No. Name Amount Currency Donate date
1 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/11/2023
2 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/11/2023
3 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/11/2023
4 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/11/2023
5 LE TAN LUAN 500,000 VND 20/11/2023
6 Mạnh thường quân 88,088 VND 20/11/2023
7 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/11/2023
8 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/11/2023
9 Bà Trần Thanh Loan - BN1913 200,000 VND 17/11/2023
10 Trần Kim Long - BN1914 200,000 VND 17/11/2023
11 Nguyễn Thị Hạnh - BN1915 200,000 VND 17/11/2023
12 Trần Mỹ Dung - BN1916 200,000 VND 17/11/2023
13 Trần Thị Mỹ Anh - BN1917 200,000 VND 17/11/2023
14 Trần Minh Phú - BN1918 200,000 VND 17/11/2023
15 Trần Minh Thành - BN1919 200,000 VND 17/11/2023
16 Trần Minh Quý - BN1920 200,000 VND 17/11/2023
17 Trần Thị Tuyết Nga - BN1921 200,000 VND 17/11/2023
18 Đặng Thị Thảo Trang - BN1922 200,000 VND 17/11/2023
19 Trần Đạt Nhân - BN1923 200,000 VND 17/11/2023
20 Trần Ngọc Anh Thư - BN1924 200,000 VND 17/11/2023
21 Ông Đào Văn Tới - BN1925 200,000 VND 17/11/2023
22 Bà Nguyễn Thị Cường - BN1926 200,000 VND 17/11/2023
23 Ông Trần Văn Hộ - BN1927 200,000 VND 17/11/2023
24 Nguyễn Thị Kiệm - BN1928 200,000 VND 17/11/2023
25 Chung Hớn Khanh - BN1929 200,000 VND 17/11/2023
26 Lê Thị Hảo - BN1930 200,000 VND 17/11/2023
27 Chung Đức Sóc - BN1931 200,000 VND 17/11/2023
28 Phạm Thị Miêng - BN1932 200,000 VND 17/11/2023
29 Trần Văn Ngưu - BN1933 200,000 VND 17/11/2023
30 Chung Sanh Phúc Mỹ - BN1934 200,000 VND 17/11/2023
31 Chung Thị Hoa Tiên - BN1935 200,000 VND 17/11/2023
32 Trần Minh Phụng - BN1936 200,000 VND 17/11/2023
33 Trần Kim Quang - BN1937 200,000 VND 17/11/2023
34 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/11/2023
35 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 17/11/2023
36 HUYNH THI DIEM TRANG 500,000 VND 17/11/2023
37 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 17/11/2023
38 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/11/2023
39 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/11/2023
40 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/11/2023
41 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/11/2023
42 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/11/2023
43 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/11/2023
44 VO THI NGOC PHUONG 2,000,000 VND 16/11/2023
45 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/11/2023
46 PHAM THI HONG PHAN 100,000 VND 15/11/2023
47 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 15/11/2023
48 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/11/2023
49 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 15/11/2023
50 Trần Bá Anh Dũng 1,500,000 VND 14/11/2023
51 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 14/11/2023
52 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/11/2023
53 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/11/2023
54 Co hai lang to 1,100,000 VND 14/11/2023
55 QUACH NHU LONG 400,000 VND 14/11/2023
56 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/11/2023
57 Nguyễn Kim Bằng - BN1898 50,000 VND 13/11/2023
58 Nguyễn Văn Phát - BN1899 50,000 VND 13/11/2023
59 Võ Thị Ngọc - BN1900 50,000 VND 13/11/2023
60 Dương Văn Chè - BN1901 50,000 VND 13/11/2023
61 Nguyễn Thị Sey - BN1902 50,000 VND 13/11/2023
62 Dương Kim Hên - BN1903 50,000 VND 13/11/2023
63 Dương Văn Thành - BN1904 50,000 VND 13/11/2023
64 Dương Văn Bòng - BN1905 50,000 VND 13/11/2023
65 Dương Văn Búp - BN1906 50,000 VND 13/11/2023
66 Dương Văn Nổ - BN1907 50,000 VND 13/11/2023
67 Dương Thị Kim - BN1908 50,000 VND 13/11/2023
68 Dương Thị Ánh Hồng - BN1909 50,000 VND 13/11/2023
69 Dương Thị Ngọc Giàu - BN1910 50,000 VND 13/11/2023
70 Dương Văn Phước - BN1911 50,000 VND 13/11/2023
71 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1912 1,000,000 VND 13/11/2023
72 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
73 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2023
74 Tu Van Tien Pham Thi Mong Loan Tu Thi Bich Tuyen 200,000 VND 13/11/2023
75 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/11/2023
76 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/11/2023
77 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
78 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
79 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 13/11/2023
80 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 13/11/2023
81 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/11/2023
82 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 13/11/2023
83 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 13/11/2023
84 TRAN THI THANH HUYEN 10,000 VND 13/11/2023
85 Trần Nguyễn Như Quỳnh 100,000 VND 11/11/2023
86 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/11/2023
87 NGUYEN LE QUOC THAI 300,000 VND 10/11/2023
88 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/11/2023
89 Công ty CP Hàng tiêu dùng Masan 510,600,000 VND 10/11/2023
90 ha mach cam thanh. 100,000 VND 10/11/2023
91 TRAN PHUOC TOAN 200,000 VND 10/11/2023
92 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/11/2023
93 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/11/2023
94 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/11/2023
95 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 10/11/2023
96 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 10/11/2023
97 LE QUANG TAN 80,000 VND 09/11/2023
98 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/11/2023
99 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/11/2023
100 HO PHUONG THANH 1,000,000 VND 09/11/2023
101 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/11/2023
102 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/11/2023
103 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 08/11/2023
104 AO THI THUY HUONG 1,000,000 VND 08/11/2023
105 VO DINH THANH BINH 200,000 VND 08/11/2023
106 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 07/11/2023
107 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 07/11/2023
108 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/11/2023
109 Mạnh thường quân 500,000 VND 07/11/2023
110 Lê Thị Hằng - BN1896 500,000 VND 06/11/2023
111 Serrer Hub - BN1897 2,200,000 VND 06/11/2023
112 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/11/2023
113 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 06/11/2023
114 NGUYEN THANH HUYEN 1,000,000 VND 06/11/2023
115 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 06/11/2023
116 H.Duyen 300,000 VND 06/11/2023
117 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/11/2023
118 Huynh Ha 2,000,000 VND 06/11/2023
119 ngoc anh 100,000 VND 06/11/2023
120 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/11/2023
121 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/11/2023
122 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/11/2023
123 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 06/11/2023
124 Pham Thien Thi 100,000 VND 06/11/2023
125 Tran Tam Yen 100,000 VND 06/11/2023
126 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 06/11/2023
127 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/11/2023
128 Nguyễn Hương Giang 369,000 VND 05/11/2023
129 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2023
130 Mạnh thường quân 50,000,000 VND 03/11/2023
131 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2023
132 PHAM THE HUY 300,000 VND 03/11/2023
133 Tạ Minh Nhựt 100,000 VND 03/11/2023
134 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/11/2023
135 NGUYEN THI LAN 1,000,000 VND 02/11/2023
136 VU THI HOA 200,000 VND 02/11/2023
137 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/11/2023
138 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 02/11/2023
139 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/11/2023
140 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/11/2023
141 PHAM NGUYEN VINH HOANG 100,000 VND 01/11/2023
142 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2023
143 TRAN KIM PHUNG 500,000 VND 01/11/2023
144 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 01/11/2023
145 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/11/2023
146 CO NHA LY 1,000,000 VND 01/11/2023
147 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/11/2023
148 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/11/2023
149 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/11/2023
150 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/11/2023
151 DANG CONG MINH 100,000 VND 01/11/2023
152 Mạnh thường quân 200,000 VND 31/10/2023
153 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 31/10/2023
154 DINH THI HONG NHUNG 300,000 VND 31/10/2023
155 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/10/2023
156 CAO THI THANH THAO 200,000 VND 31/10/2023
157 VO HOANG THIEN 500,000 VND 31/10/2023
158 Ba Nguyen Thi Ty 400,000 VND 30/10/2023
159 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
160 NGUYEN QUOC PHU 1,000,000 VND 30/10/2023
161 ha mach cam thanh 100,000 VND 30/10/2023
162 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
163 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/10/2023
164 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
165 Gia dinh Phat Dung Khang 500,000 VND 30/10/2023
166 Mạnh thường quân 72,000 VND 30/10/2023
167 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
168 CO MY HANH 2,000,000 VND 30/10/2023
169 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/10/2023
170 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/10/2023
171 LE QUANG TAN 80,000 VND 30/10/2023
172 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2023
173 SU THI DIEM CHAU 100,000 VND 27/10/2023
174 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2023
175 Mr. Long - BN1894 500,000 VND 26/10/2023
176 Chú Hai - BN1895 400,000 VND 26/10/2023
177 Mạnh thường quân 23,450 VND 26/10/2023
178 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/10/2023
179 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/10/2023
180 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 26/10/2023
181 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/10/2023
182 DIEP THANH PHUONG 300,000 VND 26/10/2023
183 Trần Anh Minh 200,000 VND 26/10/2023
184 Hồ Thị Mỹ Dung - BN1893 1,000,000 VND 25/10/2023
185 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/10/2023
186 LY CAM LIEN 100,000 VND 25/10/2023
187 LE TAN LUAN 500,000 VND 25/10/2023
188 NGUYEN TRI TAI 100,000 VND 25/10/2023
189 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/10/2023
190 NGUYEN GIA TRUYEN 1,000,000 VND 25/10/2023
191 Cô Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1892 1,000,000 VND 24/10/2023
192 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/10/2023
193 TRAN QUANG DAI 1,000,000 VND 24/10/2023
194 NGUYEN DOAN PHUONG 100,000,000 VND 24/10/2023
195 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/10/2023
196 Trần Tuấn Anh 500,000 VND 24/10/2023
197 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/10/2023
198 3 anh em nha Le ba Thuc 600,000 VND 23/10/2023
199 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
200 chi C Ngoc 1,000,000 VND 23/10/2023
201 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
202 MY UYEN 100,000 VND 23/10/2023
203 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
204 TRUONG HOANG MY DUYEN 200,000 VND 23/10/2023
205 TRAN THI HUONG THANH 200,000 VND 23/10/2023
206 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/10/2023
207 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
208 NGUYEN HUU CHIEN 500,000 VND 23/10/2023
209 THACH SON 200,000 VND 23/10/2023
210 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/10/2023
211 Lê Quốc Anh 4,000,000 VND 23/10/2023
212 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/10/2023
213 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/10/2023
214 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/10/2023
215 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 19/10/2023
216 NGUYEN QUOC PHU 500,000 VND 19/10/2023
217 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/10/2023
218 Bùi Duy Tây - BN1891 5,000,000 VND 18/10/2023
219 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/10/2023
220 NGUYEN QUOC DUNG 500,000 VND 18/10/2023
221 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/10/2023
222 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/10/2023
223 Chú Quách Kim Long - BN1890 1,000,000 VND 17/10/2023
224 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
225 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
226 HUYNH THI NGOC THAO 1,000,000 VND 17/10/2023
227 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/10/2023
228 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/10/2023
229 Vũ Thị Kim Loan - BN1886 500,000 VND 16/10/2023
230 Ngô Thành Nguyên và Thành Đạt - BN1887 500,000 VND 16/10/2023
231 Nguyễn Danh Quý - BN1888 1,000,000 VND 16/10/2023
232 Nguyễn Danh Quý - BN1889 1,000,000 VND 16/10/2023
233 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 16/10/2023
234 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
235 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
236 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/10/2023
237 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/10/2023
238 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
239 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/10/2023
240 HUYNH CHI SIL 500,000 VND 16/10/2023
241 Pham Thi Tuong An 50,000 VND 16/10/2023
242 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 16/10/2023
243 BUI THI THUY VY 200,000 VND 16/10/2023
244 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
245 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 16/10/2023
246 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 16/10/2023
247 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/10/2023
248 TRAN THI MY TRANG 200,000 VND 16/10/2023
249 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 16/10/2023
250 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
251 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/10/2023
252 MRS TRAN ANH KHUE 250,000 VND 16/10/2023
253 Hao 100,000 VND 16/10/2023
254 Trương Kim Chi 200,000 VND 16/10/2023
255 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 14/10/2023
256 chi Lam Huynh Lan 80,000 VND 13/10/2023
257 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/10/2023
258 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/10/2023
259 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 13/10/2023
260 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/10/2023
261 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 12/10/2023
262 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/10/2023
263 NGUYEN THANH BAY 500,000 VND 12/10/2023
264 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/10/2023
265 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2023
266 NGUYEN THI THANH THUY 50,000 VND 11/10/2023
267 Huu duyen 100,000 VND 11/10/2023
268 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2023
269 Nguyễn Kim Bằng - BN1872 50,000 VND 10/10/2023
270 Nguyễn Văn Phát - BN1873 50,000 VND 10/10/2023
271 Võ Thị Ngọc - BN1874 50,000 VND 10/10/2023
272 Dương Văn Chà - BN1875 50,000 VND 10/10/2023
273 Nguyễn Thị Sey - BN1876 50,000 VND 10/10/2023
274 Dương Kim Hên - BN1877 50,000 VND 10/10/2023
275 Dương Văn Thành - BN1878 50,000 VND 10/10/2023
276 Dương Thị Bông - BN1879 50,000 VND 10/10/2023
277 Dương Văn Búp - BN1880 50,000 VND 10/10/2023
278 Dương Văn Nở - BN1881 50,000 VND 10/10/2023
279 Dương Thị Thơm - BN1882 50,000 VND 10/10/2023
280 Dương Thị Ánh Hồng - BN1883 50,000 VND 10/10/2023
281 Dương Thị Ngọc Châu - BN1884 50,000 VND 10/10/2023
282 Dương Văn Phước - BN1885 50,000 VND 10/10/2023
283 HUYNH HOANG DUY 500,000 VND 10/10/2023
284 Mạnh thường quân 160,000 VND 10/10/2023
285 Pham thien thi 100,000 VND 10/10/2023
286 TRAN THI NGOC GIAU 200,000 VND 10/10/2023
287 NGO XUAN VIET 100,000 VND 10/10/2023
288 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/10/2023
289 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
290 GD NGUYEN VINH 300,000 VND 09/10/2023
291 BUI THI KIM THI 100,000 VND 09/10/2023
292 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
293 chi Cngoc 500,000 VND 09/10/2023
294 PHAM THE HUY 300,000 VND 09/10/2023
295 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
296 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 09/10/2023
297 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
298 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 09/10/2023
299 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/10/2023
300 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
301 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
302 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 09/10/2023
303 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 09/10/2023
304 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/10/2023
305 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 09/10/2023
306 GIVEASIA 5,614,500 VND 09/10/2023
307 NGUYEN THAI HAO 100,000 VND 09/10/2023
308 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/10/2023
309 NGUYEN QUOC PHU 500,000 VND 09/10/2023
310 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 09/10/2023
311 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 09/10/2023
312 NGUYEN THI TY 100,000 VND 09/10/2023
313 Nguyễn Hương Giang 369,000 VND 08/10/2023
314 Nguyễn Thị Kim Thanh - BN1868 20,000,000 VND 06/10/2023
315 Chú Phan Thanh Hoàng - BN1869 200,000 VND 06/10/2023
316 Chị Lê Thị Nam Phương - BN1870 2,000,000 VND 06/10/2023
317 Nhà hảo tâm - BN1871 5,000,000 VND 06/10/2023
318 NGUYEN DO DINH TAN 200,000 VND 06/10/2023
319 NGUYEN DO DINH HUY 100,000 VND 06/10/2023
320 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/10/2023
321 TA MINH NHUT 100,000 VND 06/10/2023
322 Gia dinh Quoc Dung-Dao Trang 200,000 VND 06/10/2023
323 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/10/2023
324 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/10/2023
325 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
326 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
327 HuynhHa 2,000,000 VND 05/10/2023
328 CO KHEN TOURIST 10,000,000 VND 05/10/2023
329 NGUYEN THANH HUYEN 1,000,000 VND 05/10/2023
330 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/10/2023
331 Co hai lang to 1,000,000 VND 05/10/2023
332 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/10/2023
333 Ao Thi Anh Dao 2,000,000 VND 04/10/2023
334 Nguyen Ngoc Tuyen 300,000 VND 04/10/2023
335 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/10/2023
336 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/10/2023
337 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 04/10/2023
338 NGUYEN THI TRUC LINH 100,000 VND 04/10/2023
339 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 04/10/2023
340 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 04/10/2023
341 Dieu Thong 300,000 VND 04/10/2023
342 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 03/10/2023
343 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/10/2023
344 Mạnh thường quân 800,000 VND 03/10/2023
345 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/10/2023
346 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/10/2023
347 Quach Nhu Long 400,000 VND 03/10/2023
348 DUONG THI PHUONG NGAN 500,000 VND 03/10/2023
349 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/10/2023
350 Lâm Nguyệt Nga - BN1867 10,000,000 VND 02/10/2023
351 LE HOANG PHUONG 100,000 VND 02/10/2023
352 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
353 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
354 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
355 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/10/2023
356 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
357 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
358 DANG CONG MINH 100,000 VND 02/10/2023
359 VU THI HOA 200,000 VND 02/10/2023
360 TRAN HUU DIEU HAN 300,000 VND 02/10/2023
361 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/10/2023
362 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 02/10/2023
363 Mạnh thường quân 80,000 VND 02/10/2023
364 Võ Thị Mỹ Dung - BN1866 10,000,000 VND 29/09/2023
365 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/09/2023
366 AO HOAI VAN 1,000,000 VND 29/09/2023
367 AO VAN NHAN 1,000,000 VND 29/09/2023
368 H.T THIEN AN 1,000,000 VND 29/09/2023
369 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 29/09/2023
370 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/09/2023
371 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 29/09/2023
372 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/09/2023
373 Lý Thị Nguyệt Loan - BN1863 200,000 VND 28/09/2023
374 Duy Tiên - BN1864 200,000 VND 28/09/2023
375 Huynh Dung - BN1865 280,000 VND 28/09/2023
376 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
377 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/09/2023
378 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
379 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/09/2023
380 NGUYEN THI NON 500,000 VND 28/09/2023
381 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/09/2023
382 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/09/2023
383 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1862 1,000,000 VND 27/09/2023
384 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/09/2023
385 LAM HIEN NHU 2,000,000 VND 27/09/2023
386 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/09/2023
387 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/09/2023
388 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 26/09/2023
389 LE DUY CUONG 32,545 VND 26/09/2023
390 Mạnh thường quân 80,000 VND 26/09/2023
391 DO TIEN PHAT 100,000 VND 26/09/2023
392 TIEU VINH THUAN 400,000 VND 26/09/2023
393 Hứa Minh Tiến 100,000 VND 25/09/2023
394 Hứa Minh Tiến 100,000 VND 25/09/2023
395 DANG THI KIM - BN1861 5,000,000 VND 25/09/2023
396 Vo hoang thien 300,000 VND 25/09/2023
397 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
398 Chau 100,000 VND 25/09/2023
399 TRAN THI KIM DANH 200,000 VND 25/09/2023
400 NGUYEN THI HONG SUONG 200,000 VND 25/09/2023
401 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
402 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 25/09/2023
403 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/09/2023
404 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
405 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
406 Duy anh van anh 2,000,000 VND 25/09/2023
407 Nhu Trang 1,000,000 VND 25/09/2023
408 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/09/2023
409 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 25/09/2023
410 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/09/2023
411 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/09/2023
412 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/09/2023
413 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
414 Nguyen Thanh Vinh DTP 1,000,000 VND 22/09/2023
415 DOAN HUYEN CHAN 100,000 VND 22/09/2023
