No. Name Amount Currency Donate date
1 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 19/11/2021
2 GIVEASIA 1,295,690 VND 19/11/2021
3 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 19/11/2021
4 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/11/2021
5 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 18/11/2021
6 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 17/11/2021
7 Truong Ky Long 450,000 VND 16/11/2021
8 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 16/11/2021
9 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 16/11/2021
10 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/11/2021
11 CAO NGOC QUAN 30,000 VND 15/11/2021
12 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/11/2021
13 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/11/2021
14 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/11/2021
15 LAM TIEU BINH 300,000 VND 15/11/2021
16 Thai Hoa 1,000,000 VND 15/11/2021
17 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/11/2021
18 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 15/11/2021
19 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/11/2021
20 CAO NGOC QUAN 15,000 VND 12/11/2021
21 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/11/2021
22 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 11/11/2021
23 Mạnh thường quân 1,570,970 VND 11/11/2021
24 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 10/11/2021
25 Pham Hai Au 100,000 VND 10/11/2021
26 CAO NGOC QUAN 30,000 VND 09/11/2021
27 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 09/11/2021
28 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND 09/11/2021
29 Nguyễn Kim Bằng 100,000 VND 08/11/2021
30 Nguyễn Văn Phát 100,000 VND 08/11/2021
31 Võ Thị Ngọc 100,000 VND 08/11/2021
32 Dương Văn Chà 200,000 VND 08/11/2021
33 Nguyễn Thị Sey 200,000 VND 08/11/2021
34 Dương Kim Hên 100,000 VND 08/11/2021
35 Dương Văn Thành 100,000 VND 08/11/2021
36 Dương Thị Bông 100,000 VND 08/11/2021
37 Dương Văn Búp 100,000 VND 08/11/2021
38 Dương Văn Phước 100,000 VND 08/11/2021
39 Dương Văn Nỡ 50,000 VND 08/11/2021
40 Dương Thị Thơm 50,000 VND 08/11/2021
41 Dương Thị Ánh Hồng 50,000 VND 08/11/2021
42 Dương Thị Ngọc Châu 50,000 VND 08/11/2021
43 CAO YEN GIA BUU 3,000,000 VND 08/11/2021
44 QUACH NHU LONG 400,000 VND 08/11/2021
45 CAO NGOC QUAN 45,000 VND 08/11/2021
46 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/11/2021
47 DANG DIEU DUNG HOA 500,000 VND 08/11/2021
48 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/11/2021
49 TRAN PHAN THE DONG 500,000 VND 08/11/2021
50 Huynh Thi My Tien 200,000 VND 08/11/2021
51 Dì Lan, cô Giang 400,000 VND 05/11/2021
52 DANG VAN LANG 10,000,000 VND 05/11/2021
53 Gia dinh QuocDung-Dao Trang 200,000 VND 05/11/2021
54 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 05/11/2021
55 GD CHU HUNG-CO HUONG HUN PHUOC THANG 500,000 VND 05/11/2021
56 Huynh Ha 2,000,000 VND 05/11/2021
57 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 04/11/2021
58 Be Harley 50,000 VND 04/11/2021
59 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/11/2021
60 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/11/2021
61 Hồ Thị Mỹ Dung 300,000 VND 03/11/2021
62 TRAN ANH KHUE 500,000 VND 03/11/2021
63 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/11/2021
64 TO KIM PHUNG 200,000 VND 03/11/2021
65 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/11/2021
66 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 03/11/2021
67 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 02/11/2021
68 Nguyen Thai Thanh 300,000 VND 02/11/2021
69 CAO NGOC QUAN 30,000 VND 01/11/2021
70 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2021
71 Emi Le 300,000 VND 01/11/2021
72 TRUONG TUNG KHUONG 200,000 VND 01/11/2021
73 CAO NGOC QUAN 15,000 VND 29/10/2021
74 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/10/2021
75 NGUYEN THI HOAI THANH 400,000 VND 27/10/2021
76 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 27/10/2021
77 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/10/2021
78 LUONG CHI HIEU. 2,000,000 VND 27/10/2021
79 Nguyễn Thị Xuân 2,000,000 VND 27/10/2021
80 NGUYEN Thi Cu, Thin 100,000 VND 26/10/2021
81 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 26/10/2021
82 Mạnh thường quân 63,000 VND 25/10/2021
83 CAO NGOC QUAN 55,000 VND 25/10/2021
84 Chị Hội, chị Lan, cô Giang 1,000,000 VND 25/10/2021
85 Gđ chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 25/10/2021
86 Pháp Tâm Thắng, Pháp Quang Huy, Pháp Đạo Hủy 3,000,000 VND 25/10/2021
87 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 22/10/2021
88 DAM THI THUY DAO 1,000,000 VND 22/10/2021
89 Xuan An 500,000 VND 22/10/2021
90 Ông bà Thảo 500,000 VND 22/10/2021
91 Ông bà Mầu 300,000 VND 22/10/2021
92 lam dinh phuong, do khai phan, lam tieu binh 250,000 VND 21/10/2021
93 Dung Trang Vo 10,000,000 VND 21/10/2021
94 CAO NGOC QUAN 5,000 VND 21/10/2021
95 Mạnh thường quân 500,000 VND 20/10/2021
96 CAO NGOC QUAN 10,000 VND 20/10/2021
97 quoc hoa 100,000 VND 19/10/2021
98 Nguyễn Thái Bình 500,000 VND 19/10/2021
99 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/10/2021
100 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/10/2021
101 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/10/2021
102 CAO NGOC QUAN 115,000 VND 18/10/2021
103 GIVEASIA 1,571,500 VND 18/10/2021
104 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 14/10/2021
105 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/10/2021
106 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 14/10/2021
107 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 13/10/2021
108 quoc hoa 100,000 VND 13/10/2021
109 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 12/10/2021
110 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/10/2021
111 Chị Thi 100,000 VND 11/10/2021
112 Mạnh thường quân 500,000 VND 11/10/2021
113 Chu Hung 5,000,000 VND 11/10/2021
114 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/10/2021
115 nguyen thi chinh 2,000,000 VND 11/10/2021
116 CU BA QUA CO LE THI HAO 2,000,000 VND 11/10/2021
117 QUACH NHU LONG 300,000 VND 08/10/2021
118 Lê Thị Ngọc Tuyết 5,000,000 VND 08/10/2021
119 Ông Nguyễn Văn Hòa 2,000,000 VND 08/10/2021
120 Gđ bà Lê Thị Ngọc Tuyết 3,000,000 VND 08/10/2021
121 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 08/10/2021
122 TRAN THI THU THAO 500,000 VND 07/10/2021
123 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2021
124 TRAN PHAN THE DONG 500,000 VND 06/10/2021
125 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/10/2021
126 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 06/10/2021
127 LE ANH NGOC CHAU 200,000 VND 05/10/2021
128 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/10/2021
129 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/10/2021
130 Huynh Ha 2,000,000 VND 05/10/2021
131 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 04/10/2021
132 Dang Hong My 500,000 VND 04/10/2021
133 Dinh Dinh Ngu 1,000,000 VND 04/10/2021
134 MAI VAN LAM 1,000,000 VND 04/10/2021
135 Gđ chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 04/10/2021
136 Dương Văn Lợi 5,000,000 VND 03/10/2021
137 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/10/2021
138 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/10/2021
139 TRUONG TUNG KHUONG 200,000 VND 01/10/2021
140 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 30/09/2021
141 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/09/2021
142 Thien Trang 500,000 VND 27/09/2021
143 TON NU 500,000 VND 27/09/2021
144 NGUYET NGUYEN 150,000 VND 27/09/2021
145 Ba Tran thi Kim Hue 500,000 VND 24/09/2021
146 NGUYEN Thi Cu, Thin 100,000 VND 24/09/2021
147 LE ANH NGOC CHAU 200,000 VND 23/09/2021
148 GIVEASIA 1,576,000 VND 22/09/2021
149 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/09/2021
150 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/09/2021
151 VU THI THAI BINH 1,000,000 VND 20/09/2021
152 NGUYEN THI HOAI THANH 400,000 VND 20/09/2021
153 Gd be Khanh Chi va Minh Khoi 500,000 VND 17/09/2021
154 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/09/2021
155 TANG LE KIM PHUNG 100,000 VND 13/09/2021
156 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 13/09/2021
157 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/09/2021
158 NGUYEN THI DUNG 4,000,000 VND 09/09/2021
159 TRAN PHAN THE DONG 500,000 VND 08/09/2021
160 HUYNH THI MY TIEN 150,000 VND 08/09/2021
161 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 08/09/2021
162 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/09/2021
163 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/09/2021
164 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/09/2021
165 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/09/2021
166 Gd DO NGUYEN TUYET TRINH 500,000 VND 06/09/2021
167 Gd DO THI KIM THANH UNG 200,000 VND 06/09/2021
168 Gd DO THI KIM PHUONG-NGUYEN DINH CHAN 400,000 VND 06/09/2021
169 DO VAN KHANH-NGUYEN THI TY 400,000 VND 06/09/2021
170 ba NGUYEN THI BICH LIEU 100,000 VND 06/09/2021
171 Gd DO THI KIM PHUONG-TRAN HUU THOA 100,000 VND 06/09/2021
172 QUACH NHU LONG 300,000 VND 06/09/2021
173 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/09/2021
174 Huynh Ha 2,000,000 VND 06/09/2021
175 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 06/09/2021
176 Gia dinh QuocDung-Dao Trang 200,000 VND 06/09/2021
177 Gd ong Le Quang Khiem 50,000 VND 06/09/2021
178 vo hoang thien 500,000 VND 01/09/2021
179 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/09/2021
180 Nguyễn Thu Hồng 100,000 VND 31/08/2021
181 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/08/2021
182 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 31/08/2021
183 Pham Bach Phung 1,000,000 VND 30/08/2021
184 LE THI PHUOC 1,000,000 VND 30/08/2021
185 Gia dinh QuocDung-Dao Trang 200,000 VND 30/08/2021
186 NGUYEN Thi Cu, Thin 100,000 VND 25/08/2021
187 Trinh Hoang Anh 1,000,000 VND 23/08/2021
188 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/08/2021
189 NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 23/08/2021
190 GIVEASIA 2,585,620 VND 20/08/2021
191 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/08/2021
192 DO THI NGOC VAN 1,000,000 VND 17/08/2021
193 TRAN NGUYEN HUNG 5,000,000 VND 17/08/2021
194 NGUYEN THI HIEN 500,000 VND 17/08/2021
195 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2021
196 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2021
197 NGUYEN HOANG YEN 1,000,000 VND 13/08/2021
198 Bui Thi Thuy Tien 50,000 VND 12/08/2021
199 TRAN THI NGOC DUYEN 1,000,000 VND 12/08/2021
200 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 10/08/2021
201 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/08/2021
202 NGUYEN NGOC THANH TRUC 1,000,000 VND 10/08/2021
203 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 09/08/2021
204 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/08/2021
205 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/08/2021
206 Gia dinh QuocDung-DaoTrang 300,000 VND 06/08/2021
207 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/08/2021
208 SU THI DIEM CHAU 200,000 VND 05/08/2021
209 HUYNH GIA HONG CAT HA 2,000,000 VND 05/08/2021
210 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/08/2021
211 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/08/2021
212 QUACH NHU LONG 300,000 VND 04/08/2021
213 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/08/2021
214 tran thi diem thuy 500,000 VND 02/08/2021
215 nguyen quoc hoa 500,000 VND 02/08/2021
216 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 02/08/2021
217 HUYNH PHI HO 500,000 VND 30/07/2021
218 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/07/2021
219 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/07/2021
220 NGUYEN THI MY HANH 500,000 VND 29/07/2021
221 CHAU LE TUONG VIEN 500,000 VND 29/07/2021
222 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 29/07/2021
223 TANG LE KIM PHUNG 100,000 VND 29/07/2021
224 SHOTA MIURA 10,000,000 VND 28/07/2021
225 CHAU LE TUONG VAN 500,000 VND 28/07/2021
226 Mạnh thường quân 300,000 VND 28/07/2021
227 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/07/2021
228 Mạnh thường quân 900,000 VND 26/07/2021
229 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/07/2021
230 CHAU LE BA THUC 500,000 VND 23/07/2021
231 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/07/2021
232 GIVEASIA 2,561,000 VND 21/07/2021
233 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/07/2021
234 CONG HUYEN TON NU NGOC TUOC 300,000 VND 19/07/2021
235 PHAN MY DUNG 100,000 VND 19/07/2021
236 PHAN LAM SON 100,000 VND 19/07/2021
237 VUONG NU 100,000 VND 19/07/2021
238 PHAN NGAN NHI 100,000 VND 19/07/2021
239 PHUONG NGOC LINH 100,000 VND 19/07/2021
240 PHAN HUE MAN 100,000 VND 19/07/2021
241 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/07/2021
242 NGUYEN PHU SI 1,000,000 VND 16/07/2021
243 Nguyen Thi Chinh 2,000,000 VND 15/07/2021
244 Mạnh thường quân 300,000 VND 15/07/2021
245 TRAN TRUNG HIEU 500,000 VND 14/07/2021
246 LE THI CUC 200,000 VND 13/07/2021
247 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 13/07/2021
248 NGO KHANH DUY 500,000 VND 12/07/2021
249 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/07/2021
250 Mạnh thường quân 400,000 VND 09/07/2021
251 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/07/2021
252 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/07/2021
253 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2021
254 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 07/07/2021
255 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 07/07/2021
256 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/07/2021
257 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/07/2021
258 tuyet nhi 300,000 VND 06/07/2021
259 TRAN PHAN THE DONG 200,000 VND 06/07/2021
260 le thi hai 10,000,000 VND 06/07/2021
261 Mạnh thường quân 300,000 VND 06/07/2021
262 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/07/2021
263 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/07/2021
264 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/07/2021
265 Vy Tran 500,000 VND 05/07/2021
266 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 05/07/2021
267 GIA DINH LYQUOCDUNG-DAOTRANG 400,000 VND 05/07/2021
268 Nguyen Do Minh Anh 100,000 VND 05/07/2021
269 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/07/2021
270 CO NHU 20,000,000 VND 05/07/2021
271 Huynh Ha 1,500,000 VND 05/07/2021
272 HUYNH PHI HO 500,000 VND 02/07/2021
273 LE THI HOA 500,000 VND 02/07/2021
274 PHAN THI TRAM ANH 100,000 VND 01/07/2021
275 Emi Le 300,000 VND 01/07/2021
276 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 01/07/2021
277 QUACH NHU LONG 400,000 VND 01/07/2021
278 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/07/2021
279 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/07/2021
280 Manh thuong quan. 100,000 VND 01/07/2021
281 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 01/07/2021
282 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 30/06/2021
283 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/06/2021
284 NGUYEN BA VIET 300,000 VND 30/06/2021
285 Mạnh thường quân 200,000 VND 29/06/2021
286 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/06/2021
287 PHAM NGOC QUYNH 100,000 VND 29/06/2021
288 LE THI HONG HOA 400,000 VND 29/06/2021
289 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/06/2021
290 TRAN THI ANH THU 200,000 VND 28/06/2021
291 LUU THI QUY HOA 3,000,000 VND 28/06/2021
292 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 28/06/2021
293 Pham Phuong Thao 300,000 VND 26/06/2021
294 TRAN THI NGOC DUYEN 1,000,000 VND 25/06/2021
295 PHAN LE ANH MINH 5,000,000 VND 25/06/2021
296 VO GIA HUY 150,000 VND 25/06/2021
297 Pham Quang Vu 50,000 VND 25/06/2021
298 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/06/2021
299 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 24/06/2021
300 PHAN THI THU NHI 500,000 VND 24/06/2021
301 TRAN THI NGOC DIEM 500,000 VND 24/06/2021
302 Pham Vu Kim Thi 200,000 VND 23/06/2021
303 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/06/2021
304 Đinh Thị Nam Phương 63,000,000 VND 22/06/2021
305 GIVEASIA 1,595,700 VND 22/06/2021
306 BUI THI HA 5,000,000 VND 22/06/2021
307 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 22/06/2021
308 NGUYEN DUC MINH 100,000 VND 21/06/2021
309 TRAN TRUNG HIEU 500,000 VND 21/06/2021
310 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2021
311 Mạnh thường quân 21,000 VND 20/06/2021
312 Buu Ai 2,500,000 VND 18/06/2021
313 Dang Binh 1,000,000 VND 18/06/2021
314 LUU THI QUY HOA 2,000,000 VND 18/06/2021
315 Mạnh thường quân 300,000 VND 17/06/2021
316 HUYNH PHI HO 500,000 VND 16/06/2021
317 Tran Le Nam 500,000 VND 16/06/2021
318 Pham Hai Au 100,000 VND 16/06/2021
319 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 15/06/2021
320 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/06/2021
321 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/06/2021
322 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/06/2021
323 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/06/2021
324 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/06/2021
325 Kien tao nhip cau. 500,000 VND 13/06/2021
326 Thanh Tam 2,500,000 VND 11/06/2021
327 Minh Tri 2,500,000 VND 11/06/2021
328 PHAM THI HONG NGA 1,000,000 VND 10/06/2021
329 LUU THANH THUAN 500,000 VND 10/06/2021
330 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 10/06/2021
331 Manh thuong quan. 100,000 VND 10/06/2021
332 PHAN THI TRAM ANH 200,000 VND 09/06/2021
333 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 09/06/2021
334 TRAN LY HIEP 200,000 VND 09/06/2021
335 TRAN PHAN THE DONG 500,000 VND 08/06/2021
336 Nguyen Thi Phuong Trinh 100,000 VND 08/06/2021
337 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 07/06/2021
338 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/06/2021
339 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/06/2021
340 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/06/2021
341 HUYNH Gcom 1,500,000 VND 06/06/2021
342 NGUYEN TRAN KIM NGAN 100,000 VND 06/06/2021
343 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 06/06/2021
344 Le Mai Vy 1,000,000 VND 05/06/2021
345 Mạnh thường quân 1,000 VND 05/06/2021
346 Cô Giang, Loan và Quy 600,000 VND 04/06/2021
347 Tuấn Hùng và Ngọc Hân 200,000 VND 04/06/2021
348 NGUYEN THI BICH LOC 1,000,000 VND 04/06/2021
349 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 04/06/2021
350 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 04/06/2021
351 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/06/2021
352 Dang Binh 2,000,000 VND 04/06/2021
353 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 03/06/2021
354 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/06/2021
355 LE TRUNG NGHIA 100,000 VND 03/06/2021
356 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/06/2021
357 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 03/06/2021
358 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 03/06/2021
359 Nguyen Thi Huong 1,000,000 VND 02/06/2021
360 Quach Nhu Long 300,000 VND 02/06/2021
361 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/06/2021
362 Mạnh thường quân 1,000 VND 01/06/2021
363 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2021
364 co Trung 4,000,000 VND 01/06/2021
365 Emi Le 300,000 VND 01/06/2021
366 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2021
367 Thanh Lien - Duy Khiem 500,000 VND 01/06/2021
368 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/06/2021
369 Mạnh thường quân 300,000 VND 01/06/2021
370 HUYNH PHI HO 1,000,000 VND 31/05/2021
371 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/05/2021
372 Mạnh thường quân 400,000 VND 31/05/2021
373 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/05/2021
374 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/05/2021
375 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 30/05/2021
376 Phan Đoàn Phú Quốc 50,000 VND 30/05/2021
377 Võ Lương Nhơn Nghĩa 20,000 VND 30/05/2021
378 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/05/2021
379 Mạnh thường quân 20,000 VND 29/05/2021
380 Tran Thi Kim Hue 500,000 VND 28/05/2021
381 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 28/05/2021
382 HO THI THU TRANG 150,000 VND 27/05/2021
383 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/05/2021
384 Ba qua co Le Thi Gioi 300,000 VND 27/05/2021
385 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/05/2021
386 NGUYEN THI THANH TUNG 300,000 VND 26/05/2021
387 Thanh Xuan-Bao Ngoc 100,000 VND 26/05/2021
388 Ông bà Mầu - Thuyền 200,000 VND 26/05/2021
389 Ông bà Thảo - Hoa 200,000 VND 26/05/2021
390 Phương Nhi 500,000 VND 26/05/2021
391 co Lien Tien 500,000 VND 26/05/2021
392 DO TIEN HIEU 1,000,000 VND 26/05/2021
393 Gia đình Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 26/05/2021
394 3 ANH EM NHA LE BA THUC 600,000 VND 25/05/2021
395 Vy Tran, 0902246096 1,000,000 VND 25/05/2021
396 Van Tuong 1,000,000 VND 25/05/2021
397 Dang Ngoc Ai Vi 200,000 VND 25/05/2021
398 Nguyen Thi Xuan Trang 200,000 VND 25/05/2021
399 Pham Quang Vu 50,000 VND 25/05/2021
400 TRA LE THUY 400,000 VND 24/05/2021
401 Diep Cam Ngoc 800,000 VND 23/05/2021
402 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/05/2021
403 TRAN VAN SON 1,000,000 VND 22/05/2021
404 Mạnh thường quân 250,000 VND 22/05/2021
405 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/05/2021
406 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 22/05/2021
407 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/05/2021
408 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 21/05/2021
409 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 21/05/2021
410 NGUYEN MINH TRUC 500,000 VND 21/05/2021
411 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/05/2021
412 Cô Lê Tuyết Bình 6,000,000 VND 20/05/2021
413 Nguyễn Thị Xuân 2,000,000 VND 20/05/2021
414 TRAN THI MY LIEN 2,000,000 VND 20/05/2021
415 Cau Luong My. 200,000 VND 20/05/2021
416 Vũ Thị Kim Loan 2,500,000 VND 19/05/2021
417 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/05/2021
418 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 19/05/2021
419 Mạnh thường quân 300,000 VND 18/05/2021
420 Bao Ngoc 50,000 VND 18/05/2021
421 Thanh Xuan 50,000 VND 18/05/2021
422 GIVOLA PTE. LTD. 1,576,000 VND 18/05/2021
