No. Name Amount Currency Donate date
1 M. TR - BN2148 1,000,000 VND 22/05/2024
2 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 22/05/2024
3 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/05/2024
4 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 22/05/2024
5 PHAM THI UT 500,000 VND 22/05/2024
6 LAM HUYNH THI XUAN 300,000 VND 22/05/2024
7 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/05/2024
8 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/05/2024
9 LY CAM LIEN 100,000 VND 21/05/2024
10 LIEU HUE PHUONG 100,000,000 VND 21/05/2024
11 Phan Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 21/05/2024
12 Cô Hằng - BN2147 3,000,000 VND 20/05/2024
13 Mạnh thường quân 500,000 VND 20/05/2024
14 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 20/05/2024
15 Phan Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 20/05/2024
16 MINH THAO 500,000 VND 20/05/2024
17 TRAN THI MY LIEN 2,000,000 VND 20/05/2024
18 NGUYEN VAN AN 1,000,000 VND 20/05/2024
19 NGUYEN THI THACH 200,000 VND 20/05/2024
20 TRAN MINH PHUONG 100,000 VND 20/05/2024
21 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/05/2024
22 Cụ bà Nguyễn Kim Phụng - BN2146 10,000,000 VND 16/05/2024
23 NGUYEN THI QUYNH NHU 150,000 VND 16/05/2024
24 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/05/2024
25 Phan Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 15/05/2024
26 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/05/2024
27 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/05/2024
28 NGUYEN THI MY TRINH 1,000,000 VND 14/05/2024
29 NGUYEN HONG PHUONG OANH 500,000 VND 14/05/2024
30 PHAM THE HUY 250,000 VND 13/05/2024
31 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 13/05/2024
32 NGUYEN THI ANH PHUONG 200,000 VND 13/05/2024
33 TRAN NGUYEN PHUONG UYEN 200,000 VND 13/05/2024
34 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/05/2024
35 Dieu Loc 500,000 VND 13/05/2024
36 TRAN THI HUONG THANH 200,000 VND 13/05/2024
37 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/05/2024
38 PHAM NGOC PHUONG 200,000 VND 13/05/2024
39 PHAN ANH PHU 500,000 VND 13/05/2024
40 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 13/05/2024
41 TRINH ANH KHOA 150,000 VND 13/05/2024
42 Nguyễn Kim Bằng - BN2132 50,000 VND 10/05/2024
43 Nguyễn Văn Phát - BN2133 50,000 VND 10/05/2024
44 Võ Thị Ngọc - BN2134 50,000 VND 10/05/2024
45 Dương Văn Chà - BN2135 50,000 VND 10/05/2024
46 Nguyễn Thị Sey - BN2136 50,000 VND 10/05/2024
47 Dương Kim Hên - BN2137 50,000 VND 10/05/2024
48 Dương Văn Thành - BN2138 50,000 VND 10/05/2024
49 Dương Thị Bông - BN2139 50,000 VND 10/05/2024
50 Dương Văn Búp - BN2140 50,000 VND 10/05/2024
51 Dương Văn Nở - BN2141 50,000 VND 10/05/2024
52 Dương Thị Thơm - BN2142 50,000 VND 10/05/2024
53 Dương Thị Ánh Hồng - BN2143 50,000 VND 10/05/2024
54 Dương Thị Ngọc Châu - BN2144 50,000 VND 10/05/2024
55 Dương Văn Phước - BN2145 50,000 VND 10/05/2024
56 HA THI THUAN 50,000 VND 10/05/2024
57 VO ANH QUANG 100,000 VND 10/05/2024
58 TU THI BICH TUYEN TU VAN TIEN PHAM THI MONG LOAN 100,000 VND 10/05/2024
59 DO QUANG VINH 100,000 VND 10/05/2024
60 DO VIEN MINH 100,000 VND 10/05/2024
61 PHAN NGOC KHANH HOANG 100,000 VND 10/05/2024
62 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN2130 1,000,000 VND 09/05/2024
63 Nguyễn Thị Hiền, Vương Liên Hương, Vương Kim Châu, Phan Thị Nguyệt, Cô Thủy - BN2131 2,300,000 VND 09/05/2024
64 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/05/2024
65 CAO THUY OANH 500,000 VND 09/05/2024
66 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/05/2024
67 Nguyễn Tấn Hiền 500,000 VND 09/05/2024
68 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 08/05/2024
69 VU THI HOA 200,000 VND 08/05/2024
70 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/05/2024
71 THU THUY 100,000 VND 08/05/2024
72 TRAN MANH HUNG 300,000 VND 08/05/2024
73 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/05/2024
74 HOANG & NGOC 200,000 VND 07/05/2024
75 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 07/05/2024
76 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 07/05/2024
77 Bờm - BN2129 1,000,000 VND 06/05/2024
78 HuynhHa 2,000,000 VND 06/05/2024
79 HOANG KHANH TRANG 200,000 VND 06/05/2024
80 Bui Van Huy 100,000 VND 06/05/2024
81 LE THI KIM LIEN 700,000 VND 06/05/2024
82 Vo hoang thien 200,000 VND 06/05/2024
83 Ngo Dinh Phuoc 200,000 VND 06/05/2024
84 Gia dinh Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/05/2024
85 XUAN QUYEN 200,000 VND 06/05/2024
86 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 06/05/2024
87 CTY cp thuoc thu y song hong 800,000 VND 06/05/2024
88 DOAN HUYEN TRAN 200,000 VND 06/05/2024
89 Pham truong duy 200,000 VND 06/05/2024
90 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 04/05/2024
91 Trong Tin 100,000 VND 04/05/2024
92 co Vo Ngoc Tiem va 6 nguoi chau 2,100,000 VND 04/05/2024
93 NGUYEN THI THU VAN 1,000,000 VND 04/05/2024
94 Gia đình Đổng Lệ Kiều - BN2127 2,000,000 VND 04/05/2024
95 Vương Vĩnh Thuận - BN2128 200,000 VND 04/05/2024
96 Hoang Van Anh 50,000 VND 03/05/2024
97 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/05/2024
98 Mạnh thường quân 150,000 VND 03/05/2024
99 NGUYEN THI KIM THANH 10,000,000 VND 03/05/2024
100 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 03/05/2024
101 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/05/2024
102 NGUYEN VU THUY TRANG 200,000 VND 03/05/2024
103 NGUYEN VAN TAN 500,000 VND 02/05/2024
104 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2024
105 NGUYEN VAN THANH 200,000 VND 02/05/2024
106 Pham Thi Hang 500,000 VND 02/05/2024
107 TRAN MINH PHUONG 200,000 VND 02/05/2024
108 KEVIN NGUYEN va NGOC HANH 1,000,000 VND 02/05/2024
109 CO NHA LY 1,000,000 VND 02/05/2024
110 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/05/2024
111 LUONG CO PHU 30,000 VND 02/05/2024
112 Vuong Song My 200,000 VND 02/05/2024
113 Quach Nhu Long 400,000 VND 02/05/2024
114 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/05/2024
115 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 02/05/2024
116 HOANG THE DUY 200,000 VND 02/05/2024
117 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2024
118 co Mai 2,000,000 VND 02/05/2024
119 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/05/2024
120 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2024
121 Mạnh thường quân 30,000 VND 26/04/2024
122 LAM THI MY HOA 3,000,000 VND 26/04/2024
123 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/04/2024
124 PHAN THI NGUYEN 200,000 VND 26/04/2024
125 Trinh Vinh Tam 1,500,000 VND 26/04/2024
126 NGOC DUNG 500,000 VND 26/04/2024
127 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN2126 1,000,000 VND 25/04/2024
128 Mạnh thường quân 30,000 VND 25/04/2024
129 PHAN HO KIM HONG 100,000 VND 25/04/2024
130 Mạnh thường quân 500,000 VND 25/04/2024
131 NGUYEN THI ANH PHUONG 200,000 VND 25/04/2024
132 Co Doan Thi Muong 5,000,000 VND 25/04/2024
133 Mạnh thường quân 40,000 VND 25/04/2024
134 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/04/2024
135 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 24/04/2024
136 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 24/04/2024
137 LE HOANG VU 200,000 VND 23/04/2024
138 Mạnh thường quân 200,000 VND 23/04/2024
139 DANG THUY AN 50,000 VND 23/04/2024
140 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 22/04/2024
141 Mạnh thường quân 250,000 VND 22/04/2024
142 LY CAM LIEN 100,000 VND 22/04/2024
143 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/04/2024
144 HA THI THUAN 50,000 VND 22/04/2024
145 Lam thi Tuyet 500,000 VND 22/04/2024
146 HUYNH NGOC XUAN 50,000 VND 22/04/2024
147 Phan Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 22/04/2024
148 LE NGOC LONG 1,000,000 VND 22/04/2024
149 Anh Liêm 300,000 VND 22/04/2024
150 Nguyễn Thị Thanh Uyên 200,000 VND 20/04/2024
151 Nguyễn Thị Thật - BN2125 1,500,000 VND 19/04/2024
152 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/04/2024
153 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/04/2024
154 LE TAN LUAN 500,000 VND 19/04/2024
155 Bích Khuê - BN2123 1,000,000 VND 17/04/2024
156 Minh An - BN2124 500,000 VND 17/04/2024
157 Le Thi Trang 15,000,000 VND 17/04/2024
158 GĐ cô Diệu Mỹ - BN2121 200 USD 16/04/2024
159 Võ Thị Hồng - BN2122 1,000,000 VND 16/04/2024
160 TRAN THI NGOC LAN 1,000,000 VND 16/04/2024
161 Chau ba CHAU THI BO 150,000 VND 16/04/2024
162 Leon Hinh 500,000 VND 16/04/2024
163 Nguyễn Thị Mộng Thu - BN2120 2,000,000 VND 15/04/2024
164 PHAM NGOC YEN THANH 250,000 VND 15/04/2024
165 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/04/2024
166 Cô Giang - BN2119 500,000 VND 12/04/2024
167 Tran Quang San 500,000 VND 12/04/2024
168 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 12/04/2024
169 Nguyễn Kim Bằng - BN2105 50,000 VND 11/04/2024
170 Nguyễn Văn Phát - BN2106 50,000 VND 11/04/2024
171 Võ Thị Ngọc - BN2107 50,000 VND 11/04/2024
172 Dương Văn Chà - BN2108 50,000 VND 11/04/2024
173 Nguyễn Thị Sey - BN2109 50,000 VND 11/04/2024
174 Dương Kim Hên - BN2110 50,000 VND 11/04/2024
175 Dương Văn Thành - BN2111 50,000 VND 11/04/2024
176 Dương Thị Bông - BN2112 50,000 VND 11/04/2024
177 Dương Văn Búp - BN2113 50,000 VND 11/04/2024
178 Dương Văn Nở - BN2114 50,000 VND 11/04/2024
179 Dương Thị Thơm - BN2115 50,000 VND 11/04/2024
180 Dương Thị Ánh Hồng - BN2116 50,000 VND 11/04/2024
181 Dương Thị Ngọc Châu - BN2117 50,000 VND 11/04/2024
182 Dương Văn Phước - BN2118 50,000 VND 11/04/2024
183 Mạnh thường quân 300,000 VND 11/04/2024
184 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 11/04/2024
185 NGUYEN VAN THANH 500,000 VND 11/04/2024
186 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 11/04/2024
187 Dieu Chau 1,000,000 VND 11/04/2024
188 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 11/04/2024
189 CONG TY CO PHAN VIE CHANNEL 100,000,000 VND 11/04/2024
190 CONG TY CO PHAN VIE CHANNEL 110,000,000 VND 11/04/2024
191 Mạnh thường quân 30,000 VND 10/04/2024
192 DIEP THANH PHUONG 100,000 VND 10/04/2024
193 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/04/2024
194 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 09/04/2024
195 Du Thi Nhung 2,000,000 VND 09/04/2024
196 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/04/2024
197 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/04/2024
198 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/04/2024
199 Đặng Hoàng Sơn, Trần Tuyết Hoa, Đặng Hùng, Đặng Huế My - BN2104 2,000,000 VND 08/04/2024
200 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 08/04/2024
201 Lotus 100,000 VND 08/04/2024
202 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 08/04/2024
203 BUI THI KIM THI 50,000 VND 08/04/2024
204 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/04/2024
205 HOANG THE DUY 200,000 VND 08/04/2024
206 Co hai lang to 1,000,000 VND 08/04/2024
207 PHAM THE HUY 300,000 VND 08/04/2024
208 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/04/2024
209 HUYNH THI MINH TRANG 1,000,000 VND 08/04/2024
210 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 08/04/2024
211 PHAN HO KIM HONG 100,000 VND 08/04/2024
212 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2024
213 PHAM THI TAN MY 300,000 VND 08/04/2024
214 Nguyễn Thị Minh Châu 1,000 VND 08/04/2024
215 Mai Thi 500,000 VND 07/04/2024
216 HuynhHa 2,000,000 VND 05/04/2024
217 TRAN MY THU 100,000 VND 05/04/2024
218 Trong Tin 100,000 VND 05/04/2024
219 TA MINH NHUT 250,000 VND 04/04/2024
220 VO HOANG THIEN 300,000 VND 04/04/2024
221 Chú Quách Kim Long - BN2103 1,000,000 VND 03/04/2024
222 cong ty cp thuoc thu y song hong 800,000 VND 03/04/2024
223 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 03/04/2024
224 Mạnh thường quân - BN2101 2,000,000 VND 02/04/2024
225 Nhà hảo tâm - BN2102 2,000,000 VND 02/04/2024
226 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/04/2024
227 Army 500,000 VND 01/04/2024
228 NGUYEN THI NON 1,700,000 VND 01/04/2024
229 Nguyen Thi Thu Hang - Ho Thanh Hung 100,000 VND 01/04/2024
230 NGUYEN THI BE 302,000 VND 01/04/2024
231 Mạnh thường quân 30,000 VND 01/04/2024
232 Vuong Song My 200,000 VND 01/04/2024
233 Quach Nhu Long 400,000 VND 01/04/2024
234 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/04/2024
235 VU THI HOA 200,000 VND 01/04/2024
236 TRAN THI BICH NGOC 2,000,000 VND 01/04/2024
237 Mạnh thường quân Momo 361,364 VND 01/04/2024
238 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 01/04/2024
239 Lương Cơ Phú 10,000 VND 01/04/2024
240 Gia dinh ba Phat me Dung va be Phuc Khang 500,000 VND 29/03/2024
241 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 28/03/2024
242 CO NHA LY 1,000,000 VND 28/03/2024
243 NGUYEN HOANG NGOC HIEN 200,000 VND 28/03/2024
244 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 28/03/2024
245 NGUYEN THI HONG MAI 2,000,000 VND 28/03/2024
246 Ngoc Thuy 100,000 VND 28/03/2024
247 Lâm Thị Thanh Thảo - BN2100 100,000 VND 28/03/2024
248 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 27/03/2024
249 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 27/03/2024
250 HL DO VAN KHANH HL NGUYEN THI TY 100,000 VND 27/03/2024
251 NGUYEN DO DINH HUY 100,000 VND 27/03/2024
252 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 27/03/2024
253 NGUYEN DO DINH HUY 100,000 VND 27/03/2024
254 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 27/03/2024
255 Mạnh thường quân 30,000 VND 27/03/2024
256 LE DINH KHOA 200,000 VND 27/03/2024
257 LE THI THANH XUAN 200,000 VND 27/03/2024
258 NGUYEN DO 100,000 VND 25/03/2024
259 TRAN NGOC TU VAN 100,000 VND 25/03/2024
260 DANG THUY AN 50,000 VND 25/03/2024
261 LE TAN LUAN 500,000 VND 25/03/2024
262 cong ty cp thuoc thu y song hong 500,000 VND 25/03/2024
263 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/03/2024
264 Nguyễn Tấn Hiền 500,000 VND 25/03/2024
265 CHI EM LAN TRAN 1,000,000 VND 22/03/2024
266 Mạnh thường quân 250,000 VND 22/03/2024
267 Mạnh thường quân Momo 25,487,000 VND 22/03/2024
268 Mạnh thường quân Momo 596,700 VND 22/03/2024
269 CTY CP BAT DONG SAN SON KIM 80,000,000 VND 22/03/2024
270 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN2099 2,000,000 VND 21/03/2024
271 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/03/2024
272 THACH SON 200,000 VND 21/03/2024
273 Mạnh thường quân 200,000,000 VND 20/03/2024
274 Nguyên Thái - BN2097 100,000 VND 19/03/2024
275 Hữu Hiễn - BN2098 100,000 VND 19/03/2024
276 VUONG LIEN ANH 500,000 VND 19/03/2024
277 Tri Nhan va Phuong Anh 100,000,000 VND 19/03/2024
278 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/03/2024
279 Nguyễn Phú Toàn 100,000 VND 19/03/2024
280 GIA DINH NHA DAU 200,000 VND 18/03/2024
281 Mạnh thường quân 30,000 VND 18/03/2024
282 NGOC DUNG 500,000 VND 18/03/2024
283 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/03/2024
284 HUYNH CHI SIL 200,000 VND 18/03/2024
285 LE THI THU LY 100,000 VND 18/03/2024
286 Cty Thanh Do 15,058,300 VND 18/03/2024
287 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/03/2024
288 TRAN TU LIEN 6,000,000 VND 18/03/2024
289 Mạnh thường quân 30,000 VND 18/03/2024
290 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/03/2024
291 TRUONG THU NHI 200,000 VND 15/03/2024
292 Mạnh thường quân 30,000 VND 14/03/2024
293 Trish 200,000 VND 14/03/2024
294 Mạnh thường quân 20,000 VND 14/03/2024
295 Đinh Bá Khang - BN2096 40,000,000 VND 12/03/2024
296 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 12/03/2024
297 Nguyễn Kim Bằng - BN2082 0 VND 11/03/2024
298 Nguyễn Văn Phát - BN2083 0 VND 11/03/2024
299 Võ Kim Hồng - BN2084 0 VND 11/03/2024
300 Dương Văn Chà - BN2085 0 VND 11/03/2024
301 Nguyễn Thị Sey - BN2086 0 VND 11/03/2024
302 Dương Kim Hên - BN2087 0 VND 11/03/2024
303 Dương Kim Thành - BN2088 0 VND 11/03/2024
304 Dương Thị Bông - BN2089 0 VND 11/03/2024
305 Dương Văn Búp - BN2090 0 VND 11/03/2024
306 Dương Văn Nở - BN2091 0 VND 11/03/2024
307 Dương Thị Thơm - BN2092 0 VND 11/03/2024
308 Dương Thị Ánh Hồng - BN2093 0 VND 11/03/2024
309 Dương Thị Ngọc Châu - BN2094 0 VND 11/03/2024
310 Dương Văn Phước - BN2095 0 VND 11/03/2024
311 Mạnh thường quân 30,000 VND 11/03/2024
312 PHAM THANH TINH 1,000,000 VND 11/03/2024
313 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/03/2024
314 co Dieu An va co Ngoc 300,000 VND 11/03/2024
315 PHAM THI HONG DIEP 500,000 VND 11/03/2024
316 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/03/2024
317 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 11/03/2024
318 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 11/03/2024
319 AO THI NGOC DIEP 1,000,000 VND 11/03/2024
320 CTY CP BAT DONG SAN SON KIM 100,000,000 VND 11/03/2024
321 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 11/03/2024
322 Kim Lân, Tuyết Mai, Phương Nguyên - BN2081 900,000 VND 08/03/2024
323 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/03/2024
324 DOAN THI HOA 2,000,000 VND 08/03/2024
325 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 08/03/2024
326 Mạnh thường quân 30,000 VND 07/03/2024
327 CHAU BA CHAU THI BO 200,000 VND 07/03/2024
328 Quach Nhu Long 400,000 VND 07/03/2024
329 Vuong Song My 200,000 VND 07/03/2024
330 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 07/03/2024
331 PHAN THI THAM 900,000 VND 06/03/2024
332 Trong Tin 100,000 VND 06/03/2024
333 Gia dinh Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/03/2024
334 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 06/03/2024
335 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/03/2024
336 PHAM THE HUY 250,000 VND 06/03/2024
337 NGUYEN THI NON 2,700,000 VND 06/03/2024
338 HuynhHa 2,000,000 VND 05/03/2024
339 DO THI MY HONG 3,000,000 VND 05/03/2024
340 DUONG THI MINH 600,000 VND 05/03/2024
341 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 05/03/2024
342 HA THI NGOC ANH 3,000,000 VND 05/03/2024
343 THU THUY 100,000 VND 05/03/2024
344 BUI THI KIM THI 50,000 VND 05/03/2024
345 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 05/03/2024
346 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/03/2024
347 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/03/2024
348 NGUYEN NGOC PHUONG UYEN 50,000 VND 04/03/2024
349 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/03/2024
350 TRAN BA ANH DUNG 2,500,000 VND 04/03/2024
351 MAI THANH THUY 500,000 VND 04/03/2024
352 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/03/2024
353 VU THI HOA 200,000 VND 04/03/2024
354 AO THI THUY HUONG 1,000,000 VND 04/03/2024
355 AO TAN DAT 1,000,000 VND 04/03/2024
356 cty cp thuoc thu y song hong 800,000 VND 04/03/2024
357 tt kiem nghiem thuoc va nghien cuu 500,000 VND 04/03/2024
358 Lâm Thị Thanh Thảo - BN2080 100,000 VND 01/03/2024
359 TRAN VAN CHUNG 200,000 VND 01/03/2024
360 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 01/03/2024
361 NGUYEN THI BACH YEN 2,400,000 VND 01/03/2024
362 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 01/03/2024
363 Cô Mai Mơ - BN2079 1,000,000 VND 29/02/2024
364 chi Thuy 1,500,000 VND 29/02/2024
365 THAN NGOC NOEL 200,000 VND 29/02/2024
366 TRAN THUY NGA 3,000,000 VND 29/02/2024
367 TRAN TU LIEN 3,000,000 VND 29/02/2024
368 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/02/2024
369 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 29/02/2024
370 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/02/2024
371 LY CAM LIEN 200,000 VND 28/02/2024
372 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/02/2024
373 Mạnh thường quân 200,000 VND 27/02/2024
374 Mạnh thường quân 30,000 VND 27/02/2024
375 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/02/2024
376 CO NHA LY 1,000,000 VND 27/02/2024
377 Gia dinh thay Buu Phap co Dieu Tri 500,000 VND 27/02/2024
378 GD KINH THUY CUNG CAC CON 200,000,000 VND 26/02/2024
379 PHAM THI BAO TRAN 500,000 VND 26/02/2024
380 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/02/2024
381 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/02/2024
382 LE NHAN DI 100,000 VND 26/02/2024
383 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 26/02/2024
384 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/02/2024
385 TRAN THI BICH NGOC 2,000,000 VND 26/02/2024
386 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/02/2024
387 Gia dinh Ryo 300,000 VND 26/02/2024
388 Luu Anh Vu 100,000 VND 23/02/2024
389 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/02/2024
390 TRAN ANH KHUE 50,000 VND 23/02/2024
391 THAN THUC QUYEN 50,000,000 VND 22/02/2024
392 NGUYEN THI KIM THANH 3,000,000 VND 22/02/2024
393 Co hai lang to 1,200,000 VND 22/02/2024
394 Trần Bửu Đức Trí - BN2077 0 VND 21/02/2024
395 Nguyễn Thị Nho - BN2078 0 VND 21/02/2024
396 Phan Thi Ngoc Thao 300,000 VND 21/02/2024
397 TRAN THI KIM ANH 500,000 VND 21/02/2024
398 DUONG THIEN LANH 200,000 VND 21/02/2024
399 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/02/2024
400 Thuy 100,000 VND 21/02/2024
401 THACH SON 200,000 VND 20/02/2024
402 Mạnh thường quân 500,000 VND 20/02/2024
403 BUI THI THUY VY 100,000 VND 19/02/2024
404 NGUYEN HOANG HON 300,000 VND 19/02/2024
405 HUYNH CONG DINH 99,000 VND 19/02/2024
406 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/02/2024
407 NGUYEN NGOC TRAM 100,000 VND 19/02/2024
408 Xuan Thy 300,000 VND 19/02/2024
409 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 19/02/2024
410 GIA DINH NHA DAU 400,000 VND 19/02/2024
411 LE TAN LUAN 500,000 VND 19/02/2024
412 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 19/02/2024
413 Mạnh thường quân 10,000 VND 19/02/2024
414 Mạnh thường quân 10,000 VND 19/02/2024
415 Cô Võ Thị Bốn - BN2057 0 VND 16/02/2024
416 Lê Thành Công - BN2058 0 VND 16/02/2024
417 Nguyễn Thị Nga - BN2059 0 VND 16/02/2024
418 Lê Nguyễn Vũ An - BN2060 0 VND 16/02/2024
419 Võ Thị Hương - BN2061 0 VND 16/02/2024
420 Võ Thị Hạnh - BN2062 0 VND 16/02/2024
421 Nguyễn Kim Bằng - BN2063 0 VND 16/02/2024
422 Nguyễn Văn Phát - BN2064 0 VND 16/02/2024
423 Võ Thị Ngọc - BN2065 0 VND 16/02/2024
424 Dương Văn Chà - BN2066 0 VND 16/02/2024
425 Nguyễn Thị Sey - BN2067 0 VND 16/02/2024
426 Dương Kim Hên - BN2068 0 VND 16/02/2024
427 Dương Văn Thành - BN2069 0 VND 16/02/2024
428 Dương Thị Bông - BN2070 0 VND 16/02/2024
429 Dương Thị Búp - BN2071 0 VND 16/02/2024
430 Dương Văn Nở - BN2072 0 VND 16/02/2024
431 Dương Thị Thơm - BN2073 0 VND 16/02/2024
432 Dương Thị Ánh Hồng - BN2074 0 VND 16/02/2024
433 Dương Thị Ngọc Châu - BN2075 0 VND 16/02/2024
434 Dương Văn Phước - BN2076 0 VND 16/02/2024
435 cty cp thuoc thu y song hong 500,000 VND 16/02/2024
436 Hồ Thị Mỹ Dung - BN2056 1,000,000 VND 15/02/2024
437 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/02/2024
438 Vanyen 2,000,000 VND 15/02/2024
439 LE THI THANH XUAN 200,000 VND 15/02/2024
440 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 15/02/2024
441 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/02/2024
442 Nhu Trang 500,000 VND 15/02/2024
443 Gia Dinh Dieu Loc 200,000 VND 15/02/2024
444 Gia dinh ba Phat me Dung va be Phuc Khang 500,000 VND 15/02/2024
445 NGUYEN HUYEN TRANG 1,000,000 VND 15/02/2024
446 PHAM VIET NGUYEN 500,000 VND 15/02/2024
447 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/02/2024
448 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/02/2024
449 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 15/02/2024
450 Duong Anh Minh 500,000 VND 15/02/2024
451 Em Siggy 200,000 VND 15/02/2024
452 Ha Mach Cam Thanh 500,000 VND 15/02/2024
453 DUONGTAN HIEP 1,000,000 VND 15/02/2024
454 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/02/2024
455 PHAM ANH TUAN 1,000,000 VND 15/02/2024
456 Mạnh thường quân 30,000 VND 15/02/2024
457 Trung Tam KN thuoc thuc pham 500,000 VND 15/02/2024
458 NGUYEN MONG DIEP 1,000,000 VND 15/02/2024
459 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/02/2024
460 LE THI QUYNH NHI 1,000,000 VND 15/02/2024
