ánh 1,100,000 VND
2158 Cô Trưởng + cháu Mon 1,100,000 VND
2159 Tran Thi Thu Huong 1,100,000 VND
2160 Thi 1,100,000 VND
2161 Thanh Trúc + Nhóm Bạn 1,070,000 VND
2162 Kim Nhung Dong Tay 1,050,000 VND
2163 Nguyen Minh Quan 1,000,000 VND
2164 Anh Van 1,000,000 VND
2165 Bich Nguyen 1,000,000 VND
2166 Ngoc Quynh 1,000,000 VND
2167 Đăng Khoa 1,000,000 VND
2168 Quan Tang 1,000,000 VND
2169 Duong Huy 1,000,000 VND
2170 Mee Tran 1,000,000 VND
2171 Chi Tham 1,000,000 VND
2172 Luu Quang Minh 1,000,000 VND
2173 Hoang My An 1,000,000 VND
2174 Vu Van Tung, Vu Hai Long 1,000,000 VND
2175 Nguyen Ngoc Thanh Tuyen 1,000,000 VND
2176 Diem Thy 1,000,000 VND
2177 Vu Anh 1,000,000 VND
2178 Doan Duc Duong 1,000,000 VND
2179 Nguyen Thi Hong Diem 1,000,000 VND
2180 Nguyen Thi Kim Cuong 1,000,000 VND
2181 Duong Le Minh Thu 1,000,000 VND
2182 Anh Nguyen Van Chinh 1,000,000 VND
2183 Nguyen Dang Khoa - DTP 1,000,000 VND
2184 Tran Thi Chung Thuy 1,000,000 VND
2185 Nguyễn Thanh Dũng 1,000,000 VND
2186 Ngọc Hoàng 1,000,000 VND
2187 Trinh Thi Tuyet Lan 1,000,000 VND
2188 Do Thi Hong Nguyet 1,000,000 VND
2189 Lê Quang Thanh An 1,000,000 VND
2190 Bạn đọc Q4 (vyphan3011@gmail.com) 1,000,000 VND
2191 Nguyễn Thị Hồng Phượng 1,000,000 VND
2192 Gia đình Chị Phan Dương Yến Linh 1,000,000 VND
2193 La Quoc Hoa 1,000,000 VND
2194 Nguyễn Thị Hải Anh/ Hải Phong 1,000,000 VND
2195 Huỳnh Anh Luân 1,000,000 VND
2196 Nguyen Thanh Thuy 1,000,000 VND
2197 Công ty Cao Thời Đại 1,000,000 VND
2198 Công ty Anh Thiên Bảo 1,000,000 VND
2199 Nguyễn Thanh Trường 1,000,000 VND
2200 Cao Hoàng Đạt - Nguyễn Thị Bích 1,000,000 VND
2201 Nguyễn Thị Hiệp 1,000,000 VND
2202 Nguyễn Kim Nguyên 1,000,000 VND
2203 Tăng Thị Huệ Hạnh 1,000,000 VND
2204 Vũ Thị Dung 1,000,000 VND
2205 Nguyen Thi Thu Hien 1,000,000 VND
2206 Nguyễn Thị Thùy Hương 1,000,000 VND
2207 Nguyễn Thị Hoài Nam 1,000,000 VND
2208 Quách Huôi Chiêu 1,000,000 VND
2209 Thanh Thanh Suzanne 1,000,000 VND
2210 Võ Văn Gọn 1,000,000 VND
2211 Võ Phước Hòa 1,000,000 VND
2212 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
2213 Gia đình cô Hằng 1,000,000 VND
2214 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
2215 Kim Quyên, Kim Anh, Glan (USA) 1,000,000 VND
2216 Ông Hùng - Hạnh 1,000,000 VND
2217 Kim Trang 1,000,000 VND
2218 Sơn Bính 1,000,000 VND
2219 Le Thi Thoa - Em Thoa - PVCombank Pho Duc Chinh 1,000,000 VND
2220 Long & Phuong 1,000,000 VND
2221 Nguyen Son 1,000,000 VND
2222 Le Thi Minh Hao 1,000,000 VND
2223 Đoàn Thị Tín 1,000,000 VND
2224 Trần Thị Kim Liên 1,000,000 VND
2225 GĐ ông Nguyễn Văn Dũng (Hồi hướng cho mẹ) 1,000,000 VND
2226 Đoàn Thị Kim Ngân 1,000,000 VND
2227 GĐ em Tống Viết Chương 1,000,000 VND
2228 Trần Thị Lệ Hoa 1,000,000 VND
2229 Sạp báo 25 Hoàng Hoa Thám 1,000,000 VND
2230 DINH KIM NGUYEN TRINH 1,000,000 VND
2231 Nguyễn Thị Thanh Vân 1,000,000 VND
2232 Trần Thị Bích Yến 1,000,000 VND
2233 Bé Bách Luận, Bách Gia 1,000,000 VND
2234 CHAU THI HUYEN CHI 1,000,000 VND
2235 Nguyễn Văn Chinh 1,000,000 VND
2236 Nhóm Những Người Bạn 1,000,000 VND
2237 Võ Thị Hoàng Hải 1,000,000 VND
2238 Nguyen T Ngoc Phuong 1,000,000 VND
2239 Nguyen Thi Nhung 1,000,000 VND
2240 Nguyễn Trần Minh Uyên 1,000,000 VND
2241 Nguyễn Trần Minh Thư 1,000,000 VND
2242 Phạm Thị Hồng Nhi 1,000,000 VND
2243 Ông bà Cao Thị Lệ Anh 1,000,000 VND
2244 La Thiếu Bửu & Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
2245 Lâm Gia Manh & Lam Mai Linh 1,000,000 VND
2246 Nguyễn Thị Hồng Loan 1,000,000 VND
2247 Huỳnh Ngọc Bích 1,000,000 VND
2248 NGUYEN NHU TAM 1,000,000 VND
2249 Bé Huynh Tan Phat 1,000,000 VND
2250 Linh Đan 1,000,000 VND
2251 Hà Đức Năng 1,000,000 VND
2252 Lưu Thúy Mỹ 1,000,000 VND
2253 Duong Hai Au (au.duonghai@gmail.com 0902.500.978) 1,000,000 VND
2254 Nguyen Truong 1,000,000 VND
2255 Doan Mong Hang 1,000,000 VND
2256 LBK Louis 1,000,000 VND
2257 DO THU THUY 1,000,000 VND
2258 DIEP THANH PHUONG 1,000,000 VND
2259 Nguyễn lân duy 1,000,000 VND
2260 Chú Dũng 1,000,000 VND
2261 Chị Thanh Trúc DID 1,000,000 VND
2262 Ông Trắc Thanh Châu 1,000,000 VND
2263 NGUYEN THUY DUY 1,000,000 VND
2264 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
2265 huynhdieuphung@gmail.com 1,000,000 VND
2266 C DONG 1,000,000 VND
2267 MAI THI NGOC NHUNG 1,000,000 VND
2268 Pháp tâm Thắng 1,000,000 VND
2269 Pháp đạo Hưng 1,000,000 VND
2270 Hoa - Hiếu - Thảo 1,000,000 VND
2271 Lương Thị Thanh Diệp 1,000,000 VND
2272 Lại Thị Xuyến 1,000,000 VND
2273 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
2274 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
2275 HOANG ANH TU 1,000,000 VND
2276 Nguyễn Hoàng Minh 1,000,000 VND
2277 NGUYEN PHUONG AN 1,000,000 VND
2278 Đỗ Thị Hợi 1,000,000 VND
2279 Trần Văn Vĩ 1,000,000 VND
2280 Tăng Tú Kim 1,000,000 VND
2281 Cháu Phạm Gia Hiếu 1,000,000 VND
2282 Cô Nguyễn Ngọc Anh Thư 1,000,000 VND
2283 Cô Nguyễn Thị Hồng 1,000,000 VND
2284 Đoàn Thu Vân 1,000,000 VND
2285 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2286 Lê Xuân Hoàng 1,000,000 VND
2287 Lý Như Ý 1,000,000 VND
2288 Nguyen Phuong Thao 1,000,000 VND
2289 Nguyen Thi Mai Han 1,000,000 VND
2290 Nguyen Thi Minh Phuong 1,000,000 VND
2291 Nguyễn Văn Hai 1,000,000 VND
2292 Trần Văn Viễn 1,000,000 VND
2293 Ông bà Lý Thành Vệ 1,000,000 VND
2294 Lý Vương Nhựt Khánh 1,000,000 VND
2295 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2296 Kim Chanh, Van Vo 1,000,000 VND
2297 Ho Hoang Trieu 1,000,000 VND
2298 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2299 Trần Thị Ngọc Bé 1,000,000 VND
2300 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
2301 Nguyễn Thị Thanh Thủy 1,000,000 VND
2302 Lê Ngọc Anh Chương 1,000,000 VND
2303 Nguyễn Tuyết Mai 1,000,000 VND
2304 Bé Anh Khoa và Bé Anh Thi 1,000,000 VND
2305 Bui Thi Thu Thao 1,000,000 VND
2306 Chú Tuệ Đạo 1,000,000 VND
2307 Gia đình ông Thái Tấn Hòa 1,000,000 VND
2308 Gia đình ông Trương Chí Cường 1,000,000 VND
2309 Phạm Thị Tuyết Mai 1,000,000 VND
2310 Phương Bỉnh Thịnh 1,000,000 VND