423 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 18/05/2021
424 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/05/2021
425 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/05/2021
426 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 18/05/2021
427 Trần Phước Thiện 100,000 VND 18/05/2021
428 Dieu Tu-Dieu Thai 500,000 VND 17/05/2021
429 VO ANH QUANG 200,000 VND 17/05/2021
430 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 16/05/2021
431 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/05/2021
432 TRAN DUC VU 2,000,000 VND 16/05/2021
433 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/05/2021
434 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 16/05/2021
435 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/05/2021
436 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/05/2021
437 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 15/05/2021
438 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/05/2021
439 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/05/2021
440 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/05/2021
441 Huỳnh Kim Nhạn 1,000,000 VND 14/05/2021
442 DO TIEN HIEU 1,200,000 VND 14/05/2021
443 Bạn xem đài 500,000 VND 13/05/2021
444 Lê Thu Vân 3,000,000 VND 13/05/2021
445 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 13/05/2021
446 NGUYEN QUANG TRUONG 10,000,000 VND 13/05/2021
447 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 13/05/2021
448 NGUYEN TRAN KIM NGAN 400,000 VND 13/05/2021
449 Vo Van Hon 200,000 VND 13/05/2021
450 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/05/2021
451 NGUYEN MAI HUONG 200,000 VND 12/05/2021
452 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 12/05/2021
453 DO THI KIM CHI 5,000,000 VND 12/05/2021
454 NGUYEN QUOC HUY 500,000 VND 12/05/2021
455 Lam Tieu Binh 500,000 VND 12/05/2021
456 Ông Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/05/2021
457 Ông Dương Văn Thành 500,000 VND 10/05/2021
458 Bà Dương Thị Bông 500,000 VND 10/05/2021
459 NGUYEN THI BICH NHUNG 300,000 VND 10/05/2021
460 MAI THI HONG. 1,000,000 VND 10/05/2021
461 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/05/2021
462 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/05/2021
463 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 10/05/2021
464 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 10/05/2021
465 LAI NGOC MY 1,101,320 VND 10/05/2021
466 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 10/05/2021
467 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/05/2021
468 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/05/2021
469 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/05/2021
470 SU THI DIEM CHAU 3,000,000 VND 08/05/2021
471 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND 08/05/2021
472 Nguyen Ngoc Duc 200,000 VND 07/05/2021
473 Nguyen Tien Cuong 200,000 VND 07/05/2021
474 Do Thi Kim Thanh 200,000 VND 07/05/2021
475 PHAN LE BICH HANH 1,000,000 VND 07/05/2021
476 Mạnh thường quân 20,000 VND 07/05/2021
477 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2021
478 LE THI LE TAM 1,000,000 VND 06/05/2021
479 GD PHUONG-CHAN-TAN-HUY 200,000 VND 06/05/2021
480 Ong Do Van Khanh 100,000 VND 06/05/2021
481 Ba Nguyen Thi Ty 100,000 VND 06/05/2021
482 Bao Ngoc 50,000 VND 06/05/2021
483 Thanh Xuan 50,000 VND 06/05/2021
484 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2021
485 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 06/05/2021
486 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/05/2021
487 Phạm Đình Thảo 500,000 VND 06/05/2021
488 NGUYEN THI CAM TU 500,000 VND 05/05/2021
489 HUYNH GIA HONG CAT HA 2,500,000 VND 05/05/2021
490 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/05/2021
491 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/05/2021
492 PHAM THI XUAN TRANG 500,000 VND 05/05/2021
493 Quach Nhu Long 300,000 VND 05/05/2021
494 LIEN KHIEM 500,000 VND 05/05/2021
495 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/05/2021
496 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 04/05/2021
497 LE TRAN HONG PHUONG 1,000,000 VND 04/05/2021
498 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 04/05/2021
499 MANSE NPHU 200,000 VND 04/05/2021
500 Cô Ngọc Thanh 500,000 VND 04/05/2021
501 Chị Hội, Chị Lan, Cô Giang 500,000 VND 04/05/2021
502 Thu Nghi Nha Trinh Tuyet Anh 650,000 VND 03/05/2021
503 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/05/2021
504 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/05/2021
505 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 03/05/2021
506 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2021
507 EMI LE 300,000 VND 01/05/2021
508 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2021
509 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/05/2021
510 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/04/2021
511 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/04/2021
512 Le Thi Hoa 500,000 VND 30/04/2021
513 Mạnh thường quân 200,000 VND 29/04/2021
514 Mạnh thường quân 400,000 VND 29/04/2021
515 Nguyễn Thị Chấn- BN1276 2,000,000 VND 29/04/2021
516 Pham Quang Vu 50,000 VND 29/04/2021
517 Dinh Dinh Ngu 1,000,000 VND 28/04/2021
518 Dwyane Bảo 100,000 VND 28/04/2021
519 Quach Minh Bao 200,000 VND 28/04/2021
520 Tran Cam Tu 100,000 VND 28/04/2021
521 Bao Ngoc 50,000 VND 27/04/2021
522 Thanh Xuan 50,000 VND 27/04/2021
523 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 27/04/2021
524 Mạnh thường quân 300,000 VND 27/04/2021
525 Ngô Thị dung- BN1275 1,000,000 VND 27/04/2021
526 NGUYEN THI HUONG 10,000,000 VND 26/04/2021
527 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/04/2021
528 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/04/2021
529 Hạ Thị Kim Anh- BN1273 500,000 VND 26/04/2021
530 Chú Hoàng,Cô quân- BN1274 400,000 VND 26/04/2021
531 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/04/2021
532 Binh An-An Nhien 500,000 VND 25/04/2021
533 Luong Tieu Phung 2,000,000 VND 25/04/2021
534 DO HUY PHUC 200,000 VND 24/04/2021
535 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 24/04/2021
536 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 23/04/2021
537 Mạnh thường quân 590,370 VND 23/04/2021
538 Mạnh thường quân 100,060 VND 23/04/2021
539 Mạnh thường quân 100,060 VND 23/04/2021
540 Mạnh thường quân 500,000 VND 23/04/2021
541 toccucxu 88 lang ha 200,000 VND 23/04/2021
542 Ly Buu Buu 500,000 VND 23/04/2021
543 GIVOLA PTE. LTD 788,000 VND 22/04/2021
544 NGUYEN THI HAM 500,000 VND 22/04/2021
545 NGUYEN THI HOANG TRINH 1,000,000 VND 22/04/2021
546 Albert Senaro& Lisa Nguyen- BN1272 300,000 VND 22/04/2021
547 co Lien Tien 500,000 VND 21/04/2021
548 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/04/2021
549 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/04/2021
550 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/04/2021
551 Kiều Minh Nhật 10,000 VND 21/04/2021
552 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 20/04/2021
553 Ba Tran thi Kim Hue 500,000 VND 20/04/2021
554 HUYNH PHI HO 500,000 VND 20/04/2021
555 Le Thi Thanh Hien 200,000 VND 20/04/2021
556 Nguyễn Anh Phát- BN1271 7,000,000 VND 20/04/2021
557 Ma Tuan Huy 200,000 VND 20/04/2021
558 NGUYEN TUONG QUANG 300,000 VND 19/04/2021
559 DANG THUY AN 300,000 VND 19/04/2021
560 NGUYEN THI THANH NHAN 3,000,000 VND 19/04/2021
561 CHU DUNG XE LOI 1,000,000 VND 19/04/2021
562 TIEM SUA MAY MAY HIEN DAT 1,000,000 VND 19/04/2021
563 Võ Lương Nhơn Nghĩa 20,000 VND 19/04/2021
564 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/04/2021
565 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/04/2021
566 NGUYEN THI TRAM HUONG 500,000 VND 18/04/2021
567 Mạnh thường quân 300,000 VND 18/04/2021
568 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 18/04/2021
569 VO ANH QUANG THIEN PHAT 200,000 VND 16/04/2021
570 LAI NGOC MY 1,146,700 VND 15/04/2021
571 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/04/2021
572 NGUYEN QUANG TRUONG 3,000,000 VND 15/04/2021
573 Mạnh thường quân 300,000 VND 15/04/2021
574 Trịnh Thị Bạch Tuyết- BN1270 1,000,000 VND 15/04/2021
575 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/04/2021
576 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/04/2021
577 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/04/2021
578 Tran Thi Mong Thu 500,000 VND 14/04/2021
579 LE THI TOT 10,000,000 VND 14/04/2021
580 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 14/04/2021
581 Lê Thị Út - BN1268 500,000 VND 14/04/2021
582 Khánh An - BN1269 200,000 VND 14/04/2021
583 Thanh Cuong 1,000,000 VND 14/04/2021
584 Nguyen Thi Kieu Diem 100,000 VND 14/04/2021
585 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 14/04/2021
586 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 13/04/2021
587 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2021
588 Vợ chồng Quân - Thảo - BN1267 5,000,000 VND 13/04/2021
589 NGUYEN PHAM VAN ANH 200,000 VND 12/04/2021
590 NGUYEN THI THANH TRUC 2,000,000 VND 12/04/2021
591 Quach Nhu Long 300,000 VND 12/04/2021
592 Mạnh thường quân 20,000 VND 12/04/2021
593 Đoàn An Phú - BN1262 1,000,000 VND 12/04/2021
594 Dương Văn Phước - BN1263 1,000,000 VND 12/04/2021
595 Dương Văn Thành - BN1264 500,000 VND 12/04/2021
596 Dương Thị Bông - BN1265 500,000 VND 12/04/2021
597 Tú Nguyễn - BN1266 500,000 VND 12/04/2021
598 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/04/2021
599 Nguyen Trung Tinh 50,000 VND 11/04/2021
600 Nguyen Thi Bich Ha 200,000 VND 11/04/2021
601 Phạm Wang 50,000 VND 11/04/2021
602 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/04/2021
603 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2021
604 Mạnh thường quân 250,000 VND 10/04/2021
605 TRAN QUANG LUAN 500,000 VND 09/04/2021
606 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 09/04/2021
607 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 08/04/2021
608 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 08/04/2021
609 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 08/04/2021
610 Mạnh thường quân 400,000 VND 08/04/2021
611 Lyly 600,000 VND 08/04/2021
612 TRAN TRONG NHAN 3,000,000 VND 07/04/2021
613 TRAN THI BICH NGOC 300,000 VND 07/04/2021
614 VO NGOC THIEN THUONG 200,000 VND 07/04/2021
615 TRAN NGUYEN KIEU MY 200,000 VND 07/04/2021
616 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 07/04/2021
617 Vũ Thị Kim Loan - BN1260 2,000,000 VND 07/04/2021
618 Chú Hảo, Cô Hoàng - BN1261 2,000,000 VND 07/04/2021
619 YoYoShop99 500,000 VND 06/04/2021
620 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/04/2021
621 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 06/04/2021
622 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/04/2021
623 Vũ Thị Kim Loan - BN1259 1,000,000 VND 06/04/2021
624 Nguyen Trong Tan 3,000,000 VND 06/04/2021
625 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 06/04/2021
626 TRUONG THANH DINH - HUYNH THAI THUYEN 200,000 VND 05/04/2021
627 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 05/04/2021
628 NGUYEN NGOC HANH LOAN 800,000 VND 05/04/2021
629 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,500,000 VND 05/04/2021
630 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/04/2021
631 NGUYEN HOANG LAN 500,000 VND 05/04/2021
632 Chị Hội, Chị Lan, Cô Giang - BN1255 500,000 VND 05/04/2021
633 Trương Kim Vy - BN1256 1,000,000 VND 05/04/2021
634 Ngô Thị Phượng - BN1257 1,000,000 VND 05/04/2021
635 Dế Choắt - BN1258 15,000,000 VND 05/04/2021
636 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/04/2021
637 Ha Chi Kien 100,000 VND 04/04/2021
638 Bui Dac Trong 600,000 VND 04/04/2021
639 Nguyễn Thanh Đạo 100,000 VND 04/04/2021
640 Mạnh thường quân 400,000 VND 03/04/2021
641 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/04/2021
642 Lương Thu Lợi 100,000 VND 03/04/2021
643 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/04/2021
644 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/04/2021
645 NguyễnThị Thuận - BN1254 200,000 VND 02/04/2021
646 Đại Hy Vệ 100,000 VND 02/04/2021
647 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 02/04/2021
648 Emi Le 300,000 VND 01/04/2021
649 DUONG LAN 1,000,000 VND 01/04/2021
650 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 01/04/2021
651 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/04/2021
652 Nguyễn Văn Bảnh - BN1253 200,000 VND 01/04/2021
653 Nguyen Van Lục 20,000 VND 01/04/2021
654 Pham Phuong Thao 300,000 VND 01/04/2021
655 Võ Lương Nhơn Nghĩa 200,000 VND 01/04/2021
656 Phạm Đình Thảo 600,000 VND 01/04/2021
657 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 31/03/2021
658 TRAN LE LAN 500,000 VND 30/03/2021
659 Nguyen Thi Kim Phung 1,000,000 VND 30/03/2021
660 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/03/2021
661 GLOBALGIVING FOUNDATION, INC. 6,600,790 VND 29/03/2021
662 MANSE NPHU 200,000 VND 29/03/2021
663 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/03/2021
664 Quang Ngoc Xuan 500,000 VND 28/03/2021
665 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/03/2021
666 Mạnh thường quân 300,000 VND 28/03/2021
667 Mạnh thường quân 6,000,000 VND 27/03/2021
668 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/03/2021
669 LnkNgoc 100,000 VND 27/03/2021
670 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 26/03/2021
671 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 26/03/2021
672 Mạnh thường quân 800,000 VND 26/03/2021
673 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/03/2021
674 Nguyễn Thị Xuân - BN1252 2,000,000 VND 26/03/2021
675 Thanh Cường 1,000,000 VND 26/03/2021
676 Pham Quang Vu 50,000 VND 26/03/2021
677 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 25/03/2021
678 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 25/03/2021
679 Trần Thị Khi - BN1250 2,000,000 VND 25/03/2021
680 DƯơng Ngọc Tuyền - BN1251 1,000,000 VND 25/03/2021
681 DANG QUANG SINH 2,000,000 VND 24/03/2021
682 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/03/2021
683 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/03/2021
684 Mạnh thường quân 500,000 VND 23/03/2021
685 NgT Kiem Dung 20,000,000 VND 23/03/2021
686 Bà Ngoại,bé Hinh,Tý,Cát Tường - BN1249 1,500,000 VND 22/03/2021
687 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/03/2021
688 DANG THI CANH 300,000 VND 22/03/2021
689 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/03/2021
690 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/03/2021
691 Doan Ngoc Nhu Quynh 2,000,000 VND 22/03/2021
692 Dương Thy Dương 200,000 VND 22/03/2021
693 Mạnh thường quân 20,000 VND 21/03/2021
694 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/03/2021
695 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/03/2021
696 BAC TRAN NGOC TAM 20,000 VND 20/03/2021
697 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/03/2021
698 Phan Van Niem va Phan Thi Thu 500,000 VND 19/03/2021
699 Dieu Tu - Dieu Thai 500,000 VND 19/03/2021
700 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/03/2021
701 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/03/2021
702 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 17/03/2021
703 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 17/03/2021
704 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/03/2021
705 Tran Huu Dieu Han 500,000 VND 17/03/2021
706 Nguyễn Phúc Minh Ngọc - BN1247 2,000,000 VND 16/03/2021
707 Vũ Thị Kim Loan - BN1248 1,000,000 VND 16/03/2021
708 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 16/03/2021
709 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/03/2021
710 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/03/2021
711 Do khai phan 100,000 VND 16/03/2021
712 Lam Tieu Binh 100,000 VND 16/03/2021
713 Tu Kim Ngan 200,000 VND 16/03/2021
714 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/03/2021
715 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 15/03/2021
716 TRAN THI NGOC TRAM 200,000 VND 15/03/2021
717 NGUYEN NGOC HANH LOAN 469,114 VND 15/03/2021
718 VO ANH QUANG VO LE THIEN PHAT 200,000 VND 15/03/2021
719 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/03/2021
720 MINH NGUYET 389,000 VND 15/03/2021
721 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/03/2021
722 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/03/2021
723 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/03/2021
724 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/03/2021
725 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/03/2021
726 VO THI THUY HANG 200,000 VND 13/03/2021
727 Mạnh thường quân 300,000 VND 13/03/2021
728 Dang Ngoc Phu 100,000 VND 13/03/2021
729 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/03/2021
730 LUU NGUYEN PHUONG KHANH 100,000 VND 12/03/2021
731 CHI NGA 20,000,000 VND 12/03/2021
732 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/03/2021
733 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/03/2021
734 Dương Văn Phước - BN1242 1,000,000 VND 11/03/2021
735 Dương Văn Thành - BN1243 500,000 VND 11/03/2021
736 Dương Thị Bông - BN1244 500,000 VND 11/03/2021
737 Nguyễn Thị Thu Hằng - BN1245 500,000 VND 11/03/2021
738 Cty Vie Network - BN1246 3,000,000 VND 11/03/2021
739 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/03/2021
740 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 10/03/2021
741 KIM THANH Y 1,200,000 VND 10/03/2021
742 thanh Binh 88 200,000 VND 10/03/2021
743 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/03/2021
744 Cô Hà Thị Dậu - BN1240 3,000,000 VND 10/03/2021
745 Phương Anh - BN1241 1,000,000 VND 10/03/2021
746 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/03/2021
747 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 09/03/2021
748 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/03/2021
749 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/03/2021
750 Tuan Oanh 100,000 VND 09/03/2021
751 Truc 200,000 VND 09/03/2021
752 Cô Lê Tuyết Bình - BN1239 6,000,000 VND 09/03/2021
753 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/03/2021
754 NGUYEN THI THANH HAM 200,000 VND 08/03/2021
755 DOAN THUC PHAN 500,000 VND 08/03/2021
756 Nha 200,000 VND 08/03/2021
757 HUYNH PHI HO 500,000 VND 08/03/2021
758 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 08/03/2021
759 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/03/2021
760 Cô Phương - BN1238 1,000,000 VND 08/03/2021
761 Huynh Pham Thanh Tra 1,000,000 VND 08/03/2021
762 Mạnh thường quân 25,000 VND 07/03/2021
763 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/03/2021
764 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/03/2021
765 TRAN NGUYEN KIM PHUNG 500,000 VND 07/03/2021
766 HUYNH QUANG LOI 1,000,000 VND 07/03/2021
767 LUONG QUOC ANH KHOI 3,000,000 VND 07/03/2021
768 Tran Le Thanh An 50,000 VND 07/03/2021
769 Pham Quang Vu 50,000 VND 07/03/2021
770 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 06/03/2021
771 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/03/2021
772 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 06/03/2021
773 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/03/2021
774 Pham Phuong Thao 200,000 VND 06/03/2021
775 Duong Huy Ooh 10,000,000 VND 05/03/2021
776 dong gop Quy Nam Phuong 50,000 VND 05/03/2021
777 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,500,000 VND 05/03/2021
778 MC VU MANH CUONG 1,000,000 VND 05/03/2021
779 Mạnh thường quân 1,500,000 VND 05/03/2021
780 Nguyen Van Anh 200,000 VND 05/03/2021
781 Vũ Thị Đức - BN1234 3,000,000 VND 05/03/2021
782 Lê Ngọc Thông - BN1235 5,000,000 VND 05/03/2021
783 Chú Hội,Cô Lan - BN1236 500,000 VND 05/03/2021
784 Phương Nhi - BN1237 600,000 VND 05/03/2021
785 Dong Thi Hong Trinh 100,000 VND 05/03/2021
786 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 05/03/2021
787 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/03/2021
788 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/03/2021
789 TRAN NGOC THU 500,000 VND 04/03/2021
790 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/03/2021
791 LE THI NGOC MAI 1,000,000 VND 04/03/2021
792 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/03/2021
793 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/03/2021
794 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/03/2021
795 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/03/2021
796 Thành Nguyên - BN1232 200,000 VND 04/03/2021
797 Vũ Thị Đức - BN1233 500,000 VND 04/03/2021
798 Khanh Dong 50,000 VND 04/03/2021
799 Dương Thy Dương 200,000 VND 04/03/2021
800 Pham Thi Bich 100,000 VND 04/03/2021
801 Tran Thi Thanh Tam 50,000 VND 04/03/2021
802 Le Trung Tu (No.2778) 500,000 VND 03/03/2021
803 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/03/2021
804 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/03/2021
805 Emi Le 300,000 VND 03/03/2021
806 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/03/2021
807 Ba Tran thi Kim Hue 500,000 VND 03/03/2021
808 PHAM THI MINH QUANG 500,000 VND 03/03/2021
809 Phạm Thị Tám, Mai, Ngọc - BN1228 5,000,000 VND 03/03/2021
810 Chú Mai Thi - BN1229 20,000,000 VND 03/03/2021
811 Nguyễn Thanh Giang - BN1230 500,000 VND 03/03/2021
812 Phật Tử Q3 - BN1231 400,000 VND 03/03/2021
813 Như Quỳnh 100,000 VND 03/03/2021
814 Ninh Tran Nguyen Thu 100,000 VND 03/03/2021
815 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/03/2021
816 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/03/2021
817 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/03/2021
818 NGUYEN THI NGOC TRAN 200,000 VND 02/03/2021
819 PHAM HUYEN TRAN 200,000 VND 02/03/2021
820 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 02/03/2021
821 CHAU VAN SI 500,000 VND 02/03/2021
822 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/03/2021
823 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/03/2021
824 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 01/03/2021
825 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 01/03/2021
826 TRAN LE LAN 500,000 VND 01/03/2021
827 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 01/03/2021
828 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/03/2021
829 HINH ICH XUYEN 5,000,000 VND 01/03/2021
830 LIEN KHIEM 500,000 VND 01/03/2021
831 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 01/03/2021
832 Kim Nga - BN1227 2,000,000 VND 01/03/2021
833 Do Dang Khoa 1,000 VND 01/03/2021
834 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/02/2021
835 TU VAN TIEN 500,000 VND 28/02/2021