461 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/02/2024
462 Lê Thị Lệ Thu - BN2052 0 VND 07/02/2024
463 Vũ Thị Xuân Nguyệt - BN2053 0 VND 07/02/2024
464 Nguyễn Thị Phương Anh - BN2054 0 VND 07/02/2024
465 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN2055 0 VND 07/02/2024
466 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 07/02/2024
467 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 07/02/2024
468 Trong Tin - SV UEF 100,000 VND 07/02/2024
469 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/02/2024
470 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 07/02/2024
471 Quach Nhu Long 400,000 VND 06/02/2024
472 Vuong Song My 100,000 VND 06/02/2024
473 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/02/2024
474 DANG VAN LAMG 10,000,000 VND 06/02/2024
475 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 06/02/2024
476 Gia dinh Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/02/2024
477 Mạnh thường quân 30,000 VND 06/02/2024
478 cty cp thuoc thu y song hong 800,000 VND 05/02/2024
479 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 05/02/2024
480 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/02/2024
481 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 05/02/2024
482 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/02/2024
483 PHAM THE HUY 260,000 VND 05/02/2024
484 NGUYEN THI KIM HONG 200,000 VND 05/02/2024
485 HuynhHa 2,000,000 VND 05/02/2024
486 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 05/02/2024
487 BUI THI KIM THI 100,000 VND 05/02/2024
488 SU THI DIEM CHAU 200,000 VND 05/02/2024
489 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/02/2024
490 Nguyen Thi Thu Hang - Ho Thanh Hung 100,000 VND 05/02/2024
491 MAI KIM NGAN 100,000 VND 05/02/2024
492 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 02/02/2024
493 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 02/02/2024
494 Lotus 100,000 VND 02/02/2024
495 AOHOAI VAN 1,000,000 VND 02/02/2024
496 AO VAN NHAN 1,000,000 VND 02/02/2024
497 Nguyễn Thị Thu Hằng - BN2051 0 VND 01/02/2024
498 VU THI HOA 200,000 VND 01/02/2024
499 Mạnh thường quân 444,000 VND 01/02/2024
500 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/02/2024
501 BUI THI THUY VY 200,000 VND 01/02/2024
502 Mạnh thường quân 20,000 VND 31/01/2024
503 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/01/2024
504 NGO VAN HONG PHUONG 10,000,000 VND 31/01/2024
505 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 30/01/2024
506 Dinh Huu Nam 5,000,000 VND 30/01/2024
507 Mạnh thường quân 30,000 VND 30/01/2024
508 Gia dinh Chau Nguyen 7,270,000 VND 30/01/2024
509 Lữ Thị Thùy Vân - BN2050 0 VND 29/01/2024
510 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 29/01/2024
511 NGUYEN HOANG YEN 1,000,000 VND 29/01/2024
512 NGUYEN LAN ANH 20,000,000 VND 29/01/2024
513 NGUYEN THI NGOC LAN 1,000,000 VND 29/01/2024
514 Nguyen Anh Tuan 100,000 VND 29/01/2024
515 Mạnh thường quân 200,000 VND 29/01/2024
516 DO PHI DUNG 1,000,000 VND 29/01/2024
517 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 26/01/2024
518 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 26/01/2024
519 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 26/01/2024
520 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/01/2024
521 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/01/2024
522 NGUYEN QUOC PHU 300,000 VND 26/01/2024
523 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/01/2024
524 Nirukt Sapru 5,000,000 VND 25/01/2024
525 TU VAN TIEN PHAM THI MONG LOAN TU THI BICH TUYEN 100,000 VND 25/01/2024
526 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 25/01/2024
527 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/01/2024
528 CT TNHH KOVA NANOPRO 10,000,000 VND 25/01/2024
529 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 25/01/2024
530 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 24/01/2024
531 Nguyen Duc Khoa 1,000,000 VND 24/01/2024
532 UNITED OVERSEAS BANK VIET NAM LTD 50,000,000 VND 24/01/2024
533 BUI CONG THANH 22,000,000 VND 24/01/2024
534 SUSAN TRAN 5,000,000 VND 23/01/2024
535 BUI HUU DUC 10,000,000 VND 23/01/2024
536 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/01/2024
537 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/01/2024
538 Katie 2,000,000 VND 22/01/2024
539 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/01/2024
540 BUI QUANG MINH 5,000,000 VND 22/01/2024
541 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/01/2024
542 Hieu Phan 7,000,000 VND 22/01/2024
543 TRAN THI BICH NGOC 2,000,000 VND 22/01/2024
544 NGUYEN THI TO UYEN 1,000,000 VND 22/01/2024
545 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 22/01/2024
546 DO VAN NHUT 1,000,000 VND 22/01/2024
547 PHAM NHAT THANH 52,000,000 VND 22/01/2024
548 Huyen My 10,000,000 VND 22/01/2024
549 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/01/2024
550 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/01/2024
551 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/01/2024
552 HUYNH NGHIA THIEN 30,000,000 VND 19/01/2024
553 DOAN THI KIM LOAN 1,000,000 VND 19/01/2024
554 MAC ANH LAN 300,000 VND 19/01/2024
555 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/01/2024
556 Mạnh thường quân 250,000 VND 19/01/2024
557 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/01/2024
558 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/01/2024
559 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 18/01/2024
560 TRAN TRONG NHAN 4,000,000 VND 18/01/2024
561 LE DANG KHOA 16,111,100 VND 18/01/2024
562 LY QUYNH KIM TRINH 23,000,000 VND 18/01/2024
563 Luc Van Nerom 65,000,000 VND 18/01/2024
564 HUYNH QUOC BAO 72,000,000 VND 18/01/2024
565 HUYNH QUOC BAO 40,000,000 VND 18/01/2024
566 NGUYEN THI PHUC 22,000,000 VND 18/01/2024
567 TAO NGOC TU 90,000,000 VND 18/01/2024
568 TAO NGOC TU 28,000,000 VND 18/01/2024
569 Kris nguyen 18,000,000 VND 18/01/2024
570 PHAM THI THU THAO 2,000,000 VND 18/01/2024
571 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/01/2024
572 THACH SON 200,000 VND 17/01/2024
573 C.THAO -CTY TNHH TM QUANG ANH 10,000,000 VND 17/01/2024
574 PHAN TRONG HUY 100,000 VND 17/01/2024
575 TRAN DUC LAM 20,000,000 VND 17/01/2024
576 NGUYEN DUC HOA 1,000,000 VND 17/01/2024
577 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/01/2024
578 BUI THI THUY VY 400,000 VND 17/01/2024
579 Bà Lê Thị Phương Thảo - BN2036 251,048,000 VND 16/01/2024
580 Mr. Liwei Wang - XG Entertaiment - BN2037 100 USD 16/01/2024
581 Mr. Alex - YF - BN2038 0 VND 16/01/2024
582 Mr Victor Ngo - UOB - BN2039 0 VND 16/01/2024
583 Chị Thùy Dương - BN2040 0 VND 16/01/2024
584 Thng Tien Tat - UOB - BN2041 0 VND 16/01/2024
585 Chị Trần Thị Thủy - BN2042 0 VND 16/01/2024
586 Chị Huỳnh Thị Ngọc Liên - BN2043 0 VND 16/01/2024
587 Chị Nguyễn Thị Tường Giang - SG Pearl - BN2044 0 VND 16/01/2024
588 Chị Đinh Thị Thương Thương - BN2045 0 VND 16/01/2024
589 Chị Hương Đào - BN2046 0 VND 16/01/2024
590 Mr Kian Wee - UOB - BN2047 0 VND 16/01/2024
591 Justin Yoon - BN2048 0 VND 16/01/2024
592 Nhà Hảo Tâm - BN2049 0 VND 16/01/2024
593 Nguyen Tu Minh An 20,000 VND 16/01/2024
594 TRINH NGOC PHUONG THAO 5,000,000 VND 16/01/2024
595 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/01/2024
596 CAO THI BAO TRAM 20,000,000 VND 16/01/2024
597 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 16/01/2024
598 LUONG ANDREW 3,000,000 VND 16/01/2024
599 LY CAM LIEN 100,000 VND 16/01/2024
600 anh dao van kinh 10,000,000 VND 16/01/2024
601 TAO NGOC TU 90,000,000 VND 16/01/2024
602 CTY CP TAP DOAN THIEN LONG CHI 50,000,000 VND 16/01/2024
603 Mạnh thường quân 20,000 VND 16/01/2024
604 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/01/2024
605 NGUYEN THI TRUNG NGAN 1,000,000 VND 15/01/2024
606 Mạnh thường quân 20,000 VND 15/01/2024
607 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/01/2024
608 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/01/2024
609 PHAM THE HUY 260,000 VND 15/01/2024
610 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/01/2024
611 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 15/01/2024
612 C KIM THANH 10,000,000 VND 15/01/2024
613 Co hai lang to 1,000,000 VND 15/01/2024
614 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/01/2024
615 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/01/2024
616 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/01/2024
617 CTY CP thuoc thu y song hong ha noi 800,000 VND 15/01/2024
618 PHAM TAN NGHIA 250,000,000 VND 15/01/2024
619 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 15/01/2024
620 PHAN VAN THAO 4,000,000 VND 15/01/2024
621 anh Vinh Nhat va chi Ngan 50,000,000 VND 15/01/2024
622 kinh thuy 400,000,000 VND 15/01/2024
623 PHAM THI DIEP GIANG 2,000,000 VND 15/01/2024
624 NGUYEN HUU MINH HOANG 1,000,000 VND 15/01/2024
625 chi lemon 2,000,000 VND 15/01/2024
626 Duong Quoc Nam 5,000,000 VND 15/01/2024
627 NGUYEN THI KHANH NGOC 10,000,000 VND 15/01/2024
628 GiGi Huong Giang 1,000,000 VND 15/01/2024
629 DANG PHUOC THANH 2,000,000 VND 15/01/2024
630 LAM NGUYET NGA 10,000,000 VND 15/01/2024
631 TRUONG THE VINH 10,000,000 VND 15/01/2024
632 NGUYEN QUOC MINH 20,000,000 VND 15/01/2024
633 NGUYEN THI PHUC 10,000,000 VND 15/01/2024
634 DANG THI XUAN HONG 10,000,000 VND 15/01/2024
635 LAM BAO NGOC 1,000,000 VND 15/01/2024
636 NGUYEN THI TRUC MAI 1,000,000 VND 15/01/2024
637 CHU THI BINH 5,000,000 VND 15/01/2024
638 LE MAI DUNG 2,000,000 VND 15/01/2024
639 NGUYEN MINH TU 1,000,000 VND 15/01/2024
640 Doan Thi Phuong Lan 10,000,000 VND 15/01/2024
641 TA MINH HAI 1,000,000 VND 15/01/2024
642 Khuong Hoan My 1,000,000 VND 15/01/2024
643 HUA KIM TUYEN 2,000,000 VND 15/01/2024
644 LE DINH TOAN 2,000,000 VND 15/01/2024
645 NGUYEN NGOC DIEP ANH 1,000,000 VND 15/01/2024
646 Linh Le 1,000,000 VND 15/01/2024
647 HURRYKNG 1,000,000 VND 15/01/2024
648 TEOH KIM WEI 2,000,000 VND 15/01/2024
649 LUU ANH TIEN 3,000,000 VND 15/01/2024
650 DANG THANH AN 3,000,000 VND 15/01/2024
651 TRAN THI NHA PHUONG 5,000,000 VND 15/01/2024
652 NGUYEN DANH QUY 2,000,000 VND 15/01/2024
653 DINH THI THAO 1,000,000 VND 15/01/2024
654 Nguyen Thi Thu Suong 10,000,000 VND 15/01/2024
655 NGUYEN THI NHU MAI - NGUYEN HOANG BAC 10,000,000 VND 15/01/2024
656 NTK DO LONG 5,000,000 VND 15/01/2024
657 VU THANH QUYNH 1,000,000 VND 15/01/2024
658 HA THI NGOC ANH 1,000,000 VND 15/01/2024
659 LE UYEN THAO 1,000,000 VND 15/01/2024
660 Anh Tai 5,000,000 VND 15/01/2024
661 Mickey Le Anna Huynh 3,000,000 VND 15/01/2024
662 HUYNH LONG THUY 5,000,000 VND 15/01/2024
663 NGUYEN THI DUY TAM 5,000,000 VND 15/01/2024
664 Bao Tran 5,000,000 VND 15/01/2024
665 LAM VY DA ENTERTAIMENT 10,000,000 VND 15/01/2024
666 LE TRUNG THANH 5,000,000 VND 15/01/2024
667 TRAN PHUONG NGOC HA - GIAO 10,000,000 VND 15/01/2024
668 Dinh F2 10,000,000 VND 15/01/2024
669 LAM DIEU LONG 2,000,000 VND 15/01/2024
670 Ashley Nguyen 1,000,000 VND 15/01/2024
671 NGUYEN THUY LINH 10,000,000 VND 15/01/2024
672 Bui Cong Thanh 10,000,000 VND 15/01/2024
673 HUYNH NGHIA THIEN 20,000,000 VND 15/01/2024
674 TRAN THUY NGA 10,000,000 VND 15/01/2024
675 TRAN THIEN THANH BAO 10,000,000 VND 15/01/2024
676 Tri h Binh Tam 5,000,000 VND 15/01/2024
677 PHAM NHAT THANH 5,000,000 VND 15/01/2024
678 PHAM DUC Y 10,000,000 VND 15/01/2024
679 max nguyen LA 1,500,000 VND 15/01/2024
680 NGUYEN HONG PHUONG 10,000,000 VND 15/01/2024
681 LE THI GIAU 10,000,000 VND 15/01/2024
682 LE HUYNH THUY NGAN 20,000,000 VND 15/01/2024
683 HUYNH TRAN THANH 50,000,000 VND 15/01/2024
684 DANG TRUNG HIEU 2,000,000 VND 15/01/2024
685 Hoang My An 1,000,000 VND 15/01/2024
686 BAO THAI 10,000,000 VND 15/01/2024
687 MAI HUU TIN 10,000,000 VND 15/01/2024
688 THAN THUC QUYEN 10,000,000 VND 15/01/2024
689 Nghe si BUI LINH CHI 3,000,000 VND 15/01/2024
690 CU THI TRA 2,000,000 VND 15/01/2024
691 TRAN VU QUANG 20,000,000 VND 15/01/2024
692 DUONG NU XUAN TRANG 40,000,000 VND 15/01/2024
693 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/01/2024
694 My anh 10,000,000 VND 15/01/2024
695 Nguyen Quoc Khanh & Ly Quynh Kim Trinh 50,000,000 VND 15/01/2024
696 QUAN NGOC 10,000,000 VND 15/01/2024
697 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/01/2024
698 QUACH KIM LONG 1,000,000 VND 12/01/2024
699 Nguyen Van Thanh 300,000 VND 12/01/2024
700 NGUYEN THI BE 500,000 VND 12/01/2024
701 Mạnh thường quân 20,000 VND 12/01/2024
702 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/01/2024
703 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 11/01/2024
704 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/01/2024
705 gia dinh phat tu Dieu Ai 3,000,000 VND 11/01/2024
706 Nguyen Thu Trang 500,000 VND 11/01/2024
707 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 11/01/2024
708 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/01/2024
709 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/01/2024
710 VO THI KIM HUYEN 200,000 VND 11/01/2024
711 NGUYEN MONG DIEP 1,000,000 VND 11/01/2024
712 TRUONG THI VAN ANH 300,000 VND 11/01/2024
713 BUI THI KIM THI 100,000 VND 11/01/2024
714 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/01/2024
715 Nguyễn Kim Bằng - BN2021 50,000 VND 10/01/2024
716 Nguyễn Văn Phát - BN2022 50,000 VND 10/01/2024
717 Võ Thị Ngọc - BN2023 50,000 VND 10/01/2024
718 Dương Văn Chà - BN2024 50,000 VND 10/01/2024
719 Nguyễn Thị Sey - BN2025 50,000 VND 10/01/2024
720 Dương Kim Hên - BN2026 50,000 VND 10/01/2024
721 Dương Văn Thành - BN2027 50,000 VND 10/01/2024
722 Dương Thị Bông - BN2028 50,000 VND 10/01/2024
723 Dương Văn Búp - BN2029 50,000 VND 10/01/2024
724 Dương Văn Nở - BN2030 50,000 VND 10/01/2024
725 Dương Thị Thơm - BN2031 50,000 VND 10/01/2024
726 Dương Thị Ánh Hồng - BN2032 50,000 VND 10/01/2024
727 Dương Thị Ngọc Châu - BN2033 50,000 VND 10/01/2024
728 Dương Văn Phước - BN2034 50,000 VND 10/01/2024
729 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/01/2024
730 PHAN NGOC TRI 100,000 VND 10/01/2024
731 SU THI DIEM CHAU 200,000 VND 10/01/2024
732 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 10/01/2024
733 AOTANDAT 1,000,000 VND 10/01/2024
734 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/01/2024
735 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/01/2024
736 Huu duyen. 100,000 VND 10/01/2024
737 Cô Giang - BN2015 500,000 VND 09/01/2024
738 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN2016 1,000,000 VND 09/01/2024
739 Đổng Lệ Kiều - BN2017 1,000,000 VND 09/01/2024
740 Đổng Lệ Nga - BN2018 1,000,000 VND 09/01/2024
741 Vương Vĩnh Thuận - BN2019 100,000 VND 09/01/2024
742 Đinh Thị Nam Phương ( The Met) - BN2020 487,374,000 VND 09/01/2024
743 Mạnh thường quân 30,000 VND 09/01/2024
744 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/01/2024
745 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 09/01/2024
746 GIVEASIA 9,082,190 VND 09/01/2024
747 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/01/2024
748 Vo hoang thien 200,000 VND 09/01/2024
749 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/01/2024
750 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 08/01/2024
751 Nguyen Ngoc Tuyen 500,000 VND 08/01/2024
752 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/01/2024
753 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 08/01/2024
754 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/01/2024
755 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/01/2024
756 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/01/2024
757 Le Thi Doan Trang 5,000,000 VND 08/01/2024
758 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 08/01/2024
759 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/01/2024
760 DANG CONG MINH 100,000 VND 08/01/2024
761 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/01/2024
762 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 08/01/2024
763 TRAN NGOC HAI 2,000,000 VND 08/01/2024
764 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/01/2024
765 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/01/2024
766 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 05/01/2024
767 HuynhHa 2,000,000 VND 05/01/2024
768 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 05/01/2024
769 gia dinh Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 05/01/2024
770 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/01/2024
771 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/01/2024
772 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 04/01/2024
773 Mạnh thường quân 30,000 VND 04/01/2024
774 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/01/2024
775 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/01/2024
776 Mạnh thường quân 160,000 VND 03/01/2024
777 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 03/01/2024
778 Trong Tin 100,000 VND 03/01/2024
779 THU THUY 100,000 VND 03/01/2024
780 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/01/2024
781 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/01/2024
782 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/01/2024
783 Phan Van Niem 200,000 VND 02/01/2024
784 Quach Nhu Long 400,000 VND 02/01/2024
785 VIEN HONG PHAT 200,000 VND 02/01/2024
786 Be VIEN HONG PHUC KHANG 100,000 VND 02/01/2024
787 NGUYEN HA PHUONG DUNG 200,000 VND 02/01/2024
788 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/01/2024
789 BUI VAN HUY 100,000 VND 02/01/2024
790 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 02/01/2024
791 Mạnh thường quân 20,000 VND 02/01/2024
792 VU THI HOA 200,000 VND 02/01/2024
793 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 02/01/2024
794 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/01/2024
795 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 02/01/2024
796 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 02/01/2024
797 TRINH ANH KHOA 200,000 VND 02/01/2024
798 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/12/2023
799 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 31/12/2023
800 Mạnh thường quân 20,000 VND 31/12/2023
801 Phan Thi Thu 200,000 VND 31/12/2023
802 Gia dinh Le Thi Thi ThanhTam 2,000,000 VND 31/12/2023
803 VAN NGOC LANG 500,000 VND 30/12/2023
804 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/12/2023
805 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 30/12/2023
806 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/12/2023
807 Ha Mach Cam Thanh. 500,000 VND 30/12/2023
808 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/12/2023
809 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/12/2023
810 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/12/2023
811 Sư cô Diệu Châu - BN2014 5,000,000 VND 29/12/2023
812 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 29/12/2023
813 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/12/2023
814 NGUYEN PHUC THINH 300,000 VND 29/12/2023
815 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 29/12/2023
816 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/12/2023
817 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/12/2023
818 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 28/12/2023
819 vi nhung 500,000 VND 28/12/2023
820 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/12/2023
821 NGO VAN HONG PHUONG 10,000,000 VND 28/12/2023
822 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/12/2023
823 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/12/2023
824 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 27/12/2023
825 Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 27/12/2023
826 Mạnh thường quân 200,000 VND 27/12/2023
827 PHAM NGUYEN VINH HOANG 100,000 VND 27/12/2023
828 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/12/2023
829 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/12/2023
830 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/12/2023
831 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/12/2023
832 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 26/12/2023
833 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/12/2023
834 Mạnh thường quân 20,000 VND 26/12/2023
835 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/12/2023
836 TRAN THI MY TRANG 250,000 VND 25/12/2023
837 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/12/2023
838 Co 5 cho hoa hung 200,000 VND 25/12/2023
839 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/12/2023
840 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/12/2023
841 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/12/2023
842 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/12/2023
843 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/12/2023
844 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/12/2023
845 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/12/2023
846 NGUYEN VAN THANH BRVT 300,000 VND 25/12/2023
847 LU THANH LIEM 19,458,800 VND 25/12/2023
848 LE THI THANH HOA 300,000 VND 25/12/2023
849 Van Niem va Tan Thinh 100,000 VND 25/12/2023
850 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/12/2023
851 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/12/2023
852 Doan Thi Kieu Duyen 300,000 VND 25/12/2023
853 Doan Thi Kieu Duyen 300,000 VND 25/12/2023
854 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/12/2023
855 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/12/2023
856 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/12/2023
857 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 22/12/2023
858 TRAN THI HUONG THANH 200,000 VND 21/12/2023
859 Be Khanh Lam va be Quoc Tri 1,000,000 VND 21/12/2023
860 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/12/2023
861 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/12/2023
862 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/12/2023
863 BUI VAN HUY 100,000 VND 20/12/2023
864 NGUYEN VAN DO 21,581,600 VND 20/12/2023
865 LE THI QUYNH NHI 2,000,000 VND 20/12/2023
866 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/12/2023
867 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/12/2023
868 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/12/2023
869 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/12/2023
870 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/12/2023
871 Mạnh thường quân 30,000 VND 18/12/2023
872 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/12/2023
873 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/12/2023
874 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/12/2023
875 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 18/12/2023
876 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/12/2023
877 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/12/2023
878 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/12/2023
879 NGUYEN VAN THANH BRVT 300,000 VND 15/12/2023
880 DO THI KIM CHI 3,000,000 VND 14/12/2023
881 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/12/2023
882 Me Hong Sam va con Thuy Phuong 300,000 VND 14/12/2023
883 Nguyễn Thị Thanh Hồng - BN2013 5,360,000 VND 13/12/2023
884 TRUONG THI SUONG 30,000 VND 13/12/2023
885 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/12/2023
886 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2023
887 Mạnh thường quân 400,000 VND 13/12/2023
888 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 13/12/2023
889 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/12/2023
890 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/12/2023
891 TRAN THI BICH NGOC 2,000,000 VND 13/12/2023
892 PHAN THI THAM 800,000 VND 13/12/2023
893 Doan Thi Kieu Duyen 300,000 VND 13/12/2023
894 Doan Thi Kieu Duyen 300,000 VND 13/12/2023
895 Huỳnh Thị On - BN1941 200,000 VND 12/12/2023
896 Huỳnh Thị The - BN1942 200,000 VND 12/12/2023
897 Huỳnh Thị Út - BN1943 200,000 VND 12/12/2023
898 Nguyễn Thị Hảo Yến - BN1944 200,000 VND 12/12/2023