416 Fan GinPu 5,000,000 VND 22/09/2023
417 THAI THI THANH KIEU 200,000 VND 22/09/2023
418 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
419 Nguyen Thi Ngoc Thy 500,000 VND 22/09/2023
420 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/09/2023
421 LE QUOC CUONG - BN1859 500,000 VND 21/09/2023
422 LE THI MAI TRINH - BN1860 500,000 VND 21/09/2023
423 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/09/2023
424 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/09/2023
425 LUONG MINH TRUC 100,000 VND 21/09/2023
426 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/09/2023
427 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/09/2023
428 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/09/2023
429 VIE CHANNEL DATVIETVAC - BN1857 8,500,000 VND 20/09/2023
430 DVMG DATVIETVAC - BN1858 5,300,000 VND 20/09/2023
431 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/09/2023
432 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/09/2023
433 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/09/2023
434 VO THI KIM CHAU 1,000,000 VND 20/09/2023
435 Tran Thi Thu Hien 500,000 VND 20/09/2023
436 AO THI KIM SEN 1,000,000 VND 20/09/2023
437 NGUYEN VAN THANH 200,000 VND 20/09/2023
438 Mạnh thường quân 80,000 VND 20/09/2023
439 Vo hoang thien 400,000 VND 20/09/2023
440 NGUYEN THI KIM LAN - BN1856 200,000 VND 19/09/2023
441 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/09/2023
442 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/09/2023
443 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 19/09/2023
444 Dinh Thao 500,000 VND 19/09/2023
445 Mạnh thường quân 300,000 VND 19/09/2023
446 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/09/2023
447 TRAN KIM PHUNG 1,000,000 VND 19/09/2023
448 NGUYEN QUOC PHU 300,000 VND 19/09/2023
449 Đặng Công Minh 100,000 VND 18/09/2023
450 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
451 NGUYEN HIEN THU 500,000 VND 18/09/2023
452 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/09/2023
453 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
454 Chị Ngọc 500,000 VND 18/09/2023
455 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
456 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
457 Dieu Thong 300,000 VND 18/09/2023
458 Nguyen Quoc Khanh 200,000 VND 18/09/2023
459 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
460 LAM HUYNH YEN 50,000 VND 18/09/2023
461 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/09/2023
462 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation VIEON. 11,674,100 VND 18/09/2023
463 VieNETWORK TRAN GIA NGHI 100,000 VND 18/09/2023
464 VieNETWORK NGUYEN LE DOAN THUY 300,000 VND 18/09/2023
465 VieNETWORK NGUYEN NGOC QUYNH NHU 100,000 VND 18/09/2023
466 VieNETWORK 100,000 VND 18/09/2023
467 VieNETWORK 10,000,000 VND 18/09/2023
468 LY HOANG LINH SAN 100,000 VND 18/09/2023
469 Hoa Chau Due 100,000 VND 18/09/2023
470 DOAN VAN NHI 3,000,000 VND 18/09/2023
471 LUONG THUY VI DTP 100,000 VND 18/09/2023
472 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/09/2023
473 Trần Tuấn Anh 1,000,000 VND 16/09/2023
474 NGUYEN VAN HAI - BN1853 1,000,000 VND 15/09/2023
475 TRAN THI KIM NGA - BN1854 1,000,000 VND 15/09/2023
476 THAI HUY NHAT - BN1855 1,000,000 VND 15/09/2023
477 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 15/09/2023
478 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/09/2023
479 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 15/09/2023
480 NGUYEN HANH MINH VU 200,000 VND 15/09/2023
481 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/09/2023
482 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/09/2023
483 OOH - DATVIETVAC - BN 1851 3,050,000 VND 14/09/2023
484 Team Digital Content Vie Channel - BN1852 700,000 VND 14/09/2023
485 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/09/2023
486 GIANG THANH THUY 200,000 VND 14/09/2023
487 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation CIA. 300,000 VND 14/09/2023
488 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation CIA. 100,000 VND 14/09/2023
489 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/09/2023
490 Banh My Linh - Nguyen Thanh Truc 1,000,000 VND 14/09/2023
491 DatvietVAC đồng hành cùng NPF - Finance - BN1850 2,000,000 VND 13/09/2023
492 Mạnh thường quân 150,000 VND 13/09/2023
493 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/09/2023
494 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 13/09/2023
495 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/09/2023
496 GIVEASIA 5,516,000 VND 13/09/2023
497 TU THI BICH TUYEN TU VAN TIEN PHAM THI MONG LOAN 150,000 VND 13/09/2023
498 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/09/2023
499 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/09/2023
500 TRUONG HOANG MY DUYEN 300,000 VND 13/09/2023
501 Ngô Văn Duy Phương - BN1848 1,000,000 VND 12/09/2023
502 Văn Thị Ngọc Lan - BN1849 1,000,000 VND 12/09/2023
503 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/09/2023
504 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 12/09/2023
505 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/09/2023
506 DUONG THI PHUONG NGAN 500,000 VND 12/09/2023
507 Nguyễn Kim Bằng - BN1833 50,000 VND 11/09/2023
508 Nguyễn Văn Phát - BN1834 50,000 VND 11/09/2023
509 Võ Thị Ngọc - BN1835 50,000 VND 11/09/2023
510 Dương Văn Chà - BN1836 50,000 VND 11/09/2023
511 Nguyễn Thị Sey - BN1837 50,000 VND 11/09/2023
512 Dương Kim Hên - BN1838 50,000 VND 11/09/2023
513 Dương Văn Thành - BN1839 50,000 VND 11/09/2023
514 Dương Thị Bông - BN1840 50,000 VND 11/09/2023
515 Dương Văn Búp - BN1841 50,000 VND 11/09/2023
516 Dương Văn Nở - BN1842 50,000 VND 11/09/2023
517 Dương Thị Thơm - BN1843 50,000 VND 11/09/2023
518 Dương Thị Ánh Hồng - BN1844 50,000 VND 11/09/2023
519 Dương Thị Ngọc Châu - BN1845 50,000 VND 11/09/2023
520 Dương Văn Phước - BN1846 50,000 VND 11/09/2023
521 Trần Văn Trình - BN1847 20,000,000 VND 11/09/2023
522 NGUYEN NGOC ANH 50,000 VND 11/09/2023
523 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
524 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 11/09/2023
525 HUYNH THIEN TRUC 100,000 VND 11/09/2023
526 TRAN NGUYEN HUY 2,000,000 VND 11/09/2023
527 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
528 Nguyen hoang linh nhi 50,000 VND 11/09/2023
529 Mạnh thường quân 200,000 VND 11/09/2023
530 Mạnh thường quân 15,000 VND 11/09/2023
531 Mạnh thường quân 500,000 VND 11/09/2023
532 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
533 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 11/09/2023
534 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 11/09/2023
535 NGHIEM VAN DUNG 100,000 VND 11/09/2023
536 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/09/2023
537 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 11/09/2023
538 PHAM ANH Nomad 500,000 VND 11/09/2023
539 Vo hoang thien 500,000 VND 11/09/2023
540 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 11/09/2023
541 gui quy. 80,000 VND 11/09/2023
542 Trần Trung Tín 100,000 VND 10/09/2023
543 Vieshop, VieZ, Bridge&Poker - BN1830 650,000 VND 08/09/2023
544 DatvietVAC đồng hành cùng NPF - PD - BN1831 2,600,000 VND 08/09/2023
545 Team Kế toán Vie Channel - BN1832 1,500,000 VND 08/09/2023
546 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 08/09/2023
547 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 08/09/2023
548 DATVIETVAC DONG HANH CUNGNAM PHUONG FOUNDATION-MTP&TKL 6,550,000 VND 08/09/2023
549 THAI NGUYEN KHANG HUY 10,000 VND 08/09/2023
550 NGUYEN NGOC ANH VIEON 100,000 VND 08/09/2023
551 NGO XUAN VIET 300,000 VND 08/09/2023
552 LE THANH QUANG 6,000 VND 08/09/2023
553 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/09/2023
554 Nguyễn Danh Quý - BN1826 500,000 VND 07/09/2023
555 Cô Giang - BN1827 200,000 VND 07/09/2023
556 Phòng Creative - BN1828 900,000 VND 07/09/2023
557 Vũ Thị Kim Loan - BN1829 1,000,000 VND 07/09/2023
558 TRAN THU TRANG 20,000 VND 07/09/2023
559 PHAM THI HAU 100,000 VND 07/09/2023
560 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/09/2023
561 TRAN THI THAM 2,000,000 VND 07/09/2023
562 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation-DVME-IT 2,000,000 VND 07/09/2023
563 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/09/2023
564 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/09/2023
565 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/09/2023
566 LE VAN 1,000,000 VND 07/09/2023
567 LE THI NGOC HOA NOMAD 500,000 VND 07/09/2023
568 Tien Nomad 200,000 VND 07/09/2023
569 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation-DVME-IT 2,200,000 VND 07/09/2023
570 Nomad MGMT D Hang Nga 100,000 VND 07/09/2023
571 DatvietVAC dong hanh cungNam Phuong Foundation - NOMADMGMT 100,000 VND 07/09/2023
572 NGUYEN THI KIM NGAN 100,000 VND 07/09/2023
573 DatVietVAC dong hanh cung Nam Phuong Foundation - Nomad 100,000 VND 07/09/2023
574 AIACTIV 6,000,000 VND 07/09/2023
575 Pham Hoang Truc Phuong - DatVietVAC 10 nam dong hanh NPF 2,000,000 VND 07/09/2023
576 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/09/2023
577 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/09/2023
578 DO THI KIM CHI 2,000,000 VND 06/09/2023
579 LU THI THUY VAN 1,000,000 VND 06/09/2023
580 NTK Ken Nguyen 200,000 VND 06/09/2023
581 NHG 369,000 VND 06/09/2023
582 Co hai lang to 900,000 VND 06/09/2023
583 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/09/2023
584 Gia dinh QuocDung-DaoTrang 200,000 VND 06/09/2023
585 PHAN DOAN PHU QUOC 600,000 VND 06/09/2023
586 NGUYEN THI YEN 3,000,000 VND 06/09/2023
587 NGUYEN THI NGOC HA 2,000,000 VND 06/09/2023
588 VO THI PHAP 2,000,000 VND 06/09/2023
589 Co Lieu 1,000,000 VND 06/09/2023
590 Mạnh thường quân 80,000 VND 06/09/2023
591 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1821 500,000 VND 05/09/2023
592 Lê Thị Lệ Thu - BN1822 1,000,000 VND 05/09/2023
593 Nguyễn Thị Phương Anh - BN1823 500,000 VND 05/09/2023
594 Bà Đoàn Thị Sáu - BN1824 1,000,000 VND 05/09/2023
595 DANG THI CANH 500,000 VND 05/09/2023
596 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
597 Mạnh thường quân 10,000 VND 05/09/2023
598 QUACH NHU LONG 400,000 VND 05/09/2023
599 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
600 NGO VAN HONG PHUONG 10,000,000 VND 05/09/2023
601 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
602 Gd DUONG KIM UYEN 500,000 VND 05/09/2023
603 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
604 DAO TUAN PHUC 10,000 VND 05/09/2023
605 DINH THI DIEP 50,000 VND 05/09/2023
606 TRAN PHUC HIEU 500,000 VND 05/09/2023
607 NGUYEN NGOC CHAU PHUONG 50,000 VND 05/09/2023
608 NGO THI ANH 25,831 VND 05/09/2023
609 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
610 NGO THE VUONG 20,000 VND 05/09/2023
611 MAC THI KIM NGAN 100,000 VND 05/09/2023
612 DOAN THI NGOC 50,000 VND 05/09/2023
613 LUU KHANH BAO 100,000 VND 05/09/2023
614 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
615 HO THI TUYET NHUNG 1,000,000 VND 05/09/2023
616 doduybao 200,000 VND 05/09/2023
617 PHAM KIEU LY 500,000 VND 05/09/2023
618 CHARITABLE 1,000,000 VND 05/09/2023
619 HUYNH NHAT HUY 50,000 VND 05/09/2023
620 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/09/2023
621 Mạnh thường quân 250,000 VND 05/09/2023
622 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
623 gia dinh Hong Phat Phuong Dung Phuc Khang 500,000 VND 05/09/2023
624 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
625 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/09/2023
626 LUONG THI HOANG LIEN 20,000 VND 05/09/2023
627 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
628 DINH HOANG QUAN 5,057 VND 05/09/2023
629 TRAN TRUNG DUC 100,000 VND 05/09/2023
630 HOANG VU VAN KHOA 100,000 VND 05/09/2023
631 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
632 NGUYEN HA AN 50,000 VND 05/09/2023
633 BUI NAM LONG 100,000 VND 05/09/2023
634 BUI THI THUY VY 500,000 VND 05/09/2023
635 NGUYEN ANH THU 50,000 VND 05/09/2023
636 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
637 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
638 DUONG DIEP PHUONG 100,000 VND 05/09/2023
639 PHAM HUU LOI 500,000 VND 05/09/2023
640 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/09/2023
641 NGUYEN PHUC CAM TIEN 1,000,000 VND 05/09/2023
642 NGUYEN TRI TAI 200,000 VND 05/09/2023
643 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
644 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/09/2023
645 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
646 HuynhHa 2,000,000 VND 05/09/2023
647 VU THI HOA 200,000 VND 05/09/2023
648 LE AI QUYEN 500,000 VND 05/09/2023
649 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 05/09/2023
650 LE MINH TUE 50,000 VND 05/09/2023
651 LE TRI TIN 50,000 VND 05/09/2023
652 Nguyen Tran Phuong Thao 200,000 VND 05/09/2023
653 TRAN MY THU 100,000 VND 05/09/2023
654 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/09/2023
655 DatVietVAC dong hanh cungNam Phuong Foundation - CA 1,102,000 VND 05/09/2023
656 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 05/09/2023
657 NGUYEN HOANG HUNG 1,000,000 VND 05/09/2023
658 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2023
659 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2023
660 VU HAI AN 88,000 VND 05/09/2023
661 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 05/09/2023
662 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 05/09/2023
663 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 05/09/2023
664 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 05/09/2023
665 NGUYEN THI TY 100,000 VND 05/09/2023
666 Ngô Thị Hồng Linh 100,000 VND 04/09/2023
667 Trần Hương Nhu 81,000 VND 03/09/2023
668 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 31/08/2023
669 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/08/2023
670 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/08/2023
671 AO THI THUY HUONG 1,000,000 VND 31/08/2023
672 Thu thuy 100,000 VND 31/08/2023
673 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/08/2023
674 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/08/2023
675 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/08/2023
676 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 30/08/2023
677 GIP THI KIM DUNG 50,000 VND 30/08/2023
678 LE TAN LUAN 500,000 VND 30/08/2023
679 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/08/2023
680 Cô Đỗ Minh Trang - BN1820 1,500,000 VND 29/08/2023
681 TRAN NHAT QUANG 500,000 VND 29/08/2023
682 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/08/2023
683 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/08/2023
684 Gia dinh chu Dao co Hoa 200,000 VND 29/08/2023
685 NGUYEN PHUC THINH 200,000 VND 29/08/2023
686 Mạnh thường quân 80,000 VND 29/08/2023
687 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
688 chi Ngoc 500,000 VND 28/08/2023
689 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
690 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/08/2023
691 VO THI THUY HONG 200,000 VND 28/08/2023
692 3 chau nha Le ba Thuc 300,000 VND 28/08/2023
693 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
694 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/08/2023
695 Le Nhan 200,000 VND 28/08/2023
696 Nguyen An Ngoc Lan 300,000 VND 28/08/2023
697 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 28/08/2023
698 VUONG ANH THU 500,000 VND 28/08/2023
699 Nguyễn Ngọc Hồng Thái 50,000 VND 28/08/2023
700 Trương Ngọc Anh Thư 100,000 VND 27/08/2023
701 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/08/2023
702 Mạnh thường quân 20,000 VND 25/08/2023
703 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/08/2023
704 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/08/2023
705 Mạnh thường quân 170,000 VND 25/08/2023
706 Bà Lê Tự Do - PD Diệu Tánh và cô Đặng Lê Xá - PD Nghiêm Hiền - BN1819 10,000,000 VND 24/08/2023
707 gui quy. 80,000 VND 24/08/2023
708 NGUYEN GIA TRUYEN 1,000,000 VND 24/08/2023
709 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/08/2023
710 Cô Gái Liên - BN1818 1,000,000 VND 23/08/2023
711 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 23/08/2023
712 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/08/2023
713 BUI THI XUAN TRANG 15,000,000 VND 23/08/2023
714 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/08/2023
715 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 23/08/2023
716 Nguyen Thanh Nghia 16,000 VND 23/08/2023
717 DO THI HONG GAM 500,000 VND 23/08/2023
718 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/08/2023
719 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2023
720 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2023
721 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2023
722 TRUONG VINH MONG HUYEN TRINH 1,000,000 VND 21/08/2023
723 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
724 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/08/2023
725 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
726 PHAN THIEN HUONG 10,000,000 VND 21/08/2023
727 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
728 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
729 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/08/2023
730 Mạnh thường quân 80,000 VND 21/08/2023
731 LY CAM LIEN 100,000 VND 21/08/2023
732 PHAM THANH TINH 500,000 VND 21/08/2023
733 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/08/2023
734 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 18/08/2023
735 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/08/2023
736 TRAN VY HA 1,000,000 VND 18/08/2023
737 Co Chinh 1,000,000 VND 18/08/2023
738 Mạnh thường quân 80,000 VND 18/08/2023
739 Cụ Triệu Thị Trí - BN1817 2,000,000 VND 17/08/2023
740 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 17/08/2023
741 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/08/2023
742 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/08/2023
743 TU THI BICH TUYEN 100,000 VND 17/08/2023
744 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1816 1,000,000 VND 16/08/2023
745 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/08/2023
746 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/08/2023
747 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/08/2023
748 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 16/08/2023
749 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2023
750 Thong Thai 1,000,000 VND 16/08/2023
751 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/08/2023
752 Bùi Thanh Vân 50,000 VND 16/08/2023
753 Bạn xem đài - BN1815 200,000 VND 15/08/2023
754 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2023
755 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2023
756 CTY DAI PHUC TIEN 870,000,000 VND 15/08/2023
757 GD PHAM NGOC QUYNH NHU 1,000,000 VND 15/08/2023
758 Co hai lang to 1,000,000 VND 15/08/2023
759 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2023
760 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
761 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/08/2023
762 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
763 Nguyen Hoang Ngoc Hien 200,000 VND 14/08/2023
764 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
765 GD KIM NGOC 2,000,000 VND 14/08/2023
766 LE THI HANG 150,000 VND 14/08/2023
767 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
768 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 14/08/2023
769 LE QUANG TAN 60,000 VND 14/08/2023
770 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/08/2023
771 Nguyễn Kim Bằng - BN1800 50,000 VND 11/08/2023
772 Nguyễn Văn Phát - BN1801 50,000 VND 11/08/2023
773 Võ Thị Ngọc - BN1802 50,000 VND 11/08/2023
774 Dương Văn Chà - BN1803 50,000 VND 11/08/2023
775 Nguyễn Thị Sey - BN1804 50,000 VND 11/08/2023
776 Dương Kim Hên - BN1805 50,000 VND 11/08/2023
777 Dương Văn Thành - BN1806 50,000 VND 11/08/2023
778 Dương Thị Bông - BN1807 50,000 VND 11/08/2023
779 Dương Văn Búp - BN1808 50,000 VND 11/08/2023
780 Dương Văn Nở - BN1809 50,000 VND 11/08/2023
781 Dương Thị Thơm - BN1810 50,000 VND 11/08/2023
782 Dương Thị Ánh Hồng - BN1811 50,000 VND 11/08/2023
783 Dương Thị Ngọc Châu - BN1812 50,000 VND 11/08/2023
784 Dương Văn Phước - BN1813 50,000 VND 11/08/2023
785 Cô Giang - BN1814 200,000 VND 11/08/2023
786 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/08/2023
787 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 11/08/2023
788 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 11/08/2023
789 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/08/2023
790 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/08/2023
791 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 11/08/2023
792 Ho Minh Nhat 1,000,000 VND 11/08/2023
793 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 10/08/2023
794 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/08/2023
795 DO THI HONG GAM 500,000 VND 10/08/2023
796 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 10/08/2023
797 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 10/08/2023
798 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/08/2023
799 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 10/08/2023
800 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/08/2023
801 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/08/2023
802 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/08/2023
803 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2023
804 LAM DINH PHUONG 2,000,000 VND 09/08/2023
805 NGUYEN HUU CHIEN 500,000 VND 09/08/2023
806 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2023
807 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/08/2023
808 Bạn xem đài - BN1799 200,000 VND 08/08/2023
809 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/08/2023
810 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2023
811 LE TRAN HONG PHUONG 500,000 VND 08/08/2023
812 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2023
813 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 08/08/2023
814 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/08/2023
815 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2023
816 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 07/08/2023
817 HuynhHa 2,000,000 VND 07/08/2023
818 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
819 Nguyen Thu Trang 500,000 VND 07/08/2023
820 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/08/2023
821 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 07/08/2023
822 Truc Phuong 300,000 VND 07/08/2023
823 Mạnh thường quân 1,500,000 VND 07/08/2023
824 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
825 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 07/08/2023
826 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
827 NGUYEN THI THAO 200,000 VND 07/08/2023
828 Phan Thi Thu 200,000 VND 07/08/2023
829 Xuan Thy 500,000 VND 07/08/2023
830 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/08/2023
831 Nguyen Thanh Nghia 10,000 VND 07/08/2023
832 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
833 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
834 Gd Quocdung-Daotrang 200,000 VND 07/08/2023
835 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/08/2023
836 PHAM THE HUY 350,000 VND 07/08/2023
837 Mạnh thường quân 300,000 VND 07/08/2023
