Quỹ Thiện Nguyện Của Học Sinh Thế Giới Đầu Tiên Cho Việt Nam

Dự án Build-a-Bridge xây những chiếc cầu giúp kết nối các thôn xã khu vực đồng bằng sông Cửu Long miền nam Việt Nam bị chia cách bởi những nhánh sông Mê Kông. Chúng tôi kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá nhu cầu của từng cộng đồng và nghĩ cách làm thế nào giúp người dân được hưởng nhiều lợi ích nhất từ những chiếc cầu chúng tôi xây dựng.

Đối tượng: Người dân ở những khu vực hẻo lánh cần sự giúp đỡ.

Địa điểm: Khu vực đồng bằng sông Cửu Long, miền Đông Nam bộ.

Mô hình: Chúng tôi sẽ góp 70% tổng giá trị xây dựng cầu, trong khi người dân và chính quyền địa phương sẽ có trách nhiệm với 30% còn lại. Phần này có thể được đóng góp bằng tiền, hoặc bằng công sức lao động, vận chuyển, lo liệu chỗ ở và thức ăn cho công nhân xây dựng... Mô hình cộng hưởng này sẽ giúp người dân địa phương có trách nhiệm hơn vì có thể sở hữu được thành tựu của chính mình. Vì thế họ sẽ quý trọng và bảo tồn cây cầu này tốt cho các thế hệ sau.