899 Vương Hiếu - BN1945 200,000 VND 12/12/2023
900 Vương Hải - BN1946 500,000 VND 12/12/2023
901 Vương Mỹ Hoàng - BN1947 200,000 VND 12/12/2023
902 Dương Hữu Lễ - BN1948 200,000 VND 12/12/2023
903 Nguyễn Kim Bằng - BN1949 50,000 VND 12/12/2023
904 Nguyễn Văn Phát - BN1950 50,000 VND 12/12/2023
905 Võ Thị Ngọc - BN2001 50,000 VND 12/12/2023
906 Dương Văn Chà - BN2002 50,000 VND 12/12/2023
907 Nguyễn Thị Sey - BN2003 50,000 VND 12/12/2023
908 Dương Kim Hên - BN2004 50,000 VND 12/12/2023
909 Dương Văn Thành - BN2005 50,000 VND 12/12/2023
910 Dương Thị Bông - BN2006 50,000 VND 12/12/2023
911 Dương Văn Búp - BN2007 50,000 VND 12/12/2023
912 Dương Văn Nở - BN2008 50,000 VND 12/12/2023
913 Dương Thị Thơm - BN2009 50,000 VND 12/12/2023
914 Dương Thị Ánh Hồng - BN2010 50,000 VND 12/12/2023
915 Dương Thị Ngọc Châu - BN2011 50,000 VND 12/12/2023
916 Dương Văn Phước - BN2012 50,000 VND 12/12/2023
917 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2023
918 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/12/2023
919 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 12/12/2023
920 Mạnh thường quân 10,000 VND 12/12/2023
921 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/12/2023
922 Cong dong nguoi dung 5VN 2,000,000 VND 11/12/2023
923 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 11/12/2023
924 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/12/2023
925 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 11/12/2023
926 Mạnh thường quân 500,000 VND 11/12/2023
927 LE HONG NGOC 250,000 VND 11/12/2023
928 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 11/12/2023
929 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/12/2023
930 THACH SON 200,000 VND 11/12/2023
931 Mạnh thường quân 20,000 VND 11/12/2023
932 TRẦN THỊ HƯƠNG LAN 50,000 VND 10/12/2023
933 Nguyễn Trí Tài 400,000 VND 09/12/2023
934 Cô Bùi Xuân Mỹ - BN1940 500,000 VND 08/12/2023
935 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 08/12/2023
936 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/12/2023
937 TRAN THI KIM OANH 500,000 VND 08/12/2023
938 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 08/12/2023
939 NGO XUAN VIET 300,000 VND 08/12/2023
940 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/12/2023
941 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/12/2023
942 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/12/2023
943 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/12/2023
944 PHAM THE HUY 250,000 VND 08/12/2023
945 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/12/2023
946 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/12/2023
947 NGUYEN TAI LOC 700,000 VND 07/12/2023
948 Le Chan Huy 200,000 VND 07/12/2023
949 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/12/2023
950 BUI THI KIM THI 50,000 VND 06/12/2023
951 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/12/2023
952 Mạnh thường quân 300,000 VND 06/12/2023
953 DO QUANG VINH 200,000 VND 06/12/2023
954 THU THUY 100,000 VND 06/12/2023
955 HuynhHa 2,000,000 VND 05/12/2023
956 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/12/2023
957 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 05/12/2023
958 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 05/12/2023
959 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 05/12/2023
960 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 05/12/2023
961 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/12/2023
962 Triệu Viết Anh Tuấn 200,000 VND 05/12/2023
963 Triệu Viết Anh Tuấn 300,000 VND 05/12/2023
964 Cô Giang - BN1938 500,000 VND 04/12/2023
965 Ông bà Dũng Tuyết - BN1939 1,000,000 VND 04/12/2023
966 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/12/2023
967 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/12/2023
968 Quach Nhu Long 400,000 VND 04/12/2023
969 Nguyen Ngoc Tuyen 300,000 VND 04/12/2023
970 CO NHA LY 1,000,000 VND 04/12/2023
971 DANG CONG MINH 100,000 VND 04/12/2023
972 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/12/2023
973 Nguyen Bao Nguyen 500,000 VND 04/12/2023
974 Nguyen Bao Nguyen 1,200,000 VND 04/12/2023
975 Mạnh thường quân 30,000 VND 04/12/2023
976 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/12/2023
977 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/12/2023
978 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/12/2023
979 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 04/12/2023
980 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 04/12/2023
981 Mạnh thường quân 20,000 VND 04/12/2023
982 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/12/2023
983 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/12/2023
984 Đinh Thị Á Tiên 500,000 VND 03/12/2023
985 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/12/2023
986 AO THI kim Sen 1,000,000 VND 01/12/2023
987 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/12/2023
988 VU THI HOA 200,000 VND 01/12/2023
989 NGUYEN GIA TRUYEN 1,000,000 VND 01/12/2023
990 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/12/2023
991 Huong Linh Nguyen Thi Ty pd Tam Nhan 1,000,000 VND 30/11/2023
992 Ba Do Thi Kim Thanh pd Dieu An 200,000 VND 30/11/2023
993 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/11/2023
994 Mạnh thường quân 30,000 VND 30/11/2023
995 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 30/11/2023
996 VUONG ANH THU 500,000 VND 29/11/2023
997 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/11/2023
998 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/11/2023
999 Mạnh thường quân 200,000 VND 29/11/2023
1000 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 29/11/2023
1001 Tran Kim Anh 300,000 VND 29/11/2023
1002 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 28/11/2023
1003 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/11/2023
1004 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/11/2023
1005 Mạnh thường quân 30,000 VND 27/11/2023
1006 TRAN QUANG DAI 2,200,000 VND 27/11/2023
1007 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/11/2023
1008 Phuong Mai VC 500,000 VND 27/11/2023
1009 Mạnh thường quân 999,999 VND 27/11/2023
1010 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/11/2023
1011 Thao Trinh 1,000,000 VND 27/11/2023
1012 DINH THI THAO 500,000 VND 27/11/2023
1013 PHUONG TRAM 1,000,000 VND 27/11/2023
1014 DC Tam 2,000,000 VND 27/11/2023
1015 BAO THAI 3,000,000 VND 27/11/2023
1016 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2023
1017 LE DINH TOAN 1,000,000 VND 27/11/2023
1018 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/11/2023
1019 Dang Kim Long anVu Thi Tuyet Mai 500,000 VND 27/11/2023
1020 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 27/11/2023
1021 NGOC DUNG 500,000 VND 27/11/2023
1022 Mạnh thường quân 20,000 VND 27/11/2023
1023 Doan Thi Kieu Duyen 300,000 VND 26/11/2023
1024 Doan Thi Kieu Duyen 300,000 VND 26/11/2023
1025 LE QUANG TAN 80,000 VND 24/11/2023
1026 Nguyen Duc Khoa 500,000 VND 24/11/2023
1027 Nguyen Thanh Vinh 300,000 VND 24/11/2023
1028 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/11/2023
1029 Dinh Thi Thao 500,000 VND 24/11/2023
1030 ĐẶNG KHIẾT QUỲNH 50,000 VND 24/11/2023
1031 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/11/2023
1032 GD PHAM NGOC QUYNH NHU 1,000,000 VND 23/11/2023
1033 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/11/2023
1034 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/11/2023
1035 NGUYET NHU 300,000 VND 22/11/2023
1036 Mạnh thường quân 700,000 VND 22/11/2023
1037 Hai Yen 300,000 VND 22/11/2023
1038 THACH SON 200,000 VND 22/11/2023
1039 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/11/2023
1040 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/11/2023
1041 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/11/2023
1042 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/11/2023
1043 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/11/2023
1044 LE TAN LUAN 500,000 VND 20/11/2023
1045 Mạnh thường quân 88,088 VND 20/11/2023
1046 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/11/2023
1047 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/11/2023
1048 Bà Trần Thanh Loan - BN1913 200,000 VND 17/11/2023
1049 Trần Kim Long - BN1914 200,000 VND 17/11/2023
1050 Nguyễn Thị Hạnh - BN1915 200,000 VND 17/11/2023
1051 Trần Mỹ Dung - BN1916 200,000 VND 17/11/2023
1052 Trần Thị Mỹ Anh - BN1917 200,000 VND 17/11/2023
1053 Trần Minh Phú - BN1918 200,000 VND 17/11/2023
1054 Trần Minh Thành - BN1919 200,000 VND 17/11/2023
1055 Trần Minh Quý - BN1920 200,000 VND 17/11/2023
1056 Trần Thị Tuyết Nga - BN1921 200,000 VND 17/11/2023
1057 Đặng Thị Thảo Trang - BN1922 200,000 VND 17/11/2023
1058 Trần Đạt Nhân - BN1923 200,000 VND 17/11/2023
1059 Trần Ngọc Anh Thư - BN1924 200,000 VND 17/11/2023
1060 Ông Đào Văn Tới - BN1925 200,000 VND 17/11/2023
1061 Bà Nguyễn Thị Cường - BN1926 200,000 VND 17/11/2023
1062 Ông Trần Văn Hộ - BN1927 200,000 VND 17/11/2023
1063 Nguyễn Thị Kiệm - BN1928 200,000 VND 17/11/2023
1064 Chung Hớn Khanh - BN1929 200,000 VND 17/11/2023
1065 Lê Thị Hảo - BN1930 200,000 VND 17/11/2023
1066 Chung Đức Sóc - BN1931 200,000 VND 17/11/2023
1067 Phạm Thị Miêng - BN1932 200,000 VND 17/11/2023
1068 Trần Văn Ngưu - BN1933 200,000 VND 17/11/2023
1069 Chung Sanh Phúc Mỹ - BN1934 200,000 VND 17/11/2023
1070 Chung Thị Hoa Tiên - BN1935 200,000 VND 17/11/2023
1071 Trần Minh Phụng - BN1936 200,000 VND 17/11/2023
1072 Trần Kim Quang - BN1937 200,000 VND 17/11/2023
1073 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/11/2023
1074 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 17/11/2023
1075 HUYNH THI DIEM TRANG 500,000 VND 17/11/2023
1076 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 17/11/2023
1077 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/11/2023
1078 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/11/2023
1079 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/11/2023
1080 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/11/2023
1081 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/11/2023
1082 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/11/2023
1083 VO THI NGOC PHUONG 2,000,000 VND 16/11/2023
1084 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/11/2023
1085 PHAM THI HONG PHAN 100,000 VND 15/11/2023
1086 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/11/2023
1087 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/11/2023
1088 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 15/11/2023
1089 Trần Bá Anh Dũng 1,500,000 VND 14/11/2023
1090 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 14/11/2023
1091 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/11/2023
1092 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/11/2023
1093 Co hai lang to 1,100,000 VND 14/11/2023
1094 QUACH NHU LONG 400,000 VND 14/11/2023
1095 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/11/2023
1096 Nguyễn Kim Bằng - BN1898 50,000 VND 13/11/2023
1097 Nguyễn Văn Phát - BN1899 50,000 VND 13/11/2023
1098 Võ Thị Ngọc - BN1900 50,000 VND 13/11/2023
1099 Dương Văn Chè - BN1901 50,000 VND 13/11/2023
1100 Nguyễn Thị Sey - BN1902 50,000 VND 13/11/2023
1101 Dương Kim Hên - BN1903 50,000 VND 13/11/2023
1102 Dương Văn Thành - BN1904 50,000 VND 13/11/2023
1103 Dương Văn Bòng - BN1905 50,000 VND 13/11/2023
1104 Dương Văn Búp - BN1906 50,000 VND 13/11/2023
1105 Dương Văn Nổ - BN1907 50,000 VND 13/11/2023
1106 Dương Thị Kim - BN1908 50,000 VND 13/11/2023
1107 Dương Thị Ánh Hồng - BN1909 50,000 VND 13/11/2023
1108 Dương Thị Ngọc Giàu - BN1910 50,000 VND 13/11/2023
1109 Dương Văn Phước - BN1911 50,000 VND 13/11/2023
1110 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1912 1,000,000 VND 13/11/2023
1111 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
1112 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2023
1113 Tu Van Tien Pham Thi Mong Loan Tu Thi Bich Tuyen 200,000 VND 13/11/2023
1114 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2023
1115 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/11/2023
1116 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
1117 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
1118 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 13/11/2023
1119 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 13/11/2023
1120 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
1121 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 13/11/2023
1122 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 13/11/2023
1123 TRAN THI THANH HUYEN 10,000 VND 13/11/2023
1124 Trần Nguyễn Như Quỳnh 100,000 VND 11/11/2023
1125 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/11/2023
1126 NGUYEN LE QUOC THAI 300,000 VND 10/11/2023
1127 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/11/2023
1128 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 510,600,000 VND 10/11/2023
1129 ha mach cam thanh. 100,000 VND 10/11/2023
1130 TRAN PHUOC TOAN 200,000 VND 10/11/2023
1131 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/11/2023
1132 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/11/2023
1133 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/11/2023
1134 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 10/11/2023
1135 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 10/11/2023
1136 LE QUANG TAN 80,000 VND 09/11/2023
1137 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/11/2023
1138 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/11/2023
1139 HO PHUONG THANH 1,000,000 VND 09/11/2023
1140 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/11/2023
1141 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/11/2023
1142 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 08/11/2023
1143 AO THI THUY HUONG 1,000,000 VND 08/11/2023
1144 VO DINH THANH BINH 200,000 VND 08/11/2023
1145 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 07/11/2023
1146 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 07/11/2023
1147 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/11/2023
1148 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/11/2023
1149 Lê Thị Hằng - BN1896 500,000 VND 06/11/2023
1150 Serrer Hub - BN1897 2,200,000 VND 06/11/2023
1151 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/11/2023
1152 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 06/11/2023
1153 NGUYEN THANH HUYEN 1,000,000 VND 06/11/2023
1154 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 06/11/2023
1155 H.Duyen 300,000 VND 06/11/2023
1156 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/11/2023
1157 Huynh Ha 2,000,000 VND 06/11/2023
1158 ngoc anh 100,000 VND 06/11/2023
1159 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/11/2023
1160 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/11/2023
1161 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/11/2023
1162 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 06/11/2023
1163 Pham Thien Thi 100,000 VND 06/11/2023
1164 Tran Tam Yen 100,000 VND 06/11/2023
1165 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 06/11/2023
1166 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2023
1167 Nguyễn Hương Giang 369,000 VND 05/11/2023
1168 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2023
1169 Mạnh thường quân 50,000,000 VND 03/11/2023
1170 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2023
1171 PHAM THE HUY 300,000 VND 03/11/2023
1172 Tạ Minh Nhựt 100,000 VND 03/11/2023
1173 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/11/2023
1174 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 02/11/2023
1175 VU THI HOA 200,000 VND 02/11/2023
1176 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/11/2023
1177 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 02/11/2023
1178 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/11/2023
1179 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/11/2023
1180 PHAM NGUYEN VINH HOANG 100,000 VND 01/11/2023
1181 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2023
1182 TRAN KIM PHUNG 500,000 VND 01/11/2023
1183 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 01/11/2023
1184 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2023
1185 CO NHA LY 1,000,000 VND 01/11/2023
1186 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/11/2023
1187 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/11/2023
1188 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/11/2023
1189 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/11/2023
1190 DANG CONG MINH 100,000 VND 01/11/2023
1191 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/10/2023
1192 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 31/10/2023
1193 DINH THI HONG NHUNG 300,000 VND 31/10/2023
1194 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/10/2023
1195 CAO THI THANH THAO 200,000 VND 31/10/2023
1196 VO HOANG THIEN 500,000 VND 31/10/2023
1197 Ba Nguyen Thi Ty 400,000 VND 30/10/2023
1198 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
1199 NGUYEN QUOC PHU 1,000,000 VND 30/10/2023
1200 ha mach cam thanh 100,000 VND 30/10/2023
1201 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
1202 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/10/2023
1203 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
1204 Gia dinh Phat Dung Khang 500,000 VND 30/10/2023
1205 Mạnh thường quân 72,000 VND 30/10/2023
1206 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
1207 CO MY HANH 2,000,000 VND 30/10/2023
1208 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
1209 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/10/2023
1210 LE QUANG TAN 80,000 VND 30/10/2023
1211 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2023
1212 SU THI DIEM CHAU 100,000 VND 27/10/2023
1213 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2023
1214 Mr. Long - BN1894 500,000 VND 26/10/2023
1215 Chú Hai - BN1895 400,000 VND 26/10/2023
1216 Mạnh thường quân 23,450 VND 26/10/2023
1217 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/10/2023
1218 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/10/2023
1219 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 26/10/2023
1220 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/10/2023
1221 DIEP THANH PHUONG 300,000 VND 26/10/2023
1222 Trần Anh Minh 200,000 VND 26/10/2023
1223 Hồ Thị Mỹ Dung - BN1893 1,000,000 VND 25/10/2023
1224 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/10/2023
1225 LY CAM LIEN 100,000 VND 25/10/2023
1226 LE TAN LUAN 500,000 VND 25/10/2023
1227 NGUYEN TRI TAI 100,000 VND 25/10/2023
1228 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/10/2023
1229 NGUYEN GIA TRUYEN 1,000,000 VND 25/10/2023
1230 Cô Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1892 1,000,000 VND 24/10/2023
1231 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/10/2023
1232 TRAN QUANG DAI 1,000,000 VND 24/10/2023
1233 NGUYEN DOAN PHUONG 100,000,000 VND 24/10/2023
1234 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/10/2023
1235 Trần Tuấn Anh 500,000 VND 24/10/2023
1236 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/10/2023
1237 3 anh em nha Le ba Thuc 600,000 VND 23/10/2023
1238 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
1239 chi C Ngoc 1,000,000 VND 23/10/2023
1240 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
1241 MY UYEN 100,000 VND 23/10/2023
1242 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
1243 TRUONG HOANG MY DUYEN 200,000 VND 23/10/2023
1244 TRAN THI HUONG THANH 200,000 VND 23/10/2023
1245 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/10/2023
1246 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
1247 NGUYEN HUU CHIEN 500,000 VND 23/10/2023
1248 THACH SON 200,000 VND 23/10/2023
1249 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
1250 Lê Quốc Anh 4,000,000 VND 23/10/2023
1251 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/10/2023
1252 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/10/2023
1253 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/10/2023
1254 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 19/10/2023
1255 NGUYEN QUOC PHU 500,000 VND 19/10/2023
1256 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/10/2023
1257 Bùi Duy Tây - BN1891 5,000,000 VND 18/10/2023
1258 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/10/2023
1259 NGUYEN QUOC DUNG 500,000 VND 18/10/2023
1260 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2023
1261 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/10/2023
1262 Chú Quách Kim Long - BN1890 1,000,000 VND 17/10/2023
1263 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
1264 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
1265 HUYNH THI NGOC THAO 1,000,000 VND 17/10/2023
1266 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/10/2023
1267 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
1268 Vũ Thị Kim Loan - BN1886 500,000 VND 16/10/2023
1269 Ngô Thành Nguyên và Thành Đạt - BN1887 500,000 VND 16/10/2023
1270 Nguyễn Danh Quý - BN1888 1,000,000 VND 16/10/2023
1271 Nguyễn Danh Quý - BN1889 1,000,000 VND 16/10/2023
1272 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 16/10/2023
1273 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
1274 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
1275 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/10/2023
1276 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/10/2023
1277 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
1278 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/10/2023
1279 HUYNH CHI SIL 500,000 VND 16/10/2023
1280 Pham Thi Tuong An 50,000 VND 16/10/2023
1281 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 16/10/2023
1282 BUI THI THUY VY 200,000 VND 16/10/2023
1283 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
1284 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 16/10/2023
1285 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 16/10/2023
1286 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2023
1287 TRAN THI MY TRANG 200,000 VND 16/10/2023
1288 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 16/10/2023
1289 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
1290 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
1291 MRS TRAN ANH KHUE 250,000 VND 16/10/2023
1292 Hao 100,000 VND 16/10/2023
1293 Trương Kim Chi 200,000 VND 16/10/2023
1294 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 14/10/2023
1295 chi Lam Huynh Lan 80,000 VND 13/10/2023
1296 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/10/2023
1297 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/10/2023
1298 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 13/10/2023
1299 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/10/2023
1300 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 12/10/2023
1301 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/10/2023
1302 NGUYEN THANH BAY 500,000 VND 12/10/2023
1303 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/10/2023
1304 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2023
1305 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 11/10/2023
1306 Huu duyen 100,000 VND 11/10/2023
1307 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2023
1308 Nguyễn Kim Bằng - BN1872 50,000 VND 10/10/2023
1309 Nguyễn Văn Phát - BN1873 50,000 VND 10/10/2023
1310 Võ Thị Ngọc - BN1874 50,000 VND 10/10/2023
1311 Dương Văn Chà - BN1875 50,000 VND 10/10/2023
1312 Nguyễn Thị Sey - BN1876 50,000 VND 10/10/2023
1313 Dương Kim Hên - BN1877 50,000 VND 10/10/2023
1314 Dương Văn Thành - BN1878 50,000 VND 10/10/2023
1315 Dương Thị Bông - BN1879 50,000 VND 10/10/2023
1316 Dương Văn Búp - BN1880 50,000 VND 10/10/2023
1317 Dương Văn Nở - BN1881 50,000 VND 10/10/2023
1318 Dương Thị Thơm - BN1882 50,000 VND 10/10/2023