838 chi Ngoc 500,000 VND 04/08/2023
839 Mạnh thường quân 200,000 VND 04/08/2023
840 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/08/2023
841 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/08/2023
842 NGUYEN THI THANH LAI 2,000,000 VND 04/08/2023
843 Nhac Si DC Tam 2,000,000 VND 04/08/2023
844 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/08/2023
845 VU THI HOA 200,000 VND 03/08/2023
846 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/08/2023
847 Bạn xem đài - BN1798 1,000,000 VND 02/08/2023
848 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/08/2023
849 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 02/08/2023
850 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/08/2023
851 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/08/2023
852 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 02/08/2023
853 NGUYEN LE TIEN 3,000,000 VND 02/08/2023
854 QUACH NHU LONG 400,000 VND 02/08/2023
855 Nguyen Van Thuy 500,000 VND 02/08/2023
856 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/08/2023
857 NGUYEN THANH TAM 100,000 VND 02/08/2023
858 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/08/2023
859 Lê Quốc Dũng 500,000 VND 02/08/2023
860 Nguyễn Thị Hoàng - BN1797 200,000 VND 01/08/2023
861 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/08/2023
862 Phan Thi Ngoc Thao 500,000 VND 01/08/2023
863 TRAN MY THU 100,000 VND 01/08/2023
864 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/08/2023
865 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/08/2023
866 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
867 VUONG ANH THU 500,000 VND 31/07/2023
868 NGO QUANG HIEU 1,000,000 VND 31/07/2023
869 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/07/2023
870 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
871 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
872 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 31/07/2023
873 MC VU MANH CUONG 1,000,000 VND 31/07/2023
874 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 31/07/2023
875 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
876 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/07/2023
877 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
878 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/07/2023
879 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/07/2023
880 NGUYEN THI BE 213,000 VND 31/07/2023
881 Bà Phạm Thị Xuân - BN1796 1,000,000 VND 28/07/2023
882 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2023
883 THU THUY 100,000 VND 28/07/2023
884 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 28/07/2023
885 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2023
886 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2023
887 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2023
888 DO THI HONG GAM 500,000 VND 27/07/2023
889 Phan Thanh Quan 50,000 VND 27/07/2023
890 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/07/2023
891 Mạnh thường quân 200,000 VND 26/07/2023
892 NGUYEN THI TRI PHUNG 2,000,000 VND 26/07/2023
893 DOAN HUYEN TRAN 268,000 VND 26/07/2023
894 Mạnh thường quân 300,000 VND 26/07/2023
895 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/07/2023
896 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/07/2023
897 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 25/07/2023
898 Ly Kha Phat 1,000,000 VND 25/07/2023
899 VO THI NGOC THAO 100,000 VND 25/07/2023
900 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 25/07/2023
901 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/07/2023
902 chú Đoàn Văn Mưa 100,000 VND 25/07/2023
903 Cô Nguyễn Thị Kim Vân 100,000 VND 25/07/2023
904 Nguyễn Danh Quý - BN1795 2,000,000 VND 24/07/2023
905 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
906 KIM CHAN HUU 300,000 VND 24/07/2023
907 PHAM QUYNH NGA 200,000 VND 24/07/2023
908 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
909 LA TUYET BINH 2,000,000 VND 24/07/2023
910 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 24/07/2023
911 Truong Tran Xuan Nam 500,000 VND 24/07/2023
912 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
913 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
914 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/07/2023
915 ong 7 khuyen 5,000,000 VND 24/07/2023
916 AN PHU NHA 1,000,000 VND 24/07/2023
917 Mạnh thường quân 87,000 VND 24/07/2023
918 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 24/07/2023
919 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/07/2023
920 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2023
921 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 21/07/2023
922 Mạnh thường quân 20,000 VND 21/07/2023
923 Phan Thi Thu 200,000 VND 21/07/2023
924 Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 21/07/2023
925 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2023
926 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/07/2023
927 Mạnh thường quân 300,000 VND 21/07/2023
928 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2023
929 Mạnh thường quân 40,000 VND 20/07/2023
930 NGO XUAN VIET 400,000 VND 20/07/2023
931 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2023
932 LUONG TUAN ANH 200,000 VND 20/07/2023
933 Simba 1,000,000 VND 20/07/2023
934 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2023
935 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/07/2023
936 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 19/07/2023
937 Nguyen Thu Trang 500,000 VND 19/07/2023
938 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2023
939 Shop Trinh Trinh 2020 88,200 VND 18/07/2023
940 Mạnh thường quân 40,000 VND 18/07/2023
941 TRAN MY THU 100,000 VND 18/07/2023
942 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 18/07/2023
943 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/07/2023
944 Hoa Chau Due 100,000 VND 18/07/2023
945 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 18/07/2023
946 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/07/2023
947 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 18/07/2023
948 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/07/2023
949 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
950 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
951 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
952 HOANG THI NGOC ANH 500,000 VND 17/07/2023
953 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 17/07/2023
954 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/07/2023
955 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 17/07/2023
956 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/07/2023
957 LE BICH NGOC 20,000 VND 17/07/2023
958 VO DUC THUAN 1,000,000 VND 17/07/2023
959 meo va khi 600,000 VND 17/07/2023
960 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/07/2023
961 TRAN BA ANH DUNG 1,500,000 VND 17/07/2023
962 LE TAN LUAN 500,000 VND 17/07/2023
963 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
964 Van Niem va Tan Thinh 350,000 VND 17/07/2023
965 NGUYEN THI THANH TRUC 1,000,000 VND 17/07/2023
966 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
967 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/07/2023
968 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/07/2023
969 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2023
970 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2023
971 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/07/2023
972 Mạnh thường quân 40,000 VND 14/07/2023
973 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/07/2023
974 Mạnh thường quân 40,000 VND 14/07/2023
975 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/07/2023
976 Mạnh thường quân 80,000 VND 13/07/2023
977 Co hai lang to 1,200,000 VND 13/07/2023
978 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 12/07/2023
979 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/07/2023
980 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/07/2023
981 Mạnh thường quân 40,000 VND 12/07/2023
982 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/07/2023
983 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/07/2023
984 Mạnh thường quân 40,000 VND 12/07/2023
985 Mạnh thường quân 80,000 VND 12/07/2023
986 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/07/2023
987 Be Chan Huy 200,000 VND 11/07/2023
988 Nguyen Minh Triet 100,000,000 VND 11/07/2023
989 Mạnh thường quân 40,000 VND 11/07/2023
990 Mạnh thường quân 40,000 VND 11/07/2023
991 Nguyễn Kim Bằng - BN1778 50,000 VND 10/07/2023
992 Nguyễn Văn Phát - BN1779 50,000 VND 10/07/2023
993 Võ Thị Ngọc - BN1780 50,000 VND 10/07/2023
994 Dương Văn Chà - BN1781 50,000 VND 10/07/2023
995 Nguyễn Thị Sey - BN1782 50,000 VND 10/07/2023
996 Dương Kim Hên - BN1783 50,000 VND 10/07/2023
997 Dương Văn Thành - BN1784 50,000 VND 10/07/2023
998 Dương Thị Bông - BN1785 50,000 VND 10/07/2023
999 Dương Văn Búp - BN1786 50,000 VND 10/07/2023
1000 Dương Văn Nở - BN1787 50,000 VND 10/07/2023
1001 Dương Thị Thơm - BN1788 50,000 VND 10/07/2023
1002 Dương Thị Ánh Hồng - BN1789 50,000 VND 10/07/2023
1003 Dương Thị Ngọc Châu - BN1790 50,000 VND 10/07/2023
1004 Dương Văn Phước - BN1791 50,000 VND 10/07/2023
1005 Bà Nguyễn Thị Thời - BN1792 1,500,000 VND 10/07/2023
1006 Bà Vương Thị Nghiêm - BN1793 500,000 VND 10/07/2023
1007 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1794 2,000,000 VND 10/07/2023
1008 La Chan Khuyen 5,000,000 VND 10/07/2023
1009 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1010 Leon Hinh 500,000 VND 10/07/2023
1011 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/07/2023
1012 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1013 kien 200,000 VND 10/07/2023
1014 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 10/07/2023
1015 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1016 NGUYEN QUANG TRUONG 10,000,000 VND 10/07/2023
1017 Gia dinh Minh Anh Tuyet Mai 1,000,000 VND 10/07/2023
1018 DAO THI MY NGOC 6,000,000 VND 10/07/2023
1019 NGUYEN DO 200,000 VND 10/07/2023
1020 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1021 Dinh Huu Nam 1,100,000 VND 10/07/2023
1022 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 10/07/2023
1023 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1024 Ho Thuy Hang 100,000 VND 10/07/2023
1025 Cu Phuong Bao Khuyen 100,000 VND 10/07/2023
1026 LE THI MAI TRINH 500,000 VND 10/07/2023
1027 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1028 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 10/07/2023
1029 NGUYEN MY HUE 200,000 VND 10/07/2023
1030 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/07/2023
1031 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 10/07/2023
1032 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 10/07/2023
1033 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/07/2023
1034 Ông Long - BN1768 6,000,000 VND 07/07/2023
1035 Bà Mai - BN1769 4,000,000 VND 07/07/2023
1036 Ngọc Hạnh - BN1770 7,000,000 VND 07/07/2023
1037 Anh Tùng - BN1771 5,000,000 VND 07/07/2023
1038 Anh Tuân - BN1772 3,000,000 VND 07/07/2023
1039 Chị Thùy - BN1773 2,000,000 VND 07/07/2023
1040 Cô Trang - BN1774 10,000,000 VND 07/07/2023
1041 Bà Nhuận - BN1775 4,000,000 VND 07/07/2023
1042 Ông Tán - BN1776 5,000,000 VND 07/07/2023
1043 Ông Thọ - BN1777 4,000,000 VND 07/07/2023
1044 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/07/2023
1045 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 07/07/2023
1046 GIVEASIA 6,501,000 VND 07/07/2023
1047 Thanh bui f2 sao do 50,000,000 VND 07/07/2023
1048 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 07/07/2023
1049 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/07/2023
1050 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/07/2023
1051 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 06/07/2023
1052 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/07/2023
1053 QUACH NHU LONG 400,000 VND 06/07/2023
1054 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/07/2023
1055 Giadinh Quocdung.Daotrang 200,000 VND 06/07/2023
1056 Trong Tin 200,000 VND 06/07/2023
1057 LUONG TUAN ANH 200,000 VND 06/07/2023
1058 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/07/2023
1059 Mạnh thường quân 200,000 VND 06/07/2023
1060 Trần Văn Thạch, Nguyễn Thị Mai - BN1765 1,000,000 VND 05/07/2023
1061 Trương Kim Quy, Nguyễn Thị Thắng - BN1766 1,000,000 VND 05/07/2023
1062 Cô Giang - BN1767 200,000 VND 05/07/2023
1063 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 05/07/2023
1064 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/07/2023
1065 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 05/07/2023
1066 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 05/07/2023
1067 HuynhHa 2,000,000 VND 05/07/2023
1068 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 05/07/2023
1069 NGUYEN MINH HOANG NAM 300,000 VND 05/07/2023
1070 PHAM THE HUY 500,000 VND 05/07/2023
1071 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/07/2023
1072 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/07/2023
1073 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/07/2023
1074 VU THI HOA 200,000 VND 04/07/2023
1075 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/07/2023
1076 LE DANG KHOA 50,000,000 VND 04/07/2023
1077 Minh Sa f2 sao do 50,000,000 VND 04/07/2023
1078 TRAN THI PHUNG 600,000 VND 04/07/2023
1079 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/07/2023
1080 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
1081 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/07/2023
1082 Em linh F2 sao do 30,000,000 VND 03/07/2023
1083 Katie Lai f2 sao do 10,000,000 VND 03/07/2023
1084 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
1085 NGUYEN THI BE 200,000 VND 03/07/2023
1086 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 03/07/2023
1087 Mạnh thường quân 20,000 VND 03/07/2023
1088 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
1089 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 03/07/2023
1090 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 03/07/2023
1091 GIA DINH DO THI KIM THANH 150,000 VND 03/07/2023
1092 NGUYEN NGOC DUC 100,000 VND 03/07/2023
1093 Bao Ngoc va Thanh Xuan 50,000 VND 03/07/2023
1094 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
1095 NGUYEN THANH TAM va NGUYEN MINH NGUYEN 200,000 VND 03/07/2023
1096 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
1097 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/07/2023
1098 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/07/2023
1099 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2023
1100 Mạnh thường quân 500,000 VND 30/06/2023
1101 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2023
1102 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2023
1103 Dung va be Phuc Khang 150,000 VND 30/06/2023
1104 VIEN HONG PHAT 100,000 VND 30/06/2023
1105 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/06/2023
1106 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/06/2023
1107 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/06/2023
1108 Huy Nguyen 400,000 VND 29/06/2023
1109 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 29/06/2023
1110 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/06/2023
1111 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/06/2023
1112 Mạnh thường quân 300,000 VND 28/06/2023
1113 NGUYEN THI PHUONG LAN 300,000 VND 28/06/2023
1114 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/06/2023
1115 Bảo Châu - Thế Bảo 100,000 VND 27/06/2023
1116 Cô Nguyễn Thị Mộng Thu - BN1764 2,000,000 VND 27/06/2023
1117 PHAN THI NGUYEN 500,000 VND 27/06/2023
1118 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/06/2023
1119 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/06/2023
1120 Phan Thi Ngoc Thao 300,000 VND 27/06/2023
1121 Bà Đỗ Thị Hợi - BN1763 50 EUR 26/06/2023
1122 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1123 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1124 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1125 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1126 HUYNH THI NGOC HANH 2,000,000 VND 26/06/2023
1127 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 26/06/2023
1128 Gia dinh Ryo 300,000 VND 26/06/2023
1129 NGUYEN THI MY HANH 200,000 VND 26/06/2023
1130 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1131 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1132 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 26/06/2023
1133 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1134 LE THI CAM HONG 500,000 VND 26/06/2023
1135 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/06/2023
1136 Thiên Trúc 100,000 VND 25/06/2023
1137 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/06/2023
1138 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 23/06/2023
1139 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 23/06/2023
1140 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 23/06/2023
1141 NGUYEN THI TY 100,000 VND 23/06/2023
1142 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 23/06/2023
1143 TRAN VAN THAO 1,000,000 VND 23/06/2023
1144 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2023
1145 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/06/2023
1146 Mạnh thường quân 5,000 VND 23/06/2023
1147 HO DAC NGHIA THAO 500,000 VND 22/06/2023
1148 Mạnh thường quân 10,000 VND 22/06/2023
1149 LAM DIEU LONG F2 SAO DO 300,000,000 VND 22/06/2023
1150 NGUYEN NGOC MY + F2 SAO DO 50,000,000 VND 22/06/2023
1151 Nguyen Quoc Dinh F2 Sao Do 10,000,000 VND 22/06/2023
1152 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 22/06/2023
1153 NGUYEN QUOC TIEN 10,000 VND 22/06/2023
1154 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/06/2023
1155 NGUYEN MINH TAM 55,000 VND 22/06/2023
1156 Nguyễn Thị Phương Nhi 50,000 VND 22/06/2023
1157 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/06/2023
1158 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/06/2023
1159 BAC VIEN 2,011,000 VND 21/06/2023
1160 PHAM DUC Y 5,000 VND 21/06/2023
1161 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 21/06/2023
1162 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/06/2023
1163 Trần Thị Ngọc Tuyết 200,000 VND 21/06/2023
1164 Nguyễn Ngọc Trang 200,000 VND 21/06/2023
1165 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/06/2023
1166 Nguyen Huynh Phuc Truong 1,500,000 VND 20/06/2023
1167 NGUYEN THAI THANH 200,000 VND 20/06/2023
1168 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 20/06/2023
1169 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/06/2023
1170 Triet Vo 1,000,000 VND 20/06/2023
1171 Cô Nguyễn Kim Nhan - BN1762 500,000 VND 19/06/2023
1172 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
1173 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
1174 TRUONG PHAM HOANG KHANG 20,000 VND 19/06/2023
1175 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
1176 Nguyen Thanh Nghia 10,000 VND 19/06/2023
1177 TRAN MY THU 100,000 VND 19/06/2023
1178 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
1179 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
1180 PHAM THI HONG VAN 3,000,000 VND 19/06/2023
1181 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/06/2023
1182 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 19/06/2023
1183 TRAN 200,000 VND 19/06/2023
1184 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/06/2023
1185 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/06/2023
1186 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 16/06/2023
1187 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/06/2023
1188 Duong Phuoc Hy 100,000 VND 16/06/2023
1189 DO PHUONG LINH 1,000,000 VND 16/06/2023
1190 NGUYEN VAN HAI 200,000 VND 16/06/2023
1191 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 16/06/2023
1192 TRAN GIAO MY TRA 3,000,000 VND 16/06/2023
1193 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/06/2023
1194 Đào Thị Huỳnh - BN1760 2,000,000 VND 15/06/2023
1195 Đinh Thị Nam Phương - BN1761 100,000,000 VND 15/06/2023
1196 Vc kinh thuy 200,000,000 VND 15/06/2023
1197 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/06/2023
1198 LE THI THUY TRANG 300,000 VND 15/06/2023
1199 PHAN THI BICH VAN 1,000,000 VND 15/06/2023
1200 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 15/06/2023
1201 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/06/2023
1202 TRAN DUC HUAN 5,000,000 VND 15/06/2023
1203 NGUYEN VAN SINH 1,000,000 VND 14/06/2023
1204 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/06/2023
1205 Thu Thuy 100,000 VND 14/06/2023
1206 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/06/2023
1207 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/06/2023
1208 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/06/2023
1209 Mạnh thường quân 20,000 VND 13/06/2023
1210 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/06/2023
1211 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 13/06/2023
1212 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/06/2023
1213 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 13/06/2023
1214 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/06/2023
1215 cô Nguyễn Thị Kim Vân 150,000 VND 12/06/2023
1216 chú Đoàn Văn Mưa 150,000 VND 12/06/2023
1217 Nguyễn Kim Bằng - BN1744 50,000 VND 12/06/2023
1218 Nguyễn Văn Phát - BN1745 50,000 VND 12/06/2023
1219 Võ Thị Ngọc - BN1746 50,000 VND 12/06/2023
1220 Dương Văn Chà - BN1747 50,000 VND 12/06/2023
1221 Nguyễn Thị Sey - BN1748 50,000 VND 12/06/2023
1222 Dương Kim Hên - BN1749 50,000 VND 12/06/2023
1223 Dương Văn Thành - BN1750 50,000 VND 12/06/2023
1224 Dương Thị Bông - BN1751 50,000 VND 12/06/2023
1225 Dương Văn Búp - BN1752 50,000 VND 12/06/2023
1226 Dương Văn Nở - BN1753 50,000 VND 12/06/2023
1227 Dương Thị Thơm - BN1754 50,000 VND 12/06/2023
1228 Dương Thị Ánh Hồng - BN1755 50,000 VND 12/06/2023
1229 Dương Thị Ngọc Châu - BN1756 50,000 VND 12/06/2023
1230 Dương Văn Phước - BN1757 50,000 VND 12/06/2023
1231 Bà Phạm Thị Kim Hồng - BN1758 1,000,000 VND 12/06/2023
1232 GĐ Bà Phạm Thị Kinh Anh - BN1759 500,000 VND 12/06/2023
1233 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1234 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/06/2023
1235 PHAM THE HUY 500,000 VND 12/06/2023
1236 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1237 Hoa Chau Due 150,000 VND 12/06/2023
1238 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1239 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1240 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 12/06/2023
1241 Giau 300,000 VND 12/06/2023
1242 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1243 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1244 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 12/06/2023
1245 HO DAC QUYNH DUNG 5,000,000 VND 12/06/2023
1246 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/06/2023
1247 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/06/2023
1248 TRAN THI LE HOA 500,000 VND 09/06/2023
1249 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/06/2023
1250 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/06/2023
1251 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 09/06/2023
1252 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/06/2023