2311 Ma Van Son 1,000,000 VND
2312 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2313 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2314 Lê Quốc Dĩnh 1,000,000 VND
2315 Phạm Thị Hồng Xuyến 1,000,000 VND
2316 Đặng Thị Tý 1,000,000 VND
2317 Thái Bình 1,000,000 VND
2318 Gia đình cô Lan Chi 1,000,000 VND
2319 Gia đình cô Quỳnh Tiên 1,000,000 VND
2320 Nguyen Ngoc Yen Tuyet 1,000,000 VND
2321 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2322 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2323 Lê Thùy Linh 1,000,000 VND
2324 Nguyễn Thị Thu Hằng 1,000,000 VND
2325 Nguyễn Thụy Ái Phương 1,000,000 VND
2326 Nguyễn Thị Anh Thư 1,000,000 VND
2327 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
2328 Vũ Thị Gia 1,000,000 VND
2329 Nguyễn Thị Ngọc Sương 1,000,000 VND
2330 Cô Hoa 1,000,000 VND
2331 Phu Ngoc Bich Thuy 1,000,000 VND
2332 Tran Thi Tuyet Anh 1,000,000 VND
2333 Le Thi Thanh Tam, Nguyen Le Thi Doan Trang, Nguyen Thanh Tien 1,000,000 VND
2334 To Xuan Cuc 1,000,000 VND
2335 Huynh Le Ngoc Ly 1,000,000 VND
2336 Nguyen Thi Cam Thai 1,000,000 VND
2337 Chú Nguyễn Phát Vàng 1,000,000 VND
2338 Bác Dư (Phú Nhuận) 1,000,000 VND
2339 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2340 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1,000,000 VND
2341 Gia đình cô Le Thi Ninh Giang 1,000,000 VND
2342 Tommy Wuaya 1,000,000 VND
2343 Nguyễn Thị Ngọc Bích 1,000,000 VND
2344 Võ Thị Nga 1,000,000 VND
2345 Chị Hòa Ngọc 1,000,000 VND
2346 Nguyen Van Truong 1,000,000 VND
2347 Do Thi Bon 1,000,000 VND
2348 Nguyen Thi Kim Hung 1,000,000 VND
2349 Le Thi My Nga 1,000,000 VND
2350 Le Ngoc Thien Thanh 1,000,000 VND
2351 Nguyễn Huỳnh Minh Nhựt 1,000,000 VND
2352 Nguyễn Thanh Dũng (Công ty 3S) 1,000,000 VND
2353 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2354 Trần Thị Ngọc Anh, Hà Thanh Tùng 1,000,000 VND
2355 Cao Anh Chương 1,000,000 VND
2356 Ngô Thế Vinh 1,000,000 VND
2357 Le Ngoc Hue Q10 1,000,000 VND
2358 Đỗ Minh Tiến 1,000,000 VND
2359 Nguyễn Thị Huệ 1,000,000 VND
2360 Dương Thị Bạch Dương 1,000,000 VND
2361 Ngo Hue Nghi 1,000,000 VND
2362 Tiểu Liên 1,000,000 VND
2363 Trần Thị Dung 1,000,000 VND
2364 Luong Thi Thanh Diep 1,000,000 VND
2365 Trần Thị Mai 1,000,000 VND
2366 Lê Thị Mặn 1,000,000 VND
2367 Nguyen Le Thuy Nguyen 1,000,000 VND
2368 Nguyễn Tiến Dũng 1,000,000 VND
2369 Duong Thi Tuyet Van 1,000,000 VND
2370 Bui Thi Thuy Duong 1,000,000 VND
2371 Luong Huynh Hanh 1,000,000 VND
2372 Nguyen Thi Thuy Loan 1,000,000 VND
2373 Phan Lê Hồng Hạnh 1,000,000 VND
2374 Lưu Quốc Cường 1,000,000 VND
2375 Nguyen Luu Hoai Ngan 1,000,000 VND
2376 Hoàng Thị Tám 1,000,000 VND
2377 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2378 Huynh Khanh Linh 1,000,000 VND
2379 Nguyễn Phúc An Khang 1,000,000 VND
2380 Vu Mai Huong 1,000,000 VND
2381 Nguyễn Lê Thủy Nguyên 1,000,000 VND
2382 Vu The Kiet 1,000,000 VND
2383 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2384 Nguyen Thi Yen Duyen 1,000,000 VND
2385 Ngo Thanh Hien 1,000,000 VND
2386 Tuyet Hanh 1,000,000 VND
2387 Thanh Tien, Thanh Tam, Doan Trang 1,000,000 VND
2388 Ho Thanh Xuan 1,000,000 VND
2389 Lý Hoàng Tân 1,000,000 VND
2390 Đặng Thị Thu Vân 1,000,000 VND
2391 Nguyễn Quang Hưng 1,000,000 VND
2392 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2393 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2394 Chị Đào Thị Hường 1,000,000 VND
2395 Chieu Thuc Nhi 1,000,000 VND
2396 Doan Huu Huong Vy 1,000,000 VND
2397 Nguyễn Phúc An Khang 1,000,000 VND
2398 Nguyễn Hoàng Khải 1,000,000 VND
2399 Nguyễn Hoàng Khang 1,000,000 VND
2400 Le Thi Hoa 1,000,000 VND
2401 Nguyễn Thị Vân Hà 1,000,000 VND
2402 Trần Thị Ngọc Hương 1,000,000 VND
2403 O Truong 1,000,000 VND
2404 B Bon 1,000,000 VND
2405 B Hung 1,000,000 VND
2406 O Huy 1,000,000 VND
2407 B Duyen 1,000,000 VND
2408 Trọng Bá, Ngọc Loan 1,000,000 VND
2409 Đoàn Thị Thu Vân 1,000,000 VND
2410 Phạm Anh Khuê 1,000,000 VND
2411 Nguyễn Lê Thủy Nguyên 1,000,000 VND
2412 Nguyen Thi Thanh Tung 1,000,000 VND
2413 Hoang Mai Phuong 1,000,000 VND
2414 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2415 Cô Cảnh và Cô Hà 1,000,000 VND
2416 Nguyen Nhat Anh 1,000,000 VND
2417 Quynh Trang, Vinh Loc 1,000,000 VND
2418 Trần Trọng Minh Châu 1,000,000 VND
2419 Hoàng Đỗ Huy 1,000,000 VND
2420 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND
2421 Ho Vinh Loc 1,000,000 VND
2422 Van Dinh Chuong 1,000,000 VND
2423 Vũ Thái Bình 1,000,000 VND
2424 Huynh Thi Tuyet Ngoc 1,000,000 VND
2425 Nguyen Phuong Tram 1,000,000 VND
2426 Minh Thong Dong 1,000,000 VND
2427 Liêu Hồng Nhựt 1,000,000 VND
2428 Gia đình Nguyễn Thị Đào 1,000,000 VND
2429 Nguyễn Xuân Thanh 1,000,000 VND
2430 Võ Thị Thạch Thảo 1,000,000 VND
2431 Do Tran Nha Uyen 1,000,000 VND
2432 Hoa Nguyen TPHCM 1,000,000 VND
2433 Lưu Kim Loan 1,000,000 VND
2434 Gia đình Nguyễn Hoàng Minh Khôi 1,000,000 VND
2435 Tấn Lộc 1,000,000 VND
2436 Trần Văn Hải Triều 1,000,000 VND
2437 Đỗ Vạn Nhựt 1,000,000 VND
2438 Dang Nguyen Quynh Trang 1,000,000 VND
2439 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2440 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2441 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 1,000,000 VND
2442 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2443 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
2444 Pham Bich Tuyen 1,000,000 VND
2445 Ao Văn Hoa 1,000,000 VND
2446 Hợp 1,000,000 VND
2447 Lê Thị Lý 1,000,000 VND
2448 Gia đình Minh, Ánh, Tuyết, Mai (Vũng Tàu) 1,000,000 VND
2449 Hua Hong Tuyet 1,000,000 VND
2450 Chị Lê Thị Ngọc Hà và Lưu Đế Huê 1,000,000 VND
2451 Nguyen Thanh Luong 1,000,000 VND
2452 Khong Van Ha 1,000,000 VND
2453 Trần Thanh Quang Vinh 1,000,000 VND
2454 Trần Thị Thanh Hằng 1,000,000 VND
2455 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND
2456 Tran Van Khau 1,000,000 VND
2457 Nguyen Thi Cho 1,000,000 VND
2458 Nguyen Thi Thiem 1,000,000 VND
2459 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2460 Cô Phương 1,000,000 VND