836 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/02/2021
837 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/02/2021
838 Ho Thi Hoang Linh 300,000 VND 28/02/2021
839 dang hoang long 20,000 VND 28/02/2021
840 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/02/2021
841 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/02/2021
842 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/02/2021
843 Mạnh thường quân 500,000 VND 27/02/2021
844 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2021
845 NGUYEN CHI THIEN 500,000 VND 27/02/2021
846 Tran Thi Huong Lan 100,000 VND 27/02/2021
847 Duong Thi Kim Hieu 10,000 VND 27/02/2021
848 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 26/02/2021
849 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/02/2021
850 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/02/2021
851 THAI THOAI HOA 10,000,000 VND 26/02/2021
852 DAO THI THAO 500,000 VND 26/02/2021
853 Mạnh thường quân 400,000 VND 26/02/2021
854 Lê Thị Hiền - BN 1224 500,000 VND 26/02/2021
855 Lê Ngọc Thông - BN 1225 5,000,000 VND 26/02/2021
856 Hiếu,Dung, Tùng, Trúc, Huệ - BN 1226 1,000,000 VND 26/02/2021
857 Ly Truong Thien 100 VND 26/02/2021
858 Ly Truong Thien 100 VND 26/02/2021
859 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 25/02/2021
860 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 25/02/2021
861 Nguyen Thai Thanh 300,000 VND 25/02/2021
862 NGUYEN THAI THANHLE THI HONG 200,000 VND 25/02/2021
863 Mạnh thường quân 500,000 VND 25/02/2021
864 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/02/2021
865 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 24/02/2021
866 NGUYEN THI NGOC HIEU 2,000,000 VND 24/02/2021
867 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/02/2021
868 VU NGOC QUYNH 100,000 VND 24/02/2021
869 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 24/02/2021
870 LYTHUCBINH 300,000 VND 24/02/2021
871 Gd kinh thuy 100,000,000 VND 24/02/2021
872 Song Zhong Wei 1,000,000 VND 24/02/2021
873 Nguyễn Thị Hương - BN 1223 1,200,000 VND 24/02/2021
874 Nguyễn Hồng Anh 50,000 VND 24/02/2021
875 Ninh Tran Nguyen Thu 100,000 VND 24/02/2021
876 NGUYEN NHAT LAM + NGUYEN THANH TUNG 400,000 VND 23/02/2021
877 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/02/2021
878 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/02/2021
879 Đinh Bá Ái - BN 1221 10,000,000 VND 23/02/2021
880 Đinh Thị Thương Thương - BN 1222 5,000,000 VND 23/02/2021
881 Hello 100,000 VND 23/02/2021
882 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/02/2021
883 EMI LE 300,000 VND 22/02/2021
884 LE NGUYEN HONG VAN 5,000,000 VND 22/02/2021
885 MR LY HAN COLP 500,000 VND 22/02/2021
886 THAO NGOC TXNT 300,000 VND 22/02/2021
887 Gd Don Nguyen 500,000 VND 22/02/2021
888 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/02/2021
889 Diệu Minh Vuông va Ngô Thành Nguyên - BN 1218 600,000 VND 22/02/2021
890 GĐ Ao Thị Ngọc Điệp - BN 1219 1,000,000 VND 22/02/2021
891 GĐ Ao Tấn Đạt - BN 1220 1,000,000 VND 22/02/2021
892 Bi Thị Thanh Nga 300,000 VND 22/02/2021
893 Nguyen Huynh Thao Nguyen 200,000 VND 22/02/2021
894 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/02/2021
895 Tran Thi Hang 500,000 VND 21/02/2021
896 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/02/2021
897 Co Lien Tien Q7 50,000 VND 20/02/2021
898 Mạnh thường quân 700,000 VND 20/02/2021
899 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 20/02/2021
900 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 20/02/2021
901 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 20/02/2021
902 Nguyen Hoang Tu Anh 200,000 VND 20/02/2021
903 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/02/2021
904 gia dinh Thanh Tam Thanh Tien Doan Trang 500,000 VND 19/02/2021
905 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/02/2021
906 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/02/2021
907 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/02/2021
908 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/02/2021
909 TRAN HUONG 500,000 VND 19/02/2021
910 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/02/2021
911 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/02/2021
912 GĐ Cô Chú Dzếch Tuyết Lan - BN 1215 500,000 VND 19/02/2021
913 Bill - BN 1216 300,000 VND 19/02/2021
914 Ball - BN 1217 300,000 VND 19/02/2021
915 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/02/2021
916 HOANG THI PHUONG CHI 200,000 VND 18/02/2021
917 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/02/2021
918 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 18/02/2021
919 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/02/2021
920 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 18/02/2021
921 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/02/2021
922 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng - BN 1214 200,000 VND 18/02/2021
923 Ha Thi My Linh 100,000 VND 18/02/2021
924 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/02/2021
925 Mạnh thường quân 349,021 VND 17/02/2021
926 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/02/2021
927 Mạnh thường quân 700,000 VND 17/02/2021
928 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 500,000 VND 17/02/2021
929 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 17/02/2021
930 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/02/2021
931 Phật tử chùa Pháp Tam - BN 1208 1,000,000 VND 17/02/2021
932 GĐ Bà Võ Thị kim Châu - BN 1209 1,000,000 VND 17/02/2021
933 Chú Dương Văn Phước - BN 1210 1,000,000 VND 17/02/2021
934 Chú Dương Văn Bình - BN 1211 500,000 VND 17/02/2021
935 Dương Thị Bòng - BN 1212 500,000 VND 17/02/2021
936 Nguyễn trương Hữu Phúc - BN 1213 500,000 VND 17/02/2021
937 Vuong Thi Thu 500,000 VND 17/02/2021
938 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/02/2021
939 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/02/2021
940 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/02/2021
941 Khánh An - BN 1207 500,000 VND 16/02/2021
942 Pham Do The Bao 200,000 VND 16/02/2021
943 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/02/2021
944 Khoi Nguyen 50,000 VND 15/02/2021
945 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2021
946 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/02/2021
947 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2021
948 pham hai au 300,000 VND 14/02/2021
949 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/02/2021
950 PHAM THANH XUAN 100,000 VND 13/02/2021
951 Do khai phan 100,000 VND 12/02/2021
952 pham hai au 90,000 VND 12/02/2021
953 pham hai au 100,000 VND 12/02/2021
954 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/02/2021
955 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 50,000 VND 12/02/2021
956 Dieu Xuan 20,000 VND 12/02/2021
957 NGUYEN THAI THANH 98,000 VND 12/02/2021
958 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 12/02/2021
959 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/02/2021
960 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/02/2021
961 DUONG THI THU THUY 50,000 VND 12/02/2021
962 Lam Tieu Binh 100,000 VND 12/02/2021
963 DONG XUAN LAN 100,000 VND 11/02/2021
964 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/02/2021
965 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/02/2021
966 HINH ICH XUYEN 10,000,000 VND 09/02/2021
967 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2021
968 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/02/2021
969 pham hai au 7,500 VND 09/02/2021
970 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/02/2021
971 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2021
972 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 09/02/2021
973 LUU AI DOANH - GD Y, TAM, DAM 30,000,000 VND 08/02/2021
974 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2021
975 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 08/02/2021
976 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 08/02/2021
977 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2021
978 Vũ Thị Thái Bình - BN 1206 1,000,000 VND 08/02/2021
979 V Lương Nhơn Nghĩa 200,000 VND 08/02/2021
980 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/02/2021
981 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/02/2021
982 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/02/2021
983 MAI NGOC TRAM ANH 500,000 VND 07/02/2021
984 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/02/2021
985 Bi Thị Thanh Nga 300,000 VND 07/02/2021
986 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2021
987 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/02/2021
988 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2021
989 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/02/2021
990 HUYNH GIA HONG CAT HA 2,500,000 VND 05/02/2021
991 Mạnh thường quân 400,000 VND 05/02/2021
992 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/02/2021
993 Chị Hội - Cô Giang - BN 1205 300,000 VND 05/02/2021
994 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/02/2021
995 TRAN UYEN NGHI 50,000 VND 04/02/2021
996 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 04/02/2021
997 VO THI THUY HONG0 600,000 VND 04/02/2021
998 Quach Nhu Long 200,000 VND 04/02/2021
999 Vuong Song My 200,000 VND 04/02/2021
1000 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/02/2021
1001 TRAN BAO THACH 50,000 VND 04/02/2021
1002 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/02/2021
1003 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/02/2021
1004 Lyly 600,000 VND 04/02/2021
1005 pham hai au 100,000 VND 04/02/2021
1006 Le Thi Hoa 500,000 VND 04/02/2021
1007 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2021
1008 Mạnh thường quân 20,000 VND 03/02/2021
1009 NGUYEN DUC QUANG 200,000 VND 03/02/2021
1010 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2021
1011 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/02/2021
1012 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/02/2021
1013 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/02/2021
1014 Mạnh thường quân 650,000 VND 02/02/2021
1015 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/02/2021
1016 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/02/2021
1017 Ngoc Thanh 600,000 VND 01/02/2021
1018 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/02/2021
1019 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2021
1020 BTram Duyen Chau Tao Hi Huyen Bin Boi Phung Bich 500,000 VND 01/02/2021
1021 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/02/2021
1022 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2021
1023 Bạn xem đài - BN 1204 500,000 VND 01/02/2021
1024 Ninh Tran Nguyen Thu 100,000 VND 01/02/2021
1025 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/01/2021
1026 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/01/2021
1027 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2021
1028 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2021
1029 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/01/2021
1030 NGUYEN QUANG TRUONG 10,000,000 VND 29/01/2021
1031 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/01/2021
1032 Mạnh thường quân 400,000 VND 29/01/2021
1033 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/01/2021
1034 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/01/2021
1035 NGUYEN NGOC HANH LOAN 403,954 VND 28/01/2021
1036 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 28/01/2021
1037 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/01/2021
1038 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2021
1039 Pham khanh vy - NGUYEN VAN TAM 300,000 VND 27/01/2021
1040 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/01/2021
1041 Vũ Thị Xuân Nguyệt - BN1203 500,000 VND 27/01/2021
1042 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/01/2021
1043 Nguyen Thi Thu Van 1,000,000 VND 26/01/2021
1044 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 26/01/2021
1045 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/01/2021
1046 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/01/2021
1047 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/01/2021
1048 Tran Thi Hang 500,000 VND 24/01/2021
1049 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/01/2021
1050 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/01/2021
1051 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/01/2021
1052 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/01/2021
1053 Vo Luong Nhon Nghia 200,000 VND 23/01/2021
1054 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/01/2021
1055 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 22/01/2021
1056 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/01/2021
1057 Phạm Văn hiền - BN1201 3,000,000 VND 22/01/2021
1058 Nguyễn Thị Long - BN1202 2,000,000 VND 22/01/2021
1059 pham hai au 300,000 VND 22/01/2021
1060 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/01/2021
1061 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/01/2021
1062 TRAN HUONG 500,000 VND 21/01/2021
1063 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/01/2021
1064 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/01/2021
1065 gia dinh Thanh Tam Thanh Tien Doan Trang 1,000,000 VND 20/01/2021
1066 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/01/2021
1067 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/01/2021
1068 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/01/2021
1069 HOANG THI PHUONG CHI 1,000,000 VND 19/01/2021
1070 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/01/2021
1071 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 19/01/2021
1072 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/01/2021
1073 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/01/2021
1074 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/01/2021
1075 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/01/2021
1076 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 18/01/2021
1077 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 18/01/2021
1078 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/01/2021
1079 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/01/2021
1080 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/01/2021
1081 Mạnh thường quân 500,000 VND 17/01/2021
1082 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 17/01/2021
1083 Khoi Nguyen 500,000 VND 16/01/2021
1084 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/01/2021
1085 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/01/2021
1086 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 16/01/2021
1087 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/01/2021
1088 Mạnh thường quân 107,800 VND 15/01/2021
1089 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/01/2021
1090 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/01/2021
1091 Ninh Tran Nguyen Thu 50,000 VND 15/01/2021
1092 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/01/2021
1093 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/01/2021
1094 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/01/2021
1095 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/01/2021
1096 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 14/01/2021
1097 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 14/01/2021
1098 PHAM THANH XUAN 500,000 VND 14/01/2021
1099 Ủng hộ Quỹ Nam Phương- 500,000 VND 13/01/2021
1100 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/01/2021
1101 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 13/01/2021
1102 Dieu Xuan 500,000 VND 13/01/2021
1103 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 13/01/2021
1104 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/01/2021
1105 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2021
1106 NGUYEN ANH TUAN 500,000 VND 12/01/2021
1107 TRAN THI LIEN 20,000,000 VND 12/01/2021
1108 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2021
1109 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/01/2021
1110 DONG XUAN LAN 500,000 VND 12/01/2021
1111 Nguyễn Thị Chín - BN1199 2,000,000 VND 12/01/2021
1112 Trương Hồ Thị Phẩm Hạnh - BN1200 2,000,000 VND 12/01/2021
1113 NGUYEN THI THANH TRUC 1,000,000 VND 11/01/2021
1114 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/01/2021
1115 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/01/2021
1116 Thanh Cuong 1,000,000 VND 11/01/2021
1117 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2021
1118 Mạnh thường quân 150,000 VND 10/01/2021
1119 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2021
1120 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/01/2021
1121 DUONG VAN TRONG 300,000 VND 09/01/2021
1122 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/01/2021
1123 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/01/2021
1124 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/01/2021
1125 Chú Dương Văn Phước - BN1196 1,000,000 VND 08/01/2021
1126 Dương Văn Thành - BN1197 500,000 VND 08/01/2021
1127 Dương Thị Bong - BN1198 500,000 VND 08/01/2021
1128 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/01/2021
1129 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 07/01/2021
1130 NGUYEN THI MY HA 100,000 VND 07/01/2021
1131 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 07/01/2021
1132 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/01/2021
1133 Cô Tùng Ly - BN1194 2,050,000 VND 07/01/2021
1134 Cô Nguyễn Bích Thủy - BN 1195 2,000,000 VND 07/01/2021
1135 NGUYET NGUYEN 300,000 VND 06/01/2021
1136 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/01/2021
1137 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/01/2021
1138 Nha minh 120,000 VND 06/01/2021
1139 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/01/2021
1140 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 05/01/2021
1141 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/01/2021
1142 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/01/2021
1143 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/01/2021
1144 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/01/2021
1145 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/01/2021
1146 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/01/2021
1147 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/01/2021
1148 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,500,000 VND 05/01/2021
1149 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/01/2021
1150 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 04/01/2021
1151 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 04/01/2021
1152 Doan Thi Thu Thanh 1,000,000 VND 04/01/2021
1153 LE THI LE TAM 2,000,000 VND 04/01/2021
1154 THAO NGOC 300,000 VND 04/01/2021
1155 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/01/2021
1156 Khánh An - BN1191 200,000 VND 04/01/2021
1157 Chị Hội - Cô Giang - BN1192 300,000 VND 04/01/2021
1158 Siece lot - BN1193 300,000 VND 04/01/2021
1159 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/01/2021
1160 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/01/2021
1161 VO HO TRONG VINH QUYEN 200,000 VND 03/01/2021
1162 Vuong song my - QUACH TRIEN KHUON 400,000 VND 03/01/2021
1163 Mạnh thường quân 30,000 VND 03/01/2021
1164 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/01/2021
1165 Mạnh thường quân 500,008 VND 03/01/2021
1166 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/01/2021
1167 Quach nhu long - QUACH TRIEN KHUON 200,000 VND 02/01/2021
1168 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/01/2021
1169 Mạnh thường quân 300,000 VND 01/01/2021
1170 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/01/2021
1171 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/12/2020
1172 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 31/12/2020
1173 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/12/2020
1174 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/12/2020
1175 Dinh Thi Hoa 1,000,000 VND 31/12/2020
1176 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/12/2020
1177 Dieu Xuan 500,000 VND 31/12/2020
1178 Lyly 600,000 VND 30/12/2020
1179 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/12/2020
1180 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/12/2020
1181 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/12/2020
1182 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/12/2020
1183 Quynh Chi 500,000 VND 28/12/2020
1184 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 28/12/2020
1185 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 28/12/2020
1186 Thai Hoa 1,000,000 VND 28/12/2020
1187 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/12/2020
1188 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/12/2020
1189 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/12/2020
1190 TRAN QUOC BAO 1,000,000 VND 26/12/2020
1191 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 26/12/2020
1192 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2020
1193 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/12/2020
1194 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2020
1195 LAM QUOC HUY 500,000 VND 26/12/2020
1196 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2020
1197 Bui Thi Thanh Nga 300,000 VND 26/12/2020
1198 Huyền Tôn Nữ Thúy Mai - BN1189 500,000 VND 25/12/2020
1199 Hồ Thị Mỹ Dung - BN1190 500,000 VND 25/12/2020
1200 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/12/2020
1201 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/12/2020
1202 BS TRACE 50,000 VND 25/12/2020
1203 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/12/2020
1204 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/12/2020
1205 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/12/2020
1206 Mạnh thường quân 1,600,000 VND 24/12/2020
1207 NGO KHANH DUY 500,000 VND 24/12/2020
1208 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 24/12/2020
1209 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/12/2020
1210 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/12/2020
1211 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/12/2020
1212 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 23/12/2020
1213 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/12/2020
1214 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/12/2020
1215 Co Lien Tien 500,000 VND 23/12/2020
1216 Nguyễn Ngọc lan - BN1188 2,000,000 VND 22/12/2020
1217 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/12/2020