1253 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/06/2023
1254 NGUYEN THANH HUYEN 500,000 VND 08/06/2023
1255 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/06/2023
1256 KimPhung 100,000 VND 08/06/2023
1257 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 08/06/2023
1258 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/06/2023
1259 Nguyen Thanh Tam va Nguyen Minh Nguyen 200,000 VND 07/06/2023
1260 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/06/2023
1261 Trong Tin 200,000 VND 07/06/2023
1262 LE THI XUAN NGHI 500,000 VND 07/06/2023
1263 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/06/2023
1264 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/06/2023
1265 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/06/2023
1266 Cô Giang - BN1743 200,000 VND 06/06/2023
1267 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/06/2023
1268 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/06/2023
1269 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/06/2023
1270 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1737 200,000 VND 05/06/2023
1271 GĐ Nguyễn Trung Chánh - BN1738 500,000 VND 05/06/2023
1272 Bà Đỗ Dĩnh - BN1739 100 EUR 05/06/2023
1273 Ông bà Quách - BN1740 100 EUR 05/06/2023
1274 Bà Phạm Gia Chung - BN1741 100 EUR 05/06/2023
1275 Bà Nguyễn Thị Sơn - BN1742 2,000,000 VND 05/06/2023
1276 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/06/2023
1277 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2023
1278 QUACH NHU LONG 400,000 VND 05/06/2023
1279 NGUYEN QUYNH NHU 2,000,000 VND 05/06/2023
1280 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/06/2023
1281 Nguyen Thanh Nghia 15,000 VND 05/06/2023
1282 Mạnh thường quân 160,000 VND 05/06/2023
1283 Mạnh thường quân 160,000 VND 05/06/2023
1284 3 chau nha Le ba Thuc 600,000 VND 05/06/2023
1285 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/06/2023
1286 TRAN 200,000 VND 05/06/2023
1287 HuynhHa 2,000,000 VND 05/06/2023
1288 LE THI THUY TRANG 500,000 VND 05/06/2023
1289 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/06/2023
1290 Mạnh thường quân 160,000 VND 05/06/2023
1291 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
1292 Mạnh thường quân 500,000 VND 02/06/2023
1293 Dung 500,000 VND 02/06/2023
1294 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
1295 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 02/06/2023
1296 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
1297 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 02/06/2023
1298 VU THI HOA 200,000 VND 02/06/2023
1299 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/06/2023
1300 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/06/2023
1301 Co hai lang to 800,000 VND 01/06/2023
1302 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 01/06/2023
1303 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/06/2023
1304 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/06/2023
1305 Ao Thi Anh Dao 2,000,000 VND 01/06/2023
1306 Ngô Thành Nguyên - BN1736 300,000 VND 31/05/2023
1307 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 31/05/2023
1308 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/05/2023
1309 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 31/05/2023
1310 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 31/05/2023
1311 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/05/2023
1312 HO THI NGOC PHUONG 500,000 VND 30/05/2023
1313 Phan Thi Thu 200,000 VND 30/05/2023
1314 LE TRUNG NGHIA, NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 30/05/2023
1315 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/05/2023
1316 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 30/05/2023
1317 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/05/2023
1318 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 30/05/2023
1319 Anh chị Ái và Phượng - BN1731 5,000,000 VND 29/05/2023
1320 Phan Gia Quang Trung - BN1732 500,000 VND 29/05/2023
1321 GĐ Võ Thị Hạnh - BN1733 500,000 VND 29/05/2023
1322 Võ Thành Tuấn - BN1734 500,000 VND 29/05/2023
1323 T.Cúc, T. Nhân, T.Ngân, T. Tuấn - BN1735 800,000 VND 29/05/2023
1324 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1325 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1326 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/05/2023
1327 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1328 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1329 Nguyen Thanh Nghia 10,000 VND 29/05/2023
1330 Mạnh thường quân 500,000 VND 29/05/2023
1331 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1332 NGUYEN LE THI MINH THU 500,000 VND 29/05/2023
1333 QUY XAY CAU 1,500,000 VND 29/05/2023
1334 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1335 Van Niem va Tan Thinh 200,000 VND 29/05/2023
1336 NGUYEN THAI LOC 200,000 VND 29/05/2023
1337 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 29/05/2023
1338 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/05/2023
1339 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/05/2023
1340 Mạnh thường quân 20,000 VND 26/05/2023
1341 Pham ngoc phuong thao 500,000 VND 26/05/2023
1342 Gia dinh QD.DT 100,000 VND 25/05/2023
1343 DO THI HONG GAM 500,000 VND 25/05/2023
1344 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/05/2023
1345 LY THI PHUONG THANH 1,000,000 VND 25/05/2023
1346 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/05/2023
1347 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/05/2023
1348 DOAN HUYEN TRAN 200,000 VND 24/05/2023
1349 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/05/2023
1350 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/05/2023
1351 Mạnh thường quân 300,000 VND 23/05/2023
1352 Pham Thi Tuong An 50,000 VND 23/05/2023
1353 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/05/2023
1354 Bà Phan Thị Ngân - BN1730 80,000,000 VND 22/05/2023
1355 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1356 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/05/2023
1357 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1358 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/05/2023
1359 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 22/05/2023
1360 Vo Minh Ngoc 800,000 VND 22/05/2023
1361 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1362 Tommy Nguyen 20,000 VND 22/05/2023
1363 TRAN MY THU 50,000 VND 22/05/2023
1364 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1365 PHAM THI ANH THU 200,000 VND 22/05/2023
1366 LE THI KY DUYEN 200,000 VND 22/05/2023
1367 NGUYEN THI HAI YEN 200,000 VND 22/05/2023
1368 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1369 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 22/05/2023
1370 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 22/05/2023
1371 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1372 VU THI HOA 200,000 VND 22/05/2023
1373 NGUYEN VAN THANH 300,000 VND 22/05/2023
1374 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/05/2023
1375 Lư Vỹ Siếu 500,000 VND 20/05/2023
1376 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1728 500,000 VND 19/05/2023
1377 Vũ Thị Kim Loan - BN1729 500,000 VND 19/05/2023
1378 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 19/05/2023
1379 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/05/2023
1380 Mạnh thường quân 200,000 VND 19/05/2023
1381 Duong Lam Anh 500,000 VND 19/05/2023
1382 Tin Mai 500,000 VND 19/05/2023
1383 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/05/2023
1384 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/05/2023
1385 HO THI NGOC PHUONG 500,000 VND 18/05/2023
1386 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/05/2023
1387 DINH LU Y 5,000,000 VND 18/05/2023
1388 NGUYEN PHUC THINH 200,000 VND 18/05/2023
1389 LAI THI HONG PHUONG 500,000 VND 18/05/2023
1390 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/05/2023
1391 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/05/2023
1392 LY CAM LIEN Chuyen tien 100,000 VND 17/05/2023
1393 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/05/2023
1394 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/05/2023
1395 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/05/2023
1396 Do Ngoc Thien Trang 200,000 VND 17/05/2023
1397 Bà Phan Thị Ngân - BN1727 5,700,000 VND 16/05/2023
1398 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/05/2023
1399 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/05/2023
1400 Tu thi bich tuyen quyen gop 200,000 VND 16/05/2023
1401 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/05/2023
1402 Đỗ Bùi Đức Lộc 200,000 VND 16/05/2023
1403 Nguyễn Thị Phương Anh - BN1726 500,000 VND 15/05/2023
1404 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
1405 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 15/05/2023
1406 Mạnh thường quân 100,000 VND 15/05/2023
1407 trieu va quynh 400,000 VND 15/05/2023
1408 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
1409 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
1410 Nguyen Thanh Nghia 20,000 VND 15/05/2023
1411 Phan Thi Thu 200,000 VND 15/05/2023
1412 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
1413 Thu Thuy 100,000 VND 15/05/2023
1414 Thien 500,000 VND 15/05/2023
1415 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
1416 Phan Van Niem 200,000 VND 15/05/2023
1417 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/05/2023
1418 Nguyễn Ngọc Thùy Trang 100,000 VND 15/05/2023
1419 Mai Trần 500,000 VND 15/05/2023
1420 Hồ Ngọc Dũng 200,000 VND 13/05/2023
1421 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/05/2023
1422 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 12/05/2023
1423 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/05/2023
1424 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/05/2023
1425 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/05/2023
1426 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/05/2023
1427 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/05/2023
1428 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/05/2023
1429 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 11/05/2023
1430 NGUYEN THI QUYNH NHU 200,000 VND 11/05/2023
1431 TRAN BA ANH DUNG 1,500,000 VND 11/05/2023
1432 VO THI NGOC THAO 100,000 VND 11/05/2023
1433 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 11/05/2023
1434 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/05/2023
1435 Hoa Chau Due 100,000 VND 11/05/2023
1436 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 11/05/2023
1437 Doan Thi Kieu Duyen 150,000 VND 11/05/2023
1438 Nguyễn Kim Bằng - BN1712 50,000 VND 10/05/2023
1439 Nguyễn Văn Phát - BN1713 50,000 VND 10/05/2023
1440 Võ Thị Ngọc - BN1714 50,000 VND 10/05/2023
1441 Dương Văn Chà - BN1715 50,000 VND 10/05/2023
1442 Nguyễn Thị Sey - BN1716 50,000 VND 10/05/2023
1443 Dương Kim Hên - BN1717 50,000 VND 10/05/2023
1444 Dương Văn Thành - BN1718 50,000 VND 10/05/2023
1445 Dương Thị Bông - BN1719 50,000 VND 10/05/2023
1446 Dương Văn Búp - BN1720 50,000 VND 10/05/2023
1447 Dương Văn Nở - BN1721 50,000 VND 10/05/2023
1448 Dương Thị Thơm - BN1722 50,000 VND 10/05/2023
1449 Dương Thị Ánh Hồng - BN1723 50,000 VND 10/05/2023
1450 Dương Thị Ngọc Châu - BN1724 50,000 VND 10/05/2023
1451 Dương Văn Phước - BN1725 50,000 VND 10/05/2023
1452 Giau 500,000 VND 10/05/2023
1453 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/05/2023
1454 gia dinh TungTrangThien 500,000 VND 10/05/2023
1455 Cu Phuong Bao Khuyen 200,000 VND 10/05/2023
1456 HOANG THI VIET ANH 60,000 VND 10/05/2023
1457 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/05/2023
1458 Mạnh thường quân 500,000 VND 10/05/2023
1459 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 10/05/2023
1460 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/05/2023
1461 Ông Lê Văn Tấn - BN1710 200 USD 09/05/2023
1462 Cô Hoa, Thành Đạt - BN1711 550,000 VND 09/05/2023
1463 BUI THI KIM THI 100,000 VND 09/05/2023
1464 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/05/2023
1465 LY TIEU PHUNG 200,000 VND 09/05/2023
1466 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/05/2023
1467 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/05/2023
1468 Bà Lê Thị Vân Hồng - BN1705 2,000,000 VND 08/05/2023
1469 Cô Trần Thúy Vinh - BN1706 2,000,000 VND 08/05/2023
1470 Cô Lê Thu Hương - BN1707 2,000,000 VND 08/05/2023
1471 Cô Lê Thị Hương Giang - BN1708 2,000,000 VND 08/05/2023
1472 Cô Phạm Thị Xuân - BN1709 1,000,000 VND 08/05/2023
1473 LE TAN LUAN 500,000 VND 08/05/2023
1474 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
1475 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
1476 YEN THANH 200,000 VND 08/05/2023
1477 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
1478 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/05/2023
1479 NGUYEN MINH HOANG NAM 300,000 VND 08/05/2023
1480 TRUONG TRINH 500,000 VND 08/05/2023
1481 CUNG THI TUYET ANH 2,000,000 VND 08/05/2023
1482 NGUYEN THI MAI HUONG 1,000,000 VND 08/05/2023
1483 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 08/05/2023
1484 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 08/05/2023
1485 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
1486 NGUYEN THI THANH TRUC 1,000,000 VND 08/05/2023
1487 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/05/2023
1488 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/05/2023
1489 On Yen Thanh 200,000 VND 07/05/2023
1490 Nguyễn Thụy Vân Khánh 2,000,000 VND 07/05/2023
1491 Vũ Thị Kim Loan - BN1704 500,000 VND 05/05/2023
1492 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/05/2023
1493 Do Thi Thu Thuy 100,000 VND 05/05/2023
1494 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/05/2023
1495 HuynhHa 2,000,000 VND 05/05/2023
1496 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 05/05/2023
1497 TRAN PHUOC TOAN 500,000 VND 05/05/2023
1498 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/05/2023
1499 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/05/2023
1500 Nguyễn Trung Tính 50,000 VND 05/05/2023
1501 Võ Thúy Liên - BN1702 300,000 VND 04/05/2023
1502 Cô Giang - BN1703 1,000,000 VND 04/05/2023
1503 Nguyen Ngoc Tuyen 420,000 VND 04/05/2023
1504 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1505 Vien Hong Phat 200,000 VND 04/05/2023
1506 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1507 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1508 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 04/05/2023
1509 Phan Thi Thu 200,000 VND 04/05/2023
1510 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/05/2023
1511 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1512 ARMY 500,000 VND 04/05/2023
1513 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 04/05/2023
1514 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 04/05/2023
1515 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1516 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/05/2023
1517 Mạnh thường quân 30,000 VND 04/05/2023
1518 Mạnh thường quân 120,000 VND 04/05/2023
1519 NGUYEN NGOC MINH TRANG 100,000 VND 04/05/2023
1520 PHAM THE HUY 500,000 VND 04/05/2023
1521 NGUYEN NGOC TO DUNG 200,000 VND 04/05/2023
1522 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1523 NHA HANG NGON ( CHI HONG) 50,000,000 VND 04/05/2023
1524 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1525 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1526 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 04/05/2023
1527 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/05/2023
1528 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/05/2023
1529 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 04/05/2023
1530 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/04/2023
1531 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/04/2023
1532 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/04/2023
1533 TRUONG THI SUONG 50,000 VND 28/04/2023
1534 CAO THI THANH THAO 200,000 VND 28/04/2023
1535 THANH XUAN BAO NGOC 50,000 VND 27/04/2023
1536 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/04/2023
1537 BUI THI MAU 100,000 VND 27/04/2023
1538 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/04/2023
1539 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/04/2023
1540 NGUYENTHI HONG PHUONG 1,000,000 VND 26/04/2023
1541 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 26/04/2023
1542 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 26/04/2023
1543 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 26/04/2023
1544 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 26/04/2023
1545 NGUYEN THI TY 100,000 VND 26/04/2023
1546 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/04/2023
1547 Dì Hai - BN1701 500,000 VND 25/04/2023
1548 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/04/2023
1549 TRAN KIM PHUONG 100,000 VND 25/04/2023
1550 LE QUANG TAN 60,000 VND 25/04/2023
1551 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/04/2023
1552 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/04/2023
1553 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
1554 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
1555 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/04/2023
1556 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
1557 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
1558 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2023
1559 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 24/04/2023
1560 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/04/2023
1561 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 24/04/2023
1562 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/04/2023
1563 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
1564 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
1565 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
1566 LE THI THUY TRANG 1,000,000 VND 21/04/2023
1567 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/04/2023
1568 Van Niem va Tan Thinh 300,000 VND 21/04/2023
1569 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/04/2023
1570 MC VU MANH CUONG 3,000,000 VND 20/04/2023
1571 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/04/2023
1572 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 20/04/2023
1573 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/04/2023
1574 Mạnh thường quân 500,000 VND 20/04/2023
1575 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/04/2023
1576 DOAN THI KIM LOAN 1,000,000 VND 19/04/2023
1577 Tin Mai My Tho 300,000 VND 19/04/2023
1578 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/04/2023
1579 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/04/2023
1580 Nguyễn Chí Sơ - BN1700 10,000,000 VND 18/04/2023
1581 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/04/2023
1582 TRUONG NGOC NHUNG 100,000 VND 18/04/2023
1583 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/04/2023
1584 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/04/2023
1585 Mạnh thường quân 20,000 VND 18/04/2023
1586 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
1587 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/04/2023
1588 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
1589 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
1590 Mạnh thường quân 20,000 VND 17/04/2023
1591 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
1592 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/04/2023
1593 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/04/2023
1594 Mạnh thường quân 200,000 VND 17/04/2023
1595 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/04/2023
1596 Nguyen Huynh Phuc Truong 1,000,000 VND 17/04/2023
1597 Đội Màu Vàng - Team Building - BN1698 5,000,000 VND 14/04/2023
1598 Võ Kim Huyên - BN1699 1,000,000 VND 14/04/2023
1599 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/04/2023
1600 MAC ANH LAN 300,000 VND 14/04/2023
1601 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/04/2023
1602 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/04/2023
1603 Lan 1,000 VND 14/04/2023
1604 Chú Long - BN1695 500,000 VND 13/04/2023
1605 Chú Võ Văn Hai - BN1696 400,000 VND 13/04/2023
1606 Chú Trần Diễn Huấn - BN1697 400,000 VND 13/04/2023
1607 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/04/2023
1608 gia dinh co Dong 3,000,000 VND 13/04/2023
1609 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 13/04/2023
1610 Nguyễn Kim Bằng - BN1680 50,000 VND 12/04/2023
1611 Nguyễn Văn Phát - BN1681 50,000 VND 12/04/2023
1612 Võ Thị Ngọc - BN1682 50,000 VND 12/04/2023
1613 Dương Văn Chà - BN1683 50,000 VND 12/04/2023
1614 Nguyễn Thị Sey - BN1684 50,000 VND 12/04/2023
1615 Dương Kim Hên - BN1685 50,000 VND 12/04/2023
1616 Dương Văn Thành - BN1686 50,000 VND 12/04/2023
1617 Dương Thị Bông - BN1687 50,000 VND 12/04/2023
1618 Dương Văn Búp - BN1688 50,000 VND 12/04/2023
1619 Dương Văn Nở - BN1689 50,000 VND 12/04/2023
1620 Dương Thị Thơm - BN1690 50,000 VND 12/04/2023
1621 Dương Thị Ánh Hồng - BN1691 50,000 VND 12/04/2023
1622 Dương Thị Ngọc Châu - BN1692 50,000 VND 12/04/2023
1623 Dương Văn Phước - BN1693 50,000 VND 12/04/2023
1624 Dương Thị Bảo Thụy - BN1694 2,000,000 VND 12/04/2023
1625 Mạnh thường quân 20,000 VND 12/04/2023
1626 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/04/2023
1627 LE THI XUAN HONG 500,000 VND 12/04/2023
1628 Mạnh thường quân 500,000 VND 12/04/2023
1629 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/04/2023
1630 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 11/04/2023
1631 BAO TUOI TRE 3,000,000 VND 11/04/2023
1632 HOANG THI VIET ANH 60,000 VND 11/04/2023
1633 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/04/2023
1634 DOI 3 - TEAM BUILDING 7,649,000 VND 11/04/2023
1635 NGUYEN THI QUYNH NHU 300,000 VND 11/04/2023
1636 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 11/04/2023
1637 Mạnh thường quân 500,000 VND 11/04/2023
1638 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/04/2023
1639 Duong Van Phung 200,000 VND 11/04/2023
1640 Duong Van Loi 200,000 VND 11/04/2023
1641 Duong Van Hao 100,000 VND 11/04/2023
1642 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1643 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1644 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
1645 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 10/04/2023
1646 VO LE THIEN PHAT 100,000 VND 10/04/2023
1647 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1648 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
1649 Ngoc anh 200,000 VND 10/04/2023
1650 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1651 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1652 NGUYEN THI HOAI THANH 200,000 VND 10/04/2023
1653 Mạnh thường quân 20,000 VND 10/04/2023
1654 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
1655 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1656 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/04/2023
1657 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1658 NGO XUAN VIET 200,000 VND 10/04/2023
1659 Co hai 1,000,000 VND 10/04/2023
1660 Mạnh thường quân 200,000 VND 10/04/2023
1661 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 10/04/2023
1662 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/04/2023