2461 Nguyễn Đan Thanh 1,000,000 VND
2462 Văn Hoa 1,000,000 VND
2463 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2464 Nguyễn Thị Thìn 1,000,000 VND
2465 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2466 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2467 Ông Thảo 1,000,000 VND
2468 Bé Khánh An 1,000,000 VND
2469 Hoàng Khải 1,000,000 VND
2470 Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND
2471 Trần Thị Ngọc Mai 1,000,000 VND
2472 Cô Nghĩa 1,000,000 VND
2473 Nguyen Thi Kim Huong 1,000,000 VND
2474 Nguyễn Hồng Thanh Nhã 1,000,000 VND
2475 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
2476 Trần Thị Xuân 1,000,000 VND
2477 Ông Đỗ Xuân Hồng 1,000,000 VND
2478 Nguyễn Thái Bình 1,000,000 VND
2479 Chú Trần Công (Tây Phương) 1,000,000 VND
2480 Đặng Thị Thúy Nga 1,000,000 VND
2481 Le Thi Thai Hang 1,000,000 VND
2482 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2483 Nguyen Thi Mai An 1,000,000 VND
2484 Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND
2485 Nguyễn Thị Thu Hồng 1,000,000 VND
2486 Nguyễn Tuyết Chinh, Nguyễn Thị Lựu 1,000,000 VND
2487 Tran Ngoc Huu 1,000,000 VND
2488 Yến 1,000,000 VND
2489 Đỗ Tú Oanh 1,000,000 VND
2490 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
2491 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2492 Phạm Thị Năm 1,000,000 VND
2493 Lê Thị Liên 1,000,000 VND
2494 Ly Minh Yen 1,000,000 VND
2495 Huynh Thi Mai Phuong 1,000,000 VND
2496 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
2497 Cụ bà Nguyễn Thị Xanh 1,000,000 VND
2498 Pham Quang Hao (Phap danh Nguyen Phu) 1,000,000 VND
2499 Le Ba Thuc 1,000,000 VND
2500 Nguyen Huong Ngoc 1,000,000 VND
2501 Ms Bình 1,000,000 VND
2502 Ms Vân 1,000,000 VND
2503 Vuong Thi Thanh Phuong 1,000,000 VND
2504 Nguyễn Trương Hữu Phúc 1,000,000 VND
2505 Nguyễn Trương Nguyệt Quân 1,000,000 VND
2506 Cô Thu Hiền 1,000,000 VND
2507 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2508 Pham Thi Hong Nga 1,000,000 VND
2509 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2510 Dung Tran 1,000,000 VND
2511 Duong Dinh Bao Tran 1,000,000 VND
2512 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Đông Á) 1,000,000 VND
2513 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
2514 Le Thi Quynh Nhi 1,000,000 VND
2515 Nguyễn Tuấn Anh 1,000,000 VND
2516 Nhóm sống để yêu thương và anh Liêm 1,000,000 VND
2517 Võ Thị Kim Châu 1,000,000 VND
2518 Phạm Ngọc Tuyết Trang 1,000,000 VND
2519 Lê Hữu Đức 1,000,000 VND
2520 Nguyễn Thị Tâm 1,000,000 VND
2521 Nguyen Thi Phuong Dung 1,000,000 VND
2522 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2523 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2524 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2525 Le Thi Nga 1,000,000 VND
2526 Nguyen Thi Mai An 1,000,000 VND
2527 Nguyen Truong Tuong Duy 1,000,000 VND
2528 VC Hien Van 1,000,000 VND
2529 N.A.Tuan (ĐT: 0782053007) 1,000,000 VND
2530 Tran Thi Le Hoa 1,000,000 VND
2531 Vũ Thị Phương Loan 1,000,000 VND
2532 Co Chinh 1,000,000 VND
2533 Nguyễn Thị Kim 1,000,000 VND
2534 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2535 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2536 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2537 Đoàn Thị Chu Vân và các bạn 1,000,000 VND
2538 Gia đình Loan, Liêm 1,000,000 VND
2539 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2540 Duong Vu Luan 1,000,000 VND
2541 Nguyễn Thu Hoàn 1,000,000 VND
2542 Phật tử Quận 3 1,000,000 VND
2543 Nguyen Thi Kim Sang 1,000,000 VND
2544 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2545 Mạnh thường quân 1,000,000 VND
2546 Pham Thi Ngoc Mai 1,000,000 VND
2547 Nguyen Thi Thu Ba 985,000 VND
2548 Mạnh thường quân ở Anh Quốc tương đương 40 EU 976,000 VND
2549 Anh Quý, Chi, Thanh Quý, Trường An, Như Ý, Bin, Vy (Nomad) 950,000 VND
2550 Nguyen Hoang Phu 900,000 VND
2551 Nguyễn Phúc Thịnh 900,000 VND
2552 Gia đình Thái Hòa, Quỳnh Trang, Minh Lệ 900,000 VND
2553 Vũ Thị Ngọc Trinh, Tô Hoàng Phúc, Tô Hoàng Trí 900,000 VND
2554 Lê Quốc Anh Khoa 900,000 VND
2555 Huynh My Nga 900,000 VND
2556 Tạ Văn Tuấn, Nguyệt Sương 900,000 VND
2557 Phan Thi Yen Nhi 900,000 VND
2558 Mạnh thường quân 890,000 VND
2559 Tran Ngoc Hang 855,000 VND
2560 Đặng Đình Bảo Huân (tương đương 50 AUD) 835,150 VND
2561 Hugo La (tương đương 30 EUR) 808,650 VND
2562 Huynh Thi My Ngoc 800,000 VND
2563 Nguyen Thi Le Ha 800,000 VND
2564 Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ 800,000 VND
2565 Tran Thi Minh Nguyet 800,000 VND
2566 Lê Thị Thanh Trúc 800,000 VND
2567 Âu Hoàng Minh 800,000 VND
2568 Nguyen Thi Hai 800,000 VND
2569 PHAM THI KIEU LOAN - PHAM THI KIEU HANH 800,000 VND
2570 Phạm Hải Âu 800,000 VND
2571 Mạnh thường quân 800,000 VND
2572 Dang Thi Ngoc Anh 800,000 VND
2573 Gia đình Huỳnh Quang Minh 800,000 VND
2574 Little (Quỳnh Anh) 800,000 VND
2575 Tran Xuan Hoai 777,000 VND
2576 Vũ Thị Phương Loan 750,000 VND
2577 Đoàn Pháp Hoa Huyền Khôi 740,000 VND
2578 Lương Thị Thanh Diệp 700,000 VND
2579 Chánh Phương Thái Sơn 700,000 VND
2580 Kieu Hanh 700,000 VND
2581 Dong Thi Kim Chi 700,000 VND
2582 Van Thi Ngoc Lan 700,000 VND
2583 Lê Thanh Nhung 700,000 VND
2584 Trương Thế Hào Kiệt 700,000 VND
2585 Hoang Thi Ngoc Anh 700,000 VND
2586 Cô trưởng đoàn Huyền Khôi 700,000 VND
2587 Mạnh thường quân 700,000 VND
2588 Nguyễn Thị Phương Anh 700,000 VND
2589 Ho Thi Hai Yen 700,000 VND
2590 X. Huong, Bo X.Hieu 700,000 VND
2591 Pham Kim Anh 700,000 VND
2592 GIP Thi Kim Dung 700,000 VND
2593 Pham Thi Hong Nga 645,000 VND
2594 Phuong Chau 600,000 VND
2595 Đỗ Quỳnh Chi 600,000 VND
2596 Khánh An 600,000 VND
2597 Truong The Hao Kiet 600,000 VND
2598 Bui Thi Huong 600,000 VND
2599 Cô Liêm Hương 600,000 VND
2600 Nguyen Minh Tuan 600,000 VND
2601 Nguyen Ngoc Phuong Thao 600,000 VND
2602 Sạp báo Hoàng Hoa Thám, Bình Thạnh 600,000 VND
2603 Nguyen Thi Thu Ha 600,000 VND
2604 Nguyễn Khắc Anh Tuấn 600,000 VND