1218 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/12/2020
1219 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/12/2020
1220 Yoyo 500,000 VND 22/12/2020
1221 Mạnh thường quân 150,000 VND 21/12/2020
1222 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/12/2020
1223 Bui cong Huan 200,000 VND 21/12/2020
1224 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/12/2020
1225 Phan Thi Ngoc Bich 500,000 VND 21/12/2020
1226 Thuan ptm 500,000 VND 20/12/2020
1227 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/12/2020
1228 Kim Thi Hong Van 200,000 VND 19/12/2020
1229 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/12/2020
1230 HOANG THE QUAN 1,000,000 VND 18/12/2020
1231 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/12/2020
1232 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/12/2020
1233 Bùi Ngọc Anh 3,000,000 VND 17/12/2020
1234 VO ANH QUANG NGUYEN THI TUY 200,000 VND 16/12/2020
1235 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 16/12/2020
1236 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/12/2020
1237 The Scent Shop 1,000,000 VND 15/12/2020
1238 Vy Tran,0902246096 200,000 VND 15/12/2020
1239 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/12/2020
1240 TRAN NGOC TRUONG DUY 4,000,000 VND 15/12/2020
1241 PHUONG DUNG :500.000 VND, DO THI THUY:100.000VND ,THANH LOAN:100.000 VND 700,000 VND 15/12/2020
1242 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 15/12/2020
1243 QUANG NGOC THU 500,000 VND 15/12/2020
1244 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/12/2020
1245 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/12/2020
1246 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/12/2020
1247 Đỗ Khải Phấn 100,000 VND 15/12/2020
1248 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/12/2020
1249 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 14/12/2020
1250 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/12/2020
1251 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
1252 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
1253 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/12/2020
1254 Trần Đăng Quang 100,000 VND 13/12/2020
1255 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2020
1256 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2020
1257 Nguyễn Quốc Tú - BN1187 500,000 VND 11/12/2020
1258 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/12/2020
1259 Mạnh thường quân 300,000 VND 11/12/2020
1260 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/12/2020
1261 Dương văn Phước - BN1186 1,000,000 VND 10/12/2020
1262 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
1263 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
1264 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/12/2020
1265 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 10/12/2020
1266 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/12/2020
1267 Thanh Cường 1,000,000 VND 09/12/2020
1268 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
1269 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 09/12/2020
1270 LE THI THANH THUY 300,000 VND 09/12/2020
1271 NGUYEN THI BICH THANH 5,000,000 VND 09/12/2020
1272 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
1273 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/12/2020
1274 NGUYEN THI TUYET THANH 2,000,000 VND 09/12/2020
1275 Chị Hội- Cô Giang - BN1185 300,000 VND 08/12/2020
1276 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2020
1277 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/12/2020
1278 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2020
1279 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2020
1280 YPO&YPO Gold Vietnam 2020 1,000 USD 07/12/2020
1281 Dinh Ba Thanh matched donation to YPO 1,000 USD 07/12/2020
1282 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/12/2020
1283 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 07/12/2020
1284 NGUYEN NGOC HANH LOAN 310,000 VND 07/12/2020
1285 LUU THANH THUAN 500,000 VND 07/12/2020
1286 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/12/2020
1287 nguyen van thanh 500,000 VND 07/12/2020
1288 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/12/2020
1289 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/12/2020
1290 Lien Tien q7 500,000 VND 07/12/2020
1291 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/12/2020
1292 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/12/2020
1293 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/12/2020
1294 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/12/2020
1295 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 05/12/2020
1296 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com T12/20 2,000,000 VND 05/12/2020
1297 Nguyễn Minh Thông 50,000 VND 05/12/2020
1298 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 05/12/2020
1299 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/12/2020
1300 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/12/2020
1301 Vc Mai Nguyen, Thanh Duong 500,000 VND 04/12/2020
1302 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/12/2020
1303 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/12/2020
1304 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/12/2020
1305 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/12/2020
1306 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/12/2020
1307 Lâm Nguyễn Phương Thảo 1,000,000 VND 04/12/2020
1308 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1309 NGUYEN THI NAM 300,000 VND 03/12/2020
1310 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/12/2020
1311 Mạnh thường quân 600,000 VND 03/12/2020
1312 TRAN NGUYEN HAI NHI 100,000 VND 03/12/2020
1313 Mạnh thường quân 25,000 VND 03/12/2020
1314 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1315 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1316 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 03/12/2020
1317 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/12/2020
1318 Vũ Thị Kim Loan - BN1181 500,000 VND 02/12/2020
1319 QUACH NHU LONG - QUACH TRIEN KHUON 200,000 VND 02/12/2020
1320 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/12/2020
1321 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/12/2020
1322 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,212 VND 02/12/2020
1323 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/12/2020
1324 THAI THOAI HOA Q11 10,000,000 VND 01/12/2020
1325 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/12/2020
1326 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/12/2020
1327 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/12/2020
1328 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/12/2020
1329 MR OO MAUNG PYAY PHYOLP 10,000,000 VND 30/11/2020
1330 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2020
1331 VO ANH QUANGVO LE THIEN PHAT 200,000 VND 30/11/2020
1332 VO ANH QUANG 100,000 VND 30/11/2020
1333 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/11/2020
1334 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2020
1335 Lam Vy Da 20,000,000 VND 30/11/2020
1336 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/11/2020
1337 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 29/11/2020
1338 Vy Tran 200,000 VND 29/11/2020
1339 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2020
1340 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2020
1341 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2020
1342 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/11/2020
1343 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2020
1344 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 28/11/2020
1345 Lâm Quốc Duy 200,000 VND 27/11/2020
1346 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2020
1347 VY CHI TAO BICH TRAMANH THUY TUNG PHUNGCHI CHAUDUYEN HUYEN HANH LINH QUYNH 1,000,000 VND 27/11/2020
1348 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/11/2020
1349 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/11/2020
1350 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/11/2020
1351 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/11/2020
1352 Mạnh thường quân 107,800 VND 25/11/2020
1353 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/11/2020
1354 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/11/2020
1355 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 25/11/2020
1356 Mạnh thường quân 500,000 VND 25/11/2020
1357 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/11/2020
1358 Sofia Huynh Vo 2,000,000 VND 24/11/2020
1359 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/11/2020
1360 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
1361 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/11/2020
1362 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
1363 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/11/2020
1364 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/11/2020
1365 Lưu Văn Nhạn và Tô Thị Kim Hồng 10,000,000 VND 23/11/2020
1366 Vũ Thị Kim Loan 500,000 VND 23/11/2020
1367 Khánh An 100,000 VND 23/11/2020
1368 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/11/2020
1369 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/11/2020
1370 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 22/11/2020
1371 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2020
1372 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
1373 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
1374 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/11/2020
1375 Co Dinh o Go Vap 500,000 VND 19/11/2020
1376 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
1377 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 19/11/2020
1378 TANG LE KIM PHUNG 200,000 VND 19/11/2020
1379 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
1380 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/11/2020
1381 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/11/2020
1382 Tung Mai Lam 300,000 VND 18/11/2020
1383 Lý Thị Ngọc Thanh 500,000 VND 17/11/2020
1384 Bác Dư 1,000,000 VND 16/11/2020
1385 TRAN 200,000 VND 15/11/2020
1386 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
1387 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
1388 Tran thi Kim Hue 500,000 VND 15/11/2020
1389 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/11/2020
1390 Lam Tieu Binh 100,000 VND 15/11/2020
1391 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/11/2020
1392 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/11/2020
1393 Nguyen Thai Thanh 100,000 VND 13/11/2020
1394 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2020
1395 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/11/2020
1396 NGUYEN THANH CUONG 800,000 VND 13/11/2020
1397 NGUYEN THANH CUONG 900,000 VND 13/11/2020
1398 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2020
1399 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
1400 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/11/2020
1401 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
1402 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/11/2020
1403 Trinh Minh Quan 500,000 VND 12/11/2020
1404 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 11/11/2020
1405 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/11/2020
1406 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/11/2020
1407 NGUYEN THAI THANH 100,000 VND 10/11/2020
1408 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/11/2020
1409 DUONG THANH DIEN 100,000 VND 10/11/2020
1410 DUONG THI THU THUY 100,000 VND 10/11/2020
1411 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/11/2020
1412 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/11/2020
1413 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/11/2020
1414 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/11/2020
1415 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/11/2020
1416 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2020
1417 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/11/2020
1418 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/11/2020
1419 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/11/2020
1420 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1421 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/11/2020
1422 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/11/2020
1423 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1424 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1425 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/11/2020
1426 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2020
1427 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
1428 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com T11/20 2,000,000 VND 05/11/2020
1429 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
1430 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/11/2020
1431 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/11/2020
1432 Chị Hội + Cô Giang 300,000 VND 05/11/2020
1433 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/11/2020
1434 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/11/2020
1435 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/11/2020
1436 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/11/2020
1437 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND 04/11/2020
1438 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 03/11/2020
1439 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
1440 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
1441 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/11/2020
1442 CTY CP TON DONG A 362,000,000 VND 03/11/2020
1443 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2020
1444 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1445 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1446 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1447 LO DANG MY VAN 200,000 VND 02/11/2020
1448 Mạnh thường quân 400,000 VND 02/11/2020
1449 Tran Cam Tu 500,000 VND 02/11/2020
1450 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/11/2020
1451 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/11/2020
1452 Quang Lệ, Cát Phụng 300,000 VND 02/11/2020
1453 Đoàn Thị Phượng 700,000 VND 02/11/2020
1454 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1455 QUACH NHU LONG 200,000 VND 01/11/2020
1456 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1457 Mạnh thường quân 30,000 VND 01/11/2020
1458 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 01/11/2020
1459 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1460 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/11/2020
1461 Kiều Minh Nhật 50,000 VND 01/11/2020
1462 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
1463 QUACH NHU LONG 200,000 VND 31/10/2020
1464 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
1465 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2020
1466 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/10/2020
1467 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 30/10/2020
1468 Phan Van Niem 500,000 VND 30/10/2020
1469 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 30/10/2020
1470 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/10/2020
1471 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/10/2020
1472 Mạnh thường quân 3,200,000 VND 29/10/2020
1473 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/10/2020
1474 Cô Diệu Thanh, Mỹ Ngọc, Kim Anh, Thọ Hòa, Tú Anh, Lê Mai, Chị Yên, Phương Dung 24,000,000 VND 29/10/2020
1475 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/10/2020
1476 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 28/10/2020
1477 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/10/2020
1478 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/10/2020
1479 Nguyen Nguyet Lang 1,000,000 VND 27/10/2020
1480 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2020
1481 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2020
1482 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2020
1483 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 26/10/2020
1484 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2020
1485 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/10/2020
1486 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2020
1487 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/10/2020
1488 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2020
1489 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/10/2020
1490 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/10/2020
1491 Lam Thi Yen 300,000 VND 23/10/2020
1492 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
1493 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 22/10/2020
1494 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
1495 TANG LE KIM PHUNG 300,000 VND 22/10/2020
1496 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/10/2020
1497 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/10/2020
1498 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/10/2020
1499 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/10/2020
1500 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
1501 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
1502 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 20/10/2020
1503 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2020
1504 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/10/2020
1505 Co Lien Tien 500,000 VND 19/10/2020
1506 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/10/2020
1507 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/10/2020
1508 Thuan ptm 500,000 VND 19/10/2020
1509 Thuan ptm 500,000 VND 19/10/2020
1510 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2020
1511 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2020
1512 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2020
1513 Mạnh thường quân 70,000 VND 17/10/2020
1514 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/10/2020
1515 LA NGOC TUYEN 500,000 VND 16/10/2020
1516 TRAN THI MY TRA 500,000 VND 16/10/2020
1517 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/10/2020
1518 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2020
1519 Nhom Dieu Nguyet 1,000,000 VND 16/10/2020
1520 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/10/2020
1521 TU VAN TIEN 494,500 VND 16/10/2020
1522 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2020
1523 Ngo Thanh Liem 1,000,000 VND 15/10/2020
1524 Gia dinh Minh, Anh, Tuyet, Mai 500,000 VND 15/10/2020
1525 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/10/2020
1526 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/10/2020
1527 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2020
1528 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2020
1529 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/10/2020
1530 BUI THI NGOC BICH 1,000,000 VND 13/10/2020
1531 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/10/2020
1532 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/10/2020
1533 NGUYEN TRONG DAT 500,000 VND 12/10/2020
1534 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/10/2020
1535 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 12/10/2020
1536 NGUYEN THI KHANH TRANG 2,000,000 VND 12/10/2020
1537 DAO THI HONG LINH 300,000 VND 12/10/2020
1538 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/10/2020
1539 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/10/2020
1540 NGUYEN HOANG MINH NGUYET 200,000 VND 11/10/2020
1541 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
1542 PHAM HUYNH HAI NGAN 200,000 VND 11/10/2020
1543 PHAM HUYNH HAI NGAN 100,000 VND 11/10/2020
1544 Van Tuong - GIANG QUOC TAI 1,100,000 VND 11/10/2020
1545 HUYNH VAN TOAN 500,000 VND 11/10/2020
1546 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
1547 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/10/2020
1548 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/10/2020
1549 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/10/2020
1550 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
1551 TRAN VAN CHAU 5,000,000 VND 09/10/2020
1552 TU MINH 4,000,000 VND 09/10/2020
1553 NGUYEN THI THOI 400,000 VND 09/10/2020
1554 Mạnh thường quân 40,000 VND 09/10/2020
1555 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
1556 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2020
1557 Đoàn Thụy Cẩm Tú 300,000 VND 09/10/2020
1558 Gia đình Nguyệt + Lâm 200,000 VND 09/10/2020
1559 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
1560 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
1561 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/10/2020
1562 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/10/2020
1563 Chị Linh 300,000 VND 08/10/2020
1564 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2020
1565 NGUYEN NGOC HANH LOAN 1,000,000 VND 07/10/2020
1566 Mạnh thường quân 70,000 VND 07/10/2020
1567 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2020
1568 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2020
1569 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/10/2020
1570 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/10/2020
1571 Ninh Tran Nguyen Thu 200,000 VND 07/10/2020
1572 Dao Huynh Thien Thanh 100,000 VND 07/10/2020
1573 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 07/10/2020
1574 Lieu Tan Dat 200,000 VND 07/10/2020
1575 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 06/10/2020
1576 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/10/2020
1577 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2020
1578 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/10/2020
1579 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2020
1580 Ly Truong Thien 50,000 VND 06/10/2020
1581 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/10/2020
1582 Huynh Ha; hghcatha@outlook,com 2,000,000 VND 05/10/2020
1583 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/10/2020
1584 Gia đình Ông Lương Văn Hai + Bà Cai Thị Thanh 1,000,000 VND 05/10/2020
1585 Bạn xem đài 3,000,000 VND 05/10/2020
1586 Khánh An 100,000 VND 05/10/2020
1587 Bạn xem đài 200,000 VND 05/10/2020
1588 tam an 50,000 VND 04/10/2020
1589 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
1590 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/10/2020
1591 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
1592 minh duc 50,000 VND 04/10/2020