1319 Dương Thị Ánh Hồng - BN1883 50,000 VND 10/10/2023
1320 Dương Thị Ngọc Châu - BN1884 50,000 VND 10/10/2023
1321 Dương Văn Phước - BN1885 50,000 VND 10/10/2023
1322 HUYNH HOANG DUY 500,000 VND 10/10/2023
1323 Mạnh thường quân 160,000 VND 10/10/2023
1324 Pham thien thi 100,000 VND 10/10/2023
1325 TRAN THI NGOC GIAU 200,000 VND 10/10/2023
1326 NGO XUAN VIET 100,000 VND 10/10/2023
1327 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/10/2023
1328 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
1329 GD NGUYEN VINH 300,000 VND 09/10/2023
1330 BUI THI KIM THI 100,000 VND 09/10/2023
1331 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
1332 chi Cngoc 500,000 VND 09/10/2023
1333 PHAM THE HUY 300,000 VND 09/10/2023
1334 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
1335 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 09/10/2023
1336 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
1337 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 09/10/2023
1338 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/10/2023
1339 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
1340 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
1341 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 09/10/2023
1342 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 09/10/2023
1343 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
1344 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/10/2023
1345 GIVEASIA 5,614,500 VND 09/10/2023
1346 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 09/10/2023
1347 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
1348 NGUYEN QUOC PHU 500,000 VND 09/10/2023
1349 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 09/10/2023
1350 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 09/10/2023
1351 NGUYEN THI TY 100,000 VND 09/10/2023
1352 Nguyễn Hương Giang 369,000 VND 08/10/2023
1353 Nguyễn Thị Kim Thanh - BN1868 20,000,000 VND 06/10/2023
1354 Chú Phan Thanh Hoàng - BN1869 200,000 VND 06/10/2023
1355 Chị Lê Thị Nam Phương - BN1870 2,000,000 VND 06/10/2023
1356 Nhà hảo tâm - BN1871 5,000,000 VND 06/10/2023
1357 NGUYEN DO DINH TAN 200,000 VND 06/10/2023
1358 NGUYEN DO DINH HUY 100,000 VND 06/10/2023
1359 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/10/2023
1360 TA MINH NHUT 100,000 VND 06/10/2023
1361 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 06/10/2023
1362 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/10/2023
1363 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/10/2023
1364 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
1365 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
1366 HuynhHa 2,000,000 VND 05/10/2023
1367 CO KHEN TOURIST 10,000,000 VND 05/10/2023
1368 NGUYEN THANH HUYEN 1,000,000 VND 05/10/2023
1369 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/10/2023
1370 Co hai lang to 1,000,000 VND 05/10/2023
1371 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
1372 Ao Thi Anh Dao 2,000,000 VND 04/10/2023
1373 Nguyen Ngoc Tuyen 300,000 VND 04/10/2023
1374 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/10/2023
1375 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/10/2023
1376 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 04/10/2023
1377 NGUYEN THI TRUC LINH 100,000 VND 04/10/2023
1378 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 04/10/2023
1379 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 04/10/2023
1380 Dieu Thong 300,000 VND 04/10/2023
1381 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 03/10/2023
1382 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/10/2023
1383 Mạnh thường quân 800,000 VND 03/10/2023
1384 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/10/2023
1385 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/10/2023
1386 Quach Nhu Long 400,000 VND 03/10/2023
1387 DUONG THI PHUONG NGAN 500,000 VND 03/10/2023
1388 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/10/2023
1389 Lâm Nguyệt Nga - BN1867 10,000,000 VND 02/10/2023
1390 LE HOANG PHUONG 100,000 VND 02/10/2023
1391 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
1392 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
1393 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
1394 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/10/2023
1395 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
1396 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
1397 DANG CONG MINH 100,000 VND 02/10/2023
1398 VU THI HOA 200,000 VND 02/10/2023
1399 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 02/10/2023
1400 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
1401 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 02/10/2023
1402 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
1403 Võ Thị Mỹ Dung - BN1866 10,000,000 VND 29/09/2023
1404 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/09/2023
1405 AO HOAI VAN 1,000,000 VND 29/09/2023
1406 AO VAN NHAN 1,000,000 VND 29/09/2023
1407 H.T THIEN AN 1,000,000 VND 29/09/2023
1408 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 29/09/2023
1409 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/09/2023
1410 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 29/09/2023
1411 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/09/2023
1412 Lý Thị Nguyệt Loan - BN1863 200,000 VND 28/09/2023
1413 Duy Tiên - BN1864 200,000 VND 28/09/2023
1414 Huynh Dung - BN1865 280,000 VND 28/09/2023
1415 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
1416 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/09/2023
1417 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
1418 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/09/2023
1419 NGUYEN THI NON 500,000 VND 28/09/2023
1420 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/09/2023
1421 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
1422 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1862 1,000,000 VND 27/09/2023
1423 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/09/2023
1424 LAM HIEN NHU 2,000,000 VND 27/09/2023
1425 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/09/2023
1426 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/09/2023
1427 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/09/2023
1428 LE DUY CUONG 32,545 VND 26/09/2023
1429 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/09/2023
1430 DO TIEN PHAT 100,000 VND 26/09/2023
1431 TIEU VINH THUAN 400,000 VND 26/09/2023
1432 Hứa Minh Tiến 100,000 VND 25/09/2023
1433 Hứa Minh Tiến 100,000 VND 25/09/2023
1434 DANG THI KIM - BN1861 5,000,000 VND 25/09/2023
1435 Vo hoang thien 300,000 VND 25/09/2023
1436 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
1437 Chau 100,000 VND 25/09/2023
1438 TRAN THI KIM DANH 200,000 VND 25/09/2023
1439 NGUYEN THI HONG SUONG 200,000 VND 25/09/2023
1440 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
1441 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 25/09/2023
1442 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/09/2023
1443 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
1444 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
1445 Duy anh van anh 2,000,000 VND 25/09/2023
1446 Nhu Trang 1,000,000 VND 25/09/2023
1447 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/09/2023
1448 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 25/09/2023
1449 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
1450 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/09/2023
1451 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2023
1452 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
1453 Nguyen Thanh Vinh DTP 1,000,000 VND 22/09/2023
1454 DOAN HUYEN CHAN 100,000 VND 22/09/2023
1455 Fan GinPu 5,000,000 VND 22/09/2023
1456 THAI THI THANH KIEU 200,000 VND 22/09/2023
1457 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
1458 Nguyen Thi Ngoc Thy 500,000 VND 22/09/2023
1459 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
1460 LE QUOC CUONG - BN1859 500,000 VND 21/09/2023
1461 LE THI MAI TRINH - BN1860 500,000 VND 21/09/2023
1462 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/09/2023
1463 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/09/2023
1464 LUONG MINH TRUC 100,000 VND 21/09/2023
1465 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/09/2023
1466 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/09/2023
1467 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/09/2023
1468 VIE CHANNEL DATVIETVAC - BN1857 8,500,000 VND 20/09/2023
1469 DVMG DATVIETVAC - BN1858 5,300,000 VND 20/09/2023
1470 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/09/2023
1471 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/09/2023
1472 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/09/2023
1473 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 20/09/2023
1474 Tran Thi Thu Hien 500,000 VND 20/09/2023
1475 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/09/2023
1476 NGUYEN VAN THANH 200,000 VND 20/09/2023
1477 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/09/2023
1478 Vo hoang thien 400,000 VND 20/09/2023
1479 NGUYEN THI KIM LAN - BN1856 200,000 VND 19/09/2023
1480 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/09/2023
1481 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/09/2023
1482 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 19/09/2023
1483 Dinh Thao 500,000 VND 19/09/2023
1484 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/09/2023
1485 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/09/2023
1486 TRAN KIM PHUNG 1,000,000 VND 19/09/2023
1487 NGUYEN QUOC PHU 300,000 VND 19/09/2023
1488 Đặng Công Minh 100,000 VND 18/09/2023
1489 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
1490 NGUYEN HIEN THU 500,000 VND 18/09/2023
1491 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/09/2023
1492 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
1493 Chị Ngọc 500,000 VND 18/09/2023
1494 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
1495 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
1496 Dieu Thong 300,000 VND 18/09/2023
1497 Nguyen Quoc Khanh 200,000 VND 18/09/2023
1498 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
1499 LAM HUYNH YEN 50,000 VND 18/09/2023
1500 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
1501 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation VIEON. 11,674,100 VND 18/09/2023
1502 VieNETWORK TRAN GIA NGHI 100,000 VND 18/09/2023
1503 VieNETWORK NGUYEN LE DOAN THUY 300,000 VND 18/09/2023
1504 VieNETWORK NGUYEN NGOC QUYNH NHU 100,000 VND 18/09/2023
1505 VieNETWORK 100,000 VND 18/09/2023
1506 VieNETWORK 10,000,000 VND 18/09/2023
1507 LY HOANG LINH SAN 100,000 VND 18/09/2023
1508 Hoa Chau Due 100,000 VND 18/09/2023
1509 DOAN VAN NHI 3,000,000 VND 18/09/2023
1510 LUONG THUY VI DTP 100,000 VND 18/09/2023
1511 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
1512 Trần Tuấn Anh 1,000,000 VND 16/09/2023
1513 NGUYEN VAN HAI - BN1853 1,000,000 VND 15/09/2023
1514 TRAN THI KIM NGA - BN1854 1,000,000 VND 15/09/2023
1515 THAI HUY NHAT - BN1855 1,000,000 VND 15/09/2023
1516 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 15/09/2023
1517 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/09/2023
1518 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 15/09/2023
1519 NGUYEN HANH MINH VU 200,000 VND 15/09/2023
1520 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/09/2023
1521 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/09/2023
1522 OOH - DATVIETVAC - BN 1851 3,050,000 VND 14/09/2023
1523 Team Digital Content Vie Channel - BN1852 700,000 VND 14/09/2023
1524 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/09/2023
1525 GIANG THANH THUY 200,000 VND 14/09/2023
1526 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation CIA. 300,000 VND 14/09/2023
1527 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation CIA. 100,000 VND 14/09/2023
1528 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/09/2023
1529 Banh My Linh - Nguyen Thanh Truc 1,000,000 VND 14/09/2023
1530 DatvietVAC đồng hành cùng NPF - Finance - BN1850 2,000,000 VND 13/09/2023
1531 Mạnh thường quân 150,000 VND 13/09/2023
1532 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/09/2023
1533 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 13/09/2023
1534 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/09/2023
1535 GIVEASIA 5,516,000 VND 13/09/2023
1536 TU THI BICH TUYEN TU VAN TIEN PHAM THI MONG LOAN 150,000 VND 13/09/2023
1537 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/09/2023
1538 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/09/2023
1539 TRUONG HOANG MY DUYEN 300,000 VND 13/09/2023
1540 Ngô Văn Duy Phương - BN1848 1,000,000 VND 12/09/2023
1541 Văn Thị Ngọc Lan - BN1849 1,000,000 VND 12/09/2023
1542 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/09/2023
1543 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 12/09/2023
1544 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/09/2023
1545 DUONG THI PHUONG NGAN 500,000 VND 12/09/2023
1546 Nguyễn Kim Bằng - BN1833 50,000 VND 11/09/2023
1547 Nguyễn Văn Phát - BN1834 50,000 VND 11/09/2023
1548 Võ Thị Ngọc - BN1835 50,000 VND 11/09/2023
1549 Dương Văn Chà - BN1836 50,000 VND 11/09/2023
1550 Nguyễn Thị Sey - BN1837 50,000 VND 11/09/2023
1551 Dương Kim Hên - BN1838 50,000 VND 11/09/2023
1552 Dương Văn Thành - BN1839 50,000 VND 11/09/2023
1553 Dương Thị Bông - BN1840 50,000 VND 11/09/2023
1554 Dương Văn Búp - BN1841 50,000 VND 11/09/2023
1555 Dương Văn Nở - BN1842 50,000 VND 11/09/2023
1556 Dương Thị Thơm - BN1843 50,000 VND 11/09/2023
1557 Dương Thị Ánh Hồng - BN1844 50,000 VND 11/09/2023
1558 Dương Thị Ngọc Châu - BN1845 50,000 VND 11/09/2023
1559 Dương Văn Phước - BN1846 50,000 VND 11/09/2023
1560 Trần Văn Trình - BN1847 20,000,000 VND 11/09/2023
1561 NGUYEN NGOC ANH 50,000 VND 11/09/2023
1562 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
1563 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 11/09/2023
1564 HUYNH THIEN TRUC 100,000 VND 11/09/2023
1565 TRAN NGUYEN HUY 2,000,000 VND 11/09/2023
1566 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
1567 Nguyen hoang linh nhi 50,000 VND 11/09/2023
1568 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/09/2023
1569 Mạnh thường quân 15,000 VND 11/09/2023
1570 Mạnh thường quân 500,000 VND 11/09/2023
1571 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
1572 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 11/09/2023
1573 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 11/09/2023
1574 NGHIEM VAN DUNG 100,000 VND 11/09/2023
1575 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
1576 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 11/09/2023
1577 PHAM ANH Nomad 500,000 VND 11/09/2023
1578 Vo hoang thien 500,000 VND 11/09/2023
1579 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 11/09/2023
1580 gui quy. 80,000 VND 11/09/2023
1581 Trần Trung Tín 100,000 VND 10/09/2023
1582 Vieshop, VieZ, Bridge&Poker - BN1830 650,000 VND 08/09/2023
1583 DatvietVAC đồng hành cùng NPF - PD - BN1831 2,600,000 VND 08/09/2023
1584 Team Kế toán Vie Channel - BN1832 1,500,000 VND 08/09/2023
1585 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/09/2023
1586 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 08/09/2023
1587 DATVIETVAC DONG HANH CUNGNAM PHUONG FOUNDATION-MTP&TKL 6,550,000 VND 08/09/2023
1588 THAI NGUYEN KHANG HUY 10,000 VND 08/09/2023
1589 NGUYEN NGOC ANH VIEON 100,000 VND 08/09/2023
1590 NGO XUAN VIET 300,000 VND 08/09/2023
1591 LE THANH QUANG 6,000 VND 08/09/2023
1592 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/09/2023
1593 Nguyễn Danh Quý - BN1826 500,000 VND 07/09/2023
1594 Cô Giang - BN1827 200,000 VND 07/09/2023
1595 Phòng Creative - BN1828 900,000 VND 07/09/2023
1596 Vũ Thị Kim Loan - BN1829 1,000,000 VND 07/09/2023
1597 TRAN THU TRANG 20,000 VND 07/09/2023
1598 PHAM THI HAU 100,000 VND 07/09/2023
1599 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/09/2023
1600 TRAN THI THAM 2,000,000 VND 07/09/2023
1601 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation-DVME-IT 2,000,000 VND 07/09/2023
1602 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/09/2023
1603 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/09/2023
1604 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/09/2023
1605 LE VAN 1,000,000 VND 07/09/2023
1606 LE THI NGOC HOA NOMAD 500,000 VND 07/09/2023
1607 Tien Nomad 200,000 VND 07/09/2023
1608 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation-DVME-IT 2,200,000 VND 07/09/2023
1609 Nomad MGMT D Hang Nga 100,000 VND 07/09/2023
1610 DatvietVAC dong hanh cungNam Phuong Foundation - NOMADMGMT 100,000 VND 07/09/2023
1611 NGUYEN THI KIM NGAN 100,000 VND 07/09/2023
1612 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation - Nomad 100,000 VND 07/09/2023
1613 AIACTIV 6,000,000 VND 07/09/2023
1614 Pham Hoang Truc Phuong - DatVietVAC 10 nam dong hanh NPF 2,000,000 VND 07/09/2023
1615 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/09/2023
1616 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/09/2023
1617 DO THI KIM CHI 2,000,000 VND 06/09/2023
1618 LU THI THUY VAN 1,000,000 VND 06/09/2023
1619 NTK Ken Nguyen 200,000 VND 06/09/2023
1620 NHG 369,000 VND 06/09/2023
1621 Co hai lang to 900,000 VND 06/09/2023
1622 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/09/2023
1623 Gia dinh QuocDung-DaoTrang 200,000 VND 06/09/2023
1624 PHAN DOAN PHU QUOC 600,000 VND 06/09/2023
1625 NGUYEN THI YEN 3,000,000 VND 06/09/2023
1626 NGUYEN THI NGOC HA 2,000,000 VND 06/09/2023
1627 VO THI PHAP 2,000,000 VND 06/09/2023
1628 Co Lieu 1,000,000 VND 06/09/2023
1629 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/09/2023
1630 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1821 500,000 VND 05/09/2023
1631 Lê Thị Lệ Thu - BN1822 1,000,000 VND 05/09/2023
1632 Nguyễn Thị Phương Anh - BN1823 500,000 VND 05/09/2023
1633 Bà Đoàn Thị Sáu - BN1824 1,000,000 VND 05/09/2023
1634 DANG THI CANH 500,000 VND 05/09/2023
1635 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1636 Mạnh thường quân 10,000 VND 05/09/2023
1637 QUACH NHU LONG 400,000 VND 05/09/2023
1638 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1639 NGO VAN HONG PHUONG 10,000,000 VND 05/09/2023
1640 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1641 Gd DUONG KIM UYEN 500,000 VND 05/09/2023
1642 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1643 DAO TUAN PHUC 10,000 VND 05/09/2023
1644 DINH THI DIEP 50,000 VND 05/09/2023
1645 TRAN PHUC HIEU 500,000 VND 05/09/2023
1646 NGUYEN NGOC CHAU PHUONG 50,000 VND 05/09/2023
1647 NGO THI ANH 25,831 VND 05/09/2023
1648 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1649 NGO THE VUONG 20,000 VND 05/09/2023
1650 MAC THI KIM NGAN 100,000 VND 05/09/2023
1651 DOAN THI NGOC 50,000 VND 05/09/2023
1652 LUU KHANH BAO 100,000 VND 05/09/2023
1653 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1654 HO THI TUYET NHUNG 1,000,000 VND 05/09/2023
1655 doduybao 200,000 VND 05/09/2023
1656 PHAM KIEU LY 500,000 VND 05/09/2023
1657 CHARITABLE 1,000,000 VND 05/09/2023
1658 HUYNH NHAT HUY 50,000 VND 05/09/2023
1659 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/09/2023
1660 Mạnh thường quân 250,000 VND 05/09/2023
1661 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1662 gia dinh Hong Phat Phuong Dung Phuc Khang 500,000 VND 05/09/2023
1663 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1664 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/09/2023
1665 LUONG THI HOANG LIEN 20,000 VND 05/09/2023
1666 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1667 DINH HOANG QUAN 5,057 VND 05/09/2023
1668 TRAN TRUNG DUC 100,000 VND 05/09/2023
1669 HOANG VU VAN KHOA 100,000 VND 05/09/2023
1670 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1671 NGUYEN HA AN 50,000 VND 05/09/2023
1672 BUI NAM LONG 100,000 VND 05/09/2023
1673 BUI THI THUY VY 500,000 VND 05/09/2023
1674 NGUYEN ANH THU 50,000 VND 05/09/2023
1675 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1676 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1677 DUONG DIEP PHUONG 100,000 VND 05/09/2023
1678 PHAM HUU LOI 500,000 VND 05/09/2023
1679 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/09/2023
1680 NGUYEN PHUC CAM TIEN 1,000,000 VND 05/09/2023
1681 NGUYEN TRI TAI 200,000 VND 05/09/2023
1682 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1683 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/09/2023
1684 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1685 HuynhHa 2,000,000 VND 05/09/2023
1686 VU THI HOA 200,000 VND 05/09/2023
1687 LE AI QUYEN 500,000 VND 05/09/2023
1688 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/09/2023
1689 LE MINH TUE 50,000 VND 05/09/2023
1690 LE TRI TIN 50,000 VND 05/09/2023
1691 Nguyen Tran Phuong Thao 200,000 VND 05/09/2023
1692 TRAN MY THU 100,000 VND 05/09/2023
1693 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/09/2023
1694 DatVietVAC dong hanh cungNam Phuong Foundation - CA 1,102,000 VND 05/09/2023
1695 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 05/09/2023
1696 NGUYEN HOANG HUNG 1,000,000 VND 05/09/2023
1697 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
1698 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
1699 VU HAI AN 88,000 VND 05/09/2023
1700 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 05/09/2023
1701 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 05/09/2023
1702 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 05/09/2023
1703 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 05/09/2023
1704 NGUYEN THI TY 100,000 VND 05/09/2023
1705 Ngô Thị Hồng Linh 100,000 VND 04/09/2023
1706 Trần Hương Nhu 81,000 VND 03/09/2023
1707 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 31/08/2023
1708 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/08/2023
1709 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/08/2023
1710 AO THI THUY HUONG 1,000,000 VND 31/08/2023
1711 Thu thuy 100,000 VND 31/08/2023
1712 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/08/2023
1713 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/08/2023
1714 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/08/2023
1715 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 30/08/2023
1716 GIP THI KIM DUNG 50,000 VND 30/08/2023
1717 LE TAN LUAN 500,000 VND 30/08/2023
1718 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/08/2023
1719 Cô Đỗ Minh Trang - BN1820 1,500,000 VND 29/08/2023
1720 TRAN NHAT QUANG 500,000 VND 29/08/2023
1721 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/08/2023
1722 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/08/2023
1723 Gia dinh chu Dao co Hoa 200,000 VND 29/08/2023
1724 NGUYEN PHUC THINH 200,000 VND 29/08/2023
1725 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/08/2023
1726 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
1727 chi Ngoc 500,000 VND 28/08/2023
1728 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
1729 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/08/2023
1730 VO THI THUY HONG 200,000 VND 28/08/2023
1731 3 chau nha Le ba Thuc 300,000 VND 28/08/2023
1732 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
1733 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
1734 Le Nhan 200,000 VND 28/08/2023
1735 Nguyen An Ngoc Lan 300,000 VND 28/08/2023
1736 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 28/08/2023
1737 VUONG ANH THU 500,000 VND 28/08/2023
1738 Nguyễn Ngọc Hồng Thái 50,000 VND 28/08/2023
1739 Trương Ngọc Anh Thư 100,000 VND 27/08/2023
1740 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/08/2023
1741 Mạnh thường quân 20,000 VND 25/08/2023
1742 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/08/2023