2605 Võ Xuân Huy 600,000 VND
2606 Le Nguyen Thuy Anh Thu 600,000 VND
2607 Cô Thuyết, Cô Hường, Cô Tư, Cô Dung 600,000 VND
2608 Hoang Truc 600,000 VND
2609 Tran Pham Truc Lam 600,000 VND
2610 Lý Quốc Dũng, Đào Trang, Lý Thiệu Huyên, Lý Thiệu Văn 600,000 VND
2611 Nguyễn Thị Thu Thảo 550,000 VND
2612 NGUYEN THI THU TRANG 550,000 VND
2613 Richard Rusby 540,435 VND
2614 Đinh Thị Thảo 507,000 VND
2615 Brian O'Reilly 500,000 VND
2616 Nguyen Hoa Thi 500,000 VND
2617 Phương Chi 500,000 VND
2618 Phương Chi 500,000 VND
2619 Timathy +stephanie Kilminster 500,000 VND
2620 Trang Kcafe 500,000 VND
2621 Tran Thi Ngoc Dung 500,000 VND
2622 Trong M&T 500,000 VND
2623 Tran Nguyet Tuyen 500,000 VND
2624 Thai Thi Dieu Hanh 500,000 VND
2625 Tran Phung Khanh Lam 500,000 VND
2626 Chi Thuy 500,000 VND
2627 Bui Le Anh Xuan 500,000 VND
2628 Tran Thi Hong Phuong 500,000 VND
2629 Nguyen Pham Anh Tuan 500,000 VND
2630 Phuong Chi 500,000 VND
2631 Bui Thi Linh Quyen 500,000 VND
2632 Trần Thị Kim Triều 500,000 VND
2633 Tập thể P. Hành Chánh Cty Đất Việt VAC 500,000 VND
2634 Nguyễn Thị Kim Liên 500,000 VND
2635 Nguyễn Thị Thu Ngọc 500,000 VND
2636 Channel Op. (P.Phương Mai) 500,000 VND
2637 Production (P.Võ Liên) 500,000 VND
2638 Hoàng Thị Ái Nhi 500,000 VND
2639 Võ Thị Thanh Lan 500,000 VND
2640 Tran Van Thien Chuong 500,000 VND
2641 Ngoc Khanh 500,000 VND
2642 Le Huu Coi 500,000 VND
2643 Trương Thị Vân 500,000 VND
2644 Vũ Sỹ Phú 500,000 VND
2645 Tăng Xuân Phương 500,000 VND
2646 Anh John 500,000 VND
2647 Võ Thị Thập 500,000 VND
2648 Cô Diệp Quận 7 500,000 VND
2649 Lê Thị Thu Thảo 500,000 VND
2650 Nguyễn Thiện Tâm 500,000 VND
2651 Lê Thanh Bình 500,000 VND
2652 Bùi Lê Khương Duy 500,000 VND
2653 Đặng Thị Bích Thảo 500,000 VND
2654 Lương Thị Lệ Hằng 500,000 VND
2655 Nguyễn Thùy Linh 500,000 VND
2656 Ngo Minh Duy Cuong 500,000 VND
2657 Chi Ngoc Nhung (Canada) 500,000 VND
2658 Trần Thị Bé Hằng 500,000 VND
2659 Nguyễn Ngọc Hùng Q5 500,000 VND
2660 Đỗ Thị Hợi Q1 500,000 VND
2661 Lê Thị Xuân Hòa 500,000 VND
2662 Nguyễn Thị Phương Khánh 500,000 VND
2663 Nguyễn Thị Thanh Hoa (BVTV) 500,000 VND
2664 Viên Phạm Ngọc Trí 500,000 VND
2665 Lý Bách Thắng 500,000 VND
2666 Nguyễn Huy Thanh 500,000 VND
2667 Nguyễn Kim Ngọc Trâm 500,000 VND
2668 Ngô Thị Ngân 500,000 VND
2669 Ngô Ngọc Giàu 500,000 VND
2670 Trịnh Hoàng Vũ 500,000 VND
2671 Đào Thị Hường 500,000 VND
2672 Phan Thị Kim Chi 500,000 VND
2673 Nguyen Thi Huynh Thu 500,000 VND
2674 Vo Thi Hoang Yen 500,000 VND
2675 Nguyen Thi Thu Giang 500,000 VND
2676 Dũng (Tân Phú) 500,000 VND
2677 Lê Thị Hằng 500,000 VND
2678 Từ Kim Châu (BV ĐHYD) 500,000 VND
2679 Vũ Thi Kim Loan (1984) 500,000 VND
2680 Van Tuong Vi 500,000 VND
2681 Tập thể phòng Legal & Compliance - Dat Viet Group Holdings 500,000 VND
2682 Nguyen Doan Thuy và Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2683 Lê Thị Ngọc Chinh 500,000 VND
2684 Chi Phi (HTX Xe Vận tải và Du lịch Hòa Bình) 500,000 VND
2685 Nguyen ha linh 500,000 VND
2686 Truong Duong Ha Huy 500,000 VND
2687 Võ Đăng Khoa 500,000 VND
2688 Nguyễn Thị Ánh Loan 500,000 VND
2689 Trương Thị Sĩ 500,000 VND
2690 Võ Minh Trí 500,000 VND
2691 Võ Minh Đức 500,000 VND
2692 Võ Văn Thuật 500,000 VND
2693 Phan Dương Yến Linh 500,000 VND
2694 Đào Huỳnh Thiên Thanh 500,000 VND
2695 Nguyễn Thành Thông Thái 500,000 VND
2696 Nguyễn Thị Tư 500,000 VND
2697 Chị Trang 500,000 VND
2698 Võ Thiện Nhân 500,000 VND
2699 Nguyen Thanh Huy 500,000 VND
2700 Nguyen Dinh Tuyen 500,000 VND
2701 Võ Thị Dung 500,000 VND
2702 Ngo Thuy Tuong Vi 500,000 VND
2703 Le Thi Hao 500,000 VND
2704 Le Thi Thuy Tien 500,000 VND
2705 Lê Nguyễn Khôi 500,000 VND
2706 LUONG NU BICH NGOC 500,000 VND
2707 Trương Thế Ho Kiệt 500,000 VND
2708 Nguyễn Thị Thu Ngọc (DID Group) 500,000 VND
2709 Dinh Nguyen Quynh Thi 500,000 VND
2710 Đỗ Hoàng Việt 500,000 VND
2711 Đỗ Hoàng Như Ngọc 500,000 VND
2712 Nguyen Doan Thuy & Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2713 Chị Ngọc Dung 500,000 VND
2714 Trần Hữu Nghĩa 500,000 VND
2715 Trần Hữu Phát 500,000 VND
2716 Đại sứ Quỹ Nam Phương 500,000 VND
2717 GD ong Le Xuan Dang 500,000 VND
2718 Nguyễn Thị Bích Thuận 500,000 VND
2719 GD Diep Van Ngu 500,000 VND
2720 Gia dinh Be Nguyen Cat Khanh 500,000 VND
2721 Be Nguyen Phuong Khanh 500,000 VND
2722 Lam Ngoc Bich 500,000 VND
2723 LE KIEU HOANG HUY 500,000 VND
2724 Nguyễn Thị Khánh 500,000 VND
2725 Thiện Hạnh - Diệu Kim - Ngọc Ngọc 500,000 VND
2726 Thiện Tánh - Quang Duy - Quang Tân 500,000 VND
2727 Bạch Liên Anh 500,000 VND
2728 Mai Trung 500,000 VND
2729 Bá Khanh 500,000 VND
2730 Trần Thị Ngọc Thu 500,000 VND
2731 Nguyễn Hà Linh 500,000 VND
2732 MAI THI LIEN 500,000 VND
2733 NGUYEN THI KIM HOA 500,000 VND
2734 Lê Hoàng Như Thủy 500,000 VND
2735 Gđình Lê Thị Yến 500,000 VND
2736 Gđình Nguyễn Hữu Yên 500,000 VND
2737 Vũ Thị Quỳnh Hoa 500,000 VND
2738 Phạm Anh Khuê 500,000 VND
2739 NGUYEN THI HUE 500,000 VND
2740 Bé Trúc Phương 500,000 VND
2741 Tăng Nguyễn Anh Khương 500,000 VND
2742 Le Chau 500,000 VND
2743 Anh Tùng, Hân, Như 500,000 VND
2744 Chú Minh Thành 500,000 VND
2745 Cô Hân Mai 500,000 VND
2746 Cô Hoa, Phú, Tiên 500,000 VND
2747 Cô Huỳnh Cẩm Hồng 500,000 VND
2748 Cô Lệ Anh 500,000 VND
2749 Cô Tiểu Lan, Tin Tin, Su Su 500,000 VND
2750 Cô Vinh + Thúy Hằng 500,000 VND
2751 Dang Nguyen Quynh Hoa 500,000 VND
2752 Đức Long, Lan Vinh 500,000 VND
2753 Gia đình Thái Thanh 500,000 VND
2754 Ha Chi Kien 500,000 VND
2755 Hoàng Như Thủy 500,000 VND
2756 Ngọc Lan 500,000 VND
2757 Nguyễn Tấn Tước 500,000 VND
2758 Nguyễn Thanh Thiên 500,000 VND
2759 Trần Lê Hà Mi 500,000 VND
2760 Trần Lê Mi Vân 500,000 VND
2761 Trần Thanh 500,000 VND
2762 Trần Thị Tiếu 500,000 VND
2763 Tran To Van 500,000 VND
2764 Trần Văn Châu 500,000 VND
2765 Tứ Minh 500,000 VND
2766 Trần Ngọc Thu 500,000 VND
2767 Anh Toàn (công ty Đông Tây) 500,000 VND
2768 Lê Văn Nhã 500,000 VND
2769 Cô Ngô Thị Thu 500,000 VND
2770 Huynh Linh 500,000 VND
2771 Chùa Bửu Long - Cô Như Thể 500,000 VND