1593 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/10/2020
1594 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2020
1595 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
1596 Mạnh thường quân 600,000 VND 03/10/2020
1597 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
1598 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2020
1599 Ngu Tuyet Linh 700,000 VND 03/10/2020
1600 VO HO TRONG VINH 200,000 VND 02/10/2020
1601 TRUONG TUNG KHUONG 200,000 VND 02/10/2020
1602 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
1603 NGUYEN THI PHUONG DUNG, NGUYEN THI THANHLOAN, DO THI THUY 700,000 VND 02/10/2020
1604 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/10/2020
1605 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/10/2020
1606 QUACH NHU LONG 200,000 VND 02/10/2020
1607 CTY CP TON DONG A 271,500,000 VND 02/10/2020
1608 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
1609 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2020
1610 Duong Hoang Cat Anh 1,000,000 VND 02/10/2020
1611 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 01/10/2020
1612 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/10/2020
1613 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/10/2020
1614 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 01/10/2020
1615 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 01/10/2020
1616 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/10/2020
1617 Mạnh Ân + Xuân Trang 500,000 VND 01/10/2020
1618 Thai Nguyen Kim Ngan 200,000 VND 01/10/2020
1619 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/09/2020
1620 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
1621 Mạnh thường quân 300,000 VND 30/09/2020
1622 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
1623 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/09/2020
1624 GD Le Ba Thinh 500,000 VND 30/09/2020
1625 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/09/2020
1626 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/09/2020
1627 Hoang Anh 100,000 VND 29/09/2020
1628 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 28/09/2020
1629 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/09/2020
1630 TRAN DON NGHIA - NGUYEN THI KIM LOAN 5,000,000 VND 28/09/2020
1631 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/09/2020
1632 nguyen tuan 50,000 VND 27/09/2020
1633 NGUYEN VAN TUNG 40,000 VND 27/09/2020
1634 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2020
1635 nguyen uyen 50,000 VND 26/09/2020
1636 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2020
1637 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/09/2020
1638 tam an 50,000 VND 25/09/2020
1639 van duc 50,000 VND 25/09/2020
1640 MRS PHAN THI LE TRINH 5,000,000 VND 25/09/2020
1641 NGUYEN THI NGOC DIEP 14,352,500 VND 25/09/2020
1642 le minh duc 100,000 VND 25/09/2020
1643 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/09/2020
1644 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/09/2020
1645 Vũ Thái Bình 500,000 VND 24/09/2020
1646 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/09/2020
1647 LIENNH 300,000 VND 23/09/2020
1648 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 23/09/2020
1649 Đặng Hoàng Anh 200,000 VND 23/09/2020
1650 Ngô Thành Đạt, Thành Nguyên 100,000 VND 23/09/2020
1651 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/09/2020
1652 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2020
1653 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2020
1654 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/09/2020
1655 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 22/09/2020
1656 NGUYEN THI HOANG OANH 4,000,000 VND 21/09/2020
1657 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/09/2020
1658 Lien Tien 500,000 VND 21/09/2020
1659 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/09/2020
1660 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/09/2020
1661 Co Dinh o Go Vap 450,000 VND 20/09/2020
1662 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/09/2020
1663 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/09/2020
1664 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2020
1665 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2020
1666 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/09/2020
1667 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/09/2020
1668 PHAM DANG DAT 100,000 VND 18/09/2020
1669 Mạnh thường quân 120,000 VND 17/09/2020
1670 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 17/09/2020
1671 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 17/09/2020
1672 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/09/2020
1673 Trần Thị Tư 600,000 VND 17/09/2020
1674 Pháp Tâm Thắng, Hoa Minh Hân, Pháp Đạo Hưng, Pháp Quang Hưng 6,000,000 VND 17/09/2020
1675 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2020
1676 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 16/09/2020
1677 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/09/2020
1678 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2020
1679 BE THANH TRUC 1,000,000 VND 16/09/2020
1680 Nguyễn Ngươn Sanh 1,000,000 VND 16/09/2020
1681 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1682 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/09/2020
1683 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/09/2020
1684 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 15/09/2020
1685 NGUYEN THI HANH 1,000,000 VND 15/09/2020
1686 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1687 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1688 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2020
1689 Cô Giang 200,000 VND 15/09/2020
1690 Lam Tieu Binh 500,000 VND 15/09/2020
1691 Lam Tieu Binh 500,000 VND 15/09/2020
1692 Nguyen Minh Tuan 1,000 VND 15/09/2020
1693 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 14/09/2020
1694 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/09/2020
1695 Chị Mai - Vung Tau 1,000,000 VND 14/09/2020
1696 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/09/2020
1697 VO HO TRONG VINH 200,000 VND 14/09/2020
1698 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 14/09/2020
1699 NGUYEN NGOC HANH LOAN 475,236 VND 14/09/2020
1700 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/09/2020
1701 Phật tử chùa Từ Phong 2,000,000 VND 14/09/2020
1702 Phạm Nguyễn Hoàng Tâm 2,500,000 VND 14/09/2020
1703 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 14/09/2020
1704 Pham Thanh Tung 1,000 VND 14/09/2020
1705 Phan Thanh Hùng 20,000 VND 14/09/2020
1706 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/09/2020
1707 Mạnh thường quân 300,000 VND 13/09/2020
1708 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/09/2020
1709 N.T.PHUONG DUNG: 500.000D, N.T.T LOAN: 100.000D, DO THI THUY:100.000 D 700,000 VND 12/09/2020
1710 Lâm Khương Ngưu 1,000,000 VND 11/09/2020
1711 Gđ Bà Phạm Thị Kim Anh 500,000 VND 11/09/2020
1712 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/09/2020
1713 VU THI YEN 200,000 VND 11/09/2020
1714 Nguyen Thi Thanh Nhan 100,000 VND 11/09/2020
1715 JANAQUA FUND 2,000,000 VND 10/09/2020
1716 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/09/2020
1717 Huynh My Luan 500,000 VND 10/09/2020
1718 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,000 VND 10/09/2020
1719 Tran Pham Truc Lam 200,000 VND 10/09/2020
1720 Nguyễn Văn Hải 1,000,000 VND 09/09/2020
1721 Hứa Thị Hen 1,000,000 VND 09/09/2020
1722 Trần Thị kim Nga + Hứa Thị Thanh Vân 3,000,000 VND 09/09/2020
1723 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/09/2020
1724 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/09/2020
1725 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/09/2020
1726 Ly Trong Thien 1,000 VND 09/09/2020
1727 Phan H Tan Thinh 1,000,000 VND 08/09/2020
1728 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/09/2020
1729 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/09/2020
1730 NGUYEN HA BAO QUYEN 600,000 VND 08/09/2020
1731 LE THI MINH CHAU 1,000,000 VND 08/09/2020
1732 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/09/2020
1733 Mạnh thường quân 700,000 VND 08/09/2020
1734 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 08/09/2020
1735 Cô Dương Tuyết Mai 3,000,000 VND 07/09/2020
1736 NGO KHANH DUY 500,000 VND 07/09/2020
1737 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/09/2020
1738 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 07/09/2020
1739 VU THI KHANH NGOC 200,000 VND 07/09/2020
1740 Mạnh thường quân 400,000 VND 07/09/2020
1741 TRAN NGOC THU 500,000 VND 07/09/2020
1742 MINH NGOC 100,000 VND 07/09/2020
1743 Le Thị Hoa 1,000,000 VND 07/09/2020
1744 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 07/09/2020
1745 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/09/2020
1746 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/09/2020
1747 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 05/09/2020
1748 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/09/2020
1749 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/09/2020
1750 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 05/09/2020
1751 Nguyễn Châu Đăng Khôi 200,000 VND 04/09/2020
1752 Nguyễn Thị Hồng 300,000 VND 04/09/2020
1753 Châu Thị Thịnh 400,000 VND 04/09/2020
1754 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/09/2020
1755 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/09/2020
1756 NGUYEN PHUC VI 800,000 VND 04/09/2020
1757 Mạnh thường quân 125,000 VND 04/09/2020
1758 GĐ Chú Hoàng 200,000 VND 03/09/2020
1759 Anh Chinh 1,000,000 VND 03/09/2020
1760 Anh Đỗ Văn Hiếu 1,000,000 VND 03/09/2020
1761 Nhóm từ thiện Hoa Sen 5,000,000 VND 03/09/2020
1762 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 03/09/2020
1763 NGUYEN QUANG TRUONG 5,000,000 VND 03/09/2020
1764 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/09/2020
1765 Nguyen Hoang Tu Anh 100,000 VND 03/09/2020
1766 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/09/2020
1767 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 02/09/2020
1768 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/09/2020
1769 Mạnh thường quân 20,000 VND 02/09/2020
1770 Mạnh thường quân 180,000 VND 02/09/2020
1771 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/09/2020
1772 Mạnh thường quân 1,400,000 VND 02/09/2020
1773 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 02/09/2020
1774 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 02/09/2020
1775 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/09/2020
1776 Hua Hoa Xuan 1,000,000 VND 02/09/2020
1777 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 02/09/2020
1778 Tim + Hanna (Australia) 2,000,000 VND 01/09/2020
1779 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/09/2020
1780 THAI THOAI HOA 10,000,000 VND 01/09/2020
1781 Song Zhong Wei 1,000,000 VND 01/09/2020
1782 Nguyen Thi Bach Yen gop quy 1tr2 Nguyen Yen Nhi gop quy 5tr 6,200,000 VND 01/09/2020
1783 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/09/2020
1784 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/09/2020
1785 Nguyễn Anh Huy 1,000 VND 01/09/2020
1786 Đinh Thị Lệ Thương & Anh Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND 31/08/2020
1787 Nguyễn Thị Hân 500,000 VND 31/08/2020
1788 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
1789 PHAN HUE MAN PHUONG NGOC LINH 200,000 VND 31/08/2020
1790 PHAN HUE MAN PHAN LAM SON 200,000 VND 31/08/2020
1791 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
1792 LE THI NAM PHUONG 2,000,000 VND 31/08/2020
1793 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2020
1794 LE CONG BANG 50,000 VND 30/08/2020
1795 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/08/2020
1796 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 30/08/2020
1797 Chương Ái Hân 1,000,000 VND 28/08/2020
1798 Chị Huỳnh Lạc 2,000,000 VND 28/08/2020
1799 Ông Chung Nguyên 2,000,000 VND 28/08/2020
1800 Bà Quế Khai 2,000,000 VND 28/08/2020
1801 Bảo Ngọc 2,000,000 VND 28/08/2020
1802 Nhựt Hòa 2,000,000 VND 28/08/2020
1803 Trần Tuyết Mai 200,000 VND 28/08/2020
1804 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 28/08/2020
1805 PHAM CUNG NGOC 200,000 VND 28/08/2020
1806 TRAN PHAN HOANG YEN 2,000,000 VND 28/08/2020
1807 NGUYEN LE VY 200,000 VND 28/08/2020
1808 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/08/2020
1809 Huynh Thi Tuyet Thu 92,000 VND 28/08/2020
1810 NGUYEN THI PHUONG TRAM 7,000,000 VND 27/08/2020
1811 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/08/2020
1812 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 27/08/2020
1813 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 27/08/2020
1814 Cô Trần Thị Lệ Khanh 2,000,000 VND 26/08/2020
1815 Thùy Trang 500,000 VND 26/08/2020
1816 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 26/08/2020
1817 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
1818 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
1819 VU THI THUY TRANG 500,000 VND 26/08/2020
1820 Mạnh thường quân 300,000 VND 26/08/2020
1821 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2020
1822 Le Viet Hai 20,000 VND 26/08/2020
1823 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 25/08/2020
1824 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/08/2020
1825 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 25/08/2020
1826 NGUYEN THI THANH HUNG 2,000,000 VND 25/08/2020
1827 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2020
1828 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2020
1829 Tran 200,000 VND 25/08/2020
1830 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 25/08/2020
1831 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 24/08/2020
1832 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 24/08/2020
1833 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/08/2020
1834 Nguyễn Thị Kim Tuyến 1,001 VND 24/08/2020
1835 LE THI CUC 100,000 VND 23/08/2020
1836 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/08/2020
1837 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/08/2020
1838 Vu Thi Quynh Loan 150,000 VND 23/08/2020
1839 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2020
1840 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/08/2020
1841 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2020
1842 Nguyen Quynh Anh 200,000 VND 21/08/2020
1843 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2020
1844 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 21/08/2020
1845 Le Nguyen Hoang Thy 100,000 VND 21/08/2020
1846 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 20/08/2020
1847 NGUYEN THI THOI 300,000 VND 20/08/2020
1848 Vũ Thị Thái Bình 1,000,000 VND 20/08/2020
1849 Nguyễn Thị Kim Tuyến 2,002 VND 20/08/2020
1850 Le Minh Hoang 10,000 VND 20/08/2020
1851 Co Tran Thi Dinh 500,000 VND 19/08/2020
1852 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 19/08/2020
1853 HOANG THI NGOC LOAN 500,000 VND 19/08/2020
1854 DINH THI LE TRINH 500,000 VND 19/08/2020
1855 DINH THI LE HANG 500,000 VND 19/08/2020
1856 LE DUNG NHI 500,000 VND 19/08/2020
1857 DINH LE TRANG 500,000 VND 19/08/2020
1858 MAI KIM OANH 500,000 VND 19/08/2020
1859 DINH LE DUNG 500,000 VND 19/08/2020
1860 DINH LE CUONG 500,000 VND 19/08/2020
1861 NGUYEN HOANG THIEN LOC 500,000 VND 19/08/2020
1862 DINH THI THU HA 500,000 VND 19/08/2020
1863 VU HAO NHIEN 500,000 VND 19/08/2020
1864 VU HOAI NGUYEN 500,000 VND 19/08/2020
1865 PHAM NGUYEN VAN KHANH 200,000 VND 19/08/2020
1866 NTP.DUNG 400.000D,N.HOANG HUNG:100.000D,NTT.LOAN:100.000D, DT.THUY:100.000D 700,000 VND 19/08/2020
1867 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 19/08/2020
1868 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/08/2020
1869 Co Lien Tien 500,000 VND 19/08/2020
1870 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/08/2020
1871 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/08/2020
1872 Cô Loan 1,000,000 VND 19/08/2020
1873 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/08/2020
1874 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/08/2020
1875 Cô Nguyễn Thị Láng 2,000,000 VND 18/08/2020
1876 Ông Phạm Văn Hiền 3,000,000 VND 18/08/2020
1877 Ông Mai Văn Tám 1,500,000 VND 18/08/2020
1878 Nguyễn Thị Kim Cúc 1,000,000 VND 18/08/2020
1879 Nguyen Thi Hoang Anh 1,000,000 VND 18/08/2020
1880 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 17/08/2020
1881 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/08/2020
1882 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/08/2020
1883 Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 17/08/2020
1884 Bá Tánh 2,000,000 VND 17/08/2020
1885 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/08/2020
1886 TRAN HOAN THAI 1,000,000 VND 16/08/2020
1887 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2020
1888 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/08/2020
1889 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2020
1890 Chú Nguyễn Việt Hà 2,000,000 VND 15/08/2020
1891 Xuân Vũ Đan Thư 3,000,000 VND 15/08/2020
1892 Khánh An 200,000 VND 15/08/2020
1893 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/08/2020
1894 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/08/2020
1895 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/08/2020
1896 Tran Thien Anh 100,000 VND 15/08/2020
1897 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/08/2020
1898 Thai Cam Thuy 200,000 VND 15/08/2020
1899 Tập thể lớp 8P (2019-2020) Trường Trần Văn Ơn Q1 2,500,000 VND 14/08/2020
1900 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/08/2020
1901 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/08/2020
1902 TRAN THI KIM SINH 500,000 VND 14/08/2020
1903 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 14/08/2020
1904 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 14/08/2020
1905 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/08/2020
1906 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 14/08/2020
1907 Co Dieu Minh 1,500,000 VND 13/08/2020
1908 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/08/2020
1909 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/08/2020
1910 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/08/2020
1911 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/08/2020
1912 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/08/2020
1913 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2020
1914 DUONG THANH DIEN 100,000 VND 11/08/2020
1915 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/08/2020
1916 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/08/2020
1917 PHAN THI TUYET 500,000 VND 10/08/2020
1918 TRAN NGOC HUY 5,000,000 VND 10/08/2020
1919 TRAN THI LAI 1,000,000 VND 10/08/2020
1920 DANG NGHIEP SIEU 500,000 VND 10/08/2020
1921 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/08/2020
1922 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/08/2020
1923 Mạnh thường quân 400,000 VND 09/08/2020
1924 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 08/08/2020
1925 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2020
1926 Bảo Hân 1,000,000 VND 07/08/2020
1927 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 07/08/2020
1928 TRAN THI NGOC PHUONG 200,000 VND 07/08/2020
1929 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/08/2020
1930 Cô Giang 200,000 VND 06/08/2020
1931 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 06/08/2020
1932 HAO TRINH 2,000,000 VND 06/08/2020
1933 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/08/2020
1934 GIP THI KIM DUNG 300,000 VND 06/08/2020
1935 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/08/2020
1936 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/08/2020
1937 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/08/2020
1938 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 05/08/2020
1939 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/08/2020
1940 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/08/2020
1941 Mạnh thường quân 650,000 VND 05/08/2020
1942 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/08/2020
1943 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 04/08/2020
1944 2 Chau Le ba Thuc Le Tuong Vien 400,000 VND 04/08/2020
1945 DANG THANH NAM-DANG MINH LOC 2,000,000 VND 04/08/2020
1946 LY QUOC DUNG . DAO TRANG . LY THIEU HUYEN . LY THIEU VAN 600,000 VND 04/08/2020
1947 Nguyen Thi NgocThy 1,000,000 VND 04/08/2020
1948 NGUYEN THI NGOC LAN 1,000,000 VND 04/08/2020
1949 Han Nguyen 100,000 VND 04/08/2020
1950 Nguyen Huynh Thao Nguyen 200,000 VND 04/08/2020
1951 NGUYEN THI THANH VAN 2,000,000 VND 03/08/2020
1952 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 03/08/2020
1953 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/08/2020
1954 CTY CP TON DONG A 271,500,000 VND 03/08/2020
1955 Nguyễn Anh Huy 10,000 VND 03/08/2020
1956 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 03/08/2020
1957 NGUYEN NGOC QUYNH LY 100,000 VND 02/08/2020
1958 Tran Huu Tri va Phan Huynh Tan Thinh 1,000,000 VND 02/08/2020
1959 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 02/08/2020
1960 Ngo tan tai 2,000,000 VND 02/08/2020
1961 Duy Khương 300,000 VND 02/08/2020
1962 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 01/08/2020
1963 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/08/2020
1964 Hạnh Trần, Thông Phan 2,000,000 VND 31/07/2020
1965 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
1966 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 31/07/2020
1967 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 31/07/2020
1968 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/07/2020
1969 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/07/2020
1970 Mạnh Thường Quân 523,700 VND 29/07/2020
1971 Chú Nguyễn Chánh Huy 7,000,000 VND 28/07/2020
1972 LE THI NGOC MAI 2,000,000 VND 28/07/2020
1973 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/07/2020
1974 TRINH ANH KHOA 150,000 VND 27/07/2020
1975 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 27/07/2020
1976 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/07/2020
1977 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2020
1978 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/07/2020
1979 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 500,000 VND 24/07/2020
1980 Cô Phạm Thị Lý 2,000,000 VND 24/07/2020
1981 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
1982 Chau Le Tuong Van 200,000 VND 24/07/2020