1663 Giau 200,000 VND 10/04/2023
1664 Nguyễn Huỳnh Tuyết Mai 200,000 VND 09/04/2023
1665 Trương Ái Nhi, Trương Ái Vy - BN1679 1,000,000 VND 07/04/2023
1666 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/04/2023
1667 BUI THI KIM THI 100,000 VND 07/04/2023
1668 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/04/2023
1669 Cô Lê Thị Hiền - BN1676 500,000 VND 06/04/2023
1670 Ông Hòa + Bà Ngọc Tuyết - BN1677 5,000,000 VND 06/04/2023
1671 Các con cháu GĐ Bác Hòa - BN1678 5,000,000 VND 06/04/2023
1672 TRUONG THU NHI 200,000 VND 06/04/2023
1673 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/04/2023
1674 LE TRUNG NGHIA, NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 06/04/2023
1675 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 06/04/2023
1676 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/04/2023
1677 NGUYEN TRUNG TINH 50,000 VND 06/04/2023
1678 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/04/2023
1679 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 06/04/2023
1680 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/04/2023
1681 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/04/2023
1682 HuynhHa 2,000,000 VND 05/04/2023
1683 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/04/2023
1684 Mạnh thường quân 330,000 VND 05/04/2023
1685 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/04/2023
1686 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 04/04/2023
1687 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/04/2023
1688 TRAN THI MY LIEN 2,000,000 VND 04/04/2023
1689 VU THI HOA 200,000 VND 04/04/2023
1690 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 04/04/2023
1691 NGUYEN THI PHUONG TRAM 200,000 VND 04/04/2023
1692 LE THI MY DUNG 10,000 VND 04/04/2023
1693 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/04/2023
1694 Cô Phương Thảo - BN1675 1,000,000 VND 03/04/2023
1695 LE THANH TUNG 1,000,000 VND 03/04/2023
1696 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/04/2023
1697 Dung 500,000 VND 03/04/2023
1698 QUACH NHU LONG 400,000 VND 03/04/2023
1699 LE THI CUC 200,000 VND 03/04/2023
1700 Mạnh thường quân 300,000 VND 03/04/2023
1701 CAO THI THANH THAO 100,000 VND 03/04/2023
1702 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
1703 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
1704 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 03/04/2023
1705 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
1706 TRAN NGOC DUNG 500,000 VND 03/04/2023
1707 Pham Thi Xinh 100,000 VND 03/04/2023
1708 anh em nha Le Ba Thuc 600,000 VND 03/04/2023
1709 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
1710 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/04/2023
1711 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
1712 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 03/04/2023
1713 Lam Huy Khanh, Lam Gia Khang 200,000 VND 03/04/2023
1714 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/04/2023
1715 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 20,000 VND 01/04/2023
1716 Nguyễn Kim Ngân 100,000 VND 01/04/2023
1717 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/03/2023
1718 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/03/2023
1719 Mạnh thường quân 500,000 VND 31/03/2023
1720 Mạnh thường quân 20,000 VND 31/03/2023
1721 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/03/2023
1722 PHAM NGOC QUYNH NHU 1,000,000 VND 30/03/2023
1723 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/03/2023
1724 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 29/03/2023
1725 NGUYEN THI THANH TRUC 2,000,000 VND 29/03/2023
1726 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/03/2023
1727 PHAM VAN HOANG 40,000,000 VND 28/03/2023
1728 Co Nguyet Anh 2,000,000 VND 28/03/2023
1729 Duong Van Phung 200,000 VND 28/03/2023
1730 Duong Van Loi 200,000 VND 28/03/2023
1731 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/03/2023
1732 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/03/2023
1733 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/03/2023
1734 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
1735 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
1736 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
1737 PHAM NGOC KIM NGAN 500,000 VND 27/03/2023
1738 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
1739 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/03/2023
1740 NGUYEN VU THUY TRANG 500,000 VND 27/03/2023
1741 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/03/2023
1742 Hoa Chau Due 200,000 VND 24/03/2023
1743 Thuy 100,000 VND 24/03/2023
1744 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/03/2023
1745 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 23/03/2023
1746 Phan Huynh Tan Thinh 300,000 VND 23/03/2023
1747 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/03/2023
1748 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/03/2023
1749 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 22/03/2023
1750 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/03/2023
1751 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/03/2023
1752 ZOOM 5,000,000 VND 22/03/2023
1753 Vũ Thị Kim Loan - BN1674 500,000 VND 21/03/2023
1754 Duong Van Phung 200,000 VND 21/03/2023
1755 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/03/2023
1756 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
1757 Mạnh thường quân 300,000 VND 20/03/2023
1758 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
1759 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
1760 ba Suong 500,000 VND 20/03/2023
1761 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
1762 LE TAN LUAN 500,000 VND 20/03/2023
1763 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
1764 Mạnh thường quân 440,000 VND 20/03/2023
1765 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/03/2023
1766 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/03/2023
1767 LY CAM LIEN 100,000 VND 17/03/2023
1768 Quang Vuong 1,000,000 VND 17/03/2023
1769 Mạnh thường quân 60,000 VND 16/03/2023
1770 Ông bà Ti-ta - BN1673 1,000,000 VND 15/03/2023
1771 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 15/03/2023
1772 NGUYEN THI QUYNH NHU 300,000 VND 14/03/2023
1773 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
1774 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
1775 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
1776 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
1777 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/03/2023
1778 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
1779 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 13/03/2023
1780 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 13/03/2023
1781 me Hong Sam va con Thuy Phuong 600,000 VND 13/03/2023
1782 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/03/2023
1783 DOAN THI KIEU DUYEN 150,000 VND 12/03/2023
1784 DOAN THI KIEU DUYEN 150,000 VND 12/03/2023
1785 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/03/2023
1786 Co Uyen 600,000 VND 10/03/2023
1787 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/03/2023
1788 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/03/2023
1789 Nguyễn Kim Bằng - BN1659 50,000 VND 10/03/2023
1790 Nguyễn Văn Phát - BN1660 50,000 VND 10/03/2023
1791 Võ Thị Ngọc - BN1661 50,000 VND 10/03/2023
1792 Dương Văn Chà - BN1662 50,000 VND 10/03/2023
1793 Nguyễn Thị Sey - BN1663 50,000 VND 10/03/2023
1794 Dương Kim Hên - BN1664 50,000 VND 10/03/2023
1795 Dương Văn Thành - BN1665 50,000 VND 10/03/2023
1796 Dương Thị Bông - BN1666 50,000 VND 10/03/2023
1797 Dương Văn Búp - BN1667 50,000 VND 10/03/2023
1798 Dương Văn Nở - BN1668 50,000 VND 10/03/2023
1799 Dương Thị Thơm - BN1669 50,000 VND 10/03/2023
1800 Dương Thị Ánh Hồng - BN1670 50,000 VND 10/03/2023
1801 Dương Thị Ngọc Châu - BN1671 50,000 VND 10/03/2023
1802 Dương Văn Phước - BN1672 50,000 VND 10/03/2023
1803 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/03/2023
1804 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 09/03/2023
1805 LUU THANH THUAN 500,000 VND 09/03/2023
1806 NGUYEN QUOC KY 101,000,000 VND 09/03/2023
1807 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/03/2023
1808 Chị Lê Tuyết Bình - BN1656 10,000,000 VND 09/03/2023
1809 Chị Lương Thị Thẩm - BN1657 10,000,000 VND 09/03/2023
1810 Chị Hà Thị Ngọc Anh - BN1658 8,000,000 VND 09/03/2023
1811 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/03/2023
1812 Ong Duong Van Phung 200,000 VND 08/03/2023
1813 BUI THI KIM THI 100,000 VND 08/03/2023
1814 Mạnh thường quân 300,000 VND 08/03/2023
1815 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/03/2023
1816 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 08/03/2023
1817 NGUYEN THANH THY 30,000 VND 08/03/2023
1818 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/03/2023
1819 TỪ THỊ BÍCH TUYỀN 200,000 VND 08/03/2023
1820 Nhà hảo tâm - BN1655 100,000 VND 08/03/2023
1821 VieNETWORK 5,000,000 VND 07/03/2023
1822 VU THI HOA 200,000 VND 07/03/2023
1823 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/03/2023
1824 Dinh Thi Nga 100,000 VND 07/03/2023
1825 Ng t Hai 200,000 VND 06/03/2023
1826 Du Thi Nhung 2,500,000 VND 06/03/2023
1827 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
1828 CAO YEN GIA BUU 2,000,000 VND 06/03/2023
1829 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
1830 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
1831 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/03/2023
1832 HuynhHa 2,000,000 VND 06/03/2023
1833 Nguyen Thi Loi 2,000,000 VND 06/03/2023
1834 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
1835 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
1836 GIVEASIA 7,781,500 VND 06/03/2023
1837 Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 06/03/2023
1838 Dung 500,000 VND 06/03/2023
1839 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/03/2023
1840 GĐ Cô Dương Thị Mỹ Lệ Quân - BN1653 200,000 VND 06/03/2023
1841 Cô Giang - BN1654 200,000 VND 06/03/2023
1842 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 03/03/2023
1843 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/03/2023
1844 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/03/2023
1845 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/03/2023
1846 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
1847 Quach Nhu Long 400,000 VND 02/03/2023
1848 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
1849 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
1850 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/03/2023
1851 Binh An-An Nhien 500,000 VND 01/03/2023
1852 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 01/03/2023
1853 Mạnh thường quân 500,000 VND 01/03/2023
1854 Mạnh thường quân 100,000 VND 01/03/2023
1855 DO PHI DUNG 1,000,000 VND 01/03/2023
1856 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 01/03/2023
1857 Mạnh thường quân 20,000 VND 28/02/2023
1858 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/02/2023
1859 DO THI HONG GAM 500,000 VND 28/02/2023
1860 CAO THI THANH THAO 300,000 VND 28/02/2023
1861 TRAN MY THU 100,000 VND 27/02/2023
1862 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 27/02/2023
1863 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
1864 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
1865 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
1866 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/02/2023
1867 TU VAN TIEN 200,000 VND 26/02/2023
1868 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/02/2023
1869 Canh 400,000 VND 24/02/2023
1870 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 24/02/2023
1871 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/02/2023
1872 Yen 1,600,000 VND 23/02/2023
1873 Mạnh thường quân 60,000 VND 23/02/2023
1874 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/02/2023
1875 Mạnh thường quân 20,000 VND 22/02/2023
1876 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/02/2023
1877 NGUYEN THI QUYNH NHU 300,000 VND 21/02/2023
1878 Mạnh thường quân 90,000 VND 21/02/2023
1879 Mạnh thường quân 2,245,000 VND 21/02/2023
1880 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/02/2023
1881 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/02/2023
1882 Hoang Van Xa 200,000 VND 20/02/2023
1883 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/02/2023
1884 DIEP THANH PHUONG 600,000 VND 20/02/2023
1885 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/02/2023
1886 Dinh dinh ngu 500,000 VND 20/02/2023
1887 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/02/2023
1888 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/02/2023
1889 Mạnh thường quân 80,000 VND 17/02/2023
1890 Cô Giang - BN1652 1,000,000 VND 16/02/2023
1891 Mạnh thường quân 80,000 VND 16/02/2023
1892 Mạnh thường quân 130,000 VND 16/02/2023
1893 Nguyễn Huyền Ngọc Oanh - BN1651 7,000,000 VND 15/02/2023
1894 Mạnh thường quân 90,000 VND 15/02/2023
1895 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 15/02/2023
1896 Huỳnh Chí Hiếu - BN1649 10,000,000 VND 14/02/2023
1897 Nguyễn Hồng Hà - BN1650 5,000,000 VND 14/02/2023
1898 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 14/02/2023
1899 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 14/02/2023
1900 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2023
1901 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/02/2023
1902 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/02/2023
1903 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 13/02/2023
1904 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/02/2023
1905 Mạnh thường quân 200,000 VND 13/02/2023
1906 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/02/2023
1907 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 13/02/2023
1908 NGUYEN THI QUYNH NHU 500,000 VND 13/02/2023
1909 NGUYỄN KIM BẰNG - BN1635 50,000 VND 10/02/2023
1910 NGUYỄN VĂN PHÁT - BN1636 50,000 VND 10/02/2023
1911 VÕ THỊ NGỌC - BN1637 50,000 VND 10/02/2023
1912 DƯƠNG VĂN CHÀ - BN1638 50,000 VND 10/02/2023
1913 NGUYỄN THỊ SEY - BN1639 50,000 VND 10/02/2023
1914 DƯƠNG KIM HÊN - BN1640 50,000 VND 10/02/2023
1915 DƯƠNG VĂN THÀNH - BN1641 50,000 VND 10/02/2023
1916 DƯƠNG THỊ BÔNG - BN1642 50,000 VND 10/02/2023
1917 DƯƠNG VĂN BÚP - BN1643 50,000 VND 10/02/2023
1918 DƯƠNG VĂN NỠ - BN1644 50,000 VND 10/02/2023
1919 DƯƠNG THỊ THƠM - BN1645 50,000 VND 10/02/2023
1920 DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG - BN1646 50,000 VND 10/02/2023
1921 DƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU - BN1647 50,000 VND 10/02/2023
1922 DƯƠNG VĂN PHƯỚC - BN1648 50,000 VND 10/02/2023
1923 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/02/2023
1924 Pham Thien Thi 100,000 VND 10/02/2023
1925 Tu Minh 5,000,000 VND 10/02/2023
1926 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/02/2023
1927 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2023
1928 LU THI THUY VAN - DO BAO NGAN 2,000,000 VND 09/02/2023
1929 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 09/02/2023
1930 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 09/02/2023
1931 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 09/02/2023
1932 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 09/02/2023
1933 NGUYEN THI TY 100,000 VND 09/02/2023
1934 Leon Hinh 400,000 VND 09/02/2023
1935 LU THI THUY VAN 1,000,000 VND 09/02/2023
1936 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/02/2023
1937 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2023
1938 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2023
1939 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 08/02/2023
1940 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/02/2023
1941 TRUONG NGOC NHUNG 100,000 VND 08/02/2023
1942 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 08/02/2023
1943 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/02/2023
1944 LE QUANG TAN 50,000 VND 07/02/2023
1945 NGUYEN THI MY TRINH 100,000 VND 07/02/2023
1946 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
1947 QUACH NHU LONG 400,000 VND 06/02/2023
1948 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
1949 LY CAM LIEN 100,000 VND 06/02/2023
1950 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
1951 BUI THI KIM CHI 100,000 VND 06/02/2023
1952 HUYNH HA 2,000,000 VND 06/02/2023
1953 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
1954 DO THI MY HONG 2,000,000 VND 06/02/2023
1955 QUOC DUNG - DAO TRANG 200,000 VND 06/02/2023
1956 Mạnh thường quân 60,000 VND 06/02/2023
1957 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 06/02/2023
1958 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/02/2023
1959 Mạnh thường quân 200,000 VND 03/02/2023
1960 Mạnh thường quân 500,000 VND 03/02/2023
1961 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2023
1962 LE THI NGOC TU 500,000 VND 03/02/2023
1963 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/02/2023
1964 LƯƠNG CƠ PHÚ 20,000 VND 03/02/2023
1965 KV & KH - BN1634 2,000,000 VND 02/02/2023
1966 Mạnh thường quân 200,000 VND 02/02/2023
1967 VU THI HOA 200,000 VND 02/02/2023
1968 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/02/2023
1969 THƯƠNG THƯƠNG - BN1632 5,000,000 VND 01/02/2023
1970 VŨ THỊ KIM LOAN - BN1633 4,000,000 VND 01/02/2023
1971 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2023
1972 Mạnh thường quân 400,000 VND 01/02/2023
1973 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/02/2023
1974 NGUYỄN THUỲ VINH - BN1630 5,000,000 VND 31/01/2023
1975 LÊ THỊ THÀNH NHI - BN1631 500,000 VND 31/01/2023
1976 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/01/2023
1977 Mạnh thường quân 100,000 VND 31/01/2023
1978 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/01/2023
1979 PHAN THANH HOÀNG - BN1627 300,000 VND 30/01/2023
1980 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHI - BN1628 1,000,000 VND 30/01/2023
1981 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH - BN1629 1,000,000 VND 30/01/2023
1982 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2023
1983 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2023
1984 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 30/01/2023
1985 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/01/2023
1986 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
1987 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
1988 Mạnh thường quân 300,000 VND 27/01/2023
1989 NGUYEN VU THUY TRANG 1,000,000 VND 27/01/2023
1990 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 27/01/2023
1991 PHAM TUAN ANH 5,000,000 VND 27/01/2023
1992 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
1993 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
1994 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 27/01/2023
1995 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 27/01/2023
1996 Mạnh thường quân 200,000 VND 27/01/2023
1997 NHOM DIEU NGUYET 300,000 VND 27/01/2023
1998 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 27/01/2023
1999 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2000 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2001 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2002 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2003 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2004 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2005 THU THUY 100,000 VND 27/01/2023
2006 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2007 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2008 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/01/2023
2009 TRAN NGUYEN ANH NGOC 500,000 VND 27/01/2023
2010 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2011 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2012 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2013 AO VAN NHAN 1,000,000 VND 27/01/2023
2014 DUONG TAN HIEP 1,000,000 VND 27/01/2023
2015 Mạnh thường quân 200,000 VND 27/01/2023
2016 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/01/2023
2017 LƯƠNG CƠ PHÚ 30,000 VND 22/01/2023
2018 VŨ THỊ HỒNG - BN1626 1,000,000 VND 19/01/2023
2019 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 19/01/2023
2020 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/01/2023
2021 DO THI HONG GAM 1,000,000 VND 19/01/2023
2022 Mạnh thường quân 500,000 VND 19/01/2023
2023 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/01/2023
2024 Mạnh thường quân 150,000 VND 18/01/2023
2025 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/01/2023
2026 LY CAM LIEN 200,000 VND 18/01/2023
2027 DANG VAN LANG 10,000,000 VND 18/01/2023
2028 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 18/01/2023
2029 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 18/01/2023
2030 Mạnh thường quân 500,000 VND 18/01/2023
2031 Mạnh thường quân 30,000 VND 17/01/2023
2032 Mạnh thường quân 500,000 VND 17/01/2023
2033 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/01/2023
2034 Huỳnh Quang Dũng 500,000 VND 17/01/2023
2035 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
2036 GIA DINH NHA BA TAM 2,000,000 VND 16/01/2023
2037 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
2038 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 16/01/2023
2039 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
2040 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/01/2023
2041 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/01/2023
2042 PHAM THI ANH THU 500,000 VND 16/01/2023
2043 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/01/2023
2044 DOAN THI KIEU DUYEN 100,000 VND 14/01/2023
2045 DOAN THI KIEU DUYEN 100,000 VND 14/01/2023
2046 LAM TU HIEN 500,000 VND 13/01/2023
2047 Mạnh thường quân 400,000 VND 13/01/2023
2048 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/01/2023
2049 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 13/01/2023
2050 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 13/01/2023
2051 TRAN LY NA 5,000,000 VND 13/01/2023
2052 BACH YEN 2,400,000 VND 13/01/2023
2053 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 13/01/2023
2054 NGUYỄN THỊ THU THẢO - BN1625 500,000 VND 12/01/2023
2055 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2023
2056 DO HO HONG PHUC 200,000 VND 12/01/2023
2057 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/01/2023
2058 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 12/01/2023
2059 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/01/2023
2060 Mạnh thường quân 1,970,000 VND 11/01/2023
2061 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 11/01/2023
2062 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2023
2063 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2023
2064 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/01/2023
2065 NGUYỄN KIM BẰNG - BN1610 50,000 VND 09/01/2023
2066 NGUYỄN VĂN PHÁT - BN1611 50,000 VND 09/01/2023
2067 VÕ THỊ NGỌC - BN1612 50,000 VND 09/01/2023
2068 DƯƠNG VĂN CHÀ - BN1613 50,000 VND 09/01/2023
2069 NGUYỄN THỊ SEY - BN1614 50,000 VND 09/01/2023
2070 DƯƠNG KIM HÊN - BN1615 50,000 VND 09/01/2023
2071 DƯƠNG KIM THÀNH - BN1616 50,000 VND 09/01/2023
2072 DƯƠNG THỊ BÔNG - BN1617 50,000 VND 09/01/2023
2073 DƯƠNG VĂN BÚP - BN1618 50,000 VND 09/01/2023
2074 DƯƠNG VĂN NỠ - BN1619 50,000 VND 09/01/2023