2772 Gia đình Lan Anh 500,000 VND
2773 Lê Thị Hằng, Võ Thị Thập 500,000 VND
2774 Chung Vy Hue Kim 500,000 VND
2775 Mạnh thường quân 500,000 VND
2776 Huynh Pham Anh Khoa 500,000 VND
2777 Mạnh thường quân 500,000 VND
2778 Lê Trung Tú 500,000 VND
2779 Chị Hoa 500,000 VND
2780 Chú Minh và Cô Ngộ 500,000 VND
2781 Dang Thi Ngoc Quynh 500,000 VND
2782 Ngô Nguyễn Hoàng Phúc 500,000 VND
2783 Nguyễn Quốc Đạt 500,000 VND
2784 Nguyen Viet Dung 500,000 VND
2785 Văn Thiên Sử 500,000 VND
2786 Mạnh thường quân 500,000 VND
2787 Pham Phuong Khanh 500,000 VND
2788 Dương Kim Liên 500,000 VND
2789 Bé Thiên An 500,000 VND
2790 Quang Dai 500,000 VND
2791 Tran Thi Cam Nhung 500,000 VND
2792 Mạnh thường quân 500,000 VND
2793 Hứa Minh Trí 500,000 VND
2794 Nguyen Ngoc Bao 500,000 VND
2795 Tran Thi Phung 500,000 VND
2796 Nguyen Doan Thuy, Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2797 Gia đình Cô Dậu 500,000 VND
2798 Gia đình Cô Thụy Nam 500,000 VND
2799 Gia đình cô Thái Thanh 500,000 VND
2800 Vo Thi Hue 500,000 VND
2801 Nguyen Thi Truc Diep 500,000 VND
2802 Vo Thi No 500,000 VND
2803 Nguyễn Thị Diễm Loan 500,000 VND
2804 Võ Văn Trung 500,000 VND
2805 Vũ Đăng Khoa 500,000 VND
2806 Đặng Công Tài 500,000 VND
2807 Trương Thị An 500,000 VND
2808 Nguyễn Thị Hy 500,000 VND
2809 Nguyen Phuong Anh 500,000 VND
2810 Nguyen Ngoc Hieu Hanh 500,000 VND
2811 Anh Truyen 500,000 VND
2812 Trần Thị Sại 500,000 VND
2813 Nguyễn Thị Thu Hồng 500,000 VND
2814 Nguyễn Thị Kim Xuân 500,000 VND
2815 Nguyễn Ngọc Khánh Ngân 500,000 VND
2816 Huỳnh Quang Dũng 500,000 VND
2817 Đinh Thị Ngọc Tuyền 500,000 VND
2818 Hồ Văn Phúc 500,000 VND
2819 Lê Phan Bảo Khuyên 500,000 VND
2820 Le Thi Hien 500,000 VND
2821 Mạnh thường quân 500,000 VND
2822 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 500,000 VND
2823 Le Dao Diem Trinh 500,000 VND
2824 Mạnh thường quân 500,000 VND
2825 Nguyen Doan Thuy, Nguyen Dang Minh 500,000 VND
2826 Nguyễn Thị Cúc 500,000 VND
2827 Nguyễn Ngọc Thời 500,000 VND
2828 Phùng Thị Xuân Lan 500,000 VND
2829 Hứa Minh Trí 500,000 VND
2830 Mạnh thường quân 500,000 VND
2831 Nguyen Thi To Lang 500,000 VND
2832 Pham Thanh Long 500,000 VND
2833 Nguyen Thi Hoan Lam 500,000 VND
2834 Do Van Hong 500,000 VND
2835 Hoàng Thị Chính 500,000 VND
2836 Nguyen Chau Ngoc Diem Q. Thu Duc 500,000 VND
2837 Tran Thi Kim Ngoc 500,000 VND
2838 Chị Anh 500,000 VND
2839 Trần Thu Trang 500,000 VND
2840 Vo Thi Kim Thanh 500,000 VND
2841 Mạnh thường quân 500,000 VND
2842 Võ Văn Thuật 500,000 VND
2843 Mạnh thường quân 500,000 VND
2844 Phan Lê Hồng Hạnh 500,000 VND
2845 Lưu Quốc Cường 500,000 VND
2846 Nguyen Thi Thanh Hai 500,000 VND
2847 Tran Thi Ngoc Huyen 500,000 VND
2848 Phạm Anh Khuê 500,000 VND
2849 Mạnh thường quân 500,000 VND
2850 Mạnh thường quân 500,000 VND
2851 Hàn Lưu Nguyên 500,000 VND
2852 Nguyễn Phúc Lục 500,000 VND
2853 Gia đình ông Hàn Tài 500,000 VND
2854 Gia đình ông Huỳnh Hùng 500,000 VND
2855 Nguyen Thi Thu Thao 500,000 VND
2856 Bui Thi Thanh Ha 500,000 VND
2857 Nguyen Duc Anh 500,000 VND
2858 Châu Ngọc Ánh 500,000 VND
2859 Cẩm Xuân 500,000 VND
2860 Huỳnh Hoàng Oanh 500,000 VND
2861 Hua Ngoc Hien 500,000 VND
2862 Mạnh thường quân 500,000 VND
2863 Tran Thi Cam Van 500,000 VND
2864 Mạnh thường quân 500,000 VND
2865 Hoang Nam Phuong 500,000 VND
2866 Nguyen Dang Yen Nhi 500,000 VND
2867 Mạnh thường quân 500,000 VND
2868 Vu Van Duc 500,000 VND
2869 Nguyễn Trần Kim Xuân 500,000 VND
2870 Phạm Thị Khánh Vân 500,000 VND
2871 Vô Thường (giatruyen@gmail.com) 500,000 VND
2872 Nguyen Thi Duy An 500,000 VND
2873 Mạnh thường quân 500,000 VND
2874 Ho Hoang Tuong Vy 500,000 VND
2875 Ông Thủ, Bà Hoa 500,000 VND
2876 Nguyen Duy Anh 500,000 VND
2877 Bui Huu Quang 500,000 VND
2878 Cô Minh Lệ 500,000 VND
2879 Gia đình Lan Vinh (chùa Bửu Long) 500,000 VND
2880 Cô Tiêu Mi (chùa Bửu Long) 500,000 VND
2881 Cô chú Tô Hà, Tuyết Lan 500,000 VND
2882 Nghiem Ha Phuong Uyen 500,000 VND
2883 Mạnh thường quân 500,000 VND
2884 Mạnh thường quân 500,000 VND
2885 Anh Phan 500,000 VND
2886 Mạnh thường quân 500,000 VND
2887 Mai Phuong 500,000 VND
2888 Ngân hàng ACB 500,000 VND
2889 Mạnh thường quân 500,000 VND
2890 Cô Trịnh Thị Cẩm Truyền 500,000 VND
2891 Lam Ngoc Minh Vy 500,000 VND
2892 Mạnh thường quân 500,000 VND
2893 Mạnh thường quân 500,000 VND
2894 Vu Thi Khanh Ngoc 500,000 VND
2895 Mạnh thường quân 500,000 VND
2896 Mạnh thường quân 500,000 VND
2897 Trần Thị Xuân 500,000 VND
2898 Phạm Thị Thu Nguyệt 500,000 VND
2899 Mạnh thường quân 500,000 VND
2900 Trần Ngọc Thu 500,000 VND
2901 Le Thi Ngoc Han 500,000 VND
2902 Mạnh thường quân 500,000 VND
2903 Chi Mai va Co Tien 500,000 VND
2904 Trần Thị Kim Sính 500,000 VND
2905 Nguyen Tu Quyen 500,000 VND
2906 Le Thi Vuong Anh 500,000 VND
2907 Lê Trần Quang Duy 500,000 VND
2908 Trần Kim Ngọc 500,000 VND
2909 Lê Văn Phúc 500,000 VND
2910 Trần Thị Kim Dung 500,000 VND
2911 Dương Cao Diễm Thúy 500,000 VND
2912 Huynh Tran Thu Huyen 500,000 VND
2913 Mạnh thường quân 500,000 VND
2914 Nguyen Thi Ngoc Anh 500,000 VND
2915 Luu Thanh Thuan 500,000 VND
2916 Nguyễn Thị Phương Nhi 500,000 VND
2917 Kieu Thi Thanh Thuan 500,000 VND
2918 Mạnh thường quân 500,000 VND
2919 Mạnh thường quân 500,000 VND
2920 Mạnh thường quân 500,000 VND
2921 Nguyen Thi Thuy Trang 500,000 VND
2922 Trần Đoàn Ngọc Trinh 500,000 VND
2923 Ban Minh va Vam 500,000 VND
2924 Mạnh thường quân 500,000 VND
2925 Võ Thị Hồng 500,000 VND
2926 Pham Thi Thanh Nga 500,000 VND
2927 Mạnh thường quân 500,000 VND
2928 Ngô Phạm Thế Hiển 500,000 VND
2929 Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND
2930 Mạnh thường quân 500,000 VND
2931 Pham Thi Phu 500,000 VND
2932 Tran Van Yen 500,000 VND
2933 Mạnh thường quân 500,000 VND
2934 Nguyễn Yến Nhi 500,000 VND
2935 Tran Thi Hong Hanh 500,000 VND
2936 Mạnh thường quân 500,000 VND
2937 Nguyen Ngoc Minh Thu 500,000 VND
2938 Nguyễn Thị Thu Hằng 500,000 VND
2939 Nguyễn Thị Phương Lan 500,000 VND
2940 Hồ Tú Quyên 500,000 VND
2941 Lữ Hà Thanh 500,000 VND