1983 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2020
1984 Hoàng Anh 200,000 VND 24/07/2020
1985 Duy Khương 300,000 VND 24/07/2020
1986 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/07/2020
1987 Mạnh thường quân 150,000 VND 23/07/2020
1988 NINH THI TUYET MAI 300,000,000 VND 23/07/2020
1989 GĐ Ông Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 22/07/2020
1990 Cô Nguyễn Ngọc Cúc 500,000 VND 22/07/2020
1991 Anh Diệp Huỳnh Quốc Huy 500,000 VND 22/07/2020
1992 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 80,000 VND 22/07/2020
1993 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
1994 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/07/2020
1995 Cô Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND 21/07/2020
1996 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 21/07/2020
1997 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
1998 Co Lien Tien Q7 500,000 VND 21/07/2020
1999 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/07/2020
2000 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 21/07/2020
2001 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 21/07/2020
2002 Le Thi Hoa 1,000,000 VND 21/07/2020
2003 Như Quỳnh 100,000 VND 21/07/2020
2004 Tôn Nữ Ẩn Trâm 200,000 VND 20/07/2020
2005 NGUYEN NGOC HANH LOAN 460,070 VND 20/07/2020
2006 Bui Thi Lan Anh 300,000 VND 20/07/2020
2007 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/07/2020
2008 Tran Thien Anh 100,000 VND 20/07/2020
2009 Võ Lương Nhơn Nghĩa 100,000 VND 19/07/2020
2010 Bui Thi Thanh Nga 400,000 VND 19/07/2020
2011 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 19/07/2020
2012 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/07/2020
2013 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/07/2020
2014 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 18/07/2020
2015 Mạnh thường quân 200,000 VND 18/07/2020
2016 Phật tử chùa Từ Phong 3,000,000 VND 17/07/2020
2017 gia dinh phat tu Dieu Ai 3,000,000 VND 17/07/2020
2018 JOO WOONG SIK 10,000 USD 17/07/2020
2019 JOO KYUNG SOOK 10,000 USD 17/07/2020
2020 Cô Nguyễn Thị Láng 1,000,000 VND 16/07/2020
2021 Chú Phạm Văn Hiền 1,000,000 VND 16/07/2020
2022 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/07/2020
2023 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 16/07/2020
2024 Tran Thi Ngoc Yen 1,000,000 VND 15/07/2020
2025 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/07/2020
2026 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/07/2020
2027 Bac Niem bac Thu va anh Tan Thinh 1,000,000 VND 15/07/2020
2028 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/07/2020
2029 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 14/07/2020
2030 Mạnh thường quân 107,800 VND 13/07/2020
2031 LE THI PHUONG DUNG 100,000 VND 13/07/2020
2032 NGUYEN NGOC PHUONG THUAN LONG 1,000,000 VND 13/07/2020
2033 NGUYEN BACH TRANG NOP TIEN UNG HO CHO QUY NAMPHUONG 2,000,000 VND 13/07/2020
2034 DANG THUY AN 200,000 VND 13/07/2020
2035 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/07/2020
2036 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 12/07/2020
2037 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 12/07/2020
2038 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/07/2020
2039 Pham Duy Khuong 300,000 VND 12/07/2020
2040 Nguyen Thi Kim Tuyen 20,000 VND 12/07/2020
2041 Gd Nhan Thuy 500,000 VND 11/07/2020
2042 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/07/2020
2043 Mạnh thường quân 500,000 VND 10/07/2020
2044 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/07/2020
2045 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 10/07/2020
2046 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 09/07/2020
2047 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/07/2020
2048 TRAN THI 200,000 VND 09/07/2020
2049 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/07/2020
2050 GĐ Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND 09/07/2020
2051 Nguyễn Lê Đại Nhân 1,000,000 VND 09/07/2020
2052 Chị Phạm Thị Hồng Thắm 3,000,000 VND 09/07/2020
2053 Đoàn Thị Lệ Chi 500,000 VND 09/07/2020
2054 Nguyễn Thị Hồng 500,000 VND 09/07/2020
2055 Mạnh thường quân 600,000 VND 08/07/2020
2056 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2020
2057 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/07/2020
2058 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/07/2020
2059 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 08/07/2020
2060 Các Phật Tử 4,000,000 VND 08/07/2020
2061 QUACH NHU LONG 200,000 VND 07/07/2020
2062 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500.000D, NGUYEN HOANG HUNG: 100.000D, DO THI THUY: 100.000D 700,000 VND 07/07/2020
2063 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2020
2064 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/07/2020
2065 Pham Mai Truc Phuong 1,000,000 VND 07/07/2020
2066 Cô Giang 200,000 VND 07/07/2020
2067 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/07/2020
2068 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 06/07/2020
2069 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
2070 Mạnh thường quân 400,000 VND 06/07/2020
2071 phuong nguyen 100,000 VND 06/07/2020
2072 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/07/2020
2073 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 06/07/2020
2074 Nguyen Vu Dieu Hong 100,000 VND 05/07/2020
2075 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 05/07/2020
2076 Huynh Ha- hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/07/2020
2077 Tran thi kim Hue 600,000 VND 04/07/2020
2078 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 04/07/2020
2079 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
2080 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 04/07/2020
2081 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 04/07/2020
2082 Nguyễn Tuấn Minh, Nguyễn Tuấn Dũng 700,000 VND 03/07/2020
2083 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 03/07/2020
2084 TRAN QUANG DAI 15,000,000 VND 03/07/2020
2085 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 03/07/2020
2086 Nguyễn Hồng Quân, Đoàn Thị Thanh Thảo 8,000,000 VND 02/07/2020
2087 Nguyễn Hữu Nguyên, Nguyễn Hồng Thanh Vân 2,000,000 VND 02/07/2020
2088 Đoàn Thị Phú, Tuấn, Thương, Harry 2,000,000 VND 02/07/2020
2089 LE THI MAI TRINH 200,000 VND 02/07/2020
2090 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 01/07/2020
2091 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 01/07/2020
2092 Pham Thanh Tung 100,000 VND 01/07/2020
2093 Nguyen Van Manh 1,000,000 VND 01/07/2020
2094 LY VAN VU 1,000,000 VND 01/07/2020
2095 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
2096 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 01/07/2020
2097 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 01/07/2020
2098 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 01/07/2020
2099 GĐ Ông Vũ Văn Nguyên, Bà Vũ Thị Mỹ Phượng 5,000,000 VND 30/06/2020
2100 Vũ Thị Kim Loan 1,000,000 VND 30/06/2020
2101 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 30/06/2020
2102 HO THI LUC 1,000,000 VND 30/06/2020
2103 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
2104 Dinh Dinh Ngu 2,000,000 VND 30/06/2020
2105 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 30/06/2020
2106 Mạnh Thường Quân 400,000 VND 30/06/2020
2107 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 30/06/2020
2108 Cô Nguyễn Thị Hằng 200,000 VND 29/06/2020
2109 Anh Nguyễn Ngọc Chinh 1,000,000 VND 29/06/2020
2110 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 29/06/2020
2111 HOA PHUONG 1,000,000 VND 29/06/2020
2112 Cô Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 29/06/2020
2113 Huỳnh Quang Minh 500,000 VND 29/06/2020
2114 Chị Lương Thị Thẩm 10,000,000 VND 29/06/2020
2115 Đinh Thị Nam Phương 70,000,000 VND 29/06/2020
2116 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2020
2117 Dao Huynh Thien Thanh 50,000 VND 28/06/2020
2118 LE THI TUONG VI 200,000 VND 27/06/2020
2119 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2020
2120 NGUYEN THI THUY 100,000 VND 27/06/2020
2121 Ngo Quang Hieu 1,000,000 VND 26/06/2020
2122 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/06/2020
2123 Tran Minh Thao Vy 2,000,000 VND 25/06/2020
2124 Bà Võ Thị Hạnh 2,100,000 VND 24/06/2020
2125 Cô Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND 24/06/2020
2126 Bà Phạm Thị Hằng 1,000,000 VND 24/06/2020
2127 NGUYEN NGOC HANH LOAN 500,000 VND 24/06/2020
2128 GD Y , TAM, DAN 17,000,000 VND 24/06/2020
2129 NGUYEN THI HOANG YEN 3,000,000 VND 24/06/2020
2130 NGUYEN THI HUONG DONG 1,000,000 VND 24/06/2020
2131 Pham Duy Khuong 200,000 VND 24/06/2020
2132 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2020
2133 NGUYEN THI PHUONG DUNG VA NGUYEN HOANG HUNG 600,000 VND 23/06/2020
2134 CO DUNG 20,000,000 VND 23/06/2020
2135 Nguyễn Minh Thủy 500,000 VND 23/06/2020
2136 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
2137 Mạnh thường quân 100,000 VND 22/06/2020
2138 Nguyen Quang Phuc 100,000 VND 21/06/2020
2139 Phan Huu Vinh 100,000 VND 21/06/2020
2140 Truong Thi Tuyet Hanh 2,000,000 VND 21/06/2020
2141 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
2142 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/06/2020
2143 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/06/2020
2144 Mạnh thường quân 500,000 VND 21/06/2020
2145 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2020
2146 Pham Thi Nguyen 400,000 VND 20/06/2020
2147 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
2148 VO LE THIEN PHAT 200,000 VND 20/06/2020
2149 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 20/06/2020
2150 Cô Nguyễn Kim Nhan 500,000 VND 19/06/2020
2151 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 19/06/2020
2152 DINH THI NGOC BICH 500,000 VND 19/06/2020
2153 BILLY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
2154 GARYS PETER WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
2155 DO THI NGOC DUNG 500,000 VND 19/06/2020
2156 TOMMY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
2157 HARRY WIJAYA 500,000 VND 19/06/2020
2158 Hoang Anh 200,000 VND 18/06/2020
2159 Cô Bích Khuê 500,000 VND 18/06/2020
2160 PHAM HOANG TRUNG HIEU 500,000 VND 18/06/2020
2161 Gia dinh A Minh q3 cmt8 p11 600,000 VND 18/06/2020
2162 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 18/06/2020
2163 PHAM VAN PHUNG 2,000,000 VND 18/06/2020
2164 dong gop Quy Nam Phuong Foundation xay cau 100,000 VND 18/06/2020
2165 Pham Duy Khuong 200,000 VND 17/06/2020
2166 Nguyen Hoang Tu Anh 200,000 VND 17/06/2020
2167 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 1,800,000 VND 17/06/2020
2168 sap bao 25 hoang hoa tham binh thanh 200,000 VND 17/06/2020
2169 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 17/06/2020
2170 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 17/06/2020
2171 Le Thanh Phong 50,000 VND 16/06/2020
2172 Cô Ngô Phương Toàn 2,000,000 VND 16/06/2020
2173 Ông Đỗ Văn Khánh 200,000 VND 16/06/2020
2174 Bà Nguyễn Thị Tý 200,000 VND 16/06/2020
2175 Bà Đỗ Thị Kim Thanh 200,000 VND 16/06/2020
2176 Ông Nguyễn Tiến Cường 200,000 VND 16/06/2020
2177 Anh Nguyễn Đỗ Đình Tân 200,000 VND 16/06/2020
2178 Anh Nguyễn Đỗ Đình Huy 200,000 VND 16/06/2020
2179 Anh Nguyễn Ngọc Đức 200,000 VND 16/06/2020
2180 Cô Thi Thị Bích Thuận 1,000,000 VND 16/06/2020
2181 Cô Nguyễn Thị Sơn 1,000,000 VND 16/06/2020
2182 NGUYEN THI MY NGOC LE DUNG 600,000 VND 16/06/2020
2183 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 16/06/2020
2184 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 15/06/2020
2185 QUAN GIA LOIKIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
2186 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/06/2020
2187 VU THUY HOA 2,016,500 VND 15/06/2020
2188 TRAN THUY VY 100,000 VND 15/06/2020
2189 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 14/06/2020
2190 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 14/06/2020
2191 Kiều Minh Nhật 3,000 VND 13/06/2020
2192 Pham Duy Khuong 100,000 VND 13/06/2020
2193 Ly Kim Bao 500,000 VND 13/06/2020
2194 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 13/06/2020
2195 NGUYEN THI HUONG 500,000 VND 12/06/2020
2196 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 12/06/2020
2197 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/06/2020
2198 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/06/2020
2199 Cô Trương Thi Hai 200,000 VND 12/06/2020
2200 Nguyễn Thi Tuyết Hạnh 2,000,000 VND 12/06/2020
2201 AO VAN NHAN: 1TR.AO THI THUY HUONG: 1TR. AOHOAN VAN: 1TR 3,000,000 VND 11/06/2020
2202 Mạnh thường quân 210,000 VND 11/06/2020
2203 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
2204 NGUYEN THI THANH BINH 75,253,700 VND 11/06/2020
2205 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/06/2020
2206 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/06/2020
2207 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/06/2020
2208 Nguyen Thi Muon ( My Tho) 100,000 VND 10/06/2020
2209 Pham Duy Khuong 200,000 VND 10/06/2020
2210 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 10/06/2020
2211 NGUYEN VIET TRUONG HUYNH THI BICH THUAN 600,000 VND 09/06/2020
2212 DAO THI NHU KIEU 500,000 VND 09/06/2020
2213 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/06/2020
2214 Vo Ngoc Khanh An 2,000,000 VND 09/06/2020
2215 Cô Giang 200,000 VND 09/06/2020
2216 Trương Thị Tuyết Hạnh 1,000,000 VND 09/06/2020
2217 Lý Khải Uyên 1,000,000 VND 09/06/2020
2218 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 08/06/2020
2219 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 08/06/2020
2220 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 08/06/2020
2221 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/06/2020
2222 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/06/2020
2223 GĐ Phạm Hoàng Nam 200,000 VND 08/06/2020
2224 Cô Nguyễn Thị Nam Hương (Cali Mỹ) 5,000,000 VND 08/06/2020
2225 Cô Nguyễn Thị Ty (Cali Mỹ) 1,000,000 VND 08/06/2020
2226 TRAN THI 500,000 VND 07/06/2020
2227 Bùi Thị Thanh Nga 200,000 VND 07/06/2020
2228 Nguyễn Thi Trúc T Phương 10,000 VND 07/06/2020
2229 Nguyen Hoang Tuan 200,000 VND 06/06/2020
2230 DUONG VAN TRONG 200,000 VND 05/06/2020
2231 Huynh Ha - hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/06/2020
2232 Huynh Thi Sen 1,000,000 VND 05/06/2020
2233 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
2234 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2020
2235 tan 200,000 VND 05/06/2020
2236 Vũ Thi Kim Loan 1,000,000 VND 05/06/2020
2237 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
2238 Lam Tieu Binh 500,000 VND 05/06/2020
2239 Ly Truong Thien 50,000 VND 05/06/2020
2240 HUYNH THI MINH TRANG 1,000,000 VND 04/06/2020
2241 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/06/2020
2242 Nhung 3,000,000 VND 04/06/2020
2243 Bui son 200,000 VND 04/06/2020
2244 THAI THOAI HOA 7,700,000 VND 03/06/2020
2245 Mạnh thường quân 250,000 VND 03/06/2020
2246 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 03/06/2020
2247 Cô Nguyễn Hằng Mai Khanh 500,000 VND 03/06/2020
2248 Little 200,000 VND 02/06/2020
2249 DAO THI HONG LINH 2,000,000 VND 01/06/2020
2250 TRAN THI HUYEN TRANG 200,000 VND 01/06/2020
2251 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
2252 TRAN NGOC THU 500,000 VND 01/06/2020
2253 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/06/2020
2254 Tran minh duc 1,000,000 VND 01/06/2020
2255 Cô Út Bảnh (Tây Ninh) 5,000,000 VND 01/06/2020
2256 Đào Hà Liên Thúy 100,000 VND 31/05/2020
2257 Vo Quoc Hong Chinh 200,000 VND 31/05/2020
2258 Mạnh thường quân 400,000 VND 31/05/2020
2259 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/05/2020
2260 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 31/05/2020
2261 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/05/2020
2262 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 30/05/2020
2263 Than Thanh Hung 20,000 VND 30/05/2020
2264 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 30/05/2020
2265 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/05/2020
2266 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 29/05/2020
2267 Nguyen Thi Ngoc Thy 1,000,000 VND 29/05/2020
2268 Kim Thanh Ý 2,000,000 VND 29/05/2020
2269 Hang Tran 250,000 VND 28/05/2020
2270 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 28/05/2020
2271 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 28/05/2020
2272 Lạc Văn Cường 5,000,000 VND 28/05/2020
2273 Diệu Liên, Diệu Phương 2,000,000 VND 28/05/2020
2274 Phan Huu Vinh 400,000 VND 27/05/2020
2275 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 27/05/2020
2276 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 27/05/2020
2277 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 27/05/2020
2278 Nhóm chị Diệu Định ( Lan) 3,000,000 VND 27/05/2020
2279 Hoàng Khải 100,000 VND 27/05/2020
2280 Cô Lâm Lệ Kiều 2,000,000 VND 27/05/2020
2281 Nguyễn Đắc Duy Anh 1,000,000 VND 27/05/2020
2282 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 27/05/2020
2283 Cô Trương Thị Lợi 500,000 VND 27/05/2020
2284 Đỗ Bùi Đức Lộc 100,000 VND 26/05/2020
2285 NGO KHANH DUY 200,000 VND 26/05/2020
2286 Mạnh Thường Quân 300,000 VND 26/05/2020
2287 Hoàng Anh 200,000 VND 25/05/2020
2288 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 25/05/2020
2289 Mạnh Thường Quân 500,000 VND 25/05/2020
2290 MS PHAM THI THUY TIEN, CO PHAM THI BA 100,000 VND 25/05/2020
2291 DUONG VAN TRONG 100,000 VND 25/05/2020
2292 Mạnh Thường Quân 200,000 VND 25/05/2020
2293 Van Thi Mong Binh 100,000 VND 24/05/2020
2294 Quynh 100,000 VND 24/05/2020
2295 DONG CONG PHUC AN 2,000,000 VND 24/05/2020
2296 Tran Thanh Thao Loan(My Tho, Tien Giang) 200,000 VND 24/05/2020
2297 DO THI HONG LIEN 200,000 VND 24/05/2020
2298 Mạnh Thường Quân 50,000 VND 24/05/2020
2299 DAO THANH THU 200,000 VND 24/05/2020
2300 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 24/05/2020
2301 Mạnh Thường Quân 20,000 VND 24/05/2020
2302 Le Thi Hong Nhung 200,000 VND 23/05/2020
2303 NGUYEN THI HIEN 500,000 VND 23/05/2020
2304 BA LUU HUE HUONG 1,000,000 VND 23/05/2020
2305 NGUYEN THI PHUONG DUNG 500,000 VND 23/05/2020
2306 Le Vo Cao Huy 500,000 VND 23/05/2020
2307 Mạnh Thường Quân 1,000,000 VND 22/05/2020
2308 Mac Tu Anh 500,000 VND 22/05/2020
2309 Phan Huu Vinh 500,000 VND 22/05/2020
2310 Tran Thanh Thao Loan 100,000 VND 22/05/2020
2311 HUYNH ANH BE 199,945,000 VND 21/05/2020
2312 BUI THI BICH THUY 1,000,000 VND 21/05/2020
2313 Mạnh Thường Quân 100,000 VND 21/05/2020
2314 Chị Cao Thị Cúc 500,000 VND 21/05/2020
2315 Bà Trương Kim Hy, Nguyễn Thị Thăng 500,000 VND 21/05/2020
2316 Trần Văn Thanh, Nguyễn Thị Mai 500,000 VND 21/05/2020
2317 Chuyen tien 2,000,000 VND 20/05/2020
2318 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/05/2020
2319 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 20/05/2020
2320 MY LINH 500,000 VND 20/05/2020
2321 Vũ Đức Cường 500,000 VND 20/05/2020
2322 Nguyễn Anh Phát 3,000,000 VND 20/05/2020
2323 TRAN VAN AN GUYEN THI ANH 500,000 VND 19/05/2020
2324 NGUYEN GIA TRUYEN 500,000 VND 19/05/2020
2325 Tan 400,000 VND 19/05/2020
2326 Manh thuong quan 100,000 VND 18/05/2020
2327 Co Lien Tien 500,000 VND 18/05/2020
2328 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 18/05/2020
2329 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 18/05/2020
2330 Khanh vy 300,000 VND 17/05/2020
2331 Pham Thanh Khoa 5,000,000 VND 17/05/2020
2332 Le Nguyen Hoang Thy 50,000 VND 17/05/2020
2333 Tan 300,000 VND 16/05/2020
2334 Nguyen Thanh Phat 300,000 VND 16/05/2020
2335 Nguyen Quang Duc 1,000,000 VND 16/05/2020
2336 Phan Huu Vinh 450,000 VND 15/05/2020
2337 Lam Tieu Binh 1,000,000 VND 15/05/2020
2338 Cô Diệu Phước 500,000 VND 15/05/2020
2339 Cô Mỹ Hạnh 500,000 VND 15/05/2020
2340 Cô Bảo Liên 500,000 VND 15/05/2020
2341 Cô Vui 200,000 VND 15/05/2020
2342 Cô Đinh Thu Hà 300,000 VND 15/05/2020
2343 Mạnh thường quân 400,000 VND 14/05/2020
2344 Huynh Pham Thai Nguyen 4,000,000 VND 14/05/2020
2345 Huỳnh Văn Thanh 2,000,000 VND 14/05/2020
2346 Nhóm bạn ( Phú,Tâm Thúy,Hoa Minh,Linh,Pháp Quang Huy, Tâm Thắng, Pháp Đạo Hưng) 5,000,000 VND 14/05/2020
2347 LE THI DAN 400,000 VND 13/05/2020
2348 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 13/05/2020
2349 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/05/2020
2350 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/05/2020
2351 Dưa Gang 200,000 VND 13/05/2020
2352 NGUYEN THI DUNG 2,000,000 VND 12/05/2020
2353 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2020
2354 NGUYEN KIM NGAN 200,000 VND 12/05/2020
2355 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/05/2020
2356 Dong Thi Hong Trinh 200,000 VND 12/05/2020
2357 Bùi Thị Hồng Nga 1,000,000 VND 12/05/2020
2358 NGUYEN THI HUONG TRAM 100,000 VND 11/05/2020
2359 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 11/05/2020
2360 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 11/05/2020
2361 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2020
2362 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/05/2020
2363 Ly Khai Thanh 100,000 VND 10/05/2020
2364 Nguyen Anh Tu 200,000 VND 10/05/2020
2365 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/05/2020
2366 BANH DUY HIEN MY 100,000 VND 08/05/2020
2367 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2020
2368 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/05/2020
2369 Pham Duy Khuong 200,000 VND 08/05/2020
2370 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 07/05/2020
2371 Đội 8 Team Building Datviet VAC 5,000,000 VND 07/05/2020
2372 AO VAN HOA 1,000,000 VND 06/05/2020
2373 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 06/05/2020
2374 Huỳnh Long Thuỷ 10,000,000 VND 06/05/2020
2375 TRAN THI N 200,000 VND 06/05/2020
2376 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/05/2020
2377 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 06/05/2020
2378 Mạnh Thường Quân 5,000,000 VND 06/05/2020
2379 Phạm Lê Hiếu 10,000,000 VND 06/05/2020
2380 Trần Thị Thanh Thùy 500,000 VND 06/05/2020
2381 DO VAN NHUT 2,000,000 VND 05/05/2020
2382 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 05/05/2020
2383 Như Quỳnh 100,000 VND 05/05/2020
2384 Gia đình Bé Phạm Hoàng Minh 500,000 VND 05/05/2020
2385 Lê Thị Hiền 500,000 VND 05/05/2020
2386 Cô Giang 200,000 VND 05/05/2020
2387 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 600,000 VND 04/05/2020