1743 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/08/2023
1744 Mạnh thường quân 170,000 VND 25/08/2023
1745 Bà Lê Tự Do - PD Diệu Tánh và cô Đặng Lê Xá - PD Nghiêm Hiền - BN1819 10,000,000 VND 24/08/2023
1746 gui quy. 80,000 VND 24/08/2023
1747 NGUYEN GIA TRUYEN 1,000,000 VND 24/08/2023
1748 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/08/2023
1749 Cô Gái Liên - BN1818 1,000,000 VND 23/08/2023
1750 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 23/08/2023
1751 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/08/2023
1752 BUI THI XUAN TRANG 15,000,000 VND 23/08/2023
1753 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/08/2023
1754 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 23/08/2023
1755 Nguyen Thanh Nghia 16,000 VND 23/08/2023
1756 DO THI HONG GAM 500,000 VND 23/08/2023
1757 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/08/2023
1758 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2023
1759 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2023
1760 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2023
1761 TRUONG VINH MONG HUYEN TRINH 1,000,000 VND 21/08/2023
1762 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
1763 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/08/2023
1764 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
1765 PHAN THIEN HUONG 10,000,000 VND 21/08/2023
1766 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
1767 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
1768 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/08/2023
1769 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
1770 LY CAM LIEN 100,000 VND 21/08/2023
1771 PHAM THANH TINH 500,000 VND 21/08/2023
1772 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2023
1773 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 18/08/2023
1774 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/08/2023
1775 TRAN VY HA 1,000,000 VND 18/08/2023
1776 Co Chinh 1,000,000 VND 18/08/2023
1777 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/08/2023
1778 Cụ Triệu Thị Trí - BN1817 2,000,000 VND 17/08/2023
1779 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 17/08/2023
1780 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/08/2023
1781 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/08/2023
1782 TU THI BICH TUYEN 100,000 VND 17/08/2023
1783 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1816 1,000,000 VND 16/08/2023
1784 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/08/2023
1785 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/08/2023
1786 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/08/2023
1787 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 16/08/2023
1788 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2023
1789 Thong Thai 1,000,000 VND 16/08/2023
1790 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/08/2023
1791 Bùi Thanh Vân 50,000 VND 16/08/2023
1792 Bạn xem đài - BN1815 200,000 VND 15/08/2023
1793 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2023
1794 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2023
1795 CTY DAI PHUC TIEN 870,000,000 VND 15/08/2023
1796 GD PHAM NGOC QUYNH NHU 1,000,000 VND 15/08/2023
1797 Co hai lang to 1,000,000 VND 15/08/2023
1798 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2023
1799 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
1800 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/08/2023
1801 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
1802 Nguyen Hoang Ngoc Hien 200,000 VND 14/08/2023
1803 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
1804 GD KIM NGOC 2,000,000 VND 14/08/2023
1805 LE THI HANG 150,000 VND 14/08/2023
1806 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
1807 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 14/08/2023
1808 LE QUANG TAN 60,000 VND 14/08/2023
1809 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
1810 Nguyễn Kim Bằng - BN1800 50,000 VND 11/08/2023
1811 Nguyễn Văn Phát - BN1801 50,000 VND 11/08/2023
1812 Võ Thị Ngọc - BN1802 50,000 VND 11/08/2023
1813 Dương Văn Chà - BN1803 50,000 VND 11/08/2023
1814 Nguyễn Thị Sey - BN1804 50,000 VND 11/08/2023
1815 Dương Kim Hên - BN1805 50,000 VND 11/08/2023
1816 Dương Văn Thành - BN1806 50,000 VND 11/08/2023
1817 Dương Thị Bông - BN1807 50,000 VND 11/08/2023
1818 Dương Văn Búp - BN1808 50,000 VND 11/08/2023
1819 Dương Văn Nở - BN1809 50,000 VND 11/08/2023
1820 Dương Thị Thơm - BN1810 50,000 VND 11/08/2023
1821 Dương Thị Ánh Hồng - BN1811 50,000 VND 11/08/2023
1822 Dương Thị Ngọc Châu - BN1812 50,000 VND 11/08/2023
1823 Dương Văn Phước - BN1813 50,000 VND 11/08/2023
1824 Cô Giang - BN1814 200,000 VND 11/08/2023
1825 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/08/2023
1826 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 11/08/2023
1827 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 11/08/2023
1828 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/08/2023
1829 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/08/2023
1830 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 11/08/2023
1831 Ho Minh Nhat 1,000,000 VND 11/08/2023
1832 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 10/08/2023
1833 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/08/2023
1834 DO THI HONG GAM 500,000 VND 10/08/2023
1835 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 10/08/2023
1836 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 10/08/2023
1837 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/08/2023
1838 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 10/08/2023
1839 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/08/2023
1840 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/08/2023
1841 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/08/2023
1842 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2023
1843 LAM DINH PHUONG 2,000,000 VND 09/08/2023
1844 NGUYEN HUU CHIEN 500,000 VND 09/08/2023
1845 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2023
1846 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/08/2023
1847 Bạn xem đài - BN1799 200,000 VND 08/08/2023
1848 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/08/2023
1849 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2023
1850 LE TRAN HONG PHUONG 500,000 VND 08/08/2023
1851 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2023
1852 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 08/08/2023
1853 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/08/2023
1854 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2023
1855 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 07/08/2023
1856 HuynhHa 2,000,000 VND 07/08/2023
1857 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
1858 Nguyen Thu Trang 500,000 VND 07/08/2023
1859 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/08/2023
1860 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 07/08/2023
1861 Truc Phuong 300,000 VND 07/08/2023
1862 Mạnh thường quân 1,500,000 VND 07/08/2023
1863 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
1864 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 07/08/2023
1865 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
1866 NGUYEN THI THAO 200,000 VND 07/08/2023
1867 Phan Thi Thu 200,000 VND 07/08/2023
1868 Xuan Thy 500,000 VND 07/08/2023
1869 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/08/2023
1870 Nguyen Thanh Nghia 10,000 VND 07/08/2023
1871 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
1872 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
1873 Gd Quocdung-Daotrang 200,000 VND 07/08/2023
1874 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
1875 PHAM THE HUY 350,000 VND 07/08/2023
1876 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/08/2023
1877 chi Ngoc 500,000 VND 04/08/2023
1878 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/08/2023
1879 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/08/2023
1880 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/08/2023
1881 NGUYEN THI THANH LAI 2,000,000 VND 04/08/2023
1882 Nhac Si DC Tam 2,000,000 VND 04/08/2023
1883 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/08/2023
1884 VU THI HOA 200,000 VND 03/08/2023
1885 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/08/2023
1886 Bạn xem đài - BN1798 1,000,000 VND 02/08/2023
1887 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/08/2023
1888 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 02/08/2023
1889 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/08/2023
1890 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/08/2023
1891 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 02/08/2023
1892 NGUYEN LE TIEN 3,000,000 VND 02/08/2023
1893 QUACH NHU LONG 400,000 VND 02/08/2023
1894 Nguyen Van Thuy 500,000 VND 02/08/2023
1895 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/08/2023
1896 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 02/08/2023
1897 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/08/2023
1898 Lê Quốc Dũng 500,000 VND 02/08/2023
1899 Nguyễn Thị Hoàng - BN1797 200,000 VND 01/08/2023
1900 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/08/2023
1901 Phan Thi Ngoc Thao 500,000 VND 01/08/2023
1902 TRAN MY THU 100,000 VND 01/08/2023
1903 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/08/2023
1904 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/08/2023
1905 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
1906 VUONG ANH THU 500,000 VND 31/07/2023
1907 NGO QUANG HIEU 1,000,000 VND 31/07/2023
1908 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/07/2023
1909 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
1910 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
1911 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 31/07/2023
1912 MC VU MANH CUONG 1,000,000 VND 31/07/2023
1913 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/07/2023
1914 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
1915 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/07/2023
1916 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
1917 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
1918 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/07/2023
1919 NGUYEN THI BE 213,000 VND 31/07/2023
1920 Bà Phạm Thị Xuân - BN1796 1,000,000 VND 28/07/2023
1921 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2023
1922 THU THUY 100,000 VND 28/07/2023
1923 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 28/07/2023
1924 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2023
1925 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2023
1926 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2023
1927 DO THI HONG GAM 500,000 VND 27/07/2023
1928 Phan Thanh Quan 50,000 VND 27/07/2023
1929 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/07/2023
1930 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/07/2023
1931 NGUYEN THI TRI PHUNG 2,000,000 VND 26/07/2023
1932 DOAN HUYEN TRAN 268,000 VND 26/07/2023
1933 Mạnh thường quân 300,000 VND 26/07/2023
1934 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/07/2023
1935 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/07/2023
1936 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 25/07/2023
1937 Ly Kha Phat 1,000,000 VND 25/07/2023
1938 VO THI NGOC THAO 100,000 VND 25/07/2023
1939 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 25/07/2023
1940 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/07/2023
1941 chú Đoàn Văn Mưa 100,000 VND 25/07/2023
1942 Cô Nguyễn Thị Kim Vân 100,000 VND 25/07/2023
1943 Nguyễn Danh Quý - BN1795 2,000,000 VND 24/07/2023
1944 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
1945 KIM CHAN HUU 300,000 VND 24/07/2023
1946 PHAM QUYNH NGA 200,000 VND 24/07/2023
1947 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
1948 LA TUYET BINH 2,000,000 VND 24/07/2023
1949 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 24/07/2023
1950 Truong Tran Xuan Nam 500,000 VND 24/07/2023
1951 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
1952 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
1953 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
1954 ong 7 khuyen 5,000,000 VND 24/07/2023
1955 AN PHU NHA 1,000,000 VND 24/07/2023
1956 Mạnh thường quân 87,000 VND 24/07/2023
1957 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 24/07/2023
1958 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2023
1959 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2023
1960 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 21/07/2023
1961 Mạnh thường quân 20,000 VND 21/07/2023
1962 Phan Thi Thu 200,000 VND 21/07/2023
1963 Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 21/07/2023
1964 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2023
1965 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/07/2023
1966 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/07/2023
1967 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2023
1968 Mạnh thường quân 40,000 VND 20/07/2023
1969 NGO XUAN VIET 400,000 VND 20/07/2023
1970 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2023
1971 LUONG TUAN ANH 200,000 VND 20/07/2023
1972 Simba 1,000,000 VND 20/07/2023
1973 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2023
1974 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/07/2023
1975 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 19/07/2023
1976 Nguyen Thu Trang 500,000 VND 19/07/2023
1977 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2023
1978 Shop Trinh Trinh 2020 88,200 VND 18/07/2023
1979 Mạnh thường quân 40,000 VND 18/07/2023
1980 TRAN MY THU 100,000 VND 18/07/2023
1981 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 18/07/2023
1982 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/07/2023
1983 Hoa Chau Due 100,000 VND 18/07/2023
1984 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 18/07/2023
1985 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/07/2023
1986 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 18/07/2023
1987 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/07/2023
1988 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
1989 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
1990 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
1991 HOANG THI NGOC ANH 500,000 VND 17/07/2023
1992 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 17/07/2023
1993 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/07/2023
1994 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 17/07/2023
1995 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/07/2023
1996 LE BICH NGOC 20,000 VND 17/07/2023
1997 VO DUC THUAN 1,000,000 VND 17/07/2023
1998 meo va khi 600,000 VND 17/07/2023
1999 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/07/2023
2000 TRAN BA ANH DUNG 1,500,000 VND 17/07/2023
2001 LE TAN LUAN 500,000 VND 17/07/2023
2002 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
2003 Van Niem va Tan Thinh 350,000 VND 17/07/2023
2004 NGUYEN THI THANH TRUC 1,000,000 VND 17/07/2023
2005 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
2006 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/07/2023
2007 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
2008 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2023
2009 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2023
2010 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/07/2023
2011 Mạnh thường quân 40,000 VND 14/07/2023
2012 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/07/2023
2013 Mạnh thường quân 40,000 VND 14/07/2023
2014 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/07/2023
2015 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/07/2023
2016 Co hai lang to 1,200,000 VND 13/07/2023
2017 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 12/07/2023
2018 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/07/2023
2019 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/07/2023
2020 Mạnh thường quân 40,000 VND 12/07/2023
2021 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/07/2023
2022 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/07/2023
2023 Mạnh thường quân 40,000 VND 12/07/2023
2024 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/07/2023
2025 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/07/2023
2026 Be Chan Huy 200,000 VND 11/07/2023
2027 Nguyen Minh Triet 100,000,000 VND 11/07/2023
2028 Mạnh thường quân 40,000 VND 11/07/2023
2029 Mạnh thường quân 40,000 VND 11/07/2023
2030 Nguyễn Kim Bằng - BN1778 50,000 VND 10/07/2023
2031 Nguyễn Văn Phát - BN1779 50,000 VND 10/07/2023
2032 Võ Thị Ngọc - BN1780 50,000 VND 10/07/2023
2033 Dương Văn Chà - BN1781 50,000 VND 10/07/2023
2034 Nguyễn Thị Sey - BN1782 50,000 VND 10/07/2023
2035 Dương Kim Hên - BN1783 50,000 VND 10/07/2023
2036 Dương Văn Thành - BN1784 50,000 VND 10/07/2023
2037 Dương Thị Bông - BN1785 50,000 VND 10/07/2023
2038 Dương Văn Búp - BN1786 50,000 VND 10/07/2023
2039 Dương Văn Nở - BN1787 50,000 VND 10/07/2023
2040 Dương Thị Thơm - BN1788 50,000 VND 10/07/2023
2041 Dương Thị Ánh Hồng - BN1789 50,000 VND 10/07/2023
2042 Dương Thị Ngọc Châu - BN1790 50,000 VND 10/07/2023
2043 Dương Văn Phước - BN1791 50,000 VND 10/07/2023
2044 Bà Nguyễn Thị Thời - BN1792 1,500,000 VND 10/07/2023
2045 Bà Vương Thị Nghiêm - BN1793 500,000 VND 10/07/2023
2046 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1794 2,000,000 VND 10/07/2023
2047 La Chan Khuyen 5,000,000 VND 10/07/2023
2048 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2049 Leon Hinh 500,000 VND 10/07/2023
2050 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/07/2023
2051 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2052 kien 200,000 VND 10/07/2023
2053 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 10/07/2023
2054 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2055 NGUYEN QUANG TRUONG 10,000,000 VND 10/07/2023
2056 Gia dinh Minh Anh Tuyet Mai 1,000,000 VND 10/07/2023
2057 DAO THI MY NGOC 6,000,000 VND 10/07/2023
2058 NGUYEN DO 200,000 VND 10/07/2023
2059 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2060 Dinh Huu Nam 1,100,000 VND 10/07/2023
2061 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 10/07/2023
2062 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2063 Ho Thuy Hang 100,000 VND 10/07/2023
2064 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/07/2023
2065 LE THI MAI TRINH 500,000 VND 10/07/2023
2066 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2067 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 10/07/2023
2068 NGUYEN MY HUE 200,000 VND 10/07/2023
2069 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/07/2023
2070 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 10/07/2023
2071 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 10/07/2023
2072 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
2073 Ông Long - BN1768 6,000,000 VND 07/07/2023
2074 Bà Mai - BN1769 4,000,000 VND 07/07/2023
2075 Ngọc Hạnh - BN1770 7,000,000 VND 07/07/2023
2076 Anh Tùng - BN1771 5,000,000 VND 07/07/2023
2077 Anh Tuân - BN1772 3,000,000 VND 07/07/2023
2078 Chị Thùy - BN1773 2,000,000 VND 07/07/2023
2079 Cô Trang - BN1774 10,000,000 VND 07/07/2023
2080 Bà Nhuận - BN1775 4,000,000 VND 07/07/2023
2081 Ông Tán - BN1776 5,000,000 VND 07/07/2023
2082 Ông Thọ - BN1777 4,000,000 VND 07/07/2023
2083 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/07/2023
2084 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/07/2023
2085 GIVEASIA 6,501,000 VND 07/07/2023
2086 Thanh bui f2 sao do 50,000,000 VND 07/07/2023
2087 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 07/07/2023
2088 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/07/2023
2089 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/07/2023
2090 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 06/07/2023
2091 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/07/2023
2092 QUACH NHU LONG 400,000 VND 06/07/2023
2093 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/07/2023
2094 Giadinh Quocdung.Daotrang 200,000 VND 06/07/2023
2095 Trong Tin 200,000 VND 06/07/2023
2096 LUONG TUAN ANH 200,000 VND 06/07/2023
2097 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/07/2023
2098 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/07/2023
2099 Trần Văn Thạch, Nguyễn Thị Mai - BN1765 1,000,000 VND 05/07/2023
2100 Trương Kim Quy, Nguyễn Thị Thắng - BN1766 1,000,000 VND 05/07/2023
2101 Cô Giang - BN1767 200,000 VND 05/07/2023
2102 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 05/07/2023
2103 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/07/2023
2104 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 05/07/2023
2105 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 05/07/2023
2106 HuynhHa 2,000,000 VND 05/07/2023
2107 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 05/07/2023
2108 NGUYEN MINH HOANG NAM 300,000 VND 05/07/2023
2109 PHAM THE HUY 500,000 VND 05/07/2023
2110 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/07/2023
2111 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/07/2023
2112 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/07/2023
2113 VU THI HOA 200,000 VND 04/07/2023
2114 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/07/2023
2115 LE DANG KHOA 50,000,000 VND 04/07/2023
2116 Minh Sa f2 sao do 50,000,000 VND 04/07/2023
2117 TRAN THI PHUNG 600,000 VND 04/07/2023
2118 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/07/2023
2119 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
2120 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/07/2023
2121 Em linh F2 sao do 30,000,000 VND 03/07/2023
2122 Katie Lai f2 sao do 10,000,000 VND 03/07/2023
2123 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
2124 NGUYEN THI BE 200,000 VND 03/07/2023
2125 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 03/07/2023
2126 Mạnh thường quân 20,000 VND 03/07/2023
2127 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
2128 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 03/07/2023
2129 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 03/07/2023
2130 GIA DINH DO THI KIM THANH 150,000 VND 03/07/2023
2131 NGUYEN NGOC DUC 100,000 VND 03/07/2023
2132 Bao Ngoc va Thanh Xuan 50,000 VND 03/07/2023
2133 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
2134 NGUYEN THANH TAM va NGUYEN MINH NGUYEN 200,000 VND 03/07/2023
2135 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
2136 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/07/2023
2137 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
2138 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2023
2139 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/06/2023
2140 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2023
2141 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2023
2142 Dung va be Phuc Khang 150,000 VND 30/06/2023
2143 VIEN HONG PHAT 100,000 VND 30/06/2023
2144 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/06/2023
2145 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/06/2023
2146 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/06/2023
2147 Huy Nguyen 400,000 VND 29/06/2023
2148 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 29/06/2023
2149 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/06/2023
2150 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/06/2023
2151 Mạnh thường quân 300,000 VND 28/06/2023
2152 NGUYEN THI PHUONG LAN 300,000 VND 28/06/2023
2153 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/06/2023
2154 Bảo Châu - Thế Bảo 100,000 VND 27/06/2023
2155 Cô Nguyễn Thị Mộng Thu - BN1764 2,000,000 VND 27/06/2023
2156 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 27/06/2023