2942 Le Thi Ngoc Han 500,000 VND
2943 Mạnh thường quân 500,000 VND
2944 Mạnh thường quân 500,000 VND
2945 Mạnh thường quân 500,000 VND
2946 Yen Mai 500,000 VND
2947 Mạnh thường quân 500,000 VND
2948 Cai Thị Thu Hương 500,000 VND
2949 Nguyen Nhat Toan 500,000 VND
2950 Anh Doi 500,000 VND
2951 Mạnh thường quân 500,000 VND
2952 Lâm Bá Dương 500,000 VND
2953 Mạnh thường quân 500,000 VND
2954 Mạnh thường quân 500,000 VND
2955 Nguyễn Thị Thu Hồng 500,000 VND
2956 Nguyễn Kim Huệ 500,000 VND
2957 Nguyễn Thị Hoa 500,000 VND
2958 Trần Thị Sại 500,000 VND
2959 Su Trieu Ngoc Loan 500,000 VND
2960 Phuong Nhi 500,000 VND
2961 Võ Thị Ngọc Hân 500,000 VND
2962 Văn Thiên Sử 500,000 VND
2963 Văn Thị Hoa 500,000 VND
2964 Mạnh thường quân 500,000 VND
2965 Bui Thi Ngoc Suong (FB: Lieu Do) 500,000 VND
2966 Mạnh thường quân 500,000 VND
2967 Mạnh thường quân 500,000 VND
2968 Tran Thi Phi 500,000 VND
2969 Lam Thi Heng 500,000 VND
2970 To Thanh 500,000 VND
2971 Lam Quang 500,000 VND
2972 Lam T Huoi 500,000 VND
2973 Tran VThanh 500,000 VND
2974 Mạnh thường quân 500,000 VND
2975 Gia đình Huy Trieu 500,000 VND
2976 Gia đình Hoàng Lan 500,000 VND
2977 Hương linh Trang Thị Mầu (hưởng thọ 81 tuổi 500,000 VND
2978 Kendy Lưu 500,000 VND
2979 Tran Thi Le Hoa 500,000 VND
2980 Mạnh thường quân 500,000 VND
2981 Mạnh thường quân 500,000 VND
2982 Vu Hao Nhien 500,000 VND
2983 Dinh Thi Thu Ha 500,000 VND
2984 Hoang Thi Ngoc Loan 500,000 VND
2985 Vu Hoai Nguyen 500,000 VND
2986 Mai Kim Oanh 500,000 VND
2987 Dinh Thi Le Hang 500,000 VND
2988 Tommy Wuaya 500,000 VND
2989 Do Thi Ngoc Dung 500,000 VND
2990 Dinh Le Trang 500,000 VND
2991 Harry Wuaya 500,000 VND
2992 Dinh Thi Ngoc Bich 500,000 VND
2993 Le Thi Nhi 500,000 VND
2994 Nguyen Thi Thom 500,000 VND
2995 Mạnh thường quân 500,000 VND
2996 Mạnh thường quân 500,000 VND
2997 Nguyễn Hoàng Sơn 500,000 VND
2998 Cô Thu Nguyễn 500,000 VND
2999 Ba Chau Thi Day 500,000 VND
3000 Phạm Thị Như Huê 500,000 VND
3001 Nguyễn Văn Bình 500,000 VND
3002 Mạnh thường quân 500,000 VND
3003 Tan Loc 500,000 VND
3004 Mạnh thường quân 500,000 VND
3005 Hua Ngoc Hien 500,000 VND
3006 Mạnh thường quân 500,000 VND
3007 Đàm Khánh Linh 500,000 VND
3008 Trần Thế Long 500,000 VND
3009 Mạnh thường quân 500,000 VND
3010 Ngo Thanh Tai Thien 500,000 VND
3011 Mạnh thường quân (Chủ thẻ Dong A Bank) 500,000 VND
3012 Tran Phu Thu Nhan 500,000 VND
3013 Mạnh thường quân 500,000 VND
3014 Mạnh thường quân 500,000 VND
3015 Mạnh thường quân 500,000 VND
3016 Mạnh thường quân 500,000 VND
3017 Mạnh thường quân 500,000 VND
3018 Phạm Vũ Duy 500,000 VND
3019 Nguyen Cong Ly 500,000 VND
3020 Mạnh thường quân 500,000 VND
3021 Mạnh thường quân 500,000 VND
3022 Trần Hoàng Phúc 500,000 VND
3023 Trần Hoàng Duy 500,000 VND
3024 Mạnh thường quân 500,000 VND
3025 Gia đình bà Lê Thị Yến 500,000 VND
3026 Gia đình bà Phạm Thị Tâ 500,000 VND
3027 Hồ Thúy Nga 500,000 VND
3028 Cô Hoàng Sang 500,000 VND
3029 Giáo viên hưu trí (Quận 3) 500,000 VND
3030 Luân 500,000 VND
3031 Mạnh thường quân (chuyển từ momo) 500,000 VND
3032 Nguyễn Thị Thu Thảo 500,000 VND
3033 Nguyễn Thúy Chinh 500,000 VND
3034 Phan Thi Phuong An 500,000 VND
3035 Nguyễn Thái Thanh 500,000 VND
3036 Mạnh thường quân 500,000 VND
3037 Mạnh thường quân 500,000 VND
3038 Bé Hiền, Bé Vui, Bé Vẻ 500,000 VND
3039 Hà Chí Kiên 500,000 VND
3040 Kiều Thị Thanh Thuận 500,000 VND
3041 Suong Muoi 500,000 VND
3042 Mạnh thường quân 500,000 VND
3043 Mạnh thường quân 500,000 VND
3044 Mạnh thường quân 500,000 VND
3045 Tan 500,000 VND
3046 Mạnh thường quân 500,000 VND
3047 Huynh Thi Kim Loan 500,000 VND
3048 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND
3049 Ta Tuong Hung 500,000 VND
3050 Gia đình ông Nguyễn Hoàng Sơn 500,000 VND
3051 Mạnh thường quân 500,000 VND
3052 Nội Thủy Trúc 500,000 VND
3053 Ông bà Nguyễn Định Quốc 500,000 VND
3054 Gia đình Minh Lệ 500,000 VND
3055 Gia đình Lan Vinh 500,000 VND
3056 Nguyễn Tiến Thịnh 500,000 VND
3057 Ho Thi Tuyet Hong 500,000 VND
3058 Nguyễn Hoàng Khải 500,000 VND
3059 Nguyễn Hoàng Khang 500,000 VND
3060 Mạnh thường quân 500,000 VND
3061 Mạnh thường quân 500,000 VND
3062 Nguyễn Thị Thanh 500,000 VND
3063 Nguyen Thi Xiem 500,000 VND
3064 Anh Doanh 500,000 VND
3065 Pham Hai Au 500,000 VND
3066 Mạnh thường quân 500,000 VND
3067 Mạnh thường quân 500,000 VND
3068 Mạnh thường quân 500,000 VND
3069 Mạnh thường quân 500,000 VND
3070 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 500,000 VND
3071 Mạnh thường quân 500,000 VND
3072 Ha Chi Kien 500,000 VND
3073 Tran Kim Anh 500,000 VND
3074 Ngo Thi Trang Thanh 500,000 VND
3075 Truc Trung Dung 500,000 VND
3076 Mạnh thường quân 500,000 VND
3077 Mạnh thường quân 500,000 VND
3078 Mạnh thường quân 500,000 VND
3079 Mạnh thường quân 500,000 VND
3080 Bé Ngô Yến An 500,000 VND
3081 Hai Yen (Quảng Ninh) 500,000 VND
3082 Nguyễn Ngân Khánh 500,000 VND
3083 Lưu Hoàng Long 500,000 VND
3084 Nguyen Nhat Lam 500,000 VND
3085 Nguyen Ngoc Minh Thu 500,000 VND
3086 Mạnh thường quân 500,000 VND
3087 Phương Anh 500,000 VND
3088 Khánh An 500,000 VND
3089 Chau Thi Day 500,000 VND
3090 Thi Vu 500,000 VND
3091 Luu Thanh Thuan 500,000 VND
3092 Truc Trung Dung 500,000 VND
3093 Mạnh thường quân 500,000 VND
3094 Mạnh thường quân (số điện thoại: 0984725878) 500,000 VND
3095 Pham Truong Lan Vy 500,000 VND
3096 Nguyen Ai My Duyen 500,000 VND
3097 Bui Van San 500,000 VND
3098 Đinh Thị Bích Hẻo 500,000 VND
3099 Diep Thanh Phuong 500,000 VND
3100 Mạnh thường quân 500,000 VND
3101 Hoàng Khải, Hoàng Khang 500,000 VND
3102 Truong Thi My Hanh 500,000 VND
3103 Quầy thuốc Nhân Tâm 500,000 VND
3104 Mạnh thường quân 500,000 VND
3105 Mạnh thường quân 500,000 VND
3106 Lien Tien 500,000 VND
3107 Gia đình Nguyen Phu Cuong 500,000 VND
3108 Nguyen Van Hung 500,000 VND
3109 Chị Thanh Tùng 500,000 VND
3110 Huynh My Nga 500,000 VND
3111 Nguyen Minh Tan 500,000 VND
3112 Mạnh thường quân 497,508 VND
3113 Tập thể nhân viên bộ phận Purchasing - Dat Viet Group Holdings 450,000 VND