2388 NGUYEN THI MY THANH 100,000 VND 04/05/2020
2389 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 50,000 VND 04/05/2020
2390 GIANG THOAI LANG 500,000 VND 04/05/2020
2391 Bui Thi Lan Anh 200,000 VND 04/05/2020
2392 Bui Thi Vu 200,000 VND 04/05/2020
2393 THUY VA DIEM 400,000 VND 04/05/2020
2394 Trần Thị Thu 1,000,000 VND 04/05/2020
2395 Cô Hiền 500,000 VND 04/05/2020
2396 Lương Phước An, Lương Ái Bình 200,000 VND 04/05/2020
2397 Các phật tử Q6 500,000 VND 04/05/2020
2398 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/05/2020
2399 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/05/2020
2400 Lam Tieu Binh 300,000 VND 02/05/2020
2401 HA THI THUY VY 150,000 VND 01/05/2020
2402 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/05/2020
2403 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/05/2020
2404 SU THI DIEM CHAU 510,000 VND 29/04/2020
2405 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 29/04/2020
2406 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/04/2020
2407 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 29/04/2020
2408 Kieu Minh Nhat 50,000 VND 29/04/2020
2409 Thái Thoại Hoá 3,000,000 VND 29/04/2020
2410 Bùi Thị Chín 1,500,000 VND 29/04/2020
2411 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/04/2020
2412 NGO KHANH DUY 500,000 VND 28/04/2020
2413 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 28/04/2020
2414 Vũ Thị Đức 500,000 VND 28/04/2020
2415 Lê Thị Minh Trang 1,500,000 VND 28/04/2020
2416 Trương Thị Lợi 500,000 VND 28/04/2020
2417 Võ Thế Lưu 1,000,000 VND 28/04/2020
2418 Nguyễn Thị An 1,000,000 VND 28/04/2020
2419 Lê Thị Mỹ Duyên 100,000 VND 28/04/2020
2420 Võ Tuấn Hùng+ Võ Thị Ngọc Hân 600,000 VND 28/04/2020
2421 NGUYEN MINH PHUOC 300,000 VND 27/04/2020
2422 Mạnh thường quân 500,008 VND 27/04/2020
2423 Tran Phuong Anh 1,000,000 VND 27/04/2020
2424 Van Thi Mong Binh 200,000 VND 27/04/2020
2425 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/04/2020
2426 Thái Nguyễn Kim Ngân 50,000 VND 26/04/2020
2427 Lam Tieu Binh 700,000 VND 26/04/2020
2428 Nguyen Phuong Binh 200,000 VND 26/04/2020
2429 Liêu Tấn Đạt 200,000 VND 26/04/2020
2430 Nguyen Van Trung 200,000 VND 26/04/2020
2431 Bùi Hữu Đức 10,000,000 VND 24/04/2020
2432 Tran Thi Phuong 300,000 VND 24/04/2020
2433 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2020
2434 Pham Minh Thinh 20,000 VND 24/04/2020
2435 Võ Văn Hai 200,000 VND 24/04/2020
2436 Bùi Thị Anh 200,000 VND 24/04/2020
2437 Phan Thành Lưu 1,000,000 VND 24/04/2020
2438 NGUYEN THI THU HUONG 300,000 VND 23/04/2020
2439 Mạnh thường quân 4,000,000 VND 23/04/2020
2440 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/04/2020
2441 TRAN NGOC DUNG 200,000 VND 22/04/2020
2442 NGUYEN NGOC THIEN NAM 1,000,000 VND 22/04/2020
2443 CAO NGUYEN PHUONG ANH 2,000,000 VND 22/04/2020
2444 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/04/2020
2445 Trieu The Hiep 10,000,000 VND 22/04/2020
2446 Vu Thi Quynh Loan 200,000 VND 22/04/2020
2447 Nguyen Duy Khanh 100,000 VND 22/04/2020
2448 Thu Hằng 1,000,000 VND 22/04/2020
2449 Duong Huy_OOH 10,000,000 VND 21/04/2020
2450 Lau Nhi 500,000 VND 21/04/2020
2451 Mạnh thường quân 7,000,000 VND 21/04/2020
2452 BAO THAI 10,000,000 VND 21/04/2020
2453 Huỳnh Quang Dũng 5,000,000 VND 21/04/2020
2454 Nguyen Xuan Nhi Phuc 100,000 VND 21/04/2020
2455 Huynh Vo Quynh Nhu 100,000 VND 21/04/2020
2456 Ông Dương + Bà Bốn 2,000,000 VND 21/04/2020
2457 THAI HOA 1,000,000 VND 20/04/2020
2458 TRAN THI THU THAO 300,000 VND 20/04/2020
2459 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 200,000 VND 20/04/2020
2460 HUYNH NGOC QUYEN 100,000 VND 20/04/2020
2461 MLH Suong 1,000,000 VND 20/04/2020
2462 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/04/2020
2463 Huynh Thi Tuyet Thu 200,000 VND 20/04/2020
2464 HUYNH THANH TAM 5,000,000 VND 19/04/2020
2465 Mạnh thường quâ 500,000 VND 19/04/2020
2466 Lê Nguyễn Hoàng Thy 20,000 VND 19/04/2020
2467 TRAN THI BICH NGOC 500,000 VND 17/04/2020
2468 Mạnh thường quâ 500,000 VND 17/04/2020
2469 LE VAN QUAN 200,000 VND 17/04/2020
2470 Xuan Hoa 500,000 VND 16/04/2020
2471 Nguyễn Thanh Diễm Uyên 2,000,000 VND 16/04/2020
2472 Cô Giang 200,000 VND 16/04/2020
2473 Mạnh thường quâ 2,000,000 VND 15/04/2020
2474 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 15/04/2020
2475 Mạnh thường quâ 1,000,000 VND 15/04/2020
2476 NGUYEN TRI DUNG 1,000,000 VND 15/04/2020
2477 Lam Tieu Binh 400,000 VND 15/04/2020
2478 Little (Quỳnh Anh) 200,000 VND 15/04/2020
2479 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 13/04/2020
2480 LE HONG PHONG 1,000,000 VND 13/04/2020
2481 PHAN LE BICH HANH 2,000,000 VND 13/04/2020
2482 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 13/04/2020
2483 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 13/04/2020
2484 Co Lien 500,000 VND 13/04/2020
2485 Mỹ Dung 500,000 VND 13/04/2020
2486 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/04/2020
2487 Bac Niem va Bac Thu 500,000 VND 12/04/2020
2488 Phan H T Thinh 1,000,000 VND 12/04/2020
2489 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/04/2020
2490 TRIEU PHUC KHANH 500,000 VND 12/04/2020
2491 Mạnh thường quân 700,000 VND 12/04/2020
2492 Le Truong Dang Khoa 50,000 VND 12/04/2020
2493 Vinh Vegan Long An 50,000 VND 11/04/2020
2494 Pham Xuan Hoa 100,000 VND 11/04/2020
2495 NGO THI NGOAN 1,000,000 VND 10/04/2020
2496 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 10/04/2020
2497 NGUYEN XUAN HUONG 1,000,000 VND 10/04/2020
2498 Dong Thi Hong Trinh 300,000 VND 10/04/2020
2499 Bui Thi Thanh Nga 200,000 VND 10/04/2020
2500 Sập báo 25 Hoàng Hoa Thám_ Bình Thạnh 3,000,000 VND 09/04/2020
2501 Ly Kim Bao 500,000 VND 09/04/2020
2502 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
2503 TRAN NGOC THANH 30,000,000 VND 08/04/2020
2504 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
2505 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/04/2020
2506 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/04/2020
2507 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/04/2020
2508 Huynh Ha-hghcatha@outlook.com 2,000,000 VND 06/04/2020
2509 PHAM NGUYEN VAN KHANH 300,000 VND 06/04/2020
2510 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 06/04/2020
2511 NGUYEN THI PHUONG TRAM 500,000 VND 06/04/2020
2512 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/04/2020
2513 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/04/2020
2514 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
2515 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2020
2516 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/04/2020
2517 Mạnh thường quân 554,000 VND 05/04/2020
2518 TRAN NGOC TIEN 1,000,000 VND 05/04/2020
2519 Nguyen Quynh Phuong 200,000 VND 05/04/2020
2520 TRAN THI THO 5,000,000 VND 04/04/2020
2521 Pham Kim Anh 100,000 VND 04/04/2020
2522 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2020
2523 HA HUY THANH 200,000 VND 03/04/2020
2524 Thach Hoang Hung 1,000,000 VND 03/04/2020
2525 Tien Tien 50,000 VND 02/04/2020
2526 Le Ngoc Thuy Tien 100,000 VND 02/04/2020
2527 Mạnh thường quân 2,500,000 VND 01/04/2020
2528 Hong Thuy 200,000 VND 31/03/2020
2529 Dinh Truong Thao Nguyen 200,000 VND 31/03/2020
2530 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/03/2020
2531 Chị Thuý _ Nguyễn Đình Chiểu 1,000,000 VND 31/03/2020
2532 Hong Minh va cong su gop quy xay cau duong 3,000,000 VND 30/03/2020
2533 Yang Hiếu Linh 30,000 VND 30/03/2020
2534 Nguyễn Ngọc Cúc 1,000,000 VND 30/03/2020
2535 Thai Thanh 200,000 VND 29/03/2020
2536 NGUYEN KHAI NGOC PHUONG 200,000 VND 29/03/2020
2537 My Lam 500,000 VND 29/03/2020
2538 Nguyễn Lê Thuý Quỳnh 500,000 VND 29/03/2020
2539 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
2540 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/03/2020
2541 NGUYEN NGOC PHUONG THUY 100,000 VND 27/03/2020
2542 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/03/2020
2543 NGUYEN THI KIEM DUNG 20,000,000 VND 25/03/2020
2544 Lâm Tiểu Bình 200,000 VND 25/03/2020
2545 Hà Việt Thắng 300,000 VND 25/03/2020
2546 Le Ngoc Thien Thanh 2,000,000 VND 24/03/2020
2547 NGUYEN THI HUYEN 100,000 VND 24/03/2020
2548 NGUYEN DUY BACH 200,000 VND 23/03/2020
2549 PHAM MINH TAM 200,000 VND 23/03/2020
2550 Dương Văn Phước 1,000,000 VND 23/03/2020
2551 Dương Thị Bạch Dung 1,000,000 VND 10/02/2020
2552 Mai Thị Hoa 2,000,000 VND 10/02/2020
2553 Cô Thảo Ngọc 300,000 VND 10/01/2020
2554 GĐ Chú Phan Thanh Hoàng 200,000 VND 10/01/2020
2555 Cô Phùng Kim Chi 100 USD 10/01/2020
2556 Cô Thu 500,000 VND 10/01/2020
2557 Chú Dương Văn Phước 1,000,000 VND 10/01/2020
2558 Huỳnh Thị Ngọc Diệp 1,000,000 VND 10/01/2020
2559 Phạm Thị Phương 1,000,000 VND 10/01/2020
2560 Vũ Thị Thái Bình 1,000,000 VND 10/01/2020
2561 Nguyễn Minh Ngọc 2,000,000 VND 10/01/2020
2562 Chú Trần Trung 1,000,000 VND 09/01/2020
2563 Gđ Tuyết Dũng 1,000,000 VND 09/01/2020
2564 Ngân hàng VIB_ CN Sài Gòn 3,000,000 VND 09/01/2020
2565 Chị Nguyễn Thị Ngọc Diệp 5,003,380,000 VND
2566 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 4,234,540,000 VND
2567 TRƯƠNG QUỐC DANH 3,566,170,000 VND
2568 Công ty CP Kinh Đô 2,125,000,000 VND
2569 Công ty CP Tôn Đông Á 2,000,000,000 VND
2570 Phạm Tấn Nghĩa 1,245,630,000 VND
2571 Phạm Tấn Nghĩa 150 USD
2572 Công ty TNHH KD Địa ốc Điền Phước Long 800,000,000 VND
2573 Air France 430,000,000 VND
2574 Chị Lê Tuyết Bình 404,695,000 VND
2575 Đào Văn Kính, Nguyễn Thị Bích Thùy 400,000,000 VND
2576 Nhóm Anh Chương 397,720,000 VND
2577 Nhóm BUI THI ANH THAO 377,971,000 VND
2578 Tập thể nhân viên Công ty CP Dong Tay PROMOTION 340,000,000 VND
2579 Tập thể nhân viên Công ty CP Truyền thông TK-L 320,000,000 VND
2580 Vo Nguyen Anh Vinh 300,000,000 VND
2581 Đinh Thị Nam Phương 293,275,000 VND
2582 Anh Tuấn và chị Ngọc - Alphana 232,500,000 VND
2583 Hiệp Hội các DN Anh Quốc Tại Việt Nam (BBGV) 223,600,000 VND
2584 Công ty CP Sản Xuất Thép Vinaone 215,928,000 VND
2585 GM Rao, Group Chairman, GMR Group - Bangalore, India 212,270,000 VND
2586 Đinh Bá Thành 200,000,000 VND
2587 Ông/ Bà Nguyễn Minh Tuấn 200,000,000 VND
2588 Phan Thị Bính 168,294,000 VND
2589 Nguyễn Thị Hồng Việt 168,000,000 VND
2590 Tập thể nhân viên CTY CP Truyền thông DAT VIET VAC 150,000,000 VND
2591 Phạm Lê Hiếu 150,000,000 VND
2592 Công ty TNHH Tiến Phát Đông Bắc 150,000,000 VND
2593 BCH Công đoàn Công ty CP Đầu tư Địa ốc Tiến Phát 50,000,000 VND
2594 Nguyễn Thị Kiêm Dung 130,000,000 VND
2595 Mạnh thường quân 116,700,000 VND
2596 CTY TNHH Truyen Thong Hoa Mat Troi 111,500,000 VND
2597 Mrs Juie Lam & Mr Don Lam 111,275,000 VND
2598 Công ty TNHH và TM Danh Tân-Nguyen Duy Doan 110,000,000 VND
2599 Mạng lưới học sinh trung học 100,900,000 VND
2600 Anh Allan Liu 100,000,000 VND
2601 Mai Thi Minh Phung 100,000,000 VND
2602 Công ty CP Quốc tế Gốm Sứ Việt (Vietceramics) 100,000,000 VND
2603 Câu lạc bộ dưỡng sinh Thái Cực Đường Lang (Quận 5) 80,000,000 VND
2604 Marques Gianoli C Patricia 70,000,000 VND
2605 STYLORY 65,502,000 VND
2606 Tập thể nhân viên công ty DID Group 61,447,000 VND
2607 Hội viên và HLV phòng tập Curves 60,000,000 VND
2608 Đại đức Thích Đồng Ngộ (Chùa Thiên Hưng) 50,000,000 VND
2609 Cong ty Phu Cuong 50,000,000 VND
2610 TRUONG THI HOANG OANH 50,000,000 VND
2611 Danh ca Ngọc Sơn 50,000,000 VND
2612 Chị Hạnh 50,000,000 VND
2613 Đào Thị Hải 50,000,000 VND
2614 Công ty CP Sản Xuất Thép Vina One 49,889,500 VND
2615 Ca sĩ Hòa Minzy 46,000,000 VND
2616 Daniel Co., Ltd 45,360,000 VND
2617 Ca sỹ Chí Thiện 45,000,000 VND
2618 Dang Thi Kim Thoa 44,000,000 VND
2619 Le Huy Sang (Minh Long 1) 42,180,000 VND
2620 MS PHAM THI MINH HUYEN (SONG MINH) 40,000,000 VND
2621 Thinker Dreamer 40,000,000 VND
2622 Huỳnh Trấn Thành 38,000,000 VND
2623 Mạnh thường quân 36,900,000 VND
2624 Cty TNHH Becker Industrial Coastings VN 35,000,000 VND
2625 Trương Thị Ngọc Oanh 33,000,000 VND
2626 Nguyen Duy Doan 30,000,000 VND
2627 Mạnh thường quân 30,000,000 VND
2628 Cô Lương Thị Thẩm 30,000,000 VND
2629 Trần Ngọc Thanh 30,000,000 VND
2630 CTY TNHH TMDV Nghị Hưng (Converse) 30,000,000 VND
2631 Phạm Thị Bích Thủy 29,000,000 VND
2632 Trần Phi Phượng 28,900,000 VND
2633 Quach Ung Tue (ĐT: 0938768809) 27,600,000 VND
2634 Project The Social #1 27,000,000 VND
2635 Võ Hồng Khanh (Pháp) 25,844,000 VND
2636 Huynh Ha 25,500,000 VND
2637 Nguyen Thi Huong 25,200,000 VND
2638 Võ Ngọc An Phong 25,000,000 VND
2639 Gia đình Vinh, Mai, Mỹ, Minh 25,000,000 VND
2640 Gia đình Vưu Mỹ Ý 25,000,000 VND
2641 Bùi Hữu Đức 25,000,000 VND
2642 Gia đình Truong Huynh Dan 25,000,000 VND
2643 Dương Huy (DatViet OOH) 25,000,000 VND
2644 JFE SHOJI TRADE VIETNAM 22,690,000 VND
2645 Ngọc Quỳnh 22,500,000 VND
2646 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 22,028,500 VND
2647 Grant Thornton 22,000,000 VND
2648 Tập thể nhân viên Dat Viet Group Holdings 21,800,000 VND
2649 Nguyen Quoc Khanh AA 21,070,000 VND
2650 Pham Nguyen Bao Chau 20,000,000 VND
2651 Co Mai va cac em 20,000,000 VND
2652 Julie Nga Thien Lam (Julie và Don) 20,000,000 VND
2653 Tập thể nhân viên Cong Ty CPTDTT Da Phuong Tien Dat Viet VAC 20,000,000 VND
2654 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Dich Vu M&T 20,000,000 VND
2655 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Quang Cao Dat Viet 20,000,000 VND
2656 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Xuc Tien Dong Tay 20,000,000 VND
2657 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong Dat Viet VAC 20,000,000 VND
2658 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Truyen Thong DID 20,000,000 VND
2659 Tập thể nhân viên Cong Ty CP Phat Trien Truyen Thong Quoc Te Anh Binh Minh 20,000,000 VND
2660 Nguyen Huu Huan 20,000,000 VND
2661 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Hưng, chị Liên 20,000,000 VND
2662 Nguyễn Minh Tuấn 20,000,000 VND
2663 Nguyễn Minh Thức 20,000,000 VND
2664 Đoàn Phương Ly 20,000,000 VND
2665 Cụ quá cố Huỳnh Văn Tuấn 20,000,000 VND
2666 Công ty TNHH Điện Ảnh Song Minh 20,000,000 VND
2667 Phạm Thị Minh Huyền - Giám đốc công ty Song Minh 20,000,000 VND
2668 TRUONG THI HOANG OANH 20,000,000 VND
2669 Vũ Kim Lan (Kim Lan Jewelry) 20,000,000 VND
2670 Vo Thi Kim Ngan 20,000,000 VND
2671 Nguyễn Thị Thúy Ba 20,000,000 VND
2672 Nguyễn Thị Thu Hà 20,000,000 VND
2673 Tô Thị Kim Hoa 20,000,000 VND
2674 Huynh Kim Lang 20,000,000 VND
2675 Nguyen Thi Mai Giau 20,000,000 VND
2676 Gia dinh Truong Luu Huynh Tam 20,000,000 VND
2677 Phạm Thị Minh Huyền 20,000,000 VND
2678 Ca sỹ Hari Won 20,000,000 VND
2679 Anh Tuấn, Chị Ngọc (Ashley) 20,000,000 VND
2680 Đặng Văn Thanh (Pháp danh Minh Phát) 20,000,000 VND
2681 Nguyen Anh Tuan 20,000,000 VND
2682 Nguyen Thi Nga 20,000,000 VND
2683 Ba mẹ của anh Hoàng Trọng Khải 20,000,000 VND
2684 Hoàng Trọng Khải 11,000,000 VND
2685 Trương Khánh Kiều Anh 20,000,000 VND
2686 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
2687 Cô Trần Thị Hương 20,000,000 VND
2688 Công ty TNHH Kim Cương Kita 20,000,000 VND
2689 Công ty Liên Phát 20,000,000 VND
2690 Công ty TNHH TM và QC Lữ Nhạc 20,000,000 VND
2691 Gia đình Ngô Hùng Phương 20,000,000 VND
2692 Van Thi Kim Xuyen 20,000,000 VND
2693 Mạnh thường quân 20,000,000 VND
2694 Gia đình Huynh Tam, My Y, Huynh Dan 20,000,000 VND
2695 Võ Thị Mỹ Dung 20,000,000 VND
2696 Đinh Bá Ái 11,000,000 VND
2697 Anh Đinh Bá Ái & chị Võ Thị Phượng 10,000,000 VND
2698 Công ty TNHH Gia Quốc Hưng 19,718,500 VND
2699 NGUYEN NGOC NGA 18,000,000 VND
2700 Lê Thị Thanh Nguyệt 17,275,000 VND
2701 Lê Thị Thanh Nguyệt 2,270,000 VND
2702 PHAN NGUYEN YEN NHI 16,800,000 VND
2703 Nguyen Ngoc Phuong Thuy 16,600,000 VND
2704 Cô Phạm Thị Kim Yến 16,000,000 VND
2705 Nguyễn Thị Tố Uyên 15,500,000 VND
2706 Bui Le Nha Quyen 15,426,000 VND
2707 Francois shucnnicke 15,000,000 VND
2708 Ngo Thach Thao 15,000,000 VND
2709 Võ Thị Mỹ Dung 15,000,000 VND
2710 Jenny Minh Nguyet Tran 15,000,000 VND
2711 Tập thể nhân viên công ty Masan 15,000,000 VND
2712 Nguyen Hong Kien 14,500,000 VND
2713 Nguyen Thi Bich Thanh 14,200,000 VND
2714 Nguyen Quang Truong 13,000,000 VND
2715 Nguyen Thi Ngoc Thy 12,650,000 VND
2716 Huynh Thanh Phong 12,500,000 VND
2717 CHINH NGUYEN 12,200,000 VND
2718 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 12,000,000 VND
2719 GĐ Vũ Văn Nguyên + Võ Thị Mỹ Phượng 2 USD
2720 Thai Hoa 12,000,000 VND
2721 Lam Tieu Binh 11,700,000 VND
2722 Nguyen Thi Phuong Tram 11,400,000 VND
2723 Nguyễn Thành Tâm 11,100,000 VND
2724 TRAN NGUYEN HUY 11,100,000 VND
2725 Trần Bá Anh Dũng 11,000,000 VND
2726 Bảo Thái 11,000,000 VND
2727 Cao Hong Hanh 11,000,000 VND
2728 Nguyen Thi Dung 11,000,000 VND
2729 Nguyễn Quang Tường và nhóm bạn Melbourne - Australia 10,495,100 VND
2730 Tan Loc 10,260,000 VND
2731 Nguyen Khanh Ngoc 10,000,000 VND
2732 Gia dinh Co Sau va Chi Thao 10,000,000 VND
2733 Oliver Nguyen 10,000,000 VND
2734 Nguyen Thi Truc Mai 10,000,000 VND
2735 Chi Hanh & Anh Ai 10,000,000 VND
2736 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thọ, chị Kỳ 10,000,000 VND
2737 Công ty CPDVTM XNK và Truyền Thông Miđi 10,000,000 VND
2738 Công ty TNHH Thằng Mõ 10,000,000 VND
2739 Công ty TNHH Truyền Thông Giải Trí Lý Khúc Lam 10,000,000 VND
2740 CN Công ty CP Hãng Phim Truyện 1 10,000,000 VND
2741 Phạm Thị Quý 10,000,000 VND
2742 Trần Thị Huê Mỹ - 024 Chung Cư B5, Phường 3, Quận 4, TP.HCM 10,000,000 VND
2743 Công ty Trần Minh 10,000,000 VND
2744 Công ty màn hình Led Âu Lạc 10,000,000 VND
2745 Công ty Nguyên Khang 10,000,000 VND
2746 Công ty Ánh Sao Kim 10,000,000 VND
2747 Công ty TNHH Hãng Phim Xuân Phước 10,000,000 VND
2748 Công ty TNHH Sản Xuất Chương Trình Nghệ Thuật H.A.P 10,000,000 VND
2749 Phạm Thanh Nga 10,000,000 VND
2750 Phật tử Ngọc Hương 10,000,000 VND
2751 Mỹ Linh 10,000,000 VND
2752 Vũ Thị Thùy Hương 10,000,000 VND
2753 Nguyen Duy Nhut 10,000,000 VND
2754 Anh chị Tâm Nhẫn 10,000,000 VND
2755 Nguyễn Linh Chi 10,000,000 VND
2756 Cao Thuy Duong 10,000,000 VND
2757 Mai Anh 10,000,000 VND
2758 Huỳnh Nhã 10,000,000 VND
2759 NGUYEN QUANG DUC 10,000,000 VND
2760 Dương Ngọc Tạo 10,000,000 VND
2761 Nguyễn Thị Hạnh 10,000,000 VND
2762 Tran Quang Dai 10,000,000 VND
2763 Tran Thi Tam 10,000,000 VND
2764 Công ty TNHH Kinh doanh Rau quả Thực phẩm VF 10,000,000 VND
2765 Ngân hàng VIB 10,000,000 VND
2766 Công ty THL Media 10,000,000 VND
2767 Ngân hàng Vietcombank (CN Tân Định) 10,000,000 VND
2768 Lam Kieu Phi 10,000,000 VND
2769 Ca sĩ Lê Hiếu 10,000,000 VND
2770 Bà Trần Thị Huê 10,000,000 VND
2771 Trung, Quỳnh, Nhựt, Tini 10,000,000 VND
2772 Tran Dan Vy 10,000,000 VND
2773 Dao Thuy Phuong Thao 10,000,000 VND
2774 Mạnh thường quân 10,000,000 VND
2775 Huynh Hoang Sang, Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
2776 Anh Phạm Tài 10,000,000 VND
2777 Hinh Ich Xuyen 10,000,000 VND
2778 Nguyễn Đặng Tường Linh 10,000,000 VND
2779 Công Ty Mỹ Thuật Sáng Tạo 10,000,000 VND
2780 Nghệ sĩ Việt Hương 10,000,000 VND
2781 Gia đình anh Ngô Hữu Phương 10,000,000 VND
2782 Đoàn Trần Phi Yến 10,000,000 VND
2783 Trinh Minh Hoa 10,000,000 VND
2784 Áo tắm Lan Hạnh 10,000,000 VND
2785 Nguyen Thi Thanh Truc 10,000,000 VND
2786 Gia đình Trần Lệ Hà 10,000,000 VND
2787 Nguyễn Thị Kiều Hạnh (Eximbank) 10,000,000 VND
2788 Trần Thị Kim Hồng 10,000,000 VND
2789 Nguyen Minh Phuoc 9,900,000 VND
2790 Sandar Quach 9,200,000 VND
2791 Tập thể nhân viên công ty CP Xúc Tiên Đông Tây (Dong Tay Promotion) 9,150,000 VND
2792 Cong ty Cao Thoi Dai 9,000,000 VND
2793 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệp, Anh Hải, Chị Thùy Lan (NaUy) 9,000,000 VND
2794 Nguyễn Văn Dữ 9,000,000 VND
2795 Le Quang Minh Chau (daisybee@yahoo.com) 8,900,000 VND
2796 Ren team - Nguyễn Hoàng Mỹ Linh, Lê Ngọc Anh, Chị Tiên, Ben (Shimma), Lyndy, Mẹ chị Tea (Cô Hằng), Hehe, Chị Đào (Her), anh Thạnh (Bếp), Ta Thị Phương Thảo, Thanh Hà, Chị Châu, Chị Stu (Puslo), Ray Lâm, Ba chị Tee, Chị Vee 8,678,000 VND
2797 Tran Thi Kim Tuyen 8,500,000 VND
2798 TRANG THANH TRUC QUAN 8,000,000 VND
2799 Trang Thanh Thủy 8,000,000 VND
2800 Huynh Hoang Sang 7,850,000 VND
2801 Duong Van Trong 7,700,000 VND
2802 Phạm Hữu Lợi 7,600,000 VND
2803 Ton Nu Thanh Nguyet 7,500,000 VND
2804 Duong Huynh Kim Thanh 7,500,000 VND
2805 Mạnh thường quân ở Bỉ tương đương 300 EUR 7,320,000 VND
2806 Tập thể nhân viên Dzone 7,250,000 VND
2807 Anh Bửu, Chị Thảo 7,017,000 VND
2808 Mạnh thường quân 7,017,000 VND
2809 Dũng 7,000,000 VND
2810 Lê Tấn Hải 7,000,000 VND
2811 Cụ ông quá cố Nguyen Ngoc (sinh năm 1984) 7,000,000 VND
2812 Gia dinh Hoa Tam 7,000,000 VND
2813 Ly Nguyet Thanh 7,000,000 VND
2814 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông Đất Việt VAC 6,800,000 VND
2815 Le Ngoc Quynh 6,794,000 VND
2816 NGUYEN THANH HUYEN 6,500,000 VND
2817 Võ Thị Mỹ Dung, Võ Phước Hòa, Võ Thị Thu Hương 6,500,000 VND
2818 Team chạy Marathon 6,300,000 VND
2819 Trần Ngọc Sơn 230,000 VND
2820 Nguyễn Thị Tuyết Nhung 100,000 VND
2821 Nguyễn Anh Quân 100,000 VND
2822 Trading 2,000,000 VND
2823 Thư ký 160,000 VND
2824 Tập thể nhân viên công ty CP Truyền Thông TK-L 6,030,000 VND
2825 Le Tan Hai 6,000,000 VND
2826 Công ty TNHH TM và KTTH T.T.C (Đại diện anh Nguyễn Quang Khánh, anh Hùng) 6,000,000 VND
2827 Chị Đinh Thị Lệ Thương 6,000,000 VND
2828 Phạm Thị Kim Xếp 6,000,000 VND
2829 Nguyễn Thị Thủy 6,000,000 VND
2830 Đoàn Thị Phú 6,000,000 VND
2831 Văn Thị Diệu Nhơn 6,000,000 VND
2832 Thai Hoa, Thai Nguyen, Phat 6,000,000 VND
2833 Mai Anh My 6,000,000 VND
2834 Nguyen Xuan Thach 6,000,000 VND
2835 Mạnh thường quân (N) 6,000,000 VND
2836 Lê Đình Toàn 5,900,000 VND
2837 Cô Cao Thị Cúc 5,800,000 VND
2838 Nguyen Quang Dat 5,700,000 VND
2839 VU THI KHANH NGOC 5,600,000 VND
2840 Nhóm Tùy Duyên (TP Huế) 5,500,000 VND
2841 Cụ KHAUV LIM (thọ 84 tuổi) 5,500,000 VND
2842 Bé Minh Triết, Minh Trí 5,200,000 VND
2843 Gia đình chú Phan Thanh Hoàng 5,200,000 VND
2844 Nhung Lê (Pháp) tương đương 200 EUR 5,135,500 VND
2845 Nguyễn Thị Đăng 5,100,000 VND
2846 Nguyen Thai Thanh 5,084,670 VND
2847 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
2848 Ba noi Tran Thi Ngoc Dieu 5,000,000 VND
2849 Le Nguyen Hoang Van 5,000,000 VND
2850 Cao Thi Ngoc Suong 5,000,000 VND
2851 Tieu Yen Trinh 5,000,000 VND
2852 Anh Thich & Chi Tam 5,000,000 VND
2853 Stanislas Jonville 5,000,000 VND
2854 Tran Le Khanh 5,000,000 VND
2855 Cao Thi Hanh 5,000,000 VND
2856 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Lân, chị Nga 5,000,000 VND
2857 Bà Trần Thị Ngọc Diêu góp quỹ xây cầu từ tiền mừng thọ của Quý khách: anh Thích, chị Tâm 5,000,000 VND
2858 Phan Thị Bích Diễm 5,000,000 VND
2859 Đỗ Kim Nhung 5,000,000 VND
2860 Trương Thị Ngọc Oanh 5,000,000 VND