2075 DƯƠNG THỊ THƠM - BN1620 50,000 VND 09/01/2023
2076 DƯƠNG THỊ ÁNH HỒNG - BN1621 50,000 VND 09/01/2023
2077 DƯƠNG THỊ NGỌC CHÂU - BN1622 50,000 VND 09/01/2023
2078 DƯƠNG VĂN PHƯỚC - BN1623 50,000 VND 09/01/2023
2079 CHRISTINE + KATHLEEN + JOCELYN PHAM + AIDAN + JASON NGUYEN + ANGELINA + WILLIAM DINH + NATHAN DAM + NGHIA DINH - BN1624 500 USD 09/01/2023
2080 TRUONG BUU ANH 1,000,000 VND 09/01/2023
2081 TRUONG AI NHI 500,000 VND 09/01/2023
2082 TRUONG AI VY 500,000 VND 09/01/2023
2083 DC TAM 1,000,000 VND 09/01/2023
2084 HONG SAM - THUY PHUONG 300,000 VND 09/01/2023
2085 NGUYEN THANH THY 40,000 VND 09/01/2023
2086 QUOC DUNG - DAO TRANG 200,000 VND 08/01/2023
2087 Mạnh thường quân 20,000 VND 08/01/2023
2088 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 08/01/2023
2089 PHAM THI ANH THU 500,000 VND 07/01/2023
2090 Mạnh thường quân 40,000 VND 07/01/2023
2091 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 07/01/2023
2092 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/01/2023
2093 Mạnh thường quân 40,000 VND 06/01/2023
2094 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 06/01/2023
2095 PHAN THI HUYEN MY 2,000,000 VND 06/01/2023
2096 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 06/01/2023
2097 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/01/2023
2098 BÀ LÊ TỰ DO - BN1608 5,000,000 VND 05/01/2023
2099 CÔ ĐĂNG LÊ XÁ - BN1609 5,000,000 VND 05/01/2023
2100 HUYNH GIA HONG CA 2,000,000 VND 05/01/2023
2101 Mạnh thường quân 300,000 VND 05/01/2023
2102 NGUYEN HOANG TRANG 2,000,000 VND 05/01/2023
2103 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/01/2023
2104 DINH HUU NAM 650,000 VND 05/01/2023
2105 Mạnh thường quân 40,000 VND 04/01/2023
2106 Mạnh thường quân 40,000 VND 04/01/2023
2107 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/01/2023
2108 Mạnh thường quân 300,000 VND 04/01/2023
2109 Mạnh thường quân 40,000 VND 03/01/2023
2110 VU THI HOA 200,000 VND 03/01/2023
2111 Mạnh thường quân 40,000 VND 02/01/2023
2112 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 02/01/2023
2113 LAM DINH PHUONG - DO KHAI PHAN - LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 02/01/2023
2114 KTNC 3,000,000 VND 02/01/2023
2115 Mạnh thường quân 200,000 VND 01/01/2023
2116 QUACH NHU LONG 400,000 VND 01/01/2023
2117 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 01/01/2023
2118 Mạnh thường quân 40,000 VND 01/01/2023
2119 Mạnh thường quân 40,000 VND 31/12/2022
2120 MIMI 5,000,000 VND 31/12/2022
2121 HOA CHAU DUE 200,000 VND 31/12/2022
2122 TRAN 200,000 VND 30/12/2022
2123 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 30/12/2022
2124 Mạnh thường quân 40,000 VND 30/12/2022
2125 DO PHI DUNG 2,000,000 VND 29/12/2022
2126 Mạnh thường quân 40,000 VND 28/12/2022
2127 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/12/2022
2128 Mạnh thường quân 500,000 VND 28/12/2022
2129 TRAN THI MY TRANG 300,000 VND 27/12/2022
2130 Mạnh thường quân 40,000 VND 27/12/2022
2131 THU THUY 100,000 VND 27/12/2022
2132 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/12/2022
2133 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
2134 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 26/12/2022
2135 NGUYEN THI KIM DUNG 200,000 VND 26/12/2022
2136 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
2137 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
2138 Mạnh thường quân 40,000 VND 26/12/2022
2139 Mạnh thường quân 500,000 VND 26/12/2022
2140 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 23/12/2022
2141 Mạnh thường quân 30,000 VND 23/12/2022
2142 DO THI HONG GAM 1,000,000 VND 23/12/2022
2143 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/12/2022
2144 DOAN HUYEN TRAN 200,000 VND 23/12/2022
2145 TIN MAI 200,000 VND 22/12/2022
2146 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/12/2022
2147 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/12/2022
2148 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/12/2022
2149 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/12/2022
2150 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/12/2022
2151 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/12/2022
2152 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/12/2022
2153 TRUC 200,000 VND 19/12/2022
2154 LINH BUI 500,000 VND 19/12/2022
2155 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/12/2022
2156 LE TRUNG NGHIA - NGUYEN THI LIEU 200,000 VND 16/12/2022
2157 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/12/2022
2158 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/12/2022
2159 CHỊ OANH - BN1607 8,000,000 VND 15/12/2022
2160 BRIAN PHUC THANH 2,000,000 VND 15/12/2022
2161 MOCHI 4,000,000 VND 15/12/2022
2162 MAI XUAN 2,000,000 VND 15/12/2022
2163 TRAN MY THU 300,000 VND 15/12/2022
2164 VIET BICH 3,000,000 VND 15/12/2022
2165 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/12/2022
2166 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 15/12/2022
2167 HONG SAM - THUY PHUONG 300,000 VND 14/12/2022
2168 BUI THI THANH NGA 200,000 VND 14/12/2022
2169 Mạnh thường quân 1,970,000 VND 13/12/2022
2170 DINH THI NGA 100,000 VND 13/12/2022
2171 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 13/12/2022
2172 Mạnh thường quân 500,000 VND 13/12/2022
2173 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 13/12/2022
2174 Nguyễn Kim Bằng - BN1593 50,000 VND 12/12/2022
2175 Nguyễn Văn Phát - BN1594 50,000 VND 12/12/2022
2176 Võ Thị Ngọc - BN1595 50,000 VND 12/12/2022
2177 Dương Văn Chà - BN1596 50,000 VND 12/12/2022
2178 Nguyễn Thị Sey - BN1597 50,000 VND 12/12/2022
2179 Dương Kim Hên - BN1598 50,000 VND 12/12/2022
2180 Dương Văn Thành - BN1599 50,000 VND 12/12/2022
2181 Dương Thị Bông - BN1600 50,000 VND 12/12/2022
2182 Dương Văn Búp - BN1601 50,000 VND 12/12/2022
2183 Dương Văn Nổ - BN1602 50,000 VND 12/12/2022
2184 Dương Thị Thơm - BN1603 50,000 VND 12/12/2022
2185 Dương Thị Ánh Hồng - BN1604 50,000 VND 12/12/2022
2186 Dương Thị Ngọc Châu - BN1605 50,000 VND 12/12/2022
2187 Dương Văn Phước - BN1606 50,000 VND 12/12/2022
2188 LINH BUI 1,000,000 VND 12/12/2022
2189 LE QUANG TAN 100,000 VND 12/12/2022
2190 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
2191 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2022
2192 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/12/2022
2193 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
2194 LAM DINH PHUONG - DO KHAI PHAN - LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 12/12/2022
2195 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 12/12/2022
2196 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 12/12/2022
2197 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
2198 LE THI KIM LIEN 400,000 VND 12/12/2022
2199 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/12/2022
2200 NG HAI 300,000 VND 12/12/2022
2201 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/12/2022
2202 Mạnh thường quân 70,000 VND 09/12/2022
2203 Mạnh thường quân 70,000 VND 09/12/2022
2204 TNPA 100,000 VND 09/12/2022
2205 Mạnh thường quân 80,000 VND 09/12/2022
2206 Mạnh thường quân 100,000 VND 09/12/2022
2207 Mạnh thường quân 40,000 VND 09/12/2022
2208 Mạnh thường quân 70,000 VND 08/12/2022
2209 NGUYEN NGOC DUC 60,000 VND 08/12/2022
2210 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2022
2211 Mạnh thường quân 500,000 VND 08/12/2022
2212 QUANG NGOC XUAN 500,000 VND 08/12/2022
2213 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/12/2022
2214 DANG VAN LANG 10,000,000 VND 08/12/2022
2215 Mạnh thường quân 70,000 VND 08/12/2022
2216 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/12/2022
2217 THU THUY 100,000 VND 07/12/2022
2218 Mạnh thường quân 200,000 VND 07/12/2022
2219 Mạnh thường quân 70,000 VND 07/12/2022
2220 Nhà Hảo Tâm - BN1592 3,000,000 VND 06/12/2022
2221 BUI THI KIM THI 100,000 VND 06/12/2022
2222 QUOC DUNG - DAO TRANG 200,000 VND 06/12/2022
2223 Mạnh thường quân 300,000 VND 06/12/2022
2224 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/12/2022
2225 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 05/12/2022
2226 QUACH NHU LONG 400,000 VND 05/12/2022
2227 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
2228 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
2229 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/12/2022
2230 Mạnh thường quân 30,000 VND 05/12/2022
2231 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/12/2022
2232 AO THI NGOC DIEP 1,000,000 VND 05/12/2022
2233 HIEN MY 100,000 VND 05/12/2022
2234 Mạnh thường quân 70,000 VND 05/12/2022
2235 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
2236 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/12/2022
2237 HUYNH GIA HONG CA 2,000,000 VND 05/12/2022
2238 Mạnh thường quân 200,000 VND 05/12/2022
2239 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/12/2022
2240 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/12/2022
2241 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 05/12/2022
2242 NGUYEN THAI THANH 300,000 VND 02/12/2022
2243 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/12/2022
2244 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/12/2022
2245 THAI HOA 1,000,000 VND 02/12/2022
2246 Mạnh thường quân 70,000 VND 01/12/2022
2247 VO LE THIEN PHAT 50,000 VND 01/12/2022
2248 VU THI HOA 200,000 VND 01/12/2022
2249 NGUYEN DO DINH TAN 100,000 VND 01/12/2022
2250 NGUYEN DO DINH HUY 200,000 VND 01/12/2022
2251 NGUYEN DINH CHAN 100,000 VND 01/12/2022
2252 DO THI KIM PHUONG 100,000 VND 01/12/2022
2253 NGUYEN THI TY 200,000 VND 01/12/2022
2254 KIM THANH - TIEN CUONG 100,000 VND 01/12/2022
2255 BAO NGOC - THANH XUAN 50,000 VND 01/12/2022
2256 Bà Nguyễn Thị Thanh Thuỷ - BN1591 2,000,000 VND 30/11/2022
2257 Mạnh thường quân 200,000 VND 30/11/2022
2258 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2022
2259 LE HA BAO TRAN 200,000 VND 30/11/2022
2260 LA 500,000 VND 30/11/2022
2261 DUONG HUYNH KIM 500,000 VND 30/11/2022
2262 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/11/2022
2263 NGUYEN THANH THY 20,000 VND 29/11/2022
2264 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2022
2265 Mạnh thường quân 40,000 VND 29/11/2022
2266 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2022
2267 VO ANH QUANG 50,000 VND 29/11/2022
2268 Mạnh thường quân 40,000 VND 29/11/2022
2269 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/11/2022
2270 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 28/11/2022
2271 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 28/11/2022
2272 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
2273 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/11/2022
2274 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
2275 DI NGOC 10,000,000 VND 28/11/2022
2276 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/11/2022
2277 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
2278 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 28/11/2022
2279 TIEN 2,611,000 VND 28/11/2022
2280 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
2281 Mạnh thường quân 20,000,000 VND 28/11/2022
2282 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
2283 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/11/2022
2284 Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - BN1588 1,000,000 VND 25/11/2022
2285 Bà Nguyễn Thị Phương Anh - BN1589 1,000,000 VND 25/11/2022
2286 Bà Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1590 1,000,000 VND 25/11/2022
2287 LE THI NGOC HOA 500,000 VND 25/11/2022
2288 PHONG VieON 2,000,000 VND 25/11/2022
2289 Tham BI 2,000,000 VND 25/11/2022
2290 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 25/11/2022
2291 NGUYEN THI KIM CHI 500,000 VND 25/11/2022
2292 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/11/2022
2293 LE THI LE THU 1,000,000 VND 25/11/2022
2294 A MINH 1,000,000 VND 25/11/2022
2295 Mạnh thường quân 200,000 VND 25/11/2022
2296 LE DINH TOAN 2,000,000 VND 25/11/2022
2297 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/11/2022
2298 LU THUY VAN 1,000,000 VND 25/11/2022
2299 HOANG HA 200,000 VND 25/11/2022
2300 CONG TY TNHH NGUOI NGHI NGUOI MO 10,000,000 VND 25/11/2022
2301 DANG NGOC THANG 500,000 VND 25/11/2022
2302 ANH TAN HAI 1,000,000 VND 25/11/2022
2303 PHUONG TRAM 2,000,000 VND 25/11/2022
2304 NGUYEN DUC KHOA 1,000,000 VND 25/11/2022
2305 NGAN 200,000 VND 25/11/2022
2306 DOAN THUY CAM TU 1,000,000 VND 25/11/2022
2307 PHAT LE 2,000,000 VND 25/11/2022
2308 AN TRAM 1,000,000 VND 25/11/2022
2309 DANG THI BICH PHUONG 1,000,000 VND 25/11/2022
2310 H.A 500,000 VND 25/11/2022
2311 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/11/2022
2312 DANG PHUOC THANH 1,000,000 VND 25/11/2022
2313 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/11/2022
2314 BUI DUY TAY 2,222,220 VND 25/11/2022
2315 DINH THAO 1,000,000 VND 25/11/2022
2316 UYEN TRAM 500,000 VND 25/11/2022
2317 MINH VU 500,000 VND 25/11/2022
2318 NGUYEN DANH QUY 3,000,000 VND 25/11/2022
2319 TRAN THI KIM DANH 300,000 VND 25/11/2022
2320 DANG TRUNG HIEU 2,611,220 VND 25/11/2022
2321 Mạnh thường quân 300,000 VND 25/11/2022
2322 Mạnh thường quân 2,222,220 VND 25/11/2022
2323 THANH NGAN 500,000 VND 25/11/2022
2324 TRUONG THI PHUONG MAI 500,000 VND 25/11/2022
2325 EM HUNG 200,000 VND 25/11/2022
2326 DO PHI DUNG 1,000,000 VND 25/11/2022
2327 Mạnh thường quân 80,000 VND 25/11/2022
2328 Bà Đoàn Thị Sáu - BN1587 1,000,000 VND 24/11/2022
2329 A NHAT 21,000,000 VND 24/11/2022
2330 THANH VINH 500,000 VND 24/11/2022
2331 ARIEL 10,000,000 VND 24/11/2022
2332 Mạnh thường quân 70,000 VND 24/11/2022
2333 Mạnh thường quân 150,000 VND 24/11/2022
2334 THANH PHAM 10,000,000 VND 24/11/2022
2335 LE DANG KHOA 3,000,000 VND 24/11/2022
2336 HUYNH THI THUY DUNG 1,000,000 VND 24/11/2022
2337 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/11/2022
2338 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/11/2022
2339 Mạnh thường quân 200,000 VND 24/11/2022
2340 Mạnh thường quân 150,000 VND 24/11/2022
2341 Anh Trần Bá Anh Dũng - BN1586 5,000,000 VND 23/11/2022
2342 Mạnh thường quân 100,000 VND 23/11/2022
2343 Mạnh thường quân 80,000 VND 23/11/2022
2344 Mạnh thường quân 500,000 VND 23/11/2022
2345 Mạnh thường quân 8,888,890 VND 23/11/2022
2346 QUAN NGOC 10,000,000 VND 23/11/2022
2347 NGAN HA 20,000,000 VND 23/11/2022
2348 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/11/2022
2349 Mạnh thường quân 3,000,000 VND 23/11/2022
2350 NHOM DIEU NGUYET 200,000 VND 22/11/2022
2351 Mạnh thường quân 500,000 VND 22/11/2022
2352 Mạnh thường quân 200,000 VND 22/11/2022
2353 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
2354 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
2355 Mạnh thường quân 30,000 VND 21/11/2022
2356 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
2357 Minh 299,999 VND 21/11/2022
2358 Minh 3,000,000 VND 21/11/2022
2359 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/11/2022
2360 Mạnh thường quân 20,000 VND 21/11/2022
2361 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
2362 Mạnh thường quân 200,000 VND 21/11/2022
2363 MAI THI 300,000 VND 21/11/2022
2364 LUU THI DUNG 200,000 VND 21/11/2022
2365 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
2366 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/11/2022
2367 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
2368 Ashley 20,000,000 VND 21/11/2022
2369 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/11/2022
2370 Mạnh thường quân 150,000 VND 21/11/2022
2371 NGUYEN NAM TRUNG 200,000 VND 19/11/2022
2372 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/11/2022
2373 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/11/2022
2374 TRUONG THI SUONG 100,000 VND 18/11/2022
2375 TRUONG THI HOANG OANH 2,000,000 VND 18/11/2022
2376 Mạnh thường quân 30,000 VND 18/11/2022
2377 LE THANH VAN 3,000,000 VND 18/11/2022
2378 Mạnh thường quân 30,000 VND 18/11/2022
2379 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/11/2022
2380 Ao Thi Anh Dao 1,000,000 VND 17/11/2022
2381 HUYNH THI CAM VAN 1,000,000 VND 17/11/2022
2382 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/11/2022
2383 LY CAM LIEN 100,000 VND 16/11/2022
2384 HO DAC QUYNH DUNG 3,000,000 VND 16/11/2022
2385 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/11/2022
2386 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/11/2022
2387 Võ Văn Hác - BN1583 400,000 VND 15/11/2022
2388 Anh Long - BN1584 500,000 VND 15/11/2022
2389 Anh Trần Diễn Huấn - BN1585 500,000 VND 15/11/2022
2390 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/11/2022
2391 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 15/11/2022
2392 Mạnh thường quân 70,000 VND 15/11/2022
2393 Mạnh thường quân 70,000 VND 14/11/2022
2394 Mạnh thường quân 30,000 VND 14/11/2022
2395 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/11/2022
2396 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/11/2022
2397 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/11/2022
2398 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/11/2022
2399 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 14/11/2022
2400 Mạnh thường quân 70,000 VND 14/11/2022
2401 Nguyễn Thị Ngọc Thu - BN1582 200,000 VND 11/11/2022
2402 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/11/2022
2403 Mạnh thường quân 21,000,000 VND 11/11/2022
2404 Mạnh thường quân 889,000 VND 11/11/2022
2405 Tin Mai 200,000 VND 11/11/2022
2406 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/11/2022
2407 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/11/2022
2408 Nguyễn Kim Bằng - BN1567 50,000 VND 10/11/2022
2409 Nguyễn Văn Phát - BN1568 50,000 VND 10/11/2022
2410 Võ Thị Ngọc - BN1569 50,000 VND 10/11/2022
2411 Dương Văn Chà - BN1570 50,000 VND 10/11/2022
2412 Nguyễn Thị Sey - BN1571 50,000 VND 10/11/2022
2413 Dương Kim Hên - BN1572 50,000 VND 10/11/2022
2414 Dương Văn Thành - BN1573 50,000 VND 10/11/2022
2415 Dương Thị Bông - BN1574 50,000 VND 10/11/2022
2416 Dương Văn Búp - BN1575 50,000 VND 10/11/2022
2417 Dương Văn Nở - BN1576 50,000 VND 10/11/2022
2418 Dương Thị Thơm - BN1577 50,000 VND 10/11/2022
2419 Dương Thị Ánh Hồng - BN1578 50,000 VND 10/11/2022
2420 Dương Thị Ngọc Châu - BN1579 50,000 VND 10/11/2022
2421 Dương Văn Phước - BN1580 50,000 VND 10/11/2022
2422 Chị Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1581 2,000,000 VND 10/11/2022
2423 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 10/11/2022
2424 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/11/2022
2425 Mạnh thường quân 500,000 VND 09/11/2022
2426 LAM DINH PHUONG, DO KHAI PHAN, LAM TIEU BINH 10,000,000 VND 09/11/2022
2427 NGUYEN THI MY TRINH 100,000 VND 09/11/2022
2428 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/11/2022
2429 Mạnh thường quân 70,000 VND 09/11/2022
2430 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/11/2022
2431 LE TAN LUAN 500,000 VND 08/11/2022
2432 TRAN MY THU 100,000 VND 08/11/2022
2433 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/11/2022
2434 Mạnh thường quân 40,000 VND 08/11/2022
2435 LE THI KIM LIEN 500,000 VND 08/11/2022
2436 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/11/2022
2437 HUYNH GIA HONG CA 2,000,000 VND 07/11/2022
2438 BUI THI KIM THI 100,000 VND 07/11/2022
2439 Mạnh thường quân 40,000 VND 07/11/2022
2440 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2022
2441 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2022
2442 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2022
2443 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/11/2022
2444 NGUYEN THI HOAI THANH 100,000 VND 07/11/2022
2445 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2022
2446 Mạnh thường quân 30,000 VND 07/11/2022
2447 TRAN TRUNG HIEU 1,000,000 VND 07/11/2022
2448 Mạnh thường quân 80,000 VND 07/11/2022
2449 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 07/11/2022
2450 GIVEASIA PTE. LTD 1,970,000 VND 07/11/2022
2451 Mạnh thường quân 60,000 VND 07/11/2022
2452 VU THI HOA 200,000 VND 07/11/2022
2453 GIA DINH QUOC DUNG & DAO TRANG 200,000 VND 07/11/2022
2454 Me Hong Sam -con Thuy Phuong 300,000 VND 07/11/2022
2455 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/11/2022
2456 Mạnh thường quân 150,000 VND 07/11/2022
2457 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/11/2022
2458 VUONG ANH THU 500,000 VND 04/11/2022
2459 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/11/2022
2460 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/11/2022
2461 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/11/2022
2462 Mạnh thường quân 40,000 VND 04/11/2022
2463 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/11/2022
2464 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/11/2022
2465 Mạnh thường quân 80,000 VND 03/11/2022
2466 Chị Nguyễn Thị Đẹp - BN1566 10,000,000 VND 02/11/2022
2467 Mạnh thường quân 40,000 VND 02/11/2022
2468 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/11/2022
2469 QUACH TRIEN KHUON 400,000 VND 02/11/2022
2470 Mạnh thường quân 40,000 VND 02/11/2022
2471 Mạnh thường quân 60,000 VND 02/11/2022
2472 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/11/2022
2473 Mạnh thường quân 20,000 VND 01/11/2022
2474 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/11/2022
2475 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/11/2022
2476 LƯƠNG CƠ PHÚ 50,000 VND 01/11/2022
2477 Mạnh thường quân 70,000 VND 31/10/2022
2478 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/10/2022
2479 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/10/2022
2480 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2022
2481 Mạnh thường quân 40,000 VND 31/10/2022
2482 Mạnh thường quân 70,000 VND 31/10/2022
2483 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2022
2484 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/10/2022
2485 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/10/2022
2486 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/10/2022
2487 Mạnh thường quân 40,000 VND 31/10/2022
2488 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/10/2022
2489 Mạnh thường quân 60,000 VND 31/10/2022
2490 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/10/2022
2491 NGUYỄN ĐỨC VINH 100,000 VND 29/10/2022
2492 Mạnh thường quân 90,000 VND 28/10/2022
2493 Mạnh thường quân 80,000 VND 28/10/2022
2494 Mạnh thường quân 70,000 VND 28/10/2022
2495 Hien My 100,000 VND 28/10/2022
2496 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/10/2022
2497 Mạnh thường quân 40,000 VND 28/10/2022
2498 CAO THI THANH THAO 500,000 VND 28/10/2022
2499 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/10/2022
2500 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/10/2022
2501 Mạnh thường quân 100,000 VND 27/10/2022
2502 Mạnh thường quân 90,000 VND 27/10/2022
2503 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/10/2022
2504 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/10/2022
2505 NGUYEN QUANG DUC 2,000,000 VND 27/10/2022
2506 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2022
2507 Mạnh thường quân 30,000 VND 26/10/2022
2508 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/10/2022
2509 Mạnh thường quân 110,000 VND 26/10/2022
2510 PHẠM HOÀNG BẢO TRANG 500,000 VND 26/10/2022
2511 NGUYEN PHUC TUAN 5,000,000 VND 25/10/2022
2512 Mạnh thường quân 70,000 VND 25/10/2022