3114 Mạnh thường quân 450,000 VND
3115 Tập thể phòng Admin - Dat Viet Group Holdings 440,000 VND
3116 Chi Dung 400,000 VND
3117 Le Thu 400,000 VND
3118 Nguyen Tuan Kiet 400,000 VND
3119 Phùng Văn Điệp 400,000 VND
3120 Tập thể P. Pháp Lý Cty Dất Việt VAC 400,000 VND
3121 Ái Sang 400,000 VND
3122 Cao Xuan Bao 400,000 VND
3123 Đỗ Văn Dũng 400,000 VND
3124 Đỗ An Huy 400,000 VND
3125 Đỗ Trung Thứ 400,000 VND
3126 Nguyễn Anh Quân 400,000 VND
3127 Le Anh Thu 400,000 VND
3128 Thích Phương Huyền 400,000 VND
3129 Trần Lệ Ngọc Dung 400,000 VND
3130 Phật tử Quận 11 400,000 VND
3131 Lê Thanh Châu & Lê Thanh Ngọc 400,000 VND
3132 Ánh Hoàng 400,000 VND
3133 HOANG THI HONG NGA 400,000 VND
3134 Nguyen Thi Kim Ngoc 400,000 VND
3135 Châu Thế Công 400,000 VND
3136 Ha Ngoc Tam 400,000 VND
3137 Gia đình Thái Thanh, Kim Oanh 400,000 VND
3138 Mạnh thường quân 400,000 VND
3139 Mạnh thường quân 400,000 VND
3140 Cô Bé (Chùa Hưng Minh Tự) 400,000 VND
3141 Pham Dang Yen Mai 400,000 VND
3142 Nguyễn Thị Vân Nhi 400,000 VND
3143 Tiểu đội 24 400,000 VND
3144 Dao Thi Nhu Kieu 400,000 VND
3145 Trần Thị Thắm 400,000 VND
3146 Nguyễn Thị Thanh Mai 400,000 VND
3147 Mạnh thường quân 400,000 VND
3148 Lê Thị Mai Thy 400,000 VND
3149 Lê Thị Lệ Thu 400,000 VND
3150 Nguyen Thi Thanh Hong 400,000 VND
3151 Mạnh thường quân 400,000 VND
3152 Trieu Hoang Phuc 400,000 VND
3153 Phan Lam Son, Phuong Ngoc Linh 400,000 VND
3154 Cô Hải, Hiền 400,000 VND
3155 Mạnh thường quân 400,000 VND
3156 Pham Duy Khuong 400,000 VND
3157 Tran Hoang Thi 400,000 VND
3158 Minh Phuong 400,000 VND
3159 Mạnh thường quân 400,000 VND
3160 Tran Thi Kim Danh 400,000 VND
3161 Thanh Phụng 400,000 VND
3162 Mạnh thường quân 400,000 VND
3163 2 mạnh thường quân 400,000 VND
3164 Hiền, Hòa 400,000 VND
3165 Vũ Thị Quỳnh Loan 250,000 VND
3166 Huỳnh Loan Chinh 350,000 VND
3167 Mạnh thường quân 350,000 VND
3168 Mạnh thường quân 350,000 VND
3169 Vo Nguyen Dang Khoa 300,000 VND
3170 Khuong Thi Anh Hoa 300,000 VND
3171 Le Ha 300,000 VND
3172 Tran Buu Chau 300,000 VND
3173 Nguyen Phuong Anh 300,000 VND
3174 Chi Trương Thanh Thuy (0907831419) 300,000 VND
3175 Nguyen Thi Ngoc Anh 300,000 VND
3176 Hứa Ngọc Phương Trâm 300,000 VND
3177 Le Anh Dung 300,000 VND
3178 Nguyễn Minh Quân 300,000 VND
3179 Nguyễn Thùy Như Thảo 300,000 VND
3180 Cô Kim 300,000 VND
3181 Phạm Thị Ngọc Trinh 300,000 VND
3182 Nguyen T Thuy Lien 300,000 VND
3183 Nguyễn Trương Thành Luân 300,000 VND
3184 Trí Dũng 300,000 VND
3185 Ngọc Trí 300,000 VND
3186 PHAN NGOC DIEM HAN 300,000 VND
3187 minhphuocktvn@yahoo.com 300,000 VND
3188 Kim Phương & Kim Ngọc 300,000 VND
3189 Yến Ngọc 300,000 VND
3190 Bảo Toàn 300,000 VND
3191 Yến Tâm 300,000 VND
3192 Yến Trâm 300,000 VND
3193 DANG THI THUC DOAN 300,000 VND
3194 Doan Thi Phuong Oanh 300,000 VND
3195 Nguyen Thi Huyen 300,000 VND
3196 Cô Yến Ngọc Phước 300,000 VND
3197 Lâm Thị Thu Hằng 300,000 VND
3198 Nguyen Thi My Nhien 300,000 VND
3199 Chùa Bửu Long - Cô Huệ 300,000 VND
3200 Pham Thi Kieu Oanh 300,000 VND
3201 Mạnh thường quân 300,000 VND
3202 Đoàn Pháp Hoa 300,000 VND
3203 Tran Ngoc Bao Truc 300,000 VND
3204 Nguyễn Thị Phương Lan 300,000 VND
3205 Hồ Tú Quyên 300,000 VND
3206 Huynh Kim Hoa 300,000 VND
3207 Gia đình cô Trương Thị Thanh 300,000 VND
3208 Cô Dương Thị Xim 300,000 VND
3209 Mạnh thường quân 300,000 VND
3210 Ha Duy An 300,000 VND
3211 Mạnh thường quân 300,000 VND
3212 Nguyen Ngoc Hieu Hanh 300,000 VND
3213 Nguyễn Thị Vân 300,000 VND
3214 Mạnh thường quân 300,000 VND
3215 Nguyen Ngoc Hanh 300,000 VND
3216 Ha Duy An 300,000 VND
3217 Cô Minh Thư, Thư Kỳ, Nhật Minh 300,000 VND
3218 Do Bui Duc Loc 300,000 VND
3219 Mạnh thường quân 300,000 VND
3220 Mạnh thường quân 300,000 VND
3221 Le Ngoc Quynh 300,000 VND
3222 Le Thi Hai 300,000 VND
3223 Mạnh thường quân 300,000 VND
3224 Ha Thi Thu Hang 300,000 VND
3225 Mạnh thường quân 300,000 VND
3226 Nguyen Duy An 300,000 VND
3227 Nguyen Bao Trang 300,000 VND
3228 Nguyen Thi Kim Loan 300,000 VND
3229 Mạnh thường quân 300,000 VND
3230 Nguyen Anh Tuan 300,000 VND
3231 Phạm Phúc Huy 300,000 VND
3232 Mạnh thường quân 300,000 VND
3233 Mạnh thường quân 300,000 VND
3234 Mạnh thường quân 300,000 VND
3235 Nguyen Thanh Dao 300,000 VND
3236 Tran Thi My Thuan 300,000 VND
3237 Mạnh thường quân 300,000 VND
3238 Le Thi Ngoc Han 300,000 VND
3239 Vũ Đan Thi 300,000 VND
3240 Nguyễn Thị Kim Oanh 300,000 VND
3241 Trần Ngọc Hoàng Anh 300,000 VND
3242 Phuong Ngoc Linh, Phan Lam Son, Phan Hue Man 300,000 VND
3243 Phan Ngan Nhi, Phan My Dung, Vuong Nu 300,000 VND
3244 Tran Nhu Thuan Phuoc 300,000 VND
3245 Tran Thi My Thuan 300,000 VND
3246 Trần Đình Phương 300,000 VND
3247 Mạnh thường quân 300,000 VND
3248 Vo Thi Kim Anh 300,000 VND
3249 Vu Dan Thi 300,000 VND
3250 Tran Hoang Nam 300,000 VND
3251 Mạnh thường quân 300,000 VND
3252 Le Thi Ngoc Han 300,000 VND
3253 Ly Van Thanh 300,000 VND
3254 Pham Nguyen Van Khanh 300,000 VND
3255 Mạnh thường quân 300,000 VND
3256 Tran Thi Kim Lien 300,000 VND
3257 Mạnh thường quân 300,000 VND
3258 Nguyễn Đức Anh 300,000 VND
3259 Mạnh thường quân 300,000 VND
3260 Mạnh thường quân 300,000 VND
3261 Phuong Ngoc Linh 300,000 VND
3262 Nguyễn Thị Vinh Huệ 300,000 VND
3263 Mạnh thường quân 300,000 VND
3264 Dạ Thảo (Huế) 300,000 VND
3265 Gia đình Thụy Nam 300,000 VND
3266 Mạnh thường quân (Chủ thẻ DongA Bank) 300,000 VND
3267 Mạnh thường quân 300,000 VND
3268 Nguyen Hoang Danh 300,000 VND
3269 Pham Hai Au 300,000 VND
3270 Pham Nguyen Van Khanh 300,000 VND
3271 Vo Van Be Hai 300,000 VND
3272 Luong Minh Manh 300,000 VND
3273 Huynh Thi Tuyet Anh 300,000 VND
3274 Mạnh thường quân 300,000 VND
3275 Mạnh thường quân 300,000 VND
3276 Mạnh thường quân 300,000 VND
3277 Mạnh thường quân 300,000 VND
3278 Bé Nhật Minh & Bé Ngọc Minh 300,000 VND
3279 Tan 300,000 VND
3280 Pham Cao Thanh Trieu 300,000 VND
3281 Leo La (tương đương 10 EUR) 269,550 VND
3282 Nguyen Hong Ngoc Truc Thy 250,000 VND
3283 Đinh Thị Phương Vy 250,000 VND
3284 Huỳnh Minh Giáp 250,000 VND
3285 Huỳnh Minh Khuê 250,000 VND