2861 Ông/ Bà Đinh Việt Nga (Florida - USA) 5,000,000 VND
2862 Le Minh Ngoc 5,000,000 VND
2863 Trần Ánh Thu 5,000,000 VND
2864 Huỳnh Thị Tiến 5,000,000 VND
2865 Trần Thị Thu Huệ 5,000,000 VND
2866 Tập thể nhân viên công ty QC Đất Việt 5,000,000 VND
2867 Hoa hậu Cao Thùy Dương 5,000,000 VND
2868 LO NGOC THUY ANH (HCMC) 5,000,000 VND
2869 Nguyễn Lệ Nguyên 5,000,000 VND
2870 Nguyễn Thị Trúc Mai 5,000,000 VND
2871 Edo Anzon 5,000,000 VND
2872 Mee Trần 5,000,000 VND
2873 Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
2874 Hội Poker 5,000,000 VND
2875 Nguyen Ngoc Quynh Chau 5,000,000 VND
2876 Nguyễn Văn Vinh 5,000,000 VND
2877 Nguyễn Văn Đại 5,000,000 VND
2878 NGUYEN PHAM THANH 5,000,000 VND
2879 Lâm Kim Phụng 5,000,000 VND
2880 Kiều Thị Kim Lan 5,000,000 VND
2881 Kiều Thị Lan 5,000,000 VND
2882 Lương Thị Thập 5,000,000 VND
2883 Cô Ngô Ánh Ngọc 5,000,000 VND
2884 Andrew Lieu Trong Luong 5,000,000 VND
2885 Duong Hoang Quoc Thai 5,000,000 VND
2886 Chiị Quân, Thảo, Dân, Nguyên (Q. Tân Bình) 5,000,000 VND
2887 Lê Văn Tấn 5,000,000 VND
2888 Vo Trong Cang, Vo Minh Phuc 5,000,000 VND
2889 Thầy Đồng Trúc và nhóm Phật tử chùa Từ Phong 5,000,000 VND
2890 Bùi Thị Thùy Dương 5,000,000 VND
2891 Gia đình họ Luân 5,000,000 VND
2892 Công ty TNHH Duy Hai 5,000,000 VND
2893 Le Phi Son 5,000,000 VND
2894 Cty Zoom Media 5,000,000 VND
2895 Nguyễn Duy Mỹ 5,000,000 VND
2896 Nguyễn Duy Minh 5,000,000 VND
2897 Nguyễn Văn Minh 5,000,000 VND
2898 Gia đình chị Hòa, anh Bình, anh Huy, Ninh Anh 5,000,000 VND
2899 Ninh Thị Tuyết Mai 5,000,000 VND
2900 Mai Anh My 5,000,000 VND
2901 Cô Đoàn Thị Phú, Thân, Thương 5,000,000 VND
2902 Tu Khue công ty Âu Lạc 5,000,000 VND
2903 Trần Thị Cúc 5,000,000 VND
2904 La Văn Thành, Trương Thị Sỉ 5,000,000 VND
2905 Anh Hà, Chị Quỳnh 5,000,000 VND
2906 Siu, Lin 5,000,000 VND
2907 Nguyen Thai Dong Huong 5,000,000 VND
2908 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
2909 Le Thi Hong Vu 5,000,000 VND
2910 Tố Uyên 5,000,000 VND
2911 Anh Quân, Thảo, Dân, Nguyên 5,000,000 VND
2912 Gia đình chị Lệ Thương 5,000,000 VND
2913 Nguyễn Đặng Quỳnh Anh 5,000,000 VND
2914 Gia đình Hòa, Bình, Thu, Huy 5,000,000 VND
2915 Gia đình TS BS Võ Trọng Tuấn 5,000,000 VND
2916 Nguyễn Thị Anh Thư 5,000,000 VND
2917 Nguyễn Thế Thành 5,000,000 VND
2918 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
2919 Gia đình Nguyễn Thị Châu Bảo 5,000,000 VND
2920 Huỳnh Long Thủy 5,000,000 VND
2921 Cô Nguyễn Thị Sơn (Pháp danh Diệu Hải - Thủ Đức) 5,000,000 VND
2922 Uông Đình Phương 5,000,000 VND
2923 Hoang Huu Minh Nhat 5,000,000 VND
2924 Hoang Ngoc Anh Thi 5,000,000 VND
2925 Ngô Ánh Nga 5,000,000 VND
2926 Cô Út Nhỏ 5,000,000 VND
2927 Vũ Thị Hồng Minh 5,000,000 VND
2928 Le Thi Mai Q8 5,000,000 VND
2929 Nguyễn Vũ Trường Giang, Nguyễn Thị Nguyên 5,000,000 VND
2930 Sun Rui Xuan, Phạm Kim Oanh 5,000,000 VND
2931 Vo Thi Ngan 5,000,000 VND
2932 Jancy Nguyen 5,000,000 VND
2933 Trần Thị Ngọc Nga 5,000,000 VND
2934 Mạnh thường quân 5,000,000 VND
2935 Đặng Bình 5,000,000 VND
2936 Duong Hua Toan 5,000,000 VND
2937 Lê Thị Bé 5,000,000 VND
2938 Le Ngoc Thien Thanh 5,000,000 VND
2939 Ngân hàng VIB 5,000,000 VND
2940 Brian Phúc Thành & các bạn 5,000,000 VND
2941 Don Thi My Duyen 5,000,000 VND
2942 Chú Ngọc Thảo 5,000,000 VND
2943 Luu Kim Ngoc 5,000,000 VND
2944 Công ty TNHH Đông Hưng Viên (Q6) 5,000,000 VND
2945 Tập thể nhân viên Công ty DatViet VAC Group Holdings 4,900,000 VND
2946 Anthony La (Pháp) tương đương 200 EUR 4,880,000 VND
2947 Nhóm bạn HS- SV New Zealand 4,858,500 VND
2948 Chánh Lê (Nauy) tương đương 190 EUR 4,636,000 VND
2949 Anh Thành (Na Uy) 4,600,000 VND
2950 Nguyễn Thị Thủy 4,600,000 VND
2951 Tong Kim Luan 4,500,000 VND
2952 Lê Thị Kiều, Võ Văn Grov 4,500,000 VND
2953 Chi Hong và Chi Thu 4,500,000 VND
2954 Nguyễn Thị Hoài Nam ( Nauy) 4,370,000 VND
2955 Nguyen Thi Phuong Lan 4,250,000 VND
2956 Ken Atkinson 4,200,000 VND
2957 Per Ludo (Le Hieu) 4,200,000 VND
2958 Huynh Ton Cam Tu 4,200,000 VND
2959 Lê Thị Kiều (1936 4,200,000 VND
2960 Thao, Tam, Thuy 4,200,000 VND
2961 Cô Chinh và Cô Mai 4,200,000 VND
2962 Huynh Quang Dung 4,150,000 VND
2963 Quynh Anh Tran 4,000,000 VND
2964 Nghia Nguyen 4,000,000 VND
2965 Thay Vinh 4,000,000 VND
2966 Công ty Sắc Màu 4,000,000 VND
2967 Ho Dac Quynh Dung 4,000,000 VND
2968 Phạm Xuân Hoa 4,000,000 VND
2969 Gia đình Lương Hoàng Sơn và Lương Kiều My 4,000,000 VND
2970 Pham Dang Khoa 4,000,000 VND
2971 Kha Tú Lan 4,000,000 VND
2972 Ông bà Yoo 4,000,000 VND
2973 Đinh Thị Thương Thương 4,000,000 VND
2974 Le Thi Thu Ba 4,000,000 VND
2975 Ông bà Nguyễn Văn Sáu 4,000,000 VND
2976 GD Phuong Bac - Hoang Lan 4,000,000 VND
2977 Bà Phạm Thị Sáu 4,000,000 VND
2978 Truong Quang Sang 4,000,000 VND
2979 Cô Tina, Thu Hà Vũ 4,000,000 VND
2980 Triệu Thế Hiệp 4,000,000 VND
2981 Anh Thái (Khánh Hòa) 4,000,000 VND
2982 Dzếch Tuyết Lan 4,000,000 VND
2983 Gia đình anh chị Dũng Diệp (Quận 7) 4,000,000 VND
2984 Dư Thị Nhung 4,000,000 VND
2985 Nguyen Gia Truyen 4,000,000 VND
2986 Mạnh thường quân 4,000,000 VND
2987 Đào Thị Huỳnh 3,800,000 VND
2988 Khuat Tue Minh 3,700,000 VND
2989 Ngo Thi Thanh Nga 3,700,000 VND
2990 Lương Thúy Nga 3,600,000 VND
2991 Anh Phạm 3,500,000 VND
2992 Tran Hoai Diep 3,500,000 VND
2993 Tập thể nhân viên công ty CP Dịch Vụ M&T Pictures 3,450,000 VND
2994 Chị Thủy 3,400,000 VND
2995 Đặng Thanh Nhân (tương đương 200 AUD) 3,383,800 VND
2996 Mạnh thường quân 3,283,000 VND
2997 Thy 3,250,000 VND
2998 Tran Thanh Phuong 3,230,000 VND
2999 Le Nguyen Hong Van 3,200,000 VND
3000 Phạm Hải Âu 3,200,000 VND
3001 Phòng Thủ quỹ Đất Việt Group Holdings 3,129,000 VND
3002 Tang Nguyen Hoang Nhi 3,170,000 VND
3003 Vân Lê (Nauy) tương đương 120 EUR 3,081,300 VND
3004 Công ty Đông Tây Promotion 3,080,000 VND
3005 Nhóm bạn Nam Phương 3,040,000 VND
3006 Blocker 3,000,000 VND
3007 Loan Trinh 3,000,000 VND
3008 Cô Lương (Mẹ Anh Nguyễn Thư Thanh Hòa) 3,000,000 VND
3009 Phan Van Long và Mỹ Diệp 3,000,000 VND
3010 Nhật Lai 3,000,000 VND
3011 Brian Lâm 3,000,000 VND
3012 Đinh Thị Kim Tân 3,000,000 VND
3013 Mr Reddy 3,000,000 VND
3014 Ashley Jean Nguyễn 3,000,000 VND
3015 Hà Quang Minh 3,000,000 VND
3016 Gia đình Đoàn Thị Thanh Thảo 3,000,000 VND
3017 Nguyen Thi Thuy Dung 3,000,000 VND
3018 Nguyễn Hoàng Dũng 3,000,000 VND
3019 HUYNH KIET NHU 3,000,000 VND
3020 Bích Ngọc 3,000,000 VND
3021 Tran Thi Ai Nhi 3,000,000 VND
3022 Võ Thị Hoàng Yến 3,000,000 VND
3023 Gia đình chị Thùy Hương và Cô Bạch Mai 3,000,000 VND
3024 Trần Đan Vy 3,000,000 VND
3025 Duong Hai Au 3,000,000 VND
3026 Gia đình Ngô Ánh Nga 3,000,000 VND
3027 Nguyễn Đức Mai 3,000,000 VND
3028 C PHUONG BAC 3,000,000 VND
3029 Cụ quá cố Nguyễn Quang Đường 3,000,000 VND
3030 GĐ Bà Lê Thị Thu 3,000,000 VND
3031 Phòng Đường Biển - VNF 3,000,000 VND
3032 Cụ Hoàng Chính Khiêm 3,000,000 VND
3033 Cung Thi Lan Anh 3,000,000 VND
3034 Gia đình cô chú Dũng Diệp 3,000,000 VND
3035 NGUYEN THI MINH CHAU 3,000,000 VND
3036 Nguyen Ngoc Hanh 3,000,000 VND
3037 Lê Ngọc Thiên Thanh 3,000,000 VND
3038 Nguyen Ngoc Duyen 3,000,000 VND
3039 Cô Bình 3,000,000 VND
3040 NS Vũ Quốc Việt 3,000,000 VND
3041 Gia đình cô Hà 3,000,000 VND
3042 Chị Mai 3,000,000 VND
3043 Chị Mỹ Anh 3,000,000 VND
3044 Vo Thuy Trang 3,000,000 VND
3045 Hoa Thai 3,000,000 VND
3046 Chu Nguyễn Mộng Lâm 3,000,000 VND
3047 Pham Nguyen Vinh 3,000,000 VND
3048 Gia đình Phật tử Diệu Ái 3,000,000 VND
3049 Văn Thị Ngọc Lan 3,000,000 VND
3050 Nguyễn Nữ Như Khuê 3,000,000 VND
3051 Nguyen Thi Thu Thao 3,000,000 VND
3052 Nguyen Thi Dinh Huong 3,000,000 VND
3053 Cô Hiên Ly 3,000,000 VND
3054 Gia đình Quân, Thảo và 2 con Dân, Nguyên 3,000,000 VND
3055 Nhóm Phật Tử (Quận 9) 3,000,000 VND
3056 Ngoc 3,000,000 VND
3057 Huỳnh Thị Điệp 3,000,000 VND
3058 Nguyễn Thị Phượng 3,000,000 VND
3059 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
3060 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
3061 Nguyen Le Thao Uyen 3,000,000 VND
3062 Nguyễn Văn Hiền 3,000,000 VND
3063 Tran Linh 3,000,000 VND
3064 Lo Dang My Van 3,000,000 VND
3065 Mạnh thường quân (N) 3,000,000 VND
3066 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
3067 Vũ Thị Hồng Minh 3,000,000 VND
3068 Huỳnh Hớn Minh 3,000,000 VND
3069 Bui Truong Bao Ngoc 3,000,000 VND
3070 Nguyễn Thị Hiền 3,000,000 VND
3071 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
3072 Mạnh thường quân 3,000,000 VND
3073 Huynh Thi Thuy Hoa 2,950,000 VND
3074 Linh (pinkyhttl@yahoo.com) 2,900,000 VND
3075 Phật tử Gò Vấp + Bình Dương 2,900,000 VND
3076 Nhóm bạn anh Vinh 2,800,000 VND
3077 Lê Ngọc Hưng Long 2,600,000 VND
3078 Mạnh thường quân 2,600,000 VND
3079 Pham Duy Khuong 2,600,000 VND
3080 Pham Thi Hong Nga 2,600,000 VND
3081 Hoàng Oanh - Paris 2,597,400 VND
3082 Johnny Quốc Huỳnh (Đức) tương đương 100 EUR 2,565,800 VND
3083 Robin Austin 2,500,000 VND
3084 4 Phật Tử Lớp Giáo Lý Chùa Xá Lợi 2,500,000 VND
3085 Bạn Đọc Quận 10 2,500,000 VND
3086 Anh Quang, Chị Kim Khánh, Chị Ngọc Phương 2,500,000 VND
3087 Pham Nguyen Van Khanh 2,500,000 VND
3088 PHAM THUY NGOC NHUT 2,500,000 VND
3089 Ngân hàng Eximbank 2,500,000 VND
3090 Nhóm Thy, Vinh, Xô, Trọng, Thế Vinh 2,500,000 VND
3091 Do Thi Thu Thuy 2,500,000 VND
3092 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 2,500,000 VND
3093 Phạm Thị Minh, Nguyễn Thị Thu 2,500,000 VND
3094 Tran Thi Phi 2,500,000 VND
3095 Nguyễn Thị Phương Trâm 2,500,000 VND
3096 Lê Tấn Luân 2,500,000 VND
3097 Chị Yến 2,500,000 VND
3098 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
3099 Le Thi Nga 2,500,000 VND
3100 Mạnh thường quân 2,500,000 VND
3101 Cửa hàng bao bì Thái Bình Dương 2,500,000 VND
3102 Lê Minh Mẫn 2,500,000 VND
3103 Manh thường quân 2,500,000 VND
3104 Mạnh thường quân ở Nauy tương đương 100 EUR 2,440,000 VND
3105 Anh Nhân - TPHCM 2,350,000 VND
3106 Linh và Thi (bạn Khang) 2,300,000 VND
3107 Tran Lam 2,300,000 VND
3108 Nguyen Doan Thuy va Nguyen Dang Minh 2,200,000 VND
3109 Duong Anh Tu 2,200,000 VND
3110 Nguyễn Tâm Linh 2,217,000 VND
3111 Mr John Magne Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
3112 Mr John Kim Hiller (Nauy) 2,184,000 VND
3113 Nguyễn Thùy Lan (Nauy) 2,180,000 VND
3114 Nguyễn Quang Tiến (Nauy) 2,180,000 VND
3115 Nguyen Mai Trang 2,100,000 VND
3116 Le Cong Sanh 2,100,000 VND
3117 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
3118 Gia đình Vũ Thị Khánh Ngọc 2,100,000 VND
3119 Đoàn Đức Dương 1,000,000 VND
3120 Trương Thế Hào Kiệt 300,000 VND
3121 Trần Song Hạnh Lam 200,000 VND
3122 Nguyễn Thị Vân Hà 200,000 VND
3123 Đoàn Văn Thiệu 100,000 VND
3124 Võ Thị Phương Thanh 100,000 VND
3125 Trà Quang Lực 100,000 VND
3126 Phạm Tuấn Việt 100,000 VND
3127 Teri Nguyen 2,060,000 VND
3128 Hồ Thị Mỹ Dung 2,050,000 VND
3129 Cô Hương Ly 2,030,000 VND
3130 Soudain team 2,005,000 VND
3131 Hung Long & Truc Phuong 2,000,000 VND
3132 Inho Kim 2,000,000 VND
3133 Nguyen Manh Tuong 2,000,000 VND
3134 Ho Thi Hoang Anh 2,000,000 VND
3135 Chi Lien va GD 2,000,000 VND
3136 Linh Nguyen 2,000,000 VND
3137 Anh Nam & Chi Xu & Bac Lan 2,000,000 VND
3138 Nguyen Truong Huy 2,000,000 VND
3139 Nguyen Quoc Thanh 2,000,000 VND
3140 Anh Thong & Chi Thuong & Be Chuong & Long & Bo 2,000,000 VND
3141 Tran Vinh Du 2,000,000 VND
3142 Betty Bui Do 2,000,000 VND
3143 Jun Torres 2,000,000 VND
3144 Nguyễn Thị Bảy Q10 2,000,000 VND
3145 Tran Thi Thuy Chi 2,000,000 VND
3146 Nguyen Thanh Tra 2,000,000 VND
3147 Mr & Mrs Casey Nolen Jackson 2,000,000 VND
3148 Van Thi Dieu Nhon & Truong Chi Kien 2,000,000 VND
3149 Nguyen Thi My Linh 2,000,000 VND
3150 Nguyen Thi Thanh Tuyen 2,000,000 VND
3151 Nguyễn Cao Sơn 2,000,000 VND
3152 Pham Nguyen Quynh Nhu 2,000,000 VND
3153 Công ty TNHH TM và DV 3S 2,000,000 VND
3154 Gia đình bé Noen 2,000,000 VND
3155 Trần Thị Tuyết Ánh 2,000,000 VND
3156 VP Luật sư Phùng Anh Tuấn và đồng sự 2,000,000 VND
3157 Nguyễn Thị Ngọc Thanh 2,000,000 VND
3158 Nguyễn Quang Thành (Nauy) 2,000,000 VND
3159 Vo Thi Anh Hong 2,000,000 VND
3160 Le Thi Thu Van 2,000,000 VND
3161 Phạm Thị Dung 2,000,000 VND
3162 Dinh Tang Tri Trong 2,000,000 VND
3163 Phạm Tuấn Anh 2,000,000 VND
3164 Jason Giang 2,000,000 VND
3165 Nguyen Thi Thu Thao 2,000,000 VND
3166 Bà Phạm Thị Bé 2,000,000 VND
3167 Nguyen Thi Kim Loan 2,000,000 VND
3168 Đinh Thị Lệ Thương 2,000,000 VND
3169 Tập thể phòng Nhân sự - Dat Viet Group Holdings 2,000,000 VND
3170 Trieu The Hiep 2,000,000 VND
3171 Tran Kim Loan (VPBank) 2,000,000 VND
3172 Minh Huỳnh (USA) 2,000,000 VND
3173 Vũ Thị Hồng 2,000,000 VND
3174 Van Thi Dieu 2,000,000 VND
3175 NGUYEN VAN QUA 2,000,000 VND
3176 Nguyen Dai Thao 2,000,000 VND
3177 Nguyễn Thị Lang 2,000,000 VND
3178 Ông bà Phạm Gia Chung 2,000,000 VND
3179 Ngô Kim Thanh 2,000,000 VND
3180 Nguyễn Ngọc Thanh Tuyền 2,000,000 VND
3181 NGUYEN VU NAM PHUONG 2,000,000 VND
3182 VO THI THANH HIEN 2,000,000 VND
3183 Đỗ Thị Kim Nhung (Đông Tây Promotion) 2,000,000 VND
3184 Lương Thị Lệ Thủy 2,000,000 VND
3185 Bà Ưng Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
3186 LE NGOC HIEN 2,000,000 VND
3187 LE HOANG VU VA HO THI HOA BINH 2,000,000 VND
3188 Nguyen Huan 2,000,000 VND
3189 Nhóm bạn Viện, Tuyền, Khoa, Bích 2,000,000 VND
3190 Ông của cháu Trần Hữu Nghĩa, Trần Hữu Phát 2,000,000 VND
3191 A HUY TRIEU 2,000,000 VND
3192 NGUYEN THI MINH DUC 2,000,000 VND
3193 Gđình Anh Huỳnh Anh Luân 2,000,000 VND
3194 Trần Thị Bạch Yến 2,000,000 VND
3195 NGUYEN NU NHU KHUE 2,000,000 VND
3196 Cô Phượng 2,000,000 VND
3197 Nguyễn Thị Lan Chi 2,000,000 VND
3198 Bé Boom và Bé Bơ 2,000,000 VND
3199 Võ Thị Hạnh 2,000,000 VND
3200 Cô Nguyễn Minh Tâm 2,000,000 VND
3201 Cụ bà An Thị Liên 2,000,000 VND
3202 Huỳnh Thị Tuyết 2,000,000 VND
3203 Pham Thi Ngoc Diep 2,000,000 VND
3204 Phan Thi Thanh Xuan 2,000,000 VND
3205 Truong Chi Kien 2,000,000 VND
3206 Gia đình Lý Vương Nhựt Minh 2,000,000 VND
3207 Le Thuy Linh 2,000,000 VND
3208 Võ Thị Thùy Dương, Vũ Chí Cường, Vũ Anh Minh 2,000,000 VND
3209 Lê Ngọc Thông 2,000,000 VND
3210 Nguyễn Thị Ngọc Thy 2,000,000 VND
3211 Lê Thị Lệ 2,000,000 VND
3212 Nguyễn Phúc An Khang 2,000,000 VND
3213 Thầy Đồng Thái (Chùa Từ Phong) 2,000,000 VND
3214 Nguyễn Hữu Khanh 2,000,000 VND
3215 GD Ve Han Huy 2,000,000 VND
3216 Nguyễn Thị Huệ 2,000,000 VND
3217 Hồ Hương Nghi 2,000,000 VND
3218 Nguyễn Thị Kim Hoàng 2,000,000 VND
3219 Le Thi Kim Loan 2,000,000 VND
3220 Cung Thi Tuyet Anh 2,000,000 VND
3221 Võ Thị Phượng 2,000,000 VND
3222 NTK Nguyen Minh Quang 2,000,000 VND
3223 Chu Trang Thanh 2,000,000 VND
3224 Nguyen Hoang Hai 2,000,000 VND
3225 Lai Thi My Dung 2,000,000 VND
3226 Đặng Ngọc Phương Vy 2,000,000 VND
3227 Ho Thi The 2,000,000 VND
3228 Anh Tạo (Công ty Vietnamwork) 2,000,000 VND
3229 Võ Quốc Tuấn, Võ Thị Tuyết Nhung 2,000,000 VND
3230 Nguyễn Phi Hùng 2,000,000 VND
3231 Lê Hữu Đạt 2,000,000 VND
3232 Nguyễn Thị Chấn 2,000,000 VND
3233 Nguyen Thi Ngoc Trang 2,000,000 VND
3234 Nguyen Thi My Nhan 2,000,000 VND
3235 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3236 Cô Bình 2,000,000 VND
3237 Vo Thi Kim Ngan 2,000,000 VND
3238 Phạm Thị Mai 2,000,000 VND
3239 Be Thanh Truc 2,000,000 VND
3240 Hồ Vi Bảo 2,000,000 VND
3241 Mạnh thường quân (gửi qua bưu điện) 2,000,000 VND
3242 Le Ngoc My An 2,000,000 VND
3243 Mai Pham 2,000,000 VND
3244 Pham Thi Hoai Phuong 2,000,000 VND
3245 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3246 Cô Huỳnh Thị Minh Thu 2,000,000 VND
3247 Suni 2,000,000 VND
3248 Nguyễn Thị Như Hà 2,000,000 VND
3249 Nguyen Truong Thuy Trang 2,000,000 VND
3250 Nguyễn Ngọc Vân Khanh 2,000,000 VND
3251 Nguyễn Ngọc Lan 2,000,000 VND
3252 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3253 Nguyễn Thị Ngọc Uyển 2,000,000 VND
3254 Lê Kim Khánh 2,000,000 VND
3255 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3256 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3257 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3258 Hao Trinh 2,000,000 VND
3259 Chu Nguyen Mong Lam 2,000,000 VND
3260 Mạnh thường quân (Quận 1) 2,000,000 VND
3261 Nguyễn Quang Vinh 2,000,000 VND
3262 Xuân Thu (Q. Bình Thạnh) 2,000,000 VND
3263 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
3264 Gia đình cô Nguyễn Thị Hồng 2,000,000 VND
3265 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
3266 Nguyễn Thị Thùy Dung 2,000,000 VND
3267 Cao Thị Ánh Tuyết 2,000,000 VND
3268 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3269 Hồng 2,000,000 VND
3270 Thanh Hương (Bình Thạnh) 2,000,000 VND
3271 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3272 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3273 Ba mẹ Nguyễn Hữu Tân và Đoàn Kim Anh 2,000,000 VND
3274 Cô Băng Châu 2,000,000 VND
3275 Do Tien Hieu 2,000,000 VND
3276 Gia đình Phuong Bac 2,000,000 VND
3277 Gia đình Nguyễn Thanh Huy 2,000,000 VND
3278 Thùy Linh 2,000,000 VND
3279 Nguyễn Hồng Thảo 2,000,000 VND
3280 Kim Hồng 2,000,000 VND
3281 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3282 Thái Thị Mỹ 2,000,000 VND
3283 Nguyen Thi Kim Chi 2,000,000 VND
3284 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3285 Ngo Duc Trung 2,000,000 VND
3286 Bé Thanh Trúc 2,000,000 VND
3287 Bà Hoa 2,000,000 VND
3288 Đinh Kim Loan 2,000,000 VND
3289 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3290 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3291 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3292 Cô Thanh Tùng 2,000,000 VND
3293 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3294 Chị Vân Anh 2,000,000 VND
3295 Co Giao Hoang (Đồng Tháp) 2,000,000 VND
3296 Mạnh thường quân (Quận 3) 2,000,000 VND
3297 Truong Kim Dat (NU) Q10 2,000,000 VND
3298 Nguyen Tu Trinh 2,000,000 VND
3299 Duong Thai Du 2,000,000 VND
3300 Le Ngoc Hien 2,000,000 VND
3301 Nguyen Ngoc Duyen 2,000,000 VND
3302 Le Hoang Nam 2,000,000 VND
3303 Tran Le Viet Ngan 2,000,000 VND
3304 Cao Yên Gia Bửu 2,000,000 VND
3305 Phan Thi Hien 2,000,000 VND
3306 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3307 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3308 Trần Thị Ngọc Mai 2,000,000 VND
3309 Vũ Thị Minh Trang 2,000,000 VND
3310 Phan Thị Tuyết Mai 2,000,000 VND
3311 Huỳnh Thị Phương 2,000,000 VND
3312 Ngo Xu Kim 2,000,000 VND
3313 Khauv Lim 2,000,000 VND
3314 Nguyễn Thúy Vân (USA) 2,000,000 VND
3315 Mạnh thường quân 2,000,000 VND
3316 Chị Nga 2,000,000 VND
3317 Vũ Thị Kim Loan 2,000,000 VND
3318 Cô Bích Thủy 2,000,000 VND
3319 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 2,000,000 VND
3320 Thanh Tam, Thanh Tien, Doan Trang 2,000,000 VND
3321 Trần Thúy Vinh 2,000,000 VND
3322 Chị Quách Hằng 2,000,000 VND
3323 Nguyen Thi Thanh Hung 2,000,000 VND
3324 Nguyen Thi Chin 2,000,000 VND
3325 Thư Vũ 2,000,000 VND
3326 Tuong Quang Nguyen 1,942,800 VND
3327 Tập thể phòng IT - Dat Viet Group Holdings 1,900,000 VND
3328 Ngo Thi Minh Thu 1,900,000 VND
3329 Pham Thi Hong Nga 1,900,000 VND
3330 Trần Lệ Bình 1,800,000 VND
3331 Do Bui Duc Loc 1,800,000 VND
3332 Đoàn Pháp Hoa Chùa An Phú (Quận 8) 1,800,000 VND
3333 Dang Tan Phong 1,770,000 VND
3334 Lê Thị Kiều 1,700,000 VND
3335 Le Thi Thuy 1,700,000 VND
3336 Ngoc Thao Quyen Phan 1,700,000 VND
3337 Le Thi Thanh Nguyet 1,700,000 VND
3338 Nguyet, Tuyen, Truc, Ngoc 1,700,000 VND
3339 Pham Thi Hong Van 1,700,000 VND
3340 Từ Thụy Huy Hoàng 1,700,000 VND
3341 Nguyễn Thị Nam 1,700,000 VND
3342 Nguyễn Thị Thanh 1,682,000 VND
3343 Trần Thị Ngọc Tuyết (tương đương 100 AUD) 1,681,200 VND
3344 Đặng Thị Lệ (Mẹ cháu Trần Đặng Ngọc Hân) 1,668,000 VND
3345 Không ghi tên 1,620,000 VND
3346 Mân Nguyễn (tương đương 60 EUR) 1,617,300 VND
3347 Nguyễn Thị Đào 1,600,000 VND
3348 Tập thể nhân viên NOMAD 1,600,000 VND
3349 Nguyễn Thị Thanh 1,600,000 VND
3350 Mạnh thường quân 1,600,000 VND
3351 Trần Thị Ngọc Tuyết (100 AUD) 1,556,700 VND
3352 Ngân hàng VPBank 1,550,000 VND
3353 Chi Thuong & Thu Dung & Chong 1,500,000 VND
3354 Chau Hieu Hoa 1,500,000 VND
3355 Nguyen Thanh Tong 1,500,000 VND
3356 Mai Chien Thang 1,500,000 VND
3357 Phuong Mai 1,500,000 VND
3358 Dang Trung Hieu 1,500,000 VND
3359 Vu Thi Thuy Huong 1,500,000 VND
3360 Nguyễn Thị Kim Trang Q6 1,500,000 VND
3361 Nguyen Doan Thuy 1,500,000 VND
3362 Dinh Le Dien Trung 1,500,000 VND
3363 Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
3364 Huỳnh Thanh Thúy 1,500,000 VND
3365 Phạm Thị Hoài Phương 1,500,000 VND
3366 Cao Thái Sơn 1,500,000 VND
3367 Gđình Anh Nguyễn Tiến Đạt 1,500,000 VND
3368 Trần Thị Sại 1,500,000 VND
3369 NGUYEN NGOC DIEP 1,500,000 VND
3370 Vũ Mai Hương 1,500,000 VND
3371 Ms Chi Eximbank 1,500,000 VND
3372 Vũ Thị Kim Loan, Vũ Thị Phương Loan, Vũ Thị Quỳnh Loan 1,500,000 VND
3373 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
3374 Cô Thu Dung 1,500,000 VND
3375 Cháu Lê Minh Thái, Lê Anh Thi, Lê Anh Khoa 1,500,000 VND
3376 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
3377 Ho Xuan Vien Thao, Le Thi Bach Yen 1,500,000 VND
3378 Đinh Thị Mai Thu 1,500,000 VND
3379 Ta Thi Mui 1,500,000 VND
3380 Ngân hàng EximBank 1,500,000 VND
3381 Mạnh thường quân 1,500,000 VND
3382 Co Dieu Minh (Nhà Bè) 1,500,000 VND
3383 Phạm Hoàng Trúc Phượng 1,500,000 VND
3384 Mach Tuyet Hang 1,500,000 VND
3385 Chú Triệu Tô Hà 1,500,000 VND
3386 Phạm Văn Hiền 1,500,000 VND
3387 Cô Lê Ngọc Mai 1,500,000 VND
3388 Nguyen Ngoc Thai Phuong 1,500,000 VND
3389 Nguyen Thi Bich Thanh 1,500,000 VND
3390 Nguyen Ly Mong Thuy 1,500,000 VND
3391 Ngo Dinh Khoi Nguyen 1,500,000 VND
3392 Van Nhat Tan 1,500,000 VND
3393 Le Thi Hoa 1,450,000 VND
3394 Phan Thị Yến Nhi 1,400,000 VND
3395 Ông Hoành và Bà Thiệt 1,400,000 VND
3396 Mạnh thường quân 1,400,000 VND
3397 Nguyễn Yến Nhi 1,400,000 VND
3398 Luu Hoang Long 1,400,000 VND
3399 Như Quỳnh và mẹ 1,400,000 VND
3400 Carolene Vo (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
3401 Minh Tôn (tương đương 50 EUR) 1,347,750 VND
3402 Gia đình Thụy Nam, gia đình Diệu Kim 1,300,000 VND
3403 Nguyễn Thị Dư 830,000 VND
3404 Pham Thi Hong Nga 1,290,100 VND
3405 Nhóm từ thiện USA-Australia- VN (Lan -Điệp - Dung -Trang ) 1,200,000 VND
3406 Nguyễn Thùy Thanh Trúc 1,200,000 VND
3407 Lê Hoàng Sơn 1,200,000 VND
3408 Tran Huynh The Vu 1,200,000 VND
3409 Lam Kim Ngoc 1,200,000 VND
3410 Le Thi Hoang Anh 1,200,000 VND
3411 Thy + Trang 1,200,000 VND
3412 Cô Trần Thị Thu Tâm 1,200,000 VND
3413 Đặng Phước Thành 1,200,000 VND
3414 Nhóm điều dưỡng khoa thẫm mỹ 1,200,000 VND
3415 Ly Quoc Dung, Dao Trang, Ly Thieu Huyen, Ly Thieu Van 1,200,000 VND
3416 Vu Thi Quynh Loan 1,200,000 VND
3417 Anh Việt và bạn 1,100,000 VND
3418 Tran Thi Ngoc Be 1,100,000 VND
3419 Đỗ Trần Bảo Ngọc 1,100,000 VND
3420 Linh ( pinkyhttl@yahoo.com) 1,100,000 VND