2157 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/06/2023
2158 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/06/2023
2159 Phan Thi Ngoc Thao 300,000 VND 27/06/2023
2160 Bà Đỗ Thị Hợi - BN1763 50 EUR 26/06/2023
2161 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2162 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2163 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2164 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2165 HUYNH THI NGOC HANH 2,000,000 VND 26/06/2023
2166 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 26/06/2023
2167 Gia dinh Ryo 300,000 VND 26/06/2023
2168 NGUYEN THI MY HANH 200,000 VND 26/06/2023
2169 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2170 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2171 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 26/06/2023
2172 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2173 LE THI CAM HONG 500,000 VND 26/06/2023
2174 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
2175 Thiên Trúc 100,000 VND 25/06/2023
2176 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/06/2023
2177 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 23/06/2023
2178 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 23/06/2023
2179 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 23/06/2023
2180 NGUYEN THI TY 100,000 VND 23/06/2023
2181 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 23/06/2023
2182 TRAN VAN THAO 1,000,000 VND 23/06/2023
2183 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2023
2184 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/06/2023
2185 Mạnh thường quân 5,000 VND 23/06/2023
2186 HO DAC NGHIA THAO 500,000 VND 22/06/2023
2187 Mạnh thường quân 10,000 VND 22/06/2023
2188 LAM DIEU LONG F2 SAO DO 300,000,000 VND 22/06/2023
2189 NGUYEN NGOC MY + F2 SAO DO 50,000,000 VND 22/06/2023
2190 Nguyen Quoc Dinh F2 Sao Do 10,000,000 VND 22/06/2023
2191 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 22/06/2023
2192 NGUYEN QUOC TIEN 10,000 VND 22/06/2023
2193 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/06/2023
2194 NGUYEN MINH TAM 55,000 VND 22/06/2023
2195 Nguyễn Thị Phương Nhi 50,000 VND 22/06/2023
2196 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/06/2023
2197 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/06/2023
2198 BAC VIEN 2,011,000 VND 21/06/2023
2199 PHAM DUC Y 5,000 VND 21/06/2023
2200 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/06/2023
2201 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/06/2023
2202 Trần Thị Ngọc Tuyết 200,000 VND 21/06/2023
2203 Nguyễn Ngọc Trang 200,000 VND 21/06/2023
2204 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/06/2023
2205 Nguyen Huynh Phuc Truong 1,500,000 VND 20/06/2023
2206 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 20/06/2023
2207 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 20/06/2023
2208 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/06/2023
2209 Triet Vo 1,000,000 VND 20/06/2023
2210 Cô Nguyễn Kim Nhan - BN1762 500,000 VND 19/06/2023
2211 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
2212 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
2213 TRUONG PHAM HOANG KHANG 20,000 VND 19/06/2023
2214 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
2215 Nguyen Thanh Nghia 10,000 VND 19/06/2023
2216 TRAN MY THU 100,000 VND 19/06/2023
2217 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
2218 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
2219 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 19/06/2023
2220 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/06/2023
2221 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 19/06/2023
2222 TRAN 200,000 VND 19/06/2023
2223 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/06/2023
2224 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
2225 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 16/06/2023
2226 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/06/2023
2227 Duong Phuoc Hy 100,000 VND 16/06/2023
2228 DO PHUONG LINH 1,000,000 VND 16/06/2023
2229 NGUYEN VAN HAI 200,000 VND 16/06/2023
2230 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 16/06/2023
2231 TRAN GIAO MY TRA 3,000,000 VND 16/06/2023
2232 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/06/2023
2233 Đào Thị Huỳnh - BN1760 2,000,000 VND 15/06/2023
2234 Đinh Thị Nam Phương - BN1761 100,000,000 VND 15/06/2023
2235 Vc kinh thuy 200,000,000 VND 15/06/2023
2236 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/06/2023
2237 LE THI THUY TRANG 300,000 VND 15/06/2023
2238 PHAN THI BICH VAN 1,000,000 VND 15/06/2023
2239 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 15/06/2023
2240 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/06/2023
2241 TRAN DUC HUAN 5,000,000 VND 15/06/2023
2242 NGUYEN VAN SINH 1,000,000 VND 14/06/2023
2243 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/06/2023
2244 Thu Thuy 100,000 VND 14/06/2023
2245 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/06/2023
2246 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/06/2023
2247 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/06/2023
2248 Mạnh thường quân 20,000 VND 13/06/2023
2249 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/06/2023
2250 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 13/06/2023
2251 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/06/2023
2252 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 13/06/2023
2253 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/06/2023
2254 cô Nguyễn Thị Kim Vân 150,000 VND 12/06/2023
2255 chú Đoàn Văn Mưa 150,000 VND 12/06/2023
2256 Nguyễn Kim Bằng - BN1744 50,000 VND 12/06/2023
2257 Nguyễn Văn Phát - BN1745 50,000 VND 12/06/2023
2258 Võ Thị Ngọc - BN1746 50,000 VND 12/06/2023
2259 Dương Văn Chà - BN1747 50,000 VND 12/06/2023
2260 Nguyễn Thị Sey - BN1748 50,000 VND 12/06/2023
2261 Dương Kim Hên - BN1749 50,000 VND 12/06/2023
2262 Dương Văn Thành - BN1750 50,000 VND 12/06/2023
2263 Dương Thị Bông - BN1751 50,000 VND 12/06/2023
2264 Dương Văn Búp - BN1752 50,000 VND 12/06/2023
2265 Dương Văn Nở - BN1753 50,000 VND 12/06/2023
2266 Dương Thị Thơm - BN1754 50,000 VND 12/06/2023
2267 Dương Thị Ánh Hồng - BN1755 50,000 VND 12/06/2023
2268 Dương Thị Ngọc Châu - BN1756 50,000 VND 12/06/2023
2269 Dương Văn Phước - BN1757 50,000 VND 12/06/2023
2270 Bà Phạm Thị Kim Hồng - BN1758 1,000,000 VND 12/06/2023
2271 GĐ Bà Phạm Thị Kinh Anh - BN1759 500,000 VND 12/06/2023
2272 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2273 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/06/2023
2274 PHAM THE HUY 500,000 VND 12/06/2023
2275 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2276 Hoa Chau Due 150,000 VND 12/06/2023
2277 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2278 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2279 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 12/06/2023
2280 Giau 300,000 VND 12/06/2023
2281 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2282 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2283 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 12/06/2023
2284 HO DAC QUYNH DUNG 5,000,000 VND 12/06/2023
2285 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
2286 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/06/2023
2287 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 09/06/2023
2288 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/06/2023
2289 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/06/2023
2290 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 09/06/2023
2291 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/06/2023
2292 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/06/2023
2293 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 08/06/2023
2294 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/06/2023
2295 KimPhung 100,000 VND 08/06/2023
2296 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 08/06/2023
2297 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/06/2023
2298 Nguyen Thanh Tam va Nguyen Minh Nguyen 200,000 VND 07/06/2023
2299 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/06/2023
2300 Trong Tin 200,000 VND 07/06/2023
2301 LE THI XUAN NGHI 500,000 VND 07/06/2023
2302 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/06/2023
2303 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/06/2023
2304 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/06/2023
2305 Cô Giang - BN1743 200,000 VND 06/06/2023
2306 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/06/2023
2307 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/06/2023
2308 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/06/2023
2309 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1737 200,000 VND 05/06/2023
2310 GĐ Nguyễn Trung Chánh - BN1738 500,000 VND 05/06/2023
2311 Bà Đỗ Dĩnh - BN1739 100 EUR 05/06/2023
2312 Ông bà Quách - BN1740 100 EUR 05/06/2023
2313 Bà Phạm Gia Chung - BN1741 100 EUR 05/06/2023
2314 Bà Nguyễn Thị Sơn - BN1742 2,000,000 VND 05/06/2023
2315 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/06/2023
2316 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2023
2317 QUACH NHU LONG 400,000 VND 05/06/2023
2318 NGUYEN QUYNH NHU 2,000,000 VND 05/06/2023
2319 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/06/2023
2320 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 05/06/2023
2321 Mạnh thường quân 160,000 VND 05/06/2023
2322 Mạnh thường quân 160,000 VND 05/06/2023
2323 3 chau nha Le ba Thuc 600,000 VND 05/06/2023
2324 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/06/2023
2325 TRAN 200,000 VND 05/06/2023
2326 HuynhHa 2,000,000 VND 05/06/2023
2327 LE THI THUY TRANG 500,000 VND 05/06/2023
2328 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2023
2329 Mạnh thường quân 160,000 VND 05/06/2023
2330 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
2331 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/06/2023
2332 Dung 500,000 VND 02/06/2023
2333 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
2334 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 02/06/2023
2335 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
2336 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 02/06/2023
2337 VU THI HOA 200,000 VND 02/06/2023
2338 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
2339 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/06/2023
2340 Co hai lang to 800,000 VND 01/06/2023
2341 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 01/06/2023
2342 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/06/2023
2343 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/06/2023
2344 Ao Thi Anh Dao 2,000,000 VND 01/06/2023
2345 Ngô Thành Nguyên - BN1736 300,000 VND 31/05/2023
2346 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 31/05/2023
2347 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/05/2023
2348 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 31/05/2023
2349 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 31/05/2023
2350 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/05/2023
2351 HO THI NGOC PHUONG 500,000 VND 30/05/2023
2352 Phan Thi Thu 200,000 VND 30/05/2023
2353 LE TRUNG NGHIA, NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 30/05/2023
2354 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/05/2023
2355 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 30/05/2023
2356 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/05/2023
2357 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 30/05/2023
2358 Anh chị Ái và Phượng - BN1731 5,000,000 VND 29/05/2023
2359 Phan Gia Quang Trung - BN1732 500,000 VND 29/05/2023
2360 GĐ Võ Thị Hạnh - BN1733 500,000 VND 29/05/2023
2361 Võ Thành Tuấn - BN1734 500,000 VND 29/05/2023
2362 T.Cúc, T. Nhân, T.Ngân, T. Tuấn - BN1735 800,000 VND 29/05/2023
2363 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2364 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2365 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/05/2023
2366 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2367 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2368 Nguyen Thanh Nghia 10,000 VND 29/05/2023
2369 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/05/2023
2370 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2371 NGUYEN LE THI MINH THU 500,000 VND 29/05/2023
2372 QUY XAY CAU 1,500,000 VND 29/05/2023
2373 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2374 Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 29/05/2023
2375 NGUYEN THAI LOC 200,000 VND 29/05/2023
2376 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 29/05/2023
2377 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
2378 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/05/2023
2379 Mạnh thường quân 20,000 VND 26/05/2023
2380 Pham ngoc phuong thao 500,000 VND 26/05/2023
2381 Gia dinh QD.DT 100,000 VND 25/05/2023
2382 DO THI HONG GAM 500,000 VND 25/05/2023
2383 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/05/2023
2384 LY THI PHUONG THANH 1,000,000 VND 25/05/2023
2385 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/05/2023
2386 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/05/2023
2387 DOAN HUYEN TRAN 200,000 VND 24/05/2023
2388 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/05/2023
2389 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/05/2023
2390 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/05/2023
2391 Pham Thi Tuong An 50,000 VND 23/05/2023
2392 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/05/2023
2393 Bà Phan Thị Ngân - BN1730 80,000,000 VND 22/05/2023
2394 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2395 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/05/2023
2396 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2397 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/05/2023
2398 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 22/05/2023
2399 Vo Minh Ngoc 800,000 VND 22/05/2023
2400 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2401 Tommy Nguyen 20,000 VND 22/05/2023
2402 TRAN MY THU 50,000 VND 22/05/2023
2403 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2404 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 22/05/2023
2405 LE THI KY DUYEN 200,000 VND 22/05/2023
2406 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 22/05/2023
2407 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2408 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 22/05/2023
2409 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 22/05/2023
2410 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2411 VU THI HOA 200,000 VND 22/05/2023
2412 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 22/05/2023
2413 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
2414 Lư Vỹ Siếu 500,000 VND 20/05/2023
2415 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1728 500,000 VND 19/05/2023
2416 Vũ Thị Kim Loan - BN1729 500,000 VND 19/05/2023
2417 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 19/05/2023
2418 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/05/2023
2419 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/05/2023
2420 Duong Lam Anh 500,000 VND 19/05/2023
2421 Tin Mai 500,000 VND 19/05/2023
2422 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/05/2023
2423 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/05/2023
2424 HO THI NGOC PHUONG 500,000 VND 18/05/2023
2425 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/05/2023
2426 DINH LU Y 5,000,000 VND 18/05/2023
2427 NGUYEN PHUC THINH 200,000 VND 18/05/2023
2428 LAI THI HONG PHUONG 500,000 VND 18/05/2023
2429 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/05/2023
2430 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/05/2023
2431 LY CAM LIEN Chuyen tien 100,000 VND 17/05/2023
2432 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/05/2023
2433 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/05/2023
2434 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/05/2023
2435 Do Ngoc Thien Trang 200,000 VND 17/05/2023
2436 Bà Phan Thị Ngân - BN1727 5,700,000 VND 16/05/2023
2437 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/05/2023
2438 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/05/2023
2439 Tu thi bich tuyen quyen gop 200,000 VND 16/05/2023
2440 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/05/2023
2441 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 16/05/2023
2442 Nguyễn Thị Phương Anh - BN1726 500,000 VND 15/05/2023
2443 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
2444 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 15/05/2023
2445 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/05/2023
2446 trieu va quynh 400,000 VND 15/05/2023
2447 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
2448 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
2449 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 15/05/2023
2450 Phan Thi Thu 200,000 VND 15/05/2023
2451 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
2452 Thu Thuy 100,000 VND 15/05/2023
2453 Thien 500,000 VND 15/05/2023
2454 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
2455 Phan Van Niem 200,000 VND 15/05/2023
2456 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
2457 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 100,000 VND 15/05/2023
2458 Mai Trần 500,000 VND 15/05/2023
2459 Hồ Ngọc Dũng 200,000 VND 13/05/2023
2460 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/05/2023
2461 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 12/05/2023
2462 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/05/2023
2463 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2023
2464 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/05/2023
2465 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/05/2023
2466 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/05/2023
2467 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/05/2023
2468 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 11/05/2023
2469 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 11/05/2023
2470 TRAN BA ANH DUNG 1,500,000 VND 11/05/2023
2471 VO THI NGOC THAO 100,000 VND 11/05/2023
2472 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 11/05/2023
2473 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/05/2023
2474 Hoa Chau Due 100,000 VND 11/05/2023
2475 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 11/05/2023
2476 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 11/05/2023
2477 Nguyễn Kim Bằng - BN1712 50,000 VND 10/05/2023
2478 Nguyễn Văn Phát - BN1713 50,000 VND 10/05/2023
2479 Võ Thị Ngọc - BN1714 50,000 VND 10/05/2023
2480 Dương Văn Chà - BN1715 50,000 VND 10/05/2023
2481 Nguyễn Thị Sey - BN1716 50,000 VND 10/05/2023
2482 Dương Kim Hên - BN1717 50,000 VND 10/05/2023
2483 Dương Văn Thành - BN1718 50,000 VND 10/05/2023
2484 Dương Thị Bông - BN1719 50,000 VND 10/05/2023
2485 Dương Văn Búp - BN1720 50,000 VND 10/05/2023
2486 Dương Văn Nở - BN1721 50,000 VND 10/05/2023
2487 Dương Thị Thơm - BN1722 50,000 VND 10/05/2023
2488 Dương Thị Ánh Hồng - BN1723 50,000 VND 10/05/2023
2489 Dương Thị Ngọc Châu - BN1724 50,000 VND 10/05/2023
2490 Dương Văn Phước - BN1725 50,000 VND 10/05/2023
2491 Giau 500,000 VND 10/05/2023
2492 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/05/2023
2493 gia dinh TungTrangThien 500,000 VND 10/05/2023
2494 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 10/05/2023
2495 HOANG THI VIET ANH 60,000 VND 10/05/2023
2496 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2023
2497 Mạnh thường quân 500,000 VND 10/05/2023
2498 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/05/2023
2499 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/05/2023
2500 Ông Lê Văn Tấn - BN1710 200 USD 09/05/2023
2501 Cô Hoa, Thành Đạt - BN1711 550,000 VND 09/05/2023
2502 BUI THI KIM THI 100,000 VND 09/05/2023
2503 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/05/2023
2504 LY TIEU PHUNG 200,000 VND 09/05/2023
2505 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/05/2023
2506 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/05/2023
2507 Bà Lê Thị Vân Hồng - BN1705 2,000,000 VND 08/05/2023
2508 Cô Trần Thúy Vinh - BN1706 2,000,000 VND 08/05/2023
2509 Cô Lê Thu Hương - BN1707 2,000,000 VND 08/05/2023
2510 Cô Lê Thị Hương Giang - BN1708 2,000,000 VND 08/05/2023
2511 Cô Phạm Thị Xuân - BN1709 1,000,000 VND 08/05/2023
2512 LE TAN LUAN 500,000 VND 08/05/2023
2513 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
2514 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
2515 YEN THANH 200,000 VND 08/05/2023
2516 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
2517 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/05/2023
2518 NGUYEN MINH HOANG NAM 300,000 VND 08/05/2023
2519 TRUONG TRINH 500,000 VND 08/05/2023
2520 CUNG THI TUYET ANH 2,000,000 VND 08/05/2023
2521 NGUYEN THI MAI HUONG 1,000,000 VND 08/05/2023
2522 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 08/05/2023
2523 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 08/05/2023
2524 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
2525 NGUYEN THI THANH TRUC 1,000,000 VND 08/05/2023
2526 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2023
2527 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
2528 On Yen Thanh 200,000 VND 07/05/2023
2529 Nguyễn Thụy Vân Khánh 2,000,000 VND 07/05/2023
2530 Vũ Thị Kim Loan - BN1704 500,000 VND 05/05/2023
2531 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/05/2023
2532 Do Thi Thu Thuy 100,000 VND 05/05/2023
2533 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/05/2023
2534 HuynhHa 2,000,000 VND 05/05/2023
2535 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 05/05/2023
2536 TRAN PHUOC TOAN 500,000 VND 05/05/2023
2537 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/05/2023
2538 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/05/2023
2539 Nguyễn Trung Tính 50,000 VND 05/05/2023
2540 Võ Thúy Liên - BN1702 300,000 VND 04/05/2023
2541 Cô Giang - BN1703 1,000,000 VND 04/05/2023
2542 Nguyen Ngoc Tuyen 420,000 VND 04/05/2023
2543 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2544 Vien Hong Phat 200,000 VND 04/05/2023
2545 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2546 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2547 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 04/05/2023
2548 Phan Thi Thu 200,000 VND 04/05/2023
2549 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/05/2023
2550 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2551 ARMY 500,000 VND 04/05/2023
2552 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 04/05/2023
2553 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 04/05/2023
2554 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2555 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/05/2023
2556 Mạnh thường quân 30,000 VND 04/05/2023
2557 Mạnh thường quân 120,000 VND 04/05/2023
2558 NGUYEN NGOC MINH TRANG 100,000 VND 04/05/2023
2559 PHAM THE HUY 500,000 VND 04/05/2023
2560 NGUYEN NGOC TO DUNG 200,000 VND 04/05/2023
2561 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2562 NHA HANG NGON ( CHI HONG) 50,000,000 VND 04/05/2023
2563 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2564 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2565 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 04/05/2023
2566 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/05/2023
2567 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
2568 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 04/05/2023
2569 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/04/2023