2513 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/10/2022
2514 Mạnh thường quân 60,000 VND 24/10/2022
2515 Mạnh thường quân 40,000 VND 24/10/2022
2516 Mạnh thường quân 120,000 VND 24/10/2022
2517 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2022
2518 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2022
2519 Mạnh thường quân 40,000 VND 24/10/2022
2520 Mạnh thường quân 40,000 VND 24/10/2022
2521 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2022
2522 Mạnh thường quân 70,000 VND 24/10/2022
2523 Mạnh thường quân 30,000 VND 24/10/2022
2524 Mạnh thường quân 70,000 VND 24/10/2022
2525 Mạnh thường quân 70,000 VND 24/10/2022
2526 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2022
2527 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2022
2528 Mạnh thường quân 70,000 VND 24/10/2022
2529 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/10/2022
2530 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/10/2022
2531 TRUONG THI HOANG OANH 3,000,000 VND 21/10/2022
2532 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/10/2022
2533 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/10/2022
2534 Mạnh thường quân 90,000 VND 21/10/2022
2535 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/10/2022
2536 Mạnh thường quân 40,000 VND 20/10/2022
2537 Mạnh thường quân 40,000 VND 20/10/2022
2538 Mạnh thường quân 50,000 VND 20/10/2022
2539 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/10/2022
2540 LY CAM LIEN 100,000 VND 19/10/2022
2541 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/10/2022
2542 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/10/2022
2543 Mạnh thường quân 40,000 VND 19/10/2022
2544 Nguyễn Hạnh Uyên Trâm - BN1564 500,000 VND 18/10/2022
2545 Vũ Thị Kim Loan - BN1565 500,000 VND 18/10/2022
2546 Mạnh thường quân 40,000 VND 18/10/2022
2547 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/10/2022
2548 Cô Tư Tina - BN1562 100 USD 17/10/2022
2549 Sư cô Diệu Châu - BN1563 500,000 VND 17/10/2022
2550 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2551 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2552 Thai Hoa 1,000,000 VND 17/10/2022
2553 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2554 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 17/10/2022
2555 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 17/10/2022
2556 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2557 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/10/2022
2558 Mạnh thường quân 70,000 VND 17/10/2022
2559 Mạnh thường quân 30,000 VND 17/10/2022
2560 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/10/2022
2561 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 17/10/2022
2562 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/10/2022
2563 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2564 Mạnh thường quân 40,000 VND 17/10/2022
2565 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2566 Mạnh thường quân 50,000 VND 17/10/2022
2567 Nhà hảo tâm - BN1561 3,000,000 VND 14/10/2022
2568 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 14/10/2022
2569 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/10/2022
2570 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 14/10/2022
2571 NGUYEN THI THANH TRUC 3,000,000 VND 14/10/2022
2572 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/10/2022
2573 Mạnh thường quân 80,000 VND 14/10/2022
2574 BUI THI THANH NGA 200,000 VND 14/10/2022
2575 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 14/10/2022
2576 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/10/2022
2577 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/10/2022
2578 Truc Huynh 50,000 VND 13/10/2022
2579 Mạnh thường quân 30,000 VND 13/10/2022
2580 Mạnh thường quân 90,000 VND 13/10/2022
2581 LE THI DUONG HONG 500,000 VND 13/10/2022
2582 LAM HUYNH YEN 50,000 VND 12/10/2022
2583 Mạnh thường quân 70,000 VND 12/10/2022
2584 lam dinh phuong do khai phan LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 12/10/2022
2585 Cô Nguyễn Thị Sơn - BN1560 3,000,000 VND 11/10/2022
2586 NGUYEN THI HOAI THANH 100,000 VND 11/10/2022
2587 Mạnh thường quân 70,000 VND 11/10/2022
2588 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/10/2022
2589 Nguyen Do Dinh Tan 100,000 VND 11/10/2022
2590 Pham Thi Hong Tham 3,000,000 VND 11/10/2022
2591 PHAM THANH TINH 1,000,000 VND 11/10/2022
2592 Nguyen Do Dinh Huy 200,000 VND 11/10/2022
2593 Nguyen Dinh Chan 100,000 VND 11/10/2022
2594 Nguyen Thi Ty 100,000 VND 11/10/2022
2595 Do Thi Kim Phuong 100,000 VND 11/10/2022
2596 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/10/2022
2597 Lương Cơ Phú 30,000 VND 10/10/2022
2598 Nguyễn Kim Bằng - BN1995 100,000 VND 10/10/2022
2599 Nguyễn Văn Phát - BN1996 100,000 VND 10/10/2022
2600 Võ Thị Ngọc - BN1997 100,000 VND 10/10/2022
2601 Dương Văn Chà - BN1998 200,000 VND 10/10/2022
2602 Nguyễn Thị Sey - BN1999 200,000 VND 10/10/2022
2603 Dương Kim Hên - BN2000 100,000 VND 10/10/2022
2604 Dương Văn Thành - BN1551 100,000 VND 10/10/2022
2605 Dương Thị Bông - BN1552 100,000 VND 10/10/2022
2606 Dương Văn Búp - BN1553 100,000 VND 10/10/2022
2607 Dương Văn Nở - BN1554 50,000 VND 10/10/2022
2608 Dương Thị Thơm - BN1555 50,000 VND 10/10/2022
2609 Dương Thị Ánh Hồng - BN1556 50,000 VND 10/10/2022
2610 Dương Thị Ngọc Châu - BN1557 50,000 VND 10/10/2022
2611 Dương Văn Phước - BN1558 100,000 VND 10/10/2022
2612 Trần Thị Minh Nguyệt, Đỗ Châu, Đỗ Thị Tường Vy - BN1559 2,000,000 VND 10/10/2022
2613 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/10/2022
2614 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/10/2022
2615 Mạnh thường quân 40,000 VND 10/10/2022
2616 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/10/2022
2617 Mạnh thường quân 70,000 VND 10/10/2022
2618 Mạnh thường quân 120,000 VND 10/10/2022
2619 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/10/2022
2620 Vo Le Thien Phat 100,000 VND 10/10/2022
2621 Mạnh thường quân 40,000 VND 10/10/2022
2622 NGUYEN THI THANH THUY 100,000 VND 10/10/2022
2623 Mạnh thường quân 80,000 VND 10/10/2022
2624 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/10/2022
2625 Thanh Mai 100,000 VND 10/10/2022
2626 MAI KIM OANH 500,000 VND 10/10/2022
2627 DINH THI LE HANG 500,000 VND 10/10/2022
2628 HOANG THI NGOC LOAN 500,000 VND 10/10/2022
2629 DINH THI LE TRINH 500,000 VND 10/10/2022
2630 LE DUNG NHI 500,000 VND 10/10/2022
2631 DINH THI THU HA 500,000 VND 10/10/2022
2632 VU HAO NHIEN 500,000 VND 10/10/2022
2633 VU HOAI NGUYEN 500,000 VND 10/10/2022
2634 TRINH THI NGOC KHUYEN 500,000 VND 10/10/2022
2635 DINH LE TRANG 500,000 VND 10/10/2022
2636 DINH LE CUONG 500,000 VND 10/10/2022
2637 DINH LE DUNG 500,000 VND 10/10/2022
2638 BILLY WIJAYA 500,000 VND 10/10/2022
2639 HARRY WIJAYA 500,000 VND 10/10/2022
2640 TOMMY WIJAYA 500,000 VND 10/10/2022
2641 ARYS PETER WIJAYA 500,000 VND 10/10/2022
2642 DINH THI NGOC BICH 500,000 VND 10/10/2022
2643 NGUYEN HOANG THIEN LOC 500,000 VND 10/10/2022
2644 Vo Le Thien Phat 100,000 VND 10/10/2022
2645 Mạnh thường quân 300,000 VND 10/10/2022
2646 NGUYEN THI KIM NGAN 500,000 VND 10/10/2022
2647 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 10/10/2022
2648 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/10/2022
2649 Cô Giang - BN1994 400,000 VND 07/10/2022
2650 TRAN THI MY TRANG 500,000 VND 07/10/2022
2651 Mạnh thường quân 100,000 VND 07/10/2022
2652 LY QUOC DUNG 200,000 VND 07/10/2022
2653 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/10/2022
2654 C THAO-CTY TNHH TM QUANG ANH (QHOME) 100,000,000 VND 07/10/2022
2655 Phan Huynh Tan Thinh 250,000 VND 07/10/2022
2656 TRAN VAN PHONG 2,000,000 VND 06/10/2022
2657 Mạnh thường quân 70,000 VND 06/10/2022
2658 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/10/2022
2659 NGUYEN THAI THANH 500,000 VND 06/10/2022
2660 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/10/2022
2661 Mạnh thường quân 70,000 VND 05/10/2022
2662 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/10/2022
2663 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/10/2022
2664 HuynhHa 2,000,000 VND 05/10/2022
2665 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/10/2022
2666 LE THI KIM LIEN 400,000 VND 05/10/2022
2667 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/10/2022
2668 Mạnh thường quân 80,000 VND 04/10/2022
2669 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/10/2022
2670 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/10/2022
2671 GIVEASIA 1,970,000 VND 04/10/2022
2672 Mạnh thường quân 500,000 VND 04/10/2022
2673 NGUYEN THI HUYEN 200,000 VND 04/10/2022
2674 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/10/2022
2675 Quach Nhu Long 400,000 VND 03/10/2022
2676 Ca si khanh binh 2,000,000 VND 03/10/2022
2677 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 03/10/2022
2678 Mạnh thường quân 70,000 VND 03/10/2022
2679 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/10/2022
2680 Mạnh thường quân 20,000 VND 03/10/2022
2681 Mạnh thường quân 100,000 VND 03/10/2022
2682 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/10/2022
2683 Mạnh thường quân 50,000 VND 03/10/2022
2684 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 03/10/2022
2685 Lương Cơ Phú 50,000 VND 01/10/2022
2686 VO ANH QUANG 200,000 VND 30/09/2022
2687 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/09/2022
2688 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/09/2022
2689 Mạnh thường quân 70,000 VND 30/09/2022
2690 Nguyen Thi Muoi 200,000 VND 30/09/2022
2691 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 30/09/2022
2692 Mạnh thường quân 90,000 VND 30/09/2022
2693 CAO THI THANH THAO 500,000 VND 30/09/2022
2694 Me Hong Sam va con Thuy Phuong 300,000 VND 29/09/2022
2695 GĐ chú Phan Thanh Hoàng - BN1993 200,000 VND 28/09/2022
2696 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/09/2022
2697 Mạnh thường quân 100,000 VND 28/09/2022
2698 LE TAN LUAN 500,000 VND 28/09/2022
2699 GIP THI KIM DUNG 100,000 VND 28/09/2022
2700 TRAN THU HUONG 3,000,000 VND 28/09/2022
2701 E Khoa 200,000 VND 28/09/2022
2702 Tran Thi Phung 100,000 VND 28/09/2022
2703 Mạnh thường quân 90,000 VND 28/09/2022
2704 Mạnh thường quân 70,000 VND 28/09/2022
2705 HUYNH GIA THINH 500,000 VND 28/09/2022
2706 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 27/09/2022
2707 Chi Kieu thi Kim Lan 5,000,000 VND 27/09/2022
2708 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/09/2022
2709 Phuoc 300,000 VND 27/09/2022
2710 Mạnh thường quân 100,000 VND 26/09/2022
2711 TRAN NGUYEN MINH CHAU 4,000,000 VND 26/09/2022
2712 Mạnh thường quân 70,000 VND 26/09/2022
2713 Mạnh thường quân 90,000 VND 26/09/2022
2714 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/09/2022
2715 Mạnh thường quân 30,000 VND 26/09/2022
2716 Mạnh thường quân 70,000 VND 26/09/2022
2717 TRAN 200,000 VND 26/09/2022
2718 Le Minh Man 20,000,000 VND 26/09/2022
2719 VUONG ANH THU 500,000 VND 26/09/2022
2720 Mạnh thường quân 70,000 VND 26/09/2022
2721 Quoc Dat 2,000,000 VND 26/09/2022
2722 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/09/2022
2723 Lương Cơ Phú 20,000 VND 26/09/2022
2724 Cô Nguyễn Thị Thủy - BN1992 1,000,000 VND 23/09/2022
2725 Phan Thi Thu 200,000 VND 23/09/2022
2726 Mạnh thường quân 70,000 VND 23/09/2022
2727 NGUYEN THI KIM NGAN 500,000 VND 23/09/2022
2728 Mạnh thường quân 90,000 VND 23/09/2022
2729 Mạnh thường quân 40,000 VND 22/09/2022
2730 Hien My 100,000 VND 22/09/2022
2731 Mạnh thường quân 50,000 VND 21/09/2022
2732 NGT KIEM DUNG 10,000,000 VND 21/09/2022
2733 Dat va Phuong 1,000,000 VND 21/09/2022
2734 Mạnh thường quân 30,000 VND 20/09/2022
2735 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/09/2022
2736 Mạnh thường quân 40,000 VND 19/09/2022
2737 Thuy 100,000 VND 19/09/2022
2738 Mạnh thường quân 100,000 VND 19/09/2022
2739 Mạnh thường quân 40,000 VND 19/09/2022
2740 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2022
2741 Mạnh thường quân 150,000 VND 19/09/2022
2742 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2022
2743 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 19/09/2022
2744 Mạnh thường quân 50,000 VND 19/09/2022
2745 Mạnh thường quân 40,000 VND 19/09/2022
2746 Hoa Chau Due 150,000 VND 19/09/2022
2747 Mạnh thường quân 80,000 VND 19/09/2022
2748 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 16/09/2022
2749 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/09/2022
2750 Nguyen Thi Chinh 2,000,000 VND 16/09/2022
2751 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/09/2022
2752 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/09/2022
2753 Anh Thông & Chị Thương - BN1991 5,000,000 VND 15/09/2022
2754 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/09/2022
2755 Mạnh thường quân 40,000 VND 15/09/2022
2756 Mạnh thường quân 70,000 VND 15/09/2022
2757 Giáo sư Lý Thanh Long - BN1990 50 EUR 14/09/2022
2758 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/09/2022
2759 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/09/2022
2760 Mạnh thường quân 40,000 VND 14/09/2022
2761 Mạnh thường quân 90,000 VND 14/09/2022
2762 Mạnh thường quân 40,000 VND 14/09/2022
2763 Thùy Trang - BN1989 500,000 VND 13/09/2022
2764 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/09/2022
2765 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/09/2022
2766 CTY TNHH HOA BINH MINH 1,029,940,000 VND 13/09/2022
2767 LAM TIEU BINH, LAM DINH PHUONG, DO KHAI PHAN 1,000,000 VND 13/09/2022
2768 BUI THI THANH NGA 200,000 VND 13/09/2022
2769 Mạnh thường quân 40,000 VND 13/09/2022
2770 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/09/2022
2771 Mạnh thường quân 70,000 VND 13/09/2022
2772 Nguyễn Kim Bằng - BN1974 100,000 VND 12/09/2022
2773 Nguyễn Văn Phát - BN1975 100,000 VND 12/09/2022
2774 Võ Thị Ngọc - BN1976 100,000 VND 12/09/2022
2775 Dương Văn Chà - BN1977 200,000 VND 12/09/2022
2776 Nguyễn Thị Sey - BN1978 200,000 VND 12/09/2022
2777 Dương Kim Hên - BN1979 100,000 VND 12/09/2022
2778 Dương Văn Thành - BN1980 100,000 VND 12/09/2022
2779 Dương Thị Bông - BN1981 100,000 VND 12/09/2022
2780 Dương Văn Búp - BN1982 100,000 VND 12/09/2022
2781 Dương Văn Nở - BN1983 50,000 VND 12/09/2022
2782 Dương Thị Thơm - BN1984 50,000 VND 12/09/2022
2783 Dương Thị Ánh Hồng - BN1985 50,000 VND 12/09/2022
2784 Dương Thị Ngọc Châu - BN1986 50,000 VND 12/09/2022
2785 Dương Văn Phước - BN1987 100,000 VND 12/09/2022
2786 Vũ Thị Kim Loan - BN1988 500,000 VND 12/09/2022
2787 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/09/2022
2788 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/09/2022
2789 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/09/2022
2790 NGUYEN THI HOAI THANH 300,000 VND 12/09/2022
2791 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/09/2022
2792 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 12/09/2022
2793 Mạnh thường quân 200,000 VND 12/09/2022
2794 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/09/2022
2795 Mạnh thường quân 300,000 VND 12/09/2022
2796 Bao khuyen 200,000 VND 09/09/2022
2797 LE TAN LUAN 500,000 VND 09/09/2022
2798 Mạnh thường quân 50,000 VND 09/09/2022
2799 Gia dinh Chu Dao va Co Hoa 300,000 VND 09/09/2022
2800 NGO XUAN VIET 200,000 VND 09/09/2022
2801 DUONG VAN TRONG 300,000 VND 09/09/2022
2802 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 09/09/2022
2803 DUONG VAN TRONG 450,000 VND 09/09/2022
2804 Thanh Mai 100,000 VND 09/09/2022
2805 Mạnh thường quân 70,000 VND 09/09/2022
2806 Gia dinh Quoc Dung & Dao Trang 200,000 VND 08/09/2022
2807 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/09/2022
2808 Mạnh thường quân 80,000 VND 08/09/2022
2809 CHOC CUN DIENG 100,000 VND 08/09/2022
2810 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/09/2022
2811 VUONG ANH THU 500,000 VND 08/09/2022
2812 C THAO-CTY TNHH TM QUANG ANH (QHOME) 100,000,000 VND 07/09/2022
2813 GIVEASIA 1,970,000 VND 07/09/2022
2814 Mạnh thường quân 40,000 VND 07/09/2022
2815 BUI THI KIM THI 100,000 VND 07/09/2022
2816 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/09/2022
2817 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/09/2022
2818 Nguyen Do Dinh Huy 200,000 VND 06/09/2022
2819 Nguyen Do Dinh Tan 100,000 VND 06/09/2022
2820 Nguyen Dinh Chan 100,000 VND 06/09/2022
2821 Do Thi Kim Phuong 100,000 VND 06/09/2022
2822 Nguyen Thi Ty 100,000 VND 06/09/2022
2823 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/09/2022
2824 QUACH NHU LONG 400,000 VND 06/09/2022
2825 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/09/2022
2826 Mạnh thường quân 100,000 VND 06/09/2022
2827 DUONG VAN TRONG 50,000 VND 05/09/2022
2828 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 05/09/2022
2829 LE THI KIM LIEN 200,000 VND 05/09/2022
2830 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2022
2831 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2022
2832 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/09/2022
2833 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/09/2022
2834 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 05/09/2022
2835 NGOC TU 500,000 VND 05/09/2022
2836 Mạnh thường quân 90,000 VND 05/09/2022
2837 Mạnh thường quân 70,000 VND 05/09/2022
2838 VO ANH QUANG 200,000 VND 05/09/2022
2839 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 05/09/2022
2840 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2022
2841 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 05/09/2022
2842 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/09/2022
2843 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/09/2022
2844 Thai Hoa 1,000,000 VND 05/09/2022
2845 Mạnh thường quân 40,000 VND 05/09/2022
2846 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/09/2022
2847 HuynhHa 2,000,000 VND 05/09/2022
2848 Mạnh thường quân 80,000 VND 05/09/2022
2849 Mạnh thường quân 50,000 VND 31/08/2022
2850 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 31/08/2022
2851 Mạnh thường quân 80,000 VND 31/08/2022
2852 Mạnh thường quân 100,000 VND 31/08/2022
2853 khi va meo 200,000 VND 31/08/2022
2854 Mạnh thường quân 160,000 VND 30/08/2022
2855 Ngoc Anh 200,000 VND 30/08/2022
2856 gia dinh phat tu Dieu Ai 3,000,000 VND 30/08/2022
2857 Mạnh thường quân 80,000 VND 30/08/2022
2858 Mạnh thường quân 50,000 VND 30/08/2022
2859 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/08/2022
2860 Mạnh thường quân 60,000 VND 30/08/2022
2861 CAO THI THANH THAO 500,000 VND 30/08/2022
2862 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/08/2022
2863 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 29/08/2022
2864 Mạnh thường quân 70,000 VND 29/08/2022
2865 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 29/08/2022
2866 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/08/2022
2867 Mạnh thường quân 150,000 VND 29/08/2022
2868 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/08/2022
2869 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/08/2022
2870 Mạnh thường quân 90,000 VND 29/08/2022
2871 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/08/2022
2872 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/08/2022
2873 Mạnh thường quân 70,000 VND 29/08/2022
2874 Vo Le Thien Phat 100,000 VND 29/08/2022
2875 Mạnh thường quân 70,000 VND 29/08/2022
2876 Chị Đặng Thị Gương - BN1973 1,000,000 VND 27/08/2022
2877 DOAN THI KIEU DUYEN 150,000 VND 27/08/2022
2878 DOAN THI KIEU DUYEN 150,000 VND 27/08/2022
2879 Sư cô Thích Nữ Diệu Châu - BN1972 5,000,000 VND 26/08/2022
2880 Mạnh thường quân 70,000 VND 26/08/2022
2881 Mạnh thường quân 70,000 VND 26/08/2022
2882 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/08/2022
2883 KIEU THI KIM LAN 10,000,000 VND 26/08/2022
2884 Me Hong Sam va con Thuy Phuong 300,000 VND 26/08/2022
2885 MY LINH-THANH TRUC 1,000,000 VND 26/08/2022
2886 Mạnh thường quân 70,000 VND 25/08/2022
2887 Mạnh thường quân 100,000 VND 25/08/2022
2888 Mạnh thường quân 40,000 VND 25/08/2022
2889 NGUYEN HA TO TRAN 5,000,000 VND 24/08/2022
2890 CHI TRAN PHI PHUONG 10,000,000 VND 24/08/2022
2891 Mạnh thường quân 500,000 VND 24/08/2022
2892 Chị Lê Tuyết Bình - BN1970 20,000,000 VND 23/08/2022
2893 Vũ Thị Kim Loan - BN1971 1,000,000 VND 23/08/2022
2894 Mạnh thường quân 70,000 VND 23/08/2022
2895 HO PHUONG THANH 50,000 VND 23/08/2022
2896 Mạnh thường quân 70,000 VND 23/08/2022
2897 Trần Thị Minh Nguyệt và Đỗ Thị Tường Vi - BN1969 1,500,000 VND 22/08/2022
2898 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/08/2022
2899 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/08/2022
2900 NGUYEN THI HAI 200,000 VND 22/08/2022
2901 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/08/2022
2902 Mạnh thường quân 40,000 VND 22/08/2022
2903 Mạnh thường quân 80,000 VND 22/08/2022
2904 Mạnh thường quân 30,000 VND 22/08/2022
2905 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/08/2022
2906 LAM HUYNH YEN 80,000 VND 22/08/2022
2907 Mạnh thường quân 40,000 VND 22/08/2022
2908 Nhà hảo tâm - BN1966 2,000,000 VND 19/08/2022
2909 GĐ Nguyễn Trung Chính - BN1967 500,000 VND 19/08/2022
2910 GĐ Phạm Thị Kim Anh - BN1968 500,000 VND 19/08/2022
2911 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/08/2022
2912 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/08/2022
2913 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/08/2022
2914 Mạnh thường quân 25,000 VND 19/08/2022
2915 Thanh thuy 100,000 VND 19/08/2022
2916 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/08/2022
2917 Mạnh thường quân 70,000 VND 19/08/2022
2918 LY CAM LIEN 100,000 VND 18/08/2022
2919 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/08/2022
2920 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/08/2022
2921 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/08/2022
2922 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/08/2022
2923 Mạnh thường quân 60,000 VND 17/08/2022
2924 CHOC CUN DIENG 100,000 VND 17/08/2022
2925 Mạnh thường quân 300,000 VND 16/08/2022
2926 NGUYEN HUU PHUONG NGANH 500,000 VND 16/08/2022
2927 Thanh Mai va Hien My 200,000 VND 16/08/2022
2928 BUI THI KIM THI 100,000 VND 16/08/2022
2929 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2022
2930 Mạnh thường quân 100,000 VND 16/08/2022
2931 NGUYEN THI KIM NGAN 500,000 VND 15/08/2022
2932 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/08/2022
2933 LE QUOC THAI 500,000 VND 15/08/2022
2934 Mạnh thường quân 80,000 VND 15/08/2022
2935 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2022
2936 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2022
2937 NGUYEN HIEN THU 500,000 VND 15/08/2022
2938 Mạnh thường quân 500,000 VND 15/08/2022
2939 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2022
2940 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 15/08/2022
2941 Mạnh thường quân 60,000 VND 15/08/2022
2942 Nguyễn Thị Phương Nhi - BN1964 500,000 VND 12/08/2022
2943 Nguyễn Thị Phương Anh - BN1965 500,000 VND 12/08/2022
2944 Mạnh thường quân 70,000 VND 12/08/2022
2945 Thai Hoa 1,000,000 VND 12/08/2022
2946 Mạnh thường quân 100,000 VND 12/08/2022
2947 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/08/2022
2948 LE TAN LUAN 500,000 VND 12/08/2022
2949 NGUYEN THI HOAI THANH 300,000 VND 12/08/2022
2950 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 12/08/2022
2951 LUONG MINH TRUC 200,000 VND 12/08/2022
2952 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2022