3286 Tập thể phòng Creativẹ - Dat Viet Group Holdings 250,000 VND
3287 Lê Thị Chí 250,000 VND
3288 Nguyen Huong Giang 250,000 VND
3289 Nguyen Ngoc Loan 250,000 VND
3290 Nhóm học sinh lớp 11A2 Trường THPT Thống Nhất A 250,000 VND
3291 Mạnh thường quân 250,000 VND
3292 Lê Trà Hương Giang 250,000 VND
3293 Lâm Thúy Oanh 250,000 VND
3294 Nguyen Quang Vinh 250,000 VND
3295 Nguyen Minh Tu 220,000 VND
3296 Vo Hoang Thien 210,000 VND
3297 Lê Thị Hiền 200,000 VND
3298 Lara Vu 200,000 VND
3299 Mathew Wright 200,000 VND
3300 Le Anh Vu 200,000 VND
3301 Le Thuy Linh 200,000 VND
3302 Phan Van Soi 200,000 VND
3303 Hoang Pham Duy 200,000 VND
3304 Dang Khuc Duy Anh 200,000 VND
3305 Nguyễn Thị Thu Hằng 200,000 VND
3306 Nguyễn Hồng Phú 200,000 VND
3307 NguyễnVăn Tuấn 200,000 VND
3308 Trần Thanh Lâm 200,000 VND
3309 Hoàng Bích Vân 200,000 VND
3310 Tôn Nữ Họa Mi 200,000 VND
3311 Bùi Hữu Vinh 200,000 VND
3312 Phạm Thị Minh 200,000 VND
3313 Trịnh Thị Liễu 200,000 VND
3314 Phạm Ngọc Hiền 200,000 VND
3315 Nguyễn Thị Như Hà 200,000 VND
3316 Trương Thị An 200,000 VND
3317 Đặng Thị Bích Phương 200,000 VND
3318 Nguyễn Bích Ngọc 200,000 VND
3319 Nguyen Van Thanh - DTP 200,000 VND
3320 Nguyễn Nhật Minh Trang 200,000 VND
3321 Nguyen Van Truong Thang 200,000 VND
3322 Nguyen Thi Phuong Thanh 200,000 VND
3323 Đặng Tú Cần 200,000 VND
3324 Nguyễn Thanh Hải 200,000 VND
3325 Bé Anh Thư 200,000 VND
3326 Bé Thanh An 200,000 VND
3327 Bé Khả Minh 200,000 VND
3328 Bé Gia Mẫn 200,000 VND
3329 Bé Gia Bảo 200,000 VND
3330 Hoa Vo Uu 200,000 VND
3331 Nguyễn Thy Phương 200,000 VND
3332 Nguyễn Thị Thu Thủy 200,000 VND
3333 Chi Phan Thi Lai (0988885087) 200,000 VND
3334 Võ Thị Thu Hương 200,000 VND
3335 Dao Thanh Loan 200,000 VND
3336 Lê Kim Ngọc Q3 200,000 VND
3337 Chị Minh F3 Q5 200,000 VND
3338 Do Huu Hoang Thanh 200,000 VND
3339 Phạm Thúy Ngọc 200,000 VND
3340 Trương Hoàng Sơn 200,000 VND
3341 Dang Thi Hong Uyen 200,000 VND
3342 Huynh My Luan 700,000 VND
3343 Võ Phương Quỳnh 200,000 VND
3344 Vũ Thị Phương Loan (1992) 200,000 VND
3345 Võ Thị Thu Hương (1969) 200,000 VND
3346 Huỳnh Tăng Bảo Linh 200,000 VND
3347 Minh Tri Nguyen 200,000 VND
3348 Nguyễn Tuấn Kiệt 200,000 VND
3349 Trần Xuân Ngọc Thảo 200,000 VND
3350 Dieu Thi Kim Dung 200,000 VND
3351 Dinh Thi Thao 200,000 VND
3352 Nguyen Thi Xuan Dai 200,000 VND
3353 Phạm Thị Thanh Ha 200,000 VND
3354 Nguyễn Thị Thảo 200,000 VND
3355 Jeremy Mah 200,000 VND
3356 Adrian Ng 200,000 VND
3357 Phan Thạnh Hoàng 200,000 VND
3358 Dương Thị Mỹ Lệ Quân 200,000 VND
3359 Phan Hoàng Nam 200,000 VND
3360 Nguyễn Thị Kim Hồng 200,000 VND
3361 Phan Hoàng Minh 200,000 VND
3362 Nguyễn Viết Thương Hoàng Ngân 200,000 VND
3363 Nguyễn Thị Câu 200,000 VND
3364 Nguyễn Thị Thanh 200,000 VND
3365 Huỳnh Thanh Khải 200,000 VND
3366 NGUYEN PHAM THAO PHUONG 200,000 VND
3367 Pham Thi Thanh Ha 200,000 VND
3368 Phạm Thị Hường 200,000 VND
3369 Nguyễn Hạnh Thy 200,000 VND
3370 Phạm Phú Tam 200,000 VND
3371 Luong Minh Manh 200,000 VND
3372 Chị Hoa 200,000 VND
3373 Trần Thị Niềm 200,000 VND
3374 Lương Thị Ngọc Xứng 200,000 VND
3375 Nguyễn Thị Kiều 200,000 VND
3376 Phạm Thị Ngọc Phượng 200,000 VND
3377 Phạm Phú Tam & Phạm Ngọc Trí 200,000 VND
3378 Tô Hoàng Trí và Tô Hoàng Phúc 200,000 VND
3379 Phạm Thị Anh Kim 200,000 VND
3380 Đặng thị cẩm vân 200,000 VND
3381 Cô Thanh 200,000 VND
3382 Bé Khánh An 200,000 VND
3383 Ông Thảo 200,000 VND
3384 LÝ MINH CHÂU 200,000 VND
3385 Bui Duc Dung 200,000 VND
3386 Chú Thảo 200,000 VND
3387 Cô Hoa 200,000 VND
3388 Cô Nga 200,000 VND
3389 Gia đình Quỳnh Trang 200,000 VND
3390 Nguyen Ngoc Minh Thu 200,000 VND
3391 Tran Thi My 200,000 VND
3392 Trinh Nguyen Quynh 200,000 VND
3393 Xuan Nam 200,000 VND
3394 Nguyen Duc Quang 200,000 VND
3395 Lê Thị Thanh 200,000 VND
3396 Dang Thuy An 200,000 VND
3397 Nguyen Thi Phuong Thao 200,000 VND
3398 Nguyen Kim Khanh 200,000 VND
3399 Nguyen Ngoc Tuan 200,000 VND
3400 Nguyễn Thanh Quan 200,000 VND
3401 Mạnh thường quân 200,000 VND
3402 Trần Ngọc Bảo Trúc 200,000 VND
3403 Nguyen Thi Huyen 200,000 VND
3404 Đặng Thị Nga 200,000 VND
3405 Mạnh thường quân 200,000 VND
3406 Gia đình cô Minh Lệ 200,000 VND
3407 Gia đình Thái Hòa 200,000 VND
3408 Gia đình cô Quỳnh Trang 200,000 VND
3409 Cô Huệ (Chùa Bửu Long) 200,000 VND
3410 Phung Ngoc Anh 200,000 VND
3411 Lê Văn 200,000 VND
3412 Nguyễn Thị Như Hà 200,000 VND
3413 Công Tằng Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND
3414 Đồng Thị Minh Loan 200,000 VND
3415 Đặng Trung Hiếu 200,000 VND
3416 Nguyễn Thị Ngọc Hòa 200,000 VND
3417 Nguyễn Thị Thu Thảo 200,000 VND
3418 Vũ Thị Kim Loan 200,000 VND
3419 Nguyen Thi Hong Diem 200,000 VND
3420 Mạnh thường quân 200,000 VND
3421 Mạnh thường quân 200,000 VND
3422 Lê Nguyễn Hoàng Minh 200,000 VND
3423 Chị Oanh + Trọng (DVGH) 200,000 VND
3424 Bồ Nhân Khoa 200,000 VND
3425 Nguyễn Thành Tâm 200,000 VND
3426 Phạm Thị Ngọc Bích 200,000 VND
3427 Vũ Thị Xuân Nguyệt 200,000 VND
3428 Bùi Duy Tây 200,000 VND
3429 Lê Văn Quân 200,000 VND
3430 Mạnh thường quân 200,000 VND
3431 Mạnh thường quân 200,000 VND
3432 Pham Thuy Linh 200,000 VND
3433 Gia đình cô Trần Thị Xúc 200,000 VND
3434 Phạm Bình Ái Phương 200,000 VND
3435 Phật tử Diệu Chánh 200,000 VND
3436 Phật tử Phúc Anh 200,000 VND
3437 Kim Anh 200,000 VND
3438 Mạnh thường quân 200,000 VND
3439 Nguyen Thi Ky Tran 200,000 VND
3440 Mai Thi Ngoc Nga 200,000 VND
3441 Hồ Ngọc Thúy Trang 200,000 VND
3442 Chị Kim và Chị Loan 200,000 VND
3443 Nguyen Thi Thu Thuy 200,000 VND
3444 Ngo Bao Viet Doan 200,000 VND
3445 Mạnh thường quân 200,000 VND
3446 Bùi Y Mi Sa 200,000 VND
3447 Hoàn Diệu và chị Hoàn 200,000 VND
3448 Lucky 200,000 VND
3449 Phan Hong Thai 200,000 VND
3450 Mạnh thường quân 200,000 VND
3451 Ly Minh Yen 200,000 VND
3452 Nguyễn Thị Minh Hiền 200,000 VND
3453 Hà Nguyễn Châu Thy 200,000 VND
3454 Chau Phung Nghi 200,000 VND
3455 Cô Yến 200,000 VND
3456 Truong Thi My Nhi 200,000 VND
3457 Nguyen Dinh Hung 200,000 VND
3458 Mạnh thường quân 200,000 VND