2570 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/04/2023
2571 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/04/2023
2572 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 28/04/2023
2573 CAO THI THANH THAO 200,000 VND 28/04/2023
2574 THANH XUAN BAO NGOC 50,000 VND 27/04/2023
2575 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/04/2023
2576 BUI THI MAU 100,000 VND 27/04/2023
2577 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/04/2023
2578 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/04/2023
2579 NGUYENTHI HONG PHUONG 1,000,000 VND 26/04/2023
2580 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 26/04/2023
2581 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 26/04/2023
2582 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 26/04/2023
2583 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 26/04/2023
2584 NGUYEN THI TY 100,000 VND 26/04/2023
2585 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/04/2023
2586 Dì Hai - BN1701 500,000 VND 25/04/2023
2587 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/04/2023
2588 TRAN KIM PHUONG 100,000 VND 25/04/2023
2589 LE QUANG TAN 60,000 VND 25/04/2023
2590 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/04/2023
2591 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/04/2023
2592 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
2593 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
2594 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/04/2023
2595 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
2596 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
2597 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2023
2598 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 24/04/2023
2599 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
2600 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 24/04/2023
2601 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2023
2602 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
2603 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
2604 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
2605 LE THI THUY TRANG 1,000,000 VND 21/04/2023
2606 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
2607 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 21/04/2023
2608 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/04/2023
2609 MC VU MANH CUONG 3,000,000 VND 20/04/2023
2610 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/04/2023
2611 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 20/04/2023
2612 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/04/2023
2613 Mạnh thường quân 500,000 VND 20/04/2023
2614 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/04/2023
2615 DOAN THI KIM LOAN 1,000,000 VND 19/04/2023
2616 Tin Mai My Tho 300,000 VND 19/04/2023
2617 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/04/2023
2618 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/04/2023
2619 Nguyễn Chí Sơ - BN1700 10,000,000 VND 18/04/2023
2620 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/04/2023
2621 TRUONG NGOC NHUNG 100,000 VND 18/04/2023
2622 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/04/2023
2623 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/04/2023
2624 Mạnh thường quân 20,000 VND 18/04/2023
2625 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
2626 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/04/2023
2627 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
2628 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
2629 Mạnh thường quân 20,000 VND 17/04/2023
2630 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
2631 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
2632 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/04/2023
2633 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/04/2023
2634 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/04/2023
2635 Nguyen Huynh Phuc Truong 1,000,000 VND 17/04/2023
2636 Đội Màu Vàng - Team Building - BN1698 5,000,000 VND 14/04/2023
2637 Võ Kim Huyên - BN1699 1,000,000 VND 14/04/2023
2638 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/04/2023
2639 MAC ANH LAN 300,000 VND 14/04/2023
2640 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/04/2023
2641 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/04/2023
2642 Lan 1,000 VND 14/04/2023
2643 Chú Long - BN1695 500,000 VND 13/04/2023
2644 Chú Võ Văn Hai - BN1696 400,000 VND 13/04/2023
2645 Chú Trần Diễn Huấn - BN1697 400,000 VND 13/04/2023
2646 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/04/2023
2647 gia dinh co Dong 3,000,000 VND 13/04/2023
2648 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/04/2023
2649 Nguyễn Kim Bằng - BN1680 50,000 VND 12/04/2023
2650 Nguyễn Văn Phát - BN1681 50,000 VND 12/04/2023
2651 Võ Thị Ngọc - BN1682 50,000 VND 12/04/2023
2652 Dương Văn Chà - BN1683 50,000 VND 12/04/2023
2653 Nguyễn Thị Sey - BN1684 50,000 VND 12/04/2023
2654 Dương Kim Hên - BN1685 50,000 VND 12/04/2023
2655 Dương Văn Thành - BN1686 50,000 VND 12/04/2023
2656 Dương Thị Bông - BN1687 50,000 VND 12/04/2023
2657 Dương Văn Búp - BN1688 50,000 VND 12/04/2023
2658 Dương Văn Nở - BN1689 50,000 VND 12/04/2023
2659 Dương Thị Thơm - BN1690 50,000 VND 12/04/2023
2660 Dương Thị Ánh Hồng - BN1691 50,000 VND 12/04/2023
2661 Dương Thị Ngọc Châu - BN1692 50,000 VND 12/04/2023
2662 Dương Văn Phước - BN1693 50,000 VND 12/04/2023
2663 Dương Thị Bảo Thụy - BN1694 2,000,000 VND 12/04/2023
2664 Mạnh thường quân 20,000 VND 12/04/2023
2665 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/04/2023
2666 LE THI XUAN HONG 500,000 VND 12/04/2023
2667 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/04/2023
2668 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/04/2023
2669 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 11/04/2023
2670 BAO TUOI TRE 3,000,000 VND 11/04/2023
2671 HOANG THI VIET ANH 60,000 VND 11/04/2023
2672 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/04/2023
2673 DOI 3 - TEAM BUILDING 7,649,000 VND 11/04/2023
2674 NGUYEN THI QUYNH NHU 300,000 VND 11/04/2023
2675 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 11/04/2023
2676 Mạnh thường quân 500,000 VND 11/04/2023
2677 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/04/2023
2678 Duong Van Phung 200,000 VND 11/04/2023
2679 Duong Van Loi 200,000 VND 11/04/2023
2680 Duong Van Hao 100,000 VND 11/04/2023
2681 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2682 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2683 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
2684 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 10/04/2023
2685 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 10/04/2023
2686 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2687 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
2688 Ngoc anh 200,000 VND 10/04/2023
2689 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2690 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2691 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 10/04/2023
2692 Mạnh thường quân 20,000 VND 10/04/2023
2693 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
2694 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2695 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
2696 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2697 NGO XUAN VIET 200,000 VND 10/04/2023
2698 Co hai 1,000,000 VND 10/04/2023
2699 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/04/2023
2700 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 10/04/2023
2701 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
2702 Giau 200,000 VND 10/04/2023
2703 Nguyễn Huỳnh Tuyết Mai 200,000 VND 09/04/2023
2704 Trương Ái Nhi, Trương Ái Vy - BN1679 1,000,000 VND 07/04/2023
2705 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/04/2023
2706 BUI THI KIM THI 100,000 VND 07/04/2023
2707 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/04/2023
2708 Cô Lê Thị Hiền - BN1676 500,000 VND 06/04/2023
2709 Ông Hòa + Bà Ngọc Tuyết - BN1677 5,000,000 VND 06/04/2023
2710 Các con cháu GĐ Bác Hòa - BN1678 5,000,000 VND 06/04/2023
2711 TRUONG THU NHI 200,000 VND 06/04/2023
2712 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/04/2023
2713 LE TRUNG NGHIA, NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 06/04/2023
2714 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 06/04/2023
2715 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/04/2023
2716 NGUYEN TRUNG TINH 50,000 VND 06/04/2023
2717 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/04/2023
2718 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 06/04/2023
2719 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2023
2720 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/04/2023
2721 HuynhHa 2,000,000 VND 05/04/2023
2722 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/04/2023
2723 Mạnh thường quân 330,000 VND 05/04/2023
2724 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/04/2023
2725 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 04/04/2023
2726 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/04/2023
2727 TRAN THI MY LIEN 2,000,000 VND 04/04/2023
2728 VU THI HOA 200,000 VND 04/04/2023
2729 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/04/2023
2730 NGUYEN THI PHUONG TRAM 200,000 VND 04/04/2023
2731 LE THI MY DUNG 10,000 VND 04/04/2023
2732 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/04/2023
2733 Cô Phương Thảo - BN1675 1,000,000 VND 03/04/2023
2734 LE THANH TUNG 1,000,000 VND 03/04/2023
2735 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/04/2023
2736 Dung 500,000 VND 03/04/2023
2737 QUACH NHU LONG 400,000 VND 03/04/2023
2738 LE THI CUC 200,000 VND 03/04/2023
2739 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2023
2740 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 03/04/2023
2741 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
2742 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
2743 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 03/04/2023
2744 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
2745 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 03/04/2023
2746 Pham Thi Xinh 100,000 VND 03/04/2023
2747 anh em nha Le Ba Thuc 600,000 VND 03/04/2023
2748 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
2749 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/04/2023
2750 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
2751 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 03/04/2023
2752 Lam Huy Khanh, Lam Gia Khang 200,000 VND 03/04/2023
2753 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
2754 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20,000 VND 01/04/2023
2755 Nguyễn Kim Ngân 100,000 VND 01/04/2023
2756 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/03/2023
2757 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/03/2023
2758 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/03/2023
2759 Mạnh thường quân 20,000 VND 31/03/2023
2760 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/03/2023
2761 PHAM NGOC QUYNH NHU 1,000,000 VND 30/03/2023
2762 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/03/2023
2763 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 29/03/2023
2764 NGUYEN THI THANH TRUC 2,000,000 VND 29/03/2023
2765 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/03/2023
2766 PHAM VAN HOANG 40,000,000 VND 28/03/2023
2767 Co Nguyet Anh 2,000,000 VND 28/03/2023
2768 Duong Van Phung 200,000 VND 28/03/2023
2769 Duong Van Loi 200,000 VND 28/03/2023
2770 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/03/2023
2771 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/03/2023
2772 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/03/2023
2773 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
2774 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
2775 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
2776 PHAM NGOC KIM NGAN 500,000 VND 27/03/2023
2777 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
2778 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
2779 NGUYEN VU THUY TRANG 500,000 VND 27/03/2023
2780 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/03/2023
2781 Hoa Chau Due 200,000 VND 24/03/2023
2782 Thuy 100,000 VND 24/03/2023
2783 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/03/2023
2784 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 23/03/2023
2785 Phan Huynh Tan Thinh 300,000 VND 23/03/2023
2786 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/03/2023
2787 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/03/2023
2788 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 22/03/2023
2789 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/03/2023
2790 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/03/2023
2791 ZOOM 5,000,000 VND 22/03/2023
2792 Vũ Thị Kim Loan - BN1674 500,000 VND 21/03/2023
2793 Duong Van Phung 200,000 VND 21/03/2023
2794 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/03/2023
2795 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
2796 Mạnh thường quân 300,000 VND 20/03/2023
2797 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
2798 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
2799 ba Suong 500,000 VND 20/03/2023
2800 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
2801 LE TAN LUAN 500,000 VND 20/03/2023
2802 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
2803 Mạnh thường quân 440,000 VND 20/03/2023
2804 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
2805 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/03/2023
2806 LY CAM LIEN 100,000 VND 17/03/2023
2807 Quang Vuong 1,000,000 VND 17/03/2023
2808 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/03/2023
2809 Ông bà Ti-ta - BN1673 1,000,000 VND 15/03/2023
2810 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 15/03/2023
2811 NGUYEN THI QUYNH NHU 300,000 VND 14/03/2023
2812 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
2813 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
2814 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
2815 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
2816 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/03/2023
2817 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
2818 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 13/03/2023
2819 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 13/03/2023
2820 me Hong Sam va con Thuy Phuong 600,000 VND 13/03/2023
2821 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
2822 DOAN THI KIEU DUYEN 150,000 VND 12/03/2023
2823 DOAN THI KIEU DUYEN 150,000 VND 12/03/2023
2824 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/03/2023
2825 Co Uyen 600,000 VND 10/03/2023
2826 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/03/2023
2827 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/03/2023
2828 Nguyễn Kim Bằng - BN1659 50,000 VND 10/03/2023
2829 Nguyễn Văn Phát - BN1660 50,000 VND 10/03/2023
2830 Võ Thị Ngọc - BN1661 50,000 VND 10/03/2023
2831 Dương Văn Chà - BN1662 50,000 VND 10/03/2023
2832 Nguyễn Thị Sey - BN1663 50,000 VND 10/03/2023
2833 Dương Kim Hên - BN1664 50,000 VND 10/03/2023
2834 Dương Văn Thành - BN1665 50,000 VND 10/03/2023
2835 Dương Thị Bông - BN1666 50,000 VND 10/03/2023
2836 Dương Văn Búp - BN1667 50,000 VND 10/03/2023
2837 Dương Văn Nở - BN1668 50,000 VND 10/03/2023
2838 Dương Thị Thơm - BN1669 50,000 VND 10/03/2023
2839 Dương Thị Ánh Hồng - BN1670 50,000 VND 10/03/2023
2840 Dương Thị Ngọc Châu - BN1671 50,000 VND 10/03/2023
2841 Dương Văn Phước - BN1672 50,000 VND 10/03/2023
2842 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/03/2023
2843 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 09/03/2023
2844 LUU THANH THUAN 500,000 VND 09/03/2023
2845 NGUYEN QUOC KY 101,000,000 VND 09/03/2023
2846 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/03/2023
2847 Chị Lê Tuyết Bình - BN1656 10,000,000 VND 09/03/2023
2848 Chị Lương Thị Thẩm - BN1657 10,000,000 VND 09/03/2023
2849 Chị Hà Thị Ngọc Anh - BN1658 8,000,000 VND 09/03/2023
2850 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/03/2023
2851 Ong Duong Van Phung 200,000 VND 08/03/2023
2852 BUI THI KIM THI 100,000 VND 08/03/2023
2853 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/03/2023
2854 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/03/2023
2855 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 08/03/2023
2856 NGUYEN THANH THY 30,000 VND 08/03/2023
2857 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/03/2023
2858 TỪ THỊ BÍCH TUYỀN 200,000 VND 08/03/2023
2859 Nhà hảo tâm - BN1655 100,000 VND 08/03/2023
2860 VieNETWORK 5,000,000 VND 07/03/2023
2861 VU THI HOA 200,000 VND 07/03/2023
2862 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/03/2023
2863 Dinh Thi Nga 100,000 VND 07/03/2023
2864 Ng t Hai 200,000 VND 06/03/2023
2865 Du Thi Nhung 2,500,000 VND 06/03/2023
2866 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
2867 CAO YEN GIA BUU 2,000,000 VND 06/03/2023
2868 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
2869 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
2870 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/03/2023
2871 HuynhHa 2,000,000 VND 06/03/2023
2872 Nguyen Thi Loi 2,000,000 VND 06/03/2023
2873 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
2874 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
2875 GIVEASIA 7,781,500 VND 06/03/2023
2876 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/03/2023
2877 Dung 500,000 VND 06/03/2023
2878 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
2879 GĐ Cô Dương Thị Mỹ Lệ Quân - BN1653 200,000 VND 06/03/2023
2880 Cô Giang - BN1654 200,000 VND 06/03/2023
2881 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 03/03/2023
2882 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/03/2023
2883 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/03/2023
2884 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/03/2023
2885 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
2886 Quach Nhu Long 400,000 VND 02/03/2023
2887 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
2888 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
2889 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
2890 Binh An-An Nhien 500,000 VND 01/03/2023
2891 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 01/03/2023
2892 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/03/2023
2893 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/03/2023
2894 DO PHI DUNG 1,000,000 VND 01/03/2023
2895 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/03/2023
2896 Mạnh thường quân 20,000 VND 28/02/2023
2897 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/02/2023
2898 DO THI HONG GAM 500,000 VND 28/02/2023
2899 CAO THI THANH THAO 300,000 VND 28/02/2023
2900 TRAN MY THU 100,000 VND 27/02/2023
2901 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 27/02/2023
2902 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
2903 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
2904 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
2905 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
2906 TU VAN TIEN 200,000 VND 26/02/2023
2907 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/02/2023
2908 Canh 400,000 VND 24/02/2023
2909 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 24/02/2023
2910 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/02/2023
2911 Yen 1,600,000 VND 23/02/2023
2912 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/02/2023
2913 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/02/2023
2914 Mạnh thường quân 20,000 VND 22/02/2023
2915 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/02/2023
2916 NGUYEN THI QUYNH NHU 300,000 VND 21/02/2023
2917 Mạnh thường quân 90,000 VND 21/02/2023
2918 Mạnh thường quân 2,245,000 VND 21/02/2023
2919 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/02/2023
2920 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/02/2023
2921 Hoang Van Xa 200,000 VND 20/02/2023
2922 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/02/2023
2923 DIEP THANH PHUONG 600,000 VND 20/02/2023
2924 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/02/2023
2925 Dinh dinh ngu 500,000 VND 20/02/2023
2926 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/02/2023
2927 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/02/2023
2928 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/02/2023
2929 Cô Giang - BN1652 1,000,000 VND 16/02/2023
2930 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/02/2023
2931 Mạnh thường quân 130,000 VND 16/02/2023
2932 Nguyễn Huyền Ngọc Oanh - BN1651 7,000,000 VND 15/02/2023
2933 Mạnh thường quân 90,000 VND 15/02/2023
2934 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 15/02/2023
2935 Huỳnh Chí Hiếu - BN1649 10,000,000 VND 14/02/2023
2936 Nguyễn Hồng Hà - BN1650 5,000,000 VND 14/02/2023
2937 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 14/02/2023
2938 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 14/02/2023
2939 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2023
2940 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2023
2941 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/02/2023
2942 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 13/02/2023
2943 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/02/2023
2944 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/02/2023
2945 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/02/2023
2946 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 13/02/2023
2947 NGUYEN THI QUYNH NHU 500,000 VND 13/02/2023
2948 NGUYỄN KIM BẰNG - BN1635 50,000 VND 10/02/2023
2949 NGUYỄN VĂN PHÁT - BN1636 50,000 VND 10/02/2023
2950 VÕ THỊ NGỌC - BN1637 50,000 VND 10/02/2023
2951 DƯƠNG VĂN CHÀ - BN1638 50,000 VND 10/02/2023
2952 NGUYỄN THỊ SEY - BN1639 50,000 VND 10/02/2023
2953 DƯƠNG KIM HÊN - BN1640 50,000 VND 10/02/2023
2954 DƯƠNG VĂN THÀNH - BN1641 50,000 VND 10/02/2023
2955 DƯƠNG THỊ BÔNG - BN1642 50,000 VND 10/02/2023
2956 DƯƠNG VĂN BÚP - BN1643 50,000 VND 10/02/2023
2957 DƯƠNG VĂN NỠ - BN1644 50,000 VND 10/02/2023
2958 DƯƠNG THỊ THƠM - BN1645 50,000 VND 10/02/2023
2959 DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG - BN1646 50,000 VND 10/02/2023
2960 DƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU - BN1647 50,000 VND 10/02/2023
2961 DƯƠNG VĂN PHƯỚC - BN1648 50,000 VND 10/02/2023
2962 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/02/2023
2963 Pham Thien Thi 100,000 VND 10/02/2023
2964 Tu Minh 5,000,000 VND 10/02/2023
2965 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/02/2023
2966 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2023
2967 LU THI THUY VAN - DO BAO NGAN 2,000,000 VND 09/02/2023
2968 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 09/02/2023
2969 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 09/02/2023
2970 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 09/02/2023
2971 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 09/02/2023
2972 NGUYEN THI TY 100,000 VND 09/02/2023
2973 Leon Hinh 400,000 VND 09/02/2023
2974 LU THI THUY VAN 1,000,000 VND 09/02/2023
2975 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2023
2976 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2023
2977 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2023
2978 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 08/02/2023
2979 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/02/2023
2980 TRUONG NGOC NHUNG 100,000 VND 08/02/2023
2981 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 08/02/2023
2982 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2023