2953 Mạnh thường quân 300,000 VND 11/08/2022
2954 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2022
2955 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2022
2956 Mạnh thường quân 70,000 VND 11/08/2022
2957 LAM TIEU BINHLAM DINH PHUONG DO KHAI PHAN LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 11/08/2022
2958 Mạnh thường quân 80,000 VND 11/08/2022
2959 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2022
2960 Mạnh thường quân 50,000 VND 11/08/2022
2961 Mạnh thường quân 170,000 VND 11/08/2022
2962 Nguyễn Kim Bằng - BN1550 100,000 VND 10/08/2022
2963 Nguyễn Văn Phát - BN1951 100,000 VND 10/08/2022
2964 Võ Thị Ngọc - BN1952 100,000 VND 10/08/2022
2965 Dương Văn Chà - BN1953 200,000 VND 10/08/2022
2966 Nguyễn Thị Sey - BN1954 200,000 VND 10/08/2022
2967 Dương Kim Hên - BN1955 100,000 VND 10/08/2022
2968 Dương Kim Thành - BN1956 100,000 VND 10/08/2022
2969 Dương Thị Bông - BN1957 100,000 VND 10/08/2022
2970 Dương Văn Búp - BN1958 100,000 VND 10/08/2022
2971 Dương Văn Nở - BN1959 50,000 VND 10/08/2022
2972 Dương Thị Thơm - BN1960 50,000 VND 10/08/2022
2973 Dương Thị Ánh Hồng - BN1961 50,000 VND 10/08/2022
2974 Dương Thị Ngọc Châu - BN1962 50,000 VND 10/08/2022
2975 Dương Văn Phước - BN1963 100,000 VND 10/08/2022
2976 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/08/2022
2977 Mạnh thường quân 100,000 VND 10/08/2022
2978 Mạnh thường quân 60,000 VND 10/08/2022
2979 NGUYEN THI THANH TUNG 500,000 VND 10/08/2022
2980 Mạnh thường quân 40,000 VND 10/08/2022
2981 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/08/2022
2982 Mạnh thường quân 50,000 VND 10/08/2022
2983 NGO XUAN VIET 200,000 VND 10/08/2022
2984 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2022
2985 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2022
2986 Mạnh thường quân 300,000 VND 09/08/2022
2987 PHAM LAN CHI 300,000 VND 09/08/2022
2988 Mạnh thường quân 200,000 VND 09/08/2022
2989 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 09/08/2022
2990 LE THI THANH THUY 300,000 VND 09/08/2022
2991 Mạnh thường quân 60,000 VND 09/08/2022
2992 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2022
2993 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2022
2994 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2022
2995 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2022
2996 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/08/2022
2997 Phan Huynh Tan Thinh 350,000 VND 08/08/2022
2998 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/08/2022
2999 Mạnh thường quân 100,000 VND 08/08/2022
3000 LY QUOC DUNG 200,000 VND 08/08/2022
3001 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2022
3002 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/08/2022
3003 Dì Lan và Cô Giang - BN1548 400,000 VND 07/08/2022
3004 Nguyễn Thị Bảo Thụy - BN1549 2,000,000 VND 07/08/2022
3005 Vũ Thị Kim Loan - BN1546 500,000 VND 05/08/2022
3006 Đỗ Thị Tường Vi - BN1547 1,600,000 VND 05/08/2022
3007 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/08/2022
3008 HuynhHa 2,000,000 VND 05/08/2022
3009 C THAO - CTY TNHH TM QUANG ANH 100,000,000 VND 05/08/2022
3010 Nguyen Anh Tuan 500,000 VND 05/08/2022
3011 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/08/2022
3012 Mạnh thường quân 30,000 VND 05/08/2022
3013 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/08/2022
3014 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/08/2022
3015 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 04/08/2022
3016 Mạnh thường quân 60,000 VND 04/08/2022
3017 Mạnh thường quân 60,000 VND 03/08/2022
3018 Võ Thành Nghĩa - BN1544 5,000,000 VND 02/08/2022
3019 Chị Đỗ Thị Tường Vi - BN1545 1,000,000 VND 02/08/2022
3020 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/08/2022
3021 LAM TIEU BINH, DO KHAI PHAN 15,650,000 VND 02/08/2022
3022 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/08/2022
3023 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/08/2022
3024 Mạnh thường quân 50,000 VND 02/08/2022
3025 Mạnh thường quân 100,000 VND 02/08/2022
3026 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/08/2022
3027 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/08/2022
3028 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/08/2022
3029 Quach Nhu Long 400,000 VND 01/08/2022
3030 Mạnh thường quân 60,000 VND 01/08/2022
3031 Mạnh thường quân 80,000 VND 01/08/2022
3032 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 01/08/2022
3033 NGUYEN MINH PHUOC 300,000 VND 01/08/2022
3034 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/08/2022
3035 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/08/2022
3036 Nguyen Do Dinh Huy 200,000 VND 01/08/2022
3037 Nguyen Do Dinh Tan 100,000 VND 01/08/2022
3038 Nguyen Dinh Chan 100,000 VND 01/08/2022
3039 Do Thi Kim Phuong 100,000 VND 01/08/2022
3040 Nguyen Thi Ty 100,000 VND 01/08/2022
3041 HL Ong Do Van Khanh 50,000 VND 01/08/2022
3042 HL ba Le Thi Tham 100,000 VND 01/08/2022
3043 HL ong Le Quy Don 50,000 VND 01/08/2022
3044 Trang Ngọc - BN1543 500,000 VND 29/07/2022
3045 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/07/2022
3046 NGUYEN MINH HOANG NAM 300,000 VND 29/07/2022
3047 Thuy Phuong_Me Hong Sam 300,000 VND 29/07/2022
3048 VUONG ANH THU 500,000 VND 29/07/2022
3049 ARMY 200,000 VND 29/07/2022
3050 PHAM LAN CHI 50,000 VND 29/07/2022
3051 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/07/2022
3052 Mạnh thường quân 60,000 VND 29/07/2022
3053 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2022
3054 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2022
3055 CAO THI THANH THAO 500,000 VND 28/07/2022
3056 Mạnh thường quân 60,000 VND 28/07/2022
3057 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2022
3058 Thai Hoa 1,000,000 VND 27/07/2022
3059 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2022
3060 Mạnh thường quân 60,000 VND 27/07/2022
3061 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2022
3062 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2022
3063 Mạnh thường quân 50,000 VND 26/07/2022
3064 Vo Anh Quang 200,000 VND 26/07/2022
3065 Nguyen Thi Bach Yen 2,400,000 VND 26/07/2022
3066 Mạnh thường quân 60,000 VND 26/07/2022
3067 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/07/2022
3068 Mạnh thường quân 60,000 VND 25/07/2022
3069 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3070 Hoa Chau Due 150,000 VND 25/07/2022
3071 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3072 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3073 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3074 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3075 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3076 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3077 Mạnh thường quân 50,000 VND 25/07/2022
3078 VU THI HONG MINH 20,000,000 VND 25/07/2022
3079 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/07/2022
3080 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/07/2022
3081 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/07/2022
3082 Hien My 100,000 VND 22/07/2022
3083 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/07/2022
3084 Mạnh thường quân 60,000 VND 22/07/2022
3085 Cô Thi Thị Bích Thuận - BN1541 2,000,000 VND 21/07/2022
3086 Cô Võ Thị Thập - BN1542 5,000,000 VND 21/07/2022
3087 Thanh thuy 100,000 VND 21/07/2022
3088 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2022
3089 Mạnh thường quân 40,000 VND 21/07/2022
3090 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 21/07/2022
3091 LAM TIEU BINHLAM DINH PHUONG 2,500,000 VND 21/07/2022
3092 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2022
3093 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2022
3094 Mạnh thường quân 60,000 VND 21/07/2022
3095 Cô Trương Kim Ky và Cô Nguyễn Thị Thắng - BN1539 500,000 VND 20/07/2022
3096 Trần Văn Thạch và Nguyễn Thị Mai - BN1540 500,000 VND 20/07/2022
3097 Phan Thi Thu 200,000 VND 20/07/2022
3098 Phan Huynh Tan Thinh 350,000 VND 20/07/2022
3099 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2022
3100 LY CAM LIEN 100,000 VND 20/07/2022
3101 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2022
3102 Mạnh thường quân 40,000 VND 20/07/2022
3103 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/07/2022
3104 Mạnh thường quân 140,000 VND 20/07/2022
3105 Mạnh thường quân 60,000 VND 20/07/2022
3106 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2022
3107 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2022
3108 Mạnh thường quân 60,000 VND 19/07/2022
3109 Cô Trần Thị Sáu - BN1538 500,000 VND 18/07/2022
3110 Mạnh thường quân 100,000 VND 18/07/2022
3111 trieu va quynh 200,000 VND 18/07/2022
3112 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3113 Mạnh thường quân 50,000 VND 18/07/2022
3114 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3115 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3116 Nhom Dieu Nguyet 200,000 VND 18/07/2022
3117 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3118 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3119 LAM TIEU BINHLAM DINH PHUONG DO KHAI PHAN LAM TIEU BINH 500,000 VND 18/07/2022
3120 NGUYEN THI HIEN 1,000,000 VND 18/07/2022
3121 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3122 TRAN CHAU THANH 100,000 VND 18/07/2022
3123 Mạnh thường quân 60,000 VND 18/07/2022
3124 Cô Lê Thị Tuyết Nhung - BN1536 2,000,000 VND 15/07/2022
3125 Cô Liêu Huệ Phương - BN1537 100,000,000 VND 15/07/2022
3126 NGUYEN THI UT 200,000 VND 15/07/2022
3127 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/07/2022
3128 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/07/2022
3129 Mạnh thường quân 20,000 VND 15/07/2022
3130 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/07/2022
3131 Mạnh thường quân 300,000 VND 15/07/2022
3132 Ao thi anh Dao 1,000,000 VND 15/07/2022
3133 Mạnh thường quân 50,000 VND 15/07/2022
3134 Thao 200,000 VND 15/07/2022
3135 Mạnh thường quân 200,000 VND 14/07/2022
3136 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2022
3137 NGO QUANG HIEU 1,000,000 VND 14/07/2022
3138 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2022
3139 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2022
3140 Mạnh thường quân 60,000 VND 14/07/2022
3141 Mạnh thường quân 50,000 VND 14/07/2022
3142 Nguyễn Hoàng Khải và Nguyễn Hoàng Khang - BN1534 500,000 VND 13/07/2022
3143 Cô Nhung - BN1535 1,500,000 VND 13/07/2022
3144 NGUYEN MINH KIEU 100,000 VND 13/07/2022
3145 Mạnh thường quân 100,000 VND 13/07/2022
3146 LE TAN LUAN 500,000 VND 13/07/2022
3147 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/07/2022
3148 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/07/2022
3149 Mạnh thường quân 50,000 VND 13/07/2022
3150 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/07/2022
3151 Mạnh thường quân 60,000 VND 13/07/2022
3152 Ngô Hùng Phương - BN1533 10,000,000 VND 12/07/2022
3153 Thanh thuy 100,000 VND 12/07/2022
3154 Mạnh thường quân 60,000 VND 12/07/2022
3155 BUI THI KIM THI 100,000 VND 12/07/2022
3156 LUU THANH THUAN 500,000 VND 12/07/2022
3157 Mạnh thường quân 50,000 VND 12/07/2022
3158 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 12/07/2022
3159 Nguyễn Kim Bằng - BN1519 100,000 VND 11/07/2022
3160 Nguyễn Văn Phát - BN1520 100,000 VND 11/07/2022
3161 Võ Thị Ngọc - BN1521 100,000 VND 11/07/2022
3162 Dương Văn Chà - BN1522 200,000 VND 11/07/2022
3163 Nguyễn Thị Sey - BN1523 200,000 VND 11/07/2022
3164 Dương Kim Hên - BN1524 100,000 VND 11/07/2022
3165 Dương Văn Thành - BN1525 100,000 VND 11/07/2022
3166 Dương Thị Bông - BN1526 100,000 VND 11/07/2022
3167 Dương Văn Búp - BN1527 100,000 VND 11/07/2022
3168 Dương Văn Nở - BN1528 50,000 VND 11/07/2022
3169 Dương Thị Thơm - BN1529 50,000 VND 11/07/2022
3170 Dương Thị Ánh Hồng - BN1530 50,000 VND 11/07/2022
3171 Dương Thị Ngọc Châu - BN1531 50,000 VND 11/07/2022
3172 Dương Văn Phước - BN1532 100,000 VND 11/07/2022
3173 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3174 NGUYEN THI HOAI THANH 400,000 VND 11/07/2022
3175 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3176 Mạnh thường quân 10,000,000 VND 11/07/2022
3177 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3178 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3179 NGUYEN THI KIM NGAN 1,000,000 VND 11/07/2022
3180 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3181 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3182 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/07/2022
3183 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3184 Mạnh thường quân 100,000 VND 11/07/2022
3185 Mạnh thường quân 60,000 VND 11/07/2022
3186 Branded Content Team DT - BN1518 10,000,000 VND 09/07/2022
3187 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2022
3188 Mạnh thường quân 200,000 VND 08/07/2022
3189 LAM TIEU BINHLAM DINH PHUONG DO KHAI PHAN LAM TIEU BINH 15,000,000 VND 08/07/2022
3190 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2022
3191 TRUONG THI KIM CHAU 300,000 VND 08/07/2022
3192 Mạnh thường quân 50,000 VND 08/07/2022
3193 Mạnh thường quân 70,000 VND 08/07/2022
3194 Mạnh thường quân 60,000 VND 08/07/2022
3195 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2022
3196 GIA DINH QUOC DUNG & DAO TRANG 200,000 VND 07/07/2022
3197 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2022
3198 Phan Huynh Tan Thinh 500,000 VND 07/07/2022
3199 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 07/07/2022
3200 Mạnh thường quân 50,000 VND 07/07/2022
3201 Mạnh thường quân 50,000 VND 06/07/2022
3202 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/07/2022
3203 Vo hoang thien 300,000 VND 06/07/2022
3204 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/07/2022
3205 BUI THI THANH NGA 300,000 VND 05/07/2022
3206 Mạnh thường quân 60,000 VND 05/07/2022
3207 HuynhHa 2,000,000 VND 05/07/2022
3208 Mạnh thường quân 100,000 VND 05/07/2022
3209 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/07/2022
3210 Mạnh thường quân 50,000 VND 05/07/2022
3211 Mạnh thường quân 500,000 VND 05/07/2022
3212 Thùy Lan & Hải - BN1516 200 USD 04/07/2022
3213 Dì Lan - BN1517 400,000 VND 04/07/2022
3214 Mạnh thường quân 70,000 VND 04/07/2022
3215 Mạnh thường quân 70,000 VND 04/07/2022
3216 Mạnh thường quân 30,000 VND 04/07/2022
3217 Mạnh thường quân 30,000 VND 04/07/2022
3218 Mạnh thường quân 450,000 VND 04/07/2022
3219 Em Khoa 200,000 VND 04/07/2022
3220 Mạnh thường quân 50,000 VND 04/07/2022
3221 Mạnh thường quân 20,000 VND 04/07/2022
3222 Ao thi kim Sen 500,000 VND 04/07/2022
3223 Davi Song 800,000 VND 04/07/2022
3224 GIVEASIA 1,970,000 VND 04/07/2022
3225 QUACH NHU LONG 400,000 VND 04/07/2022
3226 Mạnh thường quân 100,000 VND 04/07/2022
3227 Lý Nguyễn Thanh Như 200,000 VND 03/07/2022
3228 CAO THI THANH THAO 500,000 VND 01/07/2022
3229 TRAN 200,000 VND 01/07/2022
3230 Mạnh thường quân 30,000 VND 01/07/2022
3231 NGUYEN MINH PHUOC 500,000 VND 01/07/2022
3232 NGUYEN NHU TANG 200,000 VND 01/07/2022
3233 Army 500,000 VND 01/07/2022
3234 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/07/2022
3235 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/07/2022
3236 Mạnh thường quân 50,000 VND 01/07/2022
3237 Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Thùy Hương - BN1515 200 USD 30/06/2022
3238 Mạnh thường quân 100,000 VND 30/06/2022
3239 Mạnh thường quân 150,000 VND 30/06/2022
3240 THU THUY 100,000 VND 30/06/2022
3241 Nguyen Do Dinh Huy 200,000 VND 30/06/2022
3242 Nguyen Do Dinh Tan 100,000 VND 30/06/2022
3243 Nguyen Dinh Chan 100,000 VND 30/06/2022
3244 Do Thi Kim Phuong 100,000 VND 30/06/2022
3245 Mạnh thường quân 100,000 VND 29/06/2022
3246 Mạnh thường quân 70,000 VND 29/06/2022
3247 Mạnh thường quân 70,000 VND 29/06/2022
3248 Mạnh thường quân 20,000 VND 29/06/2022
3249 Thanh thuy 100,000 VND 29/06/2022
3250 Mạnh thường quân 50,000 VND 29/06/2022
3251 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2022
3252 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2022
3253 Mạnh thường quân 50,000 VND 28/06/2022
3254 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 28/06/2022
3255 Mạnh thường quân 150,000 VND 28/06/2022
3256 Mạnh thường quân 200,000 VND 28/06/2022
3257 Chị Lê Tuyết Bình - BN1513 10,000,000 VND 27/06/2022
3258 Đinh Thị Nam Phương - BN1514 64,300,000 VND 27/06/2022
3259 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2022
3260 Mạnh thường quân 70,000 VND 27/06/2022
3261 Mạnh thường quân 70,000 VND 27/06/2022
3262 Mạnh thường quân 80,000 VND 27/06/2022
3263 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2022
3264 Mạnh thường quân 90,000 VND 27/06/2022
3265 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2022
3266 NGUYEN THAI THANH quyen gop xay cau thang 7 500,000 VND 27/06/2022
3267 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2022
3268 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2022
3269 Mạnh thường quân 50,000 VND 27/06/2022
3270 Thai Hoa 1,000,000 VND 24/06/2022
3271 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/06/2022
3272 Mạnh thường quân 80,000 VND 24/06/2022
3273 Mạnh thường quân 100,000 VND 24/06/2022
3274 Mạnh thường quân 50,000 VND 24/06/2022
3275 Vo Anh Quang 200,000 VND 24/06/2022
3276 Mạnh thường quân 20,000 VND 24/06/2022
3277 Nguyễn Quang Tiến - BN1510 100 USD 23/06/2022
3278 Nguyễn Quang Kim - BN1511 105 AUD 23/06/2022
3279 Chị Oanh - BN1512 9,000,000 VND 23/06/2022
3280 DUONG TRUONG GIANG 200,000 VND 23/06/2022
3281 Mạnh thường quân 50,000 VND 23/06/2022
3282 LU THI THUY VAN DTP 500,000 VND 23/06/2022
3283 HA THI HOANG YEN 500,000 VND 23/06/2022
3284 Mạnh thường quân 50,000 VND 22/06/2022
3285 Bùi Thanh Vân 20,000 VND 21/06/2022
3286 Mạnh thường quân 100,000 VND 21/06/2022
3287 Mạnh thường quân 500,000 VND 21/06/2022
3288 Ngô Văn Hồng Phương - BN1508 1,000,000 VND 20/06/2022
3289 Ngô Văn Duy Phương - BN1509 1,000,000 VND 20/06/2022
3290 NGUYEN MINH KIEU 50,000 VND 20/06/2022
3291 Gia Linh 1,000,000 VND 20/06/2022
3292 LE QUANG TAN 100,000 VND 20/06/2022
3293 Mạnh thường quân 300,000 VND 20/06/2022
3294 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/06/2022
3295 Mạnh thường quân 200,000 VND 20/06/2022
3296 GIP THI KIM DUNG 200,000 VND 20/06/2022
3297 Mạnh thường quân 300,000 VND 20/06/2022
3298 Mạnh thường quân 100,000 VND 20/06/2022
3299 NGUYEN QUOC THOAI 100,000 VND 18/06/2022
3300 Mạnh thường quân 100,000 VND 17/06/2022
3301 NGUYEN THI DUNG 1,000,000 VND 17/06/2022
3302 Gd kinh thuy 200,000,000 VND 16/06/2022
3303 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 16/06/2022
3304 Mạnh thường quân 50,000 VND 16/06/2022
3305 trieu va quynh 200,000 VND 15/06/2022
3306 Mạnh thường quân 200,000 VND 15/06/2022
3307 NGUYEN THI HOAI THANH 400,000 VND 15/06/2022
3308 LE TAN LUAN 500,000 VND 15/06/2022
3309 Thanh thuy 100,000 VND 15/06/2022
3310 DANG QUAN SON 100,000 VND 15/06/2022
3311 Mạnh thường quân 100,000 VND 14/06/2022
3312 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 14/06/2022
3313 Mạnh thường quân 500,000 VND 14/06/2022
3314 Mạnh thường quân 300,000 VND 14/06/2022
3315 Mạnh thường quân 600,000 VND 14/06/2022
3316 Thanh thuy 50,000 VND 13/06/2022
3317 CHAU 200,000 VND 13/06/2022
3318 BUI THI KIM THI 100,000 VND 13/06/2022
3319 HA THI NGOC ANH 5,000,000 VND 13/06/2022
3320 HA THI HOANG YEN 500,000 VND 13/06/2022
3321 Phat Tu 300,000 VND 13/06/2022
3322 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 13/06/2022
3323 LAM TIEU BINH, LAM DINH PHUONG, DO KHAI PHAN, LAM TIEU BINH 1,000,000 VND 13/06/2022
3324 Mạnh thường quân 300,000 VND 13/06/2022
3325 NGUYỄN THỊ KIM VÂN 100,000 VND 13/06/2022
3326 ĐOÀN VĂN MƯA 100,000 VND 13/06/2022
3327 Nguyễn Kim Bằng 100,000 VND 10/06/2022
3328 Nguyễn Văn Phát 100,000 VND 10/06/2022
3329 Võ Thị Ngọc 100,000 VND 10/06/2022
3330 Dương Văn Chà 200,000 VND 10/06/2022
3331 Nguyễn Thị Sey 200,000 VND 10/06/2022
3332 Dương Kim Hên 100,000 VND 10/06/2022
3333 Dương Văn Thành 100,000 VND 10/06/2022
3334 Dương Thị Bông 100,000 VND 10/06/2022
3335 Dương Văn Búp 100,000 VND 10/06/2022
3336 Dương Văn Nở 50,000 VND 10/06/2022
3337 Dương Thị Thơm 50,000 VND 10/06/2022
3338 Dương Thị Ánh Hồng 50,000 VND 10/06/2022
3339 Dương Thị Ngọc Châu 50,000 VND 10/06/2022
3340 Dương Văn Phước 100,000 VND 10/06/2022
3341 Chú Võ Văn Hai 400,000 VND 10/06/2022
3342 Chú Long 500,000 VND 10/06/2022
3343 THUY 100,000 VND 10/06/2022
3344 Dì Lan 400,000 VND 09/06/2022
3345 NGUYEN THI KIM NGAN 500,000 VND 09/06/2022
3346 Gia dinh QuocDung-Dao Trang 200,000 VND 07/06/2022
3347 GIVEASIA 1,970,000 VND 07/06/2022
3348 Army 500,000 VND 07/06/2022
3349 Cô Nguyễn Thị Thu Nguyệt 600,000 VND 06/06/2022
3350 TRAN THANH TRAN 200,000 VND 06/06/2022
3351 Vũ Thị Kim Loan 500,000 VND 06/06/2022
3352 Mạnh thường quân 500,000 VND 06/06/2022
3353 QUACH NHU LONG 400,000 VND 06/06/2022
3354 Nhom Dieu Nguyet 500,000 VND 03/06/2022
3355 Huynh Ha 2,000,000 VND 03/06/2022
3356 CHI CAM ( LAM NGUYET NGA ) 10,000,000 VND 03/06/2022
3357 BUI THI THANH NGA 200,000 VND 03/06/2022
3358 PHAM HUYNH HAI NGAN 100,000 VND 02/06/2022
3359 Vũ Thị Kim Loan 500,000 VND 01/06/2022
3360 Nguyễn Thị Phương Anh 500,000 VND 01/06/2022
3361 TRAN THI KIM HA, LUU DUC VU 500,000 VND 01/06/2022
3362 Bà Phạm Gia Chung 200 EUR 31/05/2022
3363 Cô Hạ Thị Kim Anh 500,000 VND 31/05/2022
3364 VU THI THAI BINH 1,000,000 VND 31/05/2022
3365 CAO THI THANH THAO 500,000 VND 31/05/2022
3366 Mạnh thường quân 100,000 VND 31/05/2022
3367 Thanh thuy 50,000 VND 30/05/2022
3368 Mạnh thường quân 300,000 VND 30/05/2022
3369 DUONG HUYNH KIM THANH 500,000 VND 30/05/2022
3370 LAM TIEU BINH, DO KHAI KHUE, DO KHAI MAN, DO KHAI DU 10,000,000 VND 30/05/2022
3371 TANG LE KIM PHUNG 100,000 VND 30/05/2022
3372 VUONG ANH THU 500,000 VND 30/05/2022
3373 MUOT VAN XU 1,300,000 VND 25/05/2022
3374 NGUYEN Thi Cu 100,000 VND 25/05/2022
3375 DANG THAO VY 100,000 VND 25/05/2022
3376 Mạnh thường quân 25,000 VND 24/05/2022
3377 Mạnh thường quân 150,000 VND 23/05/2022
3378 Thanh thuy 50,000 VND 23/05/2022
3379 Huong linh ong Do Van Khanh 1,000,000 VND 23/05/2022
3380 Nguyen Do Dinh Tan 100,000 VND 23/05/2022
3381 Nguyen Do Dinh Huy 100,000 VND 23/05/2022
3382 Nguyen Dinh Chan 100,000 VND 23/05/2022
3383 Do Thi Kim Phuong 100,000 VND 23/05/2022
3384 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 23/05/2022
3385 Trần Lý Bích Ngọc 100,000 VND 22/05/2022
3386 Nhom Dieu Nguyet 500,000 VND 20/05/2022
3387 Thanh thuy 50,000 VND 20/05/2022
3388 Mạnh thường quân 400,000 VND 20/05/2022
3389 LE THI MY PHUONG 10,000,000 VND 19/05/2022
3390 Thai Hoa 1,000,000 VND 19/05/2022
3391 Mạnh thường quân 2,000,000 VND 18/05/2022
3392 Mạnh thường quân 5,000,000 VND 18/05/2022
3393 NGUYEN HONG KIEN 1,000,000 VND 17/05/2022
3394 TRAN CHAU THANH 400,000 VND 17/05/2022
3395 Mạnh thường quân 1,000,000 VND 17/05/2022
3396 Mạnh thường quân 4,000,000 VND 16/05/2022
3397 Thanh thuy 50,000 VND 16/05/2022
3398 Mạnh thường quân 500,000 VND 16/05/2022
3399 quynh va trieu 200,000 VND 16/05/2022
3400 Nguyen Thai Thanh 300,000 VND 16/05/2022
3401 Dinh huu nam 500,000 VND 16/05/2022
3402 LAM TIEU BINH 300,000 VND 16/05/2022
3403 Ba qua co Le Thi Gioi 200,000 VND 16/05/2022
3404 Mạnh thường quân 200,000 VND 16/05/2022
3405 Nhà hảo tâm 10,000,000 VND 13/05/2022
3406 NGUYEN THI QUYNH NHU 100,000 VND 12/05/2022
3407 Thanh thuy 50,000