2983 LE QUANG TAN 50,000 VND 07/02/2023
2984 NGUYEN THI MY TRINH 100,000 VND 07/02/2023
2985 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
2986 QUACH NHU LONG 400,000 VND 06/02/2023
2987 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
2988 LY CAM LIEN 100,000 VND 06/02/2023
2989 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
2990 BUI THI KIM CHI 100,000 VND 06/02/2023
2991 HUYNH HA 2,000,000 VND 06/02/2023
2992 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
2993 DO THI MY HONG 2,000,000 VND 06/02/2023
2994 QUOC DUNG - DAO TRANG 200,000 VND 06/02/2023
2995 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/02/2023
2996 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 06/02/2023
2997 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
2998 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/02/2023
2999 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/02/2023
3000 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2023
3001 LE THI NGOC TU 500,000 VND 03/02/2023
3002 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2023
3003 LƯƠNG CƠ PHÚ 20,000 VND 03/02/2023
3004 KV & KH - BN1634 2,000,000 VND 02/02/2023
3005 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/02/2023
3006 VU THI HOA 200,000 VND 02/02/2023
3007 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/02/2023
3008 THƯƠNG THƯƠNG - BN1632 5,000,000 VND 01/02/2023
3009 VŨ THỊ KIM LOAN - BN1633 4,000,000 VND 01/02/2023
3010 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2023
3011 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/02/2023
3012 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2023
3013 NGUYỄN THUỲ VINH - BN1630 5,000,000 VND 31/01/2023
3014 LÊ THỊ THÀNH NHI - BN1631 500,000 VND 31/01/2023
3015 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/01/2023
3016 Mạnh thường quân 100,000 VND 31/01/2023
3017 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/01/2023
3018 PHAN THANH HOÀNG - BN1627 300,000 VND 30/01/2023
3019 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI - BN1628 1,000,000 VND 30/01/2023
3020 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - BN1629 1,000,000 VND 30/01/2023
3021 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2023
3022 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2023
3023 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 30/01/2023
3024 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2023
3025 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3026 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3027 Mạnh thường quân 300,000 VND 27/01/2023
3028 NGUYEN VU THUY TRANG 1,000,000 VND 27/01/2023
3029 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 27/01/2023
3030 PHAM TUAN ANH 5,000,000 VND 27/01/2023
3031 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3032 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3033 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 27/01/2023
3034 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 27/01/2023
3035 Mạnh thường quân 200,000 VND 27/01/2023
3036 NHOM DIEU NGUYET 300,000 VND 27/01/2023
3037 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 27/01/2023
3038 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3039 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3040 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3041 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3042 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3043 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3044 THU THUY 100,000 VND 27/01/2023
3045 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3046 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3047 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/01/2023
3048 TRAN NGUYEN ANH NGOC 500,000 VND 27/01/2023
3049 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3050 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3051 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3052 AO VAN NHAN 1,000,000 VND 27/01/2023
3053 DUONG TAN HIEP 1,000,000 VND 27/01/2023
3054 Mạnh thường quân 200,000 VND 27/01/2023
3055 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
3056 LƯƠNG CƠ PHÚ 30,000 VND 22/01/2023
3057 VŨ THỊ HỒNG - BN1626 1,000,000 VND 19/01/2023
3058 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 19/01/2023
3059 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/01/2023
3060 DO THI HONG GAM 1,000,000 VND 19/01/2023
3061 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/01/2023
3062 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/01/2023
3063 Mạnh thường quân 150,000 VND 18/01/2023
3064 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/01/2023
3065 LY CAM LIEN 200,000 VND 18/01/2023
3066 DANG VAN LANG 10,000,000 VND 18/01/2023
3067 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 18/01/2023
3068 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 18/01/2023
3069 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/01/2023
3070 Mạnh thường quân 30,000 VND 17/01/2023
3071 Mạnh thường quân 500,000 VND 17/01/2023
3072 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/01/2023
3073 Huỳnh Quang Dũng 500,000 VND 17/01/2023
3074 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
3075 GIA DINH NHA BA TAM 2,000,000 VND 16/01/2023
3076 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
3077 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 16/01/2023
3078 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
3079 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/01/2023
3080 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
3081 PHAM THI ANH THU 500,000 VND 16/01/2023
3082 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/01/2023
3083 DOAN THI KIEU DUYEN 100,000 VND 14/01/2023
3084 DOAN THI KIEU DUYEN 100,000 VND 14/01/2023
3085 LAM TU HIEN 500,000 VND 13/01/2023
3086 Mạnh thường quân 400,000 VND 13/01/2023
3087 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/01/2023
3088 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 13/01/2023
3089 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 13/01/2023
3090 TRAN LY NA 5,000,000 VND 13/01/2023
3091 BACH YEN 2,400,000 VND 13/01/2023
3092 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 13/01/2023
3093 NGUYỄN THỊ THU THẢO - BN1625 500,000 VND 12/01/2023
3094 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2023
3095 DO HO HONG PHUC 200,000 VND 12/01/2023
3096 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2023
3097 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 12/01/2023
3098 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/01/2023
3099 Mạnh thường quân 1,970,000 VND 11/01/2023
3100 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 11/01/2023
3101 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2023
3102 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2023
3103 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2023
3104 NGUYỄN KIM BẰNG - BN1610 50,000 VND 09/01/2023
3105 NGUYỄN VĂN PHÁT - BN1611 50,000 VND 09/01/2023
3106 VÕ THỊ NGỌC - BN1612 50,000 VND 09/01/2023
3107 DƯƠNG VĂN CHÀ - BN1613 50,000 VND 09/01/2023
3108 NGUYỄN THỊ SEY - BN1614 50,000 VND 09/01/2023
3109 DƯƠNG KIM HÊN - BN1615 50,000 VND 09/01/2023
3110 DƯƠNG KIM THÀNH - BN1616 50,000 VND 09/01/2023
3111 DƯƠNG THỊ BÔNG - BN1617 50,000 VND 09/01/2023
3112 DƯƠNG VĂN BÚP - BN1618 50,000 VND 09/01/2023
3113 DƯƠNG VĂN NỠ - BN1619 50,000 VND 09/01/2023
3114 DƯƠNG THỊ THƠM - BN1620 50,000 VND 09/01/2023
3115 DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG - BN1621 50,000 VND 09/01/2023
3116 DƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU - BN1622 50,000 VND 09/01/2023
3117 DƯƠNG VĂN PHƯỚC - BN1623 50,000 VND 09/01/2023
3118 CHRISTINE + KATHLEEN + JOCELYN PHAM + AIDAN + JASON NGUYEN + ANGELINA + WILLIAM DINH + NATHAN DAM + NGHIA DINH - BN1624 500 USD 09/01/2023
3119 TRUONG BUU ANH 1,000,000 VND 09/01/2023
3120 TRUONG AI NHI 500,000 VND 09/01/2023
3121 TRUONG AI VY 500,000 VND 09/01/2023
3122 DC TAM 1,000,000 VND 09/01/2023
3123 HONG SAM - THUY PHUONG 300,000 VND 09/01/2023
3124 NGUYEN THANH THY 40,000 VND 09/01/2023
3125 QUOC DUNG - DAO TRANG 200,000 VND 08/01/2023
3126 Mạnh thường quân 20,000 VND 08/01/2023
3127 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 08/01/2023
3128 PHAM THI ANH THU 500,000 VND 07/01/2023
3129 Mạnh thường quân 40,000 VND 07/01/2023
3130 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/01/2023
3131 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/01/2023
3132 Mạnh thường quân 40,000 VND 06/01/2023
3133 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 06/01/2023
3134 PHAN THI HUYEN MY 2,000,000 VND 06/01/2023
3135 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 06/01/2023
3136 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/01/2023
3137 BÀ LÊ TỰ DO - BN1608 5,000,000 VND 05/01/2023
3138 CÔ ĐĂNG LÊ XÁ - BN1609 5,000,000 VND 05/01/2023
3139 HUYNH GIA HONG CA 2,000,000 VND 05/01/2023
3140 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/01/2023
3141 NGUYEN HOANG TRANG 2,000,000 VND 05/01/2023
3142 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/01/2023
3143 DINH HUU NAM 650,000 VND 05/01/2023
3144 Mạnh thường quân 40,000 VND 04/01/2023
3145 Mạnh thường quân 40,000 VND 04/01/2023
3146 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/01/2023
3147 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/01/2023
3148 Mạnh thường quân 40,000 VND 03/01/2023
3149 VU THI HOA 200,000 VND 03/01/2023
3150 Mạnh thường quân 40,000 VND 02/01/2023
3151 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 02/01/2023
3152 LAM DINH PHUONG - DO KHAI PHAN - LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 02/01/2023
3153 KTNC 3,000,000 VND 02/01/2023
3154 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/01/2023
3155 QUACH NHU LONG 400,000 VND 01/01/2023
3156 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 01/01/2023
3157 Mạnh thường quân 40,000 VND 01/01/2023
3158 Mạnh thường quân 40,000 VND 31/12/2022
3159 MIMI 5,000,000 VND 31/12/2022
3160 HOA CHAU DUE 200,000 VND 31/12/2022
3161 TRAN 200,000 VND 30/12/2022
3162 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 30/12/2022
3163 Mạnh thường quân 40,000 VND 30/12/2022
3164 DO PHI DUNG 2,000,000 VND 29/12/2022
3165 Mạnh thường quân 40,000 VND 28/12/2022
3166 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/12/2022
3167 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/12/2022
3168 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 27/12/2022
3169 Mạnh thường quân 40,000 VND 27/12/2022
3170 THU THUY 100,000 VND 27/12/2022
3171 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2022
3172 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
3173 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 26/12/2022
3174 NGUYEN THI KIM DUNG 200,000 VND 26/12/2022
3175 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
3176 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
3177 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
3178 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/12/2022
3179 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/12/2022
3180 Mạnh thường quân 30,000 VND 23/12/2022
3181 DO THI HONG GAM 1,000,000 VND 23/12/2022
3182 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/12/2022
3183 DOAN HUYEN TRAN 200,000 VND 23/12/2022
3184 TIN MAI 200,000 VND 22/12/2022
3185 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/12/2022
3186 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/12/2022
3187 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/12/2022
3188 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/12/2022
3189 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/12/2022
3190 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/12/2022
3191 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/12/2022
3192 TRUC 200,000 VND 19/12/2022
3193 LINH BUI 500,000 VND 19/12/2022
3194 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/12/2022
3195 LE TRUNG NGHIA - NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 16/12/2022
3196 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/12/2022
3197 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/12/2022
3198 CHỊ OANH - BN1607 8,000,000 VND 15/12/2022
3199 BRIAN PHUC THANH 2,000,000 VND 15/12/2022
3200 MOCHI 4,000,000 VND 15/12/2022
3201 MAI XUAN 2,000,000 VND 15/12/2022
3202 TRAN MY THU 300,000 VND 15/12/2022
3203 VIET BICH 3,000,000 VND 15/12/2022
3204 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/12/2022
3205 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 15/12/2022
3206 HONG SAM - THUY PHUONG 300,000 VND 14/12/2022
3207 BUI THI THANH NGA 200,000 VND 14/12/2022
3208 Mạnh thường quân 1,970,000 VND 13/12/2022
3209 DINH THI NGA 100,000 VND 13/12/2022
3210 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 13/12/2022
3211 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/12/2022
3212 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 13/12/2022
3213 Nguyễn Kim Bằng - BN1593 50,000 VND 12/12/2022
3214 Nguyễn Văn Phát - BN1594 50,000 VND 12/12/2022
3215 Võ Thị Ngọc - BN1595 50,000 VND 12/12/2022
3216 Dương Văn Chà - BN1596 50,000 VND 12/12/2022
3217 Nguyễn Thị Sey - BN1597 50,000 VND 12/12/2022
3218 Dương Kim Hên - BN1598 50,000 VND 12/12/2022
3219 Dương Văn Thành - BN1599 50,000 VND 12/12/2022
3220 Dương Thị Bông - BN1600 50,000 VND 12/12/2022
3221 Dương Văn Búp - BN1601 50,000 VND 12/12/2022
3222 Dương Văn Nổ - BN1602 50,000 VND 12/12/2022
3223 Dương Thị Thơm - BN1603 50,000 VND 12/12/2022
3224 Dương Thị Ánh Hồng - BN1604 50,000 VND 12/12/2022
3225 Dương Thị Ngọc Châu - BN1605 50,000 VND 12/12/2022
3226 Dương Văn Phước - BN1606 50,000 VND 12/12/2022
3227 LINH BUI 1,000,000 VND 12/12/2022
3228 LE QUANG TAN 100,000 VND 12/12/2022
3229 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
3230 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2022
3231 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2022
3232 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
3233 LAM DINH PHUONG - DO KHAI PHAN - LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 12/12/2022
3234 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 12/12/2022
3235 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 12/12/2022
3236 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
3237 LE THI KIM LIEN 400,000 VND 12/12/2022
3238 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/12/2022
3239 NG HAI 300,000 VND 12/12/2022
3240 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
3241 Mạnh thường quân 70,000 VND 09/12/2022
3242 Mạnh thường quân 70,000 VND 09/12/2022
3243 TNPA 100,000 VND 09/12/2022
3244 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/12/2022
3245 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/12/2022
3246 Mạnh thường quân 40,000 VND 09/12/2022
3247 Mạnh thường quân 70,000 VND 08/12/2022
3248 NGUYEN NGOC DUC 60,000 VND 08/12/2022
3249 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2022
3250 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2022
3251 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 08/12/2022
3252 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2022
3253 DANG VAN LANG 10,000,000 VND 08/12/2022
3254 Mạnh thường quân 70,000 VND 08/12/2022
3255 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/12/2022
3256 THU THUY 100,000 VND 07/12/2022
3257 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/12/2022
3258 Mạnh thường quân 70,000 VND 07/12/2022
3259 Nhà Hảo Tâm - BN1592 3,000,000 VND 06/12/2022
3260 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/12/2022
3261 QUOC DUNG - DAO TRANG 200,000 VND 06/12/2022
3262 Mạnh thường quân 300,000 VND 06/12/2022
3263 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/12/2022
3264 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 05/12/2022
3265 QUACH NHU LONG 400,000 VND 05/12/2022
3266 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
3267 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
3268 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/12/2022
3269 Mạnh thường quân 30,000 VND 05/12/2022
3270 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/12/2022
3271 AO THI NGOC DIEP 1,000,000 VND 05/12/2022
3272 HIEN MY 100,000 VND 05/12/2022
3273 Mạnh thường quân 70,000 VND 05/12/2022
3274 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
3275 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
3276 HUYNH GIA HONG CA 2,000,000 VND 05/12/2022
3277 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/12/2022
3278 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/12/2022
3279 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/12/2022
3280 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 05/12/2022
3281 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 02/12/2022
3282 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/12/2022
3283 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/12/2022
3284 THAI HOA 1,000,000 VND 02/12/2022
3285 Mạnh thường quân 70,000 VND 01/12/2022
3286 VO LE THIEN PHAT 50,000 VND 01/12/2022
3287 VU THI HOA 200,000 VND 01/12/2022
3288 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 01/12/2022
3289 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 01/12/2022
3290 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 01/12/2022
3291 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 01/12/2022
3292 NGUYEN THI TY 200,000 VND 01/12/2022
3293 KIM THANH - TIEN CUONG 100,000 VND 01/12/2022
3294 BAO NGOC - THANH XUAN 50,000 VND 01/12/2022
3295 Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - BN1591 2,000,000 VND 30/11/2022
3296 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/11/2022
3297 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2022
3298 LE HA BAO TRAN 200,000 VND 30/11/2022
3299 LA 500,000 VND 30/11/2022
3300 DUONG HUYNH KIM 500,000 VND 30/11/2022
3301 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2022
3302 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 29/11/2022
3303 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2022
3304 Mạnh thường quân 40,000 VND 29/11/2022
3305 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2022
3306 VO ANH QUANG 50,000 VND 29/11/2022
3307 Mạnh thường quân 40,000 VND 29/11/2022
3308 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2022
3309 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/11/2022
3310 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 28/11/2022
3311 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
3312 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/11/2022
3313 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
3314 DI NGOC 10,000,000 VND 28/11/2022
3315 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/11/2022
3316 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
3317 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 28/11/2022
3318 TIEN 2,611,000 VND 28/11/2022
3319 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
3320 Mạnh thường quân 20,000,000 VND 28/11/2022
3321 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
3322 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
3323 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - BN1588 1,000,000 VND 25/11/2022
3324 Bà Nguyễn Thị Phương Anh - BN1589 1,000,000 VND 25/11/2022
3325 Bà Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1590 1,000,000 VND 25/11/2022
3326 LE THI NGOC HOA 500,000 VND 25/11/2022
3327 PHONG VieON 2,000,000 VND 25/11/2022
3328 Tham BI 2,000,000 VND 25/11/2022
3329 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 25/11/2022
3330 NGUYEN THI KIM CHI 500,000 VND 25/11/2022
3331 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/11/2022
3332 LE THI LE THU 1,000,000 VND 25/11/2022
3333 A MINH 1,000,000 VND 25/11/2022
3334 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/11/2022
3335 LE DINH TOAN 2,000,000 VND 25/11/2022
3336 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/11/2022
3337 LU THUY VAN 1,000,000 VND 25/11/2022
3338 HOANG HA 200,000 VND 25/11/2022
3339 CONG TY TNHH NGUOI NGHI NGUOI MO 10,000,000 VND 25/11/2022
3340 DANG NGOC THANG 500,000 VND 25/11/2022
3341 ANH TAN HAI 1,000,000 VND 25/11/2022
3342 PHUONG TRAM 2,000,000 VND 25/11/2022
3343 NGUYEN DUC KHOA 1,000,000 VND 25/11/2022
3344 NGAN 200,000 VND 25/11/2022
3345 DOAN THUY CAM TU 1,000,000 VND 25/11/2022
3346 PHAT LE 2,000,000 VND 25/11/2022
3347 AN TRAM 1,000,000 VND 25/11/2022
3348 DANG THI BICH PHUONG 1,000,000 VND 25/11/2022
3349 H.A 500,000 VND 25/11/2022
3350 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/11/2022
3351 DANG PHUOC THANH 1,000,000 VND 25/11/2022
3352 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/11/2022
3353 BUI DUY TAY 2,222,220 VND 25/11/2022
3354 DINH THAO 1,000,000 VND 25/11/2022
3355 UYEN TRAM 500,000 VND 25/11/2022
3356 MINH VU 500,000 VND 25/11/2022
3357 NGUYEN DANH QUY 3,000,000 VND 25/11/2022
3358 TRAN THI KIM DANH 300,000 VND 25/11/2022
3359 DANG TRUNG HIEU 2,611,220 VND 25/11/2022
3360 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/11/2022
3361 Mạnh thường quân 2,222,220 VND 25/11/2022
3362 THANH NGAN 500,000 VND 25/11/2022
3363 TRUONG THI PHUONG MAI 500,000 VND 25/11/2022
3364 EM HUNG 200,000 VND 25/11/2022
3365 DO PHI DUNG 1,000,000 VND 25/11/2022
3366 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/11/2022
3367 Bà Đoàn Thị Sáu - BN1587 1,000,000 VND 24/11/2022
3368 A NHAT 21,000,000 VND 24/11/2022
3369 THANH VINH 500,000 VND 24/11/2022
3370 ARIEL 10,000,000 VND 24/11/2022
3371 Mạnh thường quân 70,000 VND 24/11/2022
3372 Mạnh thường quân 150,000 VND 24/11/2022
3373 THANH PHAM 10,000,000 VND 24/11/2022
3374 LE DANG KHOA 3,000,000 VND 24/11/2022
3375 HUYNH THI THUY DUNG 1,000,000 VND 24/11/2022
3376 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/11/2022
3377 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/11/2022
3378 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/11/2022
3379 Mạnh thường quân 150,000 VND 24/11/2022
3380 Anh Trần Bá Anh Dũng - BN1586 5,000,000 VND 23/11/2022
3381 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/11/2022
3382 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/11/2022
3383 Mạnh thường quân 500,000 VND 23/11/2022
3384 Mạnh thường quân 8,888,890 VND 23/11/2022
3385 QUAN NGOC 10,000,000 VND 23/11/2022
3386 NGAN HA 20,000,000 VND 23/11/2022
3387 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/11/2022
3388 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 23/11/2022
3389 NHOM DIEU NGUYET 200,000 VND 22/11/2022
3390 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/11/2022
3391 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/11/2022
3392 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
3393 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
3394 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/11/2022
3395 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
3396 Minh 299,999 VND 21/11/2022
3397 Minh 3,000,000 VND 21/11/2022
3398 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/11/2022
3399 Mạnh thường quân 20,000 VND 21/11/2022
3400 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
3401 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/11/2022
3402 MAI THI 300,000 VND 21/11/2022
3403 LUU THI DUNG 200,000 VND 21/11/2022
3404 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
3405 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
3406 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
3407 Ashley 20,000,000 VND 21/11/2022
3408 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
3409 Mạnh thường quân 150,000 VND 21/11/2022
3410 NGUYEN NAM TRUNG 200,000 VND 19/11/2022
3411 Mạnh